Jump to content

Pliktverkets PUL-hantering


Magnus

Recommended Posts

Ibland hör man folk snacka om att de ska ljuga för psykologen på mönstingen (om självmordstankar o dyl.) för att slippa lumpen. Då brukar någon alltid vara kvick med att svara att det är dumt eftersom att framtida arbetsgivare kan läsa journalerna.

 

Tycker det verkar ytterst tveksamt att Pliktverket skulle lämna ut sådana uppgifter.

 

Nån som vet hurvida det stämmer?

Link to comment
Share on other sites

Här kanske du får svaret - 6 kap. 12 § sekretesslagen (1980:100):

 

12 § Sekretess gäller i ärende om utredning om totalförsvarspliktigas personliga förhållanden, i ärende om antagning av kvinnor till befattningar inom totalförsvaret som kräver längre grundutbildning än 60 dagar samt i ärende om inskrivning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller i ärende som angår antagning till utbildning vid Försvarsmakten, skyldighet att tjänstgöra med totalförsvarsplikt samt uppskov med och avbrott i sådan tjänstgöring. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärende som avses i detta stycke.

 

Sekretess gäller inom personalvård med avseende på den som tjänstgör med totalförsvarsplikt för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos konsulent eller annan befattningshavare som särskilt har till uppgift att bistå med råd och hjälp i personliga angelägenheter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men.

 

Sekretess gäller inom verksamhet som avser utbildning för totalförsvarsändamål med avseende på den som tjänstgör med totalförsvarsplikt för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning och för uppgift om enskilds personliga

förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men.

 

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

 

--------------

 

Det råder alltså sekretess för sådana uppgifter. Att en handling är allmän innebär inte att det inte kan råda sekretess för hela eller delar av innehållet.

 

Även om eventuella lögner inför psykologen alltså inte lär komma till presumtiva arbetsgivares kännedom kan det ju ändå finnas anledning att låta bli att ljuga...

Link to comment
Share on other sites

Mja, det är sekretessbelagt visserligen.

Men, vissa arbetsgivare kräver att du skriver under en lapp om att de får ta del av det när de anställer dig.

Det här var vanligare förr när det höjdes på ögonbrynen om du som man inte hade gjort värnplikten, man kollade då att du inte var ett psykfall innan man anställde dig.

 

Men som sagt så kräver vissa arbetsgivare att få kolla än.

Link to comment
Share on other sites

Guest Skånsk_makaron

Man kan ju rulla in sig i en matta, hoppa omkring och skrika "jag är en vårrulle!!"

Men man får ändå göra lumpen, en Major med otvivelaktigt rykte sa bara "den är gammal" och gick sonika bara förbi.

Grabben fick bära robotar i Lv...

 

:P

Link to comment
Share on other sites

Dast!

Uhh... det blev en sån där skolflash-back orkade inte läsa mer än de första orden... :)

va det sekretessbelagt eller hur vart det?

 

Ja, det gäller sekretess för uppgifterna. Men som Fu Johansson påpekar råder man i viss utsträckning själv över sekretessen och kan gå med på att lämna ut uppgifter som annars är sekretessbelagda - som när man söker anställning inom barnomsorgen och avkrävs utdrag ur belastningsregistret som visar att man inte dömts för sexualbrott...

 

PS. Övning ger färdighet. Sätt dig med en lagbok, börja från början och när du kommit till slutet kommer du säkert ha övat upp din förmåga att förstå lagtext :)

Link to comment
Share on other sites

PS. Övning ger färdighet. Sätt dig med en lagbok, börja från början och när du kommit till slutet kommer du säkert ha övat upp din förmåga att förstå lagtext  

-----------------------

Ah just det... efter första paragrafen skulle min hjärna göra en Homer Simpson... Duttdadutt trallalla... :)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...