Jump to content
Sign in to follow this  
Bosse Fors

A26 - Nästa svenska ubåt

Recommended Posts

On 2017-05-29 at 3:19 PM, Andratenor said:

SAAB har givit ut en datoranimerad bild där en A26 avfyrar en Tp 47, så tydligen skall typen (kunna) beväpnas med den.

 

https://pbs.twimg.com/media/DA_wCSsVoAA_4zq.jpg:large

 

Jag har egentligen inte tvivlat på att A26 ska kunna avfyra TP47 från 53 cm tuberna, bara ifrågasatt varför det inte längre kommer att finnas 400 mm tuber. Detta förstås pga. att den tuben som används med TP47 är i stort sett låst till detta tills alla lätta torpeder som finns i tuben har avfyrats eller tagits ur. Till skillnad från SÖD och GLD klasserna som har 6 st lätta torpeder totalt så är förmodligen antalet lätta torpeder färre på A26.

 

Om man får tro den datoranimerade bilden från SAAB så kommer alla tuber inkl. dykarslussen att arrangeras i en vågrät rad på A26, vilket tyder på att man är medveten om risken att få in bottensediment vid bottenläge så att man inte kan stänga dykarslussen.

 

Möjligheten att avfyra lätta torpeder från 53 cm tuber har för övrigt funnits åtminstone sedan Draken-klassen på 70-talet. Även på ytfartyg så har möjligheten att avfyra torpeder med mindre diameter än själva tuben funnits i viss mån.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Saab Expands its A26 Submarine Offer with now Three Variants to Choose From

 

Ubåten A26 kommer i flera storlekar

 

Den minsta A 26 varianten på 50 m och 1000 ton verkar mycket intressant. En mix av 1000 tons varianten och den beställda 2000 tons modellen kanske skulle kunna vara ett sätt att få upp antalet ubåtar, eftersom den mindre troligen är billigare att bygga. Däremot så tror den största varianten på 80 m och över 3000 ton är för stor för Östersjön med sitt medeldjup av 56 m. 

 

Med två A26 + två mod Gotland + 3 A26 av den minsta varianten så skulle Sverige 2030 återigen kunna ha det starkaste ubåtsvapnet i Östersjön. Jag skulle hellre lägga ev. extrapengar på den lilla A26 än på en HTM av den tredje Gotlandsbåten (HMS Halland).

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

SAAB Kockums räknar nu med att kunna leverera den nya ubåten tidigare:
 

Quote

 

"Enligt den ursprungliga planen skulle A 26 börja levereras 2023, men nu räknar Saab Kockums med att överlämnandet ska inledas ett

år tidigare."

 

 

Officerstidningen nr 7/2017 sid 8

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites

Flottans Män nr 2 2013

 

Sid 38:

Quote

 

Den 9 april samlades ett 15 tal personer i Drottning Victorias Örlogshems konferenslokaler för att lyssna på Hans Carlsson från FMV:AK Sjö nybyggnadskontor i Malmö (Medlem i Malmöföreningen), som berättade om det svenska ubåtsvapnets utveckling

från andra världskriget fram till våra dagar och även lite om pågående nybyggnadsprojekt (A26) m.m.

Hans Carlsson började sin marina bana som befälselev 1961, blev underofficer 1968 (telemästare) och så småningom ham-

nade han på Kungl Marinförvaltningen (KMF), som FMV hette en gång i tiden. Där blev han kvar, till han gick i pension för

några år sedan. Han har trots det fortsatt att arbeta för olika projekt med inriktning på utveckling/anpassning av ubåtssystem till

nya och förändrade förhållanden.

Hans genomgång började med bärgningen av den tyska ubåt, som sänktes av sin egen besättning utanför Vinga i krigets slutskede.

De tekniska innovationer, som man hittade där, kom att prägla utvecklingen av svenska ubåtar under många år. Ett mycket intres-

sant avsnitt handlade om de utvecklingsprojekt, som de facto fanns avseende framtagning av en svensk atomubåt, som skulle

forsa fram i Östersjön med 28 knop och jaga ifatt fientliga konvojer. Så blev det nu inte, utan så småningom ledde arbetet fram till

Sjöormentypen och dess efterföljare Näcken, Västergötland, Gotland och det senaste objektet A26, Svärdfisken

 

 

Jag förutsätter att föredragshållaren visste vad han talade om. Kan det vara möjligt att man är på väg tillbaka till marina namn igen på våra ubåtar, och att de två ubåtarna av A26 typ kommer att benämnas Svärdfisken-klass? Detta skulle i så fall verkligen vara ett steg i rätt riktning. En annan möjlighet är ju att man (oavsett de planerade svenska namnen) kommer att benämna A26 som "project Swordfish" internationellt. Liknande när försäljningen av Sjöormen-ubåtarna i två steg till RSN och modifieringen av dessa kallades project "Riken I" resp. "Riken II".

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

A-26 Next Generation AIP Attack Submarine

 

Till skillnad från vissa andra ubåtssajter så har Covert Shores ofta synnerligen intressanta och initierade artiklar. Noteras kan att det tydligen finns en framtida möjlighet att sätta in skenor eller tuber för 4 st 53 cm torpeder i multi mission portalen. Undrar om detta är nån slags garanti att man ändå har en framtida användning för portalen utifall att den inte blir en succé (eller ännu värre en mindre katastrof)? Det kan också vara ett sätt att öka exportchanserna och göra ubåten intressant även för mariner som inte har användning för en multi mission portal på sina ubåtar. Å andra sidan så ska det även finnas en exportversion av A26 utan portal.

 

Med tanke på medeldjupet på 56 m i Östersjön så kan man nog ifrågasätta om det är vettigt att förlänga en ubåt på 63 m och 2.000 ton i en ev. framtida uppgradering bara för att kunna få plats med VLS tuber för kryssningsrobotar.

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Verkar som om Karlskroniterna vann striden om namnen på de två A26 ubåtarna. De kommer att döpas till HMS Skåne resp. HMS Blekinge:

 

Ubåt döps till HMS Skåne

 

Bägge namnen har använts tidigare även om det var flera hundra år sedan. Undrar om det blir HMS Scania på engelska då?

 

/Per

 

 

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Perman said:

Verkar som om Karlskroniterna vann striden om namnen på de två A26 ubåtarna. De kommer att döpas till HMS Skåne resp. HMS Blekinge:

 

Ubåt döps till HMS Skåne

 

Bägge namnen har använts tidigare även om det var flera hundra år sedan. Undrar om det blir HMS Scania på engelska då?

 

/Per

 

 

Då är det med andra ord inte allt för vild spekulation att klassen kommer heta Skåne eller Blekinge-klass.

"A26-klass" är ett alldeles för tråkigt namn på en ubåtsklass ;)

Edited by Nestor

Share this post


Link to post
Share on other sites

"En-två sexa Skåne"... Den lär bli klassiker i Marinens mässar ;-)

Ur Marinchefens tal igår:

Quote

Marinen behöver i det korta perspektivet modifiera även den tredje Gotlandsubåten i syfte att skapa en femte operativ ubåt. Genom anskaffning av en tredje ubåt typ A26 skulle marinens förmåga i undervattensdomänen öka ytterligare.


 https://www.forsvarsmakten.se/contentassets/45a9c28b799e4434b96d926c35ff7965/marinchefen-tal.pdf

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Adeptus Bellum said:

"En-två sexa Skåne"... Den lär bli klassiker i Marinens mässar ;-)

Ur Marinchefens tal igår:


 https://www.forsvarsmakten.se/contentassets/45a9c28b799e4434b96d926c35ff7965/marinchefen-tal.pdf

 

 

Säkert!  :-)

 

En tredje A26 skulle vara trevligt, men personligen skulle jag hellre se att man i så fall satsade på två st av 1.000 tons versionen i stället. Behöver verkligen alla nya ubåtar i ubåtsvapnet kunna landsätta sabotagegrupper eller sända ut AUV:er? Med en ubåtsflotta på 3 GTD + 2 A26 + 2 Pelagic runt 2030 så skulle man kunna sätta upp en andra ubåtsflottilj i Berga. En Pelagic ubåt på 50 m och 1.000 ton skulle i stort sett vara lika effektiv som A26 i invasions- och ubåtsförsvaret och fortfarande kunna funka som framskjuten spaningsplattform (om än inte med samma uthållighet), samtidigt som den kanske kostar 2/3 av vad A26 kostar.

 

Saab Expands its A26 Submarine Offer with now Three Variants to Choose From

 

I övrigt vad gäller marinchefens tal så håller jag med om att det behövs 6-8 nya kvalificerade ytstridsfartyg (varav minst 2 st behövs levereras senast i slutet av perioden 2025-30). Dessutom så behövs definitivt också ett mindre och enklare ytstridsfartyg för den fredstida patrulleringen och som ersättning för dagens patrullfartyg, och som också kan bestyckas med sjörobot i händelse av kris eller krig och så att säga "kan täcka upp luckorna mellan de kvalificerade fartygen". En lämplig storlek för ett sådant fartyg skulle kunna vara 300 ton. Fartygen skulle kunna använda begagnade och renoverade 57 mm Mk3 pjäser från Stockholm- och Gävle-klasserna, och fartygen måste även ha ubåtsjaktkapacitet (dock kanske skrovhydrofon/torped/sjb räcker i fredstid). 

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/15/2019 at 7:55 PM, Perman said:

Behöver verkligen alla nya ubåtar i ubåtsvapnet kunna landsätta sabotagegrupper

Man ska nog inte tro att flottan utbildade 6 attackdykare per år förr i tiden betydde att det inte var en nyckelkompetens.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dubbel effekt på Kockums' Stirling AIP tillsatsmaskineri för framtida ubåtar?

 

Sweden set to test ‘Double Stirling’ AIP plant

 

Tror inte att detta kommer på A26 åtminstone inte från start. Däremot kanske om det byggs en tredje A26 och naturligtvis på kommande HTM av A26. Om detta implementeras så borde en Stirlingubåt få ungefär samma fartprestanda med tillsatsmaskineriet som en tysk HDW ubåt med bränsleceller (dvs. en 'patrol/loiter speed' av ca 8 knop). Låter kanske inte så mycket men kommer att väsentligt reducera tiden det tar för ubåten att ta sig till och från ett operationsområde utan att upptäckas, och även tiden det tar att spana av ett område. En Stirlingbefälhavare behöver inte heller vara lika rädd att dra ur batterierna, eftersom han alltid har tillsatsmaskineriet att ta till om det skulle knipa ordentligt. Detta gäller naturligtvis även på existerande Stirling-ubåtar men i än högre grad med dubbla Stirlingeffekten.

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this   • Similar Content

  • By vikingman
   https://thediplomat.com/2019/07/what-can-malaysia-do-with-2-submarines/
    
   En liten titt på Malysias ubåtsvapen som består av två franskbyggda Scorpène ubåtar.
    
   http://navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2018/april-2018-navy-naval-defense-news/6110-royal-malaysian-navy-looking-at-two-more-submarines-by-2040.html
    
   Royal Malaysian Navy Looking at Two More Submarines by 2040
  • By vikingman
   Hittade ingen tråd om den moderna japanska flottans utveckling så jag startade denna. 190703
    
   Japans helikopterhangarfartyg.
    
   https://japantoday.com/category/politics/warship-shows-japan's-determination-to-expand-military-role?
    
   Spara artikeln om ni vill kunna läsa den i framtiden då de försvinner om ett tag på Japan Today.
    
   Japan is preparing to reconfigure the Izumo to accommodate U.S. stealth fighters, including F-35Bs, after announcing it would purchase 42 of its own. The aircraft are designed to operate with short takeoffs and vertical landings, such as on carriers.
    
   Izumo har ett systerfartyg som heter Kaga.
   På Wikipedia står det att Izumo och Kaga bara kan härbärgera 14 större flygplan vardera. Undrar om fartygsdäcken behöver byggas om då F-35B:s avgasstråle är väldigt varm. Har läst
   att USA:s mindre helikopterhangarfartyg inte skulle klara värmen från F-35B.
    
   I artikeln nämns att USA önskar att Japan tar större ansvar för sitt försvar. Japan har övat med Filippinernas flotta.
    
  • By LtLag
   Främmande ubåtsvrak har har hittats i svenskt vatten.
    
   En rysk miniubåt har hittats på svenskt vatten, skriver företaget Ocean X team i ett pressmeddelande. Företaget gjorde upptäckten förra veckan.
    
   Ubåtsvraket hittades under havsytan inte långt ifrån den svenska Östersjökusten. Enligt vrakletarna är ubåten cirka 20 meter lång och tre meter bred .Det är oklart hur gammal ubåten är och hur länge den har legat på havsbotten, men de kyrilliska bokstäverna på skrovet tyder på att den är rysk. skriver Ocean X team i sitt pressmeddelande.
    
   Försvarsmakten underättades på måndagen (27/7).
    
   http://www.svt.se/nyheter/inrikes/okand-ubat-hittad-i-svenskt-vatten
  • By Brunte
   Jag gjorde lumpen i flottan under 90-talet och slogs plötsligt av en tanke. De flesta av oss som ingick i fartygsbesättningar hade en ganska specifik teknisk tjänst, och antalet teoretiskt tillgängliga fartyg var kanske i runda slängar det dubbla mot de som var aktiva. Vad hade egentligen hänt med alla utbildade fartygsbesättningar om det blivit krig? Det måste ju lätt ha funnits 5-10 gånger så många utbildade sjömän som man kunde använda på de fartyg som fanns även om man körde med dubbla besättningar. Dessutom har jag svårt att tänka mig att man inte skulle försöka fylla fartygen med yoff i så stor utsträckning som möjligt om det verkligen smällde. Någon som faktiskt vet vad planen var för alla övertaliga sjömän?
  • By Perman
   Finska marinen deltar i ubåtsjaktövning i Sverige
    
   /Per
×
×
 • Create New...