Jump to content

Recommended Posts

Läste lite om förslaget om KFÖ- vecka. Förstår hur tanken går inom Hv. Och tror att det skulle vara ett lyft för Hv kvalitetsmässigt.

 

Samtidigt ställer jag mig lite frågande: Hur ska man lösa det rent ekonomiskt för Hv-soldaterna. 90% av SGIn är ju inte precis full kostnadstäckning, särskilt inte om man har inkomster över taket, vilket många inom Hv har?

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 252
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Är det KFÖ så är det plikt och blir man inpliktad så får väl dom som inte vill engagera sig hoppa av...

 

Rent spontant så är det så jag ser på saken.

Trots allt så hade vi ju en gång i tiden KFÖ i övriga försvaret.

Link to comment
Share on other sites

Är det KFÖ så är det plikt och blir man inpliktad så får väl dom som inte vill engagera sig hoppa av...

 

Rent spontant så är det så jag ser på saken.

Trots allt så hade vi ju en gång i tiden KFÖ i övriga försvaret.

 

Det svarar tyvärr inte på min fråga. Hur har de tänkt sig det ekonomiska i Hv.

 

Men om vi tror på ditt resonemang finns det stor risk för att de med högre löner (och ofta rejäl utbildning) kommer att lämna Hv? Är det verkligen det som Hv vill?

Link to comment
Share on other sites

Med tanke på den förlustaffär som HV redan är för min familj så skulle en KFÖ vecka (antagligen lite mer för dom av oss på kompstabsnivå och över) ses som positivt jämfört med alla lediga dagar före och efter övning som jag tagit ut hittils.

 

Jag gjorde redan dom här förlusterna på 90talet under KFÖ och SÖB, så jag är van.

Edited by Hans Engström
Link to comment
Share on other sites

Med tanke på den förlustaffär som HV redan är för min familj så skulle en KFÖ vecka (antagligen lite mer för dom av oss på kompstabsnivå och över) ses som positivt jämflrt med alla lediga dagar före och efter övning som jag tagit ut hittils.

 

Jag gjorde rdan dom här förlusterna på 90talet under KFÖ och SÖB, så jag är van.

 

Vet du om löneavdraget enligt "KFÖ-reglerna" gjordes mot sjukledighetsavdrag eller tjänstledighetsavdrag?

Link to comment
Share on other sites

Endera prioriterar man sitt eget bankkonto eller sin och förbandets förmåga/kompetens.

 

Ser inte problemet.

Jag tycker att det är en relevant fråga. När vi körde KFÖ med krigsförbanden så var det en annan sak, då var man värnpliktig och om man inte infann sig så kom farbror blå och hämtade en. Om man ska kombinera frivilligheten i HV med KFÖer med SGI så får man nog acceptera att vissa inte kommer anse sig ha råd. Ska man då acceptera att dessa lämnar HV?

 

I så fall, får man inte på sätt och vis samma effekt som vissa varnar för när det gäller yrkesförsvar? Nämligen att "the best and brightest" inte går med i HV överhuvudtaget. Kan detta inte bli ett problem?

Link to comment
Share on other sites

För att vara helt ärlig minns jag inte. Den stora smällen kom på grund ava att jag var chef på en telemarketing firma, och man tog inte hänsyn till övertidsersättning som var en avsevärd del av min lön (nåja). Min stabstoch grät blod på KFÖn eftersom han var ngt slags chef på SE Bankens valutahandelsavdelning, SGI var inte riktigt i nivå med hans vanliga lön.

Link to comment
Share on other sites

Guest Triggerpuller
Endera prioriterar man sitt eget bankkonto eller sin och förbandets förmåga/kompetens.

 

Ser inte problemet.

Jag tycker att det är en relevant fråga. När vi körde KFÖ med krigsförbanden så var det en annan sak, då var man värnpliktig och om man inte infann sig så kom farbror blå och hämtade en. Om man ska kombinera frivilligheten i HV med KFÖer med SGI så får man nog acceptera att vissa inte kommer anse sig ha råd. Ska man då acceptera att dessa lämnar HV?

 

I så fall, får man inte på sätt och vis samma effekt som vissa varnar för när det gäller yrkesförsvar? Nämligen att "the best and brightest" inte går med i HV överhuvudtaget. Kan detta inte bli ett problem?

 

Avseende ditt första stycke så är min teori att saknar man nödvändig motivation för att öva och bli en bättre soldat saknar man troligtvis även nödvändig motivation för att ta striden till fienden och trycka in sin bajonett i en annan människas bröstkorg tills personen avlider skrikandes av dödsångest.

 

Avseende "the best and the brightest" så anser jag att man ofta bortser ifrån att soldat kanske inte är ett "mainstream-yrke" där det civila samhällets grädda ovillkorligt passar in. Tvärtemot bedömer jag att de bästa soldaterna med största trolighet inte utgör del av vad man i det övriga samhället anser vara "the best and the brightest".

Link to comment
Share on other sites

Tjaa det finns ju dom som tycker att frivilliga övningspass om kvällarna inte är något att ha om dom inte får ut dom få kronorna som kommer ifall det ingår avtalstid..

 

Så nog kommer folk sluta ifall dom får veta att varje år måste dom sänka sin inkomst med 10% eller i värsta fall mer ifall SGI misstämmer grovt..

 

Lösningen är nog inte SGI.

trots att den skulle skapa en någorlunda rättvis utbetalning till flertalet.

 

Det optimala vore att HV betalar semesterdagar till dom som deltar.

Dvs samma kostnad som arbetsgivaren har för den anställde då denne är på semester.

Är den inte anställd så matcha a-kassa+nåra procent eller liknande.

 

Det skulle ge en positiv ökning för "besväret", och statushöjningen ökar.

 

Fast detta är nog för radikalt för något parti att ens ta i det med tång.

 

 

Personligen har jag inget emot att bränna en 10-15 semesterdagar om året på HV-övn. :D

 

Förutom det man kan göra om kvällar och helger..men ja är nog galen? B)

Link to comment
Share on other sites

Avseende ditt första stycke så är min teori att saknar man nödvändig motivation för att öva och bli en bättre soldat saknar man troligtvis även nödvändig motivation för att ta striden till fienden och trycka in sin bajonett i en annan människas bröstkorg tills personen avlider skrikandes av dödsångest.

Intressant teori. Min teori är att en persons önskan att inte gå i personlig konkurs inte har det minsta att göra med hans motivation i en strid.

Avseende "the best and the brightest" så anser jag att man ofta bortser ifrån att soldat kanske inte är ett "mainstream-yrke" där det civila samhällets grädda ovillkorligt passar in. Tvärtemot bedömer jag att de bästa soldaterna med största trolighet inte utgör del av vad man i det övriga samhället anser vara "the best and the brightest".

Tja, nu utgörs ju inga militära förband bara av "de bästa soldaterna". I alla fall om du med dessa menar, vilket jag tycker det låter som, "skyttet". Det finns gott om befattningar där det som sitter innanför pannbenet är betydligt viktigare än kvalitén på detta.

 

För övrigt så syftade jag inte på "samhällets grädda" med "the best and brightest", utan snarare på att det vore dumt att redan från början minska rekryteringsunderlaget genom att ställa upp sådana ekonomiska villkor att inga chefer på SE Bankens valutahandelsavdelning kan tänka sig att bli stabstroppchefer.

Link to comment
Share on other sites

Avseende ditt första stycke så är min teori att saknar man nödvändig motivation för att öva och bli en bättre soldat saknar man troligtvis även nödvändig motivation för att ta striden till fienden och trycka in sin bajonett i en annan människas bröstkorg tills personen avlider skrikandes av dödsångest.

 

Vart ser du sambandet mellan motivationen att öva för ett synnerligen diffust hot och motivationen att i en stridssituation oskadliggöra en annan person?

 

Du verkar vara totalt omedveten om de psykologiska aspekter som får en människa att döda.

 

Din teori verkar sakna total anknytning till verkligheten och dessutom framstår den som särdeles infantil.

 

Avseende "the best and the brightest" så anser jag att man ofta bortser ifrån att soldat kanske inte är ett "mainstream-yrke" där det civila samhällets grädda ovillkorligt passar in. Tvärtemot bedömer jag att de bästa soldaterna med största trolighet inte utgör del av vad man i det övriga samhället anser vara "the best and the brightest".

 

Tänk vad konstigt att en stor del av våra uttagna till FJS, KJ och våra jägarförband under den tid vi hade en allmän värnplikt just råkade vara "the best and the brightest". (Numera väljer de flesta i gruppen "the best and the brightest" att avstå från värnplikten då det ekonomiska mervärdet av genomförd värnplikt förefaller vara väldigt lågt.

Link to comment
Share on other sites

Jag har också svårt att se problemet. "Frivilligheten" inom HV upphör samma stund som man skriver på kontraktet. Samtidigt tror jag det blir möjligt att planera samt genomföra BRA övningar, eftersom allt kommer att planeras långt i förväg samt att man tidigt vet hur många som kommer.

 

Vem inom HV har inte planerat en övning med en mängt intressanta och lärorika objekt, för att sedan vara tvunget att lägga ned hälften pga av dålig uppslutning till övningen.

Link to comment
Share on other sites

Vem inom HV har inte planerat en övning med en mängt intressanta och lärorika objekt, för att sedan vara tvunget att lägga ned hälften pga av dålig uppslutning till övningen.

 

Vem inom HV har inte varit med om att en dags overksamhet mynnar ut i ett plötsligt "high-chapparal"-moment som slutat i magplask, bara för att övningsledningens inte planerat ordentligt.

 

Beror den dåliga uppslutningen på att folket har tröttnat på illa planerade övningar, dåligt förankrade i förbandets utbildningsnivå och alldeles för sent påannonserade? :lol:

Att flertalet vuxna människor ser sig lämpade att med ovanstående erfarenheter i bagaget själva avgöra om förestående övning är viktigare än familj/förlorad arbetsinkomst/diskdag etc?

Det handlar inte om att man skiter i att gå ut för att man inte har lust, utan för att man tvingas prioritera och HV sätter sig självt långt ner på listan genom att inte investera i vettiga instruktörer med adekvat utbildning och resurstilldelning.

 

StfC: jag påstår naturligtvis inte att just dina övningar är uselt planerade, vi har mig veterligen aldrig träffats. Men alldeles för många övningar är slentrianmässiga, närmast oplanerade, för att HV ska kunna utkräva nån slags obrottslig lojalitet av manskapet. Jag är ganska säker på att det gäller fler HV-områden än de två som jag har erfarenhet av.

 

HV måste bli bättre på att förvalta det förtroendekapital som investerats av dess medlemmar!

 

/Bolle, som känner sig korkad när han tillbringat en helg med att vakta en gran. :/

Link to comment
Share on other sites

Jag anser att det är ett stort problem, om ingen annan kompensation än SGI utbetalas. Inte bara för egen del utan även för mitt förband. Det kan bli svårt för många att motivera såväl sig själv som familjen att det ska kosta tusentalskronor för att man är på HV-utbildning en vecka. I mitt kompani är det många som tjänar så mycket att de kommer förlora ekonomiskt på en "KFÖ-vecka".

 

Jag ser även ytterligare ett problem; hur ska vi ha kolla på våra soldater om vi bara träffar dem en gång om året (om de ens kommer då)? Hur ska vi upprätthålla den sociala kontakten? Vad ska vi ha kompex till överhuvudtaget om vi övar i terrängen en gång om året i "skogen"?

 

Jag kommer allvarligt överväga mitt deltagande i HV om förslaget går igenom, så som jag har uppfattat det hitintills, men det kanske kommer modifieringar...

 

 

Ola

 

P.s Hemvärnet är frivilligt, även efter det att du undertecknat ditt avtal, eftersom du kan gå ur när du vill. Bryter du mot avtalet genom att inte göra din tid så inträder ingen konsekvens mer än att du kan bli utesluten. Alltså kommer folk kunna säga "nej" när de blir "inkallade" till "KFÖ-veckan".

Link to comment
Share on other sites

Samtidigt tror jag det blir möjligt att planera samt genomföra BRA övningar, eftersom allt kommer att planeras långt i förväg samt att man tidigt vet hur många som kommer.

Vem inom HV har inte planerat en övning med en mängt intressanta och lärorika objekt, för att sedan vara tvunget att lägga ned hälften pga av dålig uppslutning till övningen.

 

Jag är inte längre engagerad i Hemvärnet, Men jag känner igen "ursäkten". En Hemvärnsövning ska så långt som möjligt repesentera ett verkligt läge/händelse. Precis som i verkligheten vet du inte hur många av förbandets soldater som kommer. Jag har själv hört den typens ursäkter till leda.. (No Offense stfC)

 

Vem inom HV har inte varit med om att en dags overksamhet mynnar ut i ett plötsligt "high-chapparal"-moment som slutat i magplask, bara för att övningsledningens inte planerat ordentligt.

Beror den dåliga uppslutningen på att folket har tröttnat på illa planerade övningar, dåligt förankrade i förbandets utbildningsnivå och alldeles för sent påannonserade?

Att flertalet vuxna människor ser sig lämpade att med ovanstående erfarenheter i bagaget själva avgöra om förestående övning är viktigare än familj/förlorad arbetsinkomst/diskdag etc?

Det handlar inte om att man skiter i att gå ut för att man inte har lust, utan för att man tvingas prioritera och HV sätter sig självt långt ner på listan genom att inte investera i vettiga instruktörer med adekvat utbildning och resurstilldelning.

 

Exakt. Jag upplevde att vi aldrig lämnade basic-nivån, Vi fick börja om på samma ställe varje utbildningsår. De övningar som gav mest (fysiskt och psykiskt) Fick man mycket sällan via sin egen bataljon. Mitt intresse svalnade av helt under förra året. Men hoppas för de som är kvar att det blir bättre.

Link to comment
Share on other sites

Vad jag har förstått så är eventuell KFÖ övning en pliktad övning.

Jag kan ha förstått fel där iofs, men det är ju inte svårare än att kommer man inte på övningen så åker man ut.

 

Sedan är det väl inget som säger att man inte kan traffas och öva ihop bara för att det plötsligt ges möjlighet att öva en hel vecka.

Finns massa saker man kan göra tillsamans som man kan sprida ut över året.

skjutningar/förstahjälpen/nbc/genomgång av grupps former/farb/grg/ksp/psg/trafikposteringen/posttjänst/vem dricker flest öl

 

gör man detta under en lördag så har man bara på det jag räknat upp tolv gånger man kan träffas, egentligen är det bara viljan och fantasin som sätter stopp, det måste ju inte vara i grönkläder hemma, för den sociala biten kan man ju lika gärna ha ett filmmaraton där man kollar, gamla Mnummer filmer till blackhawkdown och johnwayne

Link to comment
Share on other sites

Vad jag har förstått så är eventuell KFÖ övning en pliktad övning.

Jag kan ha förstått fel där iofs, men det är ju inte svårare än att kommer man inte på övningen så åker man ut.

 

Sedan är det väl inget som säger att man inte kan traffas och öva ihop bara för att det plötsligt ges möjlighet att öva en hel vecka.

Finns massa saker man kan göra tillsamans som man kan sprida ut över året.

skjutningar/förstahjälpen/nbc/genomgång av grupps former/farb/grg/ksp/psg/trafikposteringen/posttjänst/vem dricker flest öl

 

gör man detta under en lördag så har man bara på det jag räknat upp tolv gånger man kan träffas, egentligen är det bara viljan och fantasin som sätter stopp, det måste ju inte vara i grönkläder hemma, för den sociala biten kan man ju lika gärna ha ett filmmaraton där man kollar, gamla Mnummer filmer till blackhawkdown och johnwayne

 

Den är inte pliktig och kan troligen inte bli det om man inte tar bort frivilligheten helt och hållet i HV. Med plikt menas att man kan dömas till straff eller hämtas, om inte inställer sig.

 

Det kommer troligen inte finnas några pengar att öva för under resten av året. (Sociala aktiviteter utanför hv-regi berörs självklart inte).

 

Ola

Link to comment
Share on other sites

Vad jag har förstått så är eventuell KFÖ övning en pliktad övning.

Jag kan ha förstått fel där iofs, men det är ju inte svårare än att kommer man inte på övningen så åker man ut.

 

Sedan är det väl inget som säger att man inte kan traffas och öva ihop bara för att det plötsligt ges möjlighet att öva en hel vecka.

Finns massa saker man kan göra tillsamans som man kan sprida ut över året.

skjutningar/förstahjälpen/nbc/genomgång av grupps former/farb/grg/ksp/psg/trafikposteringen/posttjänst/vem dricker flest öl

 

gör man detta under en lördag så har man bara på det jag räknat upp tolv gånger man kan träffas, egentligen är det bara viljan och fantasin som sätter stopp, det måste ju inte vara i grönkläder hemma, för den sociala biten kan man ju lika gärna ha ett filmmaraton där man kollar, gamla Mnummer filmer till blackhawkdown och johnwayne

 

Då pratar vi om först en KFÖ- vecka som redan den är långt över de 60 timmar jag skrivit på för, dessutom 12*10 timmar. Får svårt att få det att gå ihop.

 

Vill man kontraktera mig på +300h/ år så måste det vara på helt andra ekonomiska villkor än de som är idag. Mot SGI förlorar jag ~300 kr/ fältdygn, om det räknas mot tjänstledighetsavdrag - mer än det dubbla.

Link to comment
Share on other sites

Taket för SGI är 7,5 prisbasbelopp. D.v.s. 39700x7,5= 297 750 kr

(297 750 x 0,9)/365=734 kr per dag.

 

Från Hemvärnets webbsida:

"Dagpenning, 90 % av sjukpenninggrundande inkomst, SGI, betalas ut vid övningar/utbildning som är längre än två dagar har maxbeloppet 734:-/dag. Denna ersättning är pensionsgrundande och skattepliktig."

 

Eftersom denna ersättning hamnar "ovanpå" ordinarie lön innebär det för de allra flesta som har en inkomst över 7,5 prisbasbelopp omkring 50% beskattning. Således blir 367 kr kvar per dag.

 

I mina ögon är det en alldeles för låg ersättning. Värderar man inte insatserna högre än så? Det sänder alldeles fel signaler, särskilt när hela FM skall "vässas".

 

/P

Link to comment
Share on other sites

I mina ögon är det en alldeles för låg ersättning. Värderar man inte insatserna högre än så? Det sänder alldeles fel signaler, särskilt när hela FM skall "vässas".

 

/P

 

Håller med! Men jag tror att man har vant sig vid att betrakta hemvärnet som bestående antingen av fanatiker som skulle betala för att öva och/eller farbröder som aldrig skulle öva 20 timmar årligen om de så finge såväl småländskt smör i övermåttan som guld och gröna skogar. "Det har ju funkat hittils, så varför ändra"?

Link to comment
Share on other sites

Jag skulle idag inte gå med på de angivna villkoren. Alldeles för dålig ersättning för att byta bort en arbetsvecka eller semestervecka.

 

För 5+ år sedan när jag pluggade skulle jag dock ha köpt dealen utan att tveka.

Link to comment
Share on other sites

Endera prioriterar man sitt eget bankkonto eller sin och förbandets förmåga/kompetens.

 

Ser inte problemet.

Jag tycker att det är en relevant fråga. När vi körde KFÖ med krigsförbanden så var det en annan sak, då var man värnpliktig och om man inte infann sig så kom farbror blå och hämtade en. Om man ska kombinera frivilligheten i HV med KFÖer med SGI så får man nog acceptera att vissa inte kommer anse sig ha råd. Ska man då acceptera att dessa lämnar HV?

 

I så fall, får man inte på sätt och vis samma effekt som vissa varnar för när det gäller yrkesförsvar? Nämligen att "the best and brightest" inte går med i HV överhuvudtaget. Kan detta inte bli ett problem?

 

Avseende ditt första stycke så är min teori att saknar man nödvändig motivation för att öva och bli en bättre soldat saknar man troligtvis även nödvändig motivation för att ta striden till fienden och trycka in sin bajonett i en annan människas bröstkorg tills personen avlider skrikandes av dödsångest.

 

Avseende "the best and the brightest" så anser jag att man ofta bortser ifrån att soldat kanske inte är ett "mainstream-yrke" där det civila samhällets grädda ovillkorligt passar in. Tvärtemot bedömer jag att de bästa soldaterna med största trolighet inte utgör del av vad man i det övriga samhället anser vara "the best and the brightest".

Haha. Det här lät som när jag hörde en general i Estlands armé säga att det var ett kall att stå vid gränsen och blicka österut med AK:n i anläggning och allt trams med socialt liv och sånt kunde man ta och stoppa upp i någon mörk region.

Det finns de som lever kvar i det gamla och inte har insett att det råder en annan världsbild och framför allt att nya värderingar driver den unga generationen.

De nya värderingarna bottnar mycket i att du endast har plikt gentemot dig själv och motivation kommer främst ur belöning och frihet. Det skiljer sig ganska mycket från äldre generationers drivkrafter som handlat om trygghet, ansvar, mm.

Värderingar ligger till grund för folks yrkesval något som även en försvarsmakt måste ta i akt. Annars blir det snabbt tunnt i leden.

 

Soldat i HV är dessutom knappast ett yrke, möjligen en deltidssysselsättning.

 

/Krook

Link to comment
Share on other sites

Haha. Det här lät som när jag hörde en general i Estlands armé säga att det var ett kall att stå vid gränsen och blicka österut med AK:n i anläggning och allt trams med socialt liv och sånt kunde man ta och stoppa upp i någon mörk region.

Det finns de som lever kvar i det gamla och inte har insett att det råder en annan världsbild och framför allt att nya värderingar driver den unga generationen.

De nya värderingarna bottnar mycket i att du endast har plikt gentemot dig själv och motivation kommer främst ur belöning och frihet. Det skiljer sig ganska mycket från äldre generationers drivkrafter som handlat om trygghet, ansvar, mm.

Värderingar ligger till grund för folks yrkesval något som även en försvarsmakt måste ta i akt. Annars blir det snabbt tunnt i leden.

 

Soldat i HV är dessutom knappast ett yrke, möjligen en deltidssysselsättning.

 

/Krook

 

 

 

Kanske borde bli ett yrke, iaf ett deltidsyrke. Tror det skulle fyllas upp i leden rätt fort då faktiskt. Finns många som inte gör mer än lumpen nu pga av konkurrens till yop och utlandstjänst.

Link to comment
Share on other sites

 

Haha. Det här lät som när jag hörde en general i Estlands armé säga att det var ett kall att stå vid gränsen och blicka österut med AK:n i anläggning och allt trams med socialt liv och sånt kunde man ta och stoppa upp i någon mörk region.

Det finns de som lever kvar i det gamla och inte har insett att det råder en annan världsbild och framför allt att nya värderingar driver den unga generationen.

De nya värderingarna bottnar mycket i att du endast har plikt gentemot dig själv och motivation kommer främst ur belöning och frihet. Det skiljer sig ganska mycket från äldre generationers drivkrafter som handlat om trygghet, ansvar, mm.

Värderingar ligger till grund för folks yrkesval något som även en försvarsmakt måste ta i akt. Annars blir det snabbt tunnt i leden.

 

Soldat i HV är dessutom knappast ett yrke, möjligen en deltidssysselsättning.

 

/Krook

Kanske borde bli ett yrke, iaf ett deltidsyrke. Tror det skulle fyllas upp i leden rätt fort då faktiskt. Finns många som inte gör mer än lumpen nu pga av konkurrens till yop och utlandstjänst.

Du kan ha rätt men hur skulle detta motiveras, ekonomiskt och arbetsmarknadsmässigt?

Finns det avsättning, finns det ekonomiskt utrymme, finns det ett samhälleligt stöd (folkvalda etc)?

 

/Krook

Link to comment
Share on other sites

Stöd från samhället i form av stöd från komunledningen finns det iaf i Göteborg om jag inte fått helt fel vibbar.

Jag tror det skulle funka om man hade en organisation liknande deltidsbrandman.

Det har ändå varit ganska så mycket stöd till polisen det senaste (återigen i GBG) och hade man HV soldater i ständig jour så skulle allt gå både smidigare och bli bättre gjort.

Link to comment
Share on other sites

Stöd från samhället i form av stöd från komunledningen finns det iaf i Göteborg om jag inte fått helt fel vibbar.

Jag tror det skulle funka om man hade en organisation liknande deltidsbrandman.

Det har ändå varit ganska så mycket stöd till polisen det senaste (återigen i GBG) och hade man HV soldater i ständig jour så skulle allt gå både smidigare och bli bättre gjort.

 

 

Var väl nånting sånt jag tänkte. Lite högre ersättningar för det man gör samt lite mer förmåner.

 

Om jag minns rätt så får man en fast ersättning som deltidsbrandman samt extra för den tid man rycker ut. Det kanske vore nått för FM att begrunda.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...