Jump to content

3:dje riket i ruiner.


Recommended Posts

Intressant.

 

zepptribaug05ct.jpg

 

Ser ut som en motorbana nedanför podiet. :banana

 

Nja, om jag minns rätt så ligger det en parkering en bit bort till höger, kanske är det vägmarkeringar till den? En liten kuriosasak värd att nämna var att sist jag var där så spelade amerikanska soldater från en intilliggande förläggning fotboll på gräsplanen som skymtar längre bort. Ganska tydlig markering vem som vann kriget tolkade jag det som... AMERIKANSK fotboll vid NSDAPs främsta paradplats

 

EDIT: förtydligade

Link to comment
Share on other sites

Om bilden visar zeppelinerfeld i Nürnberg (vilket jag tror att den gör) så är det faktiskt motorsportmarkeringar. Har sett ett par DTM-lopp susa förbi nedanför den där tribunen.

Link to comment
Share on other sites

Om bilden visar zeppelinerfeld i Nürnberg (vilket jag tror att den gör) så är det faktiskt motorsportmarkeringar. Har sett ett par DTM-lopp susa förbi nedanför den där tribunen.

 

Bekräftas. Säga vad man vill om nassarna, men överdådiga ärkefläskiga parader och byggnader kunde de jävlar planera och bygga...

 

...men så trodde de ju också att det skulle bli ett tusenårigt rike... :Malaj:

Link to comment
Share on other sites

@C DK012 och Fogleström

 

Med era samstämmiga åsikter så får jag se mig själv tillkortakommen, men jag har ju å andra sidan inte varit där sedan slutet av 1990-talet och mycket kan ju ha hänt sedan dess.

 

Med tanke på vad som påpekats kring de stilistiska och arkitektoniskt faktiskt ganska tilltalande delarna av det tyska 1930-talet kan jag rekomendera en bok som heter "Estetik och politik i tredje riket" som kom ut i en något reviderad utgåva för ett par år sedan. Sedan har jag ett svagt minne av att Peter Englund i någon av sina essäsamlingar (Brev från nollpunkten kanske?) tar upp de ganska intressanta likheterna mellan nazismens och kommunismens bild och formspråk.

 

Lite lästips så här i bokreans tidevarv :rockon:

Link to comment
Share on other sites

Brev från nollpunkten stämmer bra. Som sagt en ypperlig bok. Beträffande de eventuella estetiska kvaliteterna i tredje rikets konst och arkitektur håller jag inte med. Det mesta jag sett är pompöst skräp, ner till minsta vaktstuga.

Link to comment
Share on other sites

Beträffande de eventuella estetiska kvaliteterna i tredje rikets konst och arkitektur håller jag inte med. Det mesta jag sett är pompöst skräp, ner till minsta vaktstuga.

 

Helt riktigt! Det är det pompösa, nästan lite kitschiga och förutsägbara, som gör gör det så... vackert på något sätt. Precis på samma sätt som jag är svag för socialrealismen när det gäller konstverk. Så vi kan väl utan överdrift säga att där dessa två fenomen mötas, som i gamla DDR till exempel, blir resultatet faktiskt spännande i sina monumentala exesser. Fast det är klart, som i de flesta stilar går det 9 dåliga exempel på ett riktigt riktigt bra om jag ska vara ärlig.

 

Nu sitter jag och spånar tämligen fritt (aktiv arbetsflykt) men kan det ligga något i att det inte är en nazistisk stil utan snarare en tysk stil eller smak vi talar om? Jag tänker på att dessa tydliga stildrag finns redan från mitten av 1800-talet, i synnerhet i nordtyskland, och att mycket liknande byggts även efter kriget. Möjligen med undantag för det första årtiondet. Kanske finns någon mer skolad inom området än jag som kan reda ut det hela?

 

För att inte gå alldeles för OT så kan jag ju komma tillbaka till det faktum att så mycket bombades under kriget. Jag kan mycket varmt rekomendera ett besök i Dresden där renoveringen, eller snarare återuppbyggnaden, av de gamla kvarteren pågår som bäst. Man behöver inte gå många meter utanför det mest turistiska områdena för att hitta många spännande miljöer med tydliga spår från kriget. Ytterligare några hundra meter bort och man hamnar i de sovjetinspirerade kolossområdena. Dresden byggdes upp igen under 1950-talet som en mönsterstad i DDR, i mitt tycke endast överträffad av Karl-Marx-Stadt (Chemnitz heter den nu va?)

 

EDIT: Det där om Chemnitz

Link to comment
Share on other sites

Tycker mig se ganska stora likheter mellan den nazistiska arkitekturen och den antika grekiska stilen, även drag från roamriket återfinns. Kan bottna i att dessa tre epoker hade vissa gemensamma drag vad gäller synen på sig själva som härskarstat.

 

/martinator

Link to comment
Share on other sites

Som en slags spegelbild kan jag varmt rekommendera denna länk: Unrealised Moscow

 

Visar tänkta sovjetiska monumentalbyggnader som (lyckligtvis?) aldrig blev uppförda. Bl a "Sovjeternas Palats" som Englund berör i den tidigare nämnda Brev från Nollpunkten.

 

Ö h t har det gjorts en del riktigt intressanta jämförelser mellan Sovjetisk och Nazistisk arktitektur. Förutom Englunds utmärkta essä, alltså (som jag tror nämner de flesta standardverken i genren). Principiellt är de två "stilarna" mycket lika, även om uttrycken kan tyckas väsenskilda. Den ena - Sovjetiska - högst modernisktisk och den andra - nazistisk - kraftigt sneglande åt antika idéal i tysk förvanskning.

 

Som passus kan nämnas att det som kallas corporate architecture - dvs när stora företag/organisationer bygger imponerande huvudkontor etc - principiellt också har stora likheter med sovjetisk och nazistisk arkitektur. Det bakomliggande syftet är ofta detsamma: att imponera och underkuva åskådaren och besökaren, samt att förstärka byggherrens värderingar. Ett sentida svenskt exempel är Postens huvudkontor.

Link to comment
Share on other sites

Som passus kan nämnas att det som kallas corporate architecture - dvs när stora företag/organisationer bygger imponerande huvudkontor etc - principiellt också har stora likheter med sovjetisk och nazistisk arkitektur. Det bakomliggande syftet är ofta detsamma: att imponera och underkuva åskådaren och besökaren, samt att förstärka byggherrens värderingar. Ett sentida svenskt exempel är Postens huvudkontor.

 

Undertecknad håller inte med om att denna 14.jpg

och denna Posten-hk-103.jpg

har mycket gemensamt, om inte annat för att alla hus på den modernare sidan om jordhyddan genom estetik försökt förmedla ett ideal och en världsuppfattning.

 

Det är skillnad på vad man gör (säljer in ett budskap) och hur man gör det.

Link to comment
Share on other sites

Tja, de har det gemensamt att en väsentlig del av byggnadens syfte inte bara ligger i att inrymma verksamhet inom byggnadskroppen. Båda byggnaderna har som väsentlig egenskap att kommunicera en samling värderingar till betraktaren och besökaren. Denna egegenskap är förvisso oftast beaktad i all arkitektur - men sällan just väsentlig. I normalfallet är den väsentliga egenskapen oftast att på ett ändamålsenligt sätt inhysa viss verksamhet.

 

Däremot är det arkitektoniska uttrycken naturligtvis helt väsenskilda i de båda fallen. Värderingarna som skall kommuniceras är också väsenskilda.

 

Du kan jämföra Postens huvudkontor med de tidigare byggnader som inhyste samma verksamheter innan flytten till "finlandsfärjan". D v s gamla centralposthuset på Vasagatan samt byggnaden mitt emot (ovanpå Tre Remmare ungefär). Rätt stor skillnad i arkitektur, gestaltning och "imponansfaktor".

 

Ett Sovjeternas palats eller ett Postens huvudkontor uppfört utan byggherrekrav på "imponansfaktor" skulle ha sett ganska annorlunda ut, gissar jag. Inte minst för att "imponans" kostar (kostnaden är oftast en väsentlig del av själva imponansen). För Postens del skulle antagligen byggnaden har placerats på annan mark också. En viktig del var en placering så att byggnaden skulle bli "ett landmärke".

Link to comment
Share on other sites

Ett Sovjeternas palats eller ett Postens huvudkontor uppfört utan byggherrekrav på "imponansfaktor" skulle ha sett ganska annorlunda ut, gissar jag. Inte minst för att "imponans" kostar (kostnaden är oftast en väsentlig del av själva imponansen). För Postens del skulle antagligen byggnaden har placerats på annan mark också. En viktig del var en placering så att byggnaden skulle bli "ett landmärke".

 

Imponans, check. Men jag tror snarare att det handlar om att kgl. posten i detta fall tyckte det var värt att betala ett par millar extra för att inte hamna i "ytterligare en låda" (hänsyftar inte till tidigare posthögkvarter såsom Bobergs på Vasagatan utan till vad vi normalt ser i nybyggen) Självklart handlar det om sticka ut och att boosta varumärket. Men både postlådan och övriga lådor är barn av sin tid, och är i sin arkitektur färgade av våra ideal, precis som zepptribuneakgw.jpg

och schiessnn1.jpg

är mikrokosmos av 3:e rikets ideal, de har liknande uttryck medan de på samma gång är väsenskilda byggnader.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...