Jump to content

Sänka kraven på svenskkunskaper för poliser??


Ragulin

Recommended Posts

Mjaa, jag vet inte om jag håller med er helt. Om syftet är att polisen ska kunna verka bättre i miljöer som inte befolkas av infödda män så måste man ställa olika kravparametrar mot varandra. Precis som vid militär uttagning - behöver ett specialförband tolkar så kanske gruppbefäl från spaningsförband med rätta språkkunskaper kan gå före kustjägare.

 

Om polisen inte skulle ha ambitionen att kunna verka effektivt i miljöer som inte befolkas av infödda män anser jag att det vore att tumma på kvaliteten och i förlängningen riskera människors hälsa.

Link to comment
Share on other sites

Med tanke på att fyskraven är så låga att en otränad soffpotatis klarar dom, så kan dom lika gärna ta bort kraven.

 

Jag anser dock att en polisman ska kunna uttrycka sig korrekt och kunna skriva en rapport utan stavfel, sytfningsfel och särskrivningar. Det är trots allt en handling som skall användas vid brottsutredningar och i förlängningen i en domstol.

Link to comment
Share on other sites

Jag anser dock att en polisman ska kunna uttrycka sig korrekt och kunna skriva en rapport utan stavfel, sytfningsfel och särskrivningar. Det är trots allt en handling som skall användas vid brottsutredningar och i förlängningen i en domstol.

Det anser jag också. Men om det finns nio poliser som klarar detta men inte kan ett relevant utländskt språk tycker jag nog att den tionde polisen bör vara någon som kan det språket och under utbildningens och tjänstens gång kan lära sig att skriva korrekta rapporter på svenska.

Link to comment
Share on other sites

Mjaa, jag vet inte om jag håller med er helt. Om syftet är att polisen ska kunna verka bättre i miljöer som inte befolkas av infödda män så måste man ställa olika kravparametrar mot varandra.

 

Kan inte till fullo hålla med om det resonemagnet. Jag köper att poliser som verkar i stadsdelar med övervägande andel nysvenskar (eller vad man ska kalla dem) ska ha goda kunskaper i de språk (eller dialekt är kanske mer korrekt) som där används. Men jag ser inte paralellen till deras svenskkunskaper. Är de inte bättre att man ställde högre krav och tvingade dem att vara tvåspråkiga istället? För det gäller ju trots allt att kunna göra sig förstådd i båda ändar som Svanberg påpekar. Du ska ju även kunna återge händelsen för en högutbildad akademikergrupp kallad jursiter som tyvärr ofta nedvärderar din trovärdighet om du inte kan utrycka dig på korrekt svenska.

För ca ett år sedan var denna debatt upp på tapeten och man kunde i någon av de stora dagstidningarna se utdrag ur den ordkunskap som indgick. Bla så tog tidningen upp att ordet GALOSCH nog inte var det mest nödvändiga i ordförådet under utövande av polisyrket. Och vem är dom att bedöma ett ords dignitet för utövandet av ett visst yrke? Vem kan över huvud taget göra en sådan bedömning?

Att tala med bönder på bönders vis och de lärde på latin var trots allt inte en så usel devis...

 

/martinator

Link to comment
Share on other sites

God källhänvisning - är det inte något förhastat, om än sannolikt, att anta att detta beror på invandrares prestationer vid testerna? Jag fick nämligen på annat håll ta del av information som gjorde gällande att utländska provdeltagare klarar provet i samma utsträckning som svenskar, hur det egentligen förhåller sig vet jag dock inte...

 

Nåväl, för egen del finner jag hela provet mycket varierande i svårighetsgrad, varför man med fördel skulle kunna jämna ut detta...lucktexterna exempelvis blir ett lotteri om bara ett ord godkäns som svar - några svarsalternativ finns inte och spektrat med synonymer kan te sig oändligt brett i många fall. Vidare kan ordförståelsen likaledes vara bortom proportioner - just "galosch" vet jag i ärlighetens namn fortfarande inte vad det är, även om jag bott i Sverige sedan fyra års ålder och inte har såpass undermåliga språkkunskaper att jag omöjligen skulle behärska arbetsbördan som polis.

 

Däremot är stavningsdelen ett skämt och skulle kunna höjas i nivå samtidigt som ordförståelsen inriktades på mer förekommande ord och begrepp.

Link to comment
Share on other sites

Som jag förstod det så skulle det införas svenskautbildning i utbildningen. Då kan man undra om något får stryka på foten eller ska dessa ha extra lektioner parallelt eller ska dessa få förlängd utbildning. Som en OV kollega sa det är synd att man ska behöva kunna annat språk än svenskan för att sköta sitt jobb.

Link to comment
Share on other sites

Den största delen av polisyrket utövas genom kommunikation, både skriftlig och muntlig sådan. Personligen anser jag att man borde ha en språklig kravnivå som man når upp till som polis, men proven får gärna moderniseras vad gäller ordval m m.

 

I mitt yrke träffar jag på många som inte har svenska som första språk, men detta kan ju inte innebära att jag skall behöva lära mig alla andra språk? (Detta krav har framförts till min gruppchef när vi jobbade i Falkenberg, så det är inte meningen att vara raljant eller nedsättande... :banana ) En kontakt jag får ute på fältet kan jag lösa genom att tala ett tydligt, enkelt språk och kanske med kroppsspråk och till sist en tolk. Den enda rimliga lösningen är ju att man lär sig, (i alla fall hjälpligt), det språk som talas i det land man flyttar till.

 

Man ska tänka på att en anmälan eller annan form av avrapportering som man producerar i sitt dagliga värv kan gå hela vägen till Högsta Domstolen.

 

När det gäller fyskraven, så kan de gott höjas! Jag tycker, som exempel, att det skulle kännas skönt om alla jag jobbar med i alla fall klarar av att dra mig i skydd om det skulle behövas!

 

Tar man bort krav, i någon sorts iver att vara politiskt korrekt, är jag rädd att man får sämre poliser och detta ger i sin tur ett osäkrare samhälle...

Link to comment
Share on other sites

Är de inte bättre att man ställde högre krav och tvingade dem att vara tvåspråkiga istället?

[...]

Att tala med bönder på bönders vis och de lärde på latin var trots allt inte en så usel devis...

Visst vore det jättebra om poliskåren bestod av hälften män, hälften kvinnor som alla gjort lumpen som sjukvårdare på FJS, hade en psykologexamen och kunde svenska, engelska och ett stort invandrarspråk perfekt. Nu finns det inte så många av dem.

 

Så istället för att alla ska kunna prata perfekt domstolssvenska (vilket jag parentetiskt ifrågasätter om dagens poliser kan) och ingen kan bedriva personbaserad underrättelseinhämtning i stora områden av Sverige, föreslår jag en ordning där alla kan fungerande svenska, vissa lär sig sin domstolssvenska under utbildning och tjänst och en hel del kan språk som radikalt skulle effektivisera polisen.

 

Och den som inte tror att mer studietid skulle rymmas i polisutbildningen hänvisar jag hit.

Link to comment
Share on other sites

Visst vore det jättebra om poliskåren bestod av hälften män, hälften kvinnor som alla gjort lumpen som sjukvårdare på FJS, hade en psykologexamen och kunde svenska, engelska och ett stort invandrarspråk perfekt. Nu finns det inte så många av dem.

 

Det finns inte så många som kvalar in till nevrokirurg heller, men inte pratas det i den allmäna debatten om att vi måste sänka kraven så att det blir feler nevrokirurger. Klart alla som varit plutonssjukvårdare ska få prova på som nevrokirurger.

Vore jättebra om man tog bort språkkrav överhuvudtaget, vid alla tjänster, så som ambasader mm. Varför tvinga folk på ambasaden i USA att lära sig engelska. Det utesluter ju en j-a massa folk som inte redan kan det....Klart alla ska få arbeta vd en ambasad. Och varför ska bara de med körkort få köra bil, varför ställa ett så orimligt krav? Vore det inte bättre om alla körde lite efter förmåga? De som inte är så duktiga kan ju köra längre åt höger och lite långsammare (funkar jätebra på landet redan)? samhället och arbetsgivare måste få ställa krav på baskunskap. Jag tror att kvalité framför kvantité lönar sig i längden.

 

/martinator

Link to comment
Share on other sites

Vidare kan ordförståelsen likaledes vara bortom proportioner - just "galosch" vet jag i ärlighetens namn fortfarande inte vad det är, även om jag bott i Sverige sedan fyra års ålder och inte har såpass undermåliga språkkunskaper att jag omöjligen skulle behärska arbetsbördan som polis.

Ungefär som bottiner (fanns i FM) fast med lägre skaft och utan blixtlås eller knäppning.

Det är alltså en typ av skodon som träs utanpå de ordinarie skorna vid dålig väderlek.

Link to comment
Share on other sites

Nu vet jag inte hur PHS funkar, men är det som en normal högskola, vilket det verkar, så är et ju så att det är bara intagningen som det gäller... Sedan tar de som inte klarar av utbildningen pga språkproblem, fysproblem mm och straffar ut sig själva...

 

Resultatet borde vara detsamma?

 

Dessutom, det är konkurens om platserna (eller?), bara för att du får söka, betyder det inte att du kommer in....

Link to comment
Share on other sites

Genast börjar många koppla samman bristande svenskakunskaper med invandrare, vilket iofs har sin poäng. Men ser jag till personerna i min omgivning, så verkar MINST 80 % (varav nästan samtliga "helsvenskar") inte kunna behärska det svenska språket (i skrift) på ett särskilt korrekt sätt. Kan vara så att det är ren lathet i många fall, vilket inte skulle vara särskilt förvånande.. Men ändå.

 

Är det här ett drag för att få fler personer med invandrarbakgrund att satsa på jobbet som polis, så tycker jag bara att det är bra. Är det nu ett problem med felstavningar så kan man ju anställa korrekturläsare, så har vi ju dom där 200.000 jobben det talas om i valkampanjen. Eller just det, 80 % av dessa kan säkert inte svenska helt korrekt heller. Världen går under. :tveka:

 

Jag menar inte att det inte borde finnas krav. Men just kraven på språkkunnighet (vet inte hur låga kraven är nu, eller kommer att bli) känns lite fel att jämföra med krav på körkort osv. Att inte stava perfekt känns som en mindre säkerhetsrisk än att köra olovligt. Men det kanske bara är jag?

 

I övrigt håller jag med om det som Vysotskij och Fu Dahlberg skrivit.. B)

 

 

Edit: Och vad gäller anseende, så kan polisen knappast få ett lägre i mina ögon.

Link to comment
Share on other sites

Svenskaprovet vid uttagningen till PHS är lätt. Till och med jag som stavar som en kratta och inte är någon expert på läsning klarade det med god marginal. Om man nu inte skulle kunna klara det, så kan en normalbegåvad människa plugga in stavning och läsning så att man klarar det nästa gång utan problem.

 

Är det för att få in mera personer med utländsk bakrund? Är de för att personer med utländsk bakrund har svårt för svenskaprovet?

Luktar försök till att få politiska poäng lång väg.

 

Är det någon som har en källa? Gärna en länk.

Link to comment
Share on other sites

Man är pucktvåa i samhället om man inte kan uttrycka sig korrekt. Vad jag läst av dagens ungdom är jag förga imponerad, de kan ju knappt skriva.

 

Poliser har stora krav på sig att kunna uttrycka sig korrekt, framför allt i rapporter och inför en domstol, dessutom tror jag många "svenskar" skulle tappa i förtroende för en polis som talar "rinkebysvenska", framförallt bland gäng som skinnskallar os.

 

Det är positivt med poliser ur problemområden dvs de känner "hooden", men de måste likväl kunna agera lika obehindrat på Djursholm eller i Åmål.

 

Krav lyfter individen är min övertygelse.

Link to comment
Share on other sites

Är det inte så att nuvarande språktest inehåller ord som generationerna födda 1970 och senare knappast använder och det är därför man anser att det ska slopas?

 

bara något jag hörde ryktesvägen

 

 

 

känns rätt dumt att basera ett språktest på ett språk som inte används liksom

 

men som sagt, det är bara något jag hört ryktesvägen så rätta mig gärna

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1
Krav lyfter individen är min övertygelse.

Det håller jag med om, men endast om kraven är relevanta.

I frågan om en hygglig svenska är ett relevant krav för en polis kan inte svaret bli ett annat än ja eftersom kommunikation är en väsentlig del av polisyrket och språket är en väsentlig del av kommunikationen.

Det får jag ihop till att språkkraven fortsatt måste vara höga. Det innebär dock inte att proven inte ska moderniseras. Om en polis måste ta till ordlistan för att kunna stava till galosch, det köper jag, men inte att denne inte känner till vanligt förekommande begrepp (jag har inga exempel men ni förstår säkert ändå).

 

/K

Link to comment
Share on other sites

En svensk polis, oavsett om han urspungligen är samojed eller svensk, skall tammefan behärska svenska språket ordentligt. Att många faller bort i urvalet: tough shit! Att sänka fyskraven är lika illa det. Det handlar inte bara om att kunna sätta sig på buset, utan även att kunna ingripa för att rädda liv (bära och släpa) samt ha flås så man orkar springa en sträcka.

Link to comment
Share on other sites

Hmmm, beror på hur svenska provet är utformat, men jag tycker ändå att i ett så pass socialt yrke som polis borde kunskaper i utländska språk vara mycket meriterande vid intaget.

Link to comment
Share on other sites

Att god kunskap i svenska språket ska vara ett krav för att bli polis ser jag som självklart. Hur detta sedan prövas är en annan sak. Det förefaller rimligt att sådana prov ska utvecklas i takt med att språket gör det. Trots allt så är svenskan av idag inte samma svenska som våra farföräldrar talade.

 

Själv har jag erfarenhet av att utbilda soldater som inte är så där jättebra på svenska. De har inga problem att göra sig förstådda, men ibland så märker man att de helt enkelt inte förstår vad som sägs. Det är ett problem, inte minst eftersom de sällan vill erkänna att de inte förstår. Något motsvarande önskar jag inte se hos poliser.

Link to comment
Share on other sites

Det finns inte så många som kvalar in till nevrokirurg heller, men inte pratas det i den allmäna debatten om att vi måste sänka kraven så att det blir feler nevrokirurger.

1. Om det började råda brist på neurokirurger är jag övertygad om att man skulle börja omskola andra typer av läkare, trots risken för en något lägre lägstanivå. Eller - trots risken för språkliga missförstånd - anställa neurokirurger som inte talar perfekt svenska.

2. Det råder brist på poliser som kan verka effektivt i områden där få pratar god svenska.

Link to comment
Share on other sites

Det finns inte så många som kvalar in till nevrokirurg heller, men inte pratas det i den allmäna debatten om att vi måste sänka kraven så att det blir feler nevrokirurger.

1. Om det började råda brist på neurokirurger är jag övertygad om att man skulle börja omskola andra typer av läkare, trots risken för en något lägre lägstanivå. Eller - trots risken för språkliga missförstånd - anställa neurokirurger som inte talar perfekt svenska.

2. Det råder brist på poliser som kan verka effektivt i områden där få pratar god svenska.

 

 

Håller inte med.

 

I stället för att lära sig svenska under polisutbildningen bara för att man kan ett annat språk som man har användning av i fält, så bör man kunna svenska innan och under utbildningen isåfall lära sig fältspråket.

 

Är för språktest för medborgarskap och absolut språkkrav för att bli lagens väktare. För mig är det en självklarhet.

 

EDIT: Bör även jag bli lite bättre på stavning :lala:

Link to comment
Share on other sites

I stället för att lära sig svenska under polisutbildningen bara för att man kan ett annat språk som man har användning av i fält, så bör man kunna svenska innan och under utbildningen isåfall lära sig fältspråket.

Att gå från halvknackig förortssvenska till hyfsad tjänstemannasvenska under en två- eller treårig polisutbildning kan alla någorlunda lämpade polisaspiranter göra.

 

Att gå från noll till en på fältet fungerande persiska/serbokroatiska/spanska/whatever samtidigt som man ska gå utbildningen är i det närmaste omöjligt om inte PHS snävar in urvalet till kursettorna på Försvarets språkutbildningar.

Link to comment
Share on other sites

Det kan ju vara så att jag är ute på hal is. Personer som söker ett yrke där svea rikes lag är det främsta arbetsredskapet och där domstolar med fängelsestraff ibland är produkten av arbetet bör vara duktiga på svenska språket.

Sedan skall det givetvis ses som en stor merit om man talar ett till språk? Varför måste det ena utesluta det andra?

Visst, reformera språktesterna med jämna mellanrum så att de inte är helt obsoleta men sänk inte svenskakravet!

Link to comment
Share on other sites

Håller inte med.

 

I stället för att lära sig svenska under polisutbildningen bara för att man kan ett annat språk som man har användning av i fält, så bör man kunna svenska innan och under utbildningen isåfall lära sig fältspråket.

 

Är för språktest för medborgarskap och absolut språkkrav för att bli lagens väktare. För mig är det en självklarhet.

 

EDIT: Bör även jag bli lite bättre på stavning :unsure:

 

Självklart ska man kunna svenska språket utan problem när man börjar en polisutbildning. Det är ju rätt många som faller på svenskatestet under uttagningarna (har hört skrämmande siffror kring 40% av totalt 4000-5000 sökande). Bara att bli bättre på språket alltså. Polisutbildningen är en polisutbildning, inte en svenskautbildning. Ungefär som att man skulle lära sig högskolematten när man fått jobb som civilingenjör på ABB...

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker att det är helt åt h-lvete att sänka kraven på svenskan eller fysen för den delen också.

 

Idag är varken svenskprovet eller fyskraven högt ställda. Det handlar mer om hur rekryterarna sköter sitt jobb.

 

Att hitta personer med invandrarbakgrund som klarar dessa prov är inte svårt. Det gäller bara att få dem att söka till PHS om det är dom man är ute efter.

 

Att skriva "Aina" på en polisbil och ställa ut den i kungsträdgården i Stockholm är INTE ett bra sätt att få kvalificerade invandrare att söka till polisutbildningen. Det tyder ju bara på att idioterna som håller på med rekryteringen inte vet vad de sysslar med.

Man valde att göra det för att invandrarna använder "Aina" som ett slang för polisen. Det var det man trodde i alla fall. Det bevisar bara ännu mer att dom inte har en aning om hur det är att jobba på fältet eller vilka egenskaper man behöver där.

 

"Aina" är ett skällsord, ett nedvärderande uttryck som används mot oss som jobbar ute. Om man inte ens vet det och gör en PR grej av uttrycket så kanske man borde syssla med något annat.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...