Jump to content

Totalförsvarsplikt ??


Recommended Posts

Hej

 

 

När man är 16 år så är man totalförsvarspliktig vad menas med det och vad händer ?

 

Exempel: Sverige blir invaderad av en främmande makt och vår självständighet står på spel. :(

 

Vad får vi som ännu inte är soldater och är 16 och uppåt göra ?? :banghead:

 

 

 

 

(har sökt men inte hittat svar)

(hoppas det kom i rätt tråd, blå-gul flytta rätt :uzi )

Edited by FBU - Sjölin
Link to comment
Share on other sites

Kom ihåg att totalförsvaret är mer än det militära försvaret med Försvarsmakten och därtill hörande myndigheter. Vi har ett civilt försvar också med en massa uppgifter (såsom räddningstjänst) som måste utföras. Därtill måste våra industrier och dylikt hållas igång även under kriget för att förse folket med förnödenheter och krigsmateriel.

 

Kort sagt får ni göra vadhelst staten säger åt er att göra. Det kan t.ex. vara att plocka potatis på en åker någonstans eller att arbeta i en industri där den ordinarie arbetskraften är värnpliktig och således slåss mot fienden på ett mera handgripligt sätt.

 

/mdn

Link to comment
Share on other sites

4 § Tjänstgöring enligt 3 § 2 fullgörs som värnplikt, civilplikt eller allmän tjänsteplikt.

Värnplikten och civilplikten omfattar grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring

 

Borde det inte inebära att det är olagligt att inte ha REP övningar för oss som är krigsplacerade? :P

REP övningar ått folket igen 0:)

Link to comment
Share on other sites

4 § Tjänstgöring enligt 3 § 2 fullgörs som värnplikt, civilplikt eller allmän tjänsteplikt.

Värnplikten och civilplikten omfattar grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring

 

Borde det inte inebära att det är olagligt att inte ha REP övningar för oss som är krigsplacerade? :P

REP övningar ått folket igen :baskerKav:

Nej, bara att du är skyldig att genomföra repetitionsutbildning ifall staten skulle behöva dig. Vi har ju inte beredskaps- eller krigstjänstgöring heller i nuläget...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...