Jump to content

Kronofogden + Skatteverket genomför husransakan


Solon

Recommended Posts

På aftonbladets hemsida kunde man idag (2006-10-03) läsa om en man som sålt saker över blocket/tradera för ca. 120 000 Skr under två års tid.

 

I början av förra veckan knackade det på hans dörr. In stormade ett team på åtta personer från Kronofogdemyndigheten och Skatteverket. -Det var som ett polistillslag. Jag fick inte ens gå på toa och behandlades som en kriminell.

 

Vad har dem för rätt att göra dylika tillslag?

 

 

Klicka här för artikeln

Link to comment
Share on other sites

Kan de ha fått rätten från en Åklagare, kanske?

(Ledande fråga)

 

/K

 

Jag utgår ifrån att en husransakan skall godkännas av en åklagare, tänkte mest vilket lag dem stödjer sig på?

Skattebrott och annan ekonomisk brottslighet har ett förhållandevis högt straffvärde :-(

Link to comment
Share on other sites

Kan de ha fått rätten från en Åklagare, kanske?

(Ledande fråga)

 

/K

 

Jag utgår ifrån att en husransakan skall godkännas av en åklagare, tänkte mest vilket lag dem stödjer sig på?

Skattebrott och annan ekonomisk brottslighet har ett förhållandevis högt straffvärde :-(

 

Har han gjort bara 120.000 under ett par år låter det konstigt att man sopar i så mycket. han kan ju t ex hävda att man har flera om nicket på Tradera. Då ska väl de 50 000 man får tjäna/ år multipliceras på det antal man är i familjen?

Link to comment
Share on other sites

Kan de ha fått rätten från en Åklagare, kanske?

(Ledande fråga)

 

/K

 

Jag utgår ifrån att en husransakan skall godkännas av en åklagare, tänkte mest vilket lag dem stödjer sig på?

Skattebrott och annan ekonomisk brottslighet har ett förhållandevis högt straffvärde :-(

 

Jag menade naturligtvis med stöd av vilken lag får skatteverket/kronofogden genomföra husransakan?

Jag trodde nämligen att endast polis fick genomföra husransakan.

Link to comment
Share on other sites

Kan de ha fått rätten från en Åklagare, kanske?

(Ledande fråga)

 

/K

 

Jag utgår ifrån att en husransakan skall godkännas av en åklagare, tänkte mest vilket lag dem stödjer sig på?

Skattebrott och annan ekonomisk brottslighet har ett förhållandevis högt straffvärde :)

 

Jag menade naturligtvis med stöd av vilken lag får skatteverket/kronofogden genomföra husransakan?

Jag trodde nämligen att endast polis fick genomföra husransakan.

Beslut om husrannsakan göres av en åklagare...

Sedan kan han förmodligen delegera ner det på olika sätt

Link to comment
Share on other sites

Ur rättegångsbalken, kap 28.

 

4 § Förordnande om husrannsakan meddelas, utom i fall som avses i tredje stycket, av undersökningsledaren, åklagaren eller rätten. Förordnande om husrannsakan för delgivning skall alltid meddelas av rätten. Kan i annat fall husrannsakan antas bli av stor omfattning eller medföra synnerlig olägenhet för den hos vilken åtgärden företas, bör, om det inte är fara i dröjsmål, åtgärden inte vidtas utan rättens förordnande.

Fråga om husrannsakan får rätten ta upp på yrkande av undersökningsledaren eller åklagaren. Efter åtalet får rätten även på yrkande av målsägande eller självmant ta upp en sådan fråga. Fråga om husrannsakan för delgivning tas upp av rätten självmant eller på yrkande av polismyndighet eller åklagaren.

Förordnande om husrannsakan för eftersökande av den som skall häktas enligt beslut som avses i 24 kap. 17 § tredje stycket eller hämtas

till inställelse vid rätten meddelas av polismyndighet eller polisman enligt bestämmelser i polislagen (1984:387). Lag (1995:637).

 

 

5 § En polisman får företa husrannsakan utan förordnande enligt 4 §, om det är fara i dröjsmål. Detta gäller dock inte husrannsakan för delgivning. Lag (1995:637).

 

Skatteutskottets betänkande

1997/98:SkU10

Skattemyndigheternas medverkan i brottsutredningar, m.m.

 

Om brottet är ett skattebrott som uppdagats hos skattemyndigheten skall skattemyndigheten anmäla brottsmisstanken till åklagaren så snart det finns anledning att anta att ett brott mot skattelagstiftningen begåtts [17 § skattebrottslagen (1971:69)]. Detta innebär att den tidpunkt då anmälningsskyldighet för skattemyndigheten föreligger sammanfaller med den tidpunkt då beslut om förundersökningens inledande skall fattas.

Under förundersökningen kan straffprocessuella tvångsmedel, t.ex. hämtning till förhör och husrannsakan, tillgripas. Beslut härom fattas normalt av åklagaren och verkställs av polisen.

Link to comment
Share on other sites

Fyller på lite från kompisen skattmasen (som inte hittade sina inloggningsuppgifter)

 

"Enligt Tvångsåtgärdslagen får Skatteverket genomföra eftersök av räkenskapsmaterial. Detta får även ske i bostäder. Beslut fattas av länsrätten och verkställs av kronofogden i samverkan med Skatteverket.

 

Polis får genomföra husrannasakan efter beslut av åklagare. Skatteverket får vara polisen behjälplig vid husrannsakan."

Link to comment
Share on other sites

Och om man driver firma är det, som alla säkert vet, bäst att inte vara för tjenis med konkurrenterna. Saxat från Konkurrensverket:

Gryningsräd

Om Konkurrensverket har anledning att misstänka att en allvarlig överträdelse av konkurrenslagen har skett kan verket ansöka hos Stockholms tingsrätt om att få genomföra en undersökning på plats hos företaget, en så kallad gryningsräd (oftast flera).

Link to comment
Share on other sites

Det intressanta är för min del , #5 (nån har snott mitt paragraftecken!), att en enskild polisman får företa husrannsakan om det bedöms som brådis.

Hade jag ingen aning om.

 

Ibland undrar jag om det inte är så att jag är mer insatt i amerikansk lagstiftning/rättegångsprocedur än den egna.

Resultatet av alltför många amerikanska filmer månne? :)

Link to comment
Share on other sites

Det intressanta är för min del , #5 (nån har snott mitt paragraftecken!), att en enskild polisman får företa husrannsakan om det bedöms som brådis.

Hade jag ingen aning om.

 

Ibland undrar jag om det inte är så att jag är mer insatt i amerikansk lagstiftning/rättegångsprocedur än den egna.

Resultatet av alltför många amerikanska filmer månne? :rockon:

Händer ganska ofta, men det är inte den enskilda polismannen som tar beslutat utan det gör LVB (Länsvakthavande Befäl) eller möjligtvis Stf LVB. :worthy:

Dessa är lägst komissarier och har fått sina förordnanden av regeringen om jag inte missminner mig. :dribble:

Link to comment
Share on other sites

Den enskilde polismannen kan göra en husrannsakan på "eget bevåg", men då skall det föreligga "fara i dröjsmål". Ett skolexempel på detta är att man ser hur någon är på väg att förstöra bevis, (spolar ner knark i toaletten t ex), då kan man gå in och förhindra detta.

 

När man har kontroll på situationen skall man skyndsamt meddela sitt befäl vad man gjort och troligen får man då beslut på att utöka husrannsakan till att gälla resten av bostaden/fordonet motsv.

 

Det där med att folk i gemen kan mer om amerikansk rätt än om svensk är inget ovanligt. Vid de allra flesta husrannsakningar jag har gjort frågar den misstänkte om "vi har papper på detta"... :wub:

 

 

(Ska man vara petig så heter det LVB och BVB = biträdande länsvakthavande befäl, och i Halland så är BVB inspektör med särskild tjänsteställning... ) :P

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...