Jump to content

Recommended Posts

Vore ju kul om vi kunde lista även artilleriets krigsförband. Jag vet att Kalixlinjen varit uppe till beskådan och vareviga KA-förband går också att få prydligt serverat här på forumet.

 

Gotlands artilleriregemete, A7:

 

18. mekhaubitsbataljonen (tidigare pansarhaubitsbataljon G) 15,5 cm haubits m/F

7. fördelningshaubitsbataljonen, 15,5 cm haubits m/F

21. fördelningshaubitsbataljonen, 15,5 cm haubits m/F

7. artilleriregementsstaben (eller vad den kan ha hetat)

 

(möjligen även Fogrupp "Sudergruppen" som C A7 var chef över. Inget artilleriförband, förvisso)

Link to post
Share on other sites
Vore ju kul om vi kunde lista även artilleriets krigsförband. Jag vet att Kalixlinjen varit uppe till beskådan och vareviga KA-förband går också att få prydligt serverat här på forumet.

 

Gotlands artilleriregemete, A7:

 

18. mekhaubitsbataljonen (tidigare pansarhaubitsbataljon G) 15,5 cm haubits m/F

7. fördelningshaubitsbataljonen, 15,5 cm haubits m/F

21. fördelningshaubitsbataljonen, 15,5 cm haubits m/F

7. artilleriregementsstaben (eller vad den kan ha hetat)

 

(möjligen även Fogrupp "Sudergruppen" som C A7 var chef över. Inget artilleriförband, förvisso)

Tidigare (fram till början på 80-talet) fanns Fördelningshaubitsbataljon G beväpnade med 18 st 10.5 cm haub 4140.

 

Jag vet att MekB18 hade 4140 som brigadartilleri till i alla fall mitten på 80-talet. Vet du när de bytte till fransyskan?

Dessutom utbildade A7 bataljonsartilleriet för MekB18, bestående av haubkompanier med 10.5 cm haub 4140.

 

Ett (fält)artilleriregemente består av:

  • en artilleriregementschef (tillika fördelningsartillerichef)
  • en artilleriregementsstab
  • ett artilleriregementsstabskompani (ljudmätplut, artrrgrp, artjplut, fördhkpplut, vädergrp)
  • två-fyra fördelningsartilleribataljoner mm

Link to post
Share on other sites

Fortsätter med krigsförbanden som A4 i Östersund organiserade under 1990-talet.

 

Norrlands Artilleriregemente, A4:

 

4. Artilleriregementsstaben

- 14. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77B)

- 26.Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77B)

 

66. Artilleriledningsstaben

- 43. Fohaubbat (10.5 cm Haub m/40)

- 44. Fohaubbat (10.5 cm Haub m/40)

 

Brigadartilleri:

5. Norrlandshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

13. Norrlandshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

21. Norrlandshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

Link to post
Share on other sites

Svea Artilleriregemente, A1:

 

1. Artilleriregementsstaben

- 6. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

- ?

 

Brigadartilleri:

4. Haubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

2. Haubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

9. Mekhaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

Link to post
Share on other sites

Bodens Artilleriregemente (senare även Norrlands Artilleriregemente) A8

 

Artregstab

 

Fördelningsartilleri

2. Fördkanbat (15,5 cm Bkan 1C) B)

6. Fördkanbat (15,5 cm Bkan 1C)

?

 

Brigadartilleri

19. Mekhaubbat (till MekB19) (15,5 cm Haub 77B)

?

 

Måste erkänna att det enda jag är helt säker på är bkan-förbanden, men så tillhörde jag ju ett av dem... Kanske någon med mer detaljkunskaper kan fylla i.

Link to post
Share on other sites
Bodens Artilleriregemente (senare även Norrlands Artilleriregemente) A8

 

Artregstab

 

Fördelningsartilleri

2. Fördkanbat (15,5 cm Bkan 1C) B)

6. Fördkanbat (15,5 cm Bkan 1C)

?

 

Brigadartilleri

19. Mekhaubbat (till MekB19) (15,5 cm Haub 77B)

?

 

Måste erkänna att det enda jag är helt säker på är bkan-förbanden, men så tillhörde jag ju ett av dem... Kanske någon med mer detaljkunskaper kan fylla i.

Det fanns ju en till Fördkanbat, frågan är vilken.

 

19. Mekhaubbat hade, likt allt annat brigadartilleri, Haub m/77A

A8 utbildade även 20. Norrlandshaubitsbataljonen (Haub m/77A).

 

Uteslutningsmetoden säger att det var A8 som organiserade Foartreg AR 67 som tillhörde Fo 67.

 

Citerar mig själv från en annan tråd:

1995 var de 33 artilleribataljonerna fördelade enligt nedan:

 

Fördelningsartilleri:

10 st: 15.5 cm haub F

2 st: 15.5 cm bkan

1 st: 15.5 cm haub 77A

4 st: 15.5 cm haub 77B

totalt 17 bataljoner

 

Brigadartilleri:

15 st: 15.5 cm haub 77A

1 st: 15.5 cm haub F

totalt 16 bataljoner

 

De krigsorganiserade artilleriregementena (dit fördelningsbataljonerna hörde) var 1995 sju + två:

 

Kriorg - Knutet till

A1 - 14. förd

A2 - 3. förd

A3 - 13. förd

A4 - 2. förd

A7 - MKG

A8 - 6. förd

A9 - 4. förd

66. artledningsstaben - Fo 66

Foartreg AR 67 - Fo 67

Link to post
Share on other sites
Fördelningsartilleri

2. Fördkanbat (15,5 cm Bkan 1C) B)

6. Fördkanbat (15,5 cm Bkan 1C)

?

Det fanns ju en till Fördkanbat, frågan är vilken.

Någon ytterligare fördelningskanonbataljon fanns det inte, åtminstone inte på den tiden när fördkanbat hade 12 pjäser. Däremot kan det ha funnits ytterligare fördhaubbat som utbildades på A8.

 

Miss på 77A kontra B där. Dock vet jag att det utbildades förband med 77B på A8 eftersom jag själv hjälpt till med det. Exakt vilket förband (om något) de personerna tillhörde kan jag dock inte svara på. Det var i slutet på 90-talet och början på 2000-talet oerhört mycket försöksverksamhet och tester. Inte alla tillhörde något krigsförband.

Link to post
Share on other sites
Fördelningsartilleri

2. Fördkanbat (15,5 cm Bkan 1C) B)

6. Fördkanbat (15,5 cm Bkan 1C)

?

Det fanns ju en till Fördkanbat, frågan är vilken.

Någon ytterligare fördelningskanonbataljon fanns det inte, åtminstone inte på den tiden när fördkanbat hade 12 pjäser. Däremot kan det ha funnits ytterligare fördhaubbat som utbildades på A8.

 

Miss på 77A kontra B där. Dock vet jag att det utbildades förband med 77B på A8 eftersom jag själv hjälpt till med det. Exakt vilket förband (om något) de personerna tillhörde kan jag dock inte svara på. Det var i slutet på 90-talet och början på 2000-talet oerhört mycket försöksverksamhet och tester. Inte alla tillhörde något krigsförband.

Fördkanbat hade fram till slutet på 80-talet, 8 pjäser/bataljon och då hade man tre bataljoner.

 

Efter A4:s nedläggning övergick deras två fördelningshaubitsbataljoner till A8.

 

EDIT: la till årtal och tog bort lite spekulation.

Edited by Pegin
Link to post
Share on other sites
Tidigare (fram till början på 80-talet) fanns Fördelningshaubitsbataljon G beväpnade med 18 st 10.5 cm haub 4140.

 

Jag vet att MekB18 hade 4140 som brigadartilleri till i alla fall mitten på 80-talet. Vet du när de bytte till fransyskan?

Dessutom utbildade A7 bataljonsartilleriet för MekB18, bestående av haubkompanier med 10.5 cm haub 4140.

 

Fördelningsartilleriet på Gotland hade 15.5 F ett tag, men bytte bort dessa mot 4140 och fick sedermera tillbaka Fransyskan vill jag minnas att jag läst i en bok som heter nå´t i stil med "Gotlands försvar". Eftersom Gotlandsbrigaden var ett förband som utrustades med överbliven, om inte uttjänt, materiel så kan man väl tänka att Fransyskan kom när något annat förband fick haub77. Dock, i mitten av 1980-talet klingar bra även i mitt huvud.

 

Såg förresten tre lfshaubitskompaniers m/40´or stå uppställda på P18 runt 1998-2000, säkert när dessa drogs ur KriO. Batljonsartilleri med 4140 utbildade man på åtminstone 1996-97 och Fransyskan 1997-98. 98-99 skulle blivit fördhaubbat 77B men ett nedläggningsbeslut kom emellan vill jag minnas. Minnet är ju som bekant kort med knivskarpt...

Link to post
Share on other sites

Ok, har nu sammanställt det jag vet om artilleriets krigsorganisation. Det som behöver kompletteras på listan är namnen på fördartbat och antalet/tillhörigheten på Foartbat/komp som enligt uppgift var "ett fåtal".

 

Here we go...

 

Artilleriregementenas krigsförband i mitten på 1990-talet:

 

17 st fördelningsartilleribataljoner

16 st brigadartilleribataljoner

? st försvarsområdeshaubitsbataljoner/kompanier

? st fasta försvarsområdeskanonbataljoner/kompanier

 

Svea Artilleriregemente, A1 Linköping:

 

Fördelningsartilleri:

 

1. Artilleriregementsstaben (tillhörde 14. Förd.)

- 6. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

 

Brigadartilleri:

 

4. Haubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

2. Haubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

1. Haubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

10. Mekhaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

 

Samt 8 st Haubitskompanier i lokalförsvaret och som bataljonsartilleri i Pansar/Mekbrigader. (10.5 cm Haub m/4140, 10.5 cm Haub m/40)

 

Wendes Artilleriregemente, A3 Hässleholm (tidigare Kristianstad):

 

Fördelningsartilleri:

 

3. Artilleriregementsstaben (tillhörde 13. Förd.)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

 

Brigadartilleri:

 

8. Pansarhaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

7. Mekhaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

16. Haubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

 

Samt 8 st Haubitskompanier i lokalförsvaret och som bataljonsartilleri i Pansar/Mekbrigader. (10.5 cm Haub m/4140, 10.5 cm Haub m/40)

 

Norrlands Artilleriregemente, A4 Östersund:

 

Fördelningsartilleri:

 

4. Artilleriregementsstaben (tillhörde 2. Förd.)

- 14. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77B)

- 26. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77B)

 

Territorialförsvarsartilleri:

 

66. Artilleriledningsstaben

- 43. Försvarsområdeshaubitsbataljonen (10.5 cm Haub m/40)

- 44. Försvarsområdeshaubitsbataljonen (10.5 cm Haub m/40)

 

Brigadartilleri:

 

5. Norrlandshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

13. Norrlandshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

21. Norrlandshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

 

Gotlands Artilleriregemente, A7 Visby:

 

Fördelningsartilleri:

 

7. Artilleriregementsstaben (tillhörde MKG)

- 21. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

 

7. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F) (Ingick i 14. Fördelningen, okänt om den tillhörde AR 1.)

 

Brigadartilleri:

 

18. Mekhaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

 

Samt 4 st Haubitskompanier i lokalförsvaret och som bataljonsartilleri i Pansar/Mekbrigader. (10.5 cm Haub m/4140, 10.5 cm Haub m/40)

 

Bodens Artilleriregemente, A8 Boden:

 

Fördelningsartilleri:

 

8. Artilleriregementsstaben (tillhörde 6. Förd.)

- 2. Fördelningskanonbataljonen (15,5 cm Bkan 1C)

- 6. Fördelningskanonbataljonen (15,5 cm Bkan 1C)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77B)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77B)

 

Territorialförsvarsartilleri:

 

67. Försvarsområdesartilleriregementet

 

Samt 2 st Haubitskompanier i lokalförsvaret (10.5 cm Haub m/40)

 

Brigadartilleri:

 

20. Norrlandshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

19. Mekhaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

 

Bergslagens Artilleriregemente, A9 Kristinehamn:

 

Fördelningsartilleri:

 

2. Artilleriregementsstaben (tillhörde 3. Förd.)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

 

9. Artilleriregementsstaben (tillhörde 4. Förd.)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

- 9. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F) (kan ha tillhört AR 2)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

 

Brigadartilleri:

 

12. Haubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

15. Haubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

9. Pansarhaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

Link to post
Share on other sites
  • 8 months later...
Bodens Artilleriregemente (senare även Norrlands Artilleriregemente) A8

 

Artregstab

 

Fördelningsartilleri

2. Fördkanbat (15,5 cm Bkan 1C) B)

6. Fördkanbat (15,5 cm Bkan 1C)

?

 

Måste erkänna att det enda jag är helt säker på är bkan-förbanden, men så tillhörde jag ju ett av dem... Kanske någon med mer detaljkunskaper kan fylla i.

 

Vid den sk "artillerikarusellen" dvs när förbanden gjordes om på A8 så blev det bl a två stycken FKB (med tolv pjäser) av de tidigare tre FKB (åtta pjäser). Kommer inte exakt ihåg vilket år det var men minns att det borde vara någonstans 1992-94.

Innan dess fanns bataljonerna: 1 FKB, 2 FBK och 6 FKB

 

6 FKB utlånades till AR67 under vissa planer.

 

Artilleriregementet (krigsförbandet) hette inte A8 eller AR8 utan AR5.

På den tiden var även A8 ett Fo-regemente (A8/Fo63) och chefen var således Fo-bef och Kommendant av Bodens Fästning

Edited by tsomitore
Link to post
Share on other sites
Ok, har nu sammanställt det jag vet om artilleriets krigsorganisation. Det som behöver kompletteras på listan är namnen på fördartbat och antalet/tillhörigheten på Foartbat/komp som enligt uppgift var "ett fåtal".

 

Here we go...

 

Artilleriregementenas krigsförband i mitten på 1990-talet:

 

17 st fördelningsartilleribataljoner

16 st brigadartilleribataljoner

? st försvarsområdeshaubitsbataljoner/kompanier

? st fasta försvarsområdeskanonbataljoner/kompanier

 

Svea Artilleriregemente, A1 Linköping:

 

Fördelningsartilleri:

 

1. Artilleriregementsstaben (tillhörde 14. Förd.)

- 6. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

 

Brigadartilleri:

 

4. Haubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

2. Haubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

1. Haubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

10. Mekhaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

 

Samt 8 st Haubitskompanier i lokalförsvaret och som bataljonsartilleri i Pansar/Mekbrigader. (10.5 cm Haub m/4140, 10.5 cm Haub m/40)

 

Wendes Artilleriregemente, A3 Hässleholm (tidigare Kristianstad):

 

Fördelningsartilleri:

 

3. Artilleriregementsstaben (tillhörde 13. Förd.)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

 

Brigadartilleri:

 

8. Pansarhaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

7. Mekhaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

16. Haubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

 

Samt 8 st Haubitskompanier i lokalförsvaret och som bataljonsartilleri i Pansar/Mekbrigader. (10.5 cm Haub m/4140, 10.5 cm Haub m/40)

 

Norrlands Artilleriregemente, A4 Östersund:

 

Fördelningsartilleri:

 

4. Artilleriregementsstaben (tillhörde 2. Förd.)

- 14. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77B)

- 26. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77B)

 

Territorialförsvarsartilleri:

 

66. Artilleriledningsstaben

- 43. Försvarsområdeshaubitsbataljonen (10.5 cm Haub m/40)

- 44. Försvarsområdeshaubitsbataljonen (10.5 cm Haub m/40)

 

Brigadartilleri:

 

5. Norrlandshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

13. Norrlandshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

21. Norrlandshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

 

Gotlands Artilleriregemente, A7 Visby:

 

Fördelningsartilleri:

 

7. Artilleriregementsstaben (tillhörde MKG)

- 21. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

 

7. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F) (Ingick i 14. Fördelningen, okänt om den tillhörde AR 1.)

 

Brigadartilleri:

 

18. Mekhaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

 

Samt 4 st Haubitskompanier i lokalförsvaret och som bataljonsartilleri i Pansar/Mekbrigader. (10.5 cm Haub m/4140, 10.5 cm Haub m/40)

 

Bodens Artilleriregemente, A8 Boden:

 

Fördelningsartilleri:

 

8. Artilleriregementsstaben (tillhörde 6. Förd.)

- 2. Fördelningskanonbataljonen (15,5 cm Bkan 1C)

- 6. Fördelningskanonbataljonen (15,5 cm Bkan 1C)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77B)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77B)

 

Territorialförsvarsartilleri:

 

67. Försvarsområdesartilleriregementet

 

Samt 2 st Haubitskompanier i lokalförsvaret (10.5 cm Haub m/40)

 

Brigadartilleri:

 

20. Norrlandshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

19. Mekhaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

 

Bergslagens Artilleriregemente, A9 Kristinehamn:

 

Fördelningsartilleri:

 

2. Artilleriregementsstaben (tillhörde 3. Förd.)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

 

9. Artilleriregementsstaben (tillhörde 4. Förd.)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

- 9. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F) (kan ha tillhört AR 2)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

 

Brigadartilleri:

 

12. Haubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

15. Haubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

9. Pansarhaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

Jag tillhörde 6 fördelninghaubits bataljonen(FHF) och vi skulle i händelse av krig vara belaggda utanför F7 och det kan ju vilken dåre som helst räkna ut att våran livslängd då hadde inte varit speciellt lång vid händelse av krig

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
  • 2 years later...

Ok, har nu sammanställt det jag vet om artilleriets krigsorganisation. Det som behöver kompletteras på listan är namnen på fördartbat och antalet/tillhörigheten på Foartbat/komp som enligt uppgift var "ett fåtal".

 

Here we go...

 

Artilleriregementenas krigsförband i mitten på 1990-talet:

 

17 st fördelningsartilleribataljoner

16 st brigadartilleribataljoner

? st försvarsområdeshaubitsbataljoner/kompanier

? st fasta försvarsområdeskanonbataljoner/kompanier

 

Svea Artilleriregemente, A1 Linköping:

 

Fördelningsartilleri:

 

1. Artilleriregementsstaben (tillhörde 14. Förd.)

- 6. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

 

Brigadartilleri:

 

4. Haubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

2. Haubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

1. Haubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

10. Mekhaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

 

Samt 8 st Haubitskompanier i lokalförsvaret och som bataljonsartilleri i Pansar/Mekbrigader. (10.5 cm Haub m/4140, 10.5 cm Haub m/40)

 

Wendes Artilleriregemente, A3 Hässleholm (tidigare Kristianstad):

 

Fördelningsartilleri:

 

3. Artilleriregementsstaben (tillhörde 13. Förd.)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

 

Brigadartilleri:

 

8. Pansarhaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

7. Mekhaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

16. Haubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

 

Samt 8 st Haubitskompanier i lokalförsvaret och som bataljonsartilleri i Pansar/Mekbrigader. (10.5 cm Haub m/4140, 10.5 cm Haub m/40)

 

Norrlands Artilleriregemente, A4 Östersund:

 

Fördelningsartilleri:

 

4. Artilleriregementsstaben (tillhörde 2. Förd.)

- 14. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77B)

- 26. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77B)

 

Territorialförsvarsartilleri:

 

66. Artilleriledningsstaben

- 43. Försvarsområdeshaubitsbataljonen (10.5 cm Haub m/40)

- 44. Försvarsområdeshaubitsbataljonen (10.5 cm Haub m/40)

 

Brigadartilleri:

 

5. Norrlandshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

13. Norrlandshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

21. Norrlandshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

 

Gotlands Artilleriregemente, A7 Visby:

 

Fördelningsartilleri:

 

7. Artilleriregementsstaben (tillhörde MKG)

- 21. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

 

7. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F) (Ingick i 14. Fördelningen, okänt om den tillhörde AR 1.)

 

Brigadartilleri:

 

18. Mekhaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

 

Samt 4 st Haubitskompanier i lokalförsvaret och som bataljonsartilleri i Pansar/Mekbrigader. (10.5 cm Haub m/4140, 10.5 cm Haub m/40)

 

Bodens Artilleriregemente, A8 Boden:

 

Fördelningsartilleri:

 

8. Artilleriregementsstaben (tillhörde 6. Förd.)

- 2. Fördelningskanonbataljonen (15,5 cm Bkan 1C)

- 6. Fördelningskanonbataljonen (15,5 cm Bkan 1C)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77B)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77B)

 

Territorialförsvarsartilleri:

 

67. Försvarsområdesartilleriregementet

 

Samt 2 st Haubitskompanier i lokalförsvaret (10.5 cm Haub m/40)

 

Brigadartilleri:

 

20. Norrlandshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

19. Mekhaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

 

Bergslagens Artilleriregemente, A9 Kristinehamn:

 

Fördelningsartilleri:

 

2. Artilleriregementsstaben (tillhörde 3. Förd.)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

 

9. Artilleriregementsstaben (tillhörde 4. Förd.)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

- 9. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F) (kan ha tillhört AR 2)

- ?. Fördelningshaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/F)

 

Brigadartilleri:

 

12. Haubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

15. Haubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

9. Pansarhaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A)

 

Fördelningshaubiysbataljonen jag tillhörde hette först 22:a fördelningshaubitsbataljonen och strax innan den lades ner 1996 så bytte dom namn till 9:e fördelninghaubitsbataljonen

och vi var krigsplaserade på Rådabasen F7. Mobiliseringsplats var Mariestad. Vi hade Fransyskan :wub:s

Edited by bagarn69
Link to post
Share on other sites

93-94 låg jag på A3, för övrigt sista året regementet fanns i Kristianstad.

 

Vi utbildade då för 7. Mekhaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A). Mobplats södra Skåne och vad jag minns hade vi två huvudsakliga uppgifter, försvara Malmö och om Sturups flygplats föll i fiendens händer skulle denna skjutas i smulor för att förhindra fientlig LL. När jag fick min andra krigsplaceringsorder hade jag förflyttats från befattningen Stf NSKY-grph till Grg-grpch i lokalförsvarsskytte.

Link to post
Share on other sites

93-94 låg jag på A3, för övrigt sista året regementet fanns i Kristianstad.

 

Vi utbildade då för 7. Mekhaubitsbataljonen (15.5 cm Haub m/77A). Mobplats södra Skåne och vad jag minns hade vi två huvudsakliga uppgifter, försvara Malmö och om Sturups flygplats föll i fiendens händer skulle denna skjutas i smulor för att förhindra fientlig LL. När jag fick min andra krigsplaceringsorder hade jag förflyttats från befattningen Stf NSKY-grph till Grg-grpch i lokalförsvarsskytte.

 

 

Lite " Off Topic "

Var nere för 1 månad sedan i Norra Åsum, A3 med min svåger som var Am förare på Skotteborg komp.

Rätt intressant var det för kompanierna var lika dana som vi hade på A9 dock så fanns det inte fönster direkt efter ingången på vänsersida

Plus karsernvakten finns kvar vilket den inte gör på A9 Kristinehamn. Men tog ett antal kort inne från A3 området

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...