Jump to content

Recommended Posts

Tänkte bara starta upp en tråd som har med demokratin i Hv att göra. Jag har kamrater som har blivit orättvist behandlade i komp & batråd pga (vad jag antar är) generationsmotsättningar. Nu är det ju så att Hv är inne i en generationsväxling och många (framförallt landsortskompanier) har en äldre befälskader i relation till soldaternas snittålder på plutoner. Det finns nog inte ett kompani i Sveriges avlånga land som inte har en yngre "bråkstake" i kompaniet (oftast GUInf,Kav, Amf eller pansar :P ) som vill dra upp tempot och ställa lite krav... till de äldres stora förtret.

 

Det brukar arta sig så att "den bråkige" blir kallat till "förhör" där man anser sig inte ha förtroende för vederbörande... resultatet blir avhopp och annat elände. Har någon ett tips på hur man ska stävja detta? Mitt gamla kompani har förlorat upp mot 50% av bemanningen i plutoner till följd av demokrati/ådlersskillnad/dålig övningsutbud/lågt tempo/huvuduppgift (striden contra civil samverkan)

 

Någon som kan lösa detta världsproblem så vore jag tacksam 0:)

 

All makt åt folket (bara dom är över 50 år) :lala:

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 81
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Tänkte bara starta upp en tråd som har med demokratin i Hv att göra. Jag har kamrater som har blivit orättvist behandlade i komp & batråd pga (vad jag antar är) generationsmotsättningar. Nu är det ju så att Hv är inne i en generationsväxling och många (framförallt landsortskompanier) har en äldre befälskader i relation till soldaternas snittålder på plutoner. Det finns nog inte ett kompani i Sveriges avlånga land som inte har en yngre "bråkstake" i kompaniet (oftast GUInf,Kav, Amf eller pansar :P ) som vill dra upp tempot och ställa lite krav... till de äldres stora förtret.

 

Det brukar arta sig så att "den bråkige" blir kallat till "förhör" där man anser sig inte ha förtroende för vederbörande... resultatet blir avhopp och annat elände. Har någon ett tips på hur man ska stävja detta? Mitt gamla kompani har förlorat upp mot 50% av bemanningen i plutoner till följd av demokrati/ådlersskillnad/dålig övningsutbud/lågt tempo/huvuduppgift (striden contra civil samverkan)

 

Någon som kan lösa detta världsproblem så vore jag tacksam 0:)

 

All makt åt folket (bara dom är över 50 år) :D

 

Ett råd kan vara DIALOG! Alla i HV vill inte samma saker och har inte samma syn på verksamheten. Man måste ställa krav utefter bla(P) TOEM och de lika reglememten som finns att tillgå. Vår verksamhet styrs av TOEM och den kan vi inte ändra på hur som helst -det är en process i sig. Vissa yngre vill kanske ha mtrl och övnmingar som inte passar överens med de uppgifter och de tjänstgöringskrav HV har. Här äe dialogen jätteviktig! Ingen skall känna sig lurad men ingen skall heller göra saker som inte stämmer med vår verksamhet. Samtidigt skall det poängteras att även "de gamle" skall uppfylla kraven.

Slutsats så här långt; Läs reglememten och TOEM. För dialog utefter dessa och motivera övningar/ verksamhet efter dessa. Det blir svårt för chefen att motivera annat än att göra det som står! Det är ju de dokument som styr vår verksamhet! Vill inte chefen lyssan så be denne (snällt) att medverka med ett möte med ännu högre chef för att reda ut "problematiken". Glöm dock intwe att alltid stödja argumenten och resonemangen kring gällande reglementen.

 

Det var ett kort svar. Kan utveckla i evighet känns det som... :lala:

Link to comment
Share on other sites

Får först påpeka att jag har stor respekt för dom Hv-kompanier, som verkligen är kompanier...

 

Mina 5 öre:

 

Hoppa av luftslotts-kompaniet, och antingen sök er/dig till närmaste Insatspluton alternativt hv-kompani där du vet att kvaliten på folk, i alla befattningar från kompch till lasse-i-ledet, överlag är högre. Finns säkert någon på forumet som kan rekommendera något.

 

För eller senare så måste "problemet" med att det fortfarande endast är 40% (!!!) gör sitt kontrakt stävs, och alla dessa luftkompanier måste slås ihop till riktiga förband.

 

Angående "demokrati":

 

Hemvärnet är krigsförband, och om vi ska ha handuppräckning angående vilket håll och hur vi skall framrycka så är vi illa ute...

Link to comment
Share on other sites

Angående "demokrati":

 

Hemvärnet är krigsförband, och om vi ska ha handuppräckning angående vilket håll och hur vi skall framrycka så är vi illa ute...

 

Instämmer till fullo m Fk Nordin. Är det någon slags föreningsdemokrati man är ute efter, så kan jag rekommendera den lokala båtklubben e dyl.

Hv-kompanier förväntas fungera som ett förband, även om alltför många vill använda det som en social inrättning, eller mysklubb.

Link to comment
Share on other sites

För eller senare så måste "problemet" med att det fortfarande endast är 40% (!!!) gör sitt kontrakt stävs, och alla dessa luftkompanier måste slås ihop till riktiga förband.

 

Angående "demokrati":

 

Hemvärnet är krigsförband, och om vi ska ha handuppräckning angående vilket håll och hur vi skall framrycka så är vi illa ute...

 

just det där med folk som inte gör sin tid håller hv väl på att åtgärda. I östergötland i alla fall får nollorna uppmaningar att komma på övningar eller lämna in grejerna och jag vet att i vissa fall har det gått så långt som att vissa personer har fått besök av kronofogden för att de har skitit i att lämna in sina prylar när de sagt att de inte kommer att göra någon tid.

 

Det där med "lata" chefer ligger ju i försvarsmaktens intresse att ta tag i då hv behöver behålla alla personer yngre personer de kan få. Speciellt nu när det bara blir färre och färre som gör lumpen.

Link to comment
Share on other sites

Vore kanske bra om vi visste vad personerna anser sig ha varit illa behandlade om anses ha gjort sig skyldiga till? Finns ibland skäl att förklara sitt bristande förtroende för vissa. Dock låter det som det är ett problem om avhoppen är så pass många.

 

Njea vet inte riktigt vad jag ska svara här... Som jag skrev i mitt första inlägg så finns det ju alltid någon/några (oftast yngre/nymuckade) som går i spetsen för en förändring av: Utbildning, minska demokrati, fulla förband, mindre nollor. Jag har precis som ni, tackar för alla svar föresten, också brottats med dessa problem på mitt före detta kompani. Men nollor är nog inte problemet, det finns en anledning till att folk inte kommer, eller hur. Kan det bero på att utbildningen är för dålig/låg?

De jag känner (gäller även mig själv) som råkat ut för "gammeluvarnas" vrede har upplevt samma.

Man/vi är drivna i vår iver att förändra utbildning, chefstillsättning, chefskompetens what ever. Här möter vi då genast på patrull vilket resulterar i inkallad till komp/bat förtroenderåd där vi blir "uppläxade" (har faktiskt aldrig fått så mycket personangrepp kastat i ansiktet på en och samma gång).

Jag kan ta mitt fall som exempel. Jag är mycket för att chefer i plut och nedåt ska kunna ge rätt order mm så detta var min käpphäst, det fanns vid denna tid x-antal gamla plutonchefer på vårt kompani som var tillsatta på gamla meriter (bra karl, stor bondgård, ordförande i äggförbundet mm) dessa kände sig hotade över mina krav och vägrade konsekvent att ändra sig utan gick bakvägen och drog igång en cirkus där jag blev kallad till förtroenderådet på komp. Nu var det så att jag var en rackare på att rekrytera och hade rekryterat cirka 1 pluton under 2 års tid (åldersspannet 22-40) så när jag blev "Persona non grata" på kompaniet och gick över till insatsen så blev 90% av mina "gubbar" nollor över en dag, för då avtog all form av modernt tänkande när det gällde krav på chefer mm. Så nu sitter kompaniet kvar i vinkelvolten med ett genomsnitt på totalt 8-12 man ur 3 plutoner på en batövning. Jag har ingen som helst makt kvar i det kompaniet men har dåligt samvete för de grabbar och tjejjer jag rekryterat in i kompaniet och som inte får öva det som ska övas... Poängteras ska att jag till och med visat TOEM på "kanon" (PC) för kompledning och dessa säger jajjamensan kör i vind, ok! jättebra! men sedan händer nada!

Tyvärr gäller det inte bara mitt gamla kompani utan även grankompanierna i bataljonen som snabbt åderlåts på ungt folk... insatsen (har 2 plut på bat) är KNÖKFULLA så här finns inte mer plats.... något måste göras men vad? Vi som är på "golvet" har ingen makt i råd och nämnder för där sitter gammelgubbar och skickar medaljer i högervarv och röstar raskt ner alla förändringar som dom inte gillar.

Uppgiven över den största blåsning jag gått på i hela mitt liv=hemvärnet. :baskerKav:

Edited by Lfskbat
Link to comment
Share on other sites

@ Lfskbat; Det verkar inte kul alls. Jag skulle nog personligen ta med mig mina argument till utbildningsgruppen, visa dem på kanonen och förklara problemet. Sedan är det upp till dem att peka med hela handen till de bataljonschefer som inte vill lyssna. Det finns ju alltid en högre chef. Ta gärna med dig de berörda cheferna till mötet! Gå den formella vägen -den riktiga vägen. Gör det rätt så kan ingen anklaga dig för det åtminstone!

 

 

/Bushi LG

Link to comment
Share on other sites

@ Lfskbat

 

Det finns ju, sedan något halvår tillbaka, en Hv-ombudsman av något slag. Håller till på HvSS så vitt jag vet. Jag tycker du ska ta kontakt m denne och förhöra dig om hur att gå tillväga.

I annat fall, gå till högre C. Är han inte med dig, så har denne också en C, osv osv.

 

Kontaktdetaljer till Hv-ombudsmannen finns i tidningen Hemvärnet som (paradoxalt nog) är till för just "gammeluvarna", eftersom redaktionen har en grav förkärlek till rafflande reportage om "koket i Meningslösboda", "spännande stabsövning i Knäckebröhult" eller bilder på jävligt IG klädsel och/eller uppförande.

Känner att blodtrycket stiger och att jag börjar halka OT här..

 

Lycka till i kampen mot Skäggen!

 

Slut.

Link to comment
Share on other sites

@ Lfskbat

 

Det finns ju, sedan något halvår tillbaka, en Hv-ombudsman av något slag. Håller till på HvSS så vitt jag vet. Jag tycker du ska ta kontakt m denne och förhöra dig om hur att gå tillväga.

I annat fall, gå till högre C. Är han inte med dig, så har denne också en C, osv osv.

 

Kontaktdetaljer till Hv-ombudsmannen finns i tidningen Hemvärnet som (paradoxalt nog) är till för just "gammeluvarna", eftersom redaktionen har en grav förkärlek till rafflande reportage om "koket i Meningslösboda", "spännande stabsövning i Knäckebröhult" eller bilder på jävligt IG klädsel och/eller uppförande.

Känner att blodtrycket stiger och att jag börjar halka OT här..

 

Lycka till i kampen mot Skäggen!

 

Slut.

 

Med klar risk för OT nu men...

GHV tidningen blir vad man gör den till! Skicka in representativa reportage/insändare med bilder från ditt förband så är det ju det som visas. Jag var lokalredaktör fram tills nyligen och kunde därför välja vilken bild som gavs. Hur den valdes att tolkas är en annan sak. Men som sagt -väldigt OT och jag ber om ursäkt till Blågul med en gång. Straffar mig själv :blink::banghead:

Link to comment
Share on other sites

insatsen (har 2 plut på bat) är KNÖKFULLA så här finns inte mer plats....

 

Mycket tråkigt att du har råkat ut för detta du har min fulla sympati. Som någon i tråden här föreslog så ta kontakt med HV ombudsmannen för som du beskriver det får det inte gå till.

 

Vet inte hur det funkar hos dig men i vår UG så är det bara att forsätta rekrytera till IP är det fullt i de befintliga så skall det byggas nya IP inget snack. Annars så kan man sätta de som är övertaliga i en så kallad förbandsreserv så är de med i IP. man kan ha så många som 100 st i förbandsreserv om man vill. (plus ordinarie pluton)

 

Men det bästa vore naturligtvis att rekrytera till en ny pluton.

 

Lycka till / II63

Link to comment
Share on other sites

Vet inte hur det funkar hos dig men i vår UG så är det bara att forsätta rekrytera till IP är det fullt i de befintliga så skall det byggas nya IP inget snack. Annars så kan man sätta de som är övertaliga i en så kallad förbandsreserv så är de med i IP. man kan ha så många som 100 st i förbandsreserv om man vill. (plus ordinarie pluton)
Källa på det?

Är det här nånting som du tycker, nånting som ni kör hos dig eller nånting som gäller över hela landet?

Link to comment
Share on other sites

Så gjorde dom i Södertörnsgruppen.

 

Finns redan en IP i Norrtälje trakten som är full, och det var visst ett gäng i Rimbo som vill starta en IP, och så blev det.

 

Dock så kan man inte ha en IP inom ett befintligt kompani, utan förbandet skall vara fristående underställt Batch.

Link to comment
Share on other sites

Vet inte hur det funkar hos dig men i vår UG så är det bara att forsätta rekrytera till IP är det fullt i de befintliga så skall det byggas nya IP inget snack. Annars så kan man sätta de som är övertaliga i en så kallad förbandsreserv så är de med i IP. man kan ha så många som 100 st i förbandsreserv om man vill. (plus ordinarie pluton)

Källa på det?

Är det här nånting som du tycker, nånting som ni kör hos dig eller nånting som gäller över hela landet?

 

Jag har personligen talat med brig gen Roland Ekenberg samt dennes företrädare på posten Anders Lindström och enligt dessa båda herrar så är det så det skall funka. Vill man fylla på i förbandsreserven så är det bara att göra så. Dock så skall man sträva efter att få jämna plutoner. I en av insatsplutonerna i Umeå så finns det idag ca 12 i varje grupp och inget syns matta den tillströmningen. / II63

Link to comment
Share on other sites

Tackar ännu en gång för alla värmande svar och goda lösningar på mina/våra problem. Att gå till UTB avd kan nog räknas bort för komp C i bat har sprungit där och öst galla över mig och en "broder" i grannkompaniet som oxå är drivande som jag. När jag gick över till IP så sa min IP C att UTB avd hade sagt att jag var en bråkig jäkel som man skulle passa sig för, likadant sa dom om min "broder" i grannkompaniet. Jag och min "vapenbroder" funderade på att åka in till UTB avd och ställa dom mot väggen men vad hjälper det? Nu är både han och jag samt våra "närmaste" gubbar inne i IP så nu skiter vi mer eller mindre i "Looserkompanierna" för dit är vi inte välkommna igen. Vi lider dock med alla de som är våra "Gubbs" som var GU: pansar span, GB Ikv, Närskydd, pansarskytte, artillerister mfl som vi lämnat lite i sticket då det inte fanns plats i insatsen. Fick höra av min dåvarande komp C när jag sa att jag ville gå över till insatsen... "-Det kan du glömma där finns ingen plats!" Därefter förhalade han överflyttningen med att vägra skriva på papper, undertiden hade han skällt ut en utav mina gubbar så han vågade inte gå över till IP så han är kvar.... hur många timmar tror ni han gör? Just det 0, så om något år åker han ur för han har inte gjort sina timmar och Hv har förlorat ytterligare en 25-åring som gjorde GU som stadsskytte :D

Det här med Hv ombudsman vet jag inte om det är modellen för jag vet, av erfarenhet, att det kommer bli reprisalier och troligtvis kommer jag att kastas ut ur Hv för i batrådet sitter gammeluvar och väntar på att hugga, min IP C kommer att opponera men han kommer att bli nedröstad så det stänker om det... Vad göra? Jo! Tiga still och låta allt självdö (tyvärr!!!!!!) Vilket kommer att resultera att komp C i bat mörkar timmar/moddar timmar på sold för att få "Green Light" något år till sen är det som med tyskarna 1945 :(

Jag ska ta ett snack med min IP C & IK C för att se om det finns underlag enligt TOEM att mönstra upp en IP till i bat (den tredje :=o )... Vi får väl se... Gud hör bön!!!!!

I keep U posted, gent´s :rockon:

Link to comment
Share on other sites

Tackar ännu en gång för alla värmande svar och goda lösningar på mina/våra problem. Att gå till UTB avd kan nog räknas bort för komp C i bat har sprungit där och öst galla över mig och en "broder" i grannkompaniet som oxå är drivande som jag. När jag gick över till IP så sa min IP C att UTB avd hade sagt att jag var en bråkig jäkel som man skulle passa sig för, likadant sa dom om min "broder" i grannkompaniet.

 

Hur ser det ut med kontraktsuppfyllnad på ditt "gamla" kompani?

 

är det så illa som du säger så tror jag att det lyser igenom på kontraktsuppfyllnaden. Gör de det så är det bara att begära en träff med UG chefen och presentera "hårda fakta" för annars så riskeras att hela kompaniet går i putten och då har C UG gjort ett fett IG :surprise:

 

Jag mins en sådan kompchef som hade ett kompani med 158 soldater Glad i hågen så kom han på ett bataljonsråd och sa att han hade endast 28 st på kompaniet som hade fullgjort sitt kontrakt föregående år ,O Han hade mage att fråga varför? jag sa till honom -förmodligen så är det chefens anda som genomsyrar förbandet. Kan väl erkänna att han inte var kvar som KC speciellt länge efter det. Priset var att kompaniet losade 70 man :banghead:

 

Tyvärr så är det som nissenord säger att det bästa sättet är att mobilicera så många som möjligt på ett kompanistämma och sen rösta dem all värdens väg. Det är lite som kyrkomötena med kompanistämmor att många är kallade men få kommer. seså march iväg och rösta ut dem med deras egna medel.

 

II63

Link to comment
Share on other sites

Tjipp "Gubbs"! :bash:

Tja det där med demokrati ska ju funka enligt konstens alla regler, det finns även styrningar för detta i HvH... men i verkligheten, ute i ett "landsortskompani" med en dominant aggresiv gubbmaffia? Nope! IG- på demokratin där. Vi har försökt med att få igenom andra kandidater men då har gubbmaffian mage att sitta och skrika att det är en komplott och att det ska bli omröstning, det är då demokratin börjar falla med råge... De som inte är så glada för konflikter viker sig inför dominanta, skällande, hotande gammeluvar och röstar på deras linje av ren rädsla eller för att de inte gillar konflikter... who knows, jag vill inte anklaga dom för man ser "skammen" i deras ögon att dom svikit, och man ska inte strö salt i deras sår. :(

Så demokrati går fetbort!

 

När det gäller kontraktsuppflyllnaden så är den maximal på papperet... Men jag har själv varit med om att komp ledning sitter och mörkar/tvättar timmarna, har diskuterat med min "vapenbroder" och den stilen hade körts på hans kompani också Det är bara att komma upp och göra "dagsverken" på Hv-gården så får man A-tid och Komp C får slantar för han kan mönstra upp 100 gubbs +.

Påtalar man sådant här i vår bataljon, vilket man definitivt inte ska göra om man vill vara kvar i Hv/gå upp i befattning mm då håller man käft om detta. Nåväl om man nu skulle yppa en tanke högt om detta... Då jäklar blir det förtroenderådet--->utskällnig--->fråntagen ev befälsplacering. Ni tror jag ljuger? Nope! ICKE så är vår verklighet i det FRIVILLIGA DEMOKRATISKA HEMVÄRNET. :clap:

Ger mig F-N på att detta är mycket vanligt... För varför skulle Hv ha så många 0:or? Varför skulle det fortförande vara generationskonflikter? Varför är IP knökfulla i troligen varje bat? Varför är det så stora avhopp i Hv? Varför är det svårt att rekrytera i Hv? Den senare kan ju vara rätt lätt att svara på. De som är missnöjda slutar ju inte prata bara för att dom gått ur Hv, så om någon kommer och säger "-Jag funderar på att gå med i Hv!" då kan ju en som varit och vänt säga "-För f-n gå inte med, jag var med och det SÖÖÖÖÖÖG!"

 

Vi får se vartåt det barkar!

Tackar för all hjälp och alla goda tips :ak:

Link to comment
Share on other sites

@ Lfskbat;

Om det du beskriver är sant (jag har ju ingen anledning att INTE tro dig) så kan jagn bara poängtera att ALLA har en högre chef!

Ta det du nu skrivit och förmedlat till oss, skriv ner det igen, sakligt och med hänvisningar till datum och personer mm, skicka detta till HV ombudsmannen! Jag vet att du inte vill det och att du inte tror på den lösningen -men du måste nog pröva! Om du (och fler med dig) ändå funderar på att sluta (nolla ut sig) så har du ju inget att förlora, eller hur.

Samtidigt får du ju chansen att se om det faktiskt är så att de kan ha rätt och du fel. Jag menar inte att det är så men det KAN ju vara så :( .

FM har ju också regler som skall följas och ALLA HAR EN CHEF!

:clap:

Link to comment
Share on other sites

Tackar för goda råd (man är nästan rörd till -----> :ph34r: ). Jag har faktiskt tagit upp med UTB ang kompaniets tvivelaktiga demokrati. De säger att de kan inte kan göra något i en demokratisk förening, kompaniet är en sak men föreningen är AJJA-BAJJA för FM, och gissa vad kompledn kommer dragandes med om UTB eller någon annan i FM skulle komma in och påpeka orättvisor och fel... jo! detta är en förening så F**CK OFF!

Nåväl! UTB gick inte, jag sonderade tg genom att ta ett 4-ögon snack med vår "kontakt" på UTB, och han kom och besökte komp men det enda han kunde göra var rent militärt när det gäller utbildningar och så,,, när det gällde "diktaturen" på kompani kunde han inte göra ett smack!

Det där med att nolla ut sig straffar ju min IP C så det är inget alternativ för han är 10+ och har mitt största förtroende och respekt. Det som ligger närmast är väl att bli en martyr dvs straffa ut sig och ta så många gamla rötägg med sig som möjligt. Det är ju bara att vi som är "Persona non Grata" åker till UTB och lägger korten på bordet hur ruttet det är för att 30 minuter senare lämna in vapen och allt annat.

Jag bidar min tid men jag tror nog att det kommer att hända något till hösten, vilket troligen blir förtroenderåd på bat för min del och sedan utkasstad ur Hv. För jag tror knappast gammelgubbarna blir utkasstade för det är dom som är: Dommare, åklagare och jury... någon försvarsadvokat för den anklagade? Yea Right!!! :tveka:

 

När det gäller att gå till högre chef och ta med berörda chefer så går det oxå "Fetbort", jag har provat det (forvisso i kompaniets ram) och det resulterade i förtroenderåd där jag fick alla personangreppen + att all den stridsutbildning och tf-utb jag bedrev kallades för "-FÖRKLÄDD MILISVERKSAMHET" (Detta är faktiskt ett citat... HÖR OCH HÄPNA!!!!!!). Det roliga var att det var bara jag som bedrev utbildning på komp... alla andra sket i det utan pysslade bara med jippodagar i kommunen, Svenska flaggans dag eller hyra ut koket till idrottsevenemang (kostar 5000:- om någon undrar... lagligt???).

Det är dock inte mycket mer jag kan göra nu (tyvärr) för det är alltid någon "besökare/gäst" här på forumet som lägger ihop 2 + 9 när det gäller: vart jag bor, min avatar, min GU, mina intresse.... så jag är nog redan nu korsfäst med gipsskruv. Min enda räddning... om än "far off" är att RiksHvC läser här på forumet... troligen inte!

 

Jag startar väl upp en ny tråd när det hänt något i höst eller så väcker jag denna till liv igen. Ännu en gång... Ett stort tack kamrater, det värmer! Och ja! Allt som har skrivits är sannt och tyvärr finns här mycket mer i denna smutsiga byk. :clap:

Edited by Lfskbat
Link to comment
Share on other sites

"Lång och trogen tjänst" snarare än kompetens ger fel folk på fel plats. Det innebär att folk som varit med i organisationen tillräckligt länge överlever nytänkare som inte orkar med all idioti. Och det innebär i sin tur att nytänkare ständigt stångar sig blodiga när de ska försöka skapa en riktig förbandsanda (ej att förväxla med samkväm med dragspel ochh korvgrillning) baserad på kamratskap, högt i tak och en vilja att ständigt utvecklas till det bättre!

 

Mitt tips är att undvika alla former av demokratiska föreningsinslag och föregå med gott exempel. Led striden som den skall ledas, strid som det skall göras , men att föra en dialog med idioter är ungefär lika givande som att ha sex med en köttkvarn.

 

Skriv ett kåseri till tidningen Hemvärnet. Då är du garanterad att de som bör läsa artikeln, alltså de som står ivägen och gärna knypplar på sin fritid, verkligen gör det.

Link to comment
Share on other sites

Skriv ett kåseri till tidningen Hemvärnet. Då är du garanterad att de som bör läsa artikeln, alltså de som står ivägen och gärna knypplar på sin fritid, verkligen gör det.

 

För det första.... :D:D:D:D:D:D:D Ha sex med en köttkvarn!!!!! :D:D:D:D:D:D

 

För det andra: Har skickat in till debattsidorna i Hemvärnstidningen (får hålla med en annan här på forumet att det börjar bli en tidning för "Skäggen" med mycket om kok, Sb-övn, klädsel M/IG-.) Nåväl har skrivit x-antal articklar i tidningen och på nätet, det var därför jag blev "Persona non Grata" på kompaniet. Jag och min "vapenbroder" var tydligen ett ivrigt diskusionsämne på bat, där enades de om att kräva att läsa alla våra inlägg före publisering. Jag sa till min komp C att "-Ska du censurera det fria ordet???? Det var förbannemej det värsta jag har hört!!!!! Jag får upplysa dig om att vi lever i en demokrati!!!!!" Han blev rätt tyst! Men jag kände mina framtida befattningar flyga ut genom fönstret, därefter hittade han några nya "kronprinsar" som köpte allt han sa utan att ifrågasätta. Då pep jag till insatsen ,O Så det totalitära styret lever och frodas :baskerFN:

 

När det gäller föreningstramset så begärde jag urträde ur Hv-föreningen. Då sa "skäggen" det kan du inte för alla i kompaniet MÅSTE vara med. Då upplyste jag dom om FN's deklaration om mänskliga rättigheter som säger: Man kan inte tvingas in i ett samfund eller organisation. Dessutom frågade jag vad JAG fick ut av att vara med i en förening, de andra föreningarna jag är med i (off-roadklubbar) får jag: rabatt på delar till jeepen och de fixar terräng och köra i. Vad får jag av Hv-föreningen???? NADA!!!! Bara en massa "ställauppgratis-slit" till en massa genomtöntiga evenemang för gamla kärringar och gubbar. Då började mina "gubbs" säga att de inte heller ville vara med i föreningen, gissa om det blev fart på "skäggen"! Vi erbjöds bussresa till landstigningsstränderna i Normandie mm mm... gissa vad som hände därefter? Just det, rätt gissat!!! INGENTING!!! Men en massa frivilligt slit i föreningen haglar som vanligt, och ställer man inte upp då "-För djävla dåligt att du inte ställer upp! Men övning vill du ha!"

Som jag sagt tidigare....

HEMVÄRNET SUGER BANJO!!!!! :clap:

Edited by Lfskbat
Link to comment
Share on other sites

Förbandsandan i Hv kvävs EFFEKTIVT genom något påfund som kalla "Hemvärnsandan", vet inte om jag ska skratta eller gråta. Förbandsanda får man nerifrån och utav kunskap bland sold och C och inte genom något mossigt 60-årigt "Åsa-Nisse"-påfund från Sthlm. BASTA!

 

Hemvärnet har en jääääkligt duktig personal och en djäkligt stor potential att bli något bra, men det är som du säger justair. Lång och trogen tjänst går före verklig kompetens för "Ordförande i den lokala hembyggdsföreningen är ju en oooootroligt bra merit om man ska bli Komp C, är man dessutom 55+ då är det "givet"!

En retorisk fråga: Vad är medelåldern på komp C i FM? (ej inräknat Hv som skulle höjja medelåldern AVSEVÄRT) :baskerFN:

Edited by Lfskbat
Link to comment
Share on other sites

Det här med hv-förening som du skriver om, är det något lokalt fenomen?

 

Vet att det finns kamratföreningar av alla dess slag som gör lite olika saker, men dom är det ingen som tvingar någon att vara med i.

Link to comment
Share on other sites

Det här med hv-förening som du skriver om, är det något lokalt fenomen?

 

Vet att det finns kamratföreningar av alla dess slag som gör lite olika saker, men dom är det ingen som tvingar någon att vara med i.

 

??? Vad säger du???? Har jag slickat upp mig själv i brygga för ett lokalt skitproblem??? Man blir så... :bash::D:camo: Såja! Såja! Lugn och fin... tänk på honung och bin... phu!!!! Blir så.... grrrrrrrr! Attans GUBBSVÅLAR! Så! nu är jag lugn!

Edited by Lfskbat
Link to comment
Share on other sites

Det här med hv-förening som du skriver om, är det något lokalt fenomen?

 

Vet att det finns kamratföreningar av alla dess slag som gör lite olika saker, men dom är det ingen som tvingar någon att vara med i.

 

??? Vad säger du???? Har jag slickat upp mig själv i brygga för ett lokalt skitproblem??? Man blir så... :D:D,O Såja! Såja! Lugn och fin... tänk på honung och bin... phu!!!! Blir så.... grrrrrrrr! Attans GUBBSVÅLAR! Så! nu är jag lugn!

 

Såja såja, spräck inga blodkärl nu :P

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...