Jump to content

Infanteribrigader kontra regementen


Recommended Posts

OK! Jag VET att Kalmarbrigaden var IB42 och Smålandsbrigaden var IB12. Kalmarbrigaden skulle neråt östra Blekinge/västra Skåne var det tänkt (tillsammans med IB41, I11´as cykelskyttebrigad). Övades också, Kalmarbrigaden intog Åhus hamn på slutet av 80-talet. Och det var IB66M och inte IB77.

Link to comment
Share on other sites

OK! Jag VET att Kalmarbrigaden var IB42 och Smålandsbrigaden var IB12. Kalmarbrigaden skulle neråt östra Blekinge/västra Skåne var det tänkt (tillsammans med IB41, I11´as cykelskyttebrigad). Övades också, Kalmarbrigaden intog Åhus hamn på slutet av 80-talet. Och det var IB66M och inte IB77.

Helt rätt, sorry! Kollade med fler källor än den första (felaktiga) och det var som du skriver. Hade förutom min felaktiga "källa" en idé om att de brigader som exempelvis hade benämningen IB12, IB15 osv. var org 66M och de med benämningen IB42, IB45, IB46 osv. var org 77. Så var det inte visade det sig när jag kollat runt lite, det var "blandade skurar" på de regementen som var två-brigadsförband. Var månne den första siffran tidigare kopplad till vilken fördelning brigaden var riktad mot? I15 hade som jag skrev IB15/org 66M och IB45/org 77, så även I16 där IB46/org 77 senare fick heta IB16. I12 var som du skrev men även I17 hade det på samma sätt (IB17/org 66M, IB47/org 77). När 66M-brigaden på I15 försvann övertog IB45 beteckningen IB15. Hittade också uppgifter om att IB12 tidigare, men så sent som 1989, hette Jönköpingsbrigaden. Var det så att namnet Smålandsbrigaden togs över/antogs när det bara fanns kvar ett enda brigadproducerande förband i Småland iom att I11 lades ner i början av 90-talet?

/G.L.

Link to comment
Share on other sites

OK! Jag VET att Kalmarbrigaden var IB42 och Smålandsbrigaden var IB12. Kalmarbrigaden skulle neråt östra Blekinge/västra Skåne var det tänkt (tillsammans med IB41, I11´as cykelskyttebrigad). Övades också, Kalmarbrigaden intog Åhus hamn på slutet av 80-talet. Och det var IB66M och inte IB77.

Helt rätt, sorry! Kollade med fler källor än den första (felaktiga) och det var som du skriver. Hade förutom min felaktiga "källa" en idé om att de brigader som exempelvis hade benämningen IB12, IB15 osv. var org 66M och de med benämningen IB42, IB45, IB46 osv. var org 77. Så var det inte visade det sig när jag kollat runt lite, det var "blandade skurar" på de regementen som var två-brigadsförband. Var månne den första siffran tidigare kopplad till vilken fördelning brigaden var riktad mot? I15 hade som jag skrev IB15/org 66M och IB45/org 77, så även I16 där IB46/org 77 senare fick heta IB16. I12 var som du skrev men även I17 hade det på samma sätt (IB17/org 66M, IB47/org 77). När 66M-brigaden på I15 försvann övertog IB45 beteckningen IB15. Hittade också uppgifter om att IB12 tidigare, men så sent som 1989, hette Jönköpingsbrigaden. Var det så att namnet Smålandsbrigaden togs över/antogs när det bara fanns kvar ett enda brigadproducerande förband i Småland iom att I11 lades ner i början av 90-talet?

/G.L.

 

Mja, hade brigadnumren alls en koppling mot fördelningarna? Har inte numren bara "hängt kvar" sedan de ursprungligen kom till i och med dubbleringsregementenas uppsättning? Exempel: I 13 utbildade alltså under krigsåren när ordningen med dubbleringsregementen infördes, två fältregementen I 13 och I 43, när man övergick till brigadbenämning så blev dessa IB13 och IB43. När sedan lokalförsvarsförbanden organiserades så behöll man numreringen istället för att införa nya nummer. Således blev IB13 "anfallsbrigaden" och IB43 "lokalförsvarsbrigaden". Nymuckade soldater tillfördes IB13 som också hade den nyaste materielen. När soldaterna fyllde 36 (eller därikring) överfördes de samt även äldre materiel till IB43. Tvärtemot GL´s exempel i det citerade inlägget alltså. IB13 omorganiserades under 80-talet till NB13 medan IB43 kvarstod som infanteribrigad eller rättare sagt lokalförsvarsbrigad ända till dess den lades ned.

Fast nu blev det lite OT...

 

Om jag bara kan hitta märket för IB 43 ska jag fota det och lägga in i tråden liksom I 13 märke. IB13/NB13 har ju redan visats.

Link to comment
Share on other sites

Mja, hade brigadnumren alls en koppling mot fördelningarna? Har inte numren bara "hängt kvar" sedan de ursprungligen kom till i och med dubbleringsregementenas uppsättning? Exempel: I 13 utbildade alltså under krigsåren när ordningen med dubbleringsregementen infördes, två fältregementen I 13 och I 43, när man övergick till brigadbenämning så blev dessa IB13 och IB43. När sedan lokalförsvarsförbanden organiserades så behöll man numreringen istället för att införa nya nummer. Således blev IB13 "anfallsbrigaden" och IB43 "lokalförsvarsbrigaden". Nymuckade soldater tillfördes IB13 som också hade den nyaste materielen. När soldaterna fyllde 36 (eller därikring) överfördes de samt även äldre materiel till IB43. Tvärtemot GL´s exempel i det citerade inlägget alltså. IB13 omorganiserades under 80-talet till NB13 medan IB43 kvarstod som infanteribrigad eller rättare sagt lokalförsvarsbrigad ända till dess den lades ned.

Fast nu blev det lite OT...

 

Om jag bara kan hitta märket för IB 43 ska jag fota det och lägga in i tråden liksom I 13 märke. IB13/NB13 har ju redan visats.

Jag visste inte om brigadnumren hade koppling mot fördelningarna, det var inget påstående utan en fråga. Troligare som du skriver att det kan härledas tillbaka till beredskapsåren med dubbleringsregementen. Men som sagt, ingen logik i vilken brigad som var organiserad i 66M eller 77 det varierade uppenbarligen från regemente till regemente.

 

Är det någon som har bilder på gamla fördelningsmärken, jag har sett ett från 4.förd, men bara lajv, inte på bild. Det skall även ha funnits ett (förmodligen kortlivat) märke för 1.MekDiv som jag hört beskrivas men ännu ej sett.

När vi ändå är inne på fördelningsmärken, någon som har koll på detta märke? Om det är ett fördelningsmärke är det då en tidigare variant för 4.förd (romerska fyran/"geografin" i märket):

okntfrdelningsmrke1jm.th.jpg

Link to comment
Share on other sites

GT: Jaha? För nu kollade jag med min källa som menade att:

 

IB 12: Jönköpingsbrigaden - IB 66M

IB 42: Kalmarbrigaden - IB77 (C B Jägtoft)

 

Namnet "Smålandsbrigaden" antogs när det bara fanns en brigad kvar, I11´as IB11 (Kronobergsbrigaden) och IB41 (Blekingebrigaden) försvann ju strax efter 1992.

Så nu vet jag varken ut eller in längre...

Link to comment
Share on other sites

GT: Jaha? För nu kollade jag med min källa som menade att:

 

IB 12: Jönköpingsbrigaden - IB 66M

IB 42: Kalmarbrigaden - IB77 (C B Jägtoft)

 

Namnet "Smålandsbrigaden" antogs när det bara fanns en brigad kvar, I11´as IB11 (Kronobergsbrigaden) och IB41 (Blekingebrigaden) försvann ju strax efter 1992.

Så nu vet jag varken ut eller in längre...

Ja, där ser man, jag hittar också två olika uppgifter om IB42 (och med min allra första som jag trodde felaktiga, tre). Som org 77 1989-91 på denna sidan och som 66M på denna sida. Dock verkar den senare länken (inlägg forum skalman) hämtat sina uppgifter från den första sidan (swedish armed forces). Men du såg ju IB42 övas i org 66M under slutet av 80-talet, eller...? På I15 hade vi ungefär vart fjärde, femte utbildningsår ett s.k. "brigadår" där diverse brigadkompanier ur båda brigaderna, både 66M och 77 kunde kompletteringsutbildas. Det kunde t.ex vara ett skyttekompani 66M, ett skyttekompani 77, ett brigadpvkompani 66M, en grkpluton 66M, osv. Inget sådant som du såg? Det kanske inte var hela brigaden som övades utan delar och resten fylldes upp med inneliggande årskull med annan organisation? Jag vet bara säkert hur IB15 och IB45 såg ut, nöjer mig med det! :huh:

/G.L.

Edited by Göta Lejon
Link to comment
Share on other sites

GT: Jag såg Kalmarbrigadens ena bataljon inta Åhus hamn, och jag antog att det var 66M. Jag såg varken cykel eller 20-bil och skägg var ju på modet. Minnesbilden av skyttegruppen var att de passerat 30, men jag var liten och då kan ju en tonåring verka som en pensionär.

 

Brigadår fanns på fler ställen, bla utbildades "Blekingebrigadens" brigadpansarvärnskompani i början av 1990-talet på I11.

 

Du kan inget om lokalförsvaret på Västkusten? Jag vet att jag har listat delar av Fo18.

 

Fo18

 

Från början bar all personal I11´as gula, men när Fo18 fick eget så har jag sett detta på högerärmen och Lv4´as på vänster (för 181. folvkompaniet). ((SÖB)). Vid repmöten bars inga märken alls, eller snarare vad som satt på jackan när man fick ut den...

Edited by C 2.a pjäs
Link to comment
Share on other sites

Mja, hade brigadnumren alls en koppling mot fördelningarna? Har inte numren bara "hängt kvar" sedan de ursprungligen kom till i och med dubbleringsregementenas uppsättning? Exempel: I 13 utbildade alltså under krigsåren när ordningen med dubbleringsregementen infördes, två fältregementen I 13 och I 43, när man övergick till brigadbenämning så blev dessa IB13 och IB43. När sedan lokalförsvarsförbanden organiserades så behöll man numreringen istället för att införa nya nummer. Således blev IB13 "anfallsbrigaden" och IB43 "lokalförsvarsbrigaden". Nymuckade soldater tillfördes IB13 som också hade den nyaste materielen. När soldaterna fyllde 36 (eller därikring) överfördes de samt även äldre materiel till IB43. Tvärtemot GL´s exempel i det citerade inlägget alltså. IB13 omorganiserades under 80-talet till NB13 medan IB43 kvarstod som infanteribrigad eller rättare sagt lokalförsvarsbrigad ända till dess den lades ned.

Fast nu blev det lite OT...

 

Om jag bara kan hitta märket för IB 43 ska jag fota det och lägga in i tråden liksom I 13 märke. IB13/NB13 har ju redan visats.

 

 

Jag ska be att få dementera en del av mina uppgifter i inlägget ovan. Efter genomförd faktakontroll ligger det till som följer:

IB13 skulle efter mobilisering kvarstå inom Fo 53 som "strategisk reserv" och en av uppgifterna var att omgruppera till NV Gävle för att anfalla en fiende som landsteg N Gävle eller efter landstigning framryckte längs Valbodalgången. I slutet av 70-talet ändrades uppgiften till att avtransporteras till Norrland och där ingå i Milo ÖN med uppgift att försvara Luleälvens dalgång mellan Boden och Luleå. I mitten av 80-talet omorgansierades IB13 till NB13 och fick uppgiften att kunna anfalla mot Stockholm/Arlanda eller Norrtäljeområdet. Brigaden underställdes därmed "en fördelning i Mälardalen"

 

IB43 hade under hela efterkrigstiden uppgifter i ÖN. Fram till 70-talet var krigsuppgiften fördröjningsstrid inom främre fördröjningszon längs "militärvägen" och avvärjningsuppgifter i området Ö Laketräsk - Storsien. Från mitten av 70-talet fördröjningsuppgift i området från Överkalix mot och över Lule älv vid Harads och Hedeforsområdet. Uppgiften skulle lösas på den norra stranden. I FB 72 resp. FB 77 bestämdes att IB 43 skulle fortsätta vara av typen 66(M) vilket i praktiken innebär en långsam avveckling. I FB 92 förlorades brigadstatusen och och förbandet blev 43. fostridsgruppen ÖN, detta innebar att man tappade span-, lv-, och pvkompanierna som reducerades UHbat till UHkomp. Förbandet lades ned 1995.

 

Kvar inom Fo 53 blev lokalförsvarbataljoner och hemvärn samt tillfördes ingenjörskompani och järnvägsbataljon från Ing1, lokalförsvarslvplutoner från Lv3 och 7,5 cm haubitskomp från A9 (?)

 

Personal- och materielförsörjning till lokalförsvaret skedde dock från IB13/IB43.

Link to comment
Share on other sites

I mitten av 80-talet omorgansierades IB13 till NB13 och fick uppgiften att kunna anfalla mot Stockholm/Arlanda eller Norrtäljeområdet. Brigaden underställdes därmed "en fördelning i Mälardalen"

Låter en smula paradoxalt att omorganiseras till NB medan uppgifterna riktas söderut. Har dock inga problem att tro på det; bandvagnsburet är ju mer allround än lastbilar...

Link to comment
Share on other sites

I mitten av 80-talet omorgansierades IB13 till NB13 och fick uppgiften att kunna anfalla mot Stockholm/Arlanda eller Norrtäljeområdet. Brigaden underställdes därmed "en fördelning i Mälardalen"

Låter en smula paradoxalt att omorganiseras till NB medan uppgifterna riktas söderut. Har dock inga problem att tro på det; bandvagnsburet är ju mer allround än lastbilar...

 

Ska jag gissa vilt så blev nog uppgiften mer spretig med åren. En obekräftad uppgift gör gällande att NB13 även skulle ha kvar (eller återfå eller hur man ser det) uppgiften att möta i Gävle landstigen fiende samt i övrigt lösa en eller flera uppgifter som tidigare var lagt på IB14 (som lades ned 1993).

Slutövningen 1995, DALPILEN var direkt riktad mot Arlanda.

 

EDIT: för övrigt hade man väl börjat putta in bandvagnar (bv 202) i IB77-organisationen redan innan man tog steget fullt ut och satte upp norrlandsbrigader? Så förhoppningsvis hade IB13 de sista åren inte så många lastbilar för trupptransport?

Edited by Axial
Link to comment
Share on other sites

Är det ingen som har lite mer info om NB 5 eller NB 35? Vad var t ex skillnaden mellan dessa, vilka uppgifter hade dom osv.

 

Tacksam för all tillgänglig info.

Jag har för avsikt att skriva en bok om Fältjägarnas krigsförband men har inte börjat. Dock, ur minnet så fanns väl aldrig NB5? Under dubbleringstiden uppsatte I5 ett regemente som kallades Härjedalens Fältjägarregemente. I övrigt organiserade ju I5 under min tid enbart Fältjägarbrigaden (NB35) samt de fristående Norrlandsskyttebataljonerna, varav 2 ingick i Gränsjägarregementena och 2 var Fördelningsresurser. Detta är helt lösa antaganden men andra kanske kan komplettera/korrigera?

Link to comment
Share on other sites

Ibland önskar jag att få drömma mig bort i AH:1 lokalförsvarsförband tillsammans med Hans Engström...

 

Jag vet att inom det sammanslagna I12/Fo17 (inkluderande Fo16 och Fo18) så skulle den sista kvarvarande foskyttebataljonen (som mobbade kring Eksjö) skydda brigadens mobilisering. Man valde tydligen mellan denna och den så kallade "Ölandsbataljonen", foskyttebataljonen på Öland som repövades så sent som 1994.

Link to comment
Share on other sites

Är det ingen som har lite mer info om NB 5 eller NB 35? Vad var t ex skillnaden mellan dessa, vilka uppgifter hade dom osv.

 

Tacksam för all tillgänglig info.

Jag har för avsikt att skriva en bok om Fältjägarnas krigsförband men har inte börjat. Dock, ur minnet så fanns väl aldrig NB5? Under dubbleringstiden uppsatte I5 ett regemente som kallades Härjedalens Fältjägarregemente. I övrigt organiserade ju I5 under min tid enbart Fältjägarbrigaden (NB35) samt de fristående Norrlandsskyttebataljonerna, varav 2 ingick i Gränsjägarregementena och 2 var Fördelningsresurser. Detta är helt lösa antaganden men andra kanske kan komplettera/korrigera?

Om man tittar i t.ex. Svensk soldat (1994) ser man att Fältjägarbrigaden hette NB 5. Dock vet jag att de hette NB 35 innan, namnbytet borde rimligen ha skett någon gång tidigt 90-tal.

 

Angående övriga krigsförband mobiliserade I 5 förutom Norrlandsskyttebataljoner även Fältjägarbataljoner. Enligt "Si vis pacem - para bellum" av Bengt Wallerfelt ingick i slutet på 60-talet/början på 70-talet, två norrlandskyttebataljoner och tre fältjägarbataljoner i MBÖN:s stridskrafter. Dessa borde (åtminstone fältjägarbataljonerna) rimligen komma från I 5. Någon som vet mer om det och när de utgick?

 

Som en parantes kan nämnas att fältjägarbataljonen (649 man) innehöll tre lätta skyttekompanier och bataljonen saknade eget bataljonsartilleri. Norrlandsskyttebataljonen (1200 man) innehöll fyra kompanier och ett grkkompani.

Link to comment
Share on other sites

Tack för bra svar. Då har man lite mer att forska i!

 

Trevligt att höra att du tänker skriva en bok om Fältjägarnas krigsförband. Du kan räkna med mig som kund iaf :=o

 

Att fältjägarbataljonerna saknade eget BatArt var intressant. Det har jag inte hört något om förut. Roligt att min utbildningsbatljon hette Jämtlands Fältjägarbataljon när jag låg på GRK.

 

 

Keep it coming!!

Link to comment
Share on other sites

Roligt att min utbildningsbatljon hette Jämtlands Fältjägarbataljon när jag låg på GRK.

 

 

Nej, det kan den omöjligt ha gjort. Jämtlands Infanteribataljon är betydligt mer rätt, innehållandes Begs kompani (mekskytte), Hallens kompani (stab-grk), Hammerdals kompani (Brigadspaning), Livkompaniet (Kb och 3-månaders), sedan fanns också Ovikens kompani som 03/04 var tänkta att utbilda en brigadledningspluton och en Kp-pluton, hamnade slutligen på Hallens. Har funnits fler kompanier, men dessa är de jag kommer ihåg, alla kompanimärken fanns en gång i tiden på kontoret vid macken.

 

Sedan fanns även Norrlands trängbataljon på I5 efter att den flyttats från T3 i Sollefteå, kompanierna där hade namn från T3-trakterna och Fredrikshov är det enda jag kommer ihåg sådär på rak arm.

Link to comment
Share on other sites

@Pegin, fascinerande, men är du säker på att det inte är ett feltryck? 93 (vilket rimligen är året den skrevs) hette Fältjgarbrigaden NB35 (jag vet eftersom jag genomförde min GU på NB35s 2 Nskbat 92-93. Man kan ha ändrat.

Wallerfelts bok måste jag skaffa mig. I min enfald har jag antagit att Fältjägarbataljonerna helt enkelt bytte namn till Fristående Norrlandsskyttebataljoner i och med att fler än I5 började utbilda dom (om det ens stämmer). Fri Nskbat så tidigt är helt nytt för mig. Däremot är det värt att notera att man antog Fältjägarbatljonens struktur (med tillförsel av grk pluton) när man ändrade TOEM på Nskbat. Sen var inte Fältjgarbataljonerna helt tandlösa, kompanierna hade väl 8cm grk fortfarande om jag minns rätt.

 

@Liedholm. Lite oT, men Hallens kompanimärke är det fulaste i världshistorien. Inget KB på Hallens bar det på min tid, utan det var Oraklet eller Lifkomps som gällde.

 

@ Forsberg Tack för visat intresse för boken. Har insett att jag inte kan låta sambon vara den enda publicerade författaren i familjen längre, och detta ligger mig varmt om hjärtat.

Link to comment
Share on other sites

@Hans

 

Jepp, det är inget man skryter med precis. Skulle inte förvånat om det kom till under en blöt kväll på mässen där chefen Hallens förlorade nån dum tävling där förlorarens kompani fick historiens fulaste märke. Under min tid var det dock absolut förbjudet med orakel-märket på FU90.

Link to comment
Share on other sites

@Pegin, fascinerande, men är du säker på att det inte är ett feltryck? 93 (vilket rimligen är året den skrevs) hette Fältjgarbrigaden NB35 (jag vet eftersom jag genomförde min GU på NB35s 2 Nskbat 92-93. Man kan ha ändrat.

Det kan vara feltryck men den risken är väl ganska liten? Brigaden hette på slutet NB 5, det måste finnas många här som kan bekräfta det. Kanske gjorde du lumpen precis i skarven mellan NB 35 och NB 5?

 

Sen var inte Fältjgarbataljonerna helt tandlösa, kompanierna hade väl 8cm grk fortfarande om jag minns rätt.

Nej, Fältjägarbataljon 64 (som hängde med till 70-talet och därmed borde ha varit den sista "orgen") hade inget grk eller annat indirekt understöd. Du får komma ihåg att kompanierna var lätta skyttekompanier. Bataljonens tyngsta vapensystem var fyra 9 cm pvpj 1110.

Allt detta enligt den eminenta boken AH1:A från 1966 (med senare ändringstryck).

Link to comment
Share on other sites

Underbart att det existerar! Finns det ngn möjlighet att å den utgåvan scannad? Tror C 2.a Pjäs kan vara intresserad också. Jag har bara senare utgåvor, och referenser till fältjägarbataljoner ur InfR i olika versioner.

 

I sommar får vi se när namnet ändrades officiellt. Kan ju vara så att man gjorde det i samband med att Espmark blev chef.

Edited by Hans Engström
Link to comment
Share on other sites

Ang Hallens-märket. Det snyggades ju upp runt 03 (oklart exakt år) då det gjordes fyrkantigt istället för ovalt. Dock var bävern lika ful.

GRK 04/05 hade ingen något kompanimärke. Vi kunde ju inte åka ut och möta andra förband med en bäver på axeln... KB bar GRK-bågen från början, och sedemera bar hela plutonen GRK-bågen.

 

Ang Namn på GU Infbat. Det vi fick höra var Fältjägarbataljonen. Vid vissa tillfällen användes 'Infannterribattalljoonen, giVAAKT! av Batchefen..

Så det är mycket möjligt att vi egentligen hette Infanteribataljonen.

I Trängbat ingick Fredrikshofs- och Remsle kompani.

Kompanier jag vet HAR funnits: Bergs (Meksk), Hammerdals (Brig/Mekspan), Hallens (Lednings GRK), Ovikens (BrigL KP?), Duveds (Skytte?), Revsunds (Skytte?), Brunflo (?).

Utöver dessa har jag nog inte läst något om.

 

Ang Orakelmärket var detta förbjudet att bära på uniformen på I 5.

 

Slut från mig

 

[EDIT] Stavfel.. [/EDIT]

Edited by Forsberg
Link to comment
Share on other sites

Har funnits fler, och under olika syften. Mitt år fanns Liv (KBS, Idrott), Hammerdal (skytte då, men visst har dom oftast varit Brigspan), Brunflo (Vakt), Hallens (Stabs/Grk), Lit (PV/Tross) och mot slutet, Offerdals (Depå).

 

Lit var tillfälligt sammansatt med 3 PV plutoner och trosspluton bandvagn. Hammerdal och Hallen utbildade VL kompanier enligt KriOrg. Lits förband ersatte för trosspluton VL gamla trosspluton samt hela VL övriga PV plutoner eftersom omorg skett.

 

Orakelmärket ej tillåtet? Det som var det snyggaste märket ngnsin i armén!

Link to comment
Share on other sites

@Pegin, fascinerande, men är du säker på att det inte är ett feltryck? 93 (vilket rimligen är året den skrevs) hette Fältjgarbrigaden NB35 (jag vet eftersom jag genomförde min GU på NB35s 2 Nskbat 92-93. Man kan ha ändrat.

Det kan vara feltryck men den risken är väl ganska liten? Brigaden hette på slutet NB 5, det måste finnas många här som kan bekräfta det. Kanske gjorde du lumpen precis i skarven mellan NB 35 och NB 5?

 

Sen var inte Fältjgarbataljonerna helt tandlösa, kompanierna hade väl 8cm grk fortfarande om jag minns rätt.

Nej, Fältjägarbataljon 64 (som hängde med till 70-talet och därmed borde ha varit den sista "orgen") hade inget grk eller annat indirekt understöd. Du får komma ihåg att kompanierna var lätta skyttekompanier. Bataljonens tyngsta vapensystem var fyra 9 cm pvpj 1110.

Allt detta enligt den eminenta boken AH1:A från 1966 (med senare ändringstryck).

 

 

Hej !

 

Går det att få veta vilka ändringstryck du har till AH:1A från 1966.

Själv har jag nr 1-5 samt originalboken och jag vill veta

om det finns nåt mer ändringstryck än dessa ??

MVH//

 

 

 

 

 

Är det ingen som har lite mer info om NB 5 eller NB 35? Vad var t ex skillnaden mellan dessa, vilka uppgifter hade dom osv.

 

Tacksam för all tillgänglig info.

Jag har för avsikt att skriva en bok om Fältjägarnas krigsförband men har inte börjat. Dock, ur minnet så fanns väl aldrig NB5? Under dubbleringstiden uppsatte I5 ett regemente som kallades Härjedalens Fältjägarregemente. I övrigt organiserade ju I5 under min tid enbart Fältjägarbrigaden (NB35) samt de fristående Norrlandsskyttebataljonerna, varav 2 ingick i Gränsjägarregementena och 2 var Fördelningsresurser. Detta är helt lösa antaganden men andra kanske kan komplettera/korrigera?

 

Hej Hans !

 

Fråga:

För vilken period hade du tänkt skriva boken om I5s krigsförband.

Samt är det för de förband som I5 var truppregistreringsmyndighet

eller mobiliseringsmyndighet som boken skall beskriva.

Eller både och ?

 

MVH//

Zizka

Link to comment
Share on other sites

En fråga till någon som kanske vet, men fanns det inte på I5 en gång i tiden ett kompani med namnet Underåkers?

 

Japp, Underåkers. Även Alsens har funnits (utbildat Pi-kompani, 97-98, 98-99). Appropå det här så råkade jag stöta på en bra sida innan som är gjord av en samlare och har de flesta av I5:s kompanimärken.

Link to comment
Share on other sites

En fråga till någon som kanske vet, men fanns det inte på I5 en gång i tiden ett kompani med namnet Underåkers?

 

Japp, Underåkers. Även Alsens har funnits (utbildat Pi-kompani, 97-98, 98-99). Appropå det här så råkade jag stöta på en bra sida innan som är gjord av en samlare och har de flesta av I5:s kompanimärken.

 

Får man fråga vilket syfte en Mob-pluton utbildas för?

Link to comment
Share on other sites

En fråga till någon som kanske vet, men fanns det inte på I5 en gång i tiden ett kompani med namnet Underåkers?

 

Japp, Underåkers. Även Alsens har funnits (utbildat Pi-kompani, 97-98, 98-99).

 

Då var jag inte fel ute alltså, har även ett vagt minne av att Underåkers under de sista två åren var någon form av funktionskompani. Har för mig att det var de som ansvarade för Ra- och TS-utbildningarna samt lite annat fuffens uppe på LedSys, rätta mig gärna den som känner för det.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...