Jump to content

Allvädersförmåga hos A32 & AJ37


Larsson

Recommended Posts

Som många säkert vet, så fick bara c:a en av fyra A32:or

full allväderskapacitet med radar och navigatör.

 

Det jag undrar är som följer:

 

- Vilken förmåga hade de radar/navigatörförsedda A32:orna till uppträdande

nattetid och vid begränsad sikt, f.f.a. avseende insats med ickestyrd ammunition

mot mark och sjömål?

- Vilken förmåga hade A32-systemet som helhet till uppträdande

nattetid och vid begränsad sikt, f.f.a. avseende insats med ickestyrd ammunition

mot mark och sjömål?

- Skillde sig förmågan till insats med ickestyrda vapen mellan de olika A32:orna.

Hade t.ex. de radarförsedda A32:orna även bättre möjlighet till precis vapeninsats

även under obegränsad sikt (med stöd av t.ex. radar)?

 

AJ37 ska ha kunnat genomföra bombfällning mot markmål i mörker genom att utgå

från en av radarn urskiljbar referenspunkt.

 

- Vilka mål och terrängformationer kunde radarn utnyttja som referens?

Kunde den t.ex. använda broar, vattendrag etc.

- Hur varierade precisionen vid bombfällning nattetid beroende på referenspunktens

typ och avståndet mellan referenspunkt och mål?

- I kapcitet hade AJ37 att flyga lågt nattetid och vid begränsad sikt?

 

Och så slutligen:

 

- Hur stod sig A32.s och AJ37:s allvädersförmåga jämfört med liknande system,

såsom Buccaneer, A-6 Intruder, F-111 och Su-24?

- Hade Sovjet ö.h.t. något som kunde jämföras med A32 och AJ37 innan Su-24?

Link to comment
Share on other sites

Som många säkert vet, så fick bara c:a en av fyra A32:or

full allväderskapacitet med radar och navigatör.

Det där är fel sätt att se det på, vad det handlade om var att varje division hade två radar och fyra navigatörer som hela hade nytta av.

- Vilken förmåga hade A32-systemet som helhet till uppträdande

nattetid och vid begränsad sikt, f.f.a. avseende insats med ickestyrd ammunition

mot mark och sjömål?

Det var lysbomber från ett av planen i divisionen som gällde.

Hade t.ex. de radarförsedda A32:orna även bättre möjlighet till precis vapeninsats

även under obegränsad sikt (med stöd av t.ex. radar)?

Bra fråga. Vet du dykvinkeln får du fram avståndet med hjälp av radarhöjdmätaren, så svaret är nej. Om radarn hade en avståndsmätarmod vet jag inte. Men hursomhelst: Alla i gruppen skjuter/fäller samtidigt ändå.

Link to comment
Share on other sites

Bra fråga. Vet du dykvinkeln får du fram avståndet med hjälp av radarhöjdmätaren, så svaret är nej. Om radarn hade en avståndsmätarmod vet jag inte. Men hursomhelst: Alla i gruppen skjuter/fäller samtidigt ändå.

 

Radar är en avståndsmätare (RAdio Detection And Ranging), eller är det jag som missat nått.

Link to comment
Share on other sites

Bra fråga. Vet du dykvinkeln får du fram avståndet med hjälp av radarhöjdmätaren, så svaret är nej. Om radarn hade en avståndsmätarmod vet jag inte. Men hursomhelst: Alla i gruppen skjuter/fäller samtidigt ändå.

Radar är en avståndsmätare (RAdio Detection And Ranging), eller är det jag som missat nått.

Med avståndsmätarmod tro jag menas att man kan få ett avstånd till ett distinkt markmål, vilket tillsammans med en exakt höjdmätning och hastighet gör bombfällning vid dålig sikt betydligt lättare B)

Link to comment
Share on other sites

Radar är en avståndsmätare (RAdio Detection And Ranging), eller är det jag som missat nått.

Den sanne besserwissern noterar också att man med en pulsdopplerradar kan få tvetydighet i avståndet vid högra pulsrepetitionsfrekvenser. Man väljer då bort entydigheten i avståndet till förmån för entydighet i hastighet istället.

 

/mdn

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...