Jump to content

Officersutbildning i FV?


Recommended Posts

Hej!

 

Jag har, vågar jag påstå, ganska försvarliga kunskaper om både armén och flottan, eftersom det är de två försvarsgrenar som jag hittills har varit mest intresserad av, medan mina kunskaper om flygvapnet är ganska rudimentära. På senare tid har jag dock fått upp ögonen för FM:s fåglar så min fråga kan säkert te sig ganska basal för de som är mer bevandrade inom flyget än jag.

 

Hur funkar officersutbildningen inom flygvapnet? Får alla FV-officerare en grundläggande flygutbildning under sina 2:a och 3:e år på MHS eller är det bara flygförarna som får flygutbildning över huvud taget? Alltså; kan alla FV-officerare flyga eller är det bara stridspiloterna som får lära sig det?

Link to comment
Share on other sites

Utbildning som förare: officer i flygande tjänst (vanlig flygförare) och flygingenjör i flygande tjänst.

 

Utbildning som navigatör eller annan tjänst som besättning: meteorolog, navigatör, vapensystemofficer, störoperatör (telekrig), taktisk officer, färdmekaniker, lastmästare, ytbärgare och säkert något mer som jag glömt.

Tidigare fanns även flygsignalist och flygskytt.

 

Alla de som jag räknat upp har någon sorts vingar som utbildningstecken och har någon form av uppgift under flygning. Diverse andra kategorier kan ju få följa med ibland, men de har ingen direkt uppgift utan då är det bara för att skapa förståelse för flygtjänsten (t ex flygstridsledare och FAC:ar) eller som rent nöje.

 

Ett tag utbildade FV bara officerare i flygande tjänst, resten kom från armén eller flottan, men det var på 30-talet. Man har under årens lopp gjort diverse insatser för att även markpersonalen skulle få flyga. På 40-talet hade man segelflygplan och på 90-talet fick flygklubbar tillhörande flottiljerna i samband med avveckling av Sk50 köpa flygplanen för en symbolisk summa. Tyvärr gjorde man inte samma sak med Sk61.

Link to comment
Share on other sites

Glöm inte den viktiga tjänsten Flygspanare som hade ett eget utbildningstecken med vinge

Flygspanarmärke m/40 = Flygnavigatörmärke m/40

Eller tänkte du på flygspanarmärke m/14?

edit: men sant att jag glömde den kategorin.

Edited by 106
Link to comment
Share on other sites

Glöm inte den viktiga tjänsten Flygspanare som hade ett eget utbildningstecken med vinge

Flygspanarmärke m/40 = Flygnavigatörmärke m/40

Eller tänkte du på flygspanarmärke m/14?

edit: men sant att jag glömde den kategorin.

Jag tänkte på flygspanarmärke m/14 :-(

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...