Jump to content

För stora krav???


Recommended Posts

Hej! Personligen så tycker jag att det är bra att man sattsar mer på Hv både när det gäller utrustning och uppgifter :clap: . Men samtidigt undrar jag om det inte finns en risk att det blir för stora krav främst då på tanke på att vi alla är civila med ett liv ( i mitt fall väldigt lite ) utan för hv med familj och arbete. Har personligen haft några duster med arbetsgivaren 0:) angående ledighet för Hv verksamhet. Förståelsen för att man brinner för Hv är väldigt liten hos åtminstånde min arbetsgivare. Och när kraven ökar så är ju risken ännu större att arbetsgivarna skriker och hotar mer om lojaliteten för arbetet. Var tror ni är det risk att Kraven från Hv blir för stora för att kunna få ihop med det civila livet. Vad har ni för erfarenheter när det gäller arbetsgivare - familj - HV kärlek :baskerHV:

Link to comment
Share on other sites

Huvuddelen av Hv verksamhet förläggs ju till tider utanför "normal" arbetstid, så för de allra flesta är det inte i förhållandet till arbetsgivaren problemen uppstår. Således gäller det att förankra sitt deltagande hos familjen först och främst, samtidigt som den enskilde sold måste lära sig att prioritera och planera. Framför allt när det gäller det sistnämnda känner jag ofta att det brister hos många "Va? var det den här helgen det var övning?"

Link to comment
Share on other sites

väntar fortfarande på att det skall ställas officiella krav tex fys/skytte

Som det är nu räcker det att man vill för att komma med, man måste inte kunna sina saker.

 

Instämmer. Dessutom väntar jag på att det blir KRAV på att kontraktet efterlevs. Det är ju som påpekats här och var i forumet bara 50% av Hvsold som de facto uppfyller det KRAV om 20 h per år som står i det kontrakt de skrivit under. Och vad händer? Inte mycket....

Link to comment
Share on other sites

väntar fortfarande på att det skall ställas officiella krav tex fys/skytte

Som det är nu räcker det att man vill för att komma med, man måste inte kunna sina saker.

Du menar officiella krav högre än från den egna kompaniledning?

 

Kontraktsuppfyllnad, baskrav vapen varje år och ett visst antal timmar sjukvårdsutb (HLR) var tredje(?) år gäller för Bataljon Stockholm i alla fall. Sen kan man ju diskutera om det är några krav att vara stolt över.

Jag hade gärna mer avancerade skjutkrav och att alla i hemvärnet klarade fyskraven som Försvarsmakten ställer på stridande förband.

 

Man kan få dispens i ett år från kontraktsuppfyllnaden om man har en bra anledning. Personligen så hade jag inga problem att uppfylla min kontraktstid trots utlandstjänst. ;)

 

/D (som jobbar på att själv klara fyskraven)

Edited by Dexter
Link to comment
Share on other sites

Kan tänka mej att problem finns med vissa arbetsgivare. När jag gick med i hv had ejag en personalchef som var förredetta YO, han ställde sej väldigt positivt till att jag skulle gå med i hv (ip) och de skulle inte vara några problem om jag var tvungen att sticka iväg på nåt i gröna kläder. Nu e man ju egenföretagare och nu kan de ju var mer problem med "ledighet" men de går att fixa.

 

Sen håller jag men förgående talare om att kontraktstid problemet måste försvinna de kan inte vara så jävla svårt att fylla ut 20h per år eller 60 om man nu är med i IP. Känner man att man inte har tid så för f**n lämna in grejerna.

Link to comment
Share on other sites

Min plut 252 insats ställer inga krav alls, Bataljonen ställer inga krav, centralt ställs ju inga krav alls, Bas krav borde inte vara ett problem om man är beredd att förlora någon enstaka "gubbe".

KFÖ vecka tycker jag är rätt melodi! Då borde man kunna planera semester/tjänstledighet i tid. Samt fastställa realistika krav.

Link to comment
Share on other sites

Vad är ett krav? Hur skall kravet kunna vara mätbart? är kravet möjligt att införa i hela landet? Hur ska kravet kunna kontrolleras?

 

Tid är en ganska enkel mätare. Men vad säger tid? tiden säger ingenting.

 

Men det är en del förändringar på gång dessa förändringar kommer troligen att komma ned till UG nivå nu under våren och förhoppningsvis kan dessa omsättas till handling under hösten.

 

Ett smalare men vassare hemvärn är på väg att växa fram. Ni som har sett förändringen sedan mitten av 90-talet fram tills idag ni har varit med på en resa. Nu är det dags att påbörja nästa resa.

Link to comment
Share on other sites

Tid är en ganska enkel mätare. Men vad säger tid? tiden säger ingenting.

 

Jag är för krav och emot tid som mätare. Gärna betydligt högre krav än vad som kan tänkas vara på gång nu och framförallt fys-krav. Jag har sagt det tidigare och säger det igen - Kan du inte andas kan du inte lösa din uppgift.

Link to comment
Share on other sites

väntar fortfarande på att det skall ställas officiella krav tex fys/skytte

Som det är nu räcker det att man vill för att komma med, man måste inte kunna sina saker.

 

Instämmer. Dessutom väntar jag på att det blir KRAV på att kontraktet efterlevs. Det är ju som påpekats här och var i forumet bara 50% av Hvsold som de facto uppfyller det KRAV om 20 h per år som står i det kontrakt de skrivit under. Och vad händer? Inte mycket....

Men, det är ju också så att man kan ha lite olika perioder i livet.

 

Vissa år har man gott om tid och gör sina timmar, under en period kan det vara så att det är svårare trots att intresse finns kvar och man inte vill lämna förbandet.

 

För att något år senare ha möjlighet att lägga ner den tid som krävs.

 

Sedan tycker väl jag att 20 timmar av 8760 är så stor andel...

Link to comment
Share on other sites

Vad säger egentligen fyskrav? Ingenting om individen sedan inte är med. Är personen med på övningarna och övningen är rätt upplagd så kommer individen att upptäcka om han/hon har dålig fysisk status. Annars kan ju kompaniet/plutonen träna tillsammans.

 

Är en soldat på två helgövningar och ett baskrav om året så är det fem dagar och sodlatern uppfyller kontraktet. Hur svårt krav är det egentligen? Många i södra Sverige lägger ju ned mer tid på att åka till Danmark och handla öl.

Sedan kan jag tycka att vi inte skall börja med att fråga oss vilka krav som ställs på soldaten. Börja med att fråga vilka krav som skall ställas på chefen. Klart att soldaterna tror att det är valbart att gå på övningar om chefen inte dyker upp. Föregångsmannaskap. Chefen måste visa i handling att HV är en prioriterad verksamhet.

Sedan dyker frågan upp om det är rimligt att befordra någon (ex, grpch från Fu till Sg) om inte denne har en god kontraktsuppfyllnad i sin enhet. Håll innebefordran tills dess att kontraktsuppfyllnaden är löst. Då skulle vi dessutom bli av med alla stjärnprydda typer som andrig arbetat med trupp.

Link to comment
Share on other sites

Vad säger egentligen fyskrav? Ingenting om individen sedan inte är med. Är personen med på övningarna och övningen är rätt upplagd så kommer individen att upptäcka om han/hon har dålig fysisk status. Annars kan ju kompaniet/plutonen träna tillsammans.

 

Är en soldat på två helgövningar och ett baskrav om året så är det fem dagar och sodlatern uppfyller kontraktet. Hur svårt krav är det egentligen? Många i södra Sverige lägger ju ned mer tid på att åka till Danmark och handla öl.

Sedan kan jag tycka att vi inte skall börja med att fråga oss vilka krav som ställs på soldaten. Börja med att fråga vilka krav som skall ställas på chefen. Klart att soldaterna tror att det är valbart att gå på övningar om chefen inte dyker upp. Föregångsmannaskap. Chefen måste visa i handling att HV är en prioriterad verksamhet.

Sedan dyker frågan upp om det är rimligt att befordra någon (ex, grpch från Fu till Sg) om inte denne har en god kontraktsuppfyllnad i sin enhet. Håll innebefordran tills dess att kontraktsuppfyllnaden är löst. Då skulle vi dessutom bli av med alla stjärnprydda typer som andrig arbetat med trupp.

 

Jag håller med om att högre krav bör ställas på alla nivåer inom HV. Högre krav på soldater. Högre krav på chefer. Men framför allt vill jag ha högre krav på förband som helhet. Fungerar 951. Insatspluton i praktiken? Fungerar Hitomkulls Hemvärnskompani som det ska? Får Göteholms hemvärnsbataljon ens ihop tillräckligt med folk för att kunna kallas en bataljon? Fungerar samband och trossfunktioner inom bataljonen på en godkänd nivå? Jag har aldrig varit med om att vår hemvärnsbataljon verkligen testats på ett hyfsat realistiskt sätt? Inte ens i närheten.. Jag misstänker att så är fallet på många fronter. KFÖ-vecka känns för mig som det ända vettiga sättet att verkligen testa hemvärnsförbandens förmåga. Och det är ändå det som är det viktigaste: Att förbanden fungerar på en tillräckligt god nivå. Om de inte gör det spelar det ingen roll hur många som klarar av kontrakten, baskraven och eventuella framtida fysiska krav (även om jag som sagt är för att dessa krav bör skärpas också..)

Link to comment
Share on other sites

*snip*

 

Jag håller med om att högre krav bör ställas på alla nivåer inom HV. Högre krav på soldater. Högre krav på chefer. Men framför allt vill jag ha högre krav på förband som helhet. Fungerar 951. Insatspluton i praktiken? Fungerar Hitomkulls Hemvärnskompani som det ska? Får Göteholms hemvärnsbataljon ens ihop tillräckligt med folk för att kunna kallas en bataljon? Fungerar samband och trossfunktioner inom bataljonen på en godkänd nivå? Jag har aldrig varit med om att vår hemvärnsbataljon verkligen testats på ett hyfsat realistiskt sätt? Inte ens i närheten.. Jag misstänker att så är fallet på många fronter. KFÖ-vecka känns för mig som det ända vettiga sättet att verkligen testa hemvärnsförbandens förmåga. Och det är ändå det som är det viktigaste: Att förbanden fungerar på en tillräckligt god nivå. Om de inte gör det spelar det ingen roll hur många som klarar av kontrakten, baskraven och eventuella framtida fysiska krav (även om jag som sagt är för att dessa krav bör skärpas också..)

@Jända

vet du hur det kommer att se ut med KFÖ vecka? jag är involverad i planläggningen av en sådan vecka som UG61 kommer att genomföra V 712. Att man kommer se en stor förändring av vad som tidigare förekommit är nog tyvärr att hoppas för mycket. det som kommer att hända under denna övning är i stort att på tisdagen så rycker alla som skall göra hundra timmars kontrakt in och påbörjar planläggningen för att lösa sin uppgift.

 

På torsdagen kommer de som skall göra 40 timmars kontrakt att rycka in, (PC) Gruppchef kommer att rycka in fredag lunch på lördag morgon så kommer 20 timmars soldaterna att rycka in för övning och då kommer det att inledas med inskjutning av vapen bla. därefter så skall baskraven "göras bort" (4 timmar vapentjänst, 4 timmar sjukvård samt 4 timmar CBRN) återstår då att göra 8 timmar till en förbandsövning.

 

övningen kommer att avslutas till efter lunch söndag för soldaterna därefter så vidtas vård av utrustning. på måndagen kommer då 100 timmarskontrakten att sitta med eftervård i form av utvärderingar.

 

Så att det kommer att vara förändringar är nog att hoppas för mycket. det ideala vore att man kallar in alla soldater på en 5 dagars övning och befälen skulle då rycka in några dagar före med riktiga ersättningar (faktisik förlorad inkomst) och inte SGI det är mycket skiftfolk som kommer att förlora mycket pengar på denna lösning som nu ligger.

 

Min slutsats när jag varit med och planerat detta så känner iaf. jag att det inte är så stor skillnad mot de övningar som varit tidigare. skillnaden är ju att ordrar nog kommer att vara mer genombearbetad än vad som varit tidigare. Tyvärr så kommer nog inte "lasse i ledet" att märka av någon större skillnad.

II63

Link to comment
Share on other sites

Guest martin s
Hej! Personligen så tycker jag att det är bra att man sattsar mer på Hv både när det gäller utrustning och uppgifter :baskerHV: . Men samtidigt undrar jag om det inte finns en risk att det blir för stora krav främst då på tanke på att vi alla är civila med ett liv ( i mitt fall väldigt lite ) utan för hv med familj och arbete. Har personligen haft några duster med arbetsgivaren :baskerHV: angående ledighet för Hv verksamhet. Förståelsen för att man brinner för Hv är väldigt liten hos åtminstånde min arbetsgivare. Och när kraven ökar så är ju risken ännu större att arbetsgivarna skriker och hotar mer om lojaliteten för arbetet. Var tror ni är det risk att Kraven från Hv blir för stora för att kunna få ihop med det civila livet. Vad har ni för erfarenheter när det gäller arbetsgivare - familj - HV kärlek :bash:

hej jag jobbar på SKF göteborg och där är det änn så länge inga problem.man kan ju alltid ta ut komp timmar.till hösten 07 ska jag till hvss på gb utb.men största problemet hr att få ihop det hemma. mvh martin :baskerHV:

Link to comment
Share on other sites

"vet du hur det kommer att se ut med KFÖ vecka? jag är involverad i planläggningen av en sådan vecka som UG61 kommer att genomföra V 712. Att man kommer se en stor förändring av vad som tidigare förekommit är nog tyvärr att hoppas för mycket. det som kommer att hända under denna övning är i stort att på tisdagen så rycker alla som skall göra hundra timmars kontrakt in och påbörjar planläggningen för att lösa sin uppgift.

 

På torsdagen kommer de som skall göra 40 timmars kontrakt att rycka in, (PC) Gruppchef kommer att rycka in fredag lunch på lördag morgon så kommer 20 timmars soldaterna att rycka in för övning och då kommer det att inledas med inskjutning av vapen bla. därefter så skall baskraven "göras bort" (4 timmar vapentjänst, 4 timmar sjukvård samt 4 timmar CBRN) återstår då att göra 8 timmar till en förbandsövning. "

 

citat från II63

--------------------------------------------------------------------------

 

 

-Det verkar som hemvärnet är på väg att lyckas igen, det som kan bli bra verksamhet stryper närmasta chef med ekonomi ansvar. :D

KFÖ vecka skulle vara en vecka för soldaterna inte cheferna.... :camo:

Chefer skall i stort inte sitta på röven och planera verksamheten utan skall leda sitt förband.

(jag syftar på PC o GC) Baskrav är bra när man använder tid som kvalitetsmätare.

Det måste går att snickra ihop ett system för certifiering. Vapentjänst är bästa grenen att mäta.

Tex isär/hop på tid, påfyllning av magasin på tid, magasinbyte på tid. olika pekövningar som omfattar ställningsbyte och magasinsbyte. mm. Britternas TA har ett bra system där. Se "the soldiers handbook". Systemet omfattar mer men det är det hela i stora drag.

Edited by FCR2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...