Jump to content

Grader och Dagar vs. Befattning


Recommended Posts

Fråga jag har är följande:

 

När byter man grad? Förenklat är det ju så att om man är KB blir man sergant efter 360 dagar, om man är PB blir man sergant dagen efter muck, som GB blir man furir dagen efter muck osv, det är inget konstigt.

Men situationen borde väl vara att om man inte har PB eller KB som befattning, hur ändrar sig graden då? Blir man ändå sergant efter 360 vpl dagar? Hur funkar det? Någon som har koll på detta?

Link to comment
Share on other sites

Varför ska jag som Pb ligga inne i 15mån och bli Sgt, när man för några år sedan som KB låg inne lika länge tid och blev Fk.

 

Behövs det inte mer utbildningstid för Fk alt mindre utb tid för Sgt?

Link to comment
Share on other sites

Varför ska jag som Pb ligga inne i 15mån och bli Sgt, när man för några år sedan som KB låg inne lika länge tid och blev Fk.

Skulle gissa att det är ungefär samma tjänst som tidigare (med samma krav på utbildningstid), men eftersom KB är borttaget (med ett fåtal undantag) så kan ni inte bli Fk utan blir serg istället.

PB inom marinen gjorde 15 månader (eller mer) och blev sergeanter medan en PB (och GB) i flygvapnet i gjorde 10-11 månader. Om jag inte minns helt fel hade FJS ett tag systemet att alla tillhörde samma vplkategori (KB) men endast patrullchefen blev Fk, resten blev sergeanter.

Link to comment
Share on other sites

håller med

 

Hade varit så tydligt och enkelt att ha vpl upp till sgt och fänrik och uppåt = Yoff/Roff.

 

På så sätt försvinner "plast" känslan över kompetensen. och vi får en tydlig struktur över det hela.

Link to comment
Share on other sites

Det har nog endel med att det var ett osmidigt system att ha en massa plastfänrikar springa runt med samma grad som en officer som just gått klart 2år OHS.

 

Precis. Det är värt ett Fylkingskt "Äntligen"!

Link to comment
Share on other sites

håller med

 

Hade varit så tydligt och enkelt att ha vpl upp till sgt och fänrik och uppåt = Yoff/Roff.

 

På så sätt försvinner "plast" känslan över kompetensen. och vi får en tydlig struktur över det hela.

 

Yipee! En perfekt passning så jag åter får en chans att upprepa mitt mantra!

 

Here we go again...

 

Min uppfattning är att eftersom vi i realiteten idag redan har tre "befälskårer" och även tre "gradbeteckningssystem" så kan det vara intressant att använda dem på ett effektivare och mer lättöverskådligt sätt.

 

Värnpliktiga

Specialister, gruppchefer, troppchefer m.m.

= 1-4 streck (gamla underbefälssystemet).

Återinför vicekorpral och rustmästargraderna samt använd överfurir mer än idag.

Med andra ord låt en specialist bli vicekorpral och en gruppchef korpral. Vad som idag är en en PB, KB finns inte samma behov av som under invasionsförsvarets dagar då de ofta var plutonchefer så dessa kan i stället förordnas till furirer. Överfurir och rustmästare blir vidareutbildade och erfarna soldater med exempelvis några missioner eller korttidsanställning i bagaget.

Se samtidigt till att det bara finns en form av befordningsutbildning efter GU, som motsvarar denna, inte som idag via flera frivilligorganisationer.

 

Reservofficerare

= 1-3 stjärnknappar (pixstjärna) (gamla underofficerssystemet).

Använd fanjunkare igen och återinför förvaltare.

Det gamla underofficerssystemet och den kompetens det stod för är för det allra flesta unga soldater idag helt okänt. Använd istället dessa tjänsteställningar för reservofficerare. Man kan nästan säga att man därmed återinför reservunderofficeren.

Om reservofficer anställes som fast befäl förordnas denne till motsvarande tjänsteställning bland officerarna, en sergeant såsom fänrik och en fanjunkare såsom löjtnant med andra ord. Reservofficer med tillräckligt hög kompetens (dagens reservkapten, i detta system förvaltare) bör kunna befordras till major om behov finnes.

De nya tekniska befattningar bör även passa här.

 

Officerare= som dagens yrkesofficerare.

 

Systemet är enkelt och lättöverskådligt samt är på ett tydligare sätt grundat på den individuelles kompetens och utbildning.

 

Om man inte vill degradera personal så kan de som idag har en militär uppgift och en tjänsteställning av den "gamla" modellen förslagsvis behålla den tillsvidare men särskiljas med ett tecken motsvarande yrkesband av lämplig färg eller något liknande.

 

Mitt karriärsval är solklart, jag borde bli krigs- och rustningsminister i en framtida regering.

 

/P

Edited by Lt P
Link to comment
Share on other sites

Är det någon här som kan räta ut mitt stora frågetecken?

 

jag har lärt mig att befattninskoderna talar om vilken grad man får efter muck, alltså 900-serie=menig, 800-serie=furir, 700-serie=sgt och fd 600-serie=Fk.

 

Om vi nu tittar på de tjänster vi har idag så är FH705 på 11mån precis som GC700 och en massa andra 700 tjänster.

 

Men så finns det även FC700 som är på 15mån. Min fråga är då, hur kommer det sig att de tar 11mån att bli sgt i karlsborg medan de tar 15mån i arvidsjaur?

 

 

//Siros

Link to comment
Share on other sites

Antagligen är väl FC 700 på Jbat mer krävande än FH 704 på K3 och kräver därmed längre utbildningstid. Men eftersom de inte är samma tjänster så är det lite orättvist att göra den jämförelsen ändå. Det finns ju som sagt par ett kvar tjänster som är 450 dagar. Och nu när man inte behöver värnpliktiga officerare längre så kommer inge mucka som Fänrik trots att man gjort 450 dagar.

 

Jag vet inte riktigt hur det går till det där med befodringar etc. men antagligen kommer du trots att du ligger inne 450 dagar endast få ledarskapsutbildning för att bli sergeant ändå. Men jag kan på sätt och vis hålla med dig, är man gradkåt och gör 450 dagar så känns det kanske lite bittert att "bara" bli sergeant.

 

Men bara för att röra till det igen så om jag inte missminner så blir NBC-befälen fänrikar vid muck (ska tydligen va nån speciall speciall som gör att de blir fänrikar, rätta mig om jag har fel) och NBC befäl är också en 700-kod och ligger inne 'endast' 330 dagar.

 

Kanske inte svarade på din fråga så bra men det är mina fem ören iaf.

Link to comment
Share on other sites

1.

Jag vet inte riktigt hur det går till det där med befodringar etc. men antagligen kommer du trots att du ligger inne 450 dagar endast få ledarskapsutbildning för att bli sergeant ändå. Men jag kan på sätt och vis hålla med dig, är man gradkåt och gör 450 dagar så känns det kanske lite bittert att "bara" bli sergeant.

 

2.

Men bara för att röra till det igen så om jag inte missminner så blir NBC-befälen fänrikar vid muck (ska tydligen va nån speciall speciall som gör att de blir fänrikar, rätta mig om jag har fel) och NBC befäl är också en 700-kod och ligger inne 'endast' 330 dagar.

1.

Vad behövs en fänriksgrad till egentligen när man muckat som värnpliktig?

Att leda en pluton bör väl en sergeant kunna göra lika väl som en fänrik, bara han/(hon) är utbildad för det.

 

2.

HÄR däremot. Som NBC-befäl och kanske andra befattningar (?) kanske det är befogat att kunna komma upp i officerslaget (Och så praktiskt att NBC-befälet kan basa över plutonchefen som nu är sergeant ;) ) för att ha något att säga till om med sina specialkunskaper.

Link to comment
Share on other sites

Men sergeanter/värnpliktiga ska väl inte utbildas till plutonchefer längre enligt det nya systemet?

 

Varför inte?

 

Det är fan vad de ska ha det klyddigt. Finns det något ställe med konkret information om vad exakt man gör som de olika graderna, hur lång tid det tar och hur det fungerar både i värnplikten och efter om man gör t.ex. utlandstjänst?

Jag tycker att det är väldigt oöverskådligt.

 

Btw, är allt tidsbaserat eller kan man bli befodrad om man är tillräckligt duktig eller utmärker sig?

 

//noob

Link to comment
Share on other sites

Det är fan vad de ska ha det klyddigt. Finns det något ställe med konkret information om vad exakt man gör som de olika graderna, hur lång tid det tar och hur det fungerar både i värnplikten och efter om man gör t.ex. utlandstjänst?

Jag tycker att det är väldigt oöverskådligt.

 

Btw, är allt tidsbaserat eller kan man bli befodrad om man är tillräckligt duktig eller utmärker sig?

 

//noob

Konkret information om "vad exakt man gör som de olika graderna"? Det finns ingen sådan generell beskrivning. En furir i ett pansarskyttekompani gör inte samma sak som en furir i ett sensorkompani, men bägge har tre streck... Samma sak gäller för alla, även yoff/roff.

 

Hur lång tid det tar? Det beror också på... Läs i FFS 1998:10, där står hur lång tid olika kategorier ska tjänstgöra. Just nu verkar den inte riktigt vara uppdaterad för det nya terminssystemet dock, ska bli intressant att se hur det går...

 

Om du gör utlandstjänst så får du grad efter den befattning du har, oavsett vad du gjort GU som. Gäller dock inte yoff/roff som behåller sin ordinarie grad.

 

edit:

 

Du får en grad om du är uttagen som befäl. Uttagningen kan dock ändras under pågående grundutbildning, så i princip så kan du bli befordrad om du utmärker dig.

Edited by BJE
Link to comment
Share on other sites

Men sergeanter/värnpliktiga ska väl inte utbildas till plutonchefer längre enligt det nya systemet?

 

Btw, är allt tidsbaserat eller kan man bli befodrad om man är tillräckligt duktig eller utmärker sig?

 

//noob

 

 

fattade inte det där riktigt man blir ju inte befodrad bara för att man tex har gjort vist antal dagar man blir ju inte tex Furir bara för att man har gjort sina dagar (300 va?) eller Fk bara för att man har gjort 450 dagar man måste väll ha tjänsten också? altså vara GB/PB/KB liknande?

Link to comment
Share on other sites

fattade inte det där riktigt man blir ju inte befodrad bara för att man tex har gjort vist antal dagar man blir ju inte tex Furir bara för att man har gjort sina dagar (300 va?) eller Fk bara för att man har gjort 450 dagar man måste väll ha tjänsten också? altså vara GB/PB/KB liknande?

 

Exakt, vissa verkar dock inte förstå det

Link to comment
Share on other sites

Ett väldigt löst rykte, men en mj (ansvarig för MARKUS) på flottiljen påstod inför några av mina kamrater att om man är uttagen som ex.vis GA724 kommer man att befordas till sg efter muck oavsett om man är pb på plutonen eller ksp90b-skytt. Detta skulle bero på det nya vpl-sys. Personligen tycker jag att detta låter mycket orimligt.

På min pluton fick vi efter FSS och information om de olika befattningarna ge önskemål på tre olika befattningar som vi vill ha och de som ville blir hufö genomförde ett test. Därefter placerade befälen oss i den befattning de ansåg oss mest lämpliga som. Detta medförde att en ga924 blev GB, medan en del ga824 och en ga724 blev meniga soldater samt att nån ga724 blev ga824. Med tanke på att uttagen befattning (av Pliktverket) och placerad befattning (av plut-bef) inte alls stämmer överens hoppas och är övertygad om att vi kommer att bli befodrade utefter vad vi har för befattning på plut, konstigt vore annat.

 

Åter till trådens ämne. Blir man automatiskt befodrad efter ett visst antal dagar, eller är det upp till befälen att bestämma när det sker? Misstänker att det är det senare, och om jag ska spekulera sker befodran antingen i slutet av 1. terminen eller i början av 2. terminen.

Tidigare blev väl stabsgrpch i en fbs-plut sg efter muck? Är det även så i det nya vpl-sys?

Link to comment
Share on other sites

Därefter placerade befälen oss i den befattning de ansåg oss mest lämpliga som. Detta medförde att en ga924 blev GB, medan en del ga824 och en ga724 blev meniga soldater samt att nån ga724 blev ga824. Med tanke på att uttagen befattning (av Pliktverket) och placerad befattning (av plut-bef) inte alls stämmer överens hoppas och är övertygad om att vi kommer att bli befodrade utefter vad vi har för befattning på plut, konstigt vore annat.

Om era befäl gör som man ska så kommer era uttagningar att ändras. Dvs den GA924 som fick en gruppchefsplats kommer att få ny uttagning GA824 osv. Då blir graderna "som de ska".

Åter till trådens ämne. Blir man automatiskt befodrad efter ett visst antal dagar, eller är det upp till befälen att bestämma när det sker? Misstänker att det är det senare, och om jag ska spekulera sker befodran antingen i slutet av 1. terminen eller i början av 2. terminen.

Nu hittar jag så klart inte relevant författning, men sist jag tittade efter så var kriterierna för att bli befordrad under grundutbildning att man tjänstgjort ett visst antal dagar samt fått "relevant utbildning". Rimligtvis så möjliggör detta en viss flexibilitet för förbandscheferna att fatta beslut om när befordran ska ske, bara det sker efter det att kravet på antalet dagar är uppfyllt.

Link to comment
Share on other sites

 

 

 

fattade inte det där riktigt man blir ju inte befodrad bara för att man tex har gjort vist antal dagar man blir ju inte tex Furir bara för att man har gjort sina dagar (300 va?) eller Fk bara för att man har gjort 450 dagar man måste väll ha tjänsten också? altså vara GB/PB/KB liknande?

 

Exakt, vissa verkar dock inte förstå det

 

Det förstod jag också, men vad jag undrade var om man nu har tjänsten såklart. Det är väl rätt så självklart. Men vad jag undrade var om de "belönar" de som är duktiga på ett formellt sett som t.ex. att man får gå upp en grad i "förtid" eller om man skulle visa sig vara en naturbegåvning slutar på samma ställe som en som var dålig.

 

Tack BJE för svaren.

Edited by Crankep
Link to comment
Share on other sites

Men vad jag undrade var om de "belönar" de som är duktiga på ett formellt sett som t.ex. att man får gå upp en grad i "förtid" eller om man skulle visa sig vara en naturbegåvning slutar på samma ställe som en som var dålig.

Hur duktig man varit visar sig ju i betygen. En bra GB och en dålig GB blir båda korpraler och senare furirer vid samma tillfälle, skillnaden är att en får bra betyg efter GU och en får dåliga. Jag har inte hört talas om någon under grundutbildning som fått högre grad i förtid, däremot händer det ju att personer byter tjänst och därmed värnpliktskategori.

 

edit: Att jag inte hört talas om något är ju inte på något sätt samma sak som att det inte hänt.

Edited by 106
Link to comment
Share on other sites

Ett väldigt löst rykte, men en mj (ansvarig för MARKUS) på flottiljen påstod inför några av mina kamrater att om man är uttagen som ex.vis GA724 kommer man att befordas till sg efter muck oavsett om man är pb på plutonen eller ksp90b-skytt. Detta skulle bero på det nya vpl-sys. Personligen tycker jag att detta låter mycket orimligt...

 

...Åter till trådens ämne. Blir man automatiskt befodrad efter ett visst antal dagar, eller är det upp till befälen att bestämma när det sker?...

 

Min pluton består av 10 vpl, 5 Signalspanare och 5 Teletekniker, samtliga tjänstgör 450 dagar och blir Vpl Fänrik efter muck. Ingen har en befattning som ger en ledande roll över någon annan utan alla är lika. Så visst kan det bli så att alla blir Sgt efter muck i din pluton.

 

Jag vet inte hur befodringar går till vid olika förband men S1 har under min utbildningstid haft ett dygnsbaserat befodringssystem. Jag minns inte alls när jag blev korpral och furir men sergeant ska jag enligt pappret bli imorgon (14 Juni) vilket är 359 dagar in i utbildningen. Min befodring till furir kom senare än planerat pga övningstekniska skäl så visst kan befälen spela lite med dygnen, iaf på S1..

 

Andra förband, t.o.m. andra kompanier inom förbandet, kan säkert använda sig av andra system.

Link to comment
Share on other sites

Det låter lite konstigt att dygnen spelar roll. Det borde ju vara så att man blir befodrad när man gjort 'det' och 'det' som krävs för att få den graden? Sen kanske det finns riktlinjer för hur många dagar det ska ta innan man uppfyllt de kraven för att bli befodrar...

 

Seriöst har jag ingen aning, jag gissar bara :P

Link to comment
Share on other sites

Det låter lite konstigt att dygnen spelar roll. Det borde ju vara så att man blir befodrad när man gjort 'det' och 'det' som krävs för att få den graden? Sen kanske det finns riktlinjer för hur många dagar det ska ta innan man uppfyllt de kraven för att bli befodrar...

 

Seriöst har jag ingen aning, jag gissar bara :P

Varför inte läsa 5 inlägg upp?

Nu hittar jag så klart inte relevant författning, men sist jag tittade efter så var kriterierna för att bli befordrad under grundutbildning att man tjänstgjort ett visst antal dagar samt fått "relevant utbildning". Rimligtvis så möjliggör detta en viss flexibilitet för förbandscheferna att fatta beslut om när befordran ska ske, bara det sker efter det att kravet på antalet dagar är uppfyllt.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...