Jump to content
Sign in to follow this  
Bosse Fors

A26 - Nästa svenska ubåt

Recommended Posts

On 2017-05-29 at 3:19 PM, Andratenor said:

SAAB har givit ut en datoranimerad bild där en A26 avfyrar en Tp 47, så tydligen skall typen (kunna) beväpnas med den.

 

https://pbs.twimg.com/media/DA_wCSsVoAA_4zq.jpg:large

 

Jag har egentligen inte tvivlat på att A26 ska kunna avfyra TP47 från 53 cm tuberna, bara ifrågasatt varför det inte längre kommer att finnas 400 mm tuber. Detta förstås pga. att den tuben som används med TP47 är i stort sett låst till detta tills alla lätta torpeder som finns i tuben har avfyrats eller tagits ur. Till skillnad från SÖD och GLD klasserna som har 6 st lätta torpeder totalt så är förmodligen antalet lätta torpeder färre på A26.

 

Om man får tro den datoranimerade bilden från SAAB så kommer alla tuber inkl. dykarslussen att arrangeras i en vågrät rad på A26, vilket tyder på att man är medveten om risken att få in bottensediment vid bottenläge så att man inte kan stänga dykarslussen.

 

Möjligheten att avfyra lätta torpeder från 53 cm tuber har för övrigt funnits åtminstone sedan Draken-klassen på 70-talet. Även på ytfartyg så har möjligheten att avfyra torpeder med mindre diameter än själva tuben funnits i viss mån.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Saab Expands its A26 Submarine Offer with now Three Variants to Choose From

 

Ubåten A26 kommer i flera storlekar

 

Den minsta A 26 varianten på 50 m och 1000 ton verkar mycket intressant. En mix av 1000 tons varianten och den beställda 2000 tons modellen kanske skulle kunna vara ett sätt att få upp antalet ubåtar, eftersom den mindre troligen är billigare att bygga. Däremot så tror den största varianten på 80 m och över 3000 ton är för stor för Östersjön med sitt medeldjup av 56 m. 

 

Med två A26 + två mod Gotland + 3 A26 av den minsta varianten så skulle Sverige 2030 återigen kunna ha det starkaste ubåtsvapnet i Östersjön. Jag skulle hellre lägga ev. extrapengar på den lilla A26 än på en HTM av den tredje Gotlandsbåten (HMS Halland).

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

SAAB Kockums räknar nu med att kunna leverera den nya ubåten tidigare:
 

Quote

 

"Enligt den ursprungliga planen skulle A 26 börja levereras 2023, men nu räknar Saab Kockums med att överlämnandet ska inledas ett

år tidigare."

 

 

Officerstidningen nr 7/2017 sid 8

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites

Flottans Män nr 2 2013

 

Sid 38:

Quote

 

Den 9 april samlades ett 15 tal personer i Drottning Victorias Örlogshems konferenslokaler för att lyssna på Hans Carlsson från FMV:AK Sjö nybyggnadskontor i Malmö (Medlem i Malmöföreningen), som berättade om det svenska ubåtsvapnets utveckling

från andra världskriget fram till våra dagar och även lite om pågående nybyggnadsprojekt (A26) m.m.

Hans Carlsson började sin marina bana som befälselev 1961, blev underofficer 1968 (telemästare) och så småningom ham-

nade han på Kungl Marinförvaltningen (KMF), som FMV hette en gång i tiden. Där blev han kvar, till han gick i pension för

några år sedan. Han har trots det fortsatt att arbeta för olika projekt med inriktning på utveckling/anpassning av ubåtssystem till

nya och förändrade förhållanden.

Hans genomgång började med bärgningen av den tyska ubåt, som sänktes av sin egen besättning utanför Vinga i krigets slutskede.

De tekniska innovationer, som man hittade där, kom att prägla utvecklingen av svenska ubåtar under många år. Ett mycket intres-

sant avsnitt handlade om de utvecklingsprojekt, som de facto fanns avseende framtagning av en svensk atomubåt, som skulle

forsa fram i Östersjön med 28 knop och jaga ifatt fientliga konvojer. Så blev det nu inte, utan så småningom ledde arbetet fram till

Sjöormentypen och dess efterföljare Näcken, Västergötland, Gotland och det senaste objektet A26, Svärdfisken

 

 

Jag förutsätter att föredragshållaren visste vad han talade om. Kan det vara möjligt att man är på väg tillbaka till marina namn igen på våra ubåtar, och att de två ubåtarna av A26 typ kommer att benämnas Svärdfisken-klass? Detta skulle i så fall verkligen vara ett steg i rätt riktning. En annan möjlighet är ju att man (oavsett de planerade svenska namnen) kommer att benämna A26 som "project Swordfish" internationellt. Liknande när försäljningen av Sjöormen-ubåtarna i två steg till RSN och modifieringen av dessa kallades project "Riken I" resp. "Riken II".

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

A-26 Next Generation AIP Attack Submarine

 

Till skillnad från vissa andra ubåtssajter så har Covert Shores ofta synnerligen intressanta och initierade artiklar. Noteras kan att det tydligen finns en framtida möjlighet att sätta in skenor eller tuber för 4 st 53 cm torpeder i multi mission portalen. Undrar om detta är nån slags garanti att man ändå har en framtida användning för portalen utifall att den inte blir en succé (eller ännu värre en mindre katastrof)? Det kan också vara ett sätt att öka exportchanserna och göra ubåten intressant även för mariner som inte har användning för en multi mission portal på sina ubåtar. Å andra sidan så ska det även finnas en exportversion av A26 utan portal.

 

Med tanke på medeldjupet på 56 m i Östersjön så kan man nog ifrågasätta om det är vettigt att förlänga en ubåt på 63 m och 2.000 ton i en ev. framtida uppgradering bara för att kunna få plats med VLS tuber för kryssningsrobotar.

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Verkar som om Karlskroniterna vann striden om namnen på de två A26 ubåtarna. De kommer att döpas till HMS Skåne resp. HMS Blekinge:

 

Ubåt döps till HMS Skåne

 

Bägge namnen har använts tidigare även om det var flera hundra år sedan. Undrar om det blir HMS Scania på engelska då?

 

/Per

 

 

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Perman said:

Verkar som om Karlskroniterna vann striden om namnen på de två A26 ubåtarna. De kommer att döpas till HMS Skåne resp. HMS Blekinge:

 

Ubåt döps till HMS Skåne

 

Bägge namnen har använts tidigare även om det var flera hundra år sedan. Undrar om det blir HMS Scania på engelska då?

 

/Per

 

 

Då är det med andra ord inte allt för vild spekulation att klassen kommer heta Skåne eller Blekinge-klass.

"A26-klass" är ett alldeles för tråkigt namn på en ubåtsklass ;)

Edited by Nestor

Share this post


Link to post
Share on other sites

"En-två sexa Skåne"... Den lär bli klassiker i Marinens mässar ;-)

Ur Marinchefens tal igår:

Quote

Marinen behöver i det korta perspektivet modifiera även den tredje Gotlandsubåten i syfte att skapa en femte operativ ubåt. Genom anskaffning av en tredje ubåt typ A26 skulle marinens förmåga i undervattensdomänen öka ytterligare.


 https://www.forsvarsmakten.se/contentassets/45a9c28b799e4434b96d926c35ff7965/marinchefen-tal.pdf

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Adeptus Bellum said:

"En-två sexa Skåne"... Den lär bli klassiker i Marinens mässar ;-)

Ur Marinchefens tal igår:


 https://www.forsvarsmakten.se/contentassets/45a9c28b799e4434b96d926c35ff7965/marinchefen-tal.pdf

 

 

Säkert!  :-)

 

En tredje A26 skulle vara trevligt, men personligen skulle jag hellre se att man i så fall satsade på två st av 1.000 tons versionen i stället. Behöver verkligen alla nya ubåtar i ubåtsvapnet kunna landsätta sabotagegrupper eller sända ut AUV:er? Med en ubåtsflotta på 3 GTD + 2 A26 + 2 Pelagic runt 2030 så skulle man kunna sätta upp en andra ubåtsflottilj i Berga. En Pelagic ubåt på 50 m och 1.000 ton skulle i stort sett vara lika effektiv som A26 i invasions- och ubåtsförsvaret och fortfarande kunna funka som framskjuten spaningsplattform (om än inte med samma uthållighet), samtidigt som den kanske kostar 2/3 av vad A26 kostar.

 

Saab Expands its A26 Submarine Offer with now Three Variants to Choose From

 

I övrigt vad gäller marinchefens tal så håller jag med om att det behövs 6-8 nya kvalificerade ytstridsfartyg (varav minst 2 st behövs levereras senast i slutet av perioden 2025-30). Dessutom så behövs definitivt också ett mindre och enklare ytstridsfartyg för den fredstida patrulleringen och som ersättning för dagens patrullfartyg, och som också kan bestyckas med sjörobot i händelse av kris eller krig och så att säga "kan täcka upp luckorna mellan de kvalificerade fartygen". En lämplig storlek för ett sådant fartyg skulle kunna vara 300 ton. Fartygen skulle kunna använda begagnade och renoverade 57 mm Mk3 pjäser från Stockholm- och Gävle-klasserna, och fartygen måste även ha ubåtsjaktkapacitet (dock kanske skrovhydrofon/torped/sjb räcker i fredstid). 

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/15/2019 at 7:55 PM, Perman said:

Behöver verkligen alla nya ubåtar i ubåtsvapnet kunna landsätta sabotagegrupper

Man ska nog inte tro att flottan utbildade 6 attackdykare per år förr i tiden betydde att det inte var en nyckelkompetens.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dubbel effekt på Kockums' Stirling AIP tillsatsmaskineri för framtida ubåtar?

 

Sweden set to test ‘Double Stirling’ AIP plant

 

Tror inte att detta kommer på A26 åtminstone inte från start. Däremot kanske om det byggs en tredje A26 och naturligtvis på kommande HTM av A26. Om detta implementeras så borde en Stirlingubåt få ungefär samma fartprestanda med tillsatsmaskineriet som en tysk HDW ubåt med bränsleceller (dvs. en 'patrol/loiter speed' av ca 8 knop). Låter kanske inte så mycket men kommer att väsentligt reducera tiden det tar för ubåten att ta sig till och från ett operationsområde utan att upptäckas, och även tiden det tar att spana av ett område. En Stirlingbefälhavare behöver inte heller vara lika rädd att dra ur batterierna, eftersom han alltid har tillsatsmaskineriet att ta till om det skulle knipa ordentligt. Detta gäller naturligtvis även på existerande Stirling-ubåtar men i än högre grad med dubbla Stirlingeffekten.

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Enligt nationalinterest.org så kommer A26 att få 4 Stirlingmotorer med en "patrol speed" på mellan 6 och 10 knop. Inte så dåligt gissat av mig då kanske eftersom jag tidigare spekulerat i en AIP fart på ca 8 knop. "Tyvärr" så påstås också att A26 får 4 53 cm och 2 400 mm torpedtuber, så man kanske får ta deras uppgifter med en smula salt. För övrigt så finns redan en ubåtsklass i tjänst som har 4 Stirlingmotorer nämligen japanska Sōryū-classen, som enligt eng wiki har en AIP räckvidd på 6100 nautical miles vid 6.5 knop. Kinesiska ubåtar av Yuan-klassen med Stirling är det svårt för att inte säga omöjligt att få pålitliga uppgifter om. Dagens svenska ubåtar har en "patrol speed" på 5 knop (med 1 Stirlingmotor; den andra motorn används då för s. k. "hotel load").

 

This 1 Country Makes Submarines Tough, Stealthy, and Cheap (Not America)

 

/Per

 

 

 

 

Edited by Perman
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Enligt dn.se så räcker inte pengarna till "utveckling av ny ubåt 2025-2030". A26 borde vara i det närmaste färdigutvecklad. Är det en tredje A26 man refererar till? Kan inte tänka mig att man ska utveckla en ny ubåt efter A26 redan. Att datalänk till HKP 14F försenas är allvarligt men ändå på nåt sätt väntat.

 

/Per

Skärmklipp Det här räcker inte pengarna till.JPG

Edited by Perman
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Perman said:

Kan inte tänka mig att man ska utveckla en ny ubåt efter A26 redan.

Försvarsberedningen föreslog några miljarder till just det för ett par år sen.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2/21/2020 at 7:48 PM, Perman said:

Enligt dn.se så räcker inte pengarna till "utveckling av ny ubåt 2025-2030". A26 borde vara i det närmaste färdigutvecklad. Är det en tredje A26 man refererar till? Kan inte tänka mig att man ska utveckla en ny ubåt efter A26 redan. Att datalänk till HKP 14F försenas är allvarligt men ändå på nåt sätt väntat.

 

/Per

Skärmklipp Det här räcker inte pengarna till.JPG

 

Jag tror det är felskrivning och ska vara ytstridsfartyg. Marinchefen söker ju efter ersättning och utökning av ytstridsflottan med minst dubbelt så många korvetter en dagens, ska vi kalla det 5+2(2 på pappret då dem inte lämnat kaj på flera år)

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, Kimsan said:

 

Jag tror det är felskrivning och ska vara ytstridsfartyg. Marinchefen söker ju efter ersättning och utökning av ytstridsflottan med minst dubbelt så många korvetter en dagens, ska vi kalla det 5+2(2 på pappret då dem inte lämnat kaj på flera år)

 

Det är mycket möjligt att du har rätt. Verkar som sagt rimligare att det är nytt ytstridsfartyg som avses.

 

Antar att du syftar på Gävle-klassen att de inte har använts på flera år. Det är riktigt att HMS Gävle inte har använts aktivt sedan dec 2012, men HMS Sundsvall har varit i oavbruten tjänst vid 4:e sjöstridsflottiljen i Berga vad jag vet fram till början av 2019 när hon påbörjade den nuvarande livstidsförlängningen. Hon deltog också i operation Örnen 2014. Här är t ex en artikel i Hallandsposten när hon besökte Halmstad 16 juni 2017:

 

Välbeväpnad korvett vid Tullkammarkajen

 

/Per

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Perman said:

 

Det är mycket möjligt att du har rätt. Verkar som sagt rimligare att det är nytt ytstridsfartyg som avses.

 

Antar att du syftar på Gävle-klassen att de inte har använts på flera år. Det är riktigt att HMS Gävle inte har använts aktivt sedan dec 2012, men HMS Sundsvall har varit i oavbruten tjänst vid 4:e sjöstridsflottiljen i Berga vad jag vet fram till början av 2019 när hon påbörjade den nuvarande livstidsförlängningen. Hon deltog också i operation Örnen 2014. Här är t ex en artikel i Hallandsposten när hon besökte Halmstad 16 juni 2017:

 

Välbeväpnad korvett vid Tullkammarkajen

 

/Per

 

Trodde hon också låg i malpåse, där ser man. 6+1 alltså. Men ändå på tok för få vilket jag vet du håller med om

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2/21/2020 at 7:48 PM, Perman said:

Enligt dn.se så räcker inte pengarna till "utveckling av ny ubåt 2025-2030". A26 borde vara i det närmaste färdigutvecklad. Är det en tredje A26 man refererar till? Kan inte tänka mig att man ska utveckla en ny ubåt efter A26 redan.

 

On 2/23/2020 at 8:15 PM, Kimsan said:

Jag tror det är felskrivning och ska vara ytstridsfartyg.

 

On 2/23/2020 at 9:09 PM, Perman said:

Det är mycket möjligt att du har rätt. Verkar som sagt rimligare att det är nytt ytstridsfartyg som avses.

 

Det är inte en felskrivning, det är precis som artikeln säger efterföljaren till Blekingeklassen (alltså ersättaren till Gotlandsklassen!) som avses. Marinen vill ha nya ytstridsfartyg, men politikerna tycker det är fräckare med ubåtar!

Såklart kommer ju Gotlandsklassen behöva ersättas förr eller senare, men med vår ekonomi så ser jag gott att det kan vänta till efter 2030 då båtarna inte ens är klara med sin HTM ännu...

 

On 2/23/2020 at 9:09 PM, Perman said:

Antar att du syftar på Gävle-klassen att de inte har använts på flera år. Det är riktigt att HMS Gävle inte har använts aktivt sedan dec 2012, men HMS Sundsvall har varit i oavbruten tjänst vid 4:e sjöstridsflottiljen i Berga vad jag vet fram till början av 2019 när hon påbörjade den nuvarande livstidsförlängningen.

 

On 2/23/2020 at 9:22 PM, Kimsan said:

Trodde hon också låg i malpåse, där ser man. 6+1 alltså. Men ändå på tok för få vilket jag vet du håller med om

 

Som Perman skriver så var det bara GLE som låg i malpåse, SVL fortsatte att köra ända fram till hösten 2018 då hon avrustades och förbereddes för HTM. För nuvarande ligger både GLE och SVL i skrovhallen på SKAB i Karlskrona och är mitt inne i sin HTM. Som planen är just nu sker sjösättning av båda fartygen nu i vår och båda ska levereras innan årsskiftet, men att den planen håller tror jag sådär på!

Just nu består alltså svenska flottans ytstridsförmåga av fem korvetter och två patrullfartyg. Det faktiska minimibehovet för att lösa våra uppgifter, och kunna öva på tillräckligt hög nivå utan att köra slut på både fartyg och besättningar, är enligt mig tio korvetter och två till fyra patrullfartyg!

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Pärmtroll said:

 

 

 

Det är inte en felskrivning, det är precis som artikeln säger efterföljaren till Blekingeklassen (alltså ersättaren till Gotlandsklassen!) som avses. Marinen vill ha nya ytstridsfartyg, men politikerna tycker det är fräckare med ubåtar!

Såklart kommer ju Gotlandsklassen behöva ersättas förr eller senare, men med vår ekonomi så ser jag gott att det kan vänta till efter 2030 då båtarna inte ens är klara med sin HTM ännu...

 

 

 

Som Perman skriver så var det bara GLE som låg i malpåse, SVL fortsatte att köra ända fram till hösten 2018 då hon avrustades och förbereddes för HTM. För nuvarande ligger både GLE och SVL i skrovhallen på SKAB i Karlskrona och är mitt inne i sin HTM. Som planen är just nu sker sjösättning av båda fartygen nu i vår och båda ska levereras innan årsskiftet, men att den planen håller tror jag sådär på!

Just nu består alltså svenska flottans ytstridsförmåga av fem korvetter och två patrullfartyg. Det faktiska minimibehovet för att lösa våra uppgifter, och kunna öva på tillräckligt hög nivå utan att köra slut på både fartyg och besättningar, är enligt mig tio korvetter och två till fyra patrullfartyg!

 

Tack för klargörandet! Väldigt märkligt som sagt att man prioriterar ny ubåtstyp efter A26 framför nytt ytstridsfartyg. Prio ett vad gäller ubåtar borde i första hand vara att se till att Blekinge-klassen blir operativ enligt planerna och att även HND får sin HTM.

 

Jämför man med perioden 2006-12 när vi bara hade fyra operativa korvetter så ser det väl ändå lite ljusare ut nu på ytstridsfartygssidan. Sen kan man ju vara snäll och räkna med Carlskrona om man vill. Även om hon inte har några offensiva vapensystem så klassas hon ju som ett patrullfartyg idag. Det största problemet vad gäller ytfartygssidan är nog inte de allra närmaste åren utan vad som händer efter 2026 när STO och MMÖ har utgått.

 

En fråga som återstår är även vad man vill göra med de bägge minröjningsfartygen Landsort och Arholma som ligger i materielberedskap i Karlskrona. Även om det är osannolikt att man kommer att uppgradera dessa så verkar man inte helt gett upp hoppet om att kunna använda dem eftersom man nyligen kostat på underhållsåtgärder på dem. Kan dock även vara på uppdrag från en utländsk beställare.

 

/Per

 

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Perman said:

Tack för klargörandet! Väldigt märkligt som sagt att man prioriterar ny ubåtstyp efter A26 framför nytt ytstridsfartyg.

 

Ska kanske förtydliga ytterligare att DN:s artikel som bekant pekar ut skillnader mellan politikernas drömrapport "Värnkraft" och Försvarsmaktens remissvar på vad som är ekonomiskt möjligt att genomföra av denna. "Värnkraft vill ju bl.a. ha både nya ytfartyg och ytterligare nya ubåtar, men eftersom tilldelad ekonomi inte tillnärmelsevis är tillräcklig för allt som politikerna drömmer om så har Försvarsmakten valt att rekommendera att vi skjuter på anskaffning av ytterligare nya ubåtar till förmån för nya ytfartyg då behovet av dessa är betydligt större. 

Hursomhelst så har ju politikerna flera månader på sig att bråka om detta då försvarsbeslutet inte väntas fattas förrän sent i höst, så vi får helt enkelt vänta och se. Försvarsmakten gick dock ut så sent som idag och meddelade att det militära rådet inför nästa försvarsbeslut står fast!

 

1 hour ago, Perman said:

Sen kan man ju vara snäll och räkna med Carlskrona om man vill. Även om hon inte har några offensiva vapensystem så klassas hon ju som ett patrullfartyg idag.

 

Nja, CKR är klassad som stöd- och ledningsfartyg. Hon må av oklara orsaker ha kvar sitt P på bogen fortfarande, men hon blev faktiskt tilldelad ett "A" nummer för flera år sedan, även om detta aldrig har målats dit. Dock kan hon absolut användas för sjöövervakning i fredstid. Både hon och TRÖ planeras dessutom utgå utan ersättare 2025...

 

1 hour ago, Perman said:

En fråga som återstår är även vad man vill göra med de bägge minröjningsfartygen Landsort och Arholma som ligger i materielberedskap i Karlskrona. Även om det är osannolikt att man kommer att uppgradera dessa så verkar man inte helt gett upp hoppet om att kunna använda dem eftersom man nyligen kostat på underhållsåtgärder på dem. Kan dock även vara på uppdrag från en utländsk beställare.

 

Just nu är förhoppningen att Brasilien ska köpa LDO och ARH. Förhandlingar har pågått i några år nu och Brasilianska officerare är på besök titt som tätt. SKAB skulle i så fall renovera och modifiera båda fartygen till motsvarande KSR klass innan övertagande.

Några direkta underhållsåtgärder har inte genomförts på varesig LDO, ARH eller GBG och KLR sedan de togs ur tjänst. Men även fartygen i spökdivisionen måste dock kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa att de inte sjunker till kaj, därför dockas de in med ett par års mellanrum och bottenplåtar, skrovgenomföringar, offeranoder och dyl. kontrolleras för att säkerställa att fartygen förblir vattentäta...   

 • Like 2
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Pärmtroll said:

Just nu är förhoppningen att Brasilien ska köpa LDO och ARH. Förhandlingar har pågått i några år nu och Brasilianska officerare är på besök titt som tätt. SKAB skulle i så fall renovera och modifiera båda fartygen till motsvarande KSR klass innan övertagande.

Några direkta underhållsåtgärder har inte genomförts på vare sig LDO, ARH eller GBG och KLR sedan de togs ur tjänst. Men även fartygen i spökdivisionen måste dock kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa att de inte sjunker till kaj, därför dockas de in med ett par års mellanrum och bottenplåtar, skrovgenomföringar, offeranoder och dyl. kontrolleras för att säkerställa att fartygen förblir vattentäta...   

 

Ok, Marinbasen hade lagt upp det som om de skulle få underhåll på twitter. Jag tror även museifartyget Småland fick en sådan kontroll som du pratar om häromåret.

 

Brasilianska marinen behöver ju verkligen nya minröjningsfartyg. Deras är ju från 70-talet! Om inte brassarna vill ha dem så skulle det kanske finnas behov av ett EOD fartyg i marinen. Vad står SKAB för förresten?

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Perman said:

Ok, Marinbasen hade lagt upp det som om de skulle få underhåll på twitter.

 

Jo, det är ju klart att det är underhåll på sätt och vis. Bara på lägsta möjliga nivå!

 

1 hour ago, Perman said:

Om inte brassarna vill ha dem så skulle det kanske finnas behov av ett EOD fartyg i marinen.

 

Inte värt pengarna i nuläget, vi har ju redan sju! Utöver dessa har dessutom alla korvett VBY faciliteter för dykare, inklusive förmågan att bära tryckkammare.

Både LDO och ARH är så gott som tomma skrov och i rätt dåligt skick, det skulle krävas en ansenlig investering att driftsätta ens ett av dessa igen. Om behovet av ännu ett dedikerat EOD fartyg skulle dyka upp så vore det i min mening bättre att drifta HMS Styrsö i stället, hon är mer eller mindre komplett fortfarande och borde inte kräva mer än en vanlig årsöversyn för att kunna köras igen!

 

1 hour ago, Perman said:

Vad står SKAB för förresten?

 

Saab Kockums AB!

Edited by Pärmtroll
 • Like 1
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quote

 

Sveriges nya ubåtar blir flera miljarder dyrare än planerat, kan DN avslöja. 

Ubåtarna och andra stora materielköp gröper ur upprustningen av försvaret.

Trots högre anslag är hälften av det ekonomiska utrymmet de närmaste fem åren redan intecknat, visar DN:s sammanställning. 

 

 

Ökade kostnader hotar upprustning av försvaret

 

Skulle detta genomföras att endast en ny korvett beställs och inga fler nya stridsbåtar beställs så skulle det vara förödande för marinen. Eftersom fyra av de nuvarande ytstridsfartygen faller för åldersstrecket före 2030 och den nya korvetten förmodligen inte kommer i tjänst förrän tidigast runt 2030 eller strax därefter så betyder det att antalet ytstridsfartyg faller från nio till fem eller sex (såvida man inte ytterligare livstidsförlänger Gävle-klassen). Inga fler nya stridsbåtar kommer förmodligen att äventyra planerna på den nya amfibiebataljonen i Göteborg.

 

Om FMV:s förhandlingar med Polen om SÖD klassen går igenom så kommer det att rädda jobb på Kockums och ev. kanske frigöra medel att genomföra HTM på HND, men samtidigt så skjuts ju ett ev. polskt köp av A26 framåt i tiden. Då återstår väl bara Nederländerna att hoppas på när det gäller A26.

 

/Per

Edited by Perman
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Perman said:

 

Ökade kostnader hotar upprustning av försvaret

 

Skulle detta genomföras att endast en ny korvett beställs och inga fler nya stridsbåtar beställs så skulle det vara förödande för marinen. Eftersom fyra av de nuvarande ytstridsfartygen faller för åldersstrecket före 2030 och den nya korvetten förmodligen inte kommer i tjänst förrän tidigast runt 2030 eller strax därefter så betyder det att antalet ytstridsfartyg faller från nio till fem eller sex (såvida man inte ytterligare livstidsförlänger Gävle-klassen). Inga fler nya stridsbåtar kommer förmodligen att äventyra planerna på den nya amfibiebataljonen i Göteborg.

 

Om FMV:s förhandlingar med Polen om SÖD klassen går igenom så kommer det att rädda jobb på Kockums och ev. kanske frigöra medel att genomföra HTM på HND, men samtidigt så skjuts ju ett ev. polskt köp av A26 framåt i tiden. Då återstår väl bara Nederländerna att hoppas på när det gäller A26.

 

/Per

Jaha så är vi där igen. Ett fördyrat köp som gör att annat inte kan köpas in. Så då återstår bara att upprusta några skorvar istället. Så då får vi se om även Visby klassen får något luftvärn. Men Svenskt är ju alltid bäst. Men inte billigast. Undrar om det kan bero på luckan som många inte trodde skulle fungera. Så då blir det väl inget revolvermagasin heller. Men däremot annat lull. Men inga avancerade vapen. Bara lyssna och speja till en hög kostnad. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, madman said:

Undrar om det kan bero på luckan som många inte trodde skulle fungera. 

 

Skulle säga att det är ett resultat av (för FM!) dåligt skrivna kontrakt där man vid beställning kommit överens om rena fantasipriserna för våra båtar, med förbehållet om att andra länder också ska beställa ett gäng båtar och därmed göra projektet lönsamt för SAAB. När sedan dessa förhoppningar grusas så får FM vackert pynta mellanskillnaden i efterhand i form utav "ofrånkomliga fördyringar". Industripolitik som till stor del ligger utanför FM:s kontroll med andra ord...

 

2 hours ago, madman said:

Så då blir det väl inget revolvermagasin heller.

 

Något revolvermagasin har aldrig varit aktuellt på de svenska båtarna. Däremot har SAAB pratat om att det skulle gå att installera en torpedmodul i slussen för att på så sätt tillfälligt utöka torpedkapaciteten om en kund så önskade.

 

2 hours ago, madman said:

Men inga avancerade vapen.

 

Ubåt typ Blekinge får exakt lika avancerade och kvalificerade vapen som dagens svenska ubåtar, d.v.s. torped 62 och torped 47. De får dessutom utökade möjligheter gentemot dagens ubåtar i.o.m. att slussen kan användas till både minor och div. undervattensfarkoster samt specialförband. 

Några andra vapensystem har än så länge aldrig varit aktuella eller efterfrågade annat än i mångas fantasi...

 

2 hours ago, madman said:

Bara lyssna och speja till en hög kostnad. 

 

Just spaning är ju en ubåts huvuduppgift, så vi får allt hoppas att den blir bra på det! Och båtarna kan mycket väl bita ifrån om de måste, däremot är tiden för massiva salvanfall med torpeder förbi. Precisionen och verkan i dagens torpeder är så hög att det räcker med en torped för att säkerställa träff, man måste inte längre skjuta flera stycken per mål...

 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Pärmtroll said:

 

Skulle säga att det är ett resultat av (för FM!) dåligt skrivna kontrakt där man vid beställning kommit överens om rena fantasipriserna för våra båtar, med förbehållet om att andra länder också ska beställa ett gäng båtar och därmed göra projektet lönsamt för SAAB. När sedan dessa förhoppningar grusas så får FM vackert pynta mellanskillnaden i efterhand i form utav "ofrånkomliga fördyringar". Industripolitik som till stor del ligger utanför FM:s kontroll med andra ord...

 

 

Något revolvermagasin har aldrig varit aktuellt på de svenska båtarna. Däremot har SAAB pratat om att det skulle gå att installera en torpedmodul i slussen för att på så sätt tillfälligt utöka torpedkapaciteten om en kund så önskade.

 

 

Ubåt typ Blekinge får exakt lika avancerade och kvalificerade vapen som dagens svenska ubåtar, d.v.s. torped 62 och torped 47. De får dessutom utökade möjligheter gentemot dagens ubåtar i.o.m. att slussen kan användas till både minor och div. undervattensfarkoster samt specialförband. 

Några andra vapensystem har än så länge aldrig varit aktuella eller efterfrågade annat än i mångas fantasi...

 

 

Just spaning är ju en ubåts huvuduppgift, så vi får allt hoppas att den blir bra på det! Och båtarna kan mycket väl bita ifrån om de måste, däremot är tiden för massiva salvanfall med torpeder förbi. Precisionen och verkan i dagens torpeder är så hög att det räcker med en torped för att säkerställa träff, man måste inte längre skjuta flera stycken per mål...

FM  kan inte bara skylla ifrån sig. Då de begär eller vill köpa ny teknikutveckling som ibland inte ens är provad. Att det blir dyrt förstår de flesta. Förstår varför vissa partier vill ha mer insyn i verksamheten med ramar för stora inköp. Så då kan man ännu mer skylla på politikerna om affären gick dåligt.

 

Det är jag som kallar det revolvermagasin då modulen enligt skiss kunde laddas med 4 st torpeder.

De borde åtminstone ha fått IDAS också för närförsvar.

 

Står dess dyra kostnad i paritet till dess spanings förmåga och räckvidd etc. Då det finns både mindre och enklare funktioner som också  kan spana. Eller varför inte obemannade med sonar och torpeder.  Som kan verka själva. En dyr ubåt täcker inte in ett större område än två/tre mindre dyra ubåtar. Tror inte vi har så stor möjlighet att sälja A 26 heller. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, madman said:

Står dess dyra kostnad i paritet till dess spanings förmåga och räckvidd etc. Då det finns både mindre och enklare funktioner som också  kan spana. Eller varför inte obemannade med sonar och torpeder.  Som kan verka själva. En dyr ubåt täcker inte in ett större område än två/tre mindre dyra ubåtar. Tror inte vi har så stor möjlighet att sälja A 26 heller. 

 

Det är bl a därför som jag tror man skulle satsa på två st 1.000 tons Pelagic ubåtar i stället för en eventuell tredje ubåt av Blekinge klass. Det kan omöjligt finnas ett behov för att alla svenska ubåtar måste kunna landsätta sabotagegrupper eller skicka ut olika typer av dykare. Det måste väl räcka om fyra eller fem av sju båtar kan det. Att bara bygga ett fåtal förhållandevis stora ubåtar som ska kunna göra nästan allting är fel väg att gå för ubåtsvapnet. En high/low mix är en bättre lösning (jämför med flygvapnet där man till sist förstod att det är bättre att behålla en antal 39 C/D). Antal är en kvalité i sig.

 

/Per

Edited by Perman
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/4/2020 at 10:33 AM, Perman said:

 

Det är bl a därför som jag tror man skulle satsa på två st 1.000 tons Pelagic ubåtar i stället för en eventuell tredje ubåt av Blekinge klass. Det kan omöjligt finnas ett behov för att alla svenska ubåtar måste kunna landsätta sabotagegrupper eller skicka ut olika typer av dykare. Det måste väl räcka om fyra eller fem av sju båtar kan det. Att bara bygga ett fåtal förhållandevis stora ubåtar som ska kunna göra nästan allting är fel väg att gå för ubåtsvapnet. En high/low mix är en bättre lösning (jämför med flygvapnet där man till sist förstod att det är bättre att behålla en antal 39 C/D). Antal är en kvalité i sig.

 

/Per

Ja det kanske är rätt väg att gå. Även besättningskostnaden blir lägre. Men blir vi  då bäst i Östersjön på ubåtsvapnet som du skrivit? Jag strävar inte att vi ska bli bäst utan ha ett rimligt försvar. Där jag anser att även vapen har en stor del i det. Så de borde åtminstone ha fått IDAS. Att sedan göra en beställning så att kunskapen finns kvar är en självklarhet. Då man ville behålla Kockums.

 

Även Göteborgklassens två återstående fartyg borde få en HTM så att de kan agera som patrullbåtar liknande Stockhoms klassen. Då besättning redan finns. Men de borde få RWS. Sedan kan man drömma om någon typ av Shorad. Någon skrev att det var bättre att lägga pengarna istället på ny Visby gen 2. Nu kommer den första gen 2 att vara färdig tidigast 2026.   

Edited by madman

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, madman said:

Ja det kanske är rätt väg att gå. Även besättningskostnaden blir lägre. Men blir vi  då bäst i Östersjön på ubåtsvapnet som du skrivit? Jag strävar inte att vi ska bli bäst utan ha ett rimligt försvar. Där jag anser att även vapen har en stor del i det. Så de borde åtminstone ha fått IDAS. Att sedan göra en beställning så att kunskapen finns kvar är en självklarhet. Då man ville behålla Kockums.

 

Min beräkning på hur vi skulle få 7 st AIP ubåtar runt 2030 är ju än så länge bara ett teoretisk tänkesätt. Just nu verkar man inte ens ha pengar att genomföra HTM på den tredje Gotlandsubåten HND. Om detta inte skulle bli av så kommer hon med all sannolikhet att utgå senast 2030. Hänger som sagt mycket på hur det går med Polenaffären och hur det kommande försvarsbeslutet utvecklar sig.

 

Quote

Även Göteborgklassens två återstående fartyg borde få en HTM så att de kan agera som patrullbåtar liknande Stockhoms klassen. Då besättning redan finns. Men de borde få RWS. Sedan kan man drömma om någon typ av Shorad. Någon skrev att det var bättre att lägga pengarna istället på ny Visby gen 2. Nu kommer den första gen 2 att vara färdig tidigast 2026.

 

KMR och GBG kan vi glömma vid det här laget. Beslut om skrotning är taget och kommer inte att ändras. Jag håller dock med om att vi behöver fler patrullfartyg inte minst på västkusten. De små bevakningsbåtarna behöver även ersättas i sjötrafikövervakningen utomskärs. Ett något sämre men sannolikt mycket billigare alternativ skulle kunna vara att rusta det ena eller bägge av de två minjaktfartygen av Landsort klass som patrullfartyg. De ligger i malpåse i Karlskrona men har genomgått skrovunderhåll. Royal Navy har använt f d minjaktfartyg för att patrullera de nordirländska farvattnen under decennier. Nackdelar med detta är väl den relativt låga farten 15 knop och att den gamla 40 mm pjäsen m/48 med hydraulisk drift har utgått och måste ersättas på nåt sätt. Det finns dock 40 mm Mk2 pjäser i förråd och t. o. m. två st nya 40 mm Mk4 pjäser som man ev. skulle kunna låna några år. Fördelar kan vara låg kostnad att operera dem, att de har en viss ubåtsjaktkapacitet med HF hydrofon (om den blir kvar) och sjunkbomber samt att de förmodligen snabbare skulle kunna uppgraderas till minjaktfartyg om det skulle hetta till ordentligt.

 

/Per

 

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this   • Similar Content

  • By Perman
   Covid-19: Swedish Navy focuses on maintaining operational readiness at sea
    
   /Per
  • By Perman
   FMV tecknar avtal om modifiering av två minröjningsfartyg
   FMV har tecknat ett avtal med Saab Kockums AB om modifiering av två minröjningsfartyg av Kosterklass. Leverans av fartygen kommer att ske 2017 och 2018. Ordervärdet beräknas till 147 MSEK och beställningen omfattar optioner på ytterligare två st fartyg. Sedan tidigare är modifiering av ett fartyg beställt och det är nu under slutförande och kommer inom kort att levereras till Försvarsmakten.
    
   https://web.archive.org/web/20170614040424/https://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/FMV-tecknar-avtal-om-modifiering-av-tva-minrojsningsfartyg/
    
   Det borde vara dags att byta ut även den nästan 70 år gamla 40 mm pjäsen mot något modernare som t ex 40 mm Mk4.
    
   Beställningen betecknas som en "stororder" av blt.se:
    
   https://www.blt.se/karlskrona/ny-stororder-for-saab/
    
   /Per
  • By griffon
   Riskreducering inför de som ska börja byggas?
   http://theleadsouthaustralia.com.au/industries/defence/australia-set-to-build-its-first-research-submarine/
  • By Perman
   I nordvästra hörnet av Nordafrika pågår en alldeles egen kapprustning:
    
   Morocco Plans to Acquire First Submarine Ship
    
   Senaste medlemmen i ubåtsfamiljen är ju annars Thailand som har beställt en ubåt från Kina och planerar att köpa ytterligare två senare. Thailand opererade dock med fyra ubåtar under andra världskriget så det är inte en helt ny medlem. Marocko har dock aldrig haft några ubåtar så vitt jag vet.
    
   /Per
    
    
  • By Perman
   Argentine Navy launches search for missing submarine ARA San Juan
    
   UK offers help as Argentinian military submarine ARA San Juan goes missing at sea
    
   /Per
    
    
   UPDATE: P-3 Explorer Orion från NASA deltar bl a i sökandet:
   Argentina searches for missing navy submarine (kort videoklipp från CNN; även en P-8 Poseidon från US Navy ska delta fr.o.m. idag)
   Argentina missing navy submarine: Search stepped up (en jagare och två korvetter från argentinska marinen deltar i sökandet liksom en C-130 från flygvapnet)
    
   Argentinian submarine San Juan likely sunk with all hands (Submarine Matters är en erkänd och kunnig källa när det gäller ubåtsfrågor)
    
   /Per
    
    
×
×
 • Create New...