Jump to content

Behålla Hemvärnsmän


Recommended Posts

  • Replies 60
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

1. Genom att variera utbildningen

2. Genom kompetenta instr.

3. Genom att år efter år inte köra grupps ingående i stridsställning för att bekämpa fi luftlandsättning. (känner ni igen den eller)

4. Stimulera nya ideér

5. Fokusera på huvuduppgiften utan att sväva ut i "fräcka övningar" som saknar verklighetesförankring

6. Motverka gammalt tänkade och revirpissande gamla rävar

7. Kompetent ledning och inte ledning efter folk som har tiden men saknar all rimlig kompetens

8. Släng in en helgövning typ "slutövning"

9. Utvärdera året

10. Skit i all civilt brus (lottförsäljning, föreningsverksamhet etc )

 

Mina 10 punkter utan inbördes rangordning

Link to comment
Share on other sites

Ett problem är väl när man får in nytt folk så måste man tillbaka till grundövning likförbannat. Om omsättningen är låg blir det färre grundövningar. Har det gjorts någon undersökning vad de som lämnar hv tycker, och varför de lämnar?

Link to comment
Share on other sites

PÅ befälsnivån stavas ju problemen enligt följande;

 

Budgetar

Tillgång till övningsfält

Utrustning

Brutna löften

 

I alla fall jag är väldigt trött på att gång på gång få förklara varför vi inte får göra det som blivits lovat. Senaste exemplet är CC06 då vi från början skulle varit med på A-sidan och övat samverkan med hela vårt kompani, sedan blev en pluton B-styrka, sedan blev av med en dil av BT utrustninge, sedan inte fick tillgång till STA, och sedan inte fick den utlovade utvärderingen. Att vi sedan fick 66 kronor och tjänstgöringstimmar på en övning som började torsdag kväll när de flesta andra HV förbanden runt i landet verkar fått SGI alternativt kontrakt känns lite hårt.

 

Rickard, du har ju tyckt det varit jobbigt och grunnat på det hela, säg vad du tycker.

Link to comment
Share on other sites

En tanke när det gäller utbildningsnivån; Kan man inte samla personer med snarlik utbildning i samma grupp, åtminstone initialt? Det fungerar som bra språngbräda för att få in personer i verksamhet. Man kan på så sätt relatera vissa moment till motsvarande från GU. Jag gillar skarpt hur de har arrangerat verksamheten i GBG. Kanske vore något för Södertörn, om de nu inte redan har gjort det?

Link to comment
Share on other sites

Kan svara för mig själv. Jag lämnade Hemvärnet efter nästan exakt 15 år varav 10 som plutch/stf (det skiljde på 11 dar). Tröttnade på att öva basic varenda utbildningsår, Tröttnade på alla brutna löften om ny utrustning, Tröttnade på rövslickarna som höll varann om ryggen i Bataljonen, Tröttnade på att försvara vad jag skriver på forumet.

De övningar som gav mest fysiskt och mentalt, var de som inte ordnades av utbildningsgrupperna.

Saknar ALLA i Insatsplutonen jag tillhörde, Ingen av dem finns i de kategorier jag nämnt ovan. Skulle inte tvekat en sekund att följa med dem in i ett ställe som Fallujah.

Link to comment
Share on other sites

Jag (och andra) funderar på möjligheten att införa utbildningspluton nästa år, med en 3-6 obligatoriska moment innan man kan placeras i vanlig pluton. Särskilt i och med att vi är fokuserade på SIB så innebär det att visa som är dugliga soldater ändå står mycket handfallna inför vår verksamhet. Man skulle kunna ge dessa kurser löpande under året och köra en checklista. Exempel är frr längs gata, inbrytning, sök/rensning, sjukvård (behövs mycket mer sådant, och SIB ställer vissa krav) och så vidare.

Link to comment
Share on other sites

En tanke när det gäller utbildningsnivån; Kan man inte samla personer med snarlik utbildning i samma grupp, åtminstone initialt? Det fungerar som bra språngbräda för att få in personer i verksamhet. Man kan på så sätt relatera vissa moment till motsvarande från GU. Jag gillar skarpt hur de har arrangerat verksamheten i GBG. Kanske vore något för Södertörn, om de nu inte redan har gjort det?

Vet inte riktigt vad du menar med södertörn i det här sammanhanget. Om du tänker på HV så kan jag säga att de inte har gjort det. Utan att veta ett smack om verksamheten i GBG vågar jag påstå att södertörnsgruppen saknar kompetens/förmåga/vilja att genomföra omorganisationer av någon som helst magnitud.

F.ö. tror jag att du gör ett tankefel när du vill samla folk "initialt". I HV rycker inte alla in samtidigt, och de har definitivt inte samma utbildning. Inte ens folk från samma regemente och tjänst har samma utb om de legat inne olika år. Nu påstod du ju inte att de skulle ha annat än snarlik utb, men vem ska avgöra det? :D

Ber om ursäkt om jag missförstått dig, jag tycker dock att det det är ett problem inom HV att man ofta får tampas med folks tvärsäkra uppfattning om vad som är "rätt", för "så gjorde man ju i lumpen". Tyvärr har ingen gjort likadant som nån annan. Alldeles för sällan man ser ett HV-befäl peka med hela handen och säga nåt i stil med "Ni har säkert gjort på ett jättebra sätt i lumpen, här gör vi dock på följande vis...!" B)

/Bolle

Link to comment
Share on other sites

Jag (och andra) funderar på möjligheten att införa utbildningspluton nästa år, med en 3-6 obligatoriska moment innan man kan placeras i vanlig pluton. Särskilt i och med att vi är fokuserade på SIB så innebär det att visa som är dugliga soldater ändå står mycket handfallna inför vår verksamhet. Man skulle kunna ge dessa kurser löpande under året och köra en checklista. Exempel är frr längs gata, inbrytning, sök/rensning, sjukvård (behövs mycket mer sådant, och SIB ställer vissa krav) och så vidare.

Tycker att det är en bra idé, mest eftersom jag haft den själv! :D

Vi använde arbetsnamnet "Gröngölingsgruppen"(ni vet, Kalle Ankakillarna i tvättbjörnsmössor :blink: ) för det konceptet, tanken var just en obligatorisk utbildningsgrupp (inte nödvändigtvis av grupps storlek) där man skulle tillbringa ett visst antal utb.tillfällen. Antal tilllfällen valde vi för att man då ser ganska kvickt om folk är motiverade eller ej. Naturligtvis skulle man dokumentera varje individ så att man kunde skicka ut dem på grupper i förvissningen om att de hade en viss lägsta-nivå som grpchefen kunde göra nåt vettigt med. Några bonusar blev bl.a. att nybörjaren får lära känna de andra färskingarna under lugna former, kontaktnätet finns sedan förhoppningsvis kvar när manskapet sprids ut i plutonerna. Vidare kan man använda utb.gruppen som övningsobjekt för utbildarna, dvs gruppchefer motsv som kan behöva öva på instruktörsjobbet.

Kommer inte ihåg allt men har väl iofs hela planeringen i datorn nånstans.

Well, idén var -som så många andra- helt ok, dock började kompaniet brytas upp och har idag slutat existera. Själv har jag gått över till IP och den organisationen är för liten för utb.grupp.

Men berätta gärna hur det går, skulle vara kul att veta vilka oväntade effekter som dyker upp.

/Bolle

Link to comment
Share on other sites

Jag håller helt med dig. Med GBG menade jag att de har satt samman enheter med folk med GU inom Amf. På så vis tror jag att det är lättare att uppnå något av en gemensam grund att stå på, åtminstone under tiden som Hv känns "nytt" för den enskilde soldaten. När man gör något som känns gammalt och vant kommer man få bekräftat att det man gör är korrekt, alternativt behöver ändra sitt sätt att arbeta. Troligtvis är planerna på utb.plut den bästa vägen att vandra. Då slipper man att hela plutoner står och stampar utbildningsmässigt.

Edited by krysspejlat_mål
Link to comment
Share on other sites

Jag håller helt med dig. Med GBG menade jag att de har satt samman enheter med folk med GU inom Amf.

Är väl en sanning med viss modifikation.

Man uppmuntrar plutonerna att rekrytera från olika regementen.

Sedan så är en utav utbildningscheferna på gruppen även chef för värnpliktiga vaktpluton... faller sig liksom ganska naturligt att saker blir som dom blir, när chefen för en pluton låg på pansar en annan på LV osv....

Sedan finns ju en pluton som består utav folk från FBU.

 

Om detta är en bra idé?

En bra tanke är det ju iaf.

Men är det verkligen för att få göra samma sak man gjorde i lumpen man går med i HV?

Link to comment
Share on other sites

Sant, dxl. Det jag syftade på var: http://hemvarnet.se/goteborg_skargard/?act...omoss&ossid=454 . Om jag tror att de har en fördel och god grogrund för det som komma skall? Tveklöst. Är det en generellt applicerbar lösning? Tveksamt. Att jag tog upp Södertörnsgruppen är att de bevisligen har samma GU/uppgiftsförhållanden som Bohus och, vad det verkar, en lite haltande organisation. Om det så finns en enda kompetent person som muckar och anser att Hv är lite "för mesigt" och det finns en något annorlunda profilerad Hv-enhet som kan rekrytera denne, kan detta vara en vinst i långa loppet. Nyckelordet för all frivillig verksamhet är engagemang och meningsfullt utbye, vad denna består av beror helt på militär organisation och typ av verksamhet. Om ordonnans-David vill meka och köra satan i terrängen, stabs-fanatikern öva för olika scenarion, och fältlivet-är det-bästa-jag-vet-Conny öva strid och grupps former dagarna i ända, måste personer högre upp i den organisationen ta hänsyn till det och anpassa verksamhet därefter. Allting givetvis med något övergripande mål som sammanhållande tanke.

 

I många rekryteringsbroschyrer nämns att "några springer 100 meter i SU på 15 sek, andra är mycket goda skyttar, det de har gemensamt är att de känner sin hembygd, o.s.v." Min fråga är då denna: Hur tänker man när man anser att olika personer inte behöver delta vid övningar för att "de redan kan allt det"? Det låter inte direkt lockande med en handfull plutoner som inte känner varandra som ska arbeta tillsammans under påfrestande förhållanden. Vad hände med tanken att man använder kunskapen som finns inom plutonen? Sprintern kanske kan sporra övriga i gruppen att öva löpning medan de vassa skyttarna kan lära de övriga lite om skytte? Det är Hv-plutonerna som ska vara lite små-bra på mycket, inte de enskilda individerna. Att någon sitter hemma på sin kammare och är kung inom ett visst område medan plutonskamraterna springer omkring ute på ett övningsfält som yra höns för att komma underfund med hur man ska göra, är precis värdelöst och ekonomiskt oförsvarbart vad gäller mål/syfte/medel. Min mening är den att så länge den attityd som beskrivits i detta stycke finns på vissa håll i vårt land, kan man lika gärna beredskapsställa de individerna, utan något som helst krav på timmar, så har vi åtminstone sparat in kostnaderna för deras km-ersättning.....

Link to comment
Share on other sites

Hur forbattra -Tja, varfor lamnar man hemvarnet.

:D Samma ovningar ar efter ar. Alltsa ingen fornyelse, ingen uppfoljning pa tidigare ovningar.

:blink: "Hobby-befal" som inte kan sina uppgifter (eller som tror sig kunna mer an dom kan).

ex. Varan "insattspluton" skulle utbilda i vissa moment, bla "blixtlas" utdragning. Slutade med att alla var uppe och sprang samtidigt... behover jag saga mer.

:lala: Da jag var aktiv lamnade jag som gruppchef in pa ett mote ca 12 st ovningar (OBS dessa ovningar var utover dom ordinare fran HV-komp) som jag ville genomfora... Med komp-chefs motiveringen, "Naa vi ska satsa mera pa ovningar med eftersok, civil hjalp etc" fick jag avslag pa mer an halften. Pa fragan varfor jag inte kunde genomfora utbildning pa minor var -"naa vi ska inte anvanda sana, har inget behov.." sa ar det konstigt att folk lamnar in? Nej

OBS nagra ovningar pa eftersok mm genomfordes aldrig...

Att sedan vara pa ovningar dar man "lallar" runt och det hela verkar "ostrukturerat" ar ju ganska meningslost.

Sa en del av detta ar ju svaret pa dina fragor.

Ar ju naturligtvis skillnad pa kompani och kompani, men sa har var det pa mitt och har en kansla att sahar ar det forfarande pa manga.

 

Haller ocksa med vad "smocken" skriver, vilket ocksa for min del visar att HV fortfarande "lunkar" i sitt gammla spar.

 

Kompetens FINNS men tyvarr oftast inte pa ratt plats!

 

En annan sak som man da inte kan paverka sa mycket ar -hur motiverade ar en del HV-man nar kravet ar 20 tim/ar? Nu finns nagot som heter "insatts plutoner" och deras krav ar...60? Okej jag vet att manga gor mer an sa sjalvfallet men varfor har inte FM krav pa 150 tim/ ar om det ska vara motiverat och kannas att den gemene HV-mannen far ut nagot av detta och kanna att det stalls lite krav. Sakra objekt med personal som gor 20-30 tim/ar ar ju bara skrattretande.

 

 

Men, halla -vad vet jag.

Edited by Gulo-Gulo
Link to comment
Share on other sites

Lämna in och lämna in, det som gör mig frustrerad är:

 

*Dålig uppslutning. Det är inte kul att öva när kompaniet samlar 8 man...

*Tråkig mentaliet. "1987 var vi 200 man, nu är vi bara 72. Fy fan vad dåliga MD-gruppen är på att rekrytera(?)

*Överdriven satsning på Insatsplutonerna. Hemvärnskompanierna ses mer som en belastning, känns det som ibland.

 

Jag hade gladeligen övat en gång i månaden, men till vilken nytta om den övriga plutonen bara är fem man. Visst, vi fem blir super-duper men varje gång Kaffekoppskalle kommer så är vi på ruta noll igen. Det är frustrerande för oss och förnedrande för Kaffekoppskalle.

Link to comment
Share on other sites

Jag hade gladeligen övat en gång i månaden, men till vilken nytta om den övriga plutonen bara är fem man. Visst, vi fem blir super-duper men varje gång Kaffekoppskalle kommer så är vi på ruta noll igen. Det är frustrerande för oss och förnedrande för Kaffekoppskalle.

 

Precis min åsikt också, jag har turen att tillhöra den säkert mest aktiva gruppen i min insatspluton och det betyder mycket för "moralen" efter som det är jäkligt trist att komma ut på en övning när det bara är 10 pers närvarande, varav 3 från den egna gruppen, som vissa plutoner verkar ha problem med.

Link to comment
Share on other sites

Status quo: 3egrp är väl rätt aktiva ochså? :camo:

 

På senaste övningen (eskort) så var vi 10+, och det är den bästa övningen vi haft i år enligt mig.

 

jadå ni är så aktiva så :P

Seriöst, det är ju 1:a och 3:e som är de aktivaste. Sen vet jag inte riktigt hur ofta ni är full grupp men vi är det för det mesta. Nu vart det lite väl internt och OT här.. :D

Link to comment
Share on other sites

Hur mycket utvärdering görs på de som lämnar in utrustningen?

Att folk i HV kommer från olika vapenslag är nog svårt att komma ifrån om man inte sätter upp krav att man som skyttesoldat i HV skall varit skyttesoldat under GU.

 

Ett problem är trots allt att kravet är satt till 20h/år. Om ett kompani har 100h övningstid per år som behöver truppen vara ute på 20%, vilket innebär att man i praktiken har 20% trupp på övningarna.

Att det kommer 20% per övning gör att övningarna blir sämre än planerat och då lessnar de 20% som kommer.

Lite förenklat men det är nog ett av problemen.

Link to comment
Share on other sites

Vi har haft 2 bortfall från tidigare väldigt aktiva medlemmar, ena pga att han inte klarade fysiken (han skyllde på åldern :-P) den andra pga för mycket arbete och för lite tid till familjen. Vilket jag ändå ser som två skäl som inte pekar på något negativt inom organisationen HV IP, utan snarare positivt, det krävs både fysik och tid för att kunna engagera sig.

Link to comment
Share on other sites

Hur mycket utvärdering görs på de som lämnar in utrustningen?

Att folk i HV kommer från olika vapenslag är nog svårt att komma ifrån om man inte sätter upp krav att man som skyttesoldat i HV skall varit skyttesoldat under GU.

 

Ett problem är trots allt att kravet är satt till 20h/år. Om ett kompani har 100h övningstid per år som behöver truppen vara ute på 20%, vilket innebär att man i praktiken har 20% trupp på övningarna.

Att det kommer 20% per övning gör att övningarna blir sämre än planerat och då lessnar de 20% som kommer.

Lite förenklat men det är nog ett av problemen.

 

Utvärdera dom som slutar, jo jag pratade alltid med dom så gott det gick, standard svar 1a som 99,5% upp ger är att dom har inte tid längre för hemvärnet. Vilket jag vet är falskt i dom flesta fall men även sant ibland. Märks ganska snabbt vilka som inte vill säga sanningen.

En anledning som kommer fram från äldre när man pratar lite med dom så är det att dom inte tycker om att bli tillsagda av yngre om vad dom ska göra.

 

Angående övnings utbudet, så börjar det bli reglerat från UTB-grupperna om hur mycket tid som ska erbjudas soldaten, brukar vara x2 till x2,5 av kontrakts tiden vilket blir ca 40-50 tim för en soldat. Det blir mindre övnings tillfällen men chansen blir större att flera kommer på dom färre övningarna. Bra eller dåligt, finns säkert en uppsjö av åsikter i det ämnet.

 

Hur får man folk att sluta lämna in? Jag tror att vi befäl måste hålla en hög/högre positiv anda uppe vare sig det suger eller inte. En soldat som får se budget nerskärningar i försvaret på nyheterna, gnäll från kamrater på övningar, vare sig det rör för lite am, sen mat dålig uppslutning, för att sen få höra sina befäl på alla nivåer gnälla om sina kollegor, sina chefer, utb gruppen, Leni Björklund och allt annat, en favorit är hur man får höra på uppställning om hur dålig uppslutning det är synd att så få kom, hur kul dag har den killen?? Hur ska man då få folk motiverade?

Detta är grundat på samtal med kamrater som valde att byta till IP org istället för att sluta.

 

Nä, det är positiv inställning som gäller, inte ett gnäll ska komma fram på en övning från befälen – föregå med gott exempel på att det är kul att vara här och kul att just du/ni kom hit idag, vi ska se till att er tid blir väll spenderad idag!

 

Som jag sa till en kollega efter en vanlig gnäll visa, ”när man kommer till en viss nivå, så har man skyldighet att hålla ett gott humör uppe, vara sig man vill eller inte”. Gnället det tar vi på kammaren senare när våra soldater åkt hem, och det ska vara konstruktivt! Annars så kan det vara.

 

Kom inte med problem, kom, med lösningen.

Link to comment
Share on other sites

Tja, jag vet inte men jag gick med i HV for jag ville gora nagot och for att jag var motiverad. Jag var installd pa att gora sa manga timmar som mojligt for det var darfor jag gick med (inget "liv" tja kanske sa) och jag har inget emot soldatlivet.

 

Om folk gar med halvhjartat for att "bara va med o panga lite" sa forstar jag inte vitsen alls. Som nagon annan skrev sa dom nya som kommer tar man pa en helg ovning dar man lar ut grunderna i strid etc, detta just for att alla ska komma upp pa samma niva, vilket ar en bra ide for som sagt annars fastnar man i samma ovningar ar ut och ar in.

Det galler ju att fanga upp dom nya "direkt" sa dom kanner att "fan vad dom har verka vara aktiva, har galler och hanga med". For man ska inte ga med om man inte ar beredd att satsa "lite".

 

Nasta sak -gar det att gora annat pa fritiden, tex grupptraff, ga pa fotbollsmatcher etc etc som gor gruppen/Plutonen starkare sa en gemenskap vaxer fram... Man kan ju ova rappelering pa fritiden, ar ju inte alla som gjort det. SAKI -nej det ar pa din fritid inte HV-tid...Det ska ju INTE bara vara samma 4 stycken varje gang da...

 

Alla har ju grundlaggande infanterikunskaper (grontjanst) oavsett vilken befattning dom kommer ifran (atminstonde ska ha). Och gar man med i HV sa skall det ligga i ens egna intresse att ga en "introduktions" ovning (om nu sadan finns) och vara aktiv i HV. Men det hanger ju ocksa pa HV -komp att det genomfors en sadan ocksa. Det ar ju inga konstigheter att lata nagon Plut-chef kora en utbildning for ny-rekryterade. Da jag gjorde ovningar var det alltid gnall om att dom inte fick vara langre an 6 (8?) tim vilket ocksa da kan satta kappar i hjulet. Dom maste ju betala annars...

 

Gar det att fa dom har 10 som kommer varje gang i samma grupp istallet for att ha dom i 6 olika grupper? "Elitisering" nej, men det ar ju battre att ha en fungerande grupp an ingen alls.

 

Det finns ju anledning till varfor en del foredrar FBU och det ar ju att pa dom kurserna sa ar det ju (oftast) val motiverad personal och det gar att genomfora saker.

 

Kan man fa liknande i HV sa tror jag det skulle bli mera motiverande, men da stalls ju lite krav pa befalen oavsett grad. Och ocksa samarbete, Plutonchefen ska ju backa up Gruppchefen nar han vill gora en ovning dvs kampa lite for att den ska genomforas...och inte halvhjartat lagga fram den till Komp-chefen...

 

Aldre som slutar for dom inte "tal" att en ungtupp leder gruppen? -Surt sa raven, visst e det for javligt att man (jag) ar i den aldern da instruktoren ar yngre an en sjalv... Vadda acceptera att man blir aldre. Annars kanske det gar att losa, nej kanske inte for da blir det gnall pa "varfor far dom gora allt haftigt", annars en grupp med aldre som man anvander till Prickskytte (jo seru den dar 45-60 aringen som skot sin forsta kanin nar han var 12 ar passar utmarkt och traffar battre an flertalet av oss), bevaka objekt mm.

 

Men Halla......vad vet jag.

 

:)

Link to comment
Share on other sites

  • Forumsledning

Hemvärnet har genomgått ganska stora förändringar ändå de senaste åren. Det första året (1998 )jag var med och den första övningen var en stor chock från min värnplikt drygt 1,5 år innan.

Då var det rätt ok att dricka bärs i tältet och en och annan övningsledare var rätt röd om näsan dagen efter.

Bara något år senare var ALLT sådant bort. Gamla jaktlagskompisarna som även var med i Hemvärnet, hade sållats ur. Så visst har det blivit mer puts och studs de senaste 10 åren än vad som säkert gjorts de föregående 50. Trots det anser jag det vara ”hö-grepsförsvar” som man kan lasta på alldeles för stort ansvar. I syfte att kunna lägga om de egna förbanden mot det mycket mer lukrativa ”insatsförsvaret med internationell krydda”

 

Personligen slutade jag i HV av en mängd olika orsaker.

Bla.

- ORGANISATION, ERSÄTTNING, ÖVNINGSTID

Det finns andra bättre alternativ för att fortbilda sig militärt. Hemvärnet ser jag hålla låg nivå (för att passa alla), dålig budget (Stor organisation), Revirpissande, mm.

 

Det är betydligt mer fördelaktigt som individ att deltaga i FBU, FVRF-övningar där det sker ofta över en vecka, med eller mot värnpliktiga. Ersättning enligt SGI för förlorad arbetsinkomst. Dessutom med RIKTIGA YOFF som övningsledare och NY MATERIEL som kvitteras ut per övning. Istället för att öva sova tält 20 med egenhändigt befordrade befäl helg efter helg med 50kr/dygn.

 

- SYFTET MED HV OCH INVASIONSFÖRSVAR

Det allra största problemet för mig är att hela syftet med hemvärnet är att vara lösningen på ett problem som man säger inte existerar.

 

Man lägger ner det mesta av de ordinarie försvarsförmågorna med anledningen att invasionsförsvaret skall bort. Fasta installationer rivs och kostar massor att skrota. De kvarvarande förbanden omriktas mot internationell tjänstgöring.

 

Medan Hemvärnet glatt får över denna”ickeuppgift”.

 

-”Ni kan försvara landet, ni har kvantiteten, men ni får göra det med Ak4B".

 

Om försvaret av landet tidigare krävde alla dessa Strv103, 500 Viggen flygplan, flera flertalet Haubits 77 bataljoner, etc., men nu skall det klaras av utav 40 000 hemvärnsmän som fått ett par Skidglasögon och AK4B som plåster på såren.

 

För att slippa öva annorlunda genomför man exakt samma övningar som tidigare med skillnaden att i orienteringen bytt ut "Röd styrka/Ryssen/Sovjet" mot "terrorister".

 

Sen blir det växelvis löskjutnings Hi-Chaparall som vanligt.

Att tänka sig i framtida scenarion där hemvärnet mer agerar som våra fredsbevarande styrkor utomlands är omöjligt och det finns heller inte befogenheter att ens agera så.

Det kommer inte vara aktuellt att HV får det laga stödet som krävs för att upprätta VCP eller utgöra Cordon åt polisen när de säker igenom hus efter terrorister. Å andra sidan kommer man knappast i en terrorsituation framrycka växelvis på kungsholmens gator och torg.

Så att helt verklighets främmande öva ingång i stridsställning mot undercover-Al-Quida-Svenskar på skärgårdsöar känns rätt barnsligt.

Link to comment
Share on other sites

Är det de hårda frågorna som är centrala för att behålla folket, eller är det kanske det undanskymda mjuka frågorna som är avgörande? Är de hårdafrågorna ett resultat av de mjukafrågorna?

 

Att folk inte har tid är bara en massa bullshit. Folk har tid, men de väljer att inte prioritera denna aktiviteten utan lägger ned sin tid på annat. Varför väljer de prioritera annan aktivitet framför denna aktivitet?

 

Känner sig den enskilda soldaten behövd i systemet? Uppskattar cheferna den enskilda soldaten? Uppmärksammas den enskilda soldaten? Personligen tror jag att de mjuka frågorna är underordnade de hårda frågorna. Dvs funkar inte de mjuka frågorna då spelar det inte någon roll hur bra de hårda frågorna fungerar... Men fungear de mjuka frågorna har man större acceptans för brister hos de hårda frågorna. Och ju sämre de mjuka frågorna fungerar ju bättre måste de hårda frågorna fungera för att helheten skall fungera.

 

En viktig sak är själva informationsflödet ned till enskild soldat. Hur ofta får den enskilde soldaten information från kompaniet? På många ställen ser det ut enl följande:

 

I januari ett brev om det kommande året och hur bra vi är osv...sedan är det bara tystnad. Men i maj kommer ett brev om att vi har övning om 2veckor ring din chef... Tre dagar innan övning ringer en okänd människa och säger att han/hon är din Gruppchef och undrar ifall du ska komma på övningen som du helt har glömt bort. Sedan är det återigen bara tystnad. I augusti kommer ett nytt brev om att det är övning om två veckor ring din chef, men återigen står det inte något telefonnummer till din chef, och du vet fortfarande inte vilken grp eller pluton du tillhör... 3dagar innan övning ringer en annan individ än förra gången och säger att han är din chef och undrar ifall du kommer på övningen. Denna gång kan du komma. Varvid samtalet snabbt avslutas med orden, vi syns till helgen...

 

Helgen kommer och du dyker upp på övningen tillsammans med 30st andra. Ni blir inordnade i grupper för att lösa någon uppgift, och du får en ny okänd människa som Gruppchef, för han som ringde till dig är inte där... Men innan ni ska börja kriga tilldet ska ni först ha kaffe... Sedan är det visitationer och öva i ladda&patron ur. Sedan är det hög tid för lunch.... Köttgryta och potatis, men det påminner mer om potatissoppa, lunchen som är väl tilltagen i tid avslutas med en kopp kaffe.

 

Efter lunchen ska ni vara på en ny station, en station om hur man drar tråd, instruktören är lite försenad från lunchen och när han väl kommer så pratar han om en massa annat, och ni hinner inte av tidsbrist öva på att dra tråd.

 

Sedan är det dags för Kaffe.

 

Efter kaffet är det återigen tid för en annat moment,VÅRD... nu ska ni räkna igenom plutonens utrustning och se att allt finns där, samt vårda utrustningen. Vilket slutar med att två stycken

vårdar och resten står och pratar om annat. Sedan är det hög tid för den avslutande uppställningen där en individ som säger sig vara Kompanichef eller Bataljonchef står och talar om hur bra ni har varit och naturligtvis skall mattanterna tackas för den goda maten....

 

Sedan är övningen slut....

 

Så information och kontinurligtet är viktig! varje individ skall veta vilken pluton han tillhör, vem som är hans Gruppchef, vem som är Plutonchef! sedan skall det i största möjliga mån vara samma individ som ringer runt till soldaterna, och denna individ skall dyka upp på övningen gå runt och hälsa på de soldater han har ringt till. Sedan måste hemvärnet lämna tänkandet om att vara den tysta organisationen, utan hela tiden jobba med information, hela tiden informera hela vägen ned till soldatnivå. Kanske ha ett kompaniblad med lite allmän info, soldattips etc som skickas ut en gång per månd, där det även står personalförändringar inom kompaniet. Samt en liten inforuta om vem som är soldatens Gruppchef och Plutonchef och info inför kommande övningar!

 

Börja med att jobba med internmarknadsföring av verksamheten, jobba med information nedåt till soldatnivå! Att jobba med internmarknadsföring är viktigare än att jobba med extern marknadsföring! Våga jobba med mjuka frågor och stirra er inte blinda på de hårda frågorna!

Link to comment
Share on other sites

Fk satan har helt rätt. Information är helt nödvändigt för att hålla intresset uppe. Jag tror att många hv-soldater glömt bort att de är ens är med. "oj nu kom det ett papper från militären, vad ska jag med det till?". Och har det sedan gått för lång tid så då skäms man att dyka upp. Personligen är jag väldigt trött på att göra basic varje år, trött på att få skäll för att jag ställer upp som b-styrka för/mot insatspluton istället för att ligga på skjutbanan. Jag gick en utbildning på 80 h förra året (psg) efter utbildning har jag hållit i psg 2 (två) ggr och skarpt har jag inte skjutit ngt. Hur mycket nytta har jag av den utbildningen ? Hur motiverad är jag att dyka upp på en vanlig övning... jag gör ju ändå 150 timmar trots att det är tråkigt. Hoppet är det sista som överger en. En bra övning ger ett bra minne som täcker 5 dåliga.

Link to comment
Share on other sites

Något som vi börjat med på vårat kompani lite då och är att ha 6 timmars övningar. Det är väldigt bra för då börjar man 9 och är klar 15 då är inte lördagen/söndagen helt förstörd man kommer hem lagom och kan äta middag med familjen eller förberedas sig för nattlig SIB (strid i bar).

Alltså man behöver inte vara ute i bushen hela dagen samt kanske man ska ta och dra ner på kafferasterna.

Link to comment
Share on other sites

Något som vi börjat med på vårat kompani lite då och är att ha 6 timmars övningar. Det är väldigt bra för då börjar man 9 och är klar 15 då är inte lördagen/söndagen helt förstörd man kommer hem lagom och kan äta middag med familjen eller förberedas sig för nattlig SIB (strid i bar).

Alltså man behöver inte vara ute i bushen hela dagen samt kanske man ska ta och dra ner på kafferasterna.

Appappapp!! Inte slåss på krogen, då går det så här :uuh:

Lite mer seriöst, 6h övningar ibland låter som en bra ide. Men det behövs längre övningar också tycker jag.

På dom korta övningarna så kan det tex vara bra att köra grundläggande saker som sen vävs ihop på dom längre. Eller hur har ni lagt upp det?

Link to comment
Share on other sites

Något som vi börjat med på vårat kompani lite då och är att ha 6 timmars övningar. Det är väldigt bra för då börjar man 9 och är klar 15 då är inte lördagen/söndagen helt förstörd man kommer hem lagom och kan äta middag med familjen eller förberedas sig för nattlig SIB (strid i bar).

Alltså man behöver inte vara ute i bushen hela dagen samt kanske man ska ta och dra ner på kafferasterna.

Appappapp!! Inte slåss på krogen, då går det så här :baskerPa:

Lite mer seriöst, 6h övningar ibland låter som en bra ide. Men det behövs längre övningar också tycker jag.

På dom korta övningarna så kan det tex vara bra att köra grundläggande saker som sen vävs ihop på dom längre. Eller hur har ni lagt upp det?

 

Nu senast var det för att vi skulle inte vara helt oförstånde på en dygnsövning 14 dagara senare. Och du har rätt om väva ihop det i ett senare läge eller man kan ta upp sånt som inte alla gillar typ nöta sjukvård jag tycker också att det är tråkigt jag vill panga menden dagen då du slinter med kniven så är du tacksam att jag var och nötte sjukvård.

Link to comment
Share on other sites

Insattsplutonerna prioriteras när det gäller utrustning, vilket är bra, men vi i insatts måste få övningar som visar att vi är värda utrustningen (vi måste visa att behovet av utrustning finns) annars skapas en onödig avundsjuka. Sedan kan även jag få intrycket att "vanliga" hemvärnsmän motarbetas i åtminstonde utrustning (utbildningen har jag ingen större koll på).

Alltså "vanliga" hemvärnet känner sig värdelös och insatts känner sig utsatt för dåliga övningar, klart man känner ibland att man vill lägga av.

Övningarna bör vara utvecklande och inte hela tiden ligga på nivå "ladda, patron ur" (vilket behövs ibland). De får bara i enstaka fall vara "rambo" övningar mest på skoj och ibland riktad mot samhället och civil tjänst (dock ej för ofta).

Men det är min mening.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...