Jump to content

Fundering om utlandstjänst


Recommended Posts

Hur många dagar brukar den tredje terminen ta? Kan man få hoppa av under eller efter den tredje terminen om man av olika skäl inte/vill kan göra utlandstjänst? Hur ser lönen ut under tredje terminen?

 

T3 för IA06 sträckte sig mellan 15/5-9/10.

 

Lönen var avtalsmässig.

Link to comment
Share on other sites

Hur många dagar brukar den tredje terminen ta? Kan man få hoppa av under eller efter den tredje terminen om man av olika skäl inte/vill kan göra utlandstjänst? Hur ser lönen ut under tredje terminen?

 

T3 för IA06 sträckte sig mellan 15/5-9/10.

 

Lönen var avtalsmässig.

 

Hur ser avtalet ut? Hurdan ser utbildningen ut. Är det mån-fre?

Link to comment
Share on other sites

  • Super Administrators

eh.. Ja, är du uttagen som kompanichef kommer du troligen få åka på rekogniseringsresa någon månad/vecka innan insats om det finns tid.

 

men någon skolklass-studiresa ska du nog inte räkna med..

Skicka ett ej färdigutbildat kompani eller mer på studieresa till ett riskområde? .. skulle kosta fint i kistan..

Link to comment
Share on other sites

Hur många dagar brukar den tredje terminen ta? Kan man få hoppa av under eller efter den tredje terminen om man av olika skäl inte/vill kan göra utlandstjänst? Hur ser lönen ut under tredje terminen?

 

T3 för IA06 sträckte sig mellan 15/5-9/10.

 

Lönen var avtalsmässig.

 

Hur ser avtalet ut? Hurdan ser utbildningen ut. Är det mån-fre?

 

Avtalet ser ut som ett A4 papper, fast med text och grejer på, skitskumt!

Avtalet var fast månadslön, ö-dygn gav 8 timmar ledighet + extra lön, ob mm. Förhandlingar sker om att återgå till missionsutbildningsliknande avtal. Ingen aning om vad det kommer innebära eller vad det kommer bli för NBG

 

Utbildningen ser ut som...ja... lite som en giraff, fast kanske mer åt zebra hållet... vad är det du vill veta? Mån-fre ja, 40 timmar i veckan fördelat enligt följande

Måndag 4 h

Tisdag 12 h

Onsdag 8 h

Torsdag 12 h

Fredag 4 h

 

Sker utbildningen någonting utomlands?

 

En samövning skedde med Telemarkbataljonen i Norge.

 

Utomlands? ...man utbildas för att "kunna åka utomlands" .. skulle bli dumt att åka innan man är färdigutbildad.

 

Jag tänkte på tex studiebesök

 

Japp hela förbandet var på studieresa i bl a. Korea, Vietnam, Irak och Tyskland, hela resan var mycket lyckad, bäst måste jag säga var guidningen till Saddams gömställe... (obs ironi!)

 

Kimster har ju redan gett dig svaret...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Tråkit att folk skall vara så dryga i sina "svar". :(

Frågan är absolut relevant om man inte har någon vetskap om det sedan tidigare. Sen kan man alltid hävda att informationen finns att tillgå på diverse sidor på internet (mil.se/int t.ex.) men samtidigt tycker jag att det är just detta som är poängen med forum, dvs söka information. Om man som gammal US-räv tycker frågan är felformulerad ("ser ut"), irrelevant, dum ect så är det bara att hoppa vidare till nästa tråd... Ingen tvingar er att svara!

 

Så fortsätt gärna ställa frågor, om ALLT möjligt som har med ämnet att göra, här inne på soldf så kommer vi få ett (ännu mer) levande forum till allas gläde och lycka! :banana

Link to comment
Share on other sites

  • Super Administrators

@Tunnan_HBG

Ja och nej. Givetvis ska man försöka vara trevlig, men det finns inga krav på att man måste svara som om man vunnit på lotto jämt och ständigt. I många svar behöver man berätta om den ibland bittra verkligheten och ta ner folk på jorden från deras kanske ibland romantiserande fantasier om hur en tjänst i utlandsstyrkan kan vara. och att skoja fram ett svar funkar inte alltid. Utan rakt svara, så här är det... och sen får väl mottagaren försöka ta emot innehållet och bry sig mindre om "hur" det lades fram, på forum blir det lätt missförstånd och man ska alltid försöka undvika att övertolka meningar och sätt som folk svarar och istället koncentrera sig på faktan i svaret, ofta är det mesta aldrig personligt.

För det andra så är inte detta forum något som ska ersätta den informationen som finns redan på officiella sidor som t.ex mil.se Med det menar jag att man SKALL söka reda på informationen på vanliga sätt först alltså via myndighetens sida eller prova med google, därefter kan man ställa frågan här.

 

Så ja fortsätt ställ frågor, men skaffa själv lite kött på benen först om vad som redan finns i informationsväg istället för att direkt påbörja en tråd här, när kanske svaret redan finns på en dessutom officiel plats med korrekta uppgifter och inga spekulationer som det ofta blir här av folk som av någon anledning verkligen vill svara fast de inte har en aning....

Link to comment
Share on other sites

Notera att följande är mina egna åsikter, inget varken FM, IA06 eller någon annan står för. Jag kan heller inte svara för hur det kommer se ut för nbg (finns det någon som kan det?) .

 

okej jag ska försöka svara lite diplomatiskt då... Avtalet var precis som för alla antsällda, IA06 hade 40 h arbetsvecka, IA06 personal hade en fast lön, IA06 personal fick extra pengar för övertid, och bodde IA06 "under en anställds standard" (fastställt av arbetsgivaren i detta fallet P7) fick man traktamente. Övningsdygn gav 8 h ledighet samt extra pengar, övertid rapporterades i svea och gav extra pengar i fickan som precis vem som helst.

 

På frågan hur avtalet såg ut... precisera GÄRNA vad det är du vill veta, tycker jag har redogjort ganska okej vad det är som gör avtalet speciellt från övriga US....

 

(är man osäker på detta kan man läsa här)

 

Eller om IA06 lönerna här eller om IA06 förmånerna här

 

Lite om IA06 (de första som provar T3) finns att läsa här och här.

 

För er som anser detta vara drygt etc ska jag lämna kommentarer:

 

Ja, IA06 är ett testförband, en av de saker som testades var lönen, egenrapportering i SVEA som skulle godkännas av chefen för 150 pers... det funkade inte, de flesta (i stort sett alla) tyckte att det funkade dåligt, detta ledde efter mycket hårt slit från många människor till en omförhandling där många saker "rättades" till, bla. egenrapportering etc. För någon dag sedan klubbades det nya avtalet, inte många på IA06 vet vad det innebär, än färre vet vad för avtal NBG kommer få.

 

Anställningsvillkor för us

 

Röd text är min förändring och kommentarer

 

Meddela arbetsgivaren

Tjänstgöring i utlandsstyrkan likställs med tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt. Det innebär att du har rätt till tjänstledighet och att du inte kan avskedas från ditt arbete på grund av att du har antagits till utlandstjänstgöring.

 

Gäller inte eftersom man inte är anställd av utlandsstyrkan under utbildnig och beredskapsskedet utan blir det först vid insats. Finns att läsa om här

 

Du uppmanas emellertid med eftertryck att meddela din arbetsgivare omgående, dels när du har sänt in din ansökan, dels om du blir antagen. Det vanliga är att arbetsgivaren beviljar obetald ledighet. (SFS 1994:1809, SFS 1994:2076 och SFS 1999:569).

 

Kan ju vara läge ändå eftersom man är anställd efter ett visst avtal, i IA06:s fall 40 h /vecka

 

Avtal

I samband med inryckning till utbildningen inför tjänstgöring i utlandsstyrkan tecknar du ett tjänstgöringsavtal (Försvarsmaktsanställda tecknar en tjänstgöringsbekräftelse). Därmed är du anställd i utlandsstyrkan. För att tjänstgöra utomlands krävs att utbildningen genomförts med godkänt resultat.

 

T3 & T4 måste ses som en förberedande utbildning för denna punkt, i övrigt läs ovan.

 

 

Dessutom kräver avtalet av dig att du:

 

fullgör tjänsten enligt lagar och avtal och att du rättar dig efter bestämmelser och förordningar

 

Ja och nej! du har 1 månads uppsägning åt båda hållen tills du är anställd av utlandsstyrkan, å andra sidan kan inte förbandet byta personal varje vecka med tanke på utbildningen och dess längd (15/5-06 - 09/10-06)

 

avsäger dig arbetstidsreglering (för Försvarsmaktsanställda gäller villkor enligt Försvarsmaktsavtalet)

 

För IA06:s del initialt nej (hittils), (har haft arbetstidsreglerad arbetsvecka, förhandlingar pågår, vet ej vad som kommer gälla för nbg), som sagt förhandlingar har skett, ett nytt avtal som liknar "gamla us avtalet träder fram. Idags läge är det inte många som sett det nya avtalet för IA06, inte heller något som man med säkerhet kan säga att det kommer gälla NBG därmed: dumt att spekulera.

 

undviker diskriminerande, politisk, religiös eller ekonomisk verksamhet som inte är förenlig med utlandsstyrkans insatser

 

OBS! (efter 3 år av effektiv tid som pte tänker jag här nu själv,) Anser att detta är självklarheter oavsett anställning i FM, exkluderat pokerspel (naturligtvis utan pengainsatser!) som borde kunna ses som tidsfördriv.

 

Tjänstgöringens längd

Normalt tjänstgör du ca 6 månader utomlands i utlandsstyrkan (observatörer normalt 12 månader). Därtill tillkommer utbildning inför din utlandstjänst. Utbildningen är normalt 1 - 2 månader, men längden varierar beroende på vilken befattning du är uttagen till.

 

Nej. I IA06:s avtal (just nu, kommer ändras, vet ej hur det ser ut för nbg) säger det att det är en visstidsanställning man har, därmed kan man sägas upp med en månads varsel etc. Vid ev. insats går man över till anställning hos us.

 

Tjänstgöringsskyldighet

Under anställningstiden är du skyldig att tjänstgöra utomlands i utlandsstyrkan.

 

Nej du, inget som säger det EDIT 2: nu när jag nyktra till undrar jag lite vad jag har skrivigt här egentligen... Alltså, IA06 kommer vid en ev insats flytta sin anställning från P7 till utlandsstyrkan, naturligtvis kan man säga upp sig och åka hem, men det lär inte tas emot med öppen famn.

 

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är ömsesidigt tre månader utom under utbildningstiden då den är en månad. Vid tungt vägande skäl kan kortare uppsägningstid beviljas.

 

1 månad under utbildning och beredskap, skulle de bli insats blir man anställd av US och då gäller detta.

 

Hemkomstprogram

För de allra flesta är utlandstjänstgöringen en positiv och utvecklande erfarenhet. Man ska dock vara medveten om att tjänstgöringen är påfrestande och det kan inträffa händelser som kräver kompletterande bearbetning vid hemkomsten.

 

Ja

 

Utlandstjänstgöringen avslutas därför med ett hemkomstprogram. Hemkomstprogrammet innehåller bland annat avrustning, hemkomstsamtal och erfarenhetsdelgivning.

 

För IA06:s del beror detta på... kommer de stå i beredskap mer? Kan de bli skickade på mer uppdrag? I så fall nej... buisness as usual.... utbildnig, breddutbildning, studier etc.

 

Hemkomstsamtalen behandlar bland annat allvarligare incidenter eller frustrationer under tjänstgöringstiden och en del av problemen kring återkomsten till ett civilt liv i Sverige. Samtalen genomförs behovsanpassade.

 

Ja, dock ej så illa som många vill ha det till!

 

Erfarenhetsinsamlingen görs för att utveckla utlandsstyrkans verksamhet. Den ger också underlag till förbättringar av stödet till utlandsstyrkan.

 

Läs ovan

 

Återträff

Återträff med din enhet genomförs inom ett år efter att du avslutat din utlandstjänstgöring. Den genomförs normalt under två dagar i samband med en helg. Återträffen är obligatorisk och är ett led i Försvarsmaktens ansvar för uppföljning av personalen efter genomförd tjänstgöring i utlandsstyrkan

 

Det hoppas jag!

 

Vidare anser jag följande fråga svarar ganska bra på sig själv om man läser på mil.se/int med tanke på vilken grad och tjänst de damerna/herrarna har som brukar göra rekresorna.

 

Sker utbildningen någonting utomlands?

 

 

Utomlands? ...man utbildas för att "kunna åka utomlands" .. skulle bli dumt att åka innan man är färdigutbildad.

 

 

Jag tänkte på tex studiebesök

 

@ Tunnan_HBG

 

Tråkit att folk skall vara så dryga i sina "svar". :(

Frågan är absolut relevant om man inte har någon vetskap om det sedan tidigare. Sen kan man alltid hävda att informationen finns att tillgå på diverse sidor på internet (mil.se/int t.ex.) men samtidigt tycker jag att det är just detta som är poängen med forum, dvs söka information. Om man som gammal US-räv tycker frågan är felformulerad ("ser ut"), irrelevant, dum ect så är det bara att hoppa vidare till nästa tråd... Ingen tvingar er att svara!

 

Så fortsätt gärna ställa frågor, om ALLT möjligt som har med ämnet att göra, här inne på soldf så kommer vi få ett (ännu mer) levande forum till allas gläde och lycka! :D

 

På frågor som: hur såg avtalet ut? Vad tycker du själv är det bästa svaret? Kan man precisera sig lite? Vad är det man vill veta? Även om frågan är ganska spritt ställd får han/hon svaret:

Avtalet ser ut som ett A4 papper, fast med text och grejer på, skitskumt!

Avtalet var fast månadslön, ö-dygn gav 8 timmar ledighet + extra lön, ob mm. Förhandlingar sker om att återgå till missionsutbildningsliknande avtal. Ingen aning om vad det kommer innebära eller vad det kommer bli för NBG

 

En rad av ironi, är det det som gör det? I så fall ber jag 1000 gånger om ursäkt, insåg inte att det var SÅ allvarligt, ber dessutom om uräkt till alla er som tog illa vid er utan att lämna en kommentar här. Gjort är gjort och kommer inte tillbaka säger de, beredd att hålla med! Känner mig tom innombrds när jag inser vad det är jag har ställt till med! (OBS! Här kör jag med ironi, det innebär att man skenbart säger en sak men menar egentligen motsatsen, mer om detta kan man läsa här)

 

Personen i fråga undrade vidare:

Hurdan ser utbildningen ut. Är det mån-fre?

 

 

Tycker han/hon får ett helt okej svar här, att det är 40 h / vecka som gäller normalbild för IA06) , även redovisat hur timmarna är fördelade per dag i arbetsveckan.

 

Utbildningen ser ut som...ja... lite som en giraff, fast kanske mer åt zebra hållet... vad är det du vill veta? Mån-fre ja, 40 timmar i veckan fördelat enligt följande

Måndag 4 h

Tisdag 12 h

Onsdag 8 h

Torsdag 12 h

Fredag 4 h

 

Med hänvisning till tidigare sagda ord om ironi vill jag också påtala: Vad är det du vill veta? Det är ändå 5 månader vi pratar om. Vill personen veta i detalj vad som hände vecka för vecka och grupp/omgång för grupp/omgång? Det är ändå 151 man, uppdelat på 4 plutoner, en j-a massa grupper, vi pratar om.

Vill personen veta vad som hände för kockarna under 3:e utbildningsveckan? Med ironi försökte jag belysa att jag ansåg frågeställningen för klen... Får be om ursäkt för detta också!

 

Ironiskt nog (?!) är detta alldeles för tidigt (men en lördag natt för sent) för mig att vara uppe, drar ur sladden och går och lägger mig!

 

 

Edit:

-klipp-

 

Så ja fortsätt ställ frågor, men skaffa själv lite kött på benen först om vad som redan finns i informationsväg istället för att direkt påbörja en tråd här, när kanske svaret redan finns på en dessutom officiel plats med korrekta uppgifter och inga spekulationer som det ofta blir här av folk som av någon anledning verkligen vill svara fast de inte har en aning....

 

Amen, borde inte svarat från början :) (ironi)

Edited by alfie
Link to comment
Share on other sites

Notera att följande är mina egna åsikter, inget varken FM, IA06 eller någon annan står för. Jag kan heller inte svara för hur det kommer se ut för nbg (finns det någon som kan det?)

 

Som det ser ut just nu för NBG:et är att i väntan på att det nya beredskapssoldatsavtalet blir klart(/offentligt?) så kommer man anställa folk enligt det gamla avtalet med möjlighet att byta till det nya när det kommer / om det är bättre.

 

Detta verkar betyda att man inte kommer att använda sig av några av de saker som IA06 har kommit fram till under sin "testperiod" i begynnelseskedet.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...