Jump to content
Sign in to follow this  
twintip

SKOJ: Vad har ni på ctrl+v ?

Recommended Posts

Syftet med denna rapport är att behandla olika typer av antagonistiska hot mot
transporter av farligt gods, övergripande redogöra för hur det förebyggande
arbetet på området ser ut samt bedöma vilken förmåga som samhället har att
motstå och hantera antagonistiska hot mot transporter av farligt gods.

 

Även om hotbilden mot Sverige vad gäller terrorhot mot transport av farligt
gods är låg, så är det viktigt att vara medveten om att detta snabbt kan
förändras. Det är svårt att få en överblick över de sårbarheter som finns kring
transporter av farligt gods och därmed de åtgärder som behövs eftersom denna
information saknas i myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser.

 

MSB bedömer att samhällets förmåga att motstå och hantera ett antagonistiskt
hot mot transporter av farligt gods i dagsläget är bristfällig.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hantverksgatan 5 stockholm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...