Jump to content

Förpatrull / Förpluton


Recommended Posts

Dåså. Hobbytaktiker eller gamla rävar som kanske till och med var med när detta scenario var aktuellt - se hit!

 

Jag sitter just nu och kollar på ELDLEDAREN - skön film för övrigt;)

 

När skyttekompaniet skall marschera mot FAP/UFA så sätter dom PV-plutonen som förpluton. PV-plutonen är Bandvagn med 1110 9cm pjäs (vad den nu hette..?).

 

I filmen stormar dessa BV iväg bara några minuter innan resten av kompaniet drar. Och inte kör dom särskilt försiktigt heller.. Nu VET jag att detta är film,och inte verklighet - men hur var det där tänkt att fungera egentligen?

 

Förpatrullen skall väl inte "indikera" FI genom att själva dö, eller hur? Hur upptäcker man FI grupperad för eldöverfall om man rusar fram med Bandvagn i 50km/h? Om man sänker hastigheten för att bättre kunna spana av terrängen, och använder SOLO så som det är tänkt, så innebär väl det att man lär starta minst ett par timmar innan resten av gänget kommer efter?

 

Den lilla patrulltjänst jag gjort (till fots/skidor) var en VÄLDIGT lånsam historia. Framryckningshastighet på 50 meter/minut och många stopp för att lyssna var legio.

 

I filmen lyckas i alla fall PV-plutonen upptäcka en grupp FI som står på vägen och gräver (hur nu det gick till?). Men om FI hade haft lite mer taktiskt uppträdande kan ju knappast förpatrullen varit annat än 2:a och lidit förluster? Är detta något som man "får ta", eller finns det något sätt att lösa uppgiften utan att själv bli måltavla?

 

Hur löser man detta idag? STRF 9040 kan definitivt bita ifrån sig bättre än BV - och har lite kul sensorer som IRV osv - men problemet kvarstår ju, eller hur? Hur marschera fram utan att den som ligger still ser dig först? Gärna med ordentlig tidspress...

 

Upplys mig!

 

*Blågul - jag sökte, men det skulle varit att våldföra sig på de andra trådarna att ta detta där*

Link to comment
Share on other sites

Det skäl jag kan komma på så här på rak arm är att mototfordon inte kan framrycka tyst som fotsoldater kan, därför får man utnyttja sig av fart i stället och hoppas att man ramlar på fi så snabbt att de inte hinner gruppera sig för eldöverfall.

Link to comment
Share on other sites

Nu talar vi ju om 80-talet och en helt annan doktrin inom krigsföringen. Med 28 brigader så hade man ju andra möjligheter till offensivt uppträdande med stridsspaning, även om vi med dagens spegel anser det slöseri med resurser och människoliv.

 

På Krigsarkivet finns för övrigt en mycket intressant avhandling om doktriner under invasionsförsvarets mer moderna tid. http://cgi.kkrva.se/sve/varnplikt/smedberg.shtml

Link to comment
Share on other sites

Hur löser man detta idag? STRF 9040 kan definitivt bita ifrån sig bättre än BV - och har lite kul sensorer som IRV osv - men problemet kvarstår ju, eller hur? Hur marschera fram utan att den som ligger still ser dig först? Gärna med ordentlig tidspress...

Växelvis inom (för)plutonen, uppsuttet.

Link to comment
Share on other sites

Hur upptäcker man FI grupperad för eldöverfall om man rusar fram med Bandvagn i 50km/h?

Mest troligt med ljusblixten från minorna/Pv-vapnen fienden använder mot dig. Om fi är minst lika duktig som du, Vilket du ska ta för givet.

 

Om man sänker hastigheten för att bättre kunna spana av terrängen, och använder SOLO så som det är tänkt, så innebär väl det att man lär starta minst ett par timmar innan resten av gänget kommer efter?

Ja, Om din Chef vet vad han gör. Och om du tänker igenom hur du ska kunna lösa uppgiften.

 

Men om FI hade haft lite mer taktiskt uppträdande kan ju knappast förpatrullen varit annat än 2:a och lidit förluster?

Det stora misstaget är att tro att fi är korkad och oerfaren. Att underskatta en motståndare brukar kosta blod. Men det är klart, En armé som vunnit alla krig på övningsfälten kan ju inte ha fel.

 

Hur man än vrider sig verkar ju minst en vagn "gå åt" som bete för FI...

Troligen mer än en. Du lämnar också ett budskap till fienden genom din patrull att Svenskarna är nyfikna på vad som finns åt det hållet. Att Svenskarna skickar en motoriserad patrull betyder troligen också att de är i någon form av tidsnöd, De har inte tid att vänta på information från fotpatruller.

Link to comment
Share on other sites

Att Svenskarna skickar en motoriserad patrull betyder troligen också att de är i någon form av tidsnöd, De har inte tid att vänta på information från fotpatruller.

Troligtvis, eftersom kriget är så långsamt idag att man hinner gå överhuvudtaget?

Link to comment
Share on other sites

Den gamle klassikern "Eldledaren" minns man från KBS, särskilt kommentererna från kompisar efteråt "det var pionjärer på vägen; klart man vill wasta dem". :banana

 

Om frågan, så - ja, i alla fall under min tid så körde man ibland till det smällde beroende på läget, och den doktrinen kan ju knappast vara inaktuell vid ex luftlandsättningar idag, eller vid stridsspaning. Det handlade dock även då om växelvis framryckning.

Link to comment
Share on other sites

Hur löser man detta idag? STRF 9040 kan definitivt bita ifrån sig bättre än BV - och har lite kul sensorer som IRV osv - men problemet kvarstår ju, eller hur? Hur marschera fram utan att den som ligger still ser dig först? Gärna med ordentlig tidspress...

Växelvis inom (för)plutonen, uppsuttet.

Har man regelmässigt någon rekognoscering av framryckningsväg innan förpluton rullar fram?

Link to comment
Share on other sites

Har man regelmässigt någon rekognoscering av framryckningsväg innan förpluton rullar fram?

Min uppfattning är att det är det man har förplutonen till.

Minmat eller robotmåltid? :P

 

Jag tänkte mig något i stil med att man regelmässigt spanat med divundjägers eller UAV/hkp över framryckningsväg för motsvarande mekbat högst X timmar innan man rullar in, eller att det möjliggjorde högre tempo. Men har ingen aning och är därför tacksam för alla synpunkter.

Link to comment
Share on other sites

Hur upptäcker man FI grupperad för eldöverfall om man rusar fram med Bandvagn i 50km/h?

Mest troligt med ljusblixten från minorna/Pv-vapnen fienden använder mot dig. Om fi är minst lika duktig som du, Vilket du ska ta för givet.

 

alt att fodonet bakom dig skjuts ut då överfallsstyrkan släppte tätfordonet för att skära av frr.

Buden är många

Link to comment
Share on other sites

Åh du sköna Nskbat 85....

 

Nu var det ett tag sedan jag såg filmen, men idén med omlastningsplats (FAP) är att den skall vara nåbar med fordon i "säker" tg. Att gå fram med pvplut:s 2063:or för att säkra omlpl gjorde ganska sällan, då man ändå valde att framrycka i tämligen betäckt terräng. Vanligtvis var detta en uppgift för kompspangruppen. Nu kan det ju finnas viss terräng som man måste skydda (jm flankpatrull), varifrån pvplut kan skydda komp marsch till omlpl. Exempel på detta kan vara vägar/stråk som leder in marschvägen från fiendesidan. Från omlastningsplats, som vanligtvis låg bortanför vägslutet, frr komp till fots till UFA vidare till SAV(stormavstånd). Under hela framryckningen var kompspan före för att snitzla väg åt kompaniet samt rekar uhvägar, om det var möjligt med hänsyn till fiende läget.

 

Koskela 6.nskkomp 2.nskbat

Link to comment
Share on other sites

Kompspangruppen ingick organisatoriskt i stabstroppen i SoTplut. Chef, stf + två soldater. Kompch främsta underrättelseorgan (förutom stridspaning av skyttepluton). Skall kunna upprätta oplats, spana mot mål eller inom område, kompch skyddstyrka, svara för vägmärkning och vägvisning samt tjänstgöra som varnare och luftbevakningspost. Skall kunna samverka med (del av) batspaningspluton.

 

I anfallskede sätts kompspan in mot anfallsmålet, först mot förstahandsmålet, efterhand mot bortre delen av anfallsmålet. Andrahandsmålet var i regel uppgift för batspan.

 

I fördröjningsstriden gällde att övervaka fi frrstråk

 

I försvarsstriden styrde bataljonchefen om fastspaning skule upprättas i kompområdet.

 

Koskela

Link to comment
Share on other sites

spelar ingen roll hur man frr, ifall man blir påskjuten på ett oväntat ställe från en oväntat riktning så är man ändå puckotvåa. Utan man får se vad uppgiften är. Är det att hindra LL utbredning, ja då är det tempo som gäller. Visst jag vet att jag är fast i invasionstänket. Men det går inte att skicka en spaningspatrull som tar 9timmar på sig bara för att hitta en säker väg fram till anfallsmålet.

 

1, det är att ta anfallsmålet

2, BIS går mot att ta anfallsmålet

3, sammanstöt påväg mot anfallsmålet löses enl stridsledning.

 

tempo är viktigt! och då får man kanse räkna på risken att hamna i strid på oväntade platser.

Link to comment
Share on other sites

spelar ingen roll hur man frr, ifall man blir påskjuten på ett oväntat ställe från en oväntat riktning så är man ändå puckotvåa. Utan man får se vad uppgiften är. Är det att hindra LL utbredning, ja då är det tempo som gäller. Visst jag vet att jag är fast i invasionstänket. Men det går inte att skicka en spaningspatrull som tar 9timmar på sig bara för att hitta en säker väg fram till anfallsmålet.

 

1, det är att ta anfallsmålet

2, BIS går mot att ta anfallsmålet

3, sammanstöt påväg mot anfallsmålet löses enl stridsledning.

 

tempo är viktigt! och då får man kanse räkna på risken att hamna i strid på oväntade platser.

 

Helt riktigt. Hos oss låg väl kompspan ca K-30min (cirkus)

 

Koskela

Link to comment
Share on other sites

spelar ingen roll hur man frr, ifall man blir påskjuten på ett oväntat ställe från en oväntat riktning så är man ändå puckotvåa. Utan man får se vad uppgiften är. Är det att hindra LL utbredning, ja då är det tempo som gäller. Visst jag vet att jag är fast i invasionstänket. Men det går inte att skicka en spaningspatrull som tar 9timmar på sig bara för att hitta en säker väg fram till anfallsmålet.

 

1, det är att ta anfallsmålet

2, BIS går mot att ta anfallsmålet

3, sammanstöt påväg mot anfallsmålet löses enl stridsledning.

 

tempo är viktigt! och då får man kanse räkna på risken att hamna i strid på oväntade platser.

 

Helt riktigt. Hos oss låg väl kompspan ca K-30min (cirkus)

 

Koskela

 

För lång tid ifall det handlar om att hindra LL... hos oss var förplutonen ca 500-700 meter framför manöverplutonen när vi gick pp kolon på "gröna" sträckor. kom vi in på gula sträckor var det kvadrat som gällde och rött linje. Alltså områden som uppifrån och från Kompanichef ansåg särskilt "farliga" Så vi kunde krossa med högt tempo. Temp och manöverförmåga är viktigt i dag.

Link to comment
Share on other sites

Framförallt visade det sedan anfalla enbart till fots för att ta tg mot en mekaniserad fiende är inget alternativ. Det hände mer än gång att man blev kringränd på myrarna av pbv. I minst två fall blev kompaniet överkörd på omlastningsplatsen. Manöverutrymmet för mekförband är ju så mycket större än skytte till fots.

 

När vi gjorde rep -95 hade stridstekniken ändrats till enbart fördröj/försvara. (oj var redan 11 år sedan repmötet....)

 

Koskela

Link to comment
Share on other sites

Minmat eller robotmåltid? :P

 

Jag tänkte mig något i stil med att man regelmässigt spanat med divundjägers eller UAV/hkp över framryckningsväg för motsvarande mekbat högst X timmar innan man rullar in, eller att det möjliggjorde högre tempo. Men har ingen aning och är därför tacksam för alla synpunkter.

Säkert inte den angenämaste av uppgifter nej. Men gör man bedömningen att risken för stridskontakt eller sammanstöt är högre än vinsten av en snabb framryckning så heter antagligen uppgiften TA snarare än FRAMRYCK TILL.

 

:)

Edited by Mats
Link to comment
Share on other sites

spelar ingen roll hur man frr, ifall man blir påskjuten på ett oväntat ställe från en oväntat riktning så är man ändå puckotvåa. Utan man får se vad uppgiften är. Är det att hindra LL utbredning, ja då är det tempo som gäller. Visst jag vet att jag är fast i invasionstänket. Men det går inte att skicka en spaningspatrull som tar 9timmar på sig bara för att hitta en säker väg fram till anfallsmålet.

 

1, det är att ta anfallsmålet

2, BIS går mot att ta anfallsmålet

3, sammanstöt påväg mot anfallsmålet löses enl stridsledning.

 

tempo är viktigt! och då får man kanse räkna på risken att hamna i strid på oväntade platser.

 

Helt riktigt. Hos oss låg väl kompspan ca K-30min (cirkus)

 

Koskela

 

För lång tid ifall det handlar om att hindra LL... hos oss var förplutonen ca 500-700 meter framför manöverplutonen när vi gick pp kolon på "gröna" sträckor. kom vi in på gula sträckor var det kvadrat som gällde och rött linje. Alltså områden som uppifrån och från Kompanichef ansåg särskilt "farliga" Så vi kunde krossa med högt tempo. Temp och manöverförmåga är viktigt i dag.

Men det är skillnad på förtrupp och spaningspatrull. Spaningsgruppen skickas inte iväg som förtrupp. De skickas ut timmar före frr för att reka framryckningsväg eller gruppera o-plats någonstans längs den tänkta framryckningsvägen för att varna kompaniet om fienden framrycker på frrvägen.

 

Finns det inte tid att skicka en spaningspatrull att reka så är det bättre att ta det hårdaste man har och sätta det först (som Falk gjorde när Pv-plutonen fick gå först).

 

@Simon: Ja, det fanns kompspan på IB77. En Spangrp som tillhörde Stabstroppen.

Link to comment
Share on other sites

Dåså. Hobbytaktiker eller gamla rävar som kanske till och med var med när detta scenario var aktuellt - se hit!

 

Jag sitter just nu och kollar på ELDLEDAREN - skön film för övrigt;)

 

När skyttekompaniet skall marschera mot FAP/UFA så sätter dom PV-plutonen som förpluton. PV-plutonen är Bandvagn med 1110 9cm pjäs (vad den nu hette..?).

 

I filmen stormar dessa BV iväg bara några minuter innan resten av kompaniet drar. Och inte kör dom särskilt försiktigt heller.. Nu VET jag att detta är film,och inte verklighet - men hur var det där tänkt att fungera egentligen?

Filmen Eldledaren skildrar ju ett Norrlandsskyttekompanis anfall och på ett sådant kompani är bandvagnarna endast ett transportmedel och ingenting annat. Förplutonens uppgift var att reka framryckningsväg in i anfalls-/stridsområdet och därefter ta och säkra omlastningsplatsen för kompaniet. Omlastningsplatsen skulle inte heller ligga alltför nära anfallsmålet och där gjordes avsittning på resten av kompaniet och kompanisamlingsplats upprättades.

 

Från omlastningsplatsen fortsatte striden till fots eller per skidor för samtliga förutom eventuellt pv-plutonen som kunde fortsätta uppsuttet, här utgjorde den fd förplutonen med fördel kompanireserv...

 

mmm nostalgi.... :huh:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...