Jump to content

Lottor instuktörer på SWEDINT.....


Recommended Posts

Kan vara så att det inte passar på Soldint men jag anser att det är inom området.

 

Av en lotta har jag hört följande...

"Mitt mål är att bli instuktör på swedint i bl.a förplägnad, SLK har blivit erbjudna det"

 

Någon som vet säkert ?

Detta skulle vara en katastrof utan dess like....

Snälla säg att det inte är sant.

 

GMY

Edited by Sgt 1cl HuggyBear
Link to comment
Share on other sites

Detta skulle vara en katastrof utan dess like....

Snälla säg att det inte är sant.

 

GMY

 

 

Varför skulle detta vara en katastrof? Om instruktören har kompetens är det väl egalt vilken organisation som utbildat? Och på vilket sätt är SLK utbildning i förplägnadstjänst undermålig?

/Eklöv

Link to comment
Share on other sites

Om ryktet är sant så delar jag till viss del Huggybears förundran.

 

Det måste väl ändå innebära ett trendbrott ifall frivilligorganisationerna nu ombeds leverera instruktörer till insatsförsvaret.

 

Min invändning ligger i att det borde vara bättre att kontraktsanställa exempelvis en PackgruppC som instruktör på att vara PackgruppC än att dammsuga reglementet och förrådslistor och hitta ngt som på pappret liknar vad en packgrupp gör i missionsområdet!

 

Delar vi uppfattning, har jag tolkat dig rätt HuggyBear?

 

//

 

Ljungan

Link to comment
Share on other sites

ALLA frivilliga försvarsorganisationer har vaknat upp och kännt kaffedoften... Det nya insatsförsvaret behöver mycket instruktörer och särskilt på UH-sidan har det varit klent med sådana de senaste åren. Lottorna är väldigt duktiga på att hitta "nya" nischer för att överleva som organisation. Jag delar till viss del farhågorna men hoppas att dessa instruktörer kvalitetssäkras och att inte SLK får monopol på dessa tjänster. I Hv har SLK hävdat sitt monopol till "sin" tjänster och det ställde till ett litet helsicke för mej som kvm... därav min skepsis. Andra kanske har bättre erfarenhet av SLK mfl friv.org. :happy:

Link to comment
Share on other sites

Just förplägnadsinstruktörer är en bristvara inom Försvarsmakten. Av någon anledning så anses det inte lika sexigt att stå i koket som att kriga till det. Därför har vi tretton markstridare på dussinet medan de flesta förplägnadsinstruktörer är "fanjunkar-löjtnanter" som snart går i pension.

 

Så jag kan mycket väl förstå om man tänker ta in frivilliga i den befattningen. Har de bara rätt utbildning och är godkända av MIntS motsv så kan inte jag se problemet. Snarare tvärtom, det problem som de flesta brukar ha med frivilligorganisationerna är just deras mållåsning på facktjänsten på bekostnad av det allmänmilitära, och när det gäller facktjänstinstruktörer så torde det kunna vara en fördel...

Link to comment
Share on other sites

Om ryktet är sant så delar jag till viss del Huggybears förundran.

 

Det måste väl ändå innebära ett trendbrott ifall frivilligorganisationerna nu ombeds leverera instruktörer till insatsförsvaret.

 

Min invändning ligger i att det borde vara bättre att kontraktsanställa exempelvis en PackgruppC som instruktör på att vara PackgruppC än att dammsuga reglementet och förrådslistor och hitta ngt som på pappret liknar vad en packgrupp gör i missionsområdet!

 

Delar vi uppfattning, har jag tolkat dig rätt HuggyBear?

 

//

 

Ljungan

 

Ja Ljungan vi delar åsikt !

(Du har en tendens att utrycka vad jag försöker säga oklart i klar enkel prosa.)

 

Dessutom så har jag svårt för att SWEDINT skall släppa in en ickejämlik organisation.

 

GMY

 

 

Edit: Hur många år på universitet som helst och kan fortfarande inte stava...

Edited by Sgt 1cl HuggyBear
Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

Har SWEDINT verkligen instruktörer i förplägnad? Tillåt mig tvivla. :blink:

Möjligen har IntUtbE det eftersom det är de som utbildar US. Och om det är så får vi väl hoppas och tro att vederbörande är kompetenta nog att ge en tillfyllest utbildning. Det är kvaliteten som räknas inte antal bollar mellan benen eller märke på kragen.

 

SWEDINT utbildar stabsofficerare (främst) från de flesta länder ingående i PfP, man utbildar inte insatsförband, undantaget de delar som läser UNJOC, UNSOC och motsvarande kurser.

 

/Krook

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...