Jump to content

Officer på gamla dar


Recommended Posts

Har någon funderat över möjligheterna att göra ett "sent" karriärbyte och ge sig in på officersbanan i "mogen ålder" (Säg 30+)? Å ena sidan kunde man tänka sig att FM:s nya system med specialistofficerare öppnar upp för detta, men å andra sidan verkar det vara just i den åldern man vill börja fasa ut personal.

 

FM har kanske inte tänkt sig att ett gäng 35-åringar skall söka den nya utbildningen, men varför inte? Tanken är ju att man skall ägna sig mer åt utlandsuppdrag och just inom det området har det åtminstone tidigare talats varmt om civil erfarenhet. Så är det så tokigt egentligen att plocka in redan civilt utbildat och erfaret folk för att tjänstgöra som specialister under en 5-10 år? Någon annan som funderat kring detta och vet hur FM ställer sig till det hela?

Link to comment
Share on other sites

Har någon funderat över möjligheterna att göra ett "sent" karriärbyte och ge sig in på officersbanan i "mogen ålder" (Säg 30+)? Å ena sidan kunde man tänka sig att FM:s nya system med specialistofficerare öppnar upp för detta, men å andra sidan verkar det vara just i den åldern man vill börja fasa ut personal.

 

FM har kanske inte tänkt sig att ett gäng 35-åringar skall söka den nya utbildningen, men varför inte? Tanken är ju att man skall ägna sig mer åt utlandsuppdrag och just inom det området har det åtminstone tidigare talats varmt om civil erfarenhet. Så är det så tokigt egentligen att plocka in redan civilt utbildat och erfaret folk för att tjänstgöra som specialister under en 5-10 år? Någon annan som funderat kring detta och vet hur FM ställer sig till det hela?

 

Jag är helt med på din tanke och hoppas FM kan utnyttja civil kompetens som ex högskoleutbildningar till spec. befattningarna. Personligen anser jag också att det är sjukt viktigt med livserfarenhet och arbetslivserfarenhet, särskilt på utlandsmission. Eftersom vissa "privates" är 30+ tycker jag också att det är bra att det finns 30+ chefer på plutonsnivå.

 

Undrar hur man kan utnyttja ex en kand. examen i nåt samhällsvetenskapligt ämne. Rimligtvis (eller rättare sagt förhoppningsvis) borde ju också lönen stiga vid högre ålder och högre utbildning.

 

Jag undrar i vilken "skepnad" man som spec. på ex lätt infanteri tjänstgör i US? Som plutch eller stf? Eller får de "vanliga" yoff dessa befattningar?

Edited by Medic
Link to comment
Share on other sites

@Medic: Blir själv klar (förhoppningsvis) med en fil.kand i statsvetenskap nästa termin och man har ju sneglat lite på specoff-tjänsterna, men jag tvekar av två skäl:1) dels så är det det här med åldern; jag fyller 28 nästa vecka och det vete sjutton om det går ihop med ÖB:s syn på åldern, dvs att man ska fasas ut när man är 30+. 2) Jag har svårt att konkretisera konceptet framför mig, men det beror väl kanske snarare på den knappa infon som RekryC ger.

Link to comment
Share on other sites

Det jag hört gör gällande att inom en överskådliga framtid kommer det finnas in ingång till officersyrket där den med en akademisk examen endast kommer att läsa "MHS året" av officersutbildningen. Vet dock inga detaljer runt hur det ska fungera. Som det är nu kan man tillgogoräkna sig kurser enligt vad som sägs i högskoleförordningen, dock finns ingen möjlighet att ta ut examen i förtid. Så vi som vågar oss på ett tillgodoräknande får ändå "sitta av" tid på skolan alt försöka hitta någon annan aktivitet, men det är ytterst svårt att läsa något annat som ger poäng (här på FMTS iaf).

 

Förövrigt är äldsta kadetten i Halmstad just nu 32 år gammal om jag inte minns helt fel.

Link to comment
Share on other sites

Jag skulle kunna tänka mig att bli mariningenjör. (Saknar MHS men har tek. lic. i maskinkonstruktion)

Det borde vara attraktivt för FM med personer som söker sig in efter att de klarat högre civila utbildningarna.

Edited by KA2
Link to comment
Share on other sites

Lönebilden inom FM på "specialist- och kompaniofficersnivå" har ju dock en bra bit kvar jämfört med motsvarigheterna på den civila marknaden. Det är ju då ett ganska svårmotiverat karriärsval för en eftergymnasialt utbildad med hänsyn till det familjeliv som de flesta hunnit påbörja när man blivit lite äldre.

Link to comment
Share on other sites

Lönebilden inom FM på "specialist- och kompaniofficersnivå" har ju dock en bra bit kvar jämfört med motsvarigheterna på den civila marknaden. Det är ju då ett ganska svårmotiverat karriärsval för en eftergymnasialt utbildad med hänsyn till det familjeliv som de flesta hunnit påbörja när man blivit lite äldre.

 

Ja, förutsatt att FM kategoriskt ger alla nya officerare fänriks grad och lön. Det skulle nog inte locka många civilingenjörer. Men för US anställer ju FM en del personal utifrån deras civila kompetens och betalar därefter, läkare är väl det mest uppenbara exemplet. Och om nu det "vanliga" försvaret och US skall flyta ihop alltmer så är det kanske inte så långsökt att även karriärsystemet förändras.

 

Om andra statliga myndigheter kan rekrytera utifrån och erbjuda marknadsmässiga löner så borde väl FM kunna göra detsamma?

Link to comment
Share on other sites

Jag undrar i vilken "skepnad" man som spec. på ex lätt infanteri tjänstgör i US? Som plutch eller stf? Eller får de "vanliga" yoff dessa befattningar?

Gruppchef

 

Källa på det? Skulle kännas konstigt att gå en ettårig utbildning för att sen bara kunna åka som grpch, ett jobb som folk med bara värnplikten i bagaget gör alldeles utmärkt i dagsläget i US. Får hoppas man tänker om, om det nu blir som du säger...

Edited by Medic
Link to comment
Share on other sites

Jag undrar i vilken "skepnad" man som spec. på ex lätt infanteri tjänstgör i US? Som plutch eller stf? Eller får de "vanliga" yoff dessa befattningar?

Gruppchef

 

Källa på det? Skulle kännas konstigt att gå en ettårig utbildning för att sen bara kunna åka som grpch, ett jobb som folk med bara värnplikten i bagaget gör alldeles utmärkt i dagsläget i US. Får hoppas man tänker om, om det nu blir som du säger...

 

EDIT: Total omformulering.

 

YOP går i dagsläget mot plutonsledning (troppchef, stf plutch) och TU (blivande kaptener) mot plutonchef.

 

Trenden är tydlig för mig.

Edited by Mats
Link to comment
Share on other sites

Källa på det? Skulle kännas konstigt att gå en ettårig utbildning för att sen bara kunna åka som grpch, ett jobb som folk med bara värnplikten i bagaget gör alldeles utmärkt i dagsläget i US. Får hoppas man tänker om, om det nu blir som du säger...

Tanken med specialistofficeren är att bli bra på det system man inriktar sig på. Två citat från RekryC belyser detta:

Officer med specialistinriktning tjänstgör och utbildas mot främst kompetens inom eget funktionsområde.
Utbildningen inriktas på att mer förstå detaljer än sammanhang.

 

 

@Mats: Kommer OP ens att gå mot plutonsledning? Att YOP gör det är jag med på, men OP?

Link to comment
Share on other sites

OP som i "YOP" 07-10?

 

Jag törs inte uttala mig, vatten flyter under broarna medan vi diskuterar här.

 

EDIT: Jag, kan bara gissa att vägen blir den som FM slagit in på nu.

Edited by Mats
Link to comment
Share on other sites

De äldsta kadetter jag stött på var/är runt 32/33 och har läst på högskola.

 

Jag tror de utbildade på högskola har mer att hämta i den strategiska inriktningen. Pga deras akademiska kunnande och med ledaregenskaper så fyller de luckor i dagens officerskår. En officer bör ju ha läst på riktig högskola.

 

Kaninerna skall ju fokusera på sitt system, jobba med det i 10-15år och sedan kanske gå ut civilt. De har inte behov eller uppgifter för att ha höga akademiska examina.

Link to comment
Share on other sites

Jag tror de utbildade på högskola har mer att hämta i den strategiska inriktningen. Pga deras akademiska kunnande och med ledaregenskaper så fyller de luckor i dagens officerskår. En officer bör ju ha läst på riktig högskola.

Om du tänker internationellt så innebär det oftast antingen att högskolestudierna och tillhörande examen fåtts på någon militärakademi efter cirka tre års studier eller att man efter vanliga civila högskolestudier läst en ganska kort officerskurs på max ett år. Så det som passar en person med högskolestudier bäst är nog inte ett treårigt officersprogram (med ytterligare studieskulder som följd) utan ett ettårigt anpassat program och framförallt en anpassad lön.

Link to comment
Share on other sites

Lånar tråden med en snabb fråga: Vad tjänar man på ett ungefär som Yoff i Sverige. Vad tjänar en Fänrik respektive en Kapten och en Major. Och så vidare.? ?

 

Har en vän som funderar på en karriär som Yoff, jag själv också för den delen.

Link to comment
Share on other sites

Om du tänker internationellt så innebär det oftast antingen att högskolestudierna och tillhörande examen fåtts på någon militärakademi efter cirka tre års studier eller att man efter vanliga civila högskolestudier läst en ganska kort officerskurs på max ett år. Så det som passar en person med högskolestudier bäst är nog inte ett treårigt officersprogram (med ytterligare studieskulder som följd) utan ett ettårigt anpassat program och framförallt en anpassad lön.

 

Då får man helt sonika anställa dem som Uoff och låta dem läsa upp till Fk/lt som anställda, om FM verkligen vill ha dem.

 

Lönen måste anpassas till FMs verksamhet och den enskilldes ansvar. det är inte rimligt att en ny exad FK har mindre än glassbilschaffisen. Städa ut tilläggen och ge en subaltern runt 25-30000 / månaden så är även lönen i fas. Dessutom blir det lättare för FM att rekrytera kompetent personal till sina egna skolor eftersom den ekonomiska förlusten blir mindre mellan linjen och skolorg.

 

Ingångslönen för en Fk är idag ca 17400. Flottan och flyget har bättre löneutveckling än övriga, dessutom tillkommer en rad tillägg för övningsdygn etc. Så det varierar kraftigt beroende på verksamhet. Sedan är lönesättningen ganska individuell men en Kn ligger runt 22000, mj 25-28000, dessutom beror de på kompetens, så en snabb karriärväg kanske ibland inte ger bästa lönen. Känner specialist lt från förr som tjänar som en Kk.

Edited by Psilander
Link to comment
Share on other sites

Ingångslönen för en Fk är idag ca 17400. Flottan och flyget har bättre löneutveckling än övriga, dessutom tillkommer en rad tillägg för övningsdygn etc.

 

En siffra man inte ska stirra sig blind på, med alla tillägg så blir det ganska mycket mer per månad. Första året som fänrik tjänade jag i genomsnitt 23000 i månaden och då truppförde jag inte. Men lönen skulle ju kunna höjas ändå :lol:

Link to comment
Share on other sites

OP som i "YOP" 07-10?

 

Jag törs inte uttala mig, vatten flyter under broarna medan vi diskuterar här.

 

EDIT: Jag, kan bara gissa att vägen blir den som FM slagit in på nu.

Japp, tänkte att det är en tanke att börja göra den distinktionen, med tanke på att YOP 06-09 och OP 07-10 kommer att skilja sig åt en hel del.

 

Bilden jag fått av OP är att man efter examen inte kommer anses vara helt klar förrän efter ett års på examen följande praktik.

Link to comment
Share on other sites

Det jag hört gör gällande att inom en överskådliga framtid kommer det finnas in ingång till officersyrket där den med en akademisk examen endast kommer att läsa "MHS året" av officersutbildningen. Vet dock inga detaljer runt hur det ska fungera. Som det är nu kan man tillgogoräkna sig kurser enligt vad som sägs i högskoleförordningen, dock finns ingen möjlighet att ta ut examen i förtid. Så vi som vågar oss på ett tillgodoräknande får ändå "sitta av" tid på skolan alt försöka hitta någon annan aktivitet, men det är ytterst svårt att läsa något annat som ger poäng (här på FMTS iaf).

 

Förövrigt är äldsta kadetten i Halmstad just nu 32 år gammal om jag inte minns helt fel.

 

Enligt mina källor (rekryoff Lv6) ska det finnas fyra vägar in i officersyrket. YOP med taktisk/operativ inriktning (3 år), reservofficer (1 år + praktik), specialist (1 år) och sist då direktrekryterad officer (inte helt hundra på benämningen här men andemeningen går förhoppningsvis fram). Så som min rekryoff sa så handlar det troligtsvis främst om teknisk kompetens, arméingenjörer, tekniska officerare och dylikt som kan tänkas rekryteras den vägen. Dock så bör det inte vara helt stängt för andra sökande även om antalet befattningar som en statsvetare/psykolog/systemvetare (exempelvis) kan tänkas fylla är begränsade skulle jag tro.

Link to comment
Share on other sites

Bilden jag fått av OP är att man efter examen inte kommer anses vara helt klar förrän efter ett års på examen följande praktik.
Man är aldrig klar!

Föregående utb-system var så som du beskriver och jag har inte inte hört det som du gjort utan tvärtom så anses man vara mer färdig vid examen i nuvarande och kommande utb-system än tidigare iom den tre-åriga utbildningen som medger mer praktik.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Bilden jag fått av OP är att man efter examen inte kommer anses vara helt klar förrän efter ett års på examen följande praktik.

Man är aldrig klar!

Föregående utb-system var så som du beskriver och jag har inte inte hört det som du gjort utan tvärtom så anses man vara mer färdig vid examen i nuvarande och kommande utb-system än tidigare iom den tre-åriga utbildningen som medger mer praktik.

 

/K

Jag försökte undvika ord som "nyckelfärdig" och "leverera full effekt". ;)

(Är den dubbla negationen medveten, förresten?)

 

Jag delar din uppfattning om skillnaden mellan YOP 03-05 och YOP 06-09. Däremot ligger skillnaden mellan YOP 06-09 och kommande OP, som jag förstått det, i bland annat just praktiken. YOP gör ett år på MHS H och två år på respektive funktionsskola, medan OP gör två år på MHS. Detta leder till att OP kommer att få en mer teoretisk utbildning.

Link to comment
Share on other sites

Intressant att jämföra dessa sidor:

Karriär Specialistofficer

Karriär Off T/O

 

Tydligen är det 50% längre "livslängd" på Off/S än Off/TO trots att de har kortare utbildning.

Men det är bra att RekryC äntligen börjat uppdatera sidorna. Det som saknas nu är väl befattnings- och kravbeskrivningar på alla tjänster. De verkar dessutom använda minst tre olika mallar för detta. Förövrigt tycker jag uttrycket "exit ur karriären" är riktigt dålig svenska.

Link to comment
Share on other sites

Vad jag föärstått så kommer en Ta/Stra Officer efter endast nått år i befattning få betydligt mera ansvar och tjänster som FC ligger kanske 8-10år efter examen medan det idag tar ca 10-15år.

 

Jag skulle hemskt gärna se att man vågade ta steget och införa ett riktigt trbefälssystem, även om det i praktiken blir så, men man fluffar in det i samma galoner och riskerar därmed att hamna i samma fälla som NBO, även om det är svårare med skilda utbildningsvägar. Jag anar att många specialister kommer läsa över till officer ett par år efter examen, och därmed ha lön.

Edited by Psilander
Link to comment
Share on other sites

Har tyvärr inte hittat var någonstans jag läste om en övre åldersgräns. Finns det någon annan kategori förutom pilotutbildningen som har den, men som det inte annonseras om så mycket idag?

Det fanns förrut en åldersgräns för alla officersutbildningar men den togs bort för några år sedan. Nu är det utbildning till flygande personal som har åldersgräns.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...