Jump to content

Försvaret ska kunna hjälpa polisen bekämpa terrorism


Recommended Posts

Det är verkligen på tiden att försvarsmakten får tillstånd att hjälpa polisen med uppgifter som en militär organisation är bättre på. Anledningen till det nuvarande förbudet, skotten i Ådalen 1931 har knappast någon anknytning till dagens försvarsmakt. Därför känns det som ett ofantligt slöseri med resurser med den nuvarande lagstiftningen.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Nu börjar det dra ihop sig till omröstning i riksdagen. 0:)

 

Läs pressmeddelandet på adressen:

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx...=omhrmh7D6_4_19

 

 

Nån som vet hur det gick igår med omröstningen i Riksdagen, har letat men inte hittat nåt.

 

Gick förbi rikdagen igår och då låg det några ungdomar mellan Riksdagen och Kungliga slottet med röd färg på magen och delade ut lappar om Ådalen. De är för gulliga. :D

Link to comment
Share on other sites

Nu börjar det dra ihop sig till omröstning i riksdagen. :D

 

Läs pressmeddelandet på adressen:

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx...=omhrmh7D6_4_19

 

 

Nån som vet hur det gick igår med omröstningen i Riksdagen, har letat men inte hittat nåt.

 

Gick förbi rikdagen igår och då låg det några ungdomar mellan Riksdagen och Kungliga slottet med röd färg på magen och delade ut lappar om Ådalen. De är för gulliga. :D

 

Vilken tur att vi försvarar deras rätt att göra så... :navy:

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Det var ett logiskt och klokt beslut. Men jag hoppas att MUST och SÄPO håller sina påsar långt ifrån varandra rent organisatoriskt.

 

Det har ju diskuterats hur den framtida organisationen av underrättelsetjänst och säkerhetstjänst skall se ut men det är ju en annan sak än att det militära skall ställa upp med unika resurser.

 

mig veterligen har de inte löst betalningen om de kallar in HV för skydd av objekt. statsmakten har väl en del praktiska saker att lösa först.

 

det är enkelt att påminna om Ådalen men vi kommer ju lyckligtvis inte att åka dit på att hantera demonstrationer. jag kan förstå om vissa individer som anser sig ha en rätt att argumentera med hjälp av stenkastning och vandalism oroar sig för det står militär i andra änden men det är ju inte aktuellt eftersom det bara är terrorism som den nya lagen gäller. trots att vissa grupper använder våld som politiskt medel vid sina demonstrationer och mot meningsmotståndare så har de ju inte stämplats som terrorister.

Link to comment
Share on other sites

Det var ett logiskt och klokt beslut. Men jag hoppas att MUST och SÄPO håller sina påsar långt ifrån varandra rent organisatoriskt.

 

Det har ju diskuterats hur den framtida organisationen av underrättelsetjänst och säkerhetstjänst skall se ut men det är ju en annan sak än att det militära skall ställa upp med unika resurser.

 

mig veterligen har de inte löst betalningen om de kallar in HV för skydd av objekt. statsmakten har väl en del praktiska saker att lösa först.

 

det är enkelt att påminna om Ådalen men vi kommer ju lyckligtvis inte att åka dit på att hantera demonstrationer. jag kan förstå om vissa individer som anser sig ha en rätt att argumentera med hjälp av stenkastning och vandalism oroar sig för det står militär i andra änden men det är ju inte aktuellt eftersom det bara är terrorism som den nya lagen gäller. trots att vissa grupper använder våld som politiskt medel vid sina demonstrationer och mot meningsmotståndare så har de ju inte stämplats som terrorister.

 

Om ett stort terrorattentat utförs i Sverige gissar jag att en militär medverkan skulle ses som självklar, militärens unika resurser skulle vara efterfrågade. Problemet är ju innan man står inför faktum. Med hur mycket våld skall man möta dem som planerar ett attentat? Polisen i London dödade en misstänkt självmordsbombare. Mannen i fråga var helt oskyldig visade det sig efteråt. Polisen är ändå vana vid att hantera misstänka, hur skulle militären hantera liknande situationer?

I riskbedömningen har det hittills varit SÄPO som styrt, frågan är hur påverkan från must förändrar SÄPO:s arbete. SÄPO själv är mycket kritiska till MUST inblandning i detta, de går till och med så långt att de bedömer att hotbilden kommer att öka bara genom sammanblandning i sig mellan civilt polisiära uppdrag och militära dito. Så skriver de i sitt remissvar på den promemoria som skickats ut angående en förändrad säkerhetsorganisation. Remissyttrandet finns på www.sakerhetspolisen.se

Link to comment
Share on other sites

Om ett stort terrorattentat utförs i Sverige gissar jag att en militär medverkan skulle ses som självklar, militärens unika resurser skulle vara efterfrågade. Problemet är ju innan man står inför faktum. Med hur mycket våld skall man möta dem som planerar ett attentat? Polisen i London dödade en misstänkt självmordsbombare. Mannen i fråga var helt oskyldig visade det sig efteråt. Polisen är ändå vana vid att hantera misstänka, hur skulle militären hantera liknande situationer?

I riskbedömningen har det hittills varit SÄPO som styrt, frågan är hur påverkan från must förändrar SÄPO:s arbete. SÄPO själv är mycket kritiska till MUST inblandning i detta, de går till och med så långt att de bedömer att hotbilden kommer att öka bara genom sammanblandning i sig mellan civilt polisiära uppdrag och militära dito. Så skriver de i sitt remissvar på den promemoria som skickats ut angående en förändrad säkerhetsorganisation. Remissyttrandet finns på www.sakerhetspolisen.se

 

 

polisen är ju fortfarande ansvariga och de som leder insatsen även om den enskilde soldaten står under militärt befäl. om jag förstått det rätt så blir det väl i princip att HV skyddar objekt vilket inte är någon ny uppgift. det blir till att följa skyddslagen, nödvärnsrätt och envarsgripande.

Link to comment
Share on other sites

Det här beslutet är ett steg i rätt riktning. :clap:

 

Men, är det inte ett lite för kort steg?

 

Lagen omfattar enbart terrorrism, varför ska inte FM kunna hjälpa till vid exempelvis stora naturkatastrofer?

Visst dom får redan idag "hjälpa till" men bara om FMs personal inte kan tänkas utsättas för fara eller tvingas använda våld eller tvång mot enskilda? Varför? :D

 

Tänk er om vi har en STOR skogsbrand och räddningstjänstens och polisens resurser inte räcker och FMs personal måste hjälpa till med att göra brandgator och med att evakuera civila.

Det här går inte enligt nuvarande lagstiftning, att göra brandgator när det är skogsbrand är farligt och när man ska evakuera civila kanske vissa inte vill bli evakuerade, då måste man använda tvång.

 

Lagstiftnigen borde vara som den nya lagen med den skillnad att den gällde ALLA situationer där polisen eller någon annan myndighet inte har tillräckliga resurser och/eller kompetens och/eller matriel.

Edited by sportdykare
Link to comment
Share on other sites

Militären får redan hjälpa till vid naturkatastrofer och har gjort det länge.

 

Undertecknad släckte skogsbrand den torra sommaren 1994. Det var en viktig ögonöppnare för mig. Jag lärde mig mycket om mig själv och andra människor under pressade situationer.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
så blir det väl i princip att HV skyddar objekt vilket inte är någon ny uppgift. det blir till att följa skyddslagen, nödvärnsrätt och envarsgripande.
Inte bara envarsgripande! Enligt 5 § lagen om FMs stöd till Polisen vid terrorismbekämpning så har FMs personal (som uppfyller vissa kriterier) befogenhet som polisman. Han/hon har även rätt att gripa enligt 24 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken. Dvs man kan gripa på misstanke och inte bara på bar gärning, flyende fot eller efterlyst. Man har även lite större befogheter att bruka våld.

 

Och betalning... Om jag fattar det hela rätt (utan att ha tittat för djupt) så kan väl betalning ske enligt samma modell som idag. Det är Försvarsmakten som är s a s arbetsgivare om man bistår Polisen. Det är då upp till Försvarsmakten att utforma hur man vill pröjsa folk vilket jag tänker mig kan vara allt från dagpenning för vpl till sgi och räddningstjänslön för Hv/frivv!?

 

OT - Snappade upp en grej från propen till lagen. Stödet enl. den här lagen innebär att FM stödjer med vad man har. Totalförsvarspliktiga är sedan endast skyldiga att delta i sådan verksamhet FM har att utföra. Dvs FM har primärt inte i uppgift att ha antiterroristförband för sådan verksamhet inom landet. Då kan man inte heller ha antiterroristförband med vpl och man kan ju då heller inte stödja Polisen med ett antiterroristförband med vpl. Iofs kan man ju "gå runt" det hela genom att hävda att förbandet utbildas endast för US. Men då lär nog en del politiker på grön/röda skalan skrika som stuckna grisar. Ja, jo, man kan ju komma runt det hela med anställd personal också.

 

Men, vad jag tänkte var, att dessa skäl talar för att om FM inte vill sätta upp fler förband á la SSG osv och betala goa pengar för det utan även vill ha en lite bredare spets så återstår i dagens läge kanske endast Hemvärnsförordningen, d v s Hvförband!? Appropå goa pengar för en SSG-gubbe/gumma. Med ½ mille plus i lön per skalle plus arbetsgivaravgift på det på ca 300 000 tusen, så borde det ju finnas ekonomiskt utrymme att skramla ihop ett förband á la TA-SAS?! Det finns ju tankar med lite mer kompetent insats, med 120 tim, utöver dagens Hv-insats. Det kanske är sådana här uppgifter man kalkylerar med?!

Link to comment
Share on other sites

Men, vad jag tänkte var, att dessa skäl talar för att om FM inte vill sätta upp fler förband á la SSG osv och betala goa pengar för det utan även vill ha en lite bredare spets så återstår i dagens läge kanske endast Hemvärnsförordningen, d v s Hvförband!? Appropå goa pengar för en SSG-gubbe/gumma. Med ½ mille plus i lön per skalle plus arbetsgivaravgift på det på ca 300 000 tusen, så borde det ju finnas ekonomiskt utrymme att skramla ihop ett förband á la TA-SAS?! Det finns ju tankar med lite mer kompetent insats, med 120 tim, utöver dagens Hv-insats. Det kanske är sådana här uppgifter man kalkylerar med?!

 

1 Detta vore ju intressant, eller hur forumet?!

Men, vad jag tänkte var, att dessa skäl talar för att om FM inte vill sätta upp fler förband á la SSG osv och betala goa pengar för det utan även vill ha en lite bredare spets så återstår i dagens läge kanske endast Hemvärnsförordningen, d v s Hvförband!? Appropå goa pengar för en SSG-gubbe/gumma. Med ½ mille plus i lön per skalle plus arbetsgivaravgift på det på ca 300 000 tusen, så borde det ju finnas ekonomiskt utrymme att skramla ihop ett förband á la TA-SAS?!

 

2 Källa till detta ??

Det finns ju tankar med lite mer kompetent insats, med 120 tim, utöver dagens Hv-insats. Det kanske är sådana här uppgifter man kalkylerar med?!

 

 

Jag minns inte Ådalen, men jag vet att den inte är relevant idag

Link to comment
Share on other sites

1 Detta vore ju intressant, eller hur forumet?!Men, vad jag tänkte var, att dessa skäl talar för att om FM inte vill sätta upp fler förband á la SSG osv och betala goa pengar för det utan även vill ha en lite bredare spets så återstår i dagens läge kanske endast Hemvärnsförordningen, d v s Hvförband!? Appropå goa pengar för en SSG-gubbe/gumma. Med ½ mille plus i lön per skalle plus arbetsgivaravgift på det på ca 300 000 tusen, så borde det ju finnas ekonomiskt utrymme att skramla ihop ett förband á la TA-SAS?!

 

2 Källa till detta ??

Det finns ju tankar med lite mer kompetent insats, med 120 tim, utöver dagens Hv-insats. Det kanske är sådana här uppgifter man kalkylerar med?!

Var det 120 tim som du undrade över källa på? Just nu pågår en utredning om det framtida hemvärnet. Antingen är det Rikshemvärnschefen eller/och HvSS som håller i trådarna. Jag har inte hittat något mtrl på nätet utan jag såg det på HvSS. Jag kommer inte ihåg tidsperspektiven men tror att det rörde sig om fr o m 2008 eller 2010. Av de hittills redovisade tre huvudalternativen så finns 120 timmars insats med i två alternativ. Jag skulle tro att mycket talar för att det kommer bli så m a o.

 

Fast om man jämför med Hv-016 (deras lite skarpare gäng) i Norge så är kravet att de ska kunna tjänstgöra 25 dagar. Det blir ju några timmar till. Fast det kan ju betyda upp till 25 dagar, så det blir lite äpplen och päron.

Link to comment
Share on other sites

@wedin : Jo, rätt uppfattat.

 

Så då ska vi alltså ha

 

1 ett ännu vassare Insatsförband :D

 

2 två olika kontrakt i nuvarande Insatsförband :banghead:

 

??

 

Intressant.

 

Om inte gudarna vill annat så kommer jag ju vara med och se det innifrån.

Link to comment
Share on other sites

Det var ett logiskt och klokt beslut. Men jag hoppas att MUST och SÄPO håller sina påsar långt ifrån varandra rent organisatoriskt.

 

Klokt, vete fan. När Polisen inte kan reda ut vem som har gett order om tex gripanden vid Hvitfeldtska eller för den delen den allmänna ledningen vid Göteborgskravallerna så undrar jag hur bra detta beslut är.

Link to comment
Share on other sites

Klokt, vete fan. När Polisen inte kan reda ut vem som har gett order om tex gripanden vid Hvitfeldtska eller för den delen den allmänna ledningen vid Göteborgskravallerna så undrar jag hur bra detta beslut är.

 

Tjaa finns väl en annan erfarenhet av att leda stora styrkor och risken är nog rätt stor att eventuella militära befäl ser till att dom inte riskerar att få på skallen dvs har nerskrivet för deras egen skull vem som beordrat vad/när.

 

Huruvida polisen har koll på sina order, det får polisen hålla reda på själv. :)

Link to comment
Share on other sites

Det var ett logiskt och klokt beslut. Men jag hoppas att MUST och SÄPO håller sina påsar långt ifrån varandra rent organisatoriskt.

 

Klokt, vete fan. När Polisen inte kan reda ut vem som har gett order om tex gripanden vid Hvitfeldtska eller för den delen den allmänna ledningen vid Göteborgskravallerna så undrar jag hur bra detta beslut är.

Inget hindrar väl polisen från att utnyttja militären även där?

Polisen säger t.ex. skydda detta objekt.. sedan är det upp till FM att lösa resten.

Link to comment
Share on other sites

Klokt, vete fan. När Polisen inte kan reda ut vem som har gett order om tex gripanden vid Hvitfeldtska eller för den delen den allmänna ledningen vid Göteborgskravallerna så undrar jag hur bra detta beslut är.
Inget hindrar väl polisen från att utnyttja militären även där?

Polisen säger t.ex. skydda detta objekt.. sedan är det upp till FM att lösa resten.

Om det rör sig om terrorism ja, annars nej!
Link to comment
Share on other sites

...

Lagen omfattar enbart terrorrism, varför ska inte FM kunna hjälpa till vid exempelvis stora naturkatastrofer?

Visst dom får redan idag "hjälpa till" men bara om FMs personal inte kan tänkas utsättas för fara eller tvingas använda våld eller tvång mot enskilda? Varför? ,O

 

Tänk er om vi har en STOR skogsbrand och räddningstjänstens och polisens resurser inte räcker och FMs personal måste hjälpa till med att göra brandgator och med att evakuera civila.

Det här går inte enligt nuvarande lagstiftning, att göra brandgator när det är skogsbrand är farligt och när man ska evakuera civila kanske vissa inte vill bli evakuerade, då måste man använda tvång.

...

 

Det kan ha att göra med att en del av FM.s personal är pliktpersonal och då skall man inte tvinga dem till vad som helst.

 

När det gäller våldsanvändningen i fredstid så bör nog polisen ha monopol på den och i sista hand anställd militär personal.

 

Att tvinga till evakuering låter som ett utmärkt jobb för polisen?

Link to comment
Share on other sites

...

Lagen omfattar enbart terrorrism, varför ska inte FM kunna hjälpa till vid exempelvis stora naturkatastrofer?

Visst dom får redan idag "hjälpa till" men bara om FMs personal inte kan tänkas utsättas för fara eller tvingas använda våld eller tvång mot enskilda? Varför? :Malaj:

 

Tänk er om vi har en STOR skogsbrand och räddningstjänstens och polisens resurser inte räcker och FMs personal måste hjälpa till med att göra brandgator och med att evakuera civila.

Det här går inte enligt nuvarande lagstiftning, att göra brandgator när det är skogsbrand är farligt och när man ska evakuera civila kanske vissa inte vill bli evakuerade, då måste man använda tvång.

...

 

Det kan ha att göra med att en del av FM.s personal är pliktpersonal och då skall man inte tvinga dem till vad som helst.

 

När det gäller våldsanvändningen i fredstid så bör nog polisen ha monopol på den och i sista hand anställd militär personal.

 

Att tvinga till evakuering låter som ett utmärkt jobb för polisen?

 

Här KAN ju även FM bistå med transporter -även om uppdraget först bör läggas ut på civila entrepenörer. Det finns ju företag som lever på att transportera folk (FM ska ju inte konkurrera ut desa företag)... Frågan togs upp under stormen Gudrun. Så fort det civila samhället hade återtagit rusurser för transport av drivmedel etc skulle FM:s tankbilar dra sig ur...

Link to comment
Share on other sites

Det var ett logiskt och klokt beslut. Men jag hoppas att MUST och SÄPO håller sina påsar långt ifrån varandra rent organisatoriskt.

 

Klokt, vete fan. När Polisen inte kan reda ut vem som har gett order om tex gripanden vid Hvitfeldtska eller för den delen den allmänna ledningen vid Göteborgskravallerna så undrar jag hur bra detta beslut är.

Inget hindrar väl polisen från att utnyttja militären även där?

Polisen säger t.ex. skydda detta objekt.. sedan är det upp till FM att lösa resten.

 

Du missförstår mitt inlägg, problemet som jag ser det är att Polisen inte är byxade till att leda större insatser, och att man efter en större insats inte kan klarlägga vem som gav order om vad.

 

Ta en insats som Hvitfeldtska. Om det nu varit militär personal som genomfört den på polisledningens begäran, och åtal väckts efteråt mot dom ansvariga militärerna, hur bra är det då att ha en polisledning som skyller ifrån sig och inte tar ansvar? Tidningarna hade inte varit nådiga, jag kan se jämförelserna med Chilekuppen. "Militärerna löpte amok" mm och stödet från FM hade förmodligen varit NOLL.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

En liten fundering... I nedanstående länk står följande att läsa:

6 § Den som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning med totalförsvarsplikt är skyldig att delta i verksamhet enligt denna lag endast om förutsättningarna i 5 kap. 3 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt är uppfyllda. Han eller hon får inte användas för uppgifter som kan medföra en inte obetydlig risk för att han eller hon kommer att skadas.
(Fetmarkering av mig)

 

I min värld finns det inte många uppgifter i samband med terrorism som kan klassas med obetydlig risk. Frågan är således, vad för typ av uppgifter kan tänkas lämpliga?

 

Lag om försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning

Link to comment
Share on other sites

En liten fundering... I nedanstående länk står följande att läsa:
6 § Den som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning med totalförsvarsplikt är skyldig att delta i verksamhet enligt denna lag endast om förutsättningarna i 5 kap. 3 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt är uppfyllda. Han eller hon får inte användas för uppgifter som kan medföra en inte obetydlig risk för att han eller hon kommer att skadas.
(Fetmarkering av mig)

 

I min värld finns det inte många uppgifter i samband med terrorism som kan klassas med obetydlig risk. Frågan är således, vad för typ av uppgifter kan tänkas lämpliga?

 

Lag om försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning

Tja, man kan tänka sig:

Stötta med underhåll, hjälpa vid lastning av omhändertagen mtrl, upprätta "cordon" runt arbetsområde i syfte att hålla nyfikna civila borta och då även trafikleda runt området, transportera skadade eller övrig transport, upprätta och betjäna sambandssystem, mm mm.

Vem vet vad som behövs?

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Tja, man kan tänka sig:

Stötta med underhåll, hjälpa vid lastning av omhändertagen mtrl, upprätta "cordon" runt arbetsområde i syfte att hålla nyfikna civila borta och då även trafikleda runt området, transportera skadade eller övrig transport, upprätta och betjäna sambandssystem, mm mm.

Vem vet vad som behövs?

 

/K

Ja, men i samma lag kan man läsa:

1 § I denna lag finns bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning i form av insatser som kan innebära användning av våld eller tvång mot enskilda. /Träder i kraft I:2006-07-01/

Rikspolisstyrelsen får begära sådant stöd om

1. stödet behövs för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot en handling som kan utgöra brott enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,

2. ingripandet kräver resurser av särskilt slag som polisen inte har tillgång till, och

3. regeringen har lämnat sitt medgivande.

Regeringens medgivande behövs inte i sådana brådskande fall som kan innebära fara för människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom. Rikspolisstyrelsen skall omedelbart underrätta regeringen om stöd har begärts utan regeringens medgivande. Därefter skall regeringen pröva huruvida beslutet att begära stöd skall undanröjas eller bestå.

(Fetmarkering av mig)

Det går säkert att komma runt det stycket men i mina ögon syftar det till bruk av vapen/fordon som polisen normalt inte kan tillgå. Jag har svårt att sätta det i samband med obetydlig risk för personskada.

 

Förmodligen är det jag som inte ser möjligheterna utan begränsningarna. Jag tycker dock att man borde använda formuleringen "Han eller hon får inte användas för uppgifter som kan medföra en uppenbar risk för att han eller hon kommer att skadas."

Link to comment
Share on other sites

Hur mycket transportresurser har Polisen? Hur stora möjligheter har de att utspisa folk/personal? Hur många man är de egentligen i ett givet område? Och så vidare...

Det handlar inte om att "komma runt" utan att tillämpa lagen så att andemeningen efterlevs.

 

Jag är nästintill helt säker på att Polisen inte vill ha värnpliktiga med vapen under tex. en fritagning på Arlanda. Anställd försvarsmaktspersonal tror jag inte att de tackar nej till så till vida att den är rätt utbildad.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Således kan Polisen ringa F7 och be dom skicka upp en rote gripen för att bekämpa ett kapat flygplan över Stockholm, efter 30min :uuh:

 

Det är nog mera FMs mer avancerade enheter man vill åt i terrorbekämpningssyfte.

Tex kan man behöva störa ut kommunikationer och det klarar ju signaltrupperna bättre än norrmalmspolisen.

Polisen kanske behöver frita gisslan på ett fartyg då kan en Ubåt vara bra att ha.

Link to comment
Share on other sites

Således kan Polisen ringa F7 och be dom skicka upp en rote gripen för att bekämpa ett kapat flygplan över Stockholm, efter 30min :D

 

Det är nog mera FMs mer avancerade enheter man vill åt i terrorbekämpningssyfte.

Tex kan man behöva störa ut kommunikationer och det klarar ju signaltrupperna bättre än norrmalmspolisen.

Polisen kanske behöver frita gisslan på ett fartyg då kan en Ubåt vara bra att ha.

Tvivlar att så många av dom enheterna kan dra igång på så kort tid som krävs.

Manskap och ledarskap lär nog nyttjas mer. HV och befäl med specialkompetens för att hantera långa och stora operationer..

Typ hålla ordning på andra ställen så polisen kan bunta ihop "aktivister"..

Eller typ som denna artikel..

http://www.mil.se/index.php?lang=S&c=news&id=33420

Mer spännande än så väntar jag mig inte..

 

"Dyka upp" med en ubåt för att gå ombord på en båt som är övertagen av farliga typer..

Njaa då får du nog fråga Navy SEALS om dom tänkt på en sådan farlig operatin ;)

 

Och störa ut radiotrafik? När SOS alarm börjar på allvar lägga in att man kan skicka SMS till larmnummer osv.. :uuh:

 

 

Fast vem vet vad framtiden hittar på det kanske blir häftiga "operationer".... Annars går ja å ser nästa steven segal rulle :ph34r:

Link to comment
Share on other sites

Tvivlar att så många av dom enheterna kan dra igång på så kort tid som krävs.

Hört talas om incidentroten? ;)

Och störa ut radiotrafik? När SOS alarm börjar på allvar lägga in att man kan skicka SMS till larmnummer osv.. :clap:

Ja? Och vad är mobiltelefoni om inte radiotrafik?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...