Jump to content

SKOJ: Vad har ni på ctrl+v ?


twintip

Recommended Posts

17 och 18 §§ behandlar underhållsansvaret. Den som äger en vattenanläggning är skyldig att underhålla denna så att skada ej uppkommer för allmänna eller enskilda intressen. Den som äger en dammanläggning är dessutom ansvarig för skador som uppkommer vid ett eventuellt dammhaveri. Detta gäller även om det ej är dammhållaren som vållat skadan förutom om skadan uppkommit vid en krigssituation.

 

19-22 §§ Behandlar de fall då en vattenanläggning ska rivas. Normalt sett behövs alltid tillstånd för rivning. Detta tillstånd skall också beviljas om det inte är så att miljödomstolen meddelat ett förordnande om att rivning ej får ske då det kan skada enskilda och allmänna intressen.

 

Den sista paragrafen i det 11 kapitlet listar vilka verksamheter som tillstånd skall lämnas för om inget annat följer av 2:9 MB. Tillstånd skall lämnas för:

 

• vattenverksamhet som vid prövning av annan verksamhet enligt 17 kap. 1 eller 3 § har angetts som ett villkor för verksamhetens utövande,

• anläggande av broar och annan vattenverksamhet för väg, järnväg, tunnelbana eller spårväg vars anläggande har prövats i särskild ordning,

• anläggande av rörledningar i vatten som koncession har meddelats för enligt lagen om vissa rörledningar,

• verksamhet som bearbetningskoncession har meddelats för enligt lagen om vissa torvfyndigheter,

• anläggande av naturgasledningar i vatten som koncession har meddelats för enligt naturgaslagen

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 695
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Now talking in #utrustning.se

* Topic is '(batsman) Är inte vansinnet ett plus? Enda sinnet jag har kvar ju! Vad trodde du jag skulle ha paracoden till? knyta nya sinnet! 16/02-06 '

* Set by SgToll on Sat Feb 18 17:11:16

Link to comment
Share on other sites

1337 = "LEET" = "Elite" eller på svenska "elit", vanligt förekommande beteckning på en mästare eller något mycket bra inom "hacker"-kretsar (används dock inte av riktiga hackers). På samma sätt som h4xx0r = Hacker.

Link to comment
Share on other sites

import javax.swing.*;

 

public class Summa2 { // Beräkning av summan 1+2+3+ .. + n

public static void main (String[] arg) {

String s = JOptionPane.showInputDialog("n?");

int n = Integer.parseInt(s);

int summa, k;

for (k=1, summa=0; k <= n; k=k+1)

summa = summa + k;

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Summan blir " + summa);

System.exit(0);

 

Java FTW :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...