Jump to content

Hemvärnet och internationella insatser


Recommended Posts

Spanade in lite av det juridiska ramverket för Hv och började fundera...

 

Av 1 § framgår Hv utöver att kunna skydda skyddsobjekt/-områden även ska stödja de operativa insatsförbanden samt delta i annan verksamhet där Försvarsmakten medverkar.

 

Av 5 § framgår att hemvärnsavtal ska innehålla krav på tjänstgöring under Hv-beredskap, dvs genom avtal har man som hv-man tjänstgöringsplikt vid Hv-beredskap.

 

Av 7 § framgår att vid höjd beredskap eller annars efter särskilt beslut av regeringen skall Hv inta Hv-beredskap. Försvarsmakten kan även beordra Hv-beresdskap om man har gjort framställning om sådan får man själv besluta om det om landets försvar eller säkerhet kräver att Hv tas i anspråk omedelbart.

 

Betyder det att (i teorin) regeringen kan fatta ett särskilt beslut, eller t o m FM om man bett regeringen att fatta sånt, om Hv-beredskap och skicka Hv utomlands som typ bevakningssoldat? Jag trodde att det inte ens var teoretiskt möjligt? Eller är jag ute och cyklar? :wub:

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 86
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

HV Soldater har inte skrivit på för utlandstjäns så att det äns skulle komma på tanken uttan att man möjligen går ut och frågar om några skulle kunna tänka sig att åka om det värkligen krisade.

 

Men sådan kris ska det ju inte behöva bli därför vi har beredskapsförband...

Link to comment
Share on other sites

Riksdagen kan fördubbla FM´s budget...

 

Riksdagen kan skicka ut 2 bataljoner + 3 mindre enheter till div missionsområden över tiden...(Detta är tro det eller ej målsättningen)

 

Riksdagen kan...

 

 

Troligt...det är en annan femma. :banghead:

Link to comment
Share on other sites

HV Soldater har inte skrivit på för utlandstjäns så att det äns skulle komma på tanken uttan att man möjligen går ut och frågar om några skulle kunna tänka sig att åka om det värkligen krisade.

Var i kontraktet står det att man inte har "skrivit på för utlandstjänst"? Att det sedan knappast är troligt att man skulle skicka sådana förband utomlands är en sak, men något formellt hinder kan jag inte se.

Link to comment
Share on other sites

Nu var ju ämnet om det i teorin är möjligt för riksdagen att skicka vanliga HV-män utomlands med HV-kontraktet som "enda" grund. Vad som är praktiskt riktigt/troligt är ju en annan femma och hör väl egentligen inte till wedins intentioner med den här tråden.

Link to comment
Share on other sites

I teorin torde väl alla som omfattas av värnpliktslagen kunna skickas utomlands, GU eller ej?

Om ninja-spörsial förbanden absolut behöver en civil telereparatör från Knäckebrödhult i Långbortistan så är det bara att skicka, under tvång om så krävs?

 

Sen var det ju det här med troligt och praktiskt möjligt.

 

Hv utomlands förutsätter nog ett EU som bröstat upp sig rejält, ett Sverige som vidhåller sin påtagna roll i EU-styrkorna samt att US/beredskapsförbanden redan befinner sig i konfliktområdet och är kokta i bajs alt. upptagna på annat håll. Hur troligt det är att Sverige för äran/hedern skull då sänder ut Hv-förband kan ju diskuteras.

Link to comment
Share on other sites

I HvNytt 3/2004 finns en artikel med titeln:

 

ÖB vill skicka hemvärnet utomlands.

 

citat ur stycket om utlandshemvärn:

 

Kriga utomlands kan bli även hv lott i framtiden.

...

öB Håkan syren ser framför sig ett hv som levererar hela förband till internationell tjänst.

...

Utbildningen måste anpassas därefter men ÖB vill inte föreskriva exakt hur, utaqn räknar med ett nytänkande från hv egna led.

...

 

(artikel i PDF)

 

 

En tankeställare, det uttalandet.

 

:baskerHV:

Tja, räcker det med avtalsorganisationernas TFU-g och någon enstaka stridskurs?

 

+ internationell utbildning, samma som ges US idag

 

 

Krävs det betyg från "lumpen" (som kan vara anno 1900-talet), eller är det Hv-chefer som godkänner vilka som skall med?

 

 

Edit: hittade och la till länken

Edited by 709
Link to comment
Share on other sites

I teorin torde väl alla som omfattas av värnpliktslagen kunna skickas utomlands, GU eller ej?

Om ninja-spörsial förbanden absolut behöver en civil telereparatör från Knäckebrödhult i Långbortistan så är det bara att skicka, under tvång om så krävs?

 

Sen var det ju det här med troligt och praktiskt möjligt.

 

Hv utomlands förutsätter nog ett EU som bröstat upp sig rejält, ett Sverige som vidhåller sin påtagna roll i EU-styrkorna samt att US/beredskapsförbanden redan befinner sig i konfliktområdet och är kokta i bajs alt. upptagna på annat håll. Hur troligt det är att Sverige för äran/hedern skull då sänder ut Hv-förband kan ju diskuteras.

Tjenare Munin!

 

Funderade på vpl till utlandet, det går väl inte?! Tittade på vpl-lagen och såg att i teorin är det nog möjligt. Av lagen om totalförsvar och höjd beredskap så framgår dock att det är en rätt hög tröskel för att skicka vpl utomlands. Det som krävs är att regeringen kan besluta om skärpt eller högsta beredskap är att Sverige är i krigsfara eller att det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara.

På luddiga och oklara grunder så får jag för mig att lagen om höjd beredskap och de kriterierna inte är det som styr när Hv-beredskap kan beslutas!? Är det ändå så, så kan ju Hv fortsätta att sova tryggt i likhet med vpl.

 

Troligt och troligt? Sannolikt inte alls (för tillfället)! Jag undrade mest om det var teoretiskt möjligt. Men, politiska viljor kan ju snabbt ändras och om möjligheten finns så kan det ju gå snabbt. ...om någon politiker får för sig att "Hv kan ju vara ett billigt sätt att dryga ut utlandsförbanden!?"

 

@709 Vad ÖB kanske önskar då är, som jag tror, ett samordnat förband (schysst persQ) och det intresset överskuggar kanske betygskrav. Betygskravet som det ser ut idag ska nog ses i ljuset av att US är något av ett sammansatt förband. För att enklare, snabbare, billigare osv få fungerande förband så ser man till att få in enskilda soldater med hygglig kompetens och det hoppas man att betygen visar. Det kan ju vara någon som har 7+ betyg som soldat men som inte greppade befattningen som tja kompartC bättre än 6. Är den killen (eller tjejen) bara allmänt normal i huvudet och lättsam så skulle jag tycka det var guld att honom/henne som skyttegrpC både hemma i Hv eller utomlands. (Det skulle få bli springande AK-tåg varenda meter vi framrycker :baskerHV: )

Link to comment
Share on other sites

@wedin

 

Ja, det är vad jag också tror, och det är väl egentligen det enda sättet det hade kunnat funka. Annars hade det ju inte varit någon mening med ett hv-förband. Då är det ju en vanlig US-styrka. Jag ser inga hinder i att folk med mindre stridsutbildning i grunden deltar. Det måste ju inte vara som Styrka01 Hv åker iväg. Mer som 0X när det är lugnt och logistiken funkar.

 

 

Det är rätt så intressant för min egen del. Jag har inte kompletta betyg från lumpen. Det var 12 år sedan nu snart. Mogen då? Njaaee. Nu. Ja.

 

Så, för min del hade det varit ett alternativ att göra nytta. Utöver vad jag gör i Hv idag, hemma i Sverige.

 

 

Nu är det ju bara ett uttalande av många, men tanken är ju klart intressant. Fast skulle det vara ETT förband från en specifik del av landet, geografiskt rekryterat, eller sammansatt av dugliga Hv-are från hela landet. Än en gång, då är det ju en vanlig US.

 

Kompani Skåne. Hmm... varför inte?!

 

Fast nu finns ju IA06. Men som utfyllnad när läget är lugnt...

Link to comment
Share on other sites

Många av de som tjänstgör i US idag är HV-män så man skulle gott och väl kunna säga att HV bidrar till internationell verksamhet.

Att skicka ett förband som består av endast HV-män är teoretiskt möjligt men det kräver liknande procedur som vid uttagning och utbildning inför US som man idag genomför. Skillnaden skulle bli minimal.

 

/Krook

Link to comment
Share on other sites

Många av de som tjänstgör i US idag är HV-män så man skulle gott och väl kunna säga att HV bidrar till internationell verksamhet.

Att skicka ett förband som består av endast HV-män är teoretiskt möjligt men det kräver liknande procedur som vid uttagning och utbildning inför US som man idag genomför. Skillnaden skulle bli minimal.

 

/Krook

Nja, jag menade ju inte om det direkt var troligt, utan om det gick. Vad gäller den procedur som gäller idag för rekrytering så är den inte, vad gäller betyg och utbildning, reglerad i lag eller förordning. (t ex Lagen - och Förordningen om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten) utan det är (som jag förstår) Försvarsmakten själv som väljer att utforma hur de vill rekrytera och utbilda ett förband för utrikes tjänst. Alltså, i en hypotetisk framtid så kan Försvarsmakten ändra åsikt från den ena dagen till den andra och bestämma att man inte behöver genomföra en "rekrytering" och en förbandsutbildning utan kan plocka en färdig skyttegrupp från Hv om man så skulle behaga. Troligt? Nej, men kanske inte helt omöjligt!?

 

OM det skulle finnas en gemensam acceptans hos de breda lagren i Hv (eller åtminstone insats), hos Försvarsmakten och våra kära folkvalda så tror jag att det skulle kunna gå fortare än man först tror. Fast att alla inblandande tycker att det här scenariot är en smaskig karamell är ju kanske mindre sannolikt.

 

Lite OT - När jag tänker efter så är ju den svenska "modellen" mer hycklande än jag först tänkte. Va' fan, vi ska utbilda soldater/förband för en "Nationell Skyddsstyrka" där de ska ha viss förmåga. Men, det är för dåliga(?), omotiverade och inte inställda på att verkligen verkligen göra det som vi utbildar dem för, så det går inte att skicka dem utomlands att göra just det. Tror vi att förmåga, motivation och inställning ska infinna sig genom en gudomlig intervention i samma stund som striden står på svenskt territorium? Nä fan, flytta över all värnplikt till dagens termin ett. Ta termin två och tre till US-förband där du genom kontrakt SKA åka utomlands. Gör en särskiljd termin två där du skriver kontrakt med Hv, för t ex tre år, och förbandsutbildas till lätt infanteri som i mindre omfattning kan tas i anspråk utomlands. Det BORDE ju vara så att antingen är Hv dugliga och då kan de utföra uppgifter såväl i Svedala som i utrikes eller så är Hv crap och fixar inte att lösa uppgiften vare sig hemma eller på bortaplan?! Dubbelmoralen och hyckleriet är väl så introtat att man själv sväljer upplägget med hull och hår?! ,O

Link to comment
Share on other sites

Det BORDE ju vara så att antingen är Hv dugliga och då kan de utföra uppgifter såväl i Svedala som i utrikes eller så är Hv crap och fixar inte att lösa uppgiften vare sig hemma eller på bortaplan?! Dubbelmoralen och hyckleriet är väl så introtat att man själv sväljer upplägget med hull och hår?! ,O

 

För egen del är problemet att det skall till något riktigt extremt för att få mig att vilja åka utomlands. Jag ser "hem" i hemvärnet som att vi skall försvara Sverige på samma premisser som det f.d. "neutralitetsförsvaret" under kalla kriget.

 

Jag vet att det är bra med insatser utomlands, jag kan rent intellektuellt applåderar de som vill åka och det är där som hoppet finns för att hålla den ypperligaste kvaliteten på materiel, utbildning och erfarenheter. Men jag har knytit knut på mig själv sedan jag funderade igenom frågan under tonåren. Skall jag själv vara del av aktivt dödligt våldsutövande skall den egna gräsmattan vara direkt hotad eller motsvarande. Om det i HV tjänsten ingår att omedelbums kunna skickas till slumpmässig konflikt ute i världen vill ni inte ha med mig och jag får söka reda på det mest närliggande HV substitutet när det gäller att göra något rejält vid allehanda kriser. (Föresten vad är det? Hur är det med civilförsvaret? Mormonerna verkar ha en schyst inställning till fysisk beredskap men jag är antireligiös. Vad finns mer? )

 

Dvs problemet är inte om HV är duktigt nog utan att HV delvis består av folk som mer eller mindre är emot att åka men som kan vara utomordentligt envisa när det gäller att försvara Sverige. HV lär även av sin frivilliga natur alltid ha stora variationer i förmåga och delvis kommer kvaliteten rimligtvis att hålla "insatsnivå" eller mer då man delar folk över tiden och entusiaster gör mer.

 

Jag antar att du själv inte har det här moraliska dilemmat.

Link to comment
Share on other sites

Lite OT - När jag tänker efter så är ju den svenska "modellen" mer hycklande än jag först tänkte.

Lugn i stormen.

Det är väl inte hyckleri utan ett sätt att nyttja sin personal till det de är tänkta för. HV är inte tänkta att använda utomlands utan i Sverige och med den hotbild/Backup/Uthållighet/Svårighet i uppdrag som det innebär.

Den enskilde HV-mannen är oftast skickad att efter tilläggsutbildning (missionsutbildning) sättas in i ramen för ett förband som samövats under missionsutbildningen. HV-förbanden är (med några få undantag) inte skickade att göra det. Det saknas oftast viktiga komponenter i förbandet. Jag har stött på någon enstaka grupp som efter tillförsel av personal (203-förare tex) skulle ha kunnat sättas in (efter samövning med övriga plutonen och kompaniet) men annars måste man plocka russinen ur kakan för att få till müslin som krävs för en lyckad insats.

 

HV som organisation är hyggligt duktiga på det de är satta att göra. Personalen i US håller världsklass i PSO. Att viss personal återfinns på bägge ställena är nyttigt för HV och bra för US.

 

Det är skillnad på att lösa uppgift i Sverige och att lösa den i Gurkburkistan. Det innebär ingen dubbelmoral.

 

/Krook

Link to comment
Share on other sites

Nä fan, flytta över all värnplikt till dagens termin ett. Ta termin två och tre till US-förband där du genom kontrakt SKA åka utomlands. Gör en särskiljd termin två där du skriver kontrakt med Hv, för t ex tre år, och förbandsutbildas till lätt infanteri som i mindre omfattning kan tas i anspråk utomlands. Det BORDE ju vara så att antingen är Hv dugliga och då kan de utföra uppgifter såväl i Svedala som i utrikes eller så är Hv crap och fixar inte att lösa uppgiften vare sig hemma eller på bortaplan?! Dubbelmoralen och hyckleriet är väl så introtat att man själv sväljer upplägget med hull och hår?! :blink:

 

Om du blir placerad i Hv som lätt infanteri är det ju inte Hv, dvs frivilliga helgkrigare. Då är det ju ett vanligt KFÖ/repmånadsförband som förr.

 

Som nämnt strax ovan, Hv är Hv, inte US.

 

Idag.

Link to comment
Share on other sites

:blink: Hehe jag kanske brände en säkring där när jag jagade upp mig...

 

I grund och botten så är det ju helt rätt att Hv är för hemmaplan och US är för utrikiska eskapader. Vad som jag vänder mig lite emot är att kanske den gamla bilden av Hv som Åsa-Nisse typer ligger Hv som en black om foten och hindrar tänkande utanför boxen. Tänkande utanför boxen skulle kunna vara att skicka en färdig skyttegrupp utomlands.

 

Har skyttegruppen tillräcklig persQ och alla i gruppen ger tummen upp för en utlandsvända så kan inte jag se något eg problem.

 

Om man flummar ut lite så är ju US upplägget en lite udda fågel i den svenska ankdammen. Att leta ut de bästa enskilda vi hittar och sedan sätta samman de till ett "lag" eller att träna, öva, motivera det lag man har till att bli jävligt bra är ju lite olika skolor. Den ena är lite mer Östttyskland och den andra lite mer Lagerbäck. De allra flesta gånger spöar ju laget med talanger det andra, men ibland så blir det ju lite annorlunda, som t ex hockeyn i Lake Placid. Naturligtvis har båda sina förtjänster och det bästa vore ju att träna, inspirera och motivera ett gäng talanger till ett supertight lag. Fast, big red machine var väl ett sådant lag och fick ändå bita i gräset.

 

Nåväl, tillbaka till något slags spår. Ett problem med att plocka talanger och sätta ihop ett nytt förband (för US) är att antingen kostar det några kronor att förbandsöva gänget eller så blir de inte så samövade som man skulle önska i den bästa av världar. Å andra sidan så kanske en samövad Hv pluton inte har 100 % uppslutning på att sticka till sydliga nejder och det kan även finnas någon enstaka mindre talangful soldat. Den gordiska knuten är ju hur man skulle kunna kombinera de bästa från varje håll och kunna undvika de negativa aspekterna och samtidigt behålla en frivillighet?

 

På något sätt så känns det inte som att det nuvarande systemet med vpl, US, Hv är det mest optimala och jag har svårt att tänka mig att det skulle kunna "nyuppfinnas" ett likadant förslag idag (om vi i Sverige plötsligt bestämde oss för att ett försvar det ska vi skaffa oss, undrar bara hur vi ska lägga upp det?). De amerikanska och brittiska systemen känns ju långt från optimala men det är i alla fall något tydligare med yrkes till främst utlandstjänst och sedan ett visst mått av frivillighet i NG/TA. Alexanderhugget vore ju att bygga in vpl i ett sådant system för att fylla på sunda talanger.

 

edit: grisfingrar

Edited by wedin
Link to comment
Share on other sites

Men för tusan Wedin. Hur bra din HV-grupp än är så ska den samövas med resten av plutonen som ska samövas med resten av kompaniet. Personalen ska utbildas, testas och övas. Vapen ska skjutas in, hälsoundersökning och spruttagning ska ske, utbildning om läget i landet likaså. Dessutom ska utrustning hämtas ut och bytas ut (LG:s förråd) och tillpassas. För du tänker väl inte åka med bara det du har kvitterat ut genom HV?

Detta tar sin tid. Du kommer inte ifrån missionsutbildningen i alla fall (om inte samtliga i gruppen har varit ute tidigare och vakansuppfyller och därför genomför "Enskild Rotationsutbildning" som är en vecka lång).

 

Dessutom är modulärt tänk ganska bra allt som oftast. Du jämför landslag med varandra när du borde jämföra klubblag med landslag.

 

/Krook

Link to comment
Share on other sites

Den som seriöst tror att HV kommer att skickas utomlands har missuppfattat hela grejan. NATIONELLA skyddstyrkor o inget annat..

Kanske provokativt men HV håller inte måttet för att jobba i US.

Man tar inte ut de bästa utan de som blir över o de som vill.....

Link to comment
Share on other sites

Den som seriöst tror att HV kommer att skickas utomlands har missuppfattat hela grejan. NATIONELLA skyddstyrkor o inget annat..

Kanske provokativt men HV håller inte måttet för att jobba i US.

Man tar inte ut de bästa utan de som blir över o de som vill.....

 

Man kanske inte ska dra hela hemvärnet över en kant... :banana

Link to comment
Share on other sites

Den som seriöst tror att HV kommer att skickas utomlands har missuppfattat hela grejan. NATIONELLA skyddstyrkor o inget annat..

Kanske provokativt men HV håller inte måttet för att jobba i US.

Man tar inte ut de bästa utan de som blir över o de som vill.....

 

Man kanske inte ska dra hela hemvärnet över en kant... :banana

 

 

Nej.. Men man kan ju bedöma Hv i sin helhet.

Edited by Svanberg
Link to comment
Share on other sites

som tur var så finns det hinder för detta...

 

Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

 

1§ Inom Försvarsmakten skall det finnas en utlandsstyrka för verksamhet som avses i denna lag.

 

Den som skall tjänstgöra i utlandsstyrkan och inte har en anställning i Försvarsmakten som omfattar skyldighet att tjänstgöra i internationell verksamhet utomlands för de syften som anges i tredje stycket, skall anställas särskilt för tjänstgöring i styrkan.

 

det finns fler lagar som omfattar FM skyldigheter men dom kan ni läsa själva...

 

men poängen är att detta säger att du enligt lag måste anställas för detta och du har ingen skyldighet att ta en sådan anställning

 

Så särskillt troligt är det inte och ej heller i dagsläget önskvärt från FM sida, tyvärr tror jag ändå att det kommer ske inom överskådlig framtid trots det... :banana

 

/b

Link to comment
Share on other sites

Det är så skönt att se att det fortfarande är så att man blir sämre så snart man går med i HV. Fast man hör ju ofta sådant när snillen spekulerar.

 

Oavsett Lag om Utlandsstyrkan, så finns det ingen lag som säger att enbart US kan skickas till utlandet.

 

Hur som helst, vad som kan komma, är att rekrytera från HV förband till US, och där faktorn att man redan känner varannn kan vara positivt. Det är tämligen otänkbart att få iväg hela HV förband på missioner, men att rekrytera en tropp-pluton från ett kompani kan vara görligt.

Link to comment
Share on other sites

Det är så skönt att se att det fortfarande är så att man blir sämre så snart man går med i HV. Fast man hör ju ofta sådant när snillen spekulerar.
Det här med HV utomlands har GIVETVIS diskuterats tidigare i andra trådar. ;)

 

Hur gör du för att kvalitetssäkra ett förband (eller en grupp eller en pluton ur hv), och välja ut att just den plutonen kan/får åka, men inte en annan? Å andra sidan, vad är det som säger att det telefonsamtal man har med plutonchefen under rekryteringen inför US är ett så bra urval? Det är, vad jag förstått, ingen värre urvalsprocess när man väl är på förbandet och visar vad man går för i praktiken. Det är väl ingen som säger att individen blir sämre för att man är med i HV, det är snarare tvärtom, man bibehåller en del gröna kunskaper.

Link to comment
Share on other sites

skulle HV få åka utomlands kommer det att funka som vanligt.

90% av styrkan skulle bestå av folk som enbart är där för att tjäna pengar, och som inte har ett hum om normal nutida militär verksamhet.

 

jag baserar detta på hur IKFN-grp funkade innan IP dök upp, finns/fanns det en enda möjlighet att roffa åt sig pengar från FM, gör detta av kompchf motsvr, oftast utan att lasse i ledet ens får reda på det inträffade.

 

de andra 10%-en skulle få jobba häcken av sig, medan någon som har tumme med (och gärna uppe i) något högre befäl skulle gå omkring i ny utr, och bedömma hur dumma de arbetande är.

 

 

HV har en enda stor uppgift, den heter skyddsvakt, den skall bedrivas inom landets gränser, allt annat skall skötas av US, till vilken man söker som enskild.

 

att FM skulle välja ut en über 3:de jägarfanaktikersuperinsatsgrp från norra mupphärad, och skicka dem utomlands, är lika troligt som att samma grp skulle få eskortera flygförare till närmsta flotillj, vid skymmningsläge.

 

BTW har HV vart utomlands redan, i våras var väl någon grp motsvr i nordnorge, som understöd.

var med i något nr av kamratposten, f´låt HV-tidningen.

Edited by bushman
Link to comment
Share on other sites

Tror inte heller på HV utomlands dock så borde man få räkna in HV när man söker US och inte bara bli stampad på för att man är med i HV som det har känts såhär långt...

 

(HV är ju långt ifrån ett + i allas ögon)

Edited by Hornet
Link to comment
Share on other sites

det där med att man får en HV-stämpel, är mest beroende på vad din chf har för inställning till HV.

 

dock är det fortfarande din tjänst vid GU och vad du gjort i det civila är viktigare, än att du harvat x antal år som helgkrigare.

allt annat finns det PK-utb till.

Edited by bushman
Link to comment
Share on other sites

Tjipp alla :lala:

Snackade lite med gubbarna som hade hand om rekryteringen till IA06 för de hade gjort massutskick till vårt insatskompani. Det är tydligen så här... Att hemvärnet ses som en bra personalpool för frivilliga till US, så det är inget tal om att man ska skicka ex Södertörnsgruppens 1 Hv bat till Afganistan utan snarare så att de som är sugna och nått någonstans runt PersQ3-4 är intressanta. Anledningen var främst att vi har skrivit på till "frivillighet" i FM och inget annat. Ändras förutsättningarna med ersättningar och timutag så ska det skrivas nya kontrakt och sålunda börjar allt om på ny kula igen.... Notera att jag nyligen gått FA-kurs 0:)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...