Jump to content

Folkrätt vs. terrorism.


Guest Lt. payne

Recommended Posts

Guest Lt. payne

Tänkte kolla en sak..

 

påstår dock inget,bara så att ingångsvärdet blir rätt från början..  ;)

 

Har för mej att om sverige skulle bli ockuperat så kan vi fortsätta kampen under folkrättsligt skydd.

 

Ett exempel är att man får angripa fienden i civila kläder om man:

 

Under angreppet använder vapnen öppet,Har någon form av markering tex. en vit armbindel eller står under ansvarligt befäl.

 

Jag har ett minne av att ovanänmda går under folkrätten?

 

Frågan är nu:

 

Vid ett eventuellt terrorattentat i sverige,kan man inte tolka folkrätten på andra hållet då?

 

Det vill säga:Svensk militär borde då kunna använda vapenmakt mot terrorister som under angreppet visar vapen,har markering (rött pannband? ) eller står under någon form av ledning?

 

Ge mej gärna feedback här,detta kanske är en laglig lösning på

att kunna nyttja militär mot terroristhot?

Link to comment
Share on other sites

Hmm...Du menar att man skulle kunna se det som ett

"väpnat militärtangrepp" och kunna kringgå Polisens

ansvarsområde och att terroristerna skulle ses som

kombatanter för en angreppsstat?

Kan funka......kollar i "folkrätt för total försvaret", hittar

inget som kan tolkas som negativt..Inget FÖR det heller

iofs.  :D  :)  :D

Men det är en kul tanke........Det skulle ju kunna bli ett

sätt att komma förbi "Ådalen" så att säga......

Kollar vidare...........

       :D:)

Link to comment
Share on other sites

I dagens läga kan Svesnka armén endast ingrippa vid angrepp av annat land, vilket står i grundlagen (eller liknadne), dock vill försvarsutredningen riva upp denna lag för att kunna agera i terrosrist situationer.

 

Dagens lag betyder, om man tolkar den stenhårt, att om Bil Ladin eller liknande kommer körande med en pansarbataljon genom Stockholm och skjuter hevilt, så får svenska försvaret inte ingripa...

 

Så har ijallefall jag fått det förklarat för mig...

Link to comment
Share on other sites

Guest Lt. payne

rille 116:

kan du kolla vad som definieras som "väpnat militärt angrepp" enligt folkrätten?

 

Är det vapnen?

Är det angreppsmetoden?

Är det angreppsmålet?

 

Kunde vara kul att veta i sammanhanget.  :D

 

 

Fu Dahlberg

 

Om Bin Laden skulle köra genom stockholm hejvilt skjutande så inträder väl nödvärnsrätten?

 

Dvs. vi har rätt att bruka den nivå av våld som vi möts av.

 

Till exempel skulle högvakten kunna ingripa.

Link to comment
Share on other sites

Om Bin Laden skulle köra genom stockholm hejvilt skjutande så inträder väl nödvärnsrätten?

 

Dvs. vi har rätt att bruka den nivå av våld som vi möts av.

 

Till exempel skulle högvakten kunna ingripa.

Borde inte ett envars ingripande också kunna försvaras av nödvärnsrätten. Det vill säga att vem som helst av oss får banka & slå så pass mycket att vi blir nöjda å glada, så länge vi håller oss innanför den magiska gränsen av försvarbart våld?

 

För att inte tala om va pengar man kan tjäna på det... ;)

Link to comment
Share on other sites

...dock vill försvarsutredningen riva upp denna lag för att kunna agera i terrosrist situationer.

Det är väl inte försvarsutredningen utan just en speciell utredning som beställdes av regering/riksdag efter 1111. Syftet med den är bland annat att kartlägga vår beredskap inför liknande attentat i Sverige.

 

Vet inte vad den heter eller om den ens är klar, någon som har koll på detta? Det vore intressant att ta del av dess innehåll. Vår kära offentlighetsprincip kan visa för och nackdelar här, en statlig rapport/utredning som visar på stora svagheter i beredskapen inför terrorattacker av det här slaget kan ju ge virrpannor tråkiga idéer. OM man nu får vara lite paranoid… ;)

Link to comment
Share on other sites

Det grundläggande våldsförbudet i folkrätten finns i artikel 2 (4) i FN-stadgan. Den stadgar:

 

”All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”

 

Det folkrättsliga våldsförbudet är dock inte absolut. Artikel 42 i FN-stadgan ger FN:s medlemsstater rätt att vidta bland annat militära aktioner om FN:s säkerhetsråd finner att vidtagna åtgärder i enlighet med artikel 41 (ekonomiska sanktioner) inte är tillräckliga.

 

Ett annat undantag från våldsförbudet finns i artikel 51 i FN-stadgan. Artikeln stadgar om varje medlemsstats rätt till självförsvar. (Det var med stöd av artikel 51 som FN:s säkerhetsråd godkände USA:s militära aktioner i Afghanistan efter terrorattentaten den 11 september 2001.) Den första meningen i artikel 51 lyder:

 

”Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security.”

 

Kollar vidare

:)  :)

Link to comment
Share on other sites

HvPrickis: "Icke uppenbart oförsvarligt våld" får användas i nödvärnssituationer. Om Bin Laden skulle komma och panga i Stockholm skulle det nog kunna klassas som en nödvärnssituation! :)

 

Envarsingripande får envar göra om fängelse finns med i straffskalan för brottet, och så borde ju fallet vara med scenariot ovan.

 

 

/Frippe - som vill stajla med sina nuvunna juridikkunskaper ;)

Link to comment
Share on other sites

Vid ett eventuellt terrorattentat i sverige,kan man inte tolka folkrätten på andra hållet då?

 

Det vill säga:Svensk militär borde då kunna använda vapenmakt mot terrorister som under angreppet visar vapen,har markering (rött pannband? ) eller står under någon form av ledning?

 

Ge mej gärna feedback här,detta kanske är en laglig lösning på

att kunna nyttja militär mot terroristhot?

Den internationellt erkända (minst sedan westfaliska freden) suveränitetsprincipen, samt säker mycket annan internationell lag och konvention, medger att vi inom våra egna gränser får göra i princip vad vi vill. Om våra beslutsfattare verkligen vvill, kan de nog relativt smidigt ändra lagrum och praxis som idag förhindrar dylik verksamhet.

 

Jag har för mig att "ådalsparagraferna" inte är grundlag utan förordningar i direktiv för försvarsmaktens verksamhet. Någon jursit som vet säkert?

 

Vad gäller "folkrätten" dvs i huvudsak geneve- och haagkonventionerna så avses primärt konflikter mellan stater (som har raticifierat avtalet). Tror det skulle vara svårt att pröva och döma enskilda medborgares "privata" gärningar under dessa konventioner.

Link to comment
Share on other sites

Guest Lt. payne

Om vi för bara för diskutionens skull säger så här:

 

Bin Laden har sitt ursprung i Saudi Arabien.

Hans ekonomiska styrka har också sitt ursprung där.

Hans angrepp mot stockholm startade därifrån.

 

Rent hypotetiskt skulle väl han kunna kallas för "en kombatant för en angreppsstat" ?

 

Och med stöd av internationell lag kunna bekämpas med svensk militär?

 

Eller måste Staten Saudi Arabien officiellt stödja hans handlingar?

Link to comment
Share on other sites

Folkrätten reglerar inte användande av militär personal för civil rättsskipning. Detta är ett helt och hållet internt svenskt påfund.

 

Även vår försvarsmakt används ju för polisiära ändamål i t ex Kosovo, vad det nu är för kolonialiseringsmässiga tankegångar som gör att det duger åt "dem" men aldrig åt "oss"?

 

Försvarspersonal har samma rätt att handla i nödvärn som alla andra. Det vore dock knappast förenligt med dagens lagstiftning om försvarspersonal s a s själva sökte upp nödvärnstillfället genom att bege sig till t ex ett för personalen känt pågående brott.

 

Den paragraf som mest sannolikt skulle kunna åberopas för själva beslutet att sätta in militär personal mot civila mål är nödparagrafen i BrB 24:4§. Förutsättningen för att detta skall vara möjligt är troligen att polisen omöjligt kan genomföra insatsen (mest troligt t ex behov av luftvärn eller insatser av jaktflyg). Om den militära personalen angrips vid själva insatsen tar nödvärn över under angreppstillfället.

Link to comment
Share on other sites

Guest Lt. payne

"Försvarspersonal har samma rätt att handla i nödvärn som alla andra. Det vore dock knappast förenligt med dagens lagstiftning om försvarspersonal s a s själva sökte upp nödvärnstillfället genom att bege sig till t ex ett för personalen känt pågående brott."

 

Skulle det vara ett "lagbrott" om till exempel personal ur Högvakten skulle börja skjuta mot en Bin Laden som enligt tidigare exempel skjöt hejvilt I stockholm?

 

Borde man inte kunna åberopa nödvärnsrätten då?

 

I mitt exempel har vaktposterna hört skjutandet och skickar en patrull för att ta reda på vad som händer.

 

Kunde vara kul att veta. :)

Link to comment
Share on other sites

Sorry Lt Payne men om högvakten skickar en patrull "bara" för att det smäller så löser dom inte sin uppg. längre.

Däremot om terroristerna skulle angripa slottet så blir det ju en annan femma!

Har för mig att denna fråga har varit uppe här tidigare, och där kom den samlade hjärntrusten fram till att det inte finns reglerat i svensklag om militärt ingripande under fred.

Detta verkar bara vara ett politiskt ställningstagande som aldrig har behövt prövas.

Link to comment
Share on other sites

Lt.payne: I ditt exempel kommer du som befäl INTE att bli dömd för själva eldöppnandet mot bin Laden. Det har du/ni nödvärnsrätt till. Du kan dock i värsta fall bli dömd för att du överskrider dina befogenheter genom själva beslutet att skicka patrullen. Straffet för detta torde inte bli särskilt kännbart, med viss reservation för den politiska känsligheten vad gäller användande av militär personal i "ordningshållning".

 

Grunden för att du skall kunna motivera ingripandet är att det ingår som en naturlig del i lösandet av din bevakningsuppgift. Du kan således skicka dem till skottlossningar i slottets omedelbara närområde - men knappast till Sergels Torg. Var gränsen går för "närområde" skulle garanterat en stab kostymklädda herrar i efterhand utreda åt dig.

 

Det är ändå så att det är DIN bedömning som befälhavare som gäller. Du måste dock kunna stödja ditt beslut med en någorlunda rimlig motivering.

 

En annan möjlig "konstruktion" som knappast skulle vara aktuell mot dagens hotbild är att skottlossningen från bin Laden et consortes varit så massiv att du helt enkelt uppfattar situationen som ett överraskande väpnat angrepp på Sverige...

Link to comment
Share on other sites

Guest Radagast

Det vill säga:Svensk militär borde då kunna använda vapenmakt mot terrorister som under angreppet visar vapen,har markering (rött pannband? ) eller står under någon form av ledning?

 

quote]

Rött pannband. Om du syftar på de där kaparna i TV4 falsarium till dokumentär, så stämmer det inte att de hade röda pannband. Röd färg inom islam (och alla dess inriktningar) eller i arabvärlden har ingen betydelse alls. Däremot är färgen grön starkt bunden till islam.

 

Bra fråga, men om en liga som tex militärligan börjar råna banker och de har en militär organisering av gruppen så är det ju fortfarande en polisiär uppgift.

 

Låt oss säga att samma grupp gör avkall på bankrån och  börjar istället göra anspråk på Sveriges styrelseskick och börjar smälla av bomber i olika städer, då tycker jag

det är en militär uppgift.

Link to comment
Share on other sites

Jag skulle som sagt tro att om rätt samling av svenska beslutsfattare (regering, riksdag, FM) vill använda militär i någon typ av väpnad insats mot svenska eller utländska medborgare INOM SVERIGE så innebär svensk eller internationell lag få eller inga problem. Möjligen en viss tidsfördröjning innan beslut har fattats och kan börja verkställas. Vid ett 9/11-scenario går det dock säkert ganska fort att fatta dylika beslut.

 

Generellt sett finns det dock mycket problematik kring det faktum att det grundläggande antagandet har varit att fientligheter är någonting som två erkända stater bedriver mot varandra, inom vissa internationellt erkända ramverk...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...