Jump to content

Finska försvarsmaktens strukturomvandling


Recommended Posts

Nu var det alldeles för länge sedan som vi hade en schysst "Sverige vs Finland"-tråd. :)

 

Snubblade över detta. Utan att vara så där jätteinsatt i finsk försvarspolitik så låter det väldigt likt vad man gjorde i FB92 och FB96 för svensk del. Det verkar som om även Finland börjar anpassa sin försvarsmakt och skrotar de allra äldsta förbanden. Den stora frågan är om det kommer att stanna där, eller om ytterligare minskningar kommer att ske. Kanske även Finland kommer att avveckla relativt nyanskaffad materiel till sist?

Link to comment
Share on other sites

Vid en snabbkoll var det ett par saker som stack ut.

 

Arméns krigstida sammansättning minskar från 22 till 15 brigader.
Det är onekligen andra storleksordningar det talas om även om man givetvis måste ta hänsyn till att Finlands FM tradionellt sett minst sagt haft något annorlunda förutsättningar och därmed prioriteringar.

 

Det fasta kustartilleriet avvecklas gradvis.
Här är det ju svårt att inte dra paralleller till vad som skett här hemma, med tanke på hur diskussionerna gått på forumet åtminstone känns det som om det satt ganska långt inne.

 

Ersättandet av infanteriminorna inleds år 2009. Minorna ersätts med näravvärjningsvapen och sensorer.
Har man alltså haft (har?) personminor fram tills nu eller är det faktumet att man satsar på utveckling moderna ersättningar som man anser bättre går ihop med gällande folkrättsliga konventioner som åsyftas?

 

Under planeringsperioden skapas ett gemensamt spanings-, övervaknings- och ledningssystem för alla försvarsgrenar.
NBF av finsk modell?

 

Var är A2Keltainen när man behöver honom? :)

Link to comment
Share on other sites

Arméns krigstida sammansättning minskar från 22 till 15 brigader.
Det är onekligen andra storleksordningar det talas om även om man givetvis måste ta hänsyn till att Finlands FM tradionellt sett minst sagt haft något annorlunda förutsättningar och därmed prioriteringar.

Därav min parallell med FB92 och FB96, där den svenska armén gick från 31 till 13 brigader. Vilket då kändes som en alldeles för liten armé... :)

Ersättandet av infanteriminorna inleds år 2009. Minorna ersätts med näravvärjningsvapen och sensorer.
Har man alltså haft (har?) personminor fram tills nu eller är det faktumet att man satsar på utveckling moderna ersättningar som man anser bättre går ihop med gällande folkrättsliga konventioner som åsyftas?

Finland dröjde väldigt länge med att skriva på konventionen mot personminor, ja. Deras argument var den långa landgränsen mot Ryssland, vilket jag har full förståelse för.

Link to comment
Share on other sites

Denna omstrukturering, eller vad det nu ska kallas, fick jag reda på när jag var i Finland häromåret. Jag tror till och med att jag postade något inlägg om det.

Det är väl knappast någon skräll att de skär ner på hemmaförsvaret med tanke på den historiska utvecklingen i Europa och att många av veteranerna från WWII har gått hädan.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

I princip går det väl ut på att man tar bort de mest obsoleta förbanden, tänk cykelskytte, då man konstaterat att dessa knappast tillför mycket.

Man ser även över strukturen av utbildningsförbanden och försöker samordna utbildningen till större och effektivare förband. Man stryker dock inte(ännu) hela truppslag som i Sverige.

Jag tror att Finland i framtiden kommer att gå mot ännu mindre antal krigstida trupper och samtidigt försöka öka slagkraften hos de som finns. Allteftersom teknik- och utrustningsnivån på förbanden måste höjas måste man också minska på numerären, dock inte till endast en tiondel av vad den var(som i Sverige?).

Annars kan man konstatera att den finska försvarsmakten tvingats skära ner på repetitionsövningarna o år p.g.a. av det förhöjda oljepriset. Tyvärr slår ju sådana kostnadsförhöjningar direkt mot verksamheten iom att det är ett av de få ställen var man under ett budgetår kan skära ner på kostnaderna.

 

Annars så har väl nog Sverige en relativt stor numerär i t.ex. strf jmf med Finland. 500-100 är väl ungefär förhållandet strf90. Inom artilleri skall vi väl däremot knappast jämföra även om svenska soldater knappast skulle vilja röra en stor del av Finlands haubits/kanonbestånd p.g.a. dess ålderdom.

 

Inom amf förbanden(som jag känner bättre till) har dock Finland mycket att lära av Sverige om hur en bataljon byggs upp och fungerar. En total avsaknad av trossbåtar skulle knappast fungera särdeles väl i en verklig situation, man vore konstant bunden vid land, tankbilar eller fort.

 

-Nubben-

Link to comment
Share on other sites

@TForce

 

Ditt resonemang är skrämmande likt den amerikanska arméns "bodycount-räknande" under Vietnamkriget, nämligen att det enda som räknas är antalet soldater. Hur de är organiserade, utrustade och utbildade spelar tydligen ingen roll, inte heller vad man har i luften, på och under vattenytan...

 

Och eftersom det tydligen räcker med 350 000 man för att klara av en invasion så var det ju dumt av Sverige att en gång kunna mobilisera mer än det dubbla, det måste ju ha varit höjden av dumhet att slösa bort pengar på en sån stor mängd onödig personal...

 

Hemvärnet, mmm ja det ska vi nog inte gå in på här...

 

@Nubben

 

Det låter som en ganska bra beskrivning av tänket bakom FB92 och FB96... Hade de försvarsbesluten fått gälla så hade vi haft en försvarsmakt idag som hade liknat den planerade finska, bortsett från att vi haft betydligt mer i luften och till sjöss.

 

Jag tycker att det är en intressant utveckling, framförallt när jag tänker tillbaka på tidigare "Sverige vs Finland"-trådar då vissa har hävdat Finlands överlägsenhet just därför att man behållit de obsoleta förband som man nu tydligen skrotar.

Edited by BJE
Link to comment
Share on other sites

Många överskattar Finlands förmåga eftersom de bara ser till antal, inte modernitetsgrad.

 

Finska Försvarsmakten befinner sig materiellt nånstans i slutet av 60-talet, början av 70-talet. Från svensk sida har vi ju dock inte mycket att komma med eftersom främst Armén lyftes in i 70-80-/talet från 50-talet av den förra borgerliga regeringen.

 

Den materiella moderniseringen har dock fortsatt, så att Armén numera har hyfsad modern materielstatus. Nu är problemet istället ett massivt kompetenstapp, ett stort utbildningsbehov, en massiv värdeförstöring materiellt och personellt och en verksamhet utan större mål än att sysselsätta en liten andel av dagens ungdom under en viss period av deras liv (och att man skall kunna skicka ut några små förband till mycket stora kostnader utomlands).

Edited by FrämstePI
Link to comment
Share on other sites

Finland har väl valt mottot "omstrukturera, men med förnuft" till skillnad fran vissa lander som inte ska nämnas i denna trad.....

 

Man har väl sagt fran F-FM att om man ska ta bort minorna sa maste det ersättas med andra vapensystem, läs MLRS motsv. Nagot som dom finska politikerna har accepterat.

 

Sen undrar jag om inte Landskapstrupperna i viss man ersätter dom utgaende förbanden?

 

Vad gäller Pjäserna sa är det väl inte aldern utan underhallet som är avgörande, och man har väl bytt ut den äldsta matrielen mot 122mm ?

 

 

(15,2/m98 pa Batt KO 1983 :) )

 

Ps: 700, sa blev man degraderad till Fänrik :camo:

Edited by lanrezac
Link to comment
Share on other sites

Har Finland kvar tunga kustrobotbattaljonen (med RBS 15)?

Jag hittade inget om den på Nylandsbrigadens hemsida. Tillhör den något annat förband?

Om det är den här du menar så torde det vara Skärgårdshavets marinkommando (Åbo) som har hand om den.

Precis den var det. Tack för infon.

Link to comment
Share on other sites

Ser man på, Finlands ÖB förutspår ytterligare minskningar i framtiden. Det verkar som om även Finland kan tänka sig att avveckla relativt nyinköpt materiel...

 

Kommendören för försvarsmakten, amiral Juhani Kaskeala förutspår att de krigstida truppernas styrka kommer att minska till 250 000 under nästa årtionde. Orsaken är att det krigsmateriel som införskaffades från Tyskland på 1990-talet föråldras.

Källa.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

It has begun... Länk

 

Försvarsmakten säljer eller förstör under de närmaste åren materiel som tillhör de krigstida förband som dras in. Största delen av materielen är ungefär 30-50 år gammal. En del ingår i den stridsmateriel som man på 1990-talet köpte från Tyskland.

 

Även finnarna kan alltså skrota materiel som man köpt nyligen...

Link to comment
Share on other sites

It has begun... Länk

 

Försvarsmakten säljer eller förstör under de närmaste åren materiel som tillhör de krigstida förband som dras in. Största delen av materielen är ungefär 30-50 år gammal. En del ingår i den stridsmateriel som man på 1990-talet köpte från Tyskland.

 

Även finnarna kan alltså skrota materiel som man köpt nyligen...

 

Vafan. Det man snackar om är gamla ryska MTLB, T-72 och T-55:or. Knappast jämförtbart med Sverige som skrotar västerländska vapen som Leo2, Ubåtar, JA-37, Haub 77, Göterborgkorvetter osv. Dvs vapen som Finland gärna skulle vilja ha skrotar vi inför deras egna ögon...

Link to comment
Share on other sites

Vafan. Det man snackar om är gamla ryska MTLB, T-72 och T-55:or. Knappast jämförtbart med Sverige som skrotar västerländska vapen som Leo2, Ubåtar, JA-37, Haub 77, Göterborgkorvetter osv. Dvs vapen som Finland gärna skulle vilja ha skrotar vi inför deras egna ögon...

Tja, trots allt så skrotar man nu saker som man köpte in så sent som på 90-talet. För att vara Finland så är det definitivt ett trendbrott. Dessutom, vad är det som gör MTLB köpta av Finland på 90-talet äldre än MTLB köpta av Sverige på 90-talet?

Link to comment
Share on other sites

Vafan. Det man snackar om är gamla ryska MTLB, T-72 och T-55:or. Knappast jämförtbart med Sverige som skrotar västerländska vapen som Leo2, Ubåtar, JA-37, Haub 77, Göterborgkorvetter osv. Dvs vapen som Finland gärna skulle vilja ha skrotar vi inför deras egna ögon...

Tja, trots allt så skrotar man nu saker som man köpte in så sent som på 90-talet. För att vara Finland så är det definitivt ett trendbrott. Dessutom, vad är det som gör MTLB köpta av Finland på 90-talet äldre än MTLB köpta av Sverige på 90-talet?

 

Exactly my point. När vi skrotade BMP och MTLB redan några år efter inköp var det inte så många som protesterade. Men när finnarna gör det så klassas det tydligen som några slags högteknologiska nya vapen!

 

Inte så konstigt att finnarna måste skrota vapen, dom kör ju fortfarande med WW2 kanoner, strv, osv eller annat östtillverkat skrot. Dom är(var) nästan värre än nordkorea..

Link to comment
Share on other sites

Exactly my point.

Exakt vad menar du?

När vi skrotade BMP och MTLB redan några år efter inköp var det inte så många som protesterade. Men när finnarna gör det så klassas det tydligen som några slags högteknologiska nya vapen!

1. Det var en hel del, i alla fall på det här forumet, som protesterade när vi började skrota pbv 401 och 501. Och det var inte "redan några år efter inköp", utan relativt nyligen som de gick till skroten.

2. Ingen har väl kallat dem för "högteknologiska nya vapen"?

3. Poängen är att tidigare så har ett antal skribenter på detta forum hävdat att att skillnaden mellan Sverige och Finland är att Sverige skrotar medan Finland ställer i förråd. Jag ville visa på att så inte längre alltid är fallet...

 

För övrigt är det intressant att konstatera att det inte tog länge innan det här blev ytterligare en jämförelse mellan Sverige och Finland... :baskerKav:

Link to comment
Share on other sites

Har Finland nån undre gräns för hur många brigader som behövs.

 

Vill minnas att jag läste nån stans att sverige före år 2000 ansåg att 12 brigader var minimum för våran del. Har finnarna sagt nått om det? eller kan dom vänta stålbad dom också måntro?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...