Jump to content

Battleship och Slagskepp i modern tid


Vildmannen

Recommended Posts

Såd en dokumentär om just Bismarck (stavas det så??) Det var jäkligt intressant. Vilken bjässe till fartyg. Kul att göra rent loppet på de kanonerna?? :angry:

 

Hur som haver låg det på ett ganska stort djup. Men mycket var ganska intakt. Alltid spännande at se såna dokumentärer, om saker som ligger på stora djup. :angry:

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

Hej.

 

Vilka länder har under 1900-talet i sina flottor innehaft Battleship/Slagskepp?

 

När togs det sista Battleship ur drift i Euopa?

 

Har Sverige någon gång övervägt att bygga egna slagskepp till Kungliga flottan?

Jagare vet jag användes in på 1980-talet.

Hur stod sig en svensk jagare vad gäller eldkraft mot exempelvis Iowa Klass Battleship?

 

US Navy opererade sina stora Battleship av Iowa klass ända fram till någon gång under 1992 och först i år 2006 avfördes Iowa Klass Battleship ur amerikanska flottans reservflotta.

De tjänstgjorde under andra världskriget, Korea Kriget, Vietnamkriget och Gulfkriget 1991.

 

Opererade Battleship självständigt eller gick de med eskortfatyg eller ingick de som en enhet i en Carrier Battle Group?

 

En skribent på forumet säger också att US NAVY battleship av Iowa klass besökte Sverige under 1980-talet.

Om det stämmer..vilken svensk stad var det som besöktes?

Vet någon om det var USS Iowa, USS Missouri, USS Wisconsin eller USS New Jersey?

 

Det verkar finnas många på forumet med kontakter med flottan.

Är det någon skribent som någon gång bevittnat en full bredsida från ett Iowa Class Battleship?

Det måste låta något enormt...

 

MvH Kerran

 

Bild på bredsida från USS New Jersey:

 

http://www.chinfo.navy.mil/navpalib/ships/...-1984beirut.gif

Link to comment
Share on other sites

Hej.

 

Vilka länder har under 1900-talet i sina flottor innehaft Battleship/Slagskepp?

 

Det är i viss mån en definitionsfråga, om vi inte betraktar sk pre-Dreadnoughts som slagskepp, så i vart fall Storbritannien, Frankrike, Italien, Tyskland, USA, Ryssland/Sovjetunionen, Österrike-Ungern, Turkiet och Japan

 

När togs det sista Battleship ur drift i Euopa?

 

Jag tror att det var det franska slagskeppet Jean Bart som togs ur tjänst 1961 och skrotades 1969, hennes systerfartyg Richelieu skrotades 1968.

 

 

Har Sverige någon gång övervägt att bygga egna slagskepp till Kungliga flottan?

 

Nej! Dock har det projekterats betydligt större pansarskepp än Sverige-klassen. Under andra världskriget togs fram ett projekt för en 17000 tonnare med 6st 280mm kanoner

 

 

Jagare vet jag användes in på 1980-talet.

Hur stod sig en svensk jagare vad gäller eldkraft mot exempelvis Iowa Klass Battleship?

 

Störtlöjligt! Projektilens storlek ökar med kubiken på kalibern. en 16'' granat är därmed nästan 40 ggr så stor som en 120mm som de svenska jagarna. Sekundärartilleriet på Iowa klassen var från början 20 stycken 5'' kanoner vilket är 5ggr så många som det något finkalibrigare huvudartilleriet på en landskapsjagare.

 

 

US Navy opererade sina stora Battleship av Iowa klass ända fram till någon gång under 1992 och först i år 2006 avfördes Iowa Klass Battleship ur amerikanska flottans reservflotta.

De tjänstgjorde under andra världskriget, Korea Kriget, Vietnamkriget och Gulfkriget 1991.

 

Opererade Battleship självständigt eller gick de med eskortfatyg eller ingick de som en enhet i en Carrier Battle Group?

 

Det varierade nog, de användes mest till att bombardera landmål, jag tror inte att Iowa klassen någonsin varit i strid med andra fartyg. På slutet användes också Iowa klassen som plattform att skjuta Tomahawkmissiler från.

 

 

En skribent på forumet säger också att US NAVY battleship av Iowa klass besökte Sverige under 1980-talet.

Om det stämmer..vilken svensk stad var det som besöktes?

Vet någon om det var USS Iowa, USS Missouri, USS Wisconsin eller USS New Jersey?

 

Det verkar finnas många på forumet med kontakter med flottan.

Är det någon skribent som någon gång bevittnat en full bredsida från ett Iowa Class Battleship?

Det måste låta något enormt...

 

MvH Kerran

 

Bild på bredsida från USS New Jersey:

 

http://www.chinfo.navy.mil/navpalib/ships/...-1984beirut.gif

Link to comment
Share on other sites

Termen är på svenska Slagskepp. De delas ofta in i pre-dreadnought och dreadnought klasser.

 

Skiljelinjen utgörs av skeppet HMS Dreadnouhgt som sjösattes av brittiska flottan 1906 och blev startskottet för skepp dominerades av stora kanoner(ung. över 25cm kaliber) monterade i torn, de äldre typerna blev mer eller mindre omoderna över en nattHMS dreadnought

 

Sverige har nyttjat flera slagskepp (i sverige benämnda pansarskepp)

 

av ickedreadnougt varianten

 

HMS Svea(1885)

 

HMS Göta(1889)

HMS Thule (1893)

 

HMS Oden(1896)

HMS Thor (1898)

HMS Niord(1898) Framtill hit huvudbeväpning 2st 25cm+ ett antal av lägra kaliber.

 

HMS Dristigheten(1900)

 

HMS Äran(1901) länk

HMS Wasa(1901)

HMS Tapperheten(1901)

HMS Amnligheten(1903)

 

HMS Oscar II(1905) Framtill hit 2st 21cm+ antal lägre kaliber

 

Typen av Oscar II var 98m lång och vägde 4500ton vilket är ca 1000ton mer än de tidigare nämnda.

 

Efter detta dröjde det till 1915, och då gällde det fartyg av dreadnought typen med en H-bev på 4st 28,3cm kanoner.(2 dubbel torn). + 8 15,2cm

 

HMS Sverige(1915)

HMS Drottning Victoria(1917)

HMS Gustaf V(1918)

Längd 120m

7,688ton

länk

 

 

Vikitigt att veta är att de svenska fartygen ofta varit betydligt mindre än stormakternas, som jämförelse kan man nämmna HMS Hood(storbrittanien) som var 262m lång vägde 44,600ton och hade en huvud beväpning på 8st 38cm kanoner+ 12st 140mm(sekundär beväpning) + 10 105mm(Lv)+mindre lv ksp mm.

 

Man bör också nämmna att i klassen slagskepp finns det en kusin som kallas slagkryssare. Dessa var avsedda att ha samma kanoner som slagskepp men man minskade pansaret för att öka hastigheten(slå allt man var tyngre än, åka från de med mer bepansring.).

 

HMS Hood var faktiskt en slagkryssare, dock större än många(alla brittiska tex) slagskepp.

 

Många länder har haft dylika skepp. Men vilka som har haft vad beror på var man drar gränsen.

 

Kustförsvarsskepp,Slagkryssare samt slagskepp. Sen har vi avarter somde tyska fickslagskeppen(se Deuchland Class på wikipedia)).

 

Under mellan krigstiden så reglerades antalet tillåtna fartyg mellan världens stormakter. England och USA fick ha MAX 15 dreadnoughts med max 14tums beväpning samt ett max tonnage jag inte kommer ihåg, Japan fick ha max 9st. Frankrike och italien 6vardera, trorjag.

 

Tunga kryssare regleades också, Tyskland tilläts endast ha ett par försvarsslagskepp(likande våra pansarskepp med max vikt av 10000ton).

 

Europa skrottade sin fartyg under 1950och 60 talet. Främst då de som fanns kvar efter kriget var mycket slitna efter lång krigstjänst. HMS Vanguard skrottades som sista slagskepp av britterna 1959. Fransmännen skrotade sitt sista 1967 och Soviety skrotade sitt sista(ej räknat kirov klassen) 1957.

 

Ryssland har fortfarande ett par slagkryssare i tjänst, dessa byggdes dock på 1980talet och har inte kanoner som huvudbeväpning(robotar ist), men med sina 250m är det onekligen enorma länk

 

inför WW1 så hade britterna mer än 30+ dreadnought typer och tyskarna låg på ca 20. Slaget vid jylland är det slag där dessa haft störst betydelse, då Hangarfartygs utvecklingen under 20 och 30 talet medförde att fartygstypens effektivitet minskade kraftigt(de hade ingen chans mot hangarfartyg).

 

Generellt sett så var Slagskepp flottilj ledare och ledde så kallade SAG(surface Action Group) de var nästan alltid eskorterade av flera Kryssare och jagare. Oftast innehöll en SAG 2 eller flera Slagskepp/slagkryssare(om någon alls dvs). När Hangarfartygen gjorde sitt inträde så reducerades Slagskeppen till att mer agera eskort fartyg samt att med sina massiva kanoner ge Art stöd till Landtrupper och dylikt.

 

Tyskaran lät sin ofta sina tunga fartyg angripa allierade konvojer.

 

Vill du veta mer om slagskepp föreslår jag

 

Slagkryssare

 

Kust slagskskepp/kryssare

 

slagskepp

 

Ett tillägg detta är Yamato det största slagskeppet någonson(tillhörde Japan och sänktes av flyg 1945) lhttp://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_battleship_Yamato

 

Kan för övrigt rekomendera filmen Yamato, som är riktigt bra.

 

Slut

Edited by Realkh
Link to comment
Share on other sites

Max tonnaget i för slagskepp i Washingtonavtalet 1922 eller 23 var 35000ton standard, men Hood hade dispens. Maxkalibern var 16'' vilket redan fanns på amerikanska slagskepp. Ett stort antal mycket stora slagskepp och slagkryssare skrotades på varven där de var under byggnad. Flera slagkryssarskrovskrov färdigställdes dock som hangarfartyg, bl.a. Lexington och Saratoga (USA) och Courageous, Furious och Glorious (Storbritannien).

 

Det sista slagskeppet som skrotades i Europa, förutom den moderna ryska slagkryssaren, var antagligen det turkiska Yavus som ursprungligen var tyskt och då hette Goeben. Hon var bygd 1910 och skrotades 1973. Hon hade då varit ur tjänst länge och varit omodern ännu längre.

 

De största slagskeppen någonsin var de japanska Yamato och Musashi på 64000ton och 9st 18'' kanoner.

Link to comment
Share on other sites

Hmm... de jag tänkte skriva har folk redan skrivit, fan. Men jag kan fylla i med lite kuriosa. Det skepp i den svenska flottan som haft den grövsta bestyckningen var monitoren John Ericsson, döpt efter uppfinnaren, med en huvudbestyckning på två stycken slätborrade 38,2 cm kanoner. Värt att nämna är att de funkade sådär.

 

Andra svenska skepp med tung beväpning var de sk. 1 klass kanonbåtar som byggdes i tre olika klasser Blenda, Urd & Edda. samtliga med huvudartilleri bestående av en 27,4 cm kanon. Dessa fartyg hade endast ett deplacent på 550 ton och gjorde mellan 11 och 14 knop vilket är anmärkningsvärt. Dessa byggdes främst på 1870/80-talet.

 

Pansarskepp Sverige klass som föregående skribenter nämner utrangerades det sista fartygen 1957. Dessa va de närmste "Slagskepp" vi kommit men benämdes internationellt som "Kustförsvars fartyg". Kuriosa: Marinen ansågs det nödvändigt att bygga 4 Sverige skepp, till en början byggde man dock tre men planerade att bygga hela 8 stycken fram till 1934. Men det kom ett försvarsbeslut 1925 istället, även kallat "Stora regementes döden".

 

Om vi planerat att bygga några "äkta Battleships"? Inte i klass med de som stormakterna byggde. Värt att komma ihåg att den svenska flottan främst ska agera på Västkusten och i Östersjön, slagskepp alá Yamato borde inte lämpa sig särskillt väl i våra vatten. När man tog fram Sverigeklass så vet jag att de största förslaget som lades fram låg på runt 9 000 ton. (Sverige klass låg på 7 663 ton). Även när man disskuterade efterträdare till Sverige skeppen disskuterades större fartyg som Torbjörn nämner. Även kallat "Det fjärde pansarskeppet" var egentligen flera olika projekt mellan 1934-43.

 

* 1934, inofficiellt Tre kronor; Deplacement: 7700 ton bära 4 28 cm kanoner i två dubbeltorn (I stora drag samma fartyg som Sverige fast med 22% utökat pansarskydd och utbyggt luftskydd).

Detta förslag lades dock aldrig fram till riksdagen.

 

* 1937, Amiral Charles de Champs förslag. Deplacement 14 000 ton. Huvudbestyckning fyra alt. 5 25 eller 28 cm kanoner 8 12 cm kanoner. Plus förstärkt pansar (jämfört med Sverigeskeppen). Hastigheten hela 28-30 kno. Amiralen själv sågade dock själv sitt förslag som varken lämpligt för svenska förhållanden och för dyrt.

 

*1938, General Olof Thörnell tillsätter en utredning och lägger fram ett nytt förslag om fyra "kustförsvarsfartyg" ofta kallade "Thörnell skeppen". Skeppen hade ett deplacemnt på 8 000 ton huvudbestyckning 4 á 25 cm kanoner och 6 12cm akan. Fart: 22 knop.

 

*Regeringen beslutade 1939 att två stycken "Thörnell skepp" skulle byggas men man bytte ut de 6 12 cm akan till 4 stycken 15 cm. Men krigsutbrottet gjorde att dessa skepp inte kunde påbörjas. 1940 tar karusellen ny fart när man beställer ritningar från ett varv i Italien; "Ansaldo- skeppen" De lade fram ett förslag som låg på 17 000 deplacement ton och huvudbestyckning bestående av 6 28 cm kanoner i dubbeltorn osv. Längd 176m bredd 26 m och maxfart på 22 knop. Om de hade bestälts de överlägset största skeppen i Sveriges historia.

 

Pansarskeppens tid i Sverige tog slut efter 2VK när man i Sverige bestämde för att gå över till den "lätta flottan". Men du verkar insnöad på battleships så det är du nog inte intresserad av.

 

Men huvudkomponenterna i den lätta flottans första tid blev dock de (hittils?) största skeppen den svenska flottan någonsin förfogat över va de Lätta kryssare Tre kronor klass som byggdes i två farty, Tre kronor och Göta lejon. De hade ett deplacement på 9.238 ton.

 

Bilder (ritningar) på dessa förslag finns i boken "Pansarskepp" skriven av Per Insulander och Curt S Ohlsson.

 

Övriga fartyg i den svenska flottan värda att titta närmare på är enligt mig är de svenska kryssarna Fylgia, Gotland ( :wub: ) och Tre kronor klass.

 

Lite mycket OT kanske... men tack för mig. :/

 

Lite länkar:

HMS Fylgia

HMS Gotland, nej inte Ubåten!

HMS Göta Lejon

Edited by Hedin
Link to comment
Share on other sites

Nationer med riktiga slagskepp/ slagkryssare (Dreadnoughts)

 

Storbrittanien (Australien, Nya Zeeland)

Tyskland

Frankrike

Italien

Ryssland

Japan

USA

Österrike-Ungern

Spanien

Argentina

Chile

Brasilien

Turkiet (Osmanska Riket)

(Jugoslavien i en vecka innan italienarna sänkte dem)

 

Flera mindre nationer har haft pansarskepp, De största och bästa av dessa anses våra Sverige skepp ha varit. HMS Gustav V låg länge som maskinskola på Berga basen, skrotad 73 eller 74.

 

Sist byggda var HMS Vanguard (1946), sista moderna att tas ur tjänst vill jag minnas var franska "Jean Bart", med undantag för amerikanska Iowa klassen. Formellt sett har ju ryssland idag slagkryssare i tjänst i form av robotkryssaren "Pjotr Veliky" (Peter den Store).

 

Formellt sätt var slagskeppen arvtagare till linjeskeppen dvs huvudstyrkan, och de opererarde oftast divisonsvis. De skulle utgöra tyngpunkten i sjökriget medan kryssare skulle vara slagskeppens ögon och jagarna skydd mot torpedbåtsanfall. Detta kom sakteliga att ändras under VK2 då dels hangarfartygen gjorde sitt inträde som HVU och slagskeppen var färre. Sista slaget mellan två slagskeppsflottor stod i Surigao Sundet vid Filipinerna som ett av del slagen vid Leyte 1944. USA opererade sina sista i stridsgrupper fomerade runt dem.

 

Det största slaget mellan slagskepp var skagerack slaget 31 maj 1916, där Royal Navy mötte tyska Hochseeflotte i Nordsjön. Utgången var liten tysk taktisk seger men strategisk förlust. Men man kan inte annat än beundra amiralernas manövrar med sina slagskeppskolonner. Försök formera 40-talet slagskepp från 7 kolonner till en slaglinje med hjälp av endast primitiv radio och flaggor på exakt rätt ställe, på rätt tid.

 

1986 var USS Iowa på besök i bla Stockholm efter ha visat flagg och styrkedemonstrerat för Sovjet i Östersjön under övningen "US Baltops". Det finns en bild på patrullbåten Vidar och USS Iowa i "Om sjökriget" tror jag. Greenpeace var förstås på plats och skämnde ut Sverige under örlogsbesöket i Stockholm.

Edited by Psilander
Link to comment
Share on other sites

Under Falklandskriget sänktes ett fartyg av en Engelsk ubåt om jag inte missminner mig så var det ett Argentina slagskepp, någon som vet mer?

 

 

Charlie Spartan

 

Nog sänktes ett fartyg av ubåt under falklandskriget, det var dock inget slagskepp.

Fartyget som sänktes var ARA General Belgrano en lätt kryssare

länkhär

Link to comment
Share on other sites

Kuriosa:

HMS Agincourt hade flest torn av alla slagkepp med hela 7 dubbeltorn i 30,5cm kaliber.

 

15cm pjäserna från sverigeskeppen ställdes upp i fasta armébatterier i den sk "Kalixlinjen".

 

När Iowa Klassen moderniserades på 80-talet så fick man plundra slagskeppsmuséer på reservdelar.

Link to comment
Share on other sites

Vill du uppleva känslan av att promenera över teakdäcket på ett riktigt slagskepp så tycker jag definitivt att du ska avlägga ett besök i Norfolk, VA. Närmare bestämt här - Nauticus! Där återfinns nämligen USS Wisconsin förtöjd som flytande museum.

Rekommenderas starkt... :Malaj:

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Vill du uppleva känslan av att promenera över teakdäcket på ett riktigt slagskepp så tycker jag definitivt att du ska avlägga ett besök i Norfolk, VA. Närmare bestämt här - Nauticus! Där återfinns nämligen USS Wisconsin förtöjd som flytande museum.

Rekommenderas starkt... :baskerKav:

 

För oss som inte vill åka så långt finns den lätta kryssaren HMS Belfast att tillgå i London. Men det är ju som sagti inget slagskepp. Man önskar att vi från svenskt håll hade spart Någon av våra kryssare eller pansarskepp. Men i Göteborg finns ju iaf Jagaren Hms Småland + annat skoj. Även i Karlskrona finns lite att tillgå för den fartygsintresserade. Dock inga större "pjäser".

 

Fast nu var det ju inte dett tråden handlade om.

Link to comment
Share on other sites

1986 var USS Iowa på besök i bla Stockholm efter ha visat flagg och styrkedemonstrerat för Sovjet i Östersjön under övningen "US Baltops". Det finns en bild på patrullbåten Vidar och USS Iowa i "Om sjökriget" tror jag. Greenpeace var förstås på plats och skämnde ut Sverige under örlogsbesöket i Stockholm.

 

USS Iowa förgyllde inte någon svensk hamn med sin illustra närvaro, däremot ankrade hon i Köpenhavn. Incidenten med Greenpeace skedde i Juli månad år 1989 och det var USS Ticonderoga [CG-47] som fick en Greenpeace aktivist på sitt ankare utanför Vaxholm. USS Ticonderogas besök bevakades noggrant i svensk media eftersom många misstänkte att de bar kärnvapen och en journalist från Aftonbladet som var inbjuden under pressvisningen av Ticonderoga på Stockholms ström hade med sig en Geiger-mätare, som dessutom gav kraftigt utslag! Jänkarna blev helt tagna på sängen då de aldrig varit med om något liknande av en journalist! :baskerKav::worthy::rolleyes:

Edited by RicJac
Link to comment
Share on other sites

För oss som inte vill åka så långt finns den lätta kryssaren HMS Belfast att tillgå i London.

 

Rekommenderas, var där för ett tiotal år sedan. Då ska man naturligtvis passa på att gå på Imperial War Museum också när man ändå håller på.

 

Incidenten med Greenpeace skedde i Juli månad år 1989 och det var USS Ticonderoga [CG-47] som fick en Greenpeace aktivist på sitt ankare utanför Vaxholm.

 

Blev visst en del rabalder om det där, fick höra att Greenpeace ankrade upp mitt i Oxdjupet, där det var (och är) synnerligen förbjudet att ankra, och att det höll på att bli kollision mellan kryssaren och Greenpacebåten. Dock ska man ha gått ut från KA1 och helt enkelt kapat bort GP:s ankare och "övertalat" dem att flytta sig. Om detta är en skröna eller inte vet jag inte.

Edited by AdamKalle
Link to comment
Share on other sites

USS Iowa förgyllde inte någon svensk hamn med sin illustra närvaro,

 

Heh, jag har ett tydlig minne som säger att hon gjorde det. Som jag kommer ihåg det så såg jag det, men jag var ung, under 15. Iowa, eller något av slagskeppen i den klassen besökte stockholm, det är min tydliga minnesbild. Ticonderroga klass har besökt många gånger, senast för bara några år sedan. Och de brukar vara väldigt fria på amerikanska fartyg när det är "open ship". Man brukar få gå runt rätt ordentligt som civil besökare, man får i regel se mer än på svenska fartyg.

Edited by Pal
Link to comment
Share on other sites

En del artilleri finns bevarat, dels på bakgården på sjöhistoriska i Stlm, i pottis finns en av Oden pansarbåtarnas (vid Marinmuseum) 25,4cm eldrör samt Sveriges 28,3cm reserveldrör bevarat (inne på basen).

 

Största örlogsbesöket i Sthlm nånsin var 3-6 juni 2000 när presail inför US baltops gick i Sthlm, 60-talet fartyg från ca 25-30 nationer. Störst var USS Peterson (Spruance) och USS Ross (Arleigh Burke), det fanns även HMS Sheffield, RFA Sir Tristam, FGS Brandenburg, FGS Bremen, FNS Latouche-Treville, FNS L'Bihan, FNS Tourville, från Sverige deltog HMS Göteborg, HMS Stockholm, HMUb Östergötland, HMS Spejaren, HMS Tordön, HMS Tirfing, HMS Trossö.

 

Det var riktigt coolt att se Stockholms hamn fylld till bredden med örlog, från Nybroviken till Hamarbykanalen, med de amerikanska jagarna på svaj på Strömmen.

Edited by Psilander
Link to comment
Share on other sites

USS Iowa förgyllde inte någon svensk hamn med sin illustra närvaro,

 

Heh, jag har ett tydlig minne som säger att hon gjorde det. Som jag kommer ihåg det så såg jag det, men jag var ung, under 15. Iowa, eller något av slagskeppen i den klassen besökte stockholm, det är min tydliga minnesbild. Ticonderroga klass har besökt många gånger, senast för bara några år sedan. Och de brukar vara väldigt fria på amerikanska fartyg när det är "open ship". Man brukar få gå runt rätt ordentligt som civil besökare, man får i regel se mer än på svenska fartyg.

 

US Navy har påbörjat ett stort projekt "Decommissioned Ship Histories" som i sinom tid kommer att ge ett definitivt svar på USS Iowas sejour i Östersjön (än så länge finns enbart USS Ticonderoga och en jagare publicerad).

Link to comment
Share on other sites

USS Iowa förgyllde inte någon svensk hamn med sin illustra närvaro,

 

Heh, jag har ett tydlig minne som säger att hon gjorde det. Som jag kommer ihåg det så såg jag det, men jag var ung, under 15. Iowa, eller något av slagskeppen i den klassen besökte stockholm, det är min tydliga minnesbild. Ticonderroga klass har besökt många gånger, senast för bara några år sedan. Och de brukar vara väldigt fria på amerikanska fartyg när det är "open ship". Man brukar få gå runt rätt ordentligt som civil besökare, man får i regel se mer än på svenska fartyg.

 

Enligt följande list från navysite.de så besökte hon olika hamnar i Danmark och Norge flera gånger under 1980-talet, dock ingen svensk.

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

Mycket intressant läsning i denna tråd om våra största fartyg och då väcks en fråga som kanske någon vänlig själ kan svara på.

 

Min far som hade ett förflutet inom flottan berättade en hel del intressanta saker om sin tid i Kungliga flottan (tidigt 50 tal) och bla annat berättade han om just pansarskeppet Drottning Victoria som han beskrev som en mäktig syn vilket jag kan tänka mig, men han sade alltid att Hon var bestyckad med 53cm kanoner och enligt tråden ovan så är det största vi haft 45,7 cm så har mitt minne sviktat eller har far min blandat ihop det med torped diameter för dem är om jag fattat rätt 53cm?!

 

Tacksma för information.

Link to comment
Share on other sites

Den största kanon som någonsin suttit på ett slagskepp har varit 18.1" dvs 46,7cm, det var det japanska Yamato som också var världens största slagskepp. britterna hade 18" på sina "Ourageuos" (Glourius och Furius) tunga lätta kryssare. Inte helt lyckat koncept. Sverigeskeppen hade 28,3cm kanoner och sekundärt 15,2cm kanoner. De hade torpedtuber under 20talet men de togs bort för att ge plats åt en luftförsvarscentral, och var av mindre kaliber än dagens standard på 21" - 533mm.

 

533mm torpeden blev standard i flottan med Claes-jagarna och Draken ubåtarna på tidigt 30-tal.

Link to comment
Share on other sites

Den största kanon som någonsin suttit på ett slagskepp har varit 18.1" dvs 46,7cm, det var det japanska Yamato som också var världens största slagskepp. britterna hade 18" på sina "Ourageuos" (Glourius och Furius) tunga lätta kryssare. Inte helt lyckat koncept. Sverigeskeppen hade 28,3cm kanoner och sekundärt 15,2cm kanoner. De hade torpedtuber under 20talet men de togs bort för att ge plats åt en luftförsvarscentral, och var av mindre kaliber än dagens standard på 21" - 533mm.

 

533mm torpeden blev standard i flottan med Claes-jagarna och Draken ubåtarna på tidigt 30-tal.

 

 

Tackar för den infon, gissar att något blivit fel i berättelserna då men jag kan inte fråga far längre och det var minst 25 år sedan jag hörde det, men nu vet jag iaf vad som gällde.

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...