Jump to content
Sign in to follow this  
Bosse Fors

A26 - Nästa svenska ubåt

Recommended Posts

Hursomhelst bedrivs forskning på universitet av doktorander och doktorer i huvudsak, inte etablerade ingenjörer.

Det kanske är så på slöjdskolan på västkusten, men på KTH går det ungefär en forskningsingenjör på tre eller fyra doktorander. Din viktiga skillnaden är att doktorander forskar för att få sin doktorsexamen, forskningsingenjörer är anställda för att forska på heltid.

Edited by eskil

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uppsnappat,

 

Detta skrev visst Kockums Ingenjörer i Malmö:

 

Kockums flytt ett hot mot en svensk naturresurs

Reflektion över TKMS beslut om flytt av malmökontoret, av Sveriges Ingenjörer, lokalförening Kockums Malmö.

Öppet brev

 

Ägarna till Kockums AB, ThyssenKrupp Marine Systems, beslutade i oktober att all ubåtsverksamhet ska flyttas från Malmö, bortom realistiskt pendlingsavstånd. Ett i vår mening ogrundat beslut som får förödande konsekvenser för svensk ubåtskompetens och i sin förlängning påverkar hela det svenska ubåtsvapnet. Kockums verksamhet i Malmö har över ett sekel långa anor. Kunskapen inom ubåtsteknik och det unika samarbetet med Försvarets Materielverk och Sveriges Marin har lett till produkter som det skrivs spaltkilometer om i internationell press. Framgångarna med ubåten Gotland i USA är ett paradexempel.

 

Kockums ingenjörer anser att detta är ett agerande som slår ut svensk ubåtskompetens. Ett företag är ingen demokrati. Detta står oemotsagt. Men vad är det som egentligen händer när ett företag som besitter kompetens som är av nationellt intresse, av oklara anledningar tvingas av sina ägare till ett oönskat riskbeteende?

 

Vi frågar oss; Vad är det som kan vara så viktigt att man tvingar ett företag att flytta sin kärnverksamhet trots att kompetensen inte flyttar med? Hos ett kunskapsföretag är det just personalen som är företagets tillgång. Kockums ingenjörer är stolta och vi brinner för vårt yrke. Vi stöttar helhjärtat Kockums ledning och de svenska myndigheterna i att finna en konstruktiv väg fram.

 

Svensk ingenjörskompetens är en naturresurs. Svenska ingenjörer är respekterade och teknikhistorien talar sitt tydliga språk. I olika sammanhang har det debatterats om hur olika faktorer hotar att urlaka denna resurs. Ett exempel är utländskt ägande. Om utländska intressen dikterar svensk kompetens så känns det som det inte gagnar Sverige fullt ut. På sikt kanske vi lär upp våra ägare som sedan tar över verksamheten utomlands. Globalisering är tveeggad.

 

Även ur ett samhällsperspektiv frågar vi oss hur ThyssenKrupp Marine Systems kan utgå ifrån att Svenska staten ska träda in och finansiera konsekvenserna av att hundratals män och fruar till alla Kockumsingenjörer tvingas in i arbetslöshet vid en flytt.

 

Så vad händer om det handlar om en naturresurs som är av strategisk betydelse för Sverige? Skulle vi lamt stå och titta på om vår skogsindustri slutade återplantera? Vad skulle hända om utländska ägare bestämmer att spränga igen alla våra gruvor för de har hittat nya större malmberg hos sig själva? Eller, som i vårt fall, hur ska vi reagera om en ingenjörskompetens, som av myndigheterna öppet deklarerats vara av nationell säkerhet, försvinner?

 

Låt inte detta bli en prestigefråga. Vi uppmanar alla att se sakligt på situationen. En geografisk flytt av ett företags kärnkompetens är något av det absolut mest riskabla man kan göra. Vi ingenjörer väljer att agera öppet för att göra vad vi kan för att förhindra en okontrollerad händelseutveckling. Förstör inte, medvetet eller omedvetet, en världsunik svensk ingenjörskompetens. Vi är övertygade om att det finns alternativ. Låt oss finna lösningarna gemensamt.

 

Kockums Ingenjörer – En Svensk Naturresurs

 

Sveriges Ingenjörer

lokalförening

Kockums AB Malmö

 

 

 

De är ju partiska, men det är stora ord...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hursomhelst bedrivs forskning på universitet av doktorander och doktorer i huvudsak, inte etablerade ingenjörer.

Det kanske är så på slöjdskolan på västkusten, men på KTH går det ungefär en forskningsingenjör på tre eller fyra doktorander. Din viktiga skillnaden är att doktorander forskar för att få sin doktorsexamen, forskningsingenjörer är anställda för att forska på heltid.

 

Skulle säga att 4:1 är ganska stor övervikt och därmed kan sägas vara huvudsak.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kockums kan få miljardorder

 

Endast detaljer återstår innan ett avtal är i hamn enligt TV 4 Nyheterna i Karlskrona, och ett beslut om att ta fram konstruktionsritningar för den nya ubåten väntas inom tio dagar. Alliansregeringen väntas besluta om en order på två ubåtar redan i vårpropositionen. Man får väl hoppas att man då också offentliggör vem den hemliga partnern är i projektet - dvs. om det är Norge eller Singapore. ;-)

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kockums kan få miljardorder

 

Endast detaljer återstår innan ett avtal är i hamn enligt TV 4 Nyheterna i Karlskrona, och ett beslut om att ta fram konstruktionsritningar för den nya ubåten väntas inom tio dagar. Alliansregeringen väntas besluta om en order på två ubåtar redan i vårpropositionen. Man får väl hoppas att man då också offentliggör vem den hemliga partnern är i projektet - dvs. om det är Norge eller Singapore. :huh:

 

/Per

 

Dum fråga, men var kommer namnet Kockums ifrån? Är det en liten by utanför Karlskrona eller?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kockums är ett släktnamn som på 1820-talet etablerade sig som handels- och industriidkare i Malmö. 1870 anlades ett skeppsvarv i anslutning till Malmö hamn Wikipedia vet mer

Edited by 109 Eken

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hörde i dag från en ytterst säker källa att en order på 2st A26 ubåtar är i hamn för Kockums.

En sista signatur ska skrivas av de tyska ägarna innan man kan starat med projektet.

/519CB

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hörde i dag från en ytterst säker källa att en order på 2st A26 ubåtar är i hamn för Kockums.

En sista signatur ska skrivas av de tyska ägarna innan man kan starat med projektet.

 

Sweet! Sa det finns trots allt nagra ljusglimtar i det svenska forsvarsmorkret. :rockon: Vet du nagot om mojligheterna att det skaffas fler an tva av dem?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Härligt om det är sant! Två frågor - vem är partnern i projektet och hur länge dröjer det innan någon av dem lånas ut till US Navy?

 

Det ser ut som om den svenska marinen kommer att fortsätta att tillhöra en ganska exklusiv skara. Om två beställs nu för att ersätta Södermanlandsklassen, så är chansen givetvis stor att minst två också byggs senare för att ersätta Gotlandsklassen. Blir A 26 första moderna ubåten med kanon igen måhända?

 

Muraena gun

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Härligt om det är sant! Två frågor - vem är partnern i projektet och hur länge dröjer det innan någon av dem lånas ut till US Navy?

 

Det ser ut som om den svenska marinen kommer att fortsätta att tillhöra en ganska exklusiv skara. Om två beställs nu för att ersätta Södermanlandsklassen, så är chansen givetvis stor att minst två också byggs senare för att ersätta Gotlandsklassen. Blir A 26 första moderna ubåten med kanon igen måhända?

 

Muraena gun

 

/Per

 

Vem säger att det finns en partner? Att det finns intressenter är ju en annan sak enligt mig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Härligt om det är sant! Två frågor - vem är partnern i projektet och hur länge dröjer det innan någon av dem lånas ut till US Navy?

 

Det ser ut som om den svenska marinen kommer att fortsätta att tillhöra en ganska exklusiv skara. Om två beställs nu för att ersätta Södermanlandsklassen, så är chansen givetvis stor att minst två också byggs senare för att ersätta Gotlandsklassen. Blir A 26 första moderna ubåten med kanon igen måhända?

 

Muraena gun

 

/Per

 

Vem säger att det finns en partner? Att det finns intressenter är ju en annan sak enligt mig.

 

Enligt tidigare uttalanden från regeringshåll så är det uteslutet att Sverige ensamt skulle ta alla utvecklingskostnader för en ny ubåtstyp. Norge behöver nya ubåtar snart, och förmodligen även Singapore, i varje fall inom en femårsperiod. Det skulle förvåna mycket om det inte finns en partner i bakgrunden.

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fick ett ogonblick en WTF!? som heter duga, nar jag pa Kockums sida om A26 rakade lasa;

 

"Den ska också ha en kapacitet för att bära olika modulära nyttolaster, med ett tubsystem som är mer flexibelt jämfört med dagens torpedtuber."

 

som:

 

"Den ska också ha en kapacitet för att bära olika nukleära nyttolaster, med ett tubsystem som är mer flexibelt jämfört med dagens torpedtuber."

 

http://www.kockums.se/produkter/ubatar-sys...ar/projekt-a26/

 

Det hade ju varit en ratt intressant materielanskaffning att genomfora sadar lite i smyg for alla elaka politiker. :banghead:

 

 

Vilka slags mal har man tankt anvanda RMK30-kanonen mot? Finns det nagra planer pa att aven bevapna A26 med IDAS, och da framst for att kunna bekampa ubatsjakthelikoptrar?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Enligt tidigare uttalanden från regeringshåll så är det uteslutet att Sverige ensamt skulle ta alla utvecklingskostnader för en ny ubåtstyp. Norge behöver nya ubåtar snart, och förmodligen även Singapore, i varje fall inom en femårsperiod. Det skulle förvåna mycket om det inte finns en partner i bakgrunden.

 

/Per

 

Skulle vara fantastiskt roligt. Jag tvivlar på Norge i detta första steg för dom har för vana/lag att redovisa vad som är på gång och dom kan inte bara ut ur mörkret komma till stortinget med en tänkt deal om miljardbeställning på nya ubåtar...

 

Singapore är ju mer slutet så förhandlingar om sådant här kan nog ske i det tysta. Fast jag tror nog Sverige går vidare med A26 ensamma i detta läge och sen kan det nog med stor sannolikhet ramla in 1-3 intressenter.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Finns det nagot samarbete mellan svenska och tyska flottorna inom ubatsomradet? De kan ju tankas ha en del ratt lika krav pa sina ubatar i dagslaget, och det vore ju trakigt om tyska flottans erfarenheter fran designen och anvandandet av Klasse 212 inte skulle komma till nytta vid designen och inforandet av A26, och da utover vad som redan overfors via ThyssenKrupp. Hur forhaller sig Klasse 214 till A26?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hittade iaf något i Norge om var dom själva ligger i planeringen

 

p6346 Ny ubåtkapasitet etter 2020

 

•P6346 Ny ubåtkapasitet etter 2020

•Prosjektet er i konseptfase –utarbeidet behovsanalyse

FL planlagt ferdig i 2010

Kandidat i norsk-svenskmulighetsstudie

 

 

http://www.regjeringen.no/upload/FD/Temado...joesystemer.pdf

 

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) skal støtte arbeidet som uavhengig rådgiver, men er gitt et spesielt ansvar for deler av behovsog alternativanalysen. I en slik studie vil det nok foreligge tre alternativer: (0) ingen nye ubåter; (1) a) levetidsforlengelse av Ula-klassen, b) ny ubåtklasse eller (2) andre enheter, kapasiteter eller våpen kan overta ubåtenes rolle. En innstilling fra FFI er ventet i årsskifte 2009/2010.

 

Så dom väntar väl in själva en rapport om/hur de skall köpa nytt och om då A26 är bästa val.. hittar inget on att FFI skulle ha levererat sin rapport ännu. Kan ju vara att dom väntar in FMV och Regeringen Reinfeldt.

Edited by Karl_P

Share this post


Link to post
Share on other sites

svd.se/opinion/brannpunkt: Sverige ska satsa på nya ubåtar

 

UBATAR_578593b.jpg

 

NYTT UBÅTSSYSTEM Regeringen ger i vårbudgeten besked om att köpa två nya ubåtar och rusta upp ytterligare två. Det handlar om en investering i mångmiljardklassen som säkrar att den svenska ubåtsflottan också fortsättningsvis håller högsta klass, skriver försvarsminister Sten Tolgfors.

 

Före den omfattande försvarsreform som grundlades i förra vårens inriktningsproposition, hade den nationella insatsorganisationen alltför låg användbarhet och tillgänglighet för dagens behov. Den var byggd på en alltmer urholkad värnplikt och var användbar endast inom landets gränser. Försvaret hade en särskilt anställd utlandsstyrka, avsedd för militära insatser långt borta. Men mellan försvaret av Sverige och insatser internationellt var det ett glapp.

 

Försvarspolitiken hade länge saknat ett tydligt perspektiv för närområdet – Östersjön, Norden och EU.

 

I och med försvarsreformen får vi nu en insatsorganisation med stående och kontrakterade förband baserade på frivillig rekrytering, med hög tillgänglighet och användbarhet för försvarets alla uppgifter. Uppgiften är att värna vårt land och vårt lands intressen oavsett om detta sker i landet, i närområdet eller utom närområdet, ensamt eller tillsammans med andra.

 

Sverige ska kunna verka stabiliserande också i närområdet. Konflikter ska hindras från att komma till oss. Dimensioneringen och inriktningen av det svenska försvaret ges medvetet en tydlig närområdes- och Östersjöprofil.

 

Sverige har norra Europas största och mest kvalificerade flyg- vapen. Det är dubbelt så stort som våra grannländers. Den som analyserat de senaste årens moderna krig förstår vikten av luftherra-välde. Flygvapnet övervakar luftrummet och utgör en tröskel för ett fientligt agerande mot Sverige. För att balansera Gripensystemet anskaffas nu Länk 16 för modern och interoperabel stridsledning, samt en ny radarjaktrobot.

 

Tillsammans med Finland har Sverige initierat och det senaste året byggt en gemensam Östersjöövervakning. Samarbetet har breddats och åtta länder delar nu civil och militär sjölägesinformation i SUCBAS, vilket skapar en helt ny samlad bild över vad som händer på Östersjön.

 

Bakgrunden till samarbetet är att Östersjön i varje ögonblick trafikeras av 2000–3000 fartyg. Oljetransporterna på Östersjön har dubblerats i omfattning och ökningen kommer att fortsätta. Östersjön är ett lika känsligt, som för handel och kommunikationer viktigt, hav. Därför tillförs just nu också kustbevakningen ett större antal nya fartyg och övervakningsflygplan för att kunna följa och möta framtida utmaningar.

 

Östersjöområdet är stabilt, kantad som Östersjön är av EU- och Natoländer, Kaliningrad och S:t Petersburgsområdena undantagna. Likväl går det aldrig att långsiktigt utesluta risk för kriser och incidenter, som också kan vara av militär natur.

 

Sverige har en flotta med fem nya Visbykorvetter som stegvis blir operativa, och med ett avancerat ubåtsvapen som utför övervakning av Östersjön på och under ytan. Detta utgör en tröskel mot fientligt agerande. Flottan inriktas, liksom flyget, i första hand för närområdesuppgifter. Det finns ingen aktör i närområdet som idag har förmåga eller vilja att landstiga mot en så kvalificerad motståndare.

 

Det svenska konventionella ubåtsvapnet håller absolut världsklass, vilket under- strukits bland annat av export till Singapore och ett stort amerikanskt intresse att öva med svenska ubåtar och mycket goda svenska resultat i dessa övningar.

 

De senaste åren har regeringen arbetat med att förbereda en betydande materiell förnyelse av ubåtsvapnet. Nästa generations ubåt har förberetts genom ett successivt beslutsfattande, först om genomförande av en studiefas, därefter om en konstruktionsfas för framtagande av ritningsunderlag och specifikationer. Genom detta kan vi vara säkra på att ett hållbart beslutsunderlag finns framme.

 

Regeringen kommer därför i vårbudgeten att föreslå följande:

 

•Nästa generations ubåt, NGU, byggs och anskaffas. Sverige beslutar därmed nu att köpa två stycken nya ubåtar, som beräknas kunna tillföras Försvarsmakten 2018/2019. De ska ersätta två ubåtar av Södermanlandsklass.

 

•Två stycken ubåtar av Gotlandsklass ska halvtidsmodifieras för bevarad operativ effekt.

 

Beslut gällande om dessa ubåtar av Gotlandsklass ska livstidsförlängas fram till 2035, alternativt ersättas genom ytterligare nyanskaffning av ubåtar, förutses därigenom behöva fattas omkring år 2020.

 

Detta handlar om en investering i mångmiljardklassen. Genom denna betydande materiella förnyelse av ubåtsvapnet säkras att den svenska ubåtsflottan också fortsättningsvis kommer att hålla högsta internationella klass. Det säkrar dessutom unik teknisk kompetens i Sverige, och understryker det nya Östersjö- och närområdesperspektivet i försvarspolitiken.

 

Med stor sannolikhet kommer det nya ubåtssystem som Sverige nu anskaffar att möta stort intresse från andra länder, med möjliga exportaffärer som följd.

 

Ett modernt ubåtsvapen är kanske det mest verksamma sättet att säkra vårt land mot yttre hot av mer omfattande karaktär. Moderna ubåtar har en ypperlig inhämtnings- och övervakningsförmåga, samt utgör ett betydande hinder för varje aktör som vill använda Östersjön till annat än fredlig sjöfart.

 

De nya ubåtarna som alliansen nu beslutar anskaffa kommer därför att tillhöra kärnan i försvaret av Sverige.

 

STEN TOLGFORS (M)

 

försvarsminister

 

Goda nyheter och dåliga nyheter. Bra att beslutet äntligen verkar vara taget att vidmakthålla det svenska ubåtsvapnet, men synd att inte alla tre Gotlandsbåtarna får en HTM. M.a.o. så kommer Sverige snart att bara ha fyra ubåtar operativa. 1970 hade vi 23 ubåtar och var bland 6-7 största ubåtsnationerna i världen. :-(

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Goda nyheter och dåliga nyheter. Bra att beslutet äntligen verkar vara taget att vidmakthålla det svenska ubåtsvapnet, men synd att inte alla tre Gotlandsbåtarna får en HTM. M.a.o. så kommer Sverige snart att bara ha fyra ubåtar operativa. 1970 hade vi 23 ubåtar och var bland 6-7 största ubåtsnationerna i världen. :-(

 

/Per

 

 

Men är det inte så att operationstid/hastighet räckvidd på vapen och annat ökat mångfalt??

Även om vi hade 23 ubåtar 1970 MISSTÄNKER jag att vi max kunde utnyttja en viss del av dessa eftersom resten var under förflyttning till eller från bas eller i bas för fylla på förråd. Därtill hade sensorer och vapen kortare räckvidd.

 

Det jag vill komma fram till är att en modern ubåt kanb vara längre till sjöss täcka ett större område och ha ett högre stridsvärde än de ubåtar som vi hade 1970 av vilka en stor del troligen hade sina rötter i andra världskriget (?). DOCK inte sagt att 4 stycken ubåtar är tillräckligt....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Men är det inte så att operationstid/hastighet räckvidd på vapen och annat ökat mångfalt??

Även om vi hade 23 ubåtar 1970 MISSTÄNKER jag att vi max kunde utnyttja en viss del av dessa eftersom resten var under förflyttning till eller från bas eller i bas för fylla på förråd. Därtill hade sensorer och vapen kortare räckvidd.

 

Det jag vill komma fram till är att en modern ubåt kanb vara längre till sjöss täcka ett större område och ha ett högre stridsvärde än de ubåtar som vi hade 1970 av vilka en stor del troligen hade sina rötter i andra världskriget (?). DOCK inte sagt att 4 stycken ubåtar är tillräckligt....

 

Att vi bara ska ha 4 st har varit välkänt länge men samtidigt har man lagt om fokus, anser jag, på vad man ska ha ubåtar till.

 

Istället för att ha ett större antal "attack-ubåtar" för att sänka en stor Rysk flotta så är det en högteknologisk inhämtningsplattform som även kan få iväg några skott vid behov, men tyngdpunkten ligger på spaning och inhämtning och det ser man på nyinköp av sensorer och andra behövliga system. Dels för oss men också dels som en resurs i en internationell (FN?) styrka.

 

Det är nog snarare detta som räddat ubåtsvapnet och inte tanken på att man skall sänka ryska fartyg/ubåtar då dessa numera inte ens finns i så stort antal, förutom en viss nyanskaffning av korvetter.

 

Och för detta behövs få men mer kvalificerade ubåtar. Slut på värnpliktsbesättningar också vilket kan tänkas höja den operativa effekten. Men som med allt annat.. marginalerna existerar inte. I det moderna försvaret så har vi antingen för lite material eller för lite folk till för mycket material.

 

Värre kunde det dock bli. Ordentligt så.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är valår... Räkna inte med att det blir några nya ubåtar innan beslut är taget i riksdagen, med MP och VP i regering så lär det nog inte bli något alls framförallt inte om inte några fler länder går med i projektet innan det är klart.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det är valår... Räkna inte med att det blir några nya ubåtar innan beslut är taget i riksdagen, med MP och VP i regering så lär det nog inte bli något alls framförallt inte om inte några fler länder går med i projektet innan det är klart.

 

 

Ja, vi får väl se i veckan som kommer. Det är då riksdagsbeslut skall tas(vårbudgeten), och så vitt jag vet är det inte val idag, för inte kan man hålla val på annat än en söndag :-(

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det är valår... Räkna inte med att det blir några nya ubåtar innan beslut är taget i riksdagen, med MP och VP i regering så lär det nog inte bli något alls framförallt inte om inte några fler länder går med i projektet innan det är klart.

 

Sossarna har tydligen fått med sig Mp och V på att tjacka A26 dock ej någon mer info om hur många, och vad som händer med Gotland. Så det här är nog rätt så klart ändå.

Share this post


Link to post
Share on other sites

... så lät det för några veckor sedan iaf:

 

– Klartecken för A 26 vid en valseger

 

KARLSKRONA Superubåten A26 är i hamn – ja, i alla fall om det blir ett maktskifte efter höstens val.

– Vi vill självklart ha en ny ubåtsgeneration, säger riksdagsledamot Peter Hultqvist (S) som på tisdagen besökte Blekinge.

 

http://www.sydostran.se/index.83435---1.html

 

 

Idag:

 

Oppositionen oenig om ubåtssatsning

 

Publicerad: 11 april 2010, 17.58

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet välkomnar regeringens miljardsatsning på nya ubåtar, men Miljöpartiet är starkt kritiska.

-Regeringen vill skapa en exportmarknad och arbetstillfällen, det är helt fel. Försvaret ska vara till för svensk säkerhet, punkt! säger Miljöpartiets Peter Rådberg.

 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/oppositi...ing_4551863.svd

 

Men det som är av vikt är att sossarna vill ha dom, och därmed stödjer borgarna.

 

Och Rådberg är Rådberg. Det känns också tryggt.

Edited by Karl_P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som sagt, ropa inte hej. Vid ett väldigt tätt valresultat så kommer nog MP få mycket stort inflytande och då kan vi glömma ubåt tror jag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Som sagt, ropa inte hej. Vid ett väldigt tätt valresultat så kommer nog MP få mycket stort inflytande och då kan vi glömma ubåt tror jag.

 

Det är ju alltid en massa kohandel hit och dit, men om alliansen är positiv, S och V är positiva, då ligger det i en demokratis natur att ett minoritetsparti, även om de har 49% av mandaten (vilket är långt mer än vad MP faktiskt har), faktiskt kan köras över.

 

Så helt hopplöst är det inte.

 

/E

Share this post


Link to post
Share on other sites
Som sagt, ropa inte hej. Vid ett väldigt tätt valresultat så kommer nog MP få mycket stort inflytande och då kan vi glömma ubåt tror jag.

 

Det är ju alltid en massa kohandel hit och dit, men om alliansen är positiv, S och V är positiva, då ligger det i en demokratis natur att ett minoritetsparti, även om de har 49% av mandaten (vilket är långt mer än vad MP faktiskt har), faktiskt kan köras över.

 

Så helt hopplöst är det inte.

 

/E

 

Och i kohandeln om regeringsmakten kommer en ubåt att vara ett mycket mycket mycket lätt kort.

Det är inte ubåten det handlar om, det är regeringsmakten och den är oerhört mycket viktigare för sossarna än om kockums överlever.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Och i kohandeln om regeringsmakten kommer en ubåt att vara ett mycket mycket mycket lätt kort.

Det är inte ubåten det handlar om, det är regeringsmakten och den är oerhört mycket viktigare för sossarna än om kockums överlever.

 

Jo, men jag tror inte att MP väljer att alliera sig med "Alliansen" bara för att S tycker att en Ubåt är en bra idé. Särskilt inte om Alliansen också tycker det. Jag tror nog hellre att MP lydigt tar plats i regeringen och accepterar en ny ubåt eller två mot att de får t.ex öka energiskatten eller något annat som ligger MP varmt om hjärtat. Jag tror inte MP´s nej är tungt nog för dem att offra en regeringsposition för. Samtidigt är det ju inte kanske ubåtarnas operativa förmågor som är det tyngst vägande skälet för inköp hos S, eller något annat riksdagsparti. Det är ju investeringen i arbetstillfällen som är poängen, och därför tror jag att S kan se ubåtarna som tillräckligt viktiga för att inte tycka "Ok, vi glömmer dem" vid första bästa motstånd.

 

Som jag sade innan, om alla andra partier är för, men MP är emot, så är det en demokratisk skyldighet av riksdagen att se till att det blir ubåtar byggda.

 

/E

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har spanat efter mer info om denna A26. Jag som inte vet ett smack om ubåtar, sjökrigföring, undrar: under kalla kriget prioriterade man i sverige att de svenska ubåtarna skulle kunna operera i grunt vatten (shallow water), eller? Av denna anledning(bla.) har man varit mindre intresserad av (stora/dyra) oceangående kapacitet eftersom det riskerat att begränsa ubåtarnas operationsförmåga, (som en blåval i badkaret)..är jag ute o seglar nu?

 

Med stort intresse (o nöje) läser jag att denna A26 ska ha oceangående (källa: Kockums.se) förmåga, är det någon här på forumet som vet ännu om den kommer att ha samma förmåga i grunda vatten som Gotlandsklassen? Storlek/dimensioner?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this   • Similar Content

  • By Perman
   Covid-19: Swedish Navy focuses on maintaining operational readiness at sea
    
   /Per
  • By Perman
   FMV tecknar avtal om modifiering av två minröjningsfartyg
   FMV har tecknat ett avtal med Saab Kockums AB om modifiering av två minröjningsfartyg av Kosterklass. Leverans av fartygen kommer att ske 2017 och 2018. Ordervärdet beräknas till 147 MSEK och beställningen omfattar optioner på ytterligare två st fartyg. Sedan tidigare är modifiering av ett fartyg beställt och det är nu under slutförande och kommer inom kort att levereras till Försvarsmakten.
    
   https://web.archive.org/web/20170614040424/https://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/FMV-tecknar-avtal-om-modifiering-av-tva-minrojsningsfartyg/
    
   Det borde vara dags att byta ut även den nästan 70 år gamla 40 mm pjäsen mot något modernare som t ex 40 mm Mk4.
    
   Beställningen betecknas som en "stororder" av blt.se:
    
   https://www.blt.se/karlskrona/ny-stororder-for-saab/
    
   /Per
  • By griffon
   Riskreducering inför de som ska börja byggas?
   http://theleadsouthaustralia.com.au/industries/defence/australia-set-to-build-its-first-research-submarine/
  • By Perman
   I nordvästra hörnet av Nordafrika pågår en alldeles egen kapprustning:
    
   Morocco Plans to Acquire First Submarine Ship
    
   Senaste medlemmen i ubåtsfamiljen är ju annars Thailand som har beställt en ubåt från Kina och planerar att köpa ytterligare två senare. Thailand opererade dock med fyra ubåtar under andra världskriget så det är inte en helt ny medlem. Marocko har dock aldrig haft några ubåtar så vitt jag vet.
    
   /Per
    
    
  • By Perman
   Argentine Navy launches search for missing submarine ARA San Juan
    
   UK offers help as Argentinian military submarine ARA San Juan goes missing at sea
    
   /Per
    
    
   UPDATE: P-3 Explorer Orion från NASA deltar bl a i sökandet:
   Argentina searches for missing navy submarine (kort videoklipp från CNN; även en P-8 Poseidon från US Navy ska delta fr.o.m. idag)
   Argentina missing navy submarine: Search stepped up (en jagare och två korvetter från argentinska marinen deltar i sökandet liksom en C-130 från flygvapnet)
    
   Argentinian submarine San Juan likely sunk with all hands (Submarine Matters är en erkänd och kunnig källa när det gäller ubåtsfrågor)
    
   /Per
    
    
×
×
 • Create New...