Jump to content

Tävling


Lt P

Recommended Posts

Nu skall vi ha lite kul!

 

Härmed utropas en designtävling för förslag till nya gradbeteckningar för den nya kategorin specialistutbildade officerare.

 

Under tråden http://forum.soldf.com/index.php?showtopic...0&hl=specialist har det ju diskuterats om de kan jämföras med underofficerare av den gamla skolan.

 

Nu vore det intressant att se om någon kan hitta på lite snygga gradbeteckningar och kanske rent av namn på tjänsteställningar för dessa kategorier. Låt fantasin flöda! Klipp, sno, klistra fantisera, gör vad ni vill.

 

Evig ära och berömmelse är väl pris nog, eller skall vi hitta på något mer?

 

/Peder

Link to comment
Share on other sites

Alltså typ "Warrant Officer" som används lite varstans i utlandet?

 

Personligen gillar jag nedåt vända chevrons som användes på svenska uniformer under 1800 talet. Så vinklar fast nedåt vända.

Link to comment
Share on other sites

I grunden är det ett väldigt bra förslag Lt P. Men är inte beteckningen för sergeants tjänsteställning lite väl likt flaggkadettens (=Kadettgrad i flottan, i armén är motsvarigheten kadett med tre chevronger)? I flottan så anlägger man en kadettkrona och ett ankare på gradhylsan. Men i arméns gradsystem (FU90 och de andra gröna kläderna) så saknas ju både krona (för kadett) och ankare. Hur ska man skilja emellan de två?

(Om det är för luddigt beskrivet så kan jag försöka igen.)

 

Annars så tycker jag att det är lite väl mycket streck, om detta ska få plats på kragspegel M/58.

Jag har dock ingen egen lösning. Jag lutar mest åt att dom bör tilldelas de äldre underofficersgraderna.

Link to comment
Share on other sites

Jag gillar inte riktigt tanken på att stoppa in ytterligare grader i dagens system.

Nu när man alltså gör om både värnpliktssystemet och officersutbildningen borde man sätta sig ner och fundera ordentligt. Gradbeteckningarna för officerare i Marinen och FV gjordes ju om för tre år sedan, kanske dags att genomföra en reform för nivå 7-9 också?

Jag ser då två alternativ:

 

1. Man behåller det svenska systemet och återinför "saknade" grader. I samband med detta borde allt vpl befäl kliva ner ett par steg så att de har de gamla underbefälsgraderna. Då skulle de gamla underofficersgraderna vara lediga för den nya kategorin. Man skulle till och med kunna återinföra namnen underbefäl och underofficer istället för gruppbefäl och plutonbefäl.

 

2. Man överger det svenska systemet och genomför en "NATO-anpassning" (till en standard som inte finns) även här. Då kan det vara lämpligt att titta på de danska graderna. Även namnen på graderna bör då bytas eftersom furir översätts till sergeant borde detta ändras så att furir försvinner och sergeant = sergeant. Högre grader än furir behöver då nya namn, även där kan man ta efter danskarna.

Link to comment
Share on other sites

Jag får åter chansen även in denna minegen tråd (trefaldigt yipee!) att upprepa mitt gamla mantra om att återinföra gamla insomnade tjänstegrader och helt förända gradsystemet.

Kopierar mig själv nedan.

 

Min uppfattning är att eftersom vi i realiteten idag redan har tre "befälskårer" och även tre "gradbeteckningssystem" så kan det vara intressant att använda dem på ett effektivare och mer lättöverskådligt sätt.

 

Värnpliktiga specialister, gruppchefer, troppchefer m.m. Korttidsanställda underbefäl.

1-4 streck (gamla underbefälssystemet).

Återinför vicekorpral, överfurir och rustmästargraderna.

Med andra ord låt en specialist bli vicekorpral och en gruppchef korpral. Vad som idag är en en PB, KB finns inte samma behov av som under invasionsförsvarets dagar då de ofta var plutonchefer så dessa kan i stället förordnas till furirer.

Överfurir och rustmästare blir vidareutbildade och erfarna soldater med exempelvis några missioner eller korttidsanställning i bagaget.

 

Reservofficerare och specialister

= 1-3 stjärnknappar (pixstjärna) (gamla underofficerssystemet). Återinför fanjunkare och förvaltare.

Det gamla underofficerssystemet och den kompetens det stod för är för det allra flesta unga soldater idag helt okänt och att drömma om den klassiske underofficerens återinförande är nog dessvärre orealistiskt, även om jag personligen är en stark anhängare.

Använd därför istället dessa tjänsteställningar för reservofficerare. Man kan nästan säga att man därmed återinför reservunderofficeren. Om reservofficer anställes som fast befäl förordnas denne till motsvarande tjänsteställning bland officerarna, en sergeant såsom fänrik och en fanjunkare såsom löjtnant med andra ord. Reservofficer med tillräckligt hög kompetens (dagens reservkapten, i detta system förvaltare) bör kunna befordras till major om behov finnes.

Specialisters gradbeteckning kompletteras med lämplig symbol.

 

Officerare

= som dagens yrkesofficerare.

 

Systemet är enkelt och lättöverskådligt samt är på ett tydligare sätt grundat på den individuelles kompetens och utbildning.

 

De som idag har en tjänsteställning av den "gamla" modellen kan behålla den men särskiljas med ett tecken motsvarande yrkesband av lämplig färg eller något liknande.

 

/Peder

 

 

@Lt P

 

Det är väl inte så att du gillar det danska systemet? :baskerHV:

 

Jo, varför inte. Konstapelsystemet är ju inte heller dumt.

 

Kanske man skulle återniföra underlöjtnant för specialisterna? Det vore väl trevligt.

 

I grunden är det ett väldigt bra förslag Lt P. Men är inte beteckningen för sergeants tjänsteställning lite väl likt flaggkadettens (=Kadettgrad i flottan, i armén är motsvarigheten kadett med tre chevronger)? I flottan så anlägger man en kadettkrona och ett ankare på gradhylsan. Men i arméns gradsystem (FU90 och de andra gröna kläderna) så saknas ju både krona (för kadett) och ankare. Hur ska man skilja emellan de två?

(Om det är för luddigt beskrivet så kan jag försöka igen.)

 

Annars så tycker jag att det är lite väl mycket streck, om detta ska få plats på kragspegel M/58.

Jag har dock ingen egen lösning. Jag lutar mest åt att dom bör tilldelas de äldre underofficersgraderna.

 

Sant, den är ganska lik. Jag var mest influerad av armëns gmla sergeantsbeteckningar på uniform m/10 och m/23 dock, när sergeanten hade vinklar och innan fanjunkaren fick en stjärna till.

 

Jag barar spånar. Det är ju bara på kul.

 

/P

Link to comment
Share on other sites

@Lt P

 

Det är väl inte så att du gillar det danska systemet? :baskerHV:

 

Jo, varför inte. Konstapelsystemet är ju inte heller dumt.

 

Kanske man skulle återniföra underlöjtnant för specialisterna? Det vore väl trevligt.

 

Tänkte mest på att din första uppsättning med grader är väldigt lika de danska graderna :D .

Link to comment
Share on other sites

Lt P: Vilka grader hade du tänkt dig att t.ex. Hv-befäl skulle ha? Personligen har jag inte riktigt bestämt mig för vad jag tycker om det men res.off. skulle ju ligga närmast tillhands.

 

Min uppfattning om Hv-befäl är helt klar, de skall bort!

 

Med det menar jag förstås inte att hemvärnet skall avvecklas eller i någon slags demokratiseringsanda degraderas.

 

Låt all befälsutbildning skötas av Försvarsutbildarna och se till att befäl i hemvärnet istället förordnas såsom värnpliktigt befäl. Ofoget med korta befälskurser, eller rent av inga alls som ofta är fallet, för befäl i hemvärnet bör styras upp. Försvarsutbildarna har bättre och längre utbildning och det vore betydlig mer ändamålsenligt att låta Hemvärnsorganisatoinen "köpa in sig" på dessa utbildningar.

 

/P

Link to comment
Share on other sites

Smått uttråkad så kände jag lusten komma på att göra en grafisk presentation av mina idéer.

 

jo bra ide men några synpunkter varför inte införa internationellt vedertagna/översättbara beteckningar ? och Kadettdj-----na kan väl ha något annat än vinklar ;) Sen ser jag inte riktigt behovet av Trebefälssys, det borde räcka med två linjer där man som VPL inte kan bli mer än Krp och 10-7-7 Vpl blir 1Kl soldat i tredje termin.

 

ubefgrader4wh.jpg

Link to comment
Share on other sites

Flikar in med lite funderingar då...

Rustmästare och förvaltare tycker jag inte ska komma tillbaka som grad.

Det låter för gammaldags och det låter för mycket som befattningar inte grader.

 

Vad skulle vicekorpral tjäna till? Känns som att det blir en grad som visar att man legat inne länge mer än att man är något vettigt med en vettig utbildning, känns som att det är likadant för flera "gamla grader"

 

Personligen så vill jag ha så få grader som möjligt.

Link to comment
Share on other sites

Vad skulle vicekorpral tjäna till? Känns som att det blir en grad som visar att man legat inne länge mer än att man är något vettigt med en vettig utbildning, känns som att det är likadant för flera "gamla grader"

Tycker att det vore avsevärt bättre än att som idag låta många specialister bli vplFk. Sen kommer ju de flesta att lumpa lika länge nu efter FB04. För mig så står "specialist" högre än soldat, vilket också bör synas på något sätt.

Link to comment
Share on other sites

jo bra ide men några synpunkter varför inte införa internationellt vedertagna/översättbara beteckningar ? och Kadettdj-----na kan väl ha något annat än vinklar ;) Sen ser jag inte riktigt behovet av Trebefälssys, det borde räcka med två linjer där man som VPL inte kan bli mer än Krp och 10-7-7 Vpl blir 1Kl soldat i tredje termin.

Vinklar verkar vettigt. Men 1kl förstår jag inte, mest som en direktöversättning av amerikanernas PFC. Britterna kallar det Lance corporal och jag tror det var Norge som kallade det visekorpral. Så det gamla vicekorpral borde inte vara helt fel, det kan ju till och med läsas och förstås av engelsktalande om de tänker lite.

Vad skulle vicekorpral tjäna till?

Istället för att man idag har korpral som tillfällig grad kanske? Dessutom kan den ju användas för specialister eller stf grpch (om grpch är korpral). Livgardet ser ju tydligen ett behov av vicekorpraler nu också, eller så är de bara bakåtsträvande.

Link to comment
Share on other sites

Vi har ju internationellt sett absurt höga tjänsteställningar hos vår värnpliktiga personal. Den ordningen grundar sig bland annat på folkrättsliga regler från det gamla invasionsförsvaret då exempelvis plutonchefer skulle vara officerare med hänsyn till Genevekonventionen vid krigsfångeskap.

 

Idag har vi ett mindre insatsförsvar och mycket få av de värnpliktiga befälen har en tjänst som egentligen kräver graden vpl fänrik, eller sergeant och varför måste gruppchefer egentligen vara furirer?

 

Min uppfattning är att man borde ta ett par steg bakåt och använda enbart manskapsgraderna (strecken d.v.s.) till värnpliktig personal. Låt istället RO och andra med specialistkompetens bemanna underofficersgraderna och enbart anställd personal med genomförd skola vara officerare.

 

Värnpliktig officer finns ju formellt set inte som begrepp längre efter 1994, men vpl befäl med fänriks tjänsteställning känns klart otidsenligt idag. Som jag ser det finns det idag inget hinder att dessa kunde vara furirer eller överfurirer istället.

 

/P

Link to comment
Share on other sites

Vi har ju internationellt sett absurt höga tjänsteställningar hos vår värnpliktiga personal. Den ordningen grundar sig bland annat på fokrättsliga regler från det gamla invasionsförsvaret då exempelvis plutonchefer skulle vara officerare med hänsyn till Genevekonventionen vid krigsfångeskap.

 

Idag har vi ett mindre insatsförsvar och mycket få av de värnpliktiga befälen har en tjänst som egentligen kräver graden vpl fänrik, eller sergeant och varför måste gruppchefer egentligen vara furirer?

 

Min uppfattning är att man borde ta ett par steg bakåt och använda enbart manskapsgraderna (strecken d.v.s.) till värnpliktig personal. Låt istället RO och andra med specialistkompetens bemanna underofficersgraderna och enbart anställd personal med genomförd skola vara officerare.

 

Värnpliktig officer finns ju formellt set inte som begrepp längre efter 1994, men vpl befäl med fänriks tjänsteställning känns klart otidsenligt idag.

 

/P

 

Nåt av de äldre systemen angav ju (för hemvärnet) att gruppchef var korpral, stf plutonchef var furir och plutonchef var sergeant. Skulle det funka?

 

Sneglar man överlag på äldre system så fokuserade de överlag mycket mer på en koppling mellan grad och utbildningsnivå än vad dagens system gör (som har en koppling mellan grad och tjänst, ex plutonchef - fänrik). Nackdelen är som jag ser det och kan tolka det såhär drygt 40 år senare att det blev ganska plottrigt och svårtydligt och inte var det helt lika mellan vapenslagen heller, tydligen. Exempelvis tog det minst 18 år för fast anställt underbefäl att bli rustmästare (snacka om långvägare)

 

Jag tycker man kan nöja sig med att återinföra fanjunkare och förvaltare som grader för YO nivå 7 och kalla det för yrkesunderofficerare.

Vill man sedan ytterligare skilja mellan truppbefäl och tekniskt befäl inom denna kategori skulle tekniskt befäl kunna benämnas tyghantverkare respektive tygverkmästare.

 

Vill man ytterligare skilja mellan värnpliktigt underbefäl och fast anställt (eller kontraktsanställt) underbefäl kunde man återinföra skoltecknen där vpl ubef använder sig av raka, sneda streck på vänstra ärmen (de som FBU/HV/FvRF-ungdomar sedermera ärvde) och motsvarande vinklar ("chevrons") för fast anställt ubef.

Link to comment
Share on other sites

För speciallister tycker jag en blå grad kan vara något. Och en speciallist kan vara på vilken nivå som helst. Så när man har inom sitt område uppnåt kompetensnivå speciallist får man den blå graden. Och klarar man inte av att behålla den så blir man av med graden. ngn form av prov 1 ggr/år?

Link to comment
Share on other sites

För speciallister tycker jag en blå grad kan vara något. Och en speciallist kan vara på vilken nivå som helst. Så när man har inom sitt område uppnåt kompetensnivå speciallist får man den blå graden. Och klarar man inte av att behålla den så blir man av med graden. ngn form av prov 1 ggr/år?

 

Nu måste vi ju snacka estetik! :P

 

En blå grad funkade ju fint på m/23 och m/39 systemen. På 90-systemet går det väl också, men int' blir det nå' bra på m/87, m/48, m/86 och m/93 int'.

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...
  • 1 year later...

Jag har nu gjort om lite efter lite tankeverksamhet. Jag har även lagt till en liten illustration.

Mina förslag på reformerat och NATO-anpassat gradsystem.

Jag har stulit en del från lanrezac:s system. PM:a om du motsätter dig!

 

Nco.jpg

 

Menig

Tilldelas efter genomförd GSU till alla soldater som klarat utbildningen.

Löser allmänna soldatuppgifter.

 

Vicekorpral (VKrp)

Tilldelas soldater som visat särskild lämplighet i sin tjänst. Tilldelas tidigast under termin 3.

Löser allmänna soldatuppgifter och är i vissa fall ställföreträdande gruppchef.

 

Specialist (Spc)

Tilldelas soldater i specialisttjänst efter genomförd Termin 2.

Löser en specialisttjänst, t ex prickskytt eller stridsvagnsförare.

 

Korpral (Krp)

Tilldelas soldater som genomfört (standardiserad?) gruppchefsskola. Tilldelas tidigast efter Termin 1.

Är ställföreträdande gruppchef eller gruppchef.

 

Sergeant (Sg)

Tilldelas korpraler som genomfört Termin 3.

Lämplighetsprövning efter ansökansförfarande.

Är gruppchef eller i vissa fall ställföreträdande gruppchef

 

Stabssergeant (StSg)

Tilldelas sergeanter som genomfört minst Termin 4 och tjänstgjort som gruppchef eller stf i minst 12 mån.

Lämplighetsprövning efter ansökansförfarande.

Tilldelas även soldater som genomfört Specialistofficersutbildning (Ingångsgrad).

Är gruppchef. Kan i vissa fall tjänstgöra som plutonssergeant vid brist på Översergeant.

 

Översergeant (ÖvSg)

Tilldelas Stabssergeant med SOU tidigast efter 12 månaders tjänstgöring i graden samt genomförd plutonsledningskurs.

Lämplighetsprövning efter ansökansförfarande.

Är plutonssergeant eller i undantagsfall gruppchef.

 

Mästarsergeant (MSg)

Tilldelas Översergeant tidigast efter 24 månaders tjänstgöring i graden samt kompaniledningskurs 1.

Lämplighetsprövning efter ansökansförfarande.

Är kompanisergeant eller plutonssergeant.

 

Fanjunkare (Fj)

Tilldelas Mästarsergeant tidigast efter 24 månaders tjänstgöring i graden samt kompaniledningskurs 2.

Lämplighetsprövning efter ansökansförfarande.

Är bataljonssergeant eller kompanisergeant.

 

 

Graderna från Sergeant och uppåt tilldelas alltså normalt efter en ansökan från den enskilde eller dennes närmaste chef.

Undantaget till detta är fältbefordran som kan genomföras vid särskilt svåra situationer vid insats eller i krig. Kompanichef har rätt att befordra soldater upp till högst Sergeant, bataljonchef till högst Översergeant och motsvarande brigadchef till högst Fanjunkare.

 

 

Gällande kadettfrågan kan man väl stjäla lite från de gamla skoltecknen, t ex:

 

/ = Första året TO/OFF samt S/OFF

 

/

/ = Andra året TO/OFF

 

/

/ = Tredje året TO/OFF

/

 

 

Kom gärna med åsikter osv.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...