Jump to content

Förarbevis


Wehrwolf

Recommended Posts

Du får inte köra utan körkort ens i krig.

Varför skulle det göras undantag från reglerna för att det är krig?

 

Taget. Jag har dock svårt att tro att man i praktiken låter te.x. en strv

stå bara för att det fattas en förare om det finns en utbildad men som

har fått två månaders indraget körkort för 145 på motorvägen. Jag

hoppas att vi slipper pröva det i praktiken.

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 277
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Eller hur var det nu, med hänvisning till nödlagen borde det gå utmärkt att framföra vad som helst i krig som fred, oavsett vilket förarbevis som egentligen krävs. Kan du motivera ditt handlande i enlighet med denna lag, brumma för all del på.

 

F ö ingick det i min tidigare krigsplacering att i vissa situationer agera reservförare pvpjtgb1111, har aldrig haft körkort eller förarbevis. Motiveringen till detta var om jag inte minns fel enligt ovan.

 

Lt. "X om de ondskefulla pbvkompaniet vänder upp och framrycker mot er position, backar du ut och bla bla."

vpl X "Men Lt, jag har inget.."

Lt. "Jag vet, men omfall så gör du det bla bla!"

vpl X "Ja Lt!"

Edited by Munin
Link to comment
Share on other sites

Eller hur var det nu, med hänvisning till nödlagen borde det gå utmärkt att framföra vad som helst i krig som fred, oavsett vilket förarbevis som egentligen krävs. Kan du motivera ditt handlande i enlighet med denna lag, brumma för all del på.

 

F ö ingick det i min tidigare krigsplacering att i vissa situationer agera reservförare pvpjtgb1111, har aldrig haft körkort eller förarbevis. Motiveringen till detta var om jag inte minns fel enligt ovan.

 

Lt. "X om de ondskefulla pbvkompaniet vänder upp och framrycker mot er position, backar du ut och bla bla."

vpl X "Men Lt, jag har inget.."

Lt. "Jag vet, men omfall så gör du det bla bla!"

vpl X "Ja Lt!"

 

Det är riktigt.

Men det betyder inte att trafikreglerna upphör för att ofred råder.

Om det är krig i skåne så får du inte bryta mot trafikreglerna i lappland.

Om du inte kan motivera ditt handlande som absolut nödvändigt för totalförsvaret.

 

Nödlagen gäller väl förresten även i fred?

Om ett hus brinner och du är det enda som kan köra brandbilen.

Så får du göra det fast du inte har körkort.

Men du måste motivera efteråt att det var det enda sättet att rädda barnet i huset.

Link to comment
Share on other sites

SÄKI Trf:
25. Återlämning av förarbevis. - Om någon som är i tjänst får sitt kör-/traktorkort omhändertaget eller återkallat med krav på nytt förarprov, skall han omedelbart återlämna förarbeviset till det förband där han för tillfället tjänstgör.
(min fetstil)

Får man tillbaka förarbeviset när man återfått körkortet eller måste man ta om även det?

Link to comment
Share on other sites

nu är de här OT mot urpsrungs topic, ursäkta för det... emn vill bara reda ut en sak

det ni talar om låter som Force majeure... Vet att många taxi-kollegor har behövt använda det gällande hastighetsbegränsningarna - vid fall då gravida kvinnor behöver föda osv.

Ett samtal till 112 där de förklarar vilket sjukhus de är på väg mot och att de förmodligen kommer behöva bryta mot flertalet trafikregler för att hinna fram i tid, vid möjlighet skall då polispatrull eskortera om de hittar gällande bil för att säkra transporten

Som jag förstod det får vem som helst nyttja detta läge vid NÖDFALL, vad som är nödfall kan dock avgöras i domstol, så du bör veta va du valt å göra...

 

Finns exempel från fester där nån har tagit överdos eller liknande och behövt akuthjälp, varpå nån som druckit minst alkohol kört den överdoserade personen till sjukan... Har hört två olika "HISTORIER" om detta

scenario 1: en som hade kort bit och köra till sjukhuset, polisen kom självklart till sjukhuset, den "fulla" mänskan fick åka till polisstation för förhör och skulle även dömmas, men frigavs då denna mänska räddade livet på "knarkaren" som hade dött utan hjälpen

scenario 2: även här inte allt för lång bit till sjukhuset, men vägen gick förbi en polisstation bemannad dygnet runt... samma situation men denna mänska dömdes för rattfylla då domaren ansåg atthan borde stannat vi polisstationen och inte fortsatt på egen hand

 

 

så slut på offtopicen, ville bara förklara va de hela handlar om, vare sig det är krig eller inte :navy:

Link to comment
Share on other sites

nu är de här OT mot urpsrungs topic, ursäkta för det... emn vill bara reda ut en sak det ni talar om låter som Force majeure...

Nu är jag inte jurist, men force majeure är det inte. Det uttrycket hör snarare hemma i civilrätten där det är vanligt att man infogar avtalklausuler som skyddar parterna mot "större krafter" (direkt översättning) såsom naturkatastrofer och krig. Oavsett vad kvinnan vars nedkomst är stundande må tycka är en barnafödsel inte en naturkatastrof.

 

I både CBRN-fånes och Richies exempel rör det sig alltså i mina ögon om samma sak som andra redan har påpekat, nämligen fall av nöd. Detta regleras i 24 kap. 4§ BrB. Jag tar mig friheten att citera hela paragrafen:

En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig.

 

Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse.

Det är alltså helt ok att köra bil utan körkort i eller utanför tjänsten om nöd föreligger så länge handlandet inte är oförsvarligt. Frågan är alltså när bilkörandet blir oförsvarligt. För det första ska det givetvis inte finnas någon annan som lagligen kan köra bilen. Sedan ska ju alla andra alternativ såsom taxi, buss, snabbmarsch osv. vara uttömda. Till sist gäller det att handlandet står i proportion till faran. Gäller det sök efter vilsegångna bärplockare kanske det är ok att vänta 15 minuter på skjuts medan det är lite mer bråttom när kamraten har fått livshotande skador till följd av en olycka.

 

Sedan är det ju en intressant fråga huruvida fara för ett viktigt av rättsordningen skyddat intresse föreligger vid HV-givakt eller ej.

 

/mdn

Link to comment
Share on other sites

Utan att kunna presentera något relevant lagstöd skulle jag vilja hävda att man får framföra militära fordon, även utan körkort, då så är beodrat. Jag bygger iofs bara detta på vad jag hört under GU. Om det skiljer mellan fred och krig låter jag vara osagt.

 

Jag håller också med CBRN-fåne om att man knappast kan tillåta en stridsvagn att stå still bara för att det saknas personal med tillräckliga civila behörigheter i ett skart läge.

Link to comment
Share on other sites

Utan att kunna presentera något relevant lagstöd skulle jag vilja hävda att man får framföra militära fordon, även utan körkort, då så är beodrat. Jag bygger iofs bara detta på vad jag hört under GU. Om det skiljer mellan fred och krig låter jag vara osagt.

 

Jag håller också med CBRN-fåne om att man knappast kan tillåta en stridsvagn att stå still bara för att det saknas personal med tillräckliga civila behörigheter i ett skart läge.

 

Jag tror inte heller att dom bryr sig om petitesser som förarbevis om det kör ihop sig rejält.

Man tager vad man haver.

 

Ja, du kan bli beordrad att köra ett fordon som du inte har behörighet på.

Men om du får en order så har ju befälet tagit på sig ansvaret.

Han/hon får alltså motivera varför dom brutit mot reglerna om det händer något.

 

Det är alltså inte du som får stå till svars.

Men trafikförordningen har inte på något mystiskt sätt upplösts

bara för att någon beordrat dig.

Reglerna gäller fortfarande.

Link to comment
Share on other sites

Utan att kunna presentera något relevant lagstöd skulle jag vilja hävda att man får framföra militära fordon, även utan körkort, då så är beodrat. Jag bygger iofs bara detta på vad jag hört under GU. Om det skiljer mellan fred och krig låter jag vara osagt.

 

Jag håller också med CBRN-fåne om att man knappast kan tillåta en stridsvagn att stå still bara för att det saknas personal med tillräckliga civila behörigheter i ett skart läge.

Lagen gäller, oavsett situation. De militära undantagen till trafikförordningen återfinns i militära vägtrafikkungörelsen. Observera att den begränsas av militära föreskrifter såsom SäkI.

 

Men om du får en order så har ju befälet tagit på sig ansvaret.

Han/hon får alltså motivera varför dom brutit mot reglerna om det händer något.

Inte nödvändigtvis. Beroende på omständigheterna kan man mycket väl dömas för brott. Jag ser ingen anledning till att man inte skulle dömas till ansvar för olovlig körning bara för att man har fått order om det. Rekvisiten för straffrihet återfinns här.

 

/mdn

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

Det är fortfarande 10 år som gäller, om man bara vill.

Se mitt tidigare inlägg där jag citerar SÄKI.

jag vill inte bråka emot eller så :dribble: Men mitt förarbevis utfärdat 20040930 är giltigt tom. 20091001

 

men det kanske är det du försökt säga? eller får jag mitt förnyat efter 5år eller vad händer?

 

Du måste själb begära att du vill förnya dina förarbevis. Ingen kommer att kalla dig på nåt sätt. Du kommer att få tjata dig till att få dom förnyade. Bäst är det att dra det genom HV eller nåon annan avtalsorganisation som kan framhålla att dom behöver dig och dina förarbevis. Annars kommer det att bli svårt att få dom förnyade. Återigen: Det DU som måste ligga på. Ett tips: Börja redan nu att snacka in dig.

Link to comment
Share on other sites

Guest Fågel Fenix

Jag gick fordonsutb förra veckan för GW och där sattes gränsen för beviset till samma datum som mitt civila körkort.alltså 10 år. Frågan som dyker upp är. Gäller civila körkort i 10 år över lag eller ändras det i takt med att man blir äldre? Jag kan inte komma ihåg att min far har fixat nytt körkort på MÅNGA år. Man förändras ju mindre utseendemässig mellan 40-50 än mellan 18-30 och således borde man slippa 10 års gränsen.... eller?

Link to comment
Share on other sites

Jag gick fordonsutb förra veckan för GW och där sattes gränsen för beviset till samma datum som mitt civila körkort.alltså 10 år. Frågan som dyker upp är. Gäller civila körkort i 10 år över lag eller ändras det i takt med att man blir äldre? Jag kan inte komma ihåg att min far har fixat nytt körkort på MÅNGA år. Man förändras ju mindre utseendemässig mellan 40-50 än mellan 18-30 och således borde man slippa 10 års gränsen.... eller?

 

För A B BE så förlängs det så länge du bara skickar in nya fotografier och inte får någon medisinsk åkoma så en läkare rekomenderar att det dras in.

 

För C CE D DE så måste man skicka med hälsodeklaration från det att man fyller 45 och sedan vart tionde år (rätta mig om det är vart tionde år). Annars dras det in automatiskt. Det står också gilltlighet av dessa behörigheter på baksidan på körkortet.

Link to comment
Share on other sites

Hur gör man om man vill skaffa ett nytt? (inte förlänga) är ute efter ett BV206, hört att det går via vissa hv grupper. ( detta kanske är OT)

Om det krävs i tjänsten borde det gå, i annat fall NEJ.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
SÄKI Trf 2007:

 

11. Krav på förare. - Motordrivet fordon som brukas av Försvarsmaktens personal får endast köras av den som har giltigt förarbevis för fordonsslaget och ett körkort som är utfärdat inom EES eller traktorkort.

 

Tillsvidareanställd militär och civil personal som regelmässigt kör fordon i tjänsten eller militär trafiklärare, motorinstruktör och specialinstruktör som utbildar och tjänstgör som provförrättare i körning skall ha körkort för fordonet enligt civila bestämmelser.

 

 

Med regelmässigt menas att det genom muntligt eller skriftlig arbetsbeskrivning (order, uppgift) framgår att vederbörande skall (kommer att) framföra viss typ av fordon.

 

 

 

Förarbevis skall medföras vid körning.

 

Bussförare vid fria ledighetsresor, sambruk (motsvarande), skall ha körkort enligt gällande civila bestämmelser.

Ok, tolkar jag detta rätt om jag tycker att jag får köra tung lastbil på b-kort och lastbilsförarbevis om jag inte gör det regelmässigt (alltså någon gång ibland)?

Link to comment
Share on other sites

SÄKI Trf 2007:

 

11. Krav på förare. - Motordrivet fordon som brukas av Försvarsmaktens personal får endast köras av den som har giltigt förarbevis för fordonsslaget och ett körkort som är utfärdat inom EES eller traktorkort.

 

Tillsvidareanställd militär och civil personal som regelmässigt kör fordon i tjänsten eller militär trafiklärare, motorinstruktör och specialinstruktör som utbildar och tjänstgör som provförrättare i körning skall ha körkort för fordonet enligt civila bestämmelser.

 

 

Med regelmässigt menas att det genom muntligt eller skriftlig arbetsbeskrivning (order, uppgift) framgår att vederbörande skall (kommer att) framföra viss typ av fordon.

 

 

 

Förarbevis skall medföras vid körning.

 

Bussförare vid fria ledighetsresor, sambruk (motsvarande), skall ha körkort enligt gällande civila bestämmelser.

Ok, tolkar jag detta rätt om jag tycker att jag får köra tung lastbil på b-kort och lastbilsförarbevis om jag inte gör det regelmässigt (alltså någon gång ibland)?

Ja, det stämmer om du INTE är tillsvidare anställd, civil och att körningen sker inom tjänsten.

Vid körning av Kronans fordon utom tjänsten (tex buss hyrd av TPC) skall man ha körkort med behörighet för detta fordon.

Link to comment
Share on other sites

SÄKI Trf 2007:

 

11. Krav på förare. - Motordrivet fordon som brukas av Försvarsmaktens personal får endast köras av den som har giltigt förarbevis för fordonsslaget och ett körkort som är utfärdat inom EES eller traktorkort.

 

Tillsvidareanställd militär och civil personal som regelmässigt kör fordon i tjänsten eller militär trafiklärare, motorinstruktör och specialinstruktör som utbildar och tjänstgör som provförrättare i körning skall ha körkort för fordonet enligt civila bestämmelser.

 

 

Med regelmässigt menas att det genom muntligt eller skriftlig arbetsbeskrivning (order, uppgift) framgår att vederbörande skall (kommer att) framföra viss typ av fordon.

 

 

 

Förarbevis skall medföras vid körning.

 

Bussförare vid fria ledighetsresor, sambruk (motsvarande), skall ha körkort enligt gällande civila bestämmelser.

Ok, tolkar jag detta rätt om jag tycker att jag får köra tung lastbil på b-kort och lastbilsförarbevis om jag inte gör det regelmässigt (alltså någon gång ibland)?

Ja, det stämmer om du INTE är tillsvidare anställd, civil och att körningen sker inom tjänsten.

Vid körning av Kronans fordon utom tjänsten (tex buss hyrd av TPC) skall man ha körkort med behörighet för detta fordon.

Är det en kronregistrerad buss du hyrt från TPC?

Isåfall gäller förarbevis.

Är det en civilt registrerad buss?

Då gäller civilt körkort.

 

@Rickard N

I ditt fall gäller, om du inte är tillsvidareanställd inom FM, civilt ELLER militärt, att du får framföra kronans lastbilar om du har förarbevis för lastbil.

 

The Swede :happy:

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Inte lastpersonterrängbil? Bara en tanke. Bgtgb är väl hursomhelst en bärgningsterrängbil, dvs. en 20-bil med kran, vinsch (?) och lite annat skoj...?

 

Fråga: Får man köra tgb 20 om man har förarbevis för 11/13? Spelar det någon roll om man också har förarbevis på TLB? Jag har hört att så inte är fallet. Tänkte bara eftersom det är samma kryssruta på det "vita intyget". Räknas personal på trupptransportflaket som "personaltransport på flak", krävandes särskild behörighet (som t.ex. tgkörn och avskärmad/släkt belysning)?

Edited by LeadHead
Link to comment
Share on other sites

Förkortningar och behörigheter enligt SäkI Trf 2007:

 

1 Pb/Llb

 • Personbil (ej minibuss) med en totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil

2 Minibuss

 • Minibuss (förarbevis eller intyg om utbildning enligt UtbR Trafiksäk), pb registrerad för > fem personer

3 Lptgb (Lätt personterrängbil)

 • Personbil (ej minibuss) med en totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil med allhjulsdrift och som har extra växellåda eller andra påverkbara hjälpmedel för terrängkörning. Inkluderar även Ptgb 5 och Tgb11

4 Tptgb (Tung personterrängbil)

 • Personbil med en totalvikt över 3,5 ton med allhjulsdrift och som har extra växellåda eller andra påverkbara hjälpmedel för terrängkörning. Inkluderar även Tgb 13-21

5 Tlb

 • Tung lastbil och lastterrängbil. Inkluderar även Ptgb5 combi, Tgb10, Cotgb 3/5 och Tgb 30,40

6 Buss

 • Buss

7 T släpkärra

 • Tung släpkärra samt släpfordon enligt pos 10

8 T släpvagn

 • Tung släpvagn samt släpfordon enligt pos 7, 9 och 10

9 Påhängsvagn

 • Påhängsvagn samt släpfordon enligt pos 7 och 10

10 BE släp

 • Släpfordon som enligt Vägverket kräver BE-körkort

11 Mc

 • Motorcykel

12 Snöskoter

 • Snöskoter

13 Tghjul

 • Terränghjuling

14 Ltgv (Lätt terrängvagn)

 • Lätt terrängvagn

15 T tgv (Tung terrängvagn)

 • Tung terrängvagn

16 Hjtrak

 • Hjultraktor

17 Bv (typ anges)

 • Angiven typ av bandvagn

18 Motorredskap klass 1

 • Angiven typ av motorredskap

19 Motorredskap klass 2

 • Angiven typ av motorredskap

20 Patgb

 • Angiven typ av fordon

21 <Fälthållningsmaskin>

 • Angiven typ av fordon

22 <Specialfordon>

 • Andra fordon som inte finns upptagna enl ovan. Typ anges (se UtbR Motortjänst)

Link to comment
Share on other sites

Inte lastBgtgb är väl hursomhelst en bärgningsterrängbil, dvs. en 20-bil med kran, vinsch (?) och lite annat skoj...?

Nej det är det definitivt inte.

Nån bärgare på tgb 20 finns inte.

Bgtgb 20 är en bärgningsterrängbil 20 ton och finns både på Volvo- och Scaniachassie.

 

The Swede :baskerPa:

Link to comment
Share on other sites

Sant. Jag lät mig luras av av siffran 20. Vid närmare eftertanke så är ju den där saken mycket fetare än en 20-bil. Behöver jag säga att jag har sluppit att räddas av en? :baskerPa:

 

Jag tolkar ovanstående (KD803:s inlägg) som att jag får köra tgb 20 om det står 11/13 skrivet i mitt förarbevis, eller kan annat gälla för att det är från 2003?

 

Nu när tgb-behörighetsfrågan är löst: är det någon som vet hur det ligger till med trupptransportflaket på tgb 20?

Link to comment
Share on other sites

Hur fungerar det enligt Säki om jag har förarbevis för tung lastbil men inte på släp men det i mitt civila körkort står CE. Får jag då framföra lastbil med släp?

Jag har ju grunderna på vad som skiljer en av kronans LB med en civil (egentligen bara kopplingen till släpen) så rent säkerhetsmässigt borde det vara ett mindre problem?

Link to comment
Share on other sites

Sant. Jag lät mig luras av av siffran 20. Vid närmare eftertanke så är ju den där saken mycket fetare än en 20-bil. Behöver jag säga att jag har sluppit att räddas av en? :-P

 

Jag tolkar ovanstående (KD803:s inlägg) som att jag får köra tgb 20 om det står 11/13 skrivet i mitt förarbevis, eller kan annat gälla för att det är från 2003?

 

Nu när tgb-behörighetsfrågan är löst: är det någon som vet hur det ligger till med trupptransportflaket på tgb 20?

Nej, du får inte köra tgb 20 om det bara står 11-13 på ditt förarbevis.

Vad gäller trupptransport på flak måste du ha ett tillägg i ditt förarbevis där det står trupptransport, om du inte har det får du endast köra mtrl.

 

Hur fungerar det enligt Säki om jag har förarbevis för tung lastbil men inte på släp men det i mitt civila körkort står CE. Får jag då framföra lastbil med släp?

Jag har ju grunderna på vad som skiljer en av kronans LB med en civil (egentligen bara kopplingen till släpen) så rent säkerhetsmässigt borde det vara ett mindre problem?

Nej, du får inte köra kronans släp utan förarbevis.

 

The Swede :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
 • Create New...