Jump to content

Recommended Posts

On 8/26/2018 at 6:42 PM, wendist said:

Hur ser man i Norge på NATO flygstridskrafters möjlighet att agera i en konflikt i Baltikum från baser i Norge? I Sverige så älter vi Gotlandsscenarior till förbannelse, vilka är de populäraste hypotetiska krigsfallen i Norge och hur ser man på Sveriges roll i dessa fall?

Mellom dine to spørsmål er det stor avstand. Det siste først: Det eneste hypotetiske angrepsalternativet her til lands er  ett angrep på Nord- Norge, eller mer spesifikt Finnmark - det nordligste fylket. Der vi har en 196 km lang grense mot Russland.Dette er mist like sentralt i norsk forsvarsplanlegging som Gotland er i Sverige. Likhetene er også flere. Hovedscenariet er at Russland vil gå inn i nord for å skyve nektelsesboblen rundt basene på Kola vestover ved krig.Dette har blitt mer akutt med en ny generasjon stillegående atomdrevne ubåter, noe som gjør at NATO har fått større behov for å rykke inn i det grunne Barentshavet for å oppdage de der. Men det er også ett biscenario om at den østlig delen av Finnmark vil bli infiltrert eller okkupert, for å presse Norge i ett  utenrikspolitisk spørsmål. En stor russisk befolkning i Øst -Finnmark, minner fra frigjøringen i 1944, pomorhandel og generelt russiskvennlige strømninger i befolkningen kompliserer bildet.

 

Gotlands utsatte posisjon er så godt som ukjent i Norge, hvis du spør en på gaten. Her er Gotland kun et fint feriested. Idet hele tatt er Østersjøen langt unna mentalt og bare noe de best informerte bryr seg om.

 

Veldig få kopler Sverige som aktivt relevante i forsvaret av Norge - eller Nord- Norge. Men Sverige ligger der det ligger - som en buffer, og det tror jeg de fleste oppfatter som positivt.Det har bl.a gjort at mens Norge kraftsamlet i nord, har Sverige hovedtyngden av sitt forsvar i syd. Dermed har det oppstått en manglende overlapp både i stedlighet og mental innstilling. 

Men det finnes jo som noe som heter solidaritetspakten mellom de nordiske land. Problemet er at ikke noe land har overskudd av styrker å bidra med. Bistand vil derfor i stor grad bestå i å omdisponere styrker på eget territorium for å komplisere situasjonen for en angriper i ett naboland. For Sveriges del kan det f.eks være å flytte Gripen fra syd til nord. Men det forusetter at det ikke finnes noen trussel mot Gotland, noe som er lite realistisk. Men "utlån" av enkeltstående kapasiteter er mulig, slik at hvert land fyller hull der naboen er svake eller ikke har noe å bidra med. 

 

Jeg tror en fra USA må svare her.Men amerikanerne ser jo på Norden som en militærstrategisk enhet, de bryr seg mindre om at området er delt opp i ulike land. En evt, utplassering av F-22 her inngår nok i en større plan for å spre ett mindre antall (4 stk hver) på flere baser innenfor NATO, men utenfor radiusen til ballistiske missiler. Med  lufttanking er det ikke noe problem å nå Baltikum fra Norge. Dette evt.før Sverige ber om hjelp slik at flyene kan flyttes dit. En evt. utplassering på Rygge (ved grensen til Sverige) kan også utgjøre en ekstra beskyttelse av mål i Sverige, i en tidlig fase.

 

Forøvrig er det slik at NATOs flystyrker opphører å være nasjonale i en krig. Det norske Luftforsvaret hadde f.eks oppdrag i Baltikum på 50 tallet for å angripe radarstasjoner. Det hele inngikk i en plan for å understøtte amerikanske atomangrep mot Sovjet.

 

Edited by enigmatik
 • Thanks 2
Link to post
Share on other sites
 • Replies 1.4k
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

https://www.f35.com/building-the-f-35/

Där ser man, gravitationen funkar som den ska i alla fall

Nej, det är absolut ingen slump att F-15, F-14 och Harrier ser olika ut, med tanke på att det är tre olika flygplan som resulterat ur tre olika projekt med tre helt olika krav. Du glömmer att titta på

Tack för ett mycket intressant svar. Att mina frågor spretar något kan nog bäst förklaras med att jag, tyvärr, har dålig koll på norsk säkerhetspolitik och dessutom ser den från en svensk synvinkel.

 

Det du nämner om hur NATO´s stridskrafter ska ledas i krig är något som aldrig tas upp i svensk offentlig debatt. Vi har diskuterat ett eventuellt svenskt medlemskap i NATO sedan organisationen grundades och ofta blir diskussionen mycket förenklad där NATO förespråkarna hävdar att vi kommer få hjälp vid ett angrepp och motståndarna hävdar att vi kan komma att dras in i konflikter som vi sluppit om vi inte vore medlemmar. Att Sveriges politiska/militära ledning kan komma att helt eller delvis förlora kontrollen över var/hur svenska stridskrafter sätts in vid en konflikt kommer nog som en överraskning för många svenskar.

 

Hur fungerar den här principen vid tillfällen när nationella mål/prioriteringar krockar med NATO´s?

Hypotetiskt om NATO dras in i en konflikt med Ryssland, strider bryter ut både i Baltikum och i Nord-Norge, norska förband förlorar kontrollen över delar av norskt territorium och begär ökat flygunderstöd samtidigt anser NATO centralt att försvaret av de baltiska staterna har prioritet och begär av Norge att de norska flygförbanden ska sättas in där.

 

Finns det någon form av nationellt veto i sådana lägen eller har de enskilda länderna gett upp all kontroll över sina militära styrkor?

 

Beträffande planerna på 50-talet. Räknade man då med att Sverige också skulle vara i krig? I så fall borde sovjetiska radarstationer vara högprioriterade mål även för det svenska flygvapnet. Om Sverige inte har dragits in i kriget kan det bli besvärligt för norskt flyg att ta sig till Baltikum från Norge.

Link to post
Share on other sites

När man diskuterar NATO och lednings- lydnadsförhållanden så måste man vara noga med att definiera situationen. Något som oftast helt missas i den svenska debatten. Är det en Artikel 5 händelse? D.v.s ett väpnat angrepp på en medlemsstat? Det är stor skillnad på vad som gäller för de enskilda medlemsstaterna beroende på. Är det inte Artikel 5 så är det upp till det enskilda landet hur man vill göra. Ex insatsen i Libyen, Tyskland ställde inte upp av politiska skäl. Är det en Artikel 5 händelse så har medlemmarna inte så mycket att välja på.

 

 • Like 2
Link to post
Share on other sites

Jag surfade fram den faktiska lydelsen av NATO artikel 5:

 

"The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.

Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall immediately be reported to the Security Council. Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and security."

 

Jag antar att man måste vara expert på sådana här fördrag för att säkert veta hur de ska läsas, men min läsning är att ett NATO-land måste ingripa militärt om ett annat NATO-land blir angripet, men inte nödvändigtvis att man måste underställa sina styrkor någon annans ledning. Det är verkligen inte solklart hur det ska läsas, man kan ju fundera på formuleringarna:

 

1) "...such actions as it deems necessary, including the use of armed force..." Ger detta ett utrymma för tolkningen att man kan avstå från att ingripa militärt?

 

2) "...individually and in concert with other Parties...". Ska detta tolkas som en skyldighet att ställa sina styrkor under NATO-befäl?

 

Portalformuleringen "...shall be considered an attack against them all..." är ju onekligen ganska stark.

 

Link to post
Share on other sites
On 9/1/2018 at 11:49 PM, wendist said:

Tack för ett mycket intressant svar. Att mina frågor spretar något kan nog bäst förklaras med att jag, tyvärr, har dålig koll på norsk säkerhetspolitik och dessutom ser den från en svensk synvinkel.

 

Det du nämner om hur NATO´s stridskrafter ska ledas i krig är något som aldrig tas upp i svensk offentlig debatt. Vi har diskuterat ett eventuellt svenskt medlemskap i NATO sedan organisationen grundades och ofta blir diskussionen mycket förenklad där NATO förespråkarna hävdar att vi kommer få hjälp vid ett angrepp och motståndarna hävdar att vi kan komma att dras in i konflikter som vi sluppit om vi inte vore medlemmar. Att Sveriges politiska/militära ledning kan komma att helt eller delvis förlora kontrollen över var/hur svenska stridskrafter sätts in vid en konflikt kommer nog som en överraskning för många svenskar.

 

Hur fungerar den här principen vid tillfällen när nationella mål/prioriteringar krockar med NATO´s?

Hypotetiskt om NATO dras in i en konflikt med Ryssland, strider bryter ut både i Baltikum och i Nord-Norge, norska förband förlorar kontrollen över delar av norskt territorium och begär ökat flygunderstöd samtidigt anser NATO centralt att försvaret av de baltiska staterna har prioritet och begär av Norge att de norska flygförbanden ska sättas in där.

 

Finns det någon form av nationellt veto i sådana lägen eller har de enskilda länderna gett upp all kontroll över sina militära styrkor?

 

Beträffande planerna på 50-talet. Räknade man då med att Sverige också skulle vara i krig? I så fall borde sovjetiska radarstationer vara högprioriterade mål även för det svenska flygvapnet. Om Sverige inte har dragits in i kriget kan det bli besvärligt för norskt flyg att ta sig till Baltikum från Norge.

 

Link to post
Share on other sites
On 9/1/2018 at 11:49 PM, wendist said:

Tack för ett mycket intressant svar. Att mina frågor spretar något kan nog bäst förklaras med att jag, tyvärr, har dålig koll på norsk säkerhetspolitik och dessutom ser den från en svensk synvinkel.

 

Det du nämner om hur NATO´s stridskrafter ska ledas i krig är något som aldrig tas upp i svensk offentlig debatt. Vi har diskuterat ett eventuellt svenskt medlemskap i NATO sedan organisationen grundades och ofta blir diskussionen mycket förenklad där NATO förespråkarna hävdar att vi kommer få hjälp vid ett angrepp och motståndarna hävdar att vi kan komma att dras in i konflikter som vi sluppit om vi inte vore medlemmar. Att Sveriges politiska/militära ledning kan komma att helt eller delvis förlora kontrollen över var/hur svenska stridskrafter sätts in vid en konflikt kommer nog som en överraskning för många svenskar.

 

Hur fungerar den här principen vid tillfällen när nationella mål/prioriteringar krockar med NATO´s?

Hypotetiskt om NATO dras in i en konflikt med Ryssland, strider bryter ut både i Baltikum och i Nord-Norge, norska förband förlorar kontrollen över delar av norskt territorium och begär ökat flygunderstöd samtidigt anser NATO centralt att försvaret av de baltiska staterna har prioritet och begär av Norge att de norska flygförbanden ska sättas in där.

 

Finns det någon form av nationellt veto i sådana lägen eller har de enskilda länderna gett upp all kontroll över sina militära styrkor?

 

Beträffande planerna på 50-talet. Räknade man då med att Sverige också skulle vara i krig? I så fall borde sovjetiska radarstationer vara högprioriterade mål även för det svenska flygvapnet. Om Sverige inte har dragits in i kriget kan det bli besvärligt för norskt flyg att ta sig till Baltikum från Norge.

 

 

Du stiller noen interessante spørsmål som det er vanskelig å gi klare svar på. Mye skyldes at dette aldri har vært prøvd i praksis. NATO har jo aldri vært i krig på eget territorium. For det andre gir planer, deklarasjoner, ordninger, kommandoinndelinger, militære og politiske forhold uansett bare gi ett begrenset svar den dagen det gjelder. Men ett er sikkert alt henger sammen med alt. Det kan også være en styrke,  en fiende skal jo ikke være 100% informert om hvordan NATO vil agere i en gitt situasjon. Tvetydighet og dobbelt kommunikasjon går derfor igjen i alt fra atompolitikken til artikkel 5. Det skal alltid være rom for fleksibilitet og usikkerhet. Det  vil også gjelde rollen til  de enkelte medlemsland.Det er derfor lurt å betrakte NATO som en dynamisk størrelse, der mye er under endring hele tiden, men det også noen forhold som  ligger fast.

 

Generelt kan man si at den som har innflytelse  også har makt.Det gjelder uavhengig av størrelse, blir du ansett som en dyktig  bidragsyter og aktør i  konkurransen om kapasiteter, politikkutforming og ansvarsområder mm. øker det også din plass i det uoffiselle organisajonshiarkiet. I tillegg kommer geopolitiske faktorer inn. Ligger du utsatt til vil du nok få en ekstra stjerne.Størrelse vil også ha stor betydning. Ingen kan ignorere USA, selv den formelle posisjonen tilsier en status på linje med Luxembourg.

 

Det gjenspeiler seg i den formelle beslutningsordningen i det øveste organet i Rådet (NAC) - som er det egentlige NATO, der alle lands stemmer teller likt og der beslutinger tas ved enstemmighet.Det gjelder bl.a spørsmål om støtte under art 5. Håper det er svar på om Sverige kan bli dratt inn i en krig landet ikke ønsker.

 

Det daglige samarbeidet innefor både den politiske (sivile) og militære delen er overraskende ubyråkratisk og lite preget av at enkelte land dominerer. Kollegialitet på tvers av landegrenser og uformelle omgangsformer er  dominerende over alt. Beslutninger kan gjerne tas over en kaffekopp (fika) som i ett møterom. Fleksibilitet, det praktiske, og om du som repesentant kan levere løsinger  er derfor styrende. Ved siden av dette finnes det  representanter på både sivil og militær side som ser til at nasjonale interesser blir ivaretatt.Det er derfor en kontinuerlig strøm av informasjon og klareringer begge veier - mellom Utenriks og Forsvarsdepartementer og de enkelte NATO missioner og hovedkvarter. Lite av dette går fullstendig smertefritt  For det er både konkurranse, konflikt, enighet og samhold rundt de fleste saker. Det å tape nasjonal kontroll er ikke et spørsmål. Men du må regne med å godta kompromisser og se alt i ett større perspektiv, enn om du ikke er medlem.

 

Mye av den overordnede aktiviteten går derfor ut på å få alliansepartnere til å se sitt lands problemer med nasjonale øyne. Den beste metoden til det er gjerne å ha ett hovedkvarter på sitt område.Tidlligere hadde Norge Nordkommandoen ( Norge, Danmark og Schleswig- Holstein) plassert utenfor Oslo. Den var alltid kommandert av en britisk general, med en norsk og amerikansk som deputy. På den måten kunne Norge forme betydingen av nordområende direkte, samtidig som vi hadde en hot-line til begge lands nasjonale hovedkvarter. Det gikk selvfølgelig også på fordeling og prioritet av styrker til enhver tid. Derfor har kampen om hovedkvarterene alltid vært hard innad i NATO. Etter 1990 er det bare en fåtall igjen, så nå står kampen om å ha så stor og innflytelsesrik representasjon som mulig i de som er. Jo høyere opp i kommandokjeden, jo bedre premissleverandør er du.

 

Håper det er ett så klart svar som mulig. Akkurat hva som vil skje ved hver enkelt avveining er det derfor umulig å si noe om. Det blir isåfall hypotetisk.

 

Angående Baltikum så regner jeg at angrepene skulle skje fra vest-tysk eller dansk territorium, muligens bare for å fylle drivstoff.

 

Du har ikke spurt om det, men hvis jeg skulle gjøre en bedømming vil Sverige ha langt større innflytelse innenfor NATO enn utenfor. Da nasjonal selvråderett ofte er en illusjon ved krig. Jeg har fulgt litt med på den svenske Natodebatten og må si at den er både skjematisk, litt fjern, og preget av forutinntatte holdninger. Som er typisk før man ser alt fra innsiden.Men dette spørsmålet bestemmer Sverige og jeg som nordmann skal ikke blande meg inn i det.

Edited by enigmatik
Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...
 • 5 months later...

https://www.voanews.com/a/us-stops-f-35-fighter-jet-parts-delivery-to-turkey/4857568.html

 

https://edition.cnn.com/2019/04/01/politics/us-f-35-suspend-turkey/index.html

 

USA stoppar leveranser av delar till F-35 till Turkiet pga de köper ryska S-400 luftvärnssystemet.

USA hade kommit överens om att sälja 100 F-35 till Turkiet, som ursprungligen planerarna var att

leverera två flygplanen till Turkiet i juni.

 

Under en Capitol Hill-utfrågning förra månaden sade amerikanska generalen Curtis Scaparrotti, den

högsta NATO-generalen, att hans bästa militära råd skulle vara att USA inte arbetar med en allierad

som förvärvar ryska system som kan hota en av amerikanska militärens mest avancerade förmågor.

Tjänstemän har också uttryckt oro över att Turkiets förvärv av både amerikanska och ryska system

skulle kunna ge Moskva tillgång till sofistikerad amerikansk teknik och låta dessa hitta sätt att motverka F-35.

Edited by vikingman
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...

https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Crashed-F-35A-fighter-jet-located-US-general-says

 

"The aircraft's been located. ... It's now in the recovery aspect," said Charles Brown, four-star general and commander of the Pacific Air Forces, in a briefing for reporters in New York.

But later in the day, Colonel John Hutcheson, the director of public affairs at U.S. Forces Japan, contacted the Nikkei Asian Review and said "the aircraft has not been located at the bottom of the sea. The U.S. military is still working with the Japan Air Self-Defense Force to locate the wreckage."

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...

https://www.reuters.com/article/us-poland-fighters-lockheedmartin/poland-plans-to-buy-32-f-35a-fighters-minister-idUSKCN1SY0NQ

 

Poland plans to buy 32 Lockheed Martin F-35A fighters to replace Soviet-era jets, Defence Minister Mariusz Blaszczak said on Tuesday, amid the growing assertiveness of neighbour Russia.

“Today we sent a request for quotation (LOR) to our American partners regarding the purchase of 32 F-35A aircraft along with a logistics and training package,” Blaszczak tweeted. 190528

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

https://www.military.com/daily-news/2019/05/30/air-force-will-use-older-f-35s-simulate-enemy-fighters.html

 

USAF Plans to Use Older F-35s As ‘Aggressors’ for Training

 

U.S. military pilots who head to Nellis Air Force Base, Nevada, will soon find out what it's like to go up against an F-35 Joint Strike Fighter. 

The service earlier this month announced that it is reactivating the 65th Aggressor Squadron and moving 11 F-35A Lightning IIs to the base to serve as aggressor air, or "red air," training. The move is part of a larger initiative to give pilots the experience they'll need in a high-end conflict. "And here's the reason: We're talking about the early F-35s, so in order to bring them up to Block 4 [software configuration] standards, it would take about $15 million a piece to retrofit them.

Link to post
Share on other sites

USA kommer att avsluta Turkiets medverkan i F-35 programmet den 31 juli om Turkiet fullföljer sitt köp av det ryska S-400 luftvärnsrobotsystemet.

 

https://www.reuters.com/article/us-usa-turkey-f35-exclusive/u-s-to-stop-training-turkish-f-35-pilots-because-of-russia-deal-sources-idUSKCN1T802O

 

President Tayyip Erdogan said on Tuesday it was “out of the question” for Turkey to back away from its deal with Moscow.

 

https://www.thedrive.com/the-war-zone/28421/heres-the-pentagons-roadmap-for-booting-turkey-out-of-the-f-35-program

 

It's worth noting that Chemezov has offered to sell Turkey Su-57 advanced combat jets if the F-35 deal collapses. Erdogan and Chemezov both have talked about Turkish cooperation on the S-500 air defense system, as well.

 

In addition, the entire debacle can only call into question Turkey's continued relationship with NATO, even though the Alliance's senior leadership continues to publicly stress the value of Turkish contributions. "Turkey's procurement of the S-400 will hinder your nation's ability to enhance or maintain cooperation with the United States and within NATO, lead to Turkish strategic and economic over-dependence on Russia, and undermine Turkey's very capable defense industry and ambitious economic development goals," Shanahan warned.

 

There are already growing calls to remove U.S. nuclear weapons from Incirlik Air Base in Turkey, as well as reduce American presence at that base, as well as others in the country. Turkey is also a partner on a number of other U.S. military weapon system programs, which could become the target of additional Congressional action if it appears that Erdogan is moving deeper into the Kremlin's sphere of influence.

 

The full extent of American sanctions on Turkey and other restrictions on existing and future partnerships of any kind with the Turkish government remains to be seen. But, if nothing else, the country looks well on its way to getting kicked out of the F-35 program for good.

 

https://www.thenational.ae/world/us-to-end-turkey-s-participation-in-f-35-programme-by-august-1.871762

Edited by vikingman
 • Like 1
Link to post
Share on other sites

https://www.defensenews.com/air/2019/06/12/the-pentagon-is-battling-the-clock-to-fix-serious-unreported-f-35-problems/

 

F-35 dras fortfarande med allvarliga problem. Ett dokument tar upp följande:

 

The 13 deficiencies include:

 • The F-35’s logistics system currently has no way for foreign F-35 operators to keep their secret data from being sent to the United States.
 • The spare parts inventory shown by the F-35’s logistics system does not always reflect reality, causing occasional mission cancellations.
 • Cabin pressure spikes in the cockpit of the F-35 have been known to cause barotrauma, the word given to extreme ear and sinus pain.
 • In very cold conditions — defined as at or near minus 30 degrees Fahrenheit — the F-35 will erroneously report that one of its batteries have failed, sometimes prompting missions to be aborted.
 • Supersonic flight in excess of Mach 1.2 can cause structural damage and blistering to the stealth coating of the F-35B and F-35C.
 • After doing certain maneuvers, F-35B and F-35C pilots are not always able to completely control the aircraft’s pitch, roll and yaw.
 • If the F-35A and F-35B blows a tire upon landing, the impact could also take out both hydraulic lines and pose a loss-of-aircraft risk.
 • A “green glow” sometimes appears on the helmet-mounted display, washing out the imagery in the helmet and making it difficult to land the F-35C on an aircraft carrier.
 • On nights with little starlight, the night vision camera sometimes displays green striations that make it difficult for all variants to see the horizon or to land on ships.
 • The sea search mode of the F-35’s radar only illuminates a small slice of the sea’s surface.
 • When the F-35B vertically lands on very hot days, older engines may be unable to produce the required thrust to keep the jet airborne, resulting in a hard landing.

https://www.defensenews.com/air/2019/06/12/supersonic-speeds-could-cause-big-problems-for-the-f-35s-stealth-coating/

 

Supersonic speeds could cause big problems for the F-35′s stealth coating

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

https://www.thedrive.com/the-war-zone/28515/lockheed-eyes-giving-f-35s-more-gas-with-drop-tanks-and-thats-a-very-good-thing

 

Möjligheten för F-35A att bära 2 st fälltankar undersöks. Nuvarande aktionsradio är 1200 km. Varje fälltank rymmer 2270 liter. Med två fälltankar utökas bränslekapaciteten med 40%. Vad den nya aktionsradien blir är inte känt. Israel har gjort studier av kroppsanpassade bränsletankar. Om Lockheed Martin kommer att ta fram några sådana är inte känt.

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...

https://warisboring.com/construction-begins-for-first-permanent-u-s-f-35-base-in-europe/

 

Construction begins for first permanent U.S. F-35 base in Europe 190716

 

A $205 million construction project to prepare RAF Lakenheath for the arrival of two squadrons of U.S. Air Force F-35A Lightning II fighter jets in 2021 officially got underway Monday.

The commander of U.S. Air Forces in Europe — U.S. Air Forces Africa, Gen. Jeffrey Harrigian, and other dignitaries plunged shovels into dirt at what will become the first permanent site for U.S. F-35s in Europe.

U.K. firms Kier and VolkerFitzpatrick will build a flight simulator facility, maintenance unit, hangars and storage units at the site, in time for the arrival of 48 F-35s in November 2021. The Royal Air Force currently has nine F-35s at RAF Marham, about 25 miles north of Lakenheath.

 

The completed campus will host around 1,200 U.S. airmen. Currently, more than 9,100 U.S. servicemembers are based in the U.K, according to Pentagon data.

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

https://www.defensenews.com/air/2019/07/17/turkey-officially-kicked-out-of-f-35-program/

 

Turkey officially kicked out of F-35 program, costing US half a billion dollars

 

 The U.S. has removed Turkey from the F-35 joint strike fighter program, and Turkey will lose its production work on the jet by March 2020, following its acceptance of the S-400 Russian-made air defense system last Friday.

However, a top Pentagon official would not close the door on Turkey rejoining the program in some form, should it reverse the decision to buy the S-400.

The White House issued a statement Wednesday confirming the move, which Washington had threatened for months.

“Turkey’s decision to purchase Russian S-400 air defense systems renders its continued involvement with the F-35 impossible,” the White House statement read. “The F-35 cannot coexist with a Russian intelligence collection platform that will be used to learn about its advanced capabilities.”

“Turkey has been a longstanding and trusted partner and NATO Ally for over 65 years, but accepting the S-400 undermines the commitments all NATO Allies made to each other to move away from Russian systems," the statement continued.

 

Blir det ryska flygplan för Turkiet istället då? Andra västländer lär väl inte vara så intresserade längre.

 

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

“Turkey has been a longstanding and trusted partner and NATO Ally for over 65 years, but accepting the S-400 undermines the commitments all NATO Allies made to each other to move away from Russian systems,"

 

Vilket skitsnack!!

 

Spekulationer/snack i korridorerna gör gällande att F-35 aldrig varit ett seriöst alternativ för Turkiet och antagligen inte hade gått igenom pgra den stora kostnaden och att Turkiets försvarsidé byggs upp på en lite mer egocentrisk linje.

Link to post
Share on other sites
5 hours ago, vikingman said:

“Turkey has been a longstanding and trusted partner and NATO Ally for over 65 years, but accepting the S-400 undermines the commitments all NATO Allies made to each other to move away from Russian systems,"

Att NATO får titta närmare på S-400, det har alltså inget värde alls?

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Jag tror det är ganska sekundärt, bara för att man är i en gemensam allians innebär det inte att dörren står öppen för var och en att göra några mer ingående efterforskningar, grekland har ju dessutom redan S-300.

 

Det är dock ett hårt slag för USA som ju byggt upp en betydande försvarsexport riktad till just natoländer.

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...

https://japantoday.com/category/national/update2-japan-resumes-f-35a-flights-4-months-after-fatal-crash

 

Japan har återupptagit flygningar med F-35A efter kraschen i April. Flygningarna återupptogs den 1 Augusti. 

 

In June, the Defense Ministry concluded that the crash of an F-35A into the Pacific Ocean off Aomori Prefecture had likely been the result of the pilot suffering vertigo, and has won consent to resume flights from the heads of local governments in northeastern in Japan, which hosts the 12 other F-35As.

During a night exercise on April 9, Maj Akinori Hosomi, the 41-year-old pilot, is believed to have lost his bearings due to "spatial disorientation" after taking off from Misawa Air Base in Aomori. He was later confirmed dead.

The ministry said it will not conduct night training for F-35As for the time being, and flight exercises in the daytime will focus on basic flying skills. According to the ministry's interim report released in June, there were no abnormalities about the body of the cutting-edge jet nor signs that Hosomi tried to eject. His plane plunged into the sea at a speed of over 1,100 kilometers per hour.

The ministry said it will issue a final report soon.

With the cooperation of the U.S. forces, the SDF has recovered the debris of a flight data recorder from the crashed F-35A, but without the storage medium, as well as parts of Hosomi's body in the area of the sea where debris from the jet was recovered.

 

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
On 7/18/2019 at 1:15 PM, vikingman said:

https://www.defensenews.com/air/2019/07/17/turkey-officially-kicked-out-of-f-35-program/

 

Turkey officially kicked out of F-35 program, costing US half a billion dollars

 

 The U.S. has removed Turkey from the F-35 joint strike fighter program, and Turkey will lose its production work on the jet by March 2020, following its acceptance of the S-400 Russian-made air defense system last Friday.

However, a top Pentagon official would not close the door on Turkey rejoining the program in some form, should it reverse the decision to buy the S-400.

The White House issued a statement Wednesday confirming the move, which Washington had threatened for months.

“Turkey’s decision to purchase Russian S-400 air defense systems renders its continued involvement with the F-35 impossible,” the White House statement read. “The F-35 cannot coexist with a Russian intelligence collection platform that will be used to learn about its advanced capabilities.”

“Turkey has been a longstanding and trusted partner and NATO Ally for over 65 years, but accepting the S-400 undermines the commitments all NATO Allies made to each other to move away from Russian systems," the statement continued.

 

Blir det ryska flygplan för Turkiet istället då? Andra västländer lär väl inte vara så intresserade längre.

 

En sak jag länge undrat över i det här sammanhanget är vad för oro USA egentligen har för F-35 här.

 

Ett sätt att läsa detta är ju att F-35 har inbyggda svagheter, som USA är rädda att Ryssland ska upptäcka om dom får tid att testa och utforska systemet.

Men om så är fallet, så innebär det ju att dom vet att F-35 har allvarliga problem, och stealth (eller vad för del det nu handlar om) bara kommer att vara en fördel under en kortare tid. För inga militära hemligheter förblir hemliga alltför länge. Så vad det än är dom är rädda för att Ryssland ska upptäcka, så är det ju bara en tidsfråga innan det är känt i alla fall.

 

Så - har F-35 sådana svagheter? Och vad innebär det isåfall för systemet på längre sikt?

 

Eller är oron någon helt annat i slutändan? En enkel rädsla för att systemet ska kopieras?

 

Link to post
Share on other sites

Det finns ju många aspekter på det hela.

USA förlorar mycket pengar på att inte få sälja Patriot till Turkiet, S-400 ska enligt uppgift vara ca 1 miljard USD billigare, S-400 är antagligen också ett betydligt bättre system ur flera aspekter.

USA förlorar sin särställning i världen avseende att nästan ha monopol på försäljning av kompetenta system, dessutom riskera försäljningen av S-400 till Turkiet att ytterligare försvaga USAs ställning på vapenmarknaden, vilket ur ett långt perspektiv kan kosta USA många miljarder.

USA lämnar inte ut Fetullah Gülen till turkiska myndigheter.

USA svarade inte formellt på Turkiets förfrågan om att få köpa Patriot vilket i sin tur gjorde att Turkiet vände ögonen åt andra håll.

Turkiet har egentligen inte varit "jätteintresserade" utav F-35 och ekonomiska medel för detta har varit oklara, i stort har det handlat om påtryckningar från USA om att få exportera planen.

Turkiet positionerar sig för framtida konflikter i mellanöstern och väljer ett eget spår vilket innebär att man skapar förutsättningar för ett försvars uppbyggt på en till stor del självständig försvarspolitik.

 

Med inköpet av S-400 så kommer ett nytt "försvarstänk".

Att USA pratar om sanktioner och inskränkningar tycker jag snarare tyder på en svaghet och dålig image, en form av omyndigförklarande utav en stats självbestämmanderätt.

EDIT: för att inte tala om USAs varma stöd till Kurderna.

Edited by Chassi
Link to post
Share on other sites
4 hours ago, bqt said:

Ett sätt att läsa detta är ju att F-35 har inbyggda svagheter,

Tvärtom: Styrkor som nån annan kan lära sig av och sen tillverka lika bra saker.

Utöver det kan det förstås vara lärorikt och troligen användbart att verifiera diverse data för taktikanpassning.

Link to post
Share on other sites
7 hours ago, bqt said:

En sak jag länge undrat över i det här sammanhanget är vad för oro USA egentligen har för F-35 här.

 

Ett sätt att läsa detta är ju att F-35 har inbyggda svagheter, som USA är rädda att Ryssland ska upptäcka om dom får tid att testa och utforska systemet.

Men om så är fallet, så innebär det ju att dom vet att F-35 har allvarliga problem, och stealth (eller vad för del det nu handlar om) bara kommer att vara en fördel under en kortare tid. För inga militära hemligheter förblir hemliga alltför länge. Så vad det än är dom är rädda för att Ryssland ska upptäcka, så är det ju bara en tidsfråga innan det är känt i alla fall.

 

Så - har F-35 sådana svagheter? Och vad innebär det isåfall för systemet på längre sikt?

 

Eller är oron någon helt annat i slutändan? En enkel rädsla för att systemet ska kopieras?

 


Det jänkarna är oroliga för när det gäller F-35 och S-400 i Turkiet är precis det som de officiellt säger: De är rädda för att Ryssland ska lära sig att spåra F-35an.

Det handlar ingenting om att F-35 har inbyggda svagheter som du spekulerar om, utan enbart om att när F-35 flyger i närheten av S-400 så kommer informationen om F-35 förr eller senare att hamna i Rysslands händer.

Turkiet kommer inte att få lov att integrera S-400 i sin Nato-kompatibla sensorkedja. Däremot så kommer de skapa ett eget identifieringssystem till S-400. Det betyder att man kommer behöva mata in alla sina flygande enheter i S-400. Det betyder att när en turkisk F-16 flyger i närheten av de turkiska S-400 så kommer S-400 veta att det är en vänlig turkisk F-16 i närheten och kommer tack vare detta se dess radarsignatur (den vet ju om att flyget är där tack vare det inhemska identifieringssystemet).

Här har du huvudproblemet, för samma sak kommer ske med F-35. Turkiet kommer behöva mata in F-35 i identifieringssystemet till S-400 och detta kommer leda till att varje gång F-35 flyger i närheten av S-400 så kommer S-400 veta att den är där (oavsett om den kan se den på radarn eller inte). Förr eller senare kommer F-35an hamna tillräckligt nära och i precis rätt vinkel för att S-400 ska kunna snappa upp någon radarsignatur. Detta kommer sedan lagras i systemet och ryssarna kommer förr eller senare få fram informationen.

Det är detta som är skillnad med S-400 i Turkiet och ryssarnas egna S-400 i Syrien. När israelerna flyger med F-35 i Syrien så har ryssarna ingen aning om det och skulle det mot förmodan blinka till en radarsignatur i någon mikrosekund så vet de ändå inte att det är F-35 som är ute och flyger. När F-35 kommer flyga i Turkiet i närheten av turkarnas egna S-400 så kommer de veta att det är F-35 och var den befinner sig. Då kan de små radarutslagen som syns till lagras.

Så det är fullt legitimt av USA att sparka ut Turkiet. Det har ju även framkommit nu på senare tid att samtliga länder som flyger F-35 står bakom beslutet. Det är även helt sjukt att Turkiet själva vill kombinera systemen, då det skulle kraftigt försvagat sina egna F-35 (som de nu ändå inte får).

Vad användaren "Chassi" skriver om ämnet kan du helt och hållet ignorera, det är bara en jävla massa struntprat.

 • Thanks 2
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 • Similar Content

  • By madman
   En artikel om CT 40 kanonen där man jämför orginalet. Och varför engelsmännen får problem med sin egen magasinsmatning.
   https://www.army-technology.com/features/ct40-cannon-proven-system-or-cause-of-delays/
  • By vikingman
   Video Emerges Of Marine Corps F-35B Crashing Into The Ground After Mid-Air Collision With KC-130J

   As you probably already know by now, on Sept. 29, 2020, a U.S. Marine Corps F-35B and a KC-130J belonging to the VMGR-352 “Raiders” based at MCAS Miramar, were involved in a mid-air collision during AAR (Air-to-Air Refueling) operations. The F-35B, callsign VOLT 93 crashed, while the KC-130J, callsign RAIDER 50, performed a safe crash landing on a field near Thermal Airport, California. The single pilot aboard the STOVL (Short Take Off Vertical Landing) variant of the Lightning II stealth jet ejected safely and the Super Hercules crew members survived.

   https://theaviationist.com/2020/09/30/video-emerges-of-marine-corps-f-35b-crashing-into-the-ground-after-mid-air-collision-with-kc-130j/
    
  • By henke
   The US State Department issued a clearance for Poland to acquire the F-35 fifth-generation aircraft in a quantity of 32 examples on Sept. 11. Warsaw would be acquiring the F-35A CTOL (Conventional Take Off and Landing) variant at a price of USD 6.5 billion, according to the announcement made by DSCA (Defense Security Cooperation Agency). 
   https://theaviationist.com/2019/09/12/u-s-state-department-formally-approves-polish-f-35-procurement/
    
   32 st flygkroppar och 33 st motorer. 
   Osäkert om pilotubildning ingår vilket blev ganska kostsamt för Norge. Enligt artikeln $5 miljoner per pilot. 
    
    
  • By martinator
   F22 har den högsta olycksfrekvensen bland flygplan i tjänst inom amerikanska flygvapnet. Många piloter har klagat på yrsel och illamående.
   Nu finns ytterligare en teori om varför. Det kan bero på att limmet som används vid tillverkningen avger giftiga ämnen under flygning.
   Eftersom många detaljer kring planet är hemliga så lär det dock bli ganska svårt att få det bekräftat.

   Intressant teori och säkert inte helt ogrundad. Sedan länge är det ju känt att olika lim kan avge gifter under sin livslängd. De gamla hederliga spånskivorna från 70-talet sägs läcka formaldehyd bla.

   http://www.nyteknik....icle3499394.ece

   /martin
  • By jonte72
   Den första divisionen med F-22 är från igår i operativ tjänst och därmed världens första operativa 5:e generationens stridsflygplan.

   Man har även tagit tillbaka beteckningen F istället för F/A.
×
×
 • Create New...