Jump to content

Ostraffad för att få vara med i hemvärnet?


Recommended Posts

Måste man verkligen vara ostraffad för att få vara med i hemvärnet? Jag menar, man är ju straffad för att man kört för fort nån gång.....

 

Det beror nog helt på vad man är dömd för. En fortkörning eller liknande blundar de kanske för men en misshandel är nog aningen värre.

Link to comment
Share on other sites

Vart går gränsen?

Snatteri? Olaga hot? Sexuellt ofredande? Hets mot folkgrupp? Misshandel?

 

Är det samma krav som för lumpen? Jag menar i mitt kompani var det en del straffade.....

Edited by fu shield
Link to comment
Share on other sites

Vet inte om det är denna lag som används fortfarande... (Säkerhetsskyddslag (1996:627))

 

 

22 § Vid registerkontroll enligt 14 § får utlämnandet omfatta alla uppgifter om den kontrollerade som finns i SÄPO-registret eller annars behandlas hos Säkerhetspolisen samt de uppgifter om den kontrollerade som finns i belastningsregistret och i misstankeregistret om dom eller misstanke om brott som avses i

- 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§ brottsbalken, (Brott mot liv& hälsa)

- 4 kap. 1-6 och 8-9 a §§ brottsbalken, (Brott mot frihet och frid)

- 6 kap. 1, 2 och 4-6 §§ brottsbalken, (sexualbrott)

- 8 kap. 4-6 §§ brottsbalken, (Stöd medest våld, grovt rån)

- 9 kap. 3 och 4 §§ brottsbalken, (Bedrägeri)

- 12 kap. 3 § brottsbalken, (Skador eller förstör egendom)

- 13 kap. 1-5 b och 7 §§ brottsbalken, (Mordbrand, flygplatssabotage, myteri)

- 16 kap. 1-3, 5, 6 och 8 §§ brottsbalken, (Brott mot allmän ordning, myetri)

- 17 kap. 1 § brottsbalken, (Våld eller hot mot tjänsteman)

- 18 kap. 1 och 3-5 §§ brottsbalken, (högmålsbrott)

- 19 kap. brottsbalken,

- 1 och 3 §§ narkotikastrafflagen (1968:64),

- 9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67), och

- 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Även uppgift om försök och förberedelse till dessa gärningar får lämnas ut. Lag (2005:91).

 

inom parantes mina noteringar på vad för typ av brott det berör...

Edited by Fk Satan
Link to comment
Share on other sites

ok tackar för svaren........

 

Enligt egna dragna slutsatser så ratar man i första hand personer som suttit i fängelse, iallafall om man ser efter här på forumet.

 

Blev lite förvånad när jag fick frågan av hv-chefen och undrade då om det fanns nån "gräns"......

Edited by fu shield
Link to comment
Share on other sites

Det görs som sagt en registerkontroll och utifrån den så bedömmer kompch och säkerhetsofficeren på ansvarig utbildningsgrupp lämpligheten hos den sökande. I tveksamma fall så kan ett samtal genomföras med den sökande för att reda ut frågetecken och tveksamheter. Detta borde gälla vid mindre förseelser, personer med tung brottsliget bör bli avfärdade fortare än kvickt.

Link to comment
Share on other sites

ok tackar för svaren........

 

Enligt egna dragna slutsatser så ratar man i första hand personer som suttit i fängelse, iallafall om man ser efter här på forumet.

 

Blev lite förvånad när jag fick frågan av hv-chefen och undrade då om det fanns nån "gräns"......

 

Nu är detta polisdelen i registerslagningarna... finns även fler ställen där man gör registerslagningar för hv...

Link to comment
Share on other sites

Den frågan får vi aldrig svar på direkt. Registerkontroll omfattar 4 delar. Polisen (se ovan), sociala myndigheter (oftast alkohol/drog problem), SÄPO och MUST. De senare två får man aldirg några svar på vad det är dom kollar.

 

Avslag motiveras aldrig i min erfarenhet.

Edited by Hans Engström
Link to comment
Share on other sites

Den frågan får vi aldrig svar på direkt. Registerkontroll omfattar 4 delar. Polisen (se ovan), sociala myndigheter (oftast alkohol/drog problem), SÄPO och MUST. De senare två får man aldirg några svar på vad det är dom kollar.

 

Avslag motiveras aldrig i min erfarenhet.

 

Nä jag förstår att det kan finnas vissa saker som inte bör bli ofentligt vad det gäller en sådan kontroll. Det fins ju andra minst lika viktiga saker att kontrollera som hurvida man har varit straffad för något brott. många kan ju ha problem med alkohol eller droger men inte vara straffad för det. eller vara medlemmar av organisationer, politiska eller kanske religiösa men inte vara straffade för det.

 

Till Hans.

 

Läste den tråd du skrev om hur man ska behålla folket kvar innom Hv.( bra inlägg i den) Det var lite sånt jag har haft funderingar på när jag frågade i den tråd jag startade om Hemvärnsbataljoner i Sthlm. I den tråden kan man ju läsa en hel del om vad som kan vara problemet med både rekrytering och avhopp. Som någon skrev där att dom hade vari runt 8st på en kompaniövning! och att dom hade varit runt 200, 1987 men nu var dom bara 72.

 

jag som inte är med i Hv (iaf inte ännu) har försökt att få lite mer "kött på benen" angående statusen på Hv men det ser ganska dystert ut tycker jag när man läser här.

 

Tittar man här så kan man ju dra slutsatsen att var och varannan här är med i dessa IP och där fungerar det kanske bra men hur ser det egentligen ut på kompani nivå?

 

D

Link to comment
Share on other sites

Bra överlag när man rättat till det hela lite angående vad man kanske kan förvänta sig att rekrytera. Vi har idag en oerhörd omsättning på kompanierna (flytt på grund av arbet, barn som föds, US, och så vidare). Men de som finns kvar är riktigt bra (även om vi inte är IP). Tyvärr så finns det kanske inte plats för dom som vill vara med, men inte göra mer än sina 20 timmar. 1. pluton hos oss har ett snitt på 59 timmar, och då är ett par som 0ade medräknade. Plutonchefer gör sällan under 120 timmar, Gruppchefer bör göra kring 80-100, soldaterna bår räkna med 60 timmar hos oss. Kompledning kan i princip göra oändligt med tid. Förra året redovisades 161 timmar övningstid för mig, och då har jag inte ens brytt mig om att rapportera förberedlse tid, intervjuer, möten etc. Det enda utom regelrätt tid kring övning var 8 obligatoriska möten med Batledning och/eller Utbildningsgruppen resten bjuder jag på.

 

I år redovisas all tid, för att kunna lämna underlag till RiksHvAvd på vad det de facto innebär att vara så pass bra som du säger att vi är. Jag ligger på kring 90 timmar nu.

Link to comment
Share on other sites

Vet inte om det är denna lag som används fortfarande... (Säkerhetsskyddslag (1996:627))

 

 

 

 

22 § Vid registerkontroll enligt 14 § får utlämnandet omfatta alla uppgifter om den kontrollerade som finns i SÄPO-registret eller annars behandlas hos Säkerhetspolisen samt de uppgifter om den kontrollerade som finns i belastningsregistret och i misstankeregistret om dom eller misstanke om brott som avses i

- 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§ brottsbalken, (Brott mot liv& hälsa)

- 4 kap. 1-6 och 8-9 a §§ brottsbalken, (Brott mot frihet och frid)

- 6 kap. 1, 2 och 4-6 §§ brottsbalken, (sexualbrott)

- 8 kap. 4-6 §§ brottsbalken, (Stöd medest våld, grovt rån)

- 9 kap. 3 och 4 §§ brottsbalken, (Bedrägeri)

- 12 kap. 3 § brottsbalken, (Skador eller förstör egendom)

- 13 kap. 1-5 b och 7 §§ brottsbalken, (Mordbrand, flygplatssabotage, myteri)

- 16 kap. 1-3, 5, 6 och 8 §§ brottsbalken, (Brott mot allmän ordning, myetri)

- 17 kap. 1 § brottsbalken, (Våld eller hot mot tjänsteman)

- 18 kap. 1 och 3-5 §§ brottsbalken, (högmålsbrott)

- 19 kap. brottsbalken,

- 1 och 3 §§ narkotikastrafflagen (1968:64),

- 9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67), och

- 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Även uppgift om försök och förberedelse till dessa gärningar får lämnas ut. Lag (2005:91).

 

inom parantes mina noteringar på vad för typ av brott det berör...

 

Nu gäller 14 § för skyddet mot terrorism och om det finns särskilda skäl.

Enligt 21 § 2. (då HV-personal placeras i säk.klass 3) gäller uppgifterna allt som finns i belastnings- och misstankeregistret mm. Se nedan.

 

"21 § Utlämnande av uppgifter vid registerkontroll får omfatta

 

1. för säkerhetsklass 1 eller 2: varje uppgift som finns

tillgänglig om den kontrollerade och, om det är oundgängligen

nödvändigt, om make eller sambo, och

 

2. för säkerhetsklass 3: uppgifter om den kontrollerade i

belastningsregistret, misstankeregistret, SÄPO-registret och

uppgifter som annars behandlas hos Säkerhetspolisen.

Lag (1998:625)."

 

Källa Säkerhetsskyddslag SFS (1996:627)

 

Disaster

Link to comment
Share on other sites

Grov rattonykterhet åker du ut på!

 

 

Nja... Det beror på... Vet fall där folk fått vara kvar samt fall där folk har åkt ut pga detta. Även fall där individer har blivit antagna resp inte antagna trotts att detta har funnits med.

Link to comment
Share on other sites

Nja... Det beror på... Vet fall där folk fått vara kvar samt fall där folk har åkt ut pga detta. Även fall där individer har blivit antagna resp inte antagna trotts att detta har funnits med.

 

Konstigt ändå vad olika dom bedömmer, måste vara olika personer som har samma typ av tjänst som går igenom säk registren.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Mig veterligen används bara brottsregistret och inte misstankeregistret - vilket kan tyckas konstigt. Man kan tycka att en hemvärnssoldat skall vara en föregångsman i allt denne företar sig och brottslig karriär, om än rattonykterhet, antyder en viss avsaknad av att kunna göra rätt val i rätt tid. Å andra sidan är det långt ifrån alla som begår brott som döms...

 

Den tyske f.d. spaningsgruppchefen i min pluton sade alltid att de bästa soldaterna han haft under sitt befäl i Tyskland var brottslingar och gruvarbetare. Hellre dumma och starka - helt enkelt.

 

Alla kan givetvis begå misstag, men "politiska åsikter" som inte korresponderar med demokrati kan aldrig accepteras!

Link to comment
Share on other sites

Mig veterligen används bara brottsregistret och inte misstankeregistret - vilket kan tyckas konstigt. Man kan tycka att en hemvärnssoldat skall vara en föregångsman i allt denne företar sig och brottslig karriär, om än rattonykterhet, antyder en viss avsaknad av att kunna göra rätt val i rätt tid. Å andra sidan är det långt ifrån alla som begår brott som döms...

 

Den tyske f.d. spaningsgruppchefen i min pluton sade alltid att de bästa soldaterna han haft under sitt befäl i Tyskland var brottslingar och gruvarbetare. Hellre dumma och starka - helt enkelt.

 

Alla kan givetvis begå misstag, men "politiska åsikter" som inte korresponderar med demokrati kan aldrig accepteras!

 

Se tidigare inlägg

 

2. för säkerhetsklass 3: uppgifter om den kontrollerade i

belastningsregistret, misstankeregistret, SÄPO-registret och

uppgifter som annars behandlas hos Säkerhetspolisen.

Lag (1998:625)."

Edited by major disaster
Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

Om det skiter sig totalt när man är med i HV (alltså hittar på något ofog) kan det vara bra att ta kontakt med sina befäl direkt. Förtroendet minskar om man får höra det på omvägar.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...