Jump to content

Frivillig värnplikt


Recommended Posts

Expressen.se:Alliansens krav: Frivillig värnplikt :tveka:

 

 

Tjaa är det någon här som kan förklara hur det ska gå ihop att låta det vara helt frivilligt att göra värnplikt eller mönstra?

 

Som jag ser det så kommer det antagligen att funka dom första 5-10åren...

Eller till nästa sväng av stor arbetsbrist där arbetsgivarna hugger dom "unga" innan dom mönstrat/rycker in.

 

Sen blir det tråkigt då färre vill göra än antalet platser.

Hur lätt blir det då att införa plikten igen??

 

Iofs kanske hela FM har kollapsat vid den tiden på grund av konstiga budgetbeslut mm...

 

Iofs lyser utspelet av populism men man måste akta sig, ibland inför dom de mest konstiga beslut :eeh:

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 166
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Tjaa är det någon här som kan förklara hur det ska gå ihop att låta det vara helt frivilligt att göra värnplikt eller mönstra?

Frivilligheten skulle bestå i att man slutar att skicka totalvägrare i fängelse. I övrigt skulle plikten vara kvar idag.

Link to comment
Share on other sites

Hur många personer döms till fängelse per år för pliktvägran? I min värld är det ett försvinnade litet antal.

 

Värnplikten är ju i allt utom juridisk mening frivillig i dagsläget. Jag känner inte någon och har heller aldrig träffat/pratat med någon som blivit "tvingad" under hot om frihetstraff.

Link to comment
Share on other sites

Enligt expressen så var det 649 person som dömts för vapenvägran de senaste fem åren dvs ca 130 personer/år

 

detta innebär inte att alla dömts till fängelse men så många är det som straffas

Edited by fogel02
Link to comment
Share on other sites

Helt rätt att det skall vara frivilligt att göra VPL!

 

Men efter att man mönstrat och innan man får sin befattning skriver man på ett avtal vilket tar bort frivilligheten och att man nu ställs under pliktlagarna. Därefter skall det ta några månader innan man får reda på vilken befattning man får.

 

Sedan att man kanske väntar med att dela utbefattningar till en större del har mönstrat för att få de bäst lämpade till de olika befattningarna är en annan sak!

Link to comment
Share on other sites

Gör värnplikten frivillig!

 

FM bör kunna locka rätt personal till sig.

 

Detta kommer att göra att FM tar ännu bättre hand om sin personal.

 

Vilja att deltaga i internationella insatser måste vara ett krav om man söker sig till FM. Oavsett om man är civilanställd, värnpliktig, officer, RO ,korttidsanställd mm.

 

Lagstiftning skall dock skrivas så att det är lätt att återgå till allmän värnplikt när läget så kräver.

 

Kanske behålla nuvarande lagstiftning, men tillfälligt upphäva straffet för vägran och kräva frivillighet vid mönstringen.

Link to comment
Share on other sites

Lagstiftning skall dock skrivas så att det är lätt att återgå till allmän värnplikt när läget så kräver.

 

Kanske behålla nuvarande lagstiftning, men tillfälligt upphäva straffet för vägran och kräva frivillighet vid mönstringen.

En snabb titt i Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt ger vid handen att man skulle kunna införa total frivillighet redan med nu gällande lagstiftning. Det finns egentligen ingenting i lagen som säger att alla män måste mönstra, bara att de är skyldiga att göra så om Pliktverket kräver det. Så i princip skulle man kunna skicka ut en förfrågan till alla 17-åringar om de vill göra lumpen och är intresserade av utlandstjänstgöring och sedan bara kalla de som svarar jakande. Vidare föreskrivs det att det är de "bäst lämpade" som ska skrivas in för tjänstgöring, men det finns inget som säger att viljan till utlandstjänst inte kan vara en faktor som vägs in när man ska utse dessa.

 

Är det i och för sig någon som är dum nog att först svara ja på en sådan förfrågan och sedan underlåta att inställa sig till mönstring så kan det ju bli problem.

Link to comment
Share on other sites

Vi skulle ha övergått till det Danska systemet för länge sen, där man tar in dom frivilliga i första hand och sedan lottar in resten.

 

Sen är det så, mej veterligen att Pliktverket inte kallar in dom bäst lämpade utan kallar in så att det blir en spridning geografiskt/befolkningsmässigt.

 

Vill man att folk ska bli "krigsfrivilliga" ;) så får man se till att betala för sig, antingen med kontanter eller med andra förmåner

Link to comment
Share on other sites

Att gör värnplikten frivillig skulle göra att vi får sämre utbud av soldater för varje år som går. Ju mer folk som mönstrar ju större är chanserna att man får rätt man på rätt plats eller rätt tjej. Men har man bara få personer att välja mellan så blir det svårt med rätt man på rätt plats. Är annars rätt mycket för högerpolitik men detta förslaget gillade jag inte.

Link to comment
Share on other sites

Att gör värnplikten frivillig skulle göra att vi får sämre utbud av soldater för varje år som går. Ju mer folk som mönstrar ju större är chanserna att man får rätt man på rätt plats eller rätt tjej. Men har man bara få personer att välja mellan så blir det svårt med rätt man på rätt plats. Är annars rätt mycket för högerpolitik men detta förslaget gillade jag inte.
Det har du kommit fram till genom en gedigen undersökning och/eller erfarenhet av FM antar jag?

 

Redan idag är ju vpl för de flesta frivillig och att då hota med rättsliga åtgärder för de som har "otur" och inte "kommer undan" känns väl så där? För övrigt kanske vi skulle börja med att införa mönstringsplikt för kvinnor också om vi nu ska få ett fullständigt utbud (retorisk fråga).

Link to comment
Share on other sites

Att gör värnplikten frivillig skulle göra att vi får sämre utbud av soldater för varje år som går. Ju mer folk som mönstrar ju större är chanserna att man får rätt man på rätt plats eller rätt tjej. Men har man bara få personer att välja mellan så blir det svårt med rätt man på rätt plats.

Det här håller jag med om. Risken är överhängande att de bästa väljer något annat en FM, något som vi ser redan idag.

 

Det har du kommit fram till genom en gedigen undersökning och/eller erfarenhet av FM antar jag?
Ja, jag stödjer mig på min erfarenhet av FM i det här fallet.

 

Redan idag är ju vpl för de flesta frivillig och att då hota med rättsliga åtgärder för de som har "otur" och inte "kommer undan" känns väl så där? För övrigt kanske vi skulle börja med att införa mönstringsplikt för kvinnor också om vi nu ska få ett fullständigt utbud (retorisk fråga).
Bara för att det inte är bra idag behöver vi väl göra det än sämre?

 

Allmän mönstringsplikt (inkl tjejer givetvis), de bästa tas ut oavsett varifrån de kommer eller hur de ser ut (osv), de genomför obligatorisk militärtjänst, övriga sätts i utbildningsreserv och/eller genomför civil tjänst åt staten.

 

/Krook

Link to comment
Share on other sites

Det här håller jag med om. Risken är överhängande att de bästa väljer något annat en FM, något som vi ser redan idag.
Visst ökar chanserna att "träffa rätt" ju fler man mönstrar men det är en metod av många att säkerställa att man har en fungerande personalförsörjning, inte den enda, framför allt inte på längre sikt och den är definitivt inte alena saliggörande. Uppenbarligen finns det andra lösningar och när nu situationen ser ut som den gör kanske det är dags att börja kika på alternativen? Att man hittar en annan lösning än tvång innebär inte per definition att man minskar antalet sökande.

 

Ja, jag stödjer mig på min erfarenhet av FM i det här fallet.
Det jag vände mig mest mot var att det är en sån enkel standardlösning som ofta rablas utan att motiveras, när det dessutom görs av någon utan egentlig militär erfarenhet (enligt sin profil åtminstone) ter det sig ännu mer taget ur luften. Visst kan det vara ett argument men utan motivering är det ganska intetsägande.

 

Bara för att det inte är bra idag behöver vi väl göra det än sämre?

 

Allmän mönstringsplikt (inkl tjejer givetvis), de bästa tas ut oavsett varifrån de kommer eller hur de ser ut (osv), de genomför obligatorisk militärtjänst, övriga sätts i utbildningsreserv och/eller genomför civil tjänst åt staten.

 

/Krook

Har inte propagerat mot att man nödvändigtvis tar bort mönstringsplikten men systemet som det fungerar idag får en del knepiga konsekvenser och frågan är om det på sikt kommer lösa personalproblematiken. Den plikt som idag i praktiken inte är någon plikt leder till en godtycklighet i vilka man egentligen tvingar in och det tror jag inte gynnar varken FM eller den enskilde.

 

Erfarenhet av FM, det är ju bara att läsa raporter och undersökningar från FM och pliktverket.
Några konkreta exempel?

 

Hur man ställer sig till allmän vpl beror ju lite på vilken syn man har på FM och dess uppgift och är inte helt lätt att reda ut utan att ha klart för sig vilka argument man har för sin åsikt. Dessutom kan man ju fråga sig hur allmän plikten de facto är idag när det är en (minskande) minoritet som som faktiskt omfattas av den i praktiken.

Edited by Andreas
Link to comment
Share on other sites

Har inte propagerat mot att man nödvändigtvis tar bort mönstringsplikten men systemet som det fungerar idag får en del knepiga konsekvenser och frågan är om det på sikt kommer lösa personalproblematiken. Den plikt som idag i praktiken inte är någon plikt leder till en godtycklighet i vilka man egentligen tvingar in och det tror jag inte gynnar varken FM eller den enskilde.

Jag håller med i det men tror att FM inte kommer kunna locka till sig rätt individer utan att de på något sätt "tvingas" smaka på vad soldat/sjömanslivet innebär.

Man kan titta på det här forumet och se vissa som inför inryck ska bli YOFF och SF och allt som de har hört är häftigt, bara för att en stund efter inryck inse att det är jobbigt och att de vill hem.

 

De allra flesta jag känner har inte haft som avsikt att gå vidare i den militära karriären inför GU-inryck utan det har varit något som växt fram under GU:n. De skulle vi nu gå miste om i så fall. Det är inte bra!

 

/Krook

Link to comment
Share on other sites

Jag håller med i det men tror att FM inte kommer kunna locka till sig rätt individer utan att de på något sätt "tvingas" smaka på vad soldat/sjömanslivet innebär.

Man kan titta på det här forumet och se vissa som inför inryck ska bli YOFF och SF och allt som de har hört är häftigt, bara för att en stund efter inryck inse att det är jobbigt och att de vill hem.

 

De allra flesta jag känner har inte haft som avsikt att gå vidare i den militära karriären inför GU-inryck utan det har varit något som växt fram under GU:n. De skulle vi nu gå miste om i så fall. Det är inte bra!

 

/Krook

Jag ser problemet men lösningen är hur som helst knappast att fortsätta som idag, det måste till lite konsekvens (en början om man är för en allmän vpl även i praktiken vore ju att mönstra även kvinnor men det är en annan fråga).

 

Känner igen fenomenet att det är de som till en början inte övervägt att jobba inom firman som generellt sett är de som (åtminstone jag) helst ser nu kommer in på MHS. Då återkommer vi till frågan om hur FM ska locka till sig folk med rätt kompetens och att då (förhållandevis) godtyckligt plikta in folk ser jag inte som en lösning. Någon form av introduktion/grundligare mönstringsprocess som det talats om kanske kunde vara ett sätt.

 

Humm leter efter några nu, har för mig jag sett sådanna undersökningar någonstans
Gör så, det jag ville komma fram till var att frågan är inte svartvit, det finns alternativ med både fördelar och nackdelar, det nuvarande systemet är inte nödvändigtvis det bästa idag eller på sikt då FM måste anpassa sig till en föränderlig omvärld, inte nödvändigtvis genom frivillig vpl dock. Edited by Andreas
Link to comment
Share on other sites

Humm leter efter några nu, har för mig jag sett sådanna undersökningar någonstans
Gör så, det jag ville komma fram till var att frågan är inte svartvit, det finns alternativ med både fördelar och nackdelar, det nuvarande systemet är inte nödvändigtvis det bästa idag eller på sikt då FM måste anpassa sig till en föränderlig omvärld, inte nödvändigtvis genom frivillig vpl dock.

 

Det har du rätt i jag tycker också att man skulle behöva ändra i nurvarande mönstringssystem men att man ska ha kvar plikten att mönstra

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Tillskilnad från andra här orkar inte läsa hela tråden så tycker jag verkligen inte att varken mönstringen eller värnplikten skall vara frivillig.

 

Det öppnar upp för flera risker. Dels att vi får att ett försvar som består av personer i en allt för stor grad som tycker och tänker lika och kommer från samma bakgrund.

 

Det vi behöver är tvärtom en utökad och förstäkrt värn och mönstringsplikt, där även kvinnor omfattas av plikten.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
det är ju för fan inte värnplikt om det är frivilligt. :ph34r:

Det kan vara både plikt och frivillighet. Jämför med hur det fungerar för kvinnor idag, de måste själva välja att omfattas av värnplikten. Men när de väl gjort det valet så upphör frivilligheten.

Link to comment
Share on other sites

Om man läser på www.rekryc.mil.se så kan man se att det i framtiden eventuellt kommer finnas en "aspirantskola".

Här tex. (längst ned).

Jag menar att man måste haft någon tanke bakom det hela eftersom man valde att lägga in det på mil.se, någon som har tagit del av dessa tankar?

 

edit: hittade lite information här: http://forum.soldf.com/index.php?s=&sh...st&p=488501

men frågan kvarstår ju ändå; är detta ett steg mot frivillig(are) värnplikt?

Edited by Ignis nitidus
Link to comment
Share on other sites

Att gör värnplikten frivillig skulle göra att vi får sämre utbud av soldater för varje år som går. Ju mer folk som mönstrar ju större är chanserna att man får rätt man på rätt plats eller rätt tjej. Men har man bara få personer att välja mellan så blir det svårt med rätt man på rätt plats. Är annars rätt mycket för högerpolitik men detta förslaget gillade jag inte.

 

Man kan konstra till det och säga att, om folk själva(frivilligt) söker sig till FM så är det större sannolikhet att man får en motiverad person i befattning och därmed rätt kvinna/man på rätt befattning.

 

FM bygger på frivillighet i den meningen att en person som inte är motiverad ej gör sitt bästa. Och det är ju de bästa FM vill ha i dag.

 

Av den anledningen(tror jag) försöker FM locka till sig ämnen och kompetens genom att erbjuda stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter som kan vara civilt meriterande i framtiden. Man försöker erbjuda en arbetsmiljö som ligger i paritet med den civila arbetsmarknaden vad gäller etik, moral och synen på den enskilde medarbetaren som en framgångsfaktor.

 

Endast det bästa är gott nog så att säga.

Link to comment
Share on other sites

Expressen.se:Alliansens krav: Frivillig värnplikt :surprise:

 

 

Tjaa är det någon här som kan förklara hur det ska gå ihop att låta det vara helt frivilligt att göra värnplikt eller mönstra?

 

Som jag ser det så kommer det antagligen att funka dom första 5-10åren...

Eller till nästa sväng av stor arbetsbrist där arbetsgivarna hugger dom "unga" innan dom mönstrat/rycker in.

 

Sen blir det tråkigt då färre vill göra än antalet platser.

Hur lätt blir det då att införa plikten igen??

 

Iofs kanske hela FM har kollapsat vid den tiden på grund av konstiga budgetbeslut mm...

 

Iofs lyser utspelet av populism men man måste akta sig, ibland inför dom de mest konstiga beslut >:-(

 

Från vad jag förstår så är det fortfarnde tillräckligt många lämpliga som vill göra värnplikt men som inte får chansen pga olika anledningar.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Värnplikten läggs på is i fredstider

 

Den allmänna värnplikten ska inte gälla i fredstid, utan bara tillämpas om det försvarspolitiska läget kräver det. Då ska både män och kvinnor kunna tvingas att göra lumpen. Så vill försvarsminister Mikael Odenberg ändra regelverket.

 

Försvarsministern säger nej till en yrkesarmé. Den allmänna värnplikten är ”en symbol för försvarets folkförankring”, och ska finnas kvar, enligt Mikael Odenbergs vision, men bara tillämpas om det försvarspolitiska läget kräver det.
Link to comment
Share on other sites

Värnplikten kan avskaffas - Värnplikt bara i orostid

 

Nu börjar de hända saker i grytan, verkar som att politikerna inte är medvetna om att världen inte är sams just nu. Se på Ryssland bara som leker stormakt igen, USA som för krig över hela världen och Iran och Nordkorea som "skaffar" atombomber. Att rycka in folk i orostider låter väldigt mycket före andra världskriget. Snälla gå in på aftonbladet och gör din röst hörd! :camo:

 

PS. Så jävla typiskt aftonbladet att ge ut en sådan artikel brevid en jävla skit artikel om försvaret. :)

http://wwwb.aftonbladet.se/vss/nyheter/sto...1069981,00.html DS.

Edited by Yohn
Link to comment
Share on other sites

Den här posten ligger någonstans mellan Luckan och Pliktverket, jag valde att sätta in den här. Hoppas blågul godkänner.

 

Hittade en artikel som var ganska skrämmande :) även om ett förverkligande känns ganska "omöjlig".

Att avskaffa värnplikt och återinföra den vid "oro" känns som ett ganska tafatt och mycket förenklat sätt att se på säkerhetspolitik. Min åsikt är att om detta blir en verklighet så kan en plötslig, massiv utbildning av soldater ses som i det närmaste en upprustning istället för vad det är idag i händelse av politisk instabilitet och/eller "oro".

 

 

http://sydsvenskan.se/sverige/article238701.ece#kommentarer

 

Attans... Pucktvåa!

Edited by Raveomaniac
Link to comment
Share on other sites

ARGH PUST STÖN *ramlar nästan sönder* :):D:surprise:

 

För det första verkar det som att han gjorde uttalandet på fyllan, i ena meningen säger han att vi inte ska ha värnplikt och i den andra att vi inte ska ha ett yrkesförsvar. För det andra, om man inte lyckas rekrytera folk till us/yOff via värnplikten i tillräckligt stor mängd hur ska vi då lyckas rekytera de utan. För det tredje konflikter blossar ofta upp väldigt fort, vi får inte 11 månader på oss att utbildade en värnpliktskull och hur långt räcker det ?.

 

nej nu ska jag försöka lugna ner mig igen

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...