Jump to content

Kulmen i oljeproduktionen, peak oil.


Recommended Posts

Någon här som är säkerhetspolitiskt intresserad och försöker följa information och spekulationer om vad kulmen i oljeproduktionen kan betyda?

 

Problemet är att den olja som är lättast att pumpa upp ur marken och som är lättast att raffinera håller på att ta slut och det är en öppen fråga när kapitalinvesteringarna för att få fram mindre lättillgänglig olja inte längre hänger med efterfrågan utan sackar mer och mer. Pessimisterna säger att toppen kanske var 2005 och att vi nu är på en ryckig platå där nya oljefält kommer i produktion i en takt som nästan ersätter de sinande och de som tillfälligt slås ut av orkaner eller krig. Optimisterna säger 2020 eller lite senare.

 

Det skulle tex kunna betyda att bensinpriset vandrar iväg mot 30:-, USA går i kk pga skuldsättning i kombination med avsaktande ekonomi och att Kinas nomenklatura inte orkar uppfylla löftena om tillväxt till sin medelklass som bli orolig.

Edited by Magnus Redin
Link to post
Share on other sites
 • Replies 255
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Ja, jag försöker följa så smått.

 

Först lite tekniska aspekter på oljeanvändandet.

 

Den mest uppenbara för oss konsumenter är bilkörningen. Detta är dock det "enklaste" att lösa. Restprodukter från jordbruket, avfall m.m. kan rötas och genom olika processer kan denna rötgas omvandlas till syntetisk bensin och diesel. En väg som vi sett allt mer är att driva bilar på etanol. Kol från kolgruvorna kan också användas för att syntetisera drivmedel. Problemet är priset. Vi skall inte jämföra med det svenska drivmedelspriset för konsumenterna. Just nu är Etanol närmast kostnadsneutralt jämfört med bensin då bensinen skattas hårt och Etanolen vi tankar bara har skatt på den inblandade bensinen och en liten tull på etanolen. I övriga länder är det svårare, resultatet av dyrare drivmedel dels oljebrist men också alternativa drivmedel gör att bilismen kommer att minska.

 

De andra uppenbara användningsområdena är smörjmedel. Smörjmedelsindustrin är en stor sektor. Tänk på att allt som rullar också behäver smörjning. Biologiska smörjmedel, rapsolja m.m. är också utmärkta drivmedel men också betydelsfull i matproduktionen. Här blir det ett litet dilemma; skall vi köra bilen eller smörja den?

 

Den tredje och kanske största användningsområdet för petrolium är den kemiska industrin. Nästan allting i din dator är direkt beroende av petroliumprodukter. Plaster, limmer, smörjmedel i gångjärnet till din bärbara dator.

 

Vi ser alltså att en brist på petrolium kommer att få större konsekvenser än att ett hundratal kineser inte kommer att kunna köra bil.

 

Säkerhetspolitiskt är detta en större katastrof än vad vi kan inse. Hela konsumentindustrin kommer att slås ut. Mat kommer inte att kunna förpackas riktigt till konsument. En återgång till lanthandlarnas försäljning på lösvikt kommer inte att snytas ur näsan på en gång. I princip hela den västliga människans liv kommer att påverkas.

 

Militärt sett, vilket är forumets inriktning, måste vi tänka på att både Kina och Indien håller på att industrialisera sig på riktigt. Med industrialisering menar jag processen mot de samhällen vi i väst håller oss med. I Kinesiska sjön försöker Kina att konsolidera sig militärt för att kunna hävda sina intressen mot den oljeutvinning som pågår där. I de gamla sovjetiska staterna utvinns olja som har avsättning både mot öst och väst. Kina köper allt de kan pumpa upp och en viktig faktor för instsen i Afghanistan är vi i väst får ner en fot på marken i en region där fyra världens kärnvapenmakter har sin skärningspunkt. Genom närvaro kan vi hoppas på inflytande, både i rent säkerhetsfrågor men också innom energifrågan.

 

Krig kommer förmodligen att kunna inträffa men då tänker jag främst på konflikt i min nyss nämnda skärningspunkt, vilket dock inte är en ovanlighet i dag fastän av andra orsaker. En uppgörelse mellan Kina och USA kommer förmodligen att nås då inget av länderna är intresserade av den andres fall. USA behöver Kina och Kina måste få avsättning för sina inkomster. Farligare är dock energifrågan i Mellan Östern. Denna region är så komplex och svår att hantera att krig enbart för oljans skull är svårt att förutse. Boots on the ground i all ära men man måste få ut oljan utan att det börjar likna Mel Gibson i "Mad Max", därför ter sig krig av den anledningen där mindre tänkbar. Nordsjön är på nedåtgående och Ryssland kommer förmodligen inte att effektivisera produktionen med mindre än att Putin själv kommer att införa kommandoekonomi. Gazprom tjänar pengar som gräs trots en ineffektiv produktionsapparat. Förnyelse kommer att ske först när det blir vitalt för Ryssland med olja, vi är inte där än på långa vägar.

 

Min förutsägelse är att vi kommer att långsamt uppleva en recession där vi kommer att resa allt mindre och till slut kommer vi att nå en form av mellankrigsstadium i Sverige. Längre gods och personbefodran kommer att ske via elektrifierad järnväg, lanthandlare, ett återupplivande av jordbruksbyggder då matproduktionen kommer att kräva allt fler människor för arbete, gengasdrift, m.m. Paradoxalt nog kommer Kina och Indien nu att stå bäst rustade för detta samhälle. Stora jordbruksbyggder och en oljekris kommer garanterat att se till att eliten i Kina kommer att stanna kvar. Utsätt den utvecklade kustregionen för marknadsekonomi med chockterapi och håll kvar inlandet i ett mjukt auktoritärt styre. Kusten kommer att drabbas likt sovjetunionen gjorde på 1990-talet och stödet för regimen finns kvar.

 

Det här kan man hålla på hela natten med, men natti för nu.

 

J.K Nilsson

Link to post
Share on other sites

Det är till stor del rätt som du säger att den lätt tillgängliga oljan pumpas max. Det som talar emot ett skräck scenario är:

 

Det finns en massa fält som öppnas upp och blir lönsamma om priset stiger. Detta bromsar utvecklingen.

 

Det finns en hel del olja av låg kvalitet som i dagsläget ej pumpas pga dyr raffinering, dyr avsvavlning mm. Dessa volymer kommer att investeras i om priset går upp och ger därmed oxå en broms effekt.

 

Tillgången på Naturgas är mycket god. Fler och fler torde gå över till gasdrivna bilar vid höjda bensinpriser. Detta minskar efterfrågan på bensin och hämmar alt stoppar utveckligen på bensinpriset...

 

Och så kan man ju ta väck skatten... :baskerPa:

 

Men jag har en stor andel av mina besparingar i olja. Har dessutom valt ett land där produktionen är förhållandevis billig (on shore) och med stabilt styre. Ryssland.......

Skulle det bli en konflikt mellan USA och IRAN spelar det såledeles ingen roll för mig om bensinen blir dyrare.... Då köper jag en stooooooor bensinslukande bil. :P

Link to post
Share on other sites

Trevligt att jag inte är ensam om att grunna på det. Jag tror att vi ligger ganska bra till jämfört med de flesta andra industrialiserade länder. Min gissning är att om vi investerar klokt kommer vi att relativt resten av världen bli rikare men i absoluta tal lite fattigare med en energisnålare livsstil. Typ att en medelklassfamilj bara har en bil och antingen en villa en liten båt eller en sommarstuga och mestadels åker kollektivt , scooter eller cykel.

 

Jag är inte orolig för tillgång till plastråvaror eller smörjmedel då det kräver en så liten andel av den producerade oljan.

 

Vi skulle i Sverige kunna producera större delen av fordonsbränslena utgående från biomassa och få ut dem som etanol, syntetisk diesel, fordonsgas osv. Speciellt om man kombinerar med el i plug-in hybrider som man sparar första litern av för varje färd borde det gå bra. Men det ger bara arbetstillfällen, inkomster till jord och skogsbruk och försörjningstrygghet. Eftersom alla bränslen handlas på en öppen marknad blir de i bästa fall bara någon krona billigare per mil vilket inte hjälper så mycket när bensinen kostar bortåt 30:-

 

För att folk skall ha råd att köra bil behöver bilarna bli lättare och bränslesnålare och fler kommer att bo i städer där kollektivtrafiken klarar de flesta vardagstransporterna. Jag skulle gissa att vi får en mycket större andel "söndagsbilism" med utflykt till sommarstugan eller någon släkting på landet men mindre vardagsbilåkande. Detta ger att hemvärnet behöver samåka mer och det blir dyrare för medelhemvärnsmannen att ta sig till förråd och övningar.

 

Jag tror det vore bra att investera mer i järnvägar och bränsleproduktion från biobränslen. Jag tror att det beredskapsmässigt militärt intressantaste bränslet är syntetisk diesel från svartlutar vilket ger ett utomordentligt bränsle. Det vore inget vidare att behöva börja hantera E85 och fordonsgas för militära fordon. Det är förresten klokt att FMLOG har specat järnvägsanslutning till sitt nya centralförråd.

 

Sedan borde vi bygga mer av allt som kan ge mer el och om det går att räkna hem tillverka vätgas av el och tillsätta den till oljan i raffinaderierna, FT-diesel syntesen från svartluten och låginblanda i fordonsgasen(metan).

 

Jag tror vi har förutsättningar att utöver vår nuvarande export bli exportörer av el och en del biobränslen. Med en effektiv infrastruktur och god ordning på en effektiviserad stat så näringslivet håller farten uppe borde vi inte ha några problem med att bjuda över de flesta andra för den olja vi behöver. Oljan tar inte slut, den blir bara dyr och omstridd och de som är sist med att ha olja kvar i lättpumpade källor blir absurt rika.

 

En intressant detalj är att raffinaderinäringen är stor i Sverige och den mesta oljan som kommer att raffineras blir Rysk så Ryssland kommer att ha ett litet men direkt märkbart ekonomiskt utbyte av att Sverige fungerar. Änne en fördel med om det blir ekonomi i att stoppa i vätgas från el när man crackar tjockoljan, då räcker det inte med att några km2 raffinaderi fungerar för att få ett bra utbyte.

 

Jag tror att det givet klok politik i värsta fall blir någon variant av ett högteknologiskt 50 tal där oron mest ges av att områden med energislukande infrastruktur faller ned i depression och desperation och det blir en chock när det inte längre finns råd att vare sig producera eller konsumera lika mycket "leksaksprylar".

 

Det kan kanske bli så stora eländen att vi får flyktingströmmar med hungriga ekonomiska flyktingar.

Detta borde hänga på hur fort oljeproduktionen sjunker, är det med någon procent om året kan världsekonomin investera sig ur det med biobränslen, massiva mängder kol, kärnkraft en del oljesand, osv. Blir det många procent om året hinner man rimligtvis inte ikapp och den totala produktionsförmågan sjunker vilket inkluderar förmågan att snabbt investera sig ur problemen.

 

Om det blir handelskrig eller väpnat krig om de värdefullaste oljetillgångarna är det svårt att gissa vad som sker men jag tror det blir riktigt dåligt.

Edited by Magnus Redin
Link to post
Share on other sites

Länk appropå Magnus Redins startinlägg

 

Sjunkande produktion

 

Igentligen kan vi inte tala om en energibrist. Snarare får man tala om brist på billig energi. Olja är fortfaande billigt. Dock får man en annan uppfattning vid bensinpumpen. Om man räknar väck alla skatter på bensin och brännolja så är priset helt acceptabelt för att inte säga lågt (vi har ju vant oss vid de höga priserna)

 

I dagsläget kan några personer med Diselbilar gå samman och köpa en container palmolja billigare äv vad diselen kostar på tappen. Att matprodukter kan vara billigare känns ganska sjukt. I den nya diseltypen används gammal uttjänt palmolja i stor utsträckning. Det kommer då främst från livsmedelsindustrin. Men även ny palmolja är billigare än disel. Ja det är så sjukt att man kan hitta matolja i affären som är billigare än disel. Palmolja ger dessutom en trevlig doft av pannkaka när man kör på den!!

 

Näst ved är havre det billigaste fasta bränslet för uppvärmning. Ja, havre är nästan halva priset av pellets. Detta pga jordbruks subventioner..

 

Att man kan framställa synietisk disel ur svartlut har jag alldrig tänkt på. Men finns det några volymer att tillgå?? Pappersbruken använder ju svartluten till sitt eget energibehov.

 

Det finns andra sätt att framställa synetisk disel ur trä men du får oxå en stor restvolym bestående av träkol. Blir till att grilla mycket i beredskapstider :wub:

 

Nej, idagslägen handlar det främst om en sak som styr energivalen nämligen skatterna. I dag är brännoljan till större del skatt. Pellets har enbart moms. Staten måste ha in sina pengar ändå och vad händer när ingen köper olja längre? Inhemskt bränsle har dock fördelar jämfört med importerat. Kanske det är billigare för Sverige om vi eldar inhemskt då detta minskar kostnaderna för sysselsättningsfrämjande åtgärder... AMS värmer ju ingen..

 

Snart kommer den dag då OPEC anklagar oss för subventioner, av inhemskt bränsle, då dessa ej påläggs extra skatter. Vips så kommer det plötsigt att heta att det är miljöavgifter för fossiltbränsle.

 

Vi har inga som helst problem att klara vår energiförsörjning själva, tekniskt sett. Bränslet blir dock lite dyrare, lite sämre energivärden men framför allt tvingas staten till att kompensera sitt skattebortfall. Om staten väljer att beskatta de nya bränslerna kan vi närma oss de siffror Magnus Redin nämde i sitt start inlägg. Dock tror jag att 15-20 kr är en mer realistisk nivå

 

Att staten är en avgörande faktor i bränslepriserna kunde vi som bor i Halland se för en 20 år sedan. En äldre herre visade då stolt upp sin Amason, med gengasdrift, i lokala blaskan. Han nämde även den löjligt låga milkostnaden han hadde.. Myndigheterna trädde då raskt i aktion och belade honom med kilometerskatts plikt.. Mannen fick installera en kilometerräknare och betala skatt per kilometer han körde.. Sådana farligheter kan man ej släppa igenom. Tänk om alla skulle börja köra med ej beskattade bränslen!

Link to post
Share on other sites
Ryssland kommer förmodligen inte att effektivisera produktionen med mindre än att Putin själv kommer att införa kommandoekonomi. Gazprom tjänar pengar som gräs trots en ineffektiv produktionsapparat. Förnyelse kommer att ske först när det blir vitalt för Ryssland med olja, vi är inte där än på långa vägar.

 

 

 

J.K Nilsson

 

 

Om du vetat vilka pengar som pumpas in i den Ryska oljesektorn så skulle du alldrig skrivit detta.

 

Alla Ryska företag utan undantag investerar så mycket de bara orkar och tar gärna lån och krediter för att investera än mer.

 

På Sahkalin ön pågår världens största projekt. 70 miljarder dollar läggs ner på att öppna nya fält där.. Bland annat så jobbar 6000 man med den nya oljeterminalen (ganska stor :wub: )

 

Normala upphandlingar för oljebolagen är typ 200 dumprar, 300 lastbilar, 4 flygplan, 300 grävmaskiner, 200 containerbarracker osv.

 

Fråga vilket stort industriföretag som helst inom fordonssektorn, borrsektorn, entrepenadsmaskins sektorn om vad som händer i Ryssland... Du får en annan uppfattning.

 

Glöm vad alla gamla komunisthatare skriver om Ryssland. Det är deras sista försök att fortfarande ha en roll.... Verkligheten är en annan och den innebär en tillväxt på 8% om året...... Något som vi i Sverige är långt ifrån..

Edited by Stella-Polaris
Link to post
Share on other sites

Stella-Polaris:

 

> Igentligen kan vi inte tala om en energibrist. Snarare får man tala om brist på billig energi.

 

Det blir ändå jobbigt för de som är beroende av billig energi, det kan bli konkursjobbigt.

 

> Näst ved är havre det billigaste fasta bränslet för uppvärmning. Ja, havre är nästan halva priset av pellets. Detta pga jordbruks subventioner..

 

Jag är optimist och tror att biobränslena kommer att ge en möjlighet att avveckla subventionerna. Hur det är med det beror på om man ser subventionernas mål som att få jorbruket att överleva eller det sämre att hålla nere matpriserna.

 

> Att man kan framställa synietisk disel ur svartlut har jag alldrig tänkt på. Men finns det några volymer > att tillgå?? Pappersbruken använder ju svartluten till sitt eget energibehov.

 

Japp, det kan ge ca 20 TWh drivmedel motsvarande 2 miljoner m3 diesel vilket är hälften av den årliga dieselanvändningen. Vitsen med svartluten är att den är kemiskt väldefinierad och energin som hamnar i bränslet som säljs i stället för att användas i massabrukets processer kan ersättas med eldning av "skräpigare" biobränslen eller el.

 

> Det finns andra sätt att framställa synetisk disel ur trä men du får oxå en stor restvolym bestående av träkol. Blir till att grilla mycket i beredskapstider :)

 

Eller göra järn! Åter till 1700 talet :wub:

 

> Nej, idagslägen handlar det främst om en sak som styr energivalen nämligen skatterna.

 

Japp men jag tror att den situationen kommer att ändras inom en handfull år. Det är politiskt svårt att behålla skatterna när världsmarkandspriset börjar dominera kostnaden. De kan inte införas på de alternativa bränslena då det slår ihjäl dem ekonomiskt. Att sätta rätt skattesatser på ett halvdussin eller fler olika varianter på biobränslen vars produktion och marknadsandel ändras månadsvis blir en organisatorisk mardröm. Det jag tror kommer att hända och även hoppas händer är att alla bränsleskatter förutom momsen avskaffas, staten får anpassa sig till att ha något annat som kassako och vägarna underhållas med en kilimeterskatt eller om man så vill kilometeravgift.

 

> Inhemskt bränsle har dock fördelar jämfört med importerat. Kanske det är billigare för Sverige om vi eldar inhemskt då detta minskar kostnaderna för sysselsättningsfrämjande åtgärder... AMS värmer ju ingen..

 

Precis och vi bidrar med någon halvprocent till världens energiförsörjning, det är inte så illa.

 

> Snart kommer den dag då OPEC anklagar oss för subventioner, av inhemskt bränsle, då dessa ej påläggs extra skatter. Vips så kommer det plötsigt att heta att det är miljöavgifter för fossiltbränsle.

 

Den funktionen borde skötas av koldioxidkvotshandeln nu när det systemet är infört.

 

> Vi har inga som helst problem att klara vår energiförsörjning själva, tekniskt sett. Bränslet blir dock lite dyrare, lite sämre energivärden men framför allt tvingas staten till att kompensera sitt skattebortfall. Om staten väljer att beskatta de nya bränslerna kan vi närma oss de siffror Magnus Redin nämde i sitt start inlägg. Dock tror jag att 15-20 kr är en mer realistisk nivå

 

Gränsen sätts av vad det kostar att förgasa och syntetisera fordonsbränsle från kol. Utöver det kan kapacitetsbrister om utbyggandstakten inte hänger med behoven ge mycket högre spikar i priset. Detta förutsätter givetvis att man ger 17 i de flesta miljömål, om man verkligen bryr sig om växthuseffekten och div utsläpp blir det mycket dyrare och man får sämre energiutbyte av investeringskapital och råvaror om tex CO2 från processen skall samlas in och lagras i marken.

 

Men som sagt, vad betyder det här säkerhetspolitiskt och då med betoning på krav på krigsmakten?

 

 

 

Glöm vad alla gamla komunisthatare skriver om Ryssland. Det är deras sista försök att fortfarande ha en roll....

 

Att göra sig nyttig för omvärlden är ett mycket trevligt sätt att skaffa sig en världspolitisk roll.

 

Ungefär som att Sveriges säkerhetspolitiska läge gynnas av att många länder behöver våra industriprodukter, gillar vårt nobellpris, turistar hos oss och vi borde kunna exportera en massa el och elintensiva produkter.

Link to post
Share on other sites

Tror att nya motortyper som klarar sämre bränslen kommer i framtiden. Även att äldre typer tex tändkule motorer kommer till heders igen.. (tänk en moppe med tändkula :P )

 

Har själv ofta funderat på att göra ett gengas aggregat. Med dagens teknik borde många av problemen kunna lösas.. (om någon sett bra beskrivnigar på hur man gör ett aggregat så är jag mycket intresserad)

 

Små rötgas anläggnigar för eget bruk torde oxå vara en möjlighet. Kan ju båda användas till uppvärmning och kunna komprimeras till fordonsbränsle. Restprodukten är ju även ett utmärkt gödsel.

 

Beredskapsmässigt tror jag att syntetiskt bränsle torde kunna göras för försvarets behov då man där vill ha bränsle med högre energivärde. Civilt kan sämre bränslen användas. Dock tror jag att det viktigaste, beredskapsmässigt sett, är att stora lager av bränsle finns... Produktions anläggningar av syntetiskt bränsle torde vara tacksama mål i en konflikt..

Link to post
Share on other sites
Tror att nya motortyper som klarar sämre bränslen kommer i framtiden. Även att äldre typer tex tändkule motorer kommer till heders igen.. (tänk en moppe med tändkula :P )

 

En mycket viktig anledning till att använda bra bränslen är att dåliga bränslen ger dålig luft i tätorter. :wub:

 

Fordonsgas är det bästa etablerade bränslet.

Link to post
Share on other sites

Tror att nya motortyper som klarar sämre bränslen kommer i framtiden. Även att äldre typer tex tändkule motorer kommer till heders igen.. (tänk en moppe med tändkula :P )

 

En mycket viktig anledning till att använda bra bränslen är att dåliga bränslen ger dålig luft i tätorter. :wub:

 

Fordonsgas är det bästa etablerade bränslet.

 

Men än kan vi väl inte köpa en bil med en speciell gas motor??? Det är en konventerad bensinare man får idag

Link to post
Share on other sites

Intressant tråd!

 

Finns det någon ståndpunkt från Sverige angående Peak Oil, hur det ska hanteras etc. Eller har man en mer allmän inställning till att man på sikt ska få ner oljeberoendet. Finns det några officella rapporter angående Peak Oil från andra stater?

 

Peak Oil år 2???

 

/ P som undrar i vilket ryskt företag han ska köpa aktier...

Link to post
Share on other sites

Tror att nya motortyper som klarar sämre bränslen kommer i framtiden. Även att äldre typer tex tändkule motorer kommer till heders igen.. (tänk en moppe med tändkula :P )

 

En mycket viktig anledning till att använda bra bränslen är att dåliga bränslen ger dålig luft i tätorter. :wub:

 

Fordonsgas är det bästa etablerade bränslet.

 

Men än kan vi väl inte köpa en bil med en speciell gas motor??? Det är en konventerad bensinare man får idag

 

Vilken intressant tråd!!

Lite kommentarer till det jag läst här:

 

Lastbilar och bussar (Volvo) säljs med gasmotorer.

Gasdrift kom in på allvar i början på 80-talet, men skattades ihjäl, och övergavs.

Nu slår sig regeringen för bröstet och säger titta vilka miljövänner vi är som sattsar på gas och biobränslen...

 

Tänk om bilarna drog 0,3L milen i dag?

Då skulle nog skatten öka i relation på minskad förbrukning, 30kr litern?

 

Ang. svavelhaltiga råvaror. Preemraff (i Lysekil?) kan raffa bort allt svavel, och kan där med köpa in "ful" olja från ryssland och sälja Europas renaste diesel. (läste i scanias reklamblaska MIL)

 

Jag pratade med en norsk tekniker på Statoil för nån vecka sedan, han sa att de pga höjda oljepriser nu planerar att öppna flera nya mindre "brunnar" som tidigare inte skulle vara lönsamma.

 

Gengas!

De vore nått, jag så en norrlänning på tv som åkte en Mazda 626 med gengas, den gick i 80kmh.

 

Själv funderar jag på att skaffa en Indientillverkad Royal Enfield Diesel!

Det är en surbåge med 325cc dieselstånka som också bara ger 80 knyck, men på en Liter går den 70,77km!!

www.blocket.se- En firma som tar in nya diesel hojar, dock larvigt dyra, då jag sett diesel Enfield för 25,000:-

 

Det finns ju de som bränner hemma i stor mängd med, varför inte bränna egen Metanol?

Ingen kan ju anklaga en för svartsprit, när man förser sig med Biobränsle för husbehov?

Edited by Spett och slägga
Link to post
Share on other sites

>> Stella-Polaris

 

Hur mycket går till att effektivisera redan befintliga anläggningar? Det du tar upp låter mer som att bygga ut eller bygga nya oljefälten. Eftersom fälten inte är så hårt exploaterade så är det på en del håll enklare att att använda billigare teknik.

 

Punkten kanske skulle utvecklas till om det nu är lönsamt att använda en äldre teknik, just för att det är så pass enkelt att få upp oljan, sedan när fälten börjar bli tömda är utrustningen i behov av renovering/utbyte använder man nyare utrustning.

 

Det var mer ur säkerhetspolitisk vinkel jag såg på Ryssland. Jag skulle ha betonat att de inte är så beroende av importerad olja, vilket gör att björnen sover lugnt och har potential att hålla sig i skinnet en liten längre stund än t.ex. västeuropa.

 

 

Tack för klarläggandet.

 

Har själv ofta funderat på att göra ett gengas aggregat. Med dagens teknik borde många av problemen kunna lösas.. (om någon sett bra beskrivnigar på hur man gör ett aggregat så är jag mycket intresserad)

 

http://www.gengas.nu/ Har haft beskrivningar förut.

 

Fordonsbränsle är det minsta problemet. Med dagens bilmotorer är det mycket enkelt att konvertera mellan olika bränslen. Inget man gör själv fem miuner innan läggdags men dock enkelt att få det att fungera hjälpligt. Vill tipsa om www.etanol.nu får ni lite mer kött mellan benen om att köra på olika drivmedel.

 

J.K Nilsson

Edited by JK Nilsson
Link to post
Share on other sites
>> Stella-Polaris

 

Hur mycket går till att effektivisera redan befintliga anläggningar? Det du tar upp låter mer som att bygga ut eller bygga nya oljefälten. Eftersom fälten inte är så hårt exploaterade så är det på en del håll enklare att att använda billigare teknik.

 

Punkten kanske skulle utvecklas till om det nu är lönsamt att använda en äldre teknik, just för att det är så pass enkelt att få upp oljan, sedan när fälten börjar bli tömda är utrustningen i behov av renovering/utbyte använder man nyare utrustning.

 

Det var mer ur säkerhetspolitisk vinkel jag såg på Ryssland. Jag skulle ha betonat att de inte är så beroende av importerad olja, vilket gör att björnen sover lugnt och har potential att hålla sig i skinnet en liten längre stund än t.ex. västeuropa.

 

 

Tack för klarläggandet.

 

Har själv ofta funderat på att göra ett gengas aggregat. Med dagens teknik borde många av problemen kunna lösas.. (om någon sett bra beskrivnigar på hur man gör ett aggregat så är jag mycket intresserad)

 

http://www.gengas.nu/ Har haft beskrivningar förut.

 

Fordonsbränsle är det minsta problemet. Med dagens bilmotorer är det mycket enkelt att konvertera mellan olika bränslen. Inget man gör själv fem miuner innan läggdags men dock enkelt att få det att fungera hjälpligt. Vill tipsa om www.etanol.nu får ni lite mer kött mellan benen om att köra på olika drivmedel.

 

J.K Nilsson

 

Många äldre fält har veritkala eller diagonal borrade brunnar. Idag kan vi borra horisontellt. Dvs på ett visst djup vinklas borrhålet till att gå längs med resavoaren. Inflödet i sådana brunnar är mycket bättre och lönsamheten förlängs.

 

Man kan pumpa ner vatten och på så sätt hålla trycket uppe.

 

Aluminium föreningar har visat sig verkasmma att höja utbytet i en brunn. man pumpar ner det tillsammans med vatten och det gör att tillflödet av olja förlängs..

 

Nej Ryssland har inget importbehov. Tvärtimot framstår de allt mer och mer som Väst Världens räddare. Tex så har USA mer eller mindre gått i säng med Ryssland vad gällande olja. Man söker febrilt efter en ersättare till mellanösterns producenter som blir mer och mer osäkra..

 

Exxon, BP, Shell mfl har stora joint venture projekt i Ryssland.

 

Ryssland har även enorma gas reserver. Vi vill att de säljer detta till Europa för att minska vårt beroende av Mellan Östern. Hur ivriga vi är till detta kunde ses när Ukraina började trilskas... Huj va fort den konflikten löste sig efter att Ukraina insåg att de stod helt ensamma med ett förbannat Europa som allt annat än höll med dem..

Edited by Stella-Polaris
Link to post
Share on other sites
Många äldre fält har veritkala eller diagonal borrade brunnar. Idag kan vi borra horisontellt. Dvs på ett visst djup vinklas borrhålet till att gå längs med resavoaren. Inflödet i sådana brunnar är mycket bättre och lönsamheten förlängs.

 

Man kan pumpa ner vatten och på så sätt hålla trycket uppe.

 

Aluminium föreningar har visat sig verkasmma att höja utbytet i en brunn. man pumpar ner det tillsammans med vatten och det gör att tillflödet av olja förlängs..

 

Nej Ryssland har inget importbehov. Tvärtimot framstår de allt mer och mer som Väst Världens räddare. Tex så har USA mer eller mindre gått i säng med Ryssland vad gällande olja. Man söker febrilt efter en ersättare till mellanösterns producenter som blir mer och mer osäkra..

 

Exxon, BP, Shell mfl har stora joint venture projekt i Ryssland.

 

Ryssland har även enorma gas reserver. Vi vill att de säljer detta till Europa för att minska vårt beroende av Mellan Östern. Hur ivriga vi är till detta kunde ses när Ukraina började trilskas... Huj va fort den konflikten löste sig efter att Ukraina insåg att de stod helt ensamma med ett förbannat Europa som allt annat än höll med dem..

 

Jo jag kan teknikerna för att krama det sista ur fälten, det är bara det att jag fått uppfattningen att det inte är något ryssarna satsar på i nuläget.

 

Ryssland gjorde nog ett litet självmål ändå. Medvetenheten ökade om sårbarheten med en exportör och diskussionen gick mot ett mindre beroende. Hur det ser ut i praktiken vet jag inte, förmodligen kör man på som "Business as usual". På längre sikt kan det förändras men då behöver Ryssland gasen själva.

 

J.K Nilsson

Link to post
Share on other sites

 

Jo jag kan teknikerna för att krama det sista ur fälten, det är bara det att jag fått uppfattningen att det inte är något ryssarna satsar på i nuläget.

 

Ryssland gjorde nog ett litet självmål ändå. Medvetenheten ökade om sårbarheten med en exportör och diskussionen gick mot ett mindre beroende. Hur det ser ut i praktiken vet jag inte, förmodligen kör man på som "Business as usual". På längre sikt kan det förändras men då behöver Ryssland gasen själva.

 

J.K Nilsson

 

 

Ryssarna satsar allt!!! Alla världens företag är där och säljer utrusting. De mest kända konsultfirmorna, prospekteringsspecialisterna och borrexperterna är där och jobbar.

 

Ryssland har världens största gasreserver. De kan inte göra av med det själva.....

 

Ursäkta, men du är ganska långt ifrån verkligheten.. Läs tex vad olika Svenska aktiemäklar firmor säger om Ryska oljesektorn. Där handlar det om att tjäna pengar och inte att snacka skit...

 

eller gå in på ett av Lundin sfärens bolag och läs...

Link to post
Share on other sites

Ursäkta, men du är ganska långt ifrån verkligheten..

 

Utveckla gärna.

 

J.K Nilsson

 

Hur skall man uttrycka det utan att vara otrevlig, vilket inte absolut är min mening?

 

Bäst vore om du går in och läser på om Ryska oljesektorn och vad som händer där..

 

Då menar jag att du inte skall läsa alla, Ryssland är skit, artiklar utan branch artiklar som handlar om faktum.. Jag har bott och arbetat i Ryssland ett antal år, bla med olje bolag som kunder, och anser mig stå på ganska fast grund när jag uttalar mig om sektorn.

 

Ryssland är på väg att bli Väst Världens största sammarbets partner vad gällande olja.

Link to post
Share on other sites
Hur skall man uttrycka det utan att vara otrevlig, vilket inte absolut är min mening?

 

Tackar, såg ut som du letade en snyting.

 

Skall sätt mig in i fallet Ryssland bättre efter efter jag avhandlat Jugoslavien. Kanske du har tips om källor, PM om du inte vill besudla tråden.

 

J.K Nilsson

Link to post
Share on other sites

Hur skall man uttrycka det utan att vara otrevlig, vilket inte absolut är min mening?

 

Tackar, såg ut som du letade en snyting.

 

Skall sätt mig in i fallet Ryssland bättre efter efter jag avhandlat Jugoslavien. Kanske du har tips om källor, PM om du inte vill besudla tråden.

 

J.K Nilsson

 

 

Google är din vän.. sök på Olja och Ryssland... Var fräck och beställ hem analyser, från tex hagströmmer o quiberg, även om du ej avser köpa aktier

 

Läs branch tidningarna på nätet . Sakhalin och olja ett annat sök alternativ som torde ge mycket.

Annars följande bolag tex

 

Lukoil

Megion neftegas

Surgut neftegas

Gasprom

ett litet kul bolag: Sakhalin morneftegas

Rosneft

 

Edit: sorry : stavas Sakhalin

Edited by Stella-Polaris
Link to post
Share on other sites

Hur skall man uttrycka det utan att vara otrevlig, vilket inte absolut är min mening?

 

Tackar, såg ut som du letade en snyting.

 

Skall sätt mig in i fallet Ryssland bättre efter efter jag avhandlat Jugoslavien. Kanske du har tips om källor, PM om du inte vill besudla tråden.

 

J.K Nilsson

 

 

Google är din vän.. sök på Olja och Ryssland... Var fräck och beställ hem analyser, från tex hagströmmer o quiberg, även om du ej avser köpa aktier

 

Läs branch tidningarna på nätet . Sakhalin och olja ett annat sök alternativ som torde ge mycket.

Annars följande bolag tex

 

Lukoil

Megion neftegas

Surgut neftegas

Gasprom

ett litet kul bolag: Sakhalin more nefte gas

Rosneft

 

Edit: sorry : stavas Sakhalin

 

Tackar.

 

J.K Nilsson

Link to post
Share on other sites
Många äldre fält har veritkala eller diagonal borrade brunnar. Idag kan vi borra horisontellt. Dvs på ett visst djup vinklas borrhålet till att gå längs med resavoaren. Inflödet i sådana brunnar är mycket bättre och lönsamheten förlängs.

 

Man kan pumpa ner vatten och på så sätt hålla trycket uppe.

 

Aluminium föreningar har visat sig verkasmma att höja utbytet i en brunn. man pumpar ner det tillsammans med vatten och det gör att tillflödet av olja förlängs..

 

Det finns ännu fler tekniska metoder som gör att man kan utvinna oljan fortare och/eller få ut en större andel av oljan. Som jag uppfattar det används dessa metoder redan i full skala så de är ingen framtida räddningsplanka utan en del av hur det är i dag.

 

Det pumpas ned gas för att hålla trycket uppe, det pumpas ned koldioxid för att höja trycket och lösa upp olja, det värms med ånga för att få oljan att flyta, det pumpas ned vatten blandat med tensider (som i champo) för att lösa oljan. Vatten pumpas ned så det bildas vatten "ridåer" som knuffar oljan framför sig mot produktionsbrunnarna. Och i en del fält pumpar man bara på i den makliga takt som oljan rinner fram med klassiska "nigande" pumpar eller dränkbara pumpar.

 

Har jag läst på rätt slutar det normalt med att man pumpar ned vatten och får upp ett par procent olja i vattnet som man skiljer av för att sedan pumpa ned vattnet igen. Tydligen skall det vara vanligt i de uttömda jätteoljefälten i Texas. I havet funkar det inte då plattformarna kräver för mycket underhåll och energi när man kör dem. När världens alla gamla jätteoljefält har nått det "uttvättningsstadiet" borde det vara game over för billig olja.

Link to post
Share on other sites
Intressant tråd!

 

Finns det någon ståndpunkt från Sverige angående Peak Oil, hur det ska hanteras etc. Eller har man en mer allmän inställning till att man på sikt ska få ner oljeberoendet. Finns det några officella rapporter angående Peak Oil från andra stater?

 

Peak Oil år 2???

 

/ P som undrar i vilket ryskt företag han ska köpa aktier...

 

Det finns ovanligt mycket Svensk ståndpunkt då nuvarande regering har tagit Peak Oil till hjärtat som sin energi och miljöpolitik. Det är inrikespolitiskt listigt då en kraftfull Peak Oil politik ger bra motivation för att genomföra mängder med utredningar, detaljregleringar, bidragssystem och nya skatter vilket är perfekt S politik som de troligtvis tror på själva. De satsningar och regleringar som jag som blå person tror är vettiga får många av mina kompisar att kalla mig för sosse. :(

 

ASPO som är en vetenskaplig och politisk sammanslutning av mestadels forskare för att undersöka problematiken och propagera för att göra något åt den leds av en svensk, Kjell Aleklett.

Se http://www.peakoil.net/ för ASPO:s sida.

 

Nuvarande regering har tillsatt en kommison för att utreda frågan. Det smärtar att göra reklam för sin politiska motståndare men inspelningar av hearingarna är bra introduktioner till problemet:

http://www.regeringen.se/sb/d/6297/a/56104

 

 

Jag undrar inte vilket företag jag skall köpa aktier i ty jag har nästan inga pengar. Jag skall bara göra något åt min jämfört med övriga gåvor klena jobbsökarförmåga och hitta ett jobb inom energibranschen. Jag har snart satsat tre år på studier och allmänbildning inom området. Det finns en Magnus Redin till salu för högstbjudande, alla borde ha en!

Link to post
Share on other sites
Men jag har en stor andel av mina besparingar i olja. Har dessutom valt ett land där produktionen är förhållandevis billig (on shore) och med stabilt styre. Ryssland.......

Skulle det bli en konflikt mellan USA och IRAN spelar det såledeles ingen roll för mig om bensinen blir dyrare.... Då köper jag en stooooooor bensinslukande bil. :P

 

Om du har gjort de investeringar du nämnt behöver du inte oroa dig. Du kommer i händelse av en konflikt mellan Iran och USA tjäna ordentligt av att dina Rysska oljefonder kommer att skjuta i höjden. Norge, Ryssland och Venezuela är länder som skulle kunna käna ekonomiskt på en dylik konflikt. Dock kommer ett högre oljepris innebära höjda räntor, med alla konsekvenser för den globala ekonomin som det innebär, men på kort sikt kan den som investerat i tex Ryska oljebolag (som du har) tjäna pengar på en avbruten export av olja från Iran (krig) pga att oljeproducerande länder som ej finns i mellanöstern (Norge, Ryssland och Venezuela) kommer få exportera mer olja till ett högre världsmarknadspris än man gör idag.

 

Att oljan akut håller på att ta slut har man tjatat om i mer än 50 år. Men naturligtvis ska vi inte avfärda denna risk för det.. (Räkna med fett höjda priser på dagligvaror etc här i Sverige om så skulle hända).

Link to post
Share on other sites
gaZprom.. ?? :D

 

Köp i ngt företag vars aktier inte är lika högt värderade som Gazprom (dvs där ordentlig potential till stora vinster = stegrad aktiekurs finns) VostokNafta eller Nefgaz, kanske? Och, om man tycker om att gambla, -säljoptioner i flygbolag o turristbranchen. (Dvs faller kursen för bolag i den branchen kommer du att tjäna pengar). Jfr med de investeringar som Usama gjorde på New York börsen strax innan 9/11. AQ lär ha tjänat miljarder på dem. (Men där kan vi verkligen snacka om "insiderinformation")

Link to post
Share on other sites
Jag undrar inte vilket företag jag skall köpa aktier i ty jag har nästan inga pengar. Jag skall bara göra något åt min jämfört med övriga gåvor klena jobbsökarförmåga och hitta ett jobb inom energibranschen. Jag har snart satsat tre år på studier och allmänbildning inom området. Det finns en Magnus Redin till salu för högstbjudande, alla borde ha en!

 

 

OM Magnus Redin pluggar in Ryskan så kommer han att gå till "Högstbjudande"

 

Tycker han skall ta kontakt med de Svenska aktörer som är verksamma i Ryssland och förhöra sig om de vill ha Rysk talande personal.... God chans att snickra ihop ett avtal som innebär plugga Ryska på halvtid.... men Ryska lärare är hårda och det är ingen lek att plugga där..

 

Dativ,Dativ inte akusativ din idiot 0:)

Link to post
Share on other sites
Japp, det kan ge ca 20 TWh drivmedel motsvarande 2 miljoner m3 diesel vilket är hälften av den årliga dieselanvändningen. Vitsen med svartluten är att den är kemiskt väldefinierad och energin som hamnar i bränslet som säljs i stället för att användas i massabrukets processer kan ersättas med eldning av "skräpigare" biobränslen eller el.

 

Men och andra sidan är ju pappersbruken beroende av kemikalierna i svartlutet i den s.k. "kemikalieåtervinningslinjen" var också Sodapannorna finns. Att helt kallt ta bort deras svartlut skulle göra hela den kemiska pappersprocessen omöjlig.

Link to post
Share on other sites
Guest Lillstrumpa

Inga kommentarer till Matt Savinars hemsida Life after the oil crash? Han avfärdar ju ganska så kategoriskt de alternativ till råoljan som ni pratar om i den här tråden. Är själv inte tillräckligt påläst för att kunna göra några djuplodande analyser, men jag lär mig så sakta...

 

Att satsa på oljeaktier borde väl till en början ge stora vinster om scenariot blir att priserna på oljeprodukter stiger brant, men borde det inte därefter vända ganska omgående eftersom folk/företag/stater inte har råd att betala så mycket?

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 • Similar Content

  • By Chassi
   Har under en tid noterat att flertalet Bandvagnar 206 åker omkring med 1-2 dunkar Tryckolja 051 i bakvagnen, alltså som reservdunkar till hydraulsystemet.

   Helt övertygad om att man också fyller på 051 när så behövs, antagligen utan att styrsystemet är dränerat på den ursprungliga oljan som det enligt specifikationerna ska vara fyllt med Transmissionsolja A (ATF/Röd olja).

   Frågan jag ställer är då.
   Varför användes och föreskrivs som regel en ATF olja till styrsystemet?
   Är det något negativt förknippat med att styrsystemet fylls med tryckolja 051? (tar systemet skada?)

   Jag tror ju inte att de båda oljorna på något vis är kompatibla med varandra och "kan" blandas hur som helst, det är ju två helt olika oljor med olika egenskaper.
   Känner inte heller till något direktiv som medger varken blandning eller att 051 ersätter Trans A.
×
×
 • Create New...