Jump to content

Grader?


Guest Krp. Göransson

Recommended Posts

Guest Krp. Göransson

Hur ser USAs graderingssystem ut om man jämför med Sveriges?

 

En sergant är inte lika "högt" i USA som här?

 

Hur ser det egentligen ut? Nån som har grepp om det?

Link to comment
Share on other sites

Amerikanarna har något fler grader än vad vi har.

Deras Seregant grad är uppdelade i många delar.

 

tex:Sergeant

    Staff Sergeant

    Sergeant First Class

    Master Sergeant

    Sergeant Major

    Commanding Sergeant Major

    Sergeant Major of the Army

 

Att vara Sergeant Major i USA är otroligt högt. Han t.ex stå som underställd endast sin Bataljonschef.

 

medan bara Sergeant är nästan som våra Sergeanter i Sverige, dock så har jänkarnas Sergeant oftast mycke mer erfarenhet och det kan ta flera år att bli Sergeant där.

 

Läs mer på:  

http://www.algonet.se/~hogman/regementen_m...ranks.htm#Armén

 

http://www.defenselink.mil/pubs....ed.html

Link to comment
Share on other sites

Det är ju som det var förr i sverige när vi hadde en underofficerskår.

 

 

furir

överfurir

sergeant

fanjunkare

förvaltare

 

fanjunkare det var erfarna män i 40-50 års ålder som man inte bråkade med och förvaltarna de bugade även officerare till. Sverige bestämde sig för att avskaffa möligheten att göra kariär i FM utan att bli officer och vips blev alla fanjunkare och förvaltare löjtnanter. Om du frågar mig ett av de sämmre besluten som sverige gjort. Det är därför man kan se gamla gubbar som vandrar omkring som löjtnanter idag.

Link to comment
Share on other sites

Marinkåren

 

e1: Private

e2: Private First Class

e3: Lance Corporal

e4: Corporal

e5: Sergeant

e6: Staff Sergeant

e7: Gunnery Sergeant

e8: Master Sergeant eller First Sergeant, beror på inriktning

e9: Master Gunnery Sergeant eller Sergeant Major, också beroende på inriktning, finns också en enda Sergeant Major of the Marine Corps.

 

Sergeant tar fyra till sex år, men kan ibland ta upp till åtta, men då är det inte bra... e9 tar 18-22 år, åtminstone, och tänk på att man kan, och oftast blir, pensionerad efter 20 år! I de andra försvarsgrenarna är det ungefär på samma sätt, med små skillnader i hur snabbt man når vissa grader etc.

 

I infanteriet är sergeanten Gud, en Staffsergeant pratar du inte med, i princip står e1-e3 i givakt när de talar med en sergeant! I airwing, där jag håller hus går det inte till riktigt på det viset :) men man ställer sig upp när en gunny eller mastersergeant talar till en, om man inte gör ngt just då som hindrar en från att visa honom den respekten.

Link to comment
Share on other sites

För att inte tala om när en svensk Fk ställer sig i campvakten tillsammans med en US Private... :cool:

Han tyckte inte alls att det var konstigt att jag hade en M/88, men när han såg kragspegeln............

Link to comment
Share on other sites

Ja, apropå jenkarnas sergeanter (three stripes up, and two stripes down). Jag har hört att det "First Sergeant" är högsta underofficer i en pluton, medan "Master Sergeant" har samma grad men inte samma tjänsteställning. Någon som kan upplysa om skillnaderna?

 

Samma sak ska gälla jenkarnas motsvarighet till fanjunkare, vad jag vet. ???

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :D

Link to comment
Share on other sites

Såhär är det i USMC:

oftast är den högste ickeofficeren i en pluton en Sergeant e5 eller en Staffsergeant e6, väldigt sällan en Gunnerysergeant e7, men vad jag förstår kan det vara annorlunda i armen (kan inte få till accenter här). Skillnaden mellan de två sorternas e8 och e9 är att mastersergeant e8 är en som fortfarande är kvar i sitt ämnesområde, visst som ledare men ändå också ex vis flygledare, infanterist eller vad han nu är, medan en e8 first sergeant slutat i sitt fält och bara är ledare på heltid, i ett kompani eller större enhet. Samma sak gäller för e9 master gunnerysergeant och e9 sergeant major, med mgysgt då som yttersta ämnesexpert, vi har sex sådana i marinkåren i min MOS flygledning, e9 sgtmaj assisterar bataljon eller skvadrons chefer, eller ngn chef för ännu större enheter, ex Sgtmaj of the Marine Corps!

Link to comment
Share on other sites

Gerle: Lite nyfiken och undrar om jag är helt bombad av alla amerikanska krigsfilmer.

 

Är inte ofta en Gunny det vi ofta ser på film som drill seargeant dvs en som utbildar soldaterna i boot camp då han oftast är mycket erfaren och ofta har riktig krigserfarenhet

 

och en Seargeant Major det som vi i sverige kallar för kompaniassistent.

 

detta är då fredstids status och utbildningsmässigt inte krigsplacering som jag antar kan vara anorlunda.

 

Tacksam om du kunde skingra dimmorna. :D :D

Link to comment
Share on other sites

Gunny kan vara DI, men rätt ovanligt, oftast är de assistent åt rekrytkompaniets chef etc. De flesta DI har sergeants/staffsergeants grad, dit når man på 4 till 10 år, ofta utan ngn krigserfarenhet, det man lär sig i bootcamp har inte mycket med vare sig fält eller krig att göra, mera en mental inställning, och snabb villig lydnad, haha! Mycket excercis. Sergeants major är mycket högt uppe, i min ena skvadron har han ca 1000 Marines under sig, medan t ex en Sgtmaj i en Harrier skvadron kanske bara har ca 150-200. Å andra sidan åker Harrier skvadronerna ut i världen hela tiden, medan min sk högkvartersskvadron har i uppgift att få vår fasta flygbas här i Yuma att fungera. Ang krigsplacering är det konceptet lite främmande här, man arbetar oftast i den enhet man hör till i krög även då det är fred, tillsammans med de människor man åker med om det händer ngt. En infanteripluton är alltid tillsammans, fred som krig, klart att nya tillkommer och en del slutar, eller blir stationerade ngn annanstans, men i det stora hela är det samma mönniskor man är med i flera år.

Link to comment
Share on other sites

Man kan således kort och gott säga att en "master sergeant" ofta har ett särskilt fackområde som han/hon undervisar i (t ex vapeninstruktör), medan en "first sergeant" sysslar med pappersarbete (t ex assistera plutonchefen med att betygsätta/utvärdera soldaterna). Eller har jag missuppfattat det hela?

 

Om jag i så fall har uppfattat situationen korrekt; vilken av de två anses formellt "finare"?

 

En fråga angående högsta underbefäl/underofficer i en "amerikansk" pluton. Du säger att det oftast är en "sergeant" (motsv. furir) eller staff sergeant (motsv. överfurir) som är högsta NCO i en pluton, men betyder det att gruppchefer oftast har korprals rang eller?

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Link to comment
Share on other sites

Fox Lima:

Så är det, delvis. Ävenom många mindre enheter inte har ngn first sergeant el sgt maj, där har en mastersergeant eller mgysgt samma roll. Av en mastersergeant och en first sergeant anses first sergeant finare, på samma vis är sgt maj alltid finare än mgysgt. Gruppchef är ofta korpraler i USMC, tror att i armen har de ofta högre rang. En Gruppchef kan vara sergeant, medan en annan kan vara korpral, och sedan kan plutonssergeanten vara sergeant, officeren är oftast en 2lt, eller 1lt, kompaniofficeren kapten. Vissa plutoner kan ha en staffsergeant i st f officer, det är inte alltid man har tillräckligt många officerare. Inte för att det gör så mycket, NCOn har oftast 8 till 10 års erfarenhet, medan officeren har 2 till 4.

Link to comment
Share on other sites

Ävenom många mindre enheter inte har ngn first sergeant el sgt maj, där har en mastersergeant eller mgysgt samma roll. Av en mastersergeant och en first sergeant anses first sergeant finare, på samma vis är sgt maj alltid finare än mgysgt.

 

Innebär det att en "first sergeant" och "sergeant major" i regel har längre erfarenhet än en "master sergeant" resp. "master gunnery sergeant"?

 

Jag som alltid trott att varje pluton hade en "gunnery sergeant" som högsta NCO. Låt oss dock inte förglömma att DI:n i "Full Metal Jacket" (Hartman) faktiskt var en e7:a... ;)

 

PS. Du får ta och berätta lite om vem du är och hur det kommer sig att du tjänstgör i staterna? Dubbelt medborgarskap kanske? DS.

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Link to comment
Share on other sites

Enligt vad jag har läst mig till så skall en Sergeant Major inom en anglikansk enhet ansvara för disciplinen och sammtidigt vara någon slags förtroendeman. Är det så?

 

Vad kan dom göra?

 

Här sverige går ju "felsteg" till kompaniledning eller regementets rättsofficer där förhoppningsvis ett rättvist straff utdöms åt en skyldig.

 

Kan en sergeant major formellt bestraffa soldater?

Link to comment
Share on other sites

Fox Lima:

 

Nej, de har ungefär samma tjänstetid bakom sig, men 1stsgt/Sgtmaj har ansökt om att få bli ledare administratörer istf ämnesexperter, lön etc är exakt lika. Och Lee Ermey, som jag tror han heter i verkligheten var en riktig Gunny, eller om det var Ssgt...

 

Mats:

 

Riktigt, de har ansvar för disciplin etc. Den enda som kan utdöma formella straff är kompanichef motsv, alltså en officer. Sedan kan man ju straffas av andra, ex kan en korpral "play games" med en Lancecorporal som vill komma för sent etc, utan att man måste ta till officiella kanaler, dessutom har det fördelen för den straffade att han inte har dåliga papper som förföljer honom senare, åtminstone om han bar gör det ngn enstaka gång. Detta leder dock naturligtvis inte till pennalism eller hazing, utan får hållas inom vissa ramar, ex vis lite extra städning, några hål som måste grävas och sedan flyttas ett par meter etc... Sedan finns det alltid mycket sand här i öknen som ligger på fel plats, haha!

Link to comment
Share on other sites

Guest Lord Good

I somras när jag gick Nijmegen snackade jag lite med en jänkare över en öl och så och när jag berättade att vår gruppchef var menig och förde befäl över både majorer och kaptener ville han inte tro mig. Andra kunde bekräfta min historia och han tyckte det var så fantastiskt att jag fick berätta samma sakflera gånger för hans kamrater och alla var lika häpna, en menig som för befäl över officerare ;-)

Link to comment
Share on other sites

Warrant officers finns fem olika grader I USMC, de har varit minst Sergeante, e5 som varit inne i åtta år och sedan sökt till WOprogrammet, finns inte i alla olika jobb. Skolan är svår, och inte många blir antagna heller. Tror att en annan skillnad är att de inte heller har de fyra års college som krävs får att bli vanlig officer. Dock krävs det inte heller av alla vanliga officerare, det beroro på vilket program man gått igenom.

Link to comment
Share on other sites

Sergeants major är mycket högt uppe, i min ena skvadron har han ca 1000 Marines under sig, medan t ex en Sgtmaj i en Harrier skvadron kanske bara har ca 150-200.

Hur funkar det där egentligen?

Jag menar, det finns ju officerare som har befäl över mindre grupper inom de där 1000 Marines... Hur funkar det? Parallella system, men vem är över vem? F-n vad rörigt...?

Link to comment
Share on other sites

Jo, inom en skvadron kan det ju finnas mindre enheter, med egna officerare och staff non comissioned officers in charge, sncoic's. Exempel: inom MACS-1 ( Marine Air Control Squadron 1) finns det tre Air Traffic control detachements, A, B och C, dessutom finns Tactical Air Operations Center, Early Warning & Control, Direct Air Support Center och flera andra delar dessutom. Alla dessa delar har en löjtnant till kapten som chef (o2-o3), alla dessa har en sncoic som hjälp, oftast en e8 mastersergeant, men chefen för hela enheten MACS-1 är en överstelöjtnant o5 med en Sgtmaj e9 vid sin sida, inte flera parallella organisationer utan bara små undergrupper i det stora hela, precis som i Sverige, med den skillnaden att det finns en officer med en noncomissioned officer vid sin sida på varje steg, dessutom finns en executive officer oftast som stf åt chefen, kanske inte på plutonsnivå men varje steg ovanför finns det en chef, en stf, en ncoic. Man kan säga att officerarna planerar, leder, nco utför och överser deras planer.

Link to comment
Share on other sites

Ungefär hur stor andel av de som satsar på fortsätta jobba inom det militära (Marinkåren i ditt fall), lyckas bli en "senior NCO" (t ex gunnery sergeant osv)? Det är väl inte så att man avancerar i graderna bara för att man många tjänsteår?

 

Hur blir man "utvald"? Går man som "senior NCO" några kurser innan man befordras?

 

 

Nyfikna hälsningar, Foxtrot Lima :)

Link to comment
Share on other sites

Warrant officers finns fem olika grader I USMC, de har varit minst Sergeante, e5 som varit inne i åtta år och sedan sökt till WOprogrammet, finns inte i alla olika jobb. Skolan är svår, och inte många blir antagna heller. Tror att en annan skillnad är att de inte heller har de fyra års college som krävs får att bli vanlig officer. Dock krävs det inte heller av alla vanliga officerare, det beroro på vilket program man gått igenom.

Gerle...

Vill inte sklå dig på fingrarna.. Men är det inte så att en del civilanställda i ex Ynd tjänst på något sätt kan komma in på WO skalan??

 

Bodde granne med en kille som var civilanställd inom Milint efter att ha gjort ett antal år som Underofficer i armen inom samma fack. Han hade fått ett erbjudande att åka ner till södra Europa som just WO.

Anledningen var att han var förbannat duktig och hade en sådan bra lön/villkor att han egentligen inte ville åka..

Men genon att hans befäl lockade med en WO titel så hamnade han i ett mellanfack där han var "onåbar" för vanliga befäl och kunde "flyta" lite vid sidan om och bara "göra sin grej" utan att behöva hålla på med den vanliga skiten :)

 

Sedan var ett GÄNG av de Hkp piloter (navigatörer) just WO eftersom de var specialister (minns inte varför)

 

Kanske du kan förklara och utveckla mer *LER*

Kan ju ha missat något i denna delen :)

Blev för övrigt väldigt god polare med en Väderleksbiträde som tjäsntgjorde vid 101 Luftburna trots att han var Airforce... (antagligen på grund av att han var lika galen i att hoppa fallskärm som de i 101:a så Airforce ville ha bort honom en bit :) )

Link to comment
Share on other sites

Alla civilanställda har lönegrader som motsvarar olika militära grader, en skala som de civila flygledarna inom Department of Defense ligger på (alltså inte FAA) kallas GS skalan, GS5, 7, 9, 11, 13... Där 13 motsvarar övlt osv, ngn av dessa grader motsvarar en av WO graderna. Att en civil skulle få bli officer kanske kan hända, har aldrig hört om det här i Marinkåren, men det beetyder inte att det inte har hänt. Kanske var det så att han fick ett jobb med en position som motsvarade WO, inte att han var en WO? Hursomhelst var det nog ett bra jobb!

 

Hur många som stannar inne o blir "senior NCOs"? Vad jag förstår galler upp eller ut principen tills man blir Staffsergeant i USMC, är olika i de olika försvarsgrenarna, men efter att man når SSGT e6 kan man stanna inne i 20 år utan att avancera mer. Hör inte till vanligheterna dock. De flesta som når 20 är åtminstone e7 Gunnerysergeant. Skall se om jag inte kan hitta en tabell på % fördelning av grader etc. För att bli e6 o uppåt åste man väljas ut av en kommission, sk board, där de går igenom alla kandidater till den graden i hela USMC, oavsett vilket jobb man har, den sammanträder en gång per år per grad, sedan befordras de som blir utvalda vid olika tillfällen under det kommande året så att alla inte har samma date of rank. Finns skolor/kurser för alla grader från korpral och uppåt, mer och mer centraliserade för varje grad, så korpralskurser kan hållas på bataljonsnivå, eller bas, medan advanced staffcourse för e7 finns bara en eller ett par av. Alla e5 sergeanter på västkusten åker till 29 Palms, de kommer från Yuma, Miramar, Camp Pendleton etc, det är en tredjedel av Marinkårens sergeanter som samlas upp till den skolan.

Link to comment
Share on other sites

Att en civil skulle få bli officer kanske kan hända, har aldrig hört om det här i Marinkåren, men det beetyder inte att det inte har hänt. Kanske var det så att han fick ett jobb med en position som motsvarade WO, inte att han var en WO? Hursomhelst var det nog ett bra jobb!

.

Nja den killen jag kännde hade gjort en sjujädrans massa år i Regular Army men sköt ut sig utan att gå över till National Guard.

I vilket fall var han nu anställd (i Usa) som civil men hade kommerding som Wo i Bosnien inom Mil Int.

Anledningen till att han hamnade där var brist på folk i det facket och att han hade gjort typ 15 år innan han blev civilanställd och han fick ett "erbjudande han inte kunde tacka nej till" avseende lön och förmåner (bland annat 1 extra vända hem)

 

*LER* Helt klart skön kille... Tog på rökrock och bryggde the varje kväll han kom "hem" och satte sig på verandan :).

Blev helsåld på Svenskt Gute bryggd (hade inhandlat det på Hötorget när jag var hemma på leave). För övrigt en stil som man inte förknippade med amerikansk militär.

Hans rumskompis var i 50 årsåldern med tusenmilablick och rakad skalle... Men med en attityd som en filbunke...

Link to comment
Share on other sites

Efter att ha kollat på en del gamla krigsfilmer (ex. Kelly's Heroes m fl), har jag observerat att det finns/fanns en "sergeantgrad" (three stripes up and three down) utan de där små symbolerna i fältet mellan. Vad är detta för grad?

 

Ex. <<< >>> istället för t ex <<<x>>>

 

Ursäkta mitt tafatta försök att illustrera frågan... :ph34r:

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :huh:

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...