Jump to content

Era motioner till Hvråd/ting


Recommended Posts

Är det nån som har skickat in några motioner till Hvråd/ting? Vore skoj att veta vad som får folket att sätta sig ner och sätta sina förslag på pränt. Det är ju trots allt råd och ting 2007...

 

Har själv skrivit om lite småsaker som avskaffande av kontraktsmärke och tilldelning av lite mer pylar ( :D )

Link to comment
Share on other sites

Har väl skrivit en 4-5 motioner. Dessa har godkännts på kompråd men sedan har det inte hörts något fast jag frågat de som satt i batråd. Gissa om mitt kompråd bara råkat "glömma" mina bråkiga motioner.

 

Den viktigaste jag lämnat in (i mina ögon) är en motion om nytt heraldiskt vapen för hemvärnet, är man heraldiker så är man :D och hemvärnets så kallade vapensköld är heraldiskt inkorrekt. Får inte förekomma siffror och bokstäver i ett vapen. Visst förekommer det, bla en i släkten Thott (om jag minns rätt, kan ha varit Drefeld också) förde ett kvadrerat vapen med bokstaven M i övre vänstra hörnet (detta var en brisyr av stamvapenet)... Detta, och ett fåtal till, undantar reglen men då förs det av gammal hävd... dvs MER än 60 år!

 

Ska kolla i SMV vilken släkt det var... nu blev jag nyfiken igen! :P

Edited by Lfskbat
Link to comment
Share on other sites

Är ny i Hv och har helt enkelt inte kommit på något som jag kan tänka mig ska behöva motioneras om.

 

Kanske man skulle börja fundera på det?

 

Några tips om vad som INTE behöver skrivas om Lfskbat? Sånt som redan har stoppats femtielva gånger. (typ vapen och fordon)

 

Jag kan, när jag nu tänker på det, egentligen mest komma på allmänna saker. Kompetenta instruktörer på skjutningar/utbildningar/övningar, ersättning för det jobb vi faktiskt gör, krav på kompetens hos oss själva - dvs inte befattning efter tjänstgöringstid osv, allt sånt som redan debatterats här.

 

Vilka ärenden skall man lägga krutet på?

Link to comment
Share on other sites

Är ny i Hv och har helt enkelt inte kommit på något som jag kan tänka mig ska behöva motioneras om.

 

Kanske man skulle börja fundera på det?

 

Några tips om vad som INTE behöver skrivas om Lfskbat? Sånt som redan har stoppats femtielva gånger. (typ vapen och fordon)

 

Jag kan, när jag nu tänker på det, egentligen mest komma på allmänna saker. Kompetenta instruktörer på skjutningar/utbildningar/övningar, ersättning för det jobb vi faktiskt gör, krav på kompetens hos oss själva - dvs inte befattning efter tjänstgöringstid osv, allt sånt som redan debatterats här.

 

Vilka ärenden skall man lägga krutet på?

 

Vad tycker du är viktigt? är det vitkigt att ändra ersättningsnivåer? införa nya grader? införa underofficerare inom Hv? namnbyte?

Link to comment
Share on other sites

Njaa. Jag tänkte mer som så att ni som är inne/har varit inne i systemet kan tipsa om vad som man INTE behöver lägga någon energi på. Några frågor måste ju ha ältats så mycket att det per automatik läggs ner...

 

 

Kom nyss på en sak. Hur f-n fungerar det egentligen. Vad är nästa nivå ovanför Bataljonen? Jag har ju bara plutonen, sen är det 5 Bat. Sen då?

 

Edit:

Hittade detta inaktuella på hemvärnet.se:

 

"

Enligt rikshemvärnschefens bestämmelser ska samverkan och rådslag ske enligt följande:

 

* Inom Hv-komp i Hemvärnskompanistämma och hemvärnskompaniråd

* Inom Hv-bat i Hemvärnsbataljonsråd

* Inom MD-grupper i Militärdistriktsgruppting och militärdistriktsgruppråd

* För hela riket i Rikshemvärnstinget och rikshemvärnsrådet

 

 

Om Rikshemvärnsrådet

Rikshemvärnsrådet skall behandla övergripande medinflytandefrågor av betydelse för hemvärnet i hela landet, såsom dess organisation, verksamhet och utveckling, samt yttra sig över frågor som har hänskjutits till rådet av rikshemvärnstinget eller något annat medinflytandeorgan. - För mer information om rikhemvärnsråd och rikshemvärnsting, klicka här.

"

 

Är det UG som ersatt MD rakt av?

Edited by 709
Link to comment
Share on other sites

@709

 

Tja tips om motioner till tinget? Det beror på hur mycket skit du ska få kastat på dig...

En motion du kan lägga är ju "-Ta bort demokratin i Hv!"

 

Vågar du? :Malaj:

 

*asg* Det vore något det!!! Mindre handuppräckning/bullätande och mer övning för pengarna!

Link to comment
Share on other sites

@709

Jag ska faktiskt bjuda på en motion som jag tänkte fram häromdan... Det har ju varit ett jäkla gnäll om ersättningar till höger och vänster.

 

Motion

Idag får ex en soldat i 20h Hv ett par hundringar för att fullgöra sitt kontrakt. Alla timmar därutöver är "oavlönade". Varför inte låta hv-sold erhålla 100 kr/A-timme utöver kontrakterad tid?

Låt oss säga att en Hv soldat får 500 spänn för fullgjort kontrakt. Gör soldaten 25 A-timmar får han 1000 spänn. Det kanske skulle sporra folk att släppa "nollan".

 

Den bjuder jag på 709... Får du någon form av belöning på grund av denna motion (typ Hv silvermedalj) så ska jag ha hälften :Malaj:

Link to comment
Share on other sites

-------

 

Motion

Idag får ex en soldat i 20h Hv ett par hundringar för att fullgöra sitt kontrakt. Alla timmar därutöver är "oavlönade". Varför inte låta hv-sold erhålla 100 kr/A-timme utöver kontrakterad tid?

Låt oss säga att en Hv soldat får 500 spänn för fullgjort kontrakt. Gör soldaten 25 A-timmar får han 1000 spänn. Det kanske skulle sporra folk att släppa "nollan".

 

----

 

Jag ber dig om att INTE lämna in den motionen. Fel personer lockas av pengarna, ge oss utrustning och övningar för medlen i stället för det lockar soldaterna. Jag skulle redan nu om möjligheten fanns avstå min befattningspeng och utbildningspremie om jag visste att det resulterade i att mina grabbar kunde hämta ut SV2K i januari. Innan någon börjar skrika så säger mitt kontrakt 50h och jag gör 180 h A-tid i år.

Motionera hellre om att det bara är övningar som skall ge A-tid, inte bas-krav, telefontid eller något annat, åtminstone upp till och med Plutonchef eller att utrustning skall tilldelas utbildningsgrupper, bataljoner och kompanier med hög kontraktsuppfyllnad först.

Link to comment
Share on other sites

@GD1

Hade inte en tanke på att lämna in denna motionen, jag har lämnat in motioner så det räcker och det händer inte ett skit... De blir godkännda men tas inte med högre upp... gissa om man blir trött på den förbannade "fake-demokratin" som tydligen bara är till för att gamla surgubbar ska sitta och vara viktiga och diskutera frågor på kvalsternivå och därefter ge varandra medaljer (Hv silvermedalj = Cornflakesleksak?)

 

Demokrati----> lägg ner!

Link to comment
Share on other sites

Demokrati----> lägg ner!

 

Tragiskt att ni som är satta att försvara just demokratin - har så dåliga erfarenheter så att ni vill lägga ner det som skiljer oss från diktaturer.

 

För att citera mig själv från http://forum.soldf.com/index.php?showtopic=23618&st=60

 

Det är just detta resonemang som gör att de i sinnet yngre (oavsett ålder) kämpar i motvind. Eftersom man jämt och ständigt upprepar detta mantra, så drar sig modernt tänkande medlemmar för att dyka upp på stämmor, råd, motsv. Vilket då naturligtvis innebär att en lite klick kan styra som man själva vill och gubbväldet, rövslickeriet, you name it, lever kvar.

 

Demokratidelen i Hv och i samhället i övrigt handlar inte om vad vi skall göra i stridens hetta, utan skapar istället den grund som gör att vi har förtroende för och kan lita på våra chefer och att de fattar rätt beslut även i snabba situationer.

 

Att låta samtliga komma till tals i en enhet, när det finns gott om tid gör att man får en större samsyn på saker och ting. Därmed har den enskilde också större förutsättningar för att handla i chefens anda även när denne inte är närvarande eller har möjlighet att fatta beslut. Den enskilde kan också lättare accpetera ett snabbt beslut/order därför att han eller hon vet hur chefens "tänk" är och att beslutet faktiskt gagnar enheten.

Link to comment
Share on other sites

Om ni tittar på http://www.hemvarnet.mil.se/rikshvavd/atta...agor_051110.pdf så har jag varit delaktig i följande motioner; P5 och MT1. Personligen finner jag att idiotin inte slår till förrän vid Rikshemvärnsrådet. Notera det fullständigt oacepptabla yttrandet i Rikhemvärnsrådet där man påpekar att insatförbanden får aktiva kåpor, men att det inte finns skäl att alla ska ha dom.

Link to comment
Share on other sites

Lägg fram en motion om att det enskilda Kompaniet/ Plutonen inom varje BAT som har flest timmar i snitt per soldat skall få en en FM-Log premie på xxxx kr som kan användas till vad man vill. EX Plutonen gör i snitt 50 timmar och vinner "tävlingen" de får därefter plocka ut aktiva kåpor, Kompaniet gör i snitt 60 timmar per soldat och får plocka ut 5 st GN-1.

 

Jag vet inte, men det känns som att jag gör inte det här för att bli rik, men jag vill gärna ha en "klapp på axeln".....

Pappa

Link to comment
Share on other sites

Jag är med i HV för att försvara demokratin, inte utöva den.

 

Det är fel att kalla det för demokrati för såvitt jag vet har inte ting och råd någon som helst makt att faktiskt besluta. Man kan bara föreslå.

 

Borde heta Hemvärnsforum eller liknande.

 

Ola

Link to comment
Share on other sites

@Uttern

Jag sitter som suppleant i bat-råd och vi kan bara rekomendera myndigheten, råden är sålunda konsultativa. Har hört att ex X säger att batrådet avsatte NN... Det var myndigheten som avsatte och inte rådet, vanlig feltolkning. (exempel tagit ur fantasin så ingen ska känna sig träffad :ph34r: NOT! )

 

@Zip

Jag förstår ditt resonemang men tyvärr så fungerar demokratin inte som den är tänkt att göra (enl HvH). Så det är inte diktatur jag förespråkar utan snarare en sund dialog mellan chef och underställd.

Link to comment
Share on other sites

Ehum.. nu är jag nog lite förvirrad?

På sidan Rikshemvärnsting 2005 så står det att man hittar material samt protokoll.

Men jag kan inte hitta något vidimerat protokoll från själva tinget mer än huvudprotokollet, bilagorna som nästan är ännu viktigare finns inte??.

Eller gick rikshvtinget på rikshemvärnsrådets förslag i samtliga fall?

 

Sedan kom jag att tänka på ett gammalt trick som funkade rätt bra förut på den tiden som jag tog fel väg och nästan blev politiker.. :clap:

Istället för att skriva något i stil med:

Vi yrkar eller tycker att hemvärnet skall utrusta samtliga i hemvärnets organisation med rosa tofflor.

Denna formulering kommer nästan med garanti att avslås för att det finns inte pengar.

Iofs idiotiskt att avslå något för att det inte finns pengar då en motion är ett förslag om förbättring och en budget sällan och aldrig har avsatt pengar eftersom motionen är ett förbättringsförslag från medlemmarna i organisationen som tar upp hur det kan bli bättre framöver, samt dom sitter inte i styrande position. Skulle det vara en proposition så kan budgeten redan vara förberedd.

 

Så kan man skriva:

Vi yrkar att hemvärnet ska verka för högre budgetanslag så att samtliga i organisationen kan utrustas med rosa tofflor. Dels för att det är snyggt men också för att det höjer säkerheten för både hemvärnspersonalen och civila som råkar passera förbi.

Här blir det svårare att avslå för att det inte finns pengar, för man föreslår faktiskt att dom ska skaffa fram pengarna.

Sedan ger man ett rejält motiv till hur dessa pengar kommer förbättra.

Att täcka in fler än en själv och gruppen gör det svårare att avslå..ju fler man kan täcka in desto bättre så länge som det inte blir fånigt...

Oskyldiga civila, SRK och FRO personal eller avtalspersonal, men grannes traktor ska nog inte med.

 

Bör tillägga att jag har inte skrivit en motion ännu till hemvärnet dock till andra demokratiska organisationer, samt att jag bara ger ett råd inte en absolut sanning

 

Att motionen överlämnas till RIKSHV för fortsatt handläggning.

Att man läser den meningen i ett dokument utan att veta utfallet från RiksHVtinget tjaa det känns lite som att dom kan trycka på pausknappen för en motion till nästa ting?

Men det kanske finns någon som kan bringa klarhet i vad som hände alla som fick den meningen från RiksHVrådet?

 

Sedan kan jag inte förstå varför dom avslår en motion som pekar på organisatiorisk och ledningsbrist (Motion P4) och hänvisar till en utredning.

Ett bra sätt där är att avslå, erkänna bristen, "ta den till sig" och föra den vidare till den utredning som pågår så inte utredningen råkar ha missat det.

 

(Från motion P5) Med detta har FM uppfyllt de krav som rimligen kan ställas i

frågan.

Man kan ju fråga sig vilka RiksHVrådet arbetar för?

Link to comment
Share on other sites

Guest Improvise

Något att lägga in motioner på?

 

Läs vårt (Hv förbandens till FM) reviderade beredskapsavtal som har trätt ikraft f r o m 2006.

 

Med tanke på vad FM vill att vi ska utföra(stå i beredskap) och få betalt för samt hur förhållandet är med rehabfrågan (detta med huvudarbetsgivare) så finns det mängder att ta upp i motioner.

 

Passa på att skrika högt när det för första gången "anställs" Hv att utföra aktiva tjänster i FM.

 

För vi inte vår talan nu så blir detta vad som kommer att gälla framöver när FM vill ta våra tjänster i anspråk.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Är det någon som känner till exempel på motioner som verkligen har förändrat verksamheten "på fältet"?

 

Dvs mer än att det tilldeles rosa knappar för alla som klarat 20h kravet och att hv i Dalarna får ha en käck-röd-häst hängandes på uniformen?

 

Underförstått: Är det någon idè att anstränga sig angående detta, eller är det bara bortkastad tid till ingen nytta?

Link to comment
Share on other sites

hur förhållandet är med rehabfrågan (detta med huvudarbetsgivare) så finns det mängder att ta upp i motioner.

 

Passa på att skrika högt när det för första gången "anställs" Hv att utföra aktiva tjänster i FM.

 

För vi inte vår talan nu så blir detta vad som kommer att gälla framöver när FM vill ta våra tjänster i anspråk.

 

HV i GBG har anställts både för det ena och det andra, pengarna var bra, arbetstiderna hade säkert facket klagat på men knappast soldaterna (timlönen var bra) i min värld så är allt över 100kr/h bra pengar för det jag hitentills gjort, så varför ska jag skrika högt?

Link to comment
Share on other sites

Tror det är svårt att peka ut att enskilda motioner har givit en omedelbar förändring. För att se det måste man kanske läsa igenom motioner för de senaste 25åren samtidigt som man tittar på vilken mtrl, befattningsbeskrivningar, TOEM osv som förändrats för Hv.

 

I vissa fall kommer man då kanske att se att en motion har gjort förändringar, i andra fall kanske det är slumpen att avdankad mtrl från andra delar av FM har flyttats över till Hv. Så det kan vara svårt att se om motionen har gjort en förändring eller om det skulle ha inträffat ändå.

 

Dock så går motionerna att nyttja som indikationer på vad deltagarna i organisationen vill förändra och det kan kanske nyttjas på högre nivåer i samtal mellan generaler och politiker. Men inte i samtal av formen "Kalle från knäckeby vill..." utan mer för att styra upp de ramar som omger hemvärnet. Exempelvis staberssammansättningar, befattningsbeskrivningar etc. Men dessa förändringar sker på långsikt och jag tror att dessa sällan går att direkt härleda till en enskild motion.

Link to comment
Share on other sites

Är det någon som känner till exempel på motioner som verkligen har förändrat verksamheten "på fältet"?

 

Dvs mer än att det tilldeles rosa knappar för alla som klarat 20h kravet och att hv i Dalarna får ha en käck-röd-häst hängandes på uniformen?

(---)

 

Ska jag vara ärlig så är det nog inte nån motion som ligger bakom dalahästarna utan snarare md-gruppen. Såvitt man inte motionerat om det i efterhand för att framstå som handlingskraftig och initiatvirik.

Link to comment
Share on other sites

Underförstått: Är det någon idè att anstränga sig angående detta, eller är det bara bortkastad tid till ingen nytta?

 

Bättre att ha försökt påverka och sagt sin ståndpunkt medan tid fanns -än att klaga efteråt på hur kasst allt är och att någon borde sagt ifrån tidigare... :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Underförstått: Är det någon idè att anstränga sig angående detta, eller är det bara bortkastad tid till ingen nytta?

 

Bättre att ha försökt påverka och sagt sin ståndpunkt medan tid fanns -än att klaga efteråt på hur kasst allt är och att någon borde sagt ifrån tidigare... :Malaj:

 

Förvisso, men problemet är väl inte att man har möjlighet att yttra sig, utan snarare att ingenting händer trots detta. När systemet blir ett egenintresse och sakfrågorna mer handlar om medaljer och annat liknande trams tycks kärnan i verksamheten försvinna på vägen. Detta leder till att förband skapar sig egna lösningar, och likriktningen går förlorad. Detta ser jag som ett allvarligt problem i alla fall.

Link to comment
Share on other sites

-------

 

Motion

Idag får ex en soldat i 20h Hv ett par hundringar för att fullgöra sitt kontrakt. Alla timmar därutöver är "oavlönade". Varför inte låta hv-sold erhålla 100 kr/A-timme utöver kontrakterad tid?

Låt oss säga att en Hv soldat får 500 spänn för fullgjort kontrakt. Gör soldaten 25 A-timmar får han 1000 spänn. Det kanske skulle sporra folk att släppa "nollan".

 

----

 

Jag ber dig om att INTE lämna in den motionen. Fel personer lockas av pengarna, ge oss utrustning och övningar för medlen i stället för det lockar soldaterna. Jag skulle redan nu om möjligheten fanns avstå min befattningspeng och utbildningspremie om jag visste att det resulterade i att mina grabbar kunde hämta ut SV2K i januari. Innan någon börjar skrika så säger mitt kontrakt 50h och jag gör 180 h A-tid i år.

Motionera hellre om att det bara är övningar som skall ge A-tid, inte bas-krav, telefontid eller något annat, åtminstone upp till och med Plutonchef eller att utrustning skall tilldelas utbildningsgrupper, bataljoner och kompanier med hög kontraktsuppfyllnad först.

 

Detta tycker jag är ett steg åt rätt håll.

Som det är idag kan man väl göra sitt kontrakt genom att deltaga i möten och teoripass, utan att någonsin sätta sin välpolerade känga i övningsterrängen, borträknat Baskrav vapen? (rätta mig om jag har fel)

För övrigt anser jag att Hv-demokratin är förkastlig. Bäst lämpad skall leda förbandet, inte den som har flest kompisar på Hv-stämman / "är gammal i gården", eller har störst bondgård (som nån skrev i nån annan tråd). Hos oss gäller "bäst lämpad" och det är toppen, men jag har provat på de andra varianterna tidigare på andra ställen.

Link to comment
Share on other sites

Underförstått: Är det någon idè att anstränga sig angående detta, eller är det bara bortkastad tid till ingen nytta?

 

Bättre att ha försökt påverka och sagt sin ståndpunkt medan tid fanns -än att klaga efteråt på hur kasst allt är och att någon borde sagt ifrån tidigare... :clap:

 

Förvisso, men problemet är väl inte att man har möjlighet att yttra sig, utan snarare att ingenting händer trots detta. När systemet blir ett egenintresse och sakfrågorna mer handlar om medaljer och annat liknande trams tycks kärnan i verksamheten försvinna på vägen. Detta leder till att förband skapar sig egna lösningar, och likriktningen går förlorad. Detta ser jag som ett allvarligt problem i alla fall.

 

Satt och läste igenom motioner från Hv-tinget 2003:

* Där togs bland annat namnfrågan upp, och namnet nationella skyddstyrkorna.

* motioner om att samtlig personal skall få aktiva hörselkåpor

* Mörker mtrl till Hundförare (Här står det att RiksHv avd skall arbeta för att behovs sätta dessa)

* Tydligare lönebesked (att tiden redovisas i lönebeskeden)

* Förändring av dagersättningar (totala kontrakterade årstiden divideras/6 för att få ut antalet dagersättningar).

* Ersättningsnivåer till båtchefer och maskinister

* Ersättningar Stf Gruppchef

 

Detta är punkter från 2003års Hv-ting som jag direkt kan se är på G eller har genomförts. Dock så kan jag åter igen citera mig själv från ett tidigare inlägg i denna tråd. Nämligen att det kan vara svårt att se om det är motionen eller andra omständigheter som har givit förändringen ifråga. Naturligtvis så finns det ett stort antal motioner som har fått avslag, men jag tycker att det finns skäl att anta att motioner kan påverka verksamheten.

 

För övrigt anser jag att Hv-demokratin är förkastlig. Bäst lämpad skall leda förbandet, inte den som har flest kompisar på Hv-stämman / "är gammal i gården", eller har störst bondgård (som nån skrev i nån annan tråd). Hos oss gäller "bäst lämpad" och det är toppen, men jag har provat på de andra varianterna tidigare på andra ställen.

 

Är det stämman eller råd som bestämmer vem som skall bli chef för förbandet? Eller har de samma roll som lokala facket har på företag där facket får yttra sig om chefstillsättningar.

 

8 § Hemvärnskompanirådet skall

1. vara det organ med vilket hemvärnskompanichefen skall samråda i frågor

om rekrytering och i frågor om att främja samarbetet med myndigheter och frivilliga

försvarsorganisationer,

2. medverka när underlag för hemvärnskompaniets förbandsbudget och verksamhetsplaner

utarbetas,

3. förbereda hemvärnskompanistämma,

4. efter uppdrag av hemvärnskompanistämman utse ombud med ersättare till

militärdistriktsgrupptinget, och

5. lämna förslag till hemvärnsbataljonsrådet om tilldelning av hemvärnets

utmärkelser.

 

10 § Hemvärnsbataljonsrådet skall

1. vara det organ med vilket hemvärnsbataljonchefen skall samråda i frågor

om rekrytering och i frågor om att främja samarbetet med myndigheter och

frivilliga försvarsorganisationer,

2. vara det organ som yttrar sig till chefen för miltärdistriktsgruppen innan en

hemvärnskompanichef förordnas inom hemvärnsbataljonen,

3. till militärdistriktsgrupptinget föreslå vem, utöver hemvärnsbataljonchefen,

som skall vara bataljonens ledamot i militärdistriktsgrupprådet,

4. lämna förslag till militärdistriktsgrupprådet om tilldelning av hemvärnets

utmärkelser, och

5. samverka med kommun och frivilliga försvarsorganisationer.

 

Nu vet jag att det är en ny författning rörande råden på väg ut, och jag vet inte exakt från vilket datum den skall tillämpas. Men punkterna här ovan skiljer sig inte mellan dessa båda författningar när det avser innebörden vissa ord har dock förändrats samt att de har bytt paragrafnummer. (men jag lämnar en reservation här om det har inträffat något som jag har missat)

 

Eller vad f*n jag klistrar in det som har ändrats och berör denna diskussion, det är punkten §10 Punkt 2 som har ändrats till:

 

2. vara det organ som yttrar sig till chefen för förband (utbildningsgrupp) innan en

hemvärnskompanichef förordnas inom hemvärnsbataljonen,

Edited by Fk Satan
Link to comment
Share on other sites

-------

 

Motion

Idag får ex en soldat i 20h Hv ett par hundringar för att fullgöra sitt kontrakt. Alla timmar därutöver är "oavlönade". Varför inte låta hv-sold erhålla 100 kr/A-timme utöver kontrakterad tid?

Låt oss säga att en Hv soldat får 500 spänn för fullgjort kontrakt. Gör soldaten 25 A-timmar får han 1000 spänn. Det kanske skulle sporra folk att släppa "nollan".

 

----

 

Jag ber dig om att INTE lämna in den motionen. Fel personer lockas av pengarna, ge oss utrustning och övningar för medlen i stället för det lockar soldaterna. Jag skulle redan nu om möjligheten fanns avstå min befattningspeng och utbildningspremie om jag visste att det resulterade i att mina grabbar kunde hämta ut SV2K i januari. Innan någon börjar skrika så säger mitt kontrakt 50h och jag gör 180 h A-tid i år.

Motionera hellre om att det bara är övningar som skall ge A-tid, inte bas-krav, telefontid eller något annat, åtminstone upp till och med Plutonchef eller att utrustning skall tilldelas utbildningsgrupper, bataljoner och kompanier med hög kontraktsuppfyllnad först.

 

Detta tycker jag är ett steg åt rätt håll.

Som det är idag kan man väl göra sitt kontrakt genom att deltaga i möten och teoripass, utan att någonsin sätta sin välpolerade känga i övningsterrängen, borträknat Baskrav vapen? (rätta mig om jag har fel)

För övrigt anser jag att Hv-demokratin är förkastlig. Bäst lämpad skall leda förbandet, inte den som har flest kompisar på Hv-stämman / "är gammal i gården", eller har störst bondgård (som nån skrev i nån annan tråd). Hos oss gäller "bäst lämpad" och det är toppen, men jag har provat på de andra varianterna tidigare på andra ställen.

 

 

 

1. Innom stockholmsbataljonen gäller att endast de övningar som finns med i övningsplanen är godkänd som övnignstid. Gärna teori men den ska vara relevant. Möten i största allmänhet räknas inte som avtalstid.

2. Ditt resonemang bygger på ett missförståd: tillsättande av befäl har inget med råd och ting att göra. De kan ha synpunkter men det är högre chef som bestämmer. Tillsättande av befäl är alltså inte underkastad någon som helst form av demokrati.

 

/Ola

Edited by Uttern
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...