Jump to content

USA har gjort det igen


Recommended Posts

USA anklagas ibland för dubbel moral.

 

 

 

Av de brott de begick i Vietnamn blev få utredda i rätt och ännu färre ledde till fällande dom och än färre till straff.

 

Att man nu ger ett lindrigt straff till den förhörsledare som hadde ihjäl en Irakisk general tär knappast ge dem större stöd för sin sak. Man har än en gång talat om för världen att regler som gäller för andra, ej gäller för USA.

 

Länk BBC

 

Det kostar alltå 6000$ att kväva en fånge under förhör. Nu var fången general och det hela sipprade ut och åtgärd togs.... Vad det kostat om fången varit en kapten, korpral eler menig låter jag vara därhän..

 

Sensmoralen är: Om det är krig kan du tortera fångar för att få upplysningar. Det kostar dig bara 6000$ vilket kan vara värt för att rädda landsmän.. Dvs om du är Amerikan..

 

Undra vad det kostar att kväva en Amerikansk General :uuh:

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 93
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Vill du verkligen veta vad det kostar, eller vill du bara spy lite galla?

 

Vilket som kanske inte luckan är platsen för detta...

 

Ja den kanske skulle ligga i Krig och Konflikter..

 

Galla och galla.. Jag tycker det är smått fantastiskt att de kan ro iland med dylika åtgärder..

 

Om man nu har en konflikt och man skall ge sig på Hearts and Mind och sedan en militärdomstol ger näst intill friande dom i dyl fall så är det inte att undra över ifall de misslyckas.

 

Jag tror mig inte vara ensam om att reta mig på den särställning de hävdar de har rätt till. Tyvärr tror jag även att deras handlande leder till än större missnöje i Mellan Östern.

 

Att binda en fånge och stoppa honom med huvudet före i en sovsäck och sedan sätta sig på honom torde ha haft en baktanke, att göra honom mör.... Detta kan klassas som en form av totyr, fysisk sådan. Den åtalade blev inte ens åtalad på denna punkt utan endast för att generalen dog.

All logik säger därmed att En Amerikansk Miliärdomstol ej anser att dylik behandling är straffbar..

 

Skulle Amerikansk militär personal utsättas för liknande behandling tror ja knappast att man skulle nöja sig med en dom på 6000$ och 60 dagar i bön.....

Link to comment
Share on other sites

Skulle Amerikansk militär personal utsättas för liknande behandling tror ja knappast att man skulle nöja sig med en dom på 6000$ och 60 dagar i bön.....

T.e.x om militär-personal avrättas när dom ligger svårtsårade på marken av en uppretad folkhop och sedan kläs av alla plagg, för att slutligen döda och nakna släpas längs gatorna när nämnda pöbel sparkar och kastar sten på kropparna?

 

 

 

 

 

 

Krig är skit, folkrätten skall följas.

Nu anser jag att USA försöker göra det genom att t.e.x fullfölja rättegångar mot personal som begår brott mot internationell-rätt.

USA pekas alltid ut som den "värsta parten" i konflikter..varför?

Antagligan för att det råder ett "anti-USA" klimat i samhället, konflikten i gulfen kräven offer på båda sidor, och båda sidor bryter mot folkrätten.

 

Under vilken klausul/lag ligger handlingen att spränga en bilbomb vid en folkhop?....Eller lägga Grk-eld mot ett begravningsfölje.

 

 

 

Fundera en smula på detta, och vilken påverkan detta kan ha på ev personal i regionen.

Link to comment
Share on other sites

Skulle Amerikansk militär personal utsättas för liknande behandling tror ja knappast att man skulle nöja sig med en dom på 6000$ och 60 dagar i bön.....

T.e.x om militär-personal avrättas när dom ligger svårtsårade på marken av en uppretad folkhop och sedan kläs av alla plagg, för att slutligen döda och nakna släpas längs gatorna när nämnda pöbel sparkar och kastar sten på kropparna?

 

 

 

 

 

 

Krig är skit, folkrätten skall följas.

Nu anser jag att USA försöker göra det genom att t.e.x fullfölja rättegångar mot personal som begår brott mot internationell-rätt.

USA pekas alltid ut som den "värsta parten" i konflikter..varför?

Antagligan för att det råder ett "anti-USA" klimat i samhället, konflikten i gulfen kräven offer på båda sidor, och båda sidor bryter mot folkrätten.

 

Under vilken klausul/lag ligger handlingen att spränga en bilbomb vid en folkhop?....Eller lägga Grk-eld mot ett begravningsfölje.

 

 

 

Fundera en smula på detta, och vilken påverkan detta kan ha på ev personal i regionen.

 

Jag förstår vad du menar och jag tycker det är för djävligt. Men det ger inte den andra parten grönt kort.

 

Kanske inte USA är den Värsta parten utan ibland den klantigaste.. Om nu USA är en rättsstat skall de behandla sina egna med samma straff som de skulle gett motparten.

 

Ponera nu att en Amerikansk General blivit nedskjuten i början av konflikten. Den Irakiske förhörsledaren Överstelöjtnanten Abdulla trär en sovsäck överhuvudet på den bundne generalen och sätter sig på honom tills han dör. Detta blir känt och i ett senare skede blir Abdulla fånge hos Amrisarna.. Vad händer??? Ger man honom en månads löneavdrag och 60 dagar i bön som straff?? Vad skulle man gjort med Abdulla? Vilket straff skulle han få??

 

Om nu folk uppfattar det som att Abdulla skulle ha fått ett hårdare straff uppfattas detta som en orättvisa. Dvs två olika straffskalor, något som ej förekommer i en rättsstat.

 

Nu kommer många Irakier att bli uppröda över detta och motståndet hårdnar... Vad var vinsten? Man uppfattar inte USA som en rättsstat och USA förlorar troligtvis fler liv på domen...Kanske man uppnår en moralöjande effekt hos sina egna då dessa ej känner att de behöver oroa sig speciellt om de går över linjen.

 

Nej, jag uppfattar USA som otroligt klantiga när de behandlar dyl händelser så här. Man har tagit avstånd från att de skall kunna prövas av internationell domstol och sedan ger en löjligt milda dommar till sina egna.. Inte lär de bli mer omtyckta i Irak som de beter sig... eller i övriga världen för den delen..

Link to comment
Share on other sites

Det måste väl ändå vara helt oförsvarligt att tortera en fånge till döds.

Oavsett vilka de yttre omständigheterna är. Har man förbundigt sig att följa folkrätten får man väl göra det och annars se till att de skyldiga får ta konsekvenserna.

 

Att sen jämföra den Amerikanska millitären med gerillaförband och terrorister är bara dumt. De har inte förbundigt sig att följa några regler, vilket däremot USA har.

 

Hela iden om folkrätten visar sig vara ganska naiv. Vid krig och konflikter kommer mänskliga rättigheter att kränkas. Så är det bara, frågan är varför man förbundigt sig att följa något man uppenbarligen ej klarar av att respektera.

 

På detta sätt visar man sig snabbt inte vara bättre än föregående regim.

Link to comment
Share on other sites

Ett problem som uppkommer i situationer som denna ÄR att ena parten är

"bunden av konventioner" medan den andra inte ser sig tvingad att respektera dessa.

 

Då hamnar man i ett vakum där den nedåtgående spiralen är ganska snabb, och man "påverkar"

varandra.

 

En studie från Vietnam gav att soldater som sett motståndaren utföra brutala övergrepp tenderade att bryta mot "regelverket" mer gärna.

 

 

 

Frågan är om inte folkrätten måst genomgå en förändring eller att världssamfundet tar mer ansvar

genom att se till att ALLA brott mot Internationellag efterföljs.

Edited by rille116
Link to comment
Share on other sites

Frågan är om inte folkrätten måst genomgå en förändring eller att världssamfundet tar mer ansvar

genom att set till att ALLA brott mot Internationellag efterföljs.

 

Även om detta innebär att man ställer Amerikansk personal inför rätta, mot USAs ogillande?

Ett dröm scenario för en del men även ett skräck scenario för andra... Hur skulle USA reagera??

 

Det lär nog bli tumult i säkerhetsrådet

Link to comment
Share on other sites

Håller med Stella- Polaris på de flesta punkter. Att den ena sidan beter sig för jävligt i en konflikt rättfärdigar inte att den andra gör så också. Att motivet till kriget dessutom skiftat från att vara "Massförstörelsevapen/ terrorism" till att vara "befrielse/ införa demokrati" gör att än högre krav måste ställas på USA då dylika händelser då står i direkt motsats till argumentet för kriget.

Tycker också att de fall man läst om där soldater dömts för att inte ha behandlat fångar "korrekt" genereellt sett fått lindriga påföljder med undantag för inblandade i Abu Ghraib- skandalen. Dvs man har funnit dem skyldiga men ändå gett dem ganska lindriga påföljder.

 

ex. 1

ex 2

 

Vill inte gå in på ngn närmare diskussion om dessa fallen, var bara exempel på att straffsattserna verkar ganska låga.

Link to comment
Share on other sites

Konventioner eller ej så hade brottet säkerligen gett ett högre straff om en civilist i USA hade gjort något liknande mot en annan civilist. Brottet i det här fallet gränsar till mord men är säkerligen att klassa som dråp och hade i en civil domstol gett ett flerårigt fängeslestraff medan man i den militära domstolen får $ 6000 i böter och ett "aja baja". Lika inför lagen? Skulle inte tro det...

Link to comment
Share on other sites

Få se nu, det är väl därför att USA inte går med på att amerikanska medborgare inte kan bli dömda i krigsdomstolen i Haag, det kan ju bli "hemska tanke" en rättvis dom med efterföljande fängelse.......

Skulle inte tro att exempelvis de CIA-agenter som har blivit efterlysta i Italien för inblandningen i kidnappningen av en arab/muslimsk ledare/mulla(whatever) kommer att dyka upp i Italien. Det som vore jävligt intressant är om någon av dessa herrar/damer skulle dyka upp i SE och bli arresterade, eftersom SE har utlämningsavtal med IT så skulle ju detta bli en ganska skön diplomatisk nöt att knäcka!!

 

//Nisse

Link to comment
Share on other sites

Ett problem som uppkommer i situationer som denna ÄR att ena parten är

"bunden av konventioner" medan den andra inte ser sig tvingad att respektera dessa.

 

Då hamnar man i ett vakum där den nedåtgående spiralen är ganska snabb, och man "påverkar"

varandra.

 

En studie från Vietnam gav att soldater som sett motståndaren utföra brutala övergrepp tenderade att bryta mot "regelverket" mer gärna.

 

 

 

Frågan är om inte folkrätten måst genomgå en förändring eller att världssamfundet tar mer ansvar

genom att se till att ALLA brott mot Internationellag efterföljs.

Känslomässigt förstår hur du menar, och kan till viss del hålla med - självklart kan soldaten på plats bli påverkad, och kanske avtrubbad: "om dom gör det, så kan jag..."

 

Problemet (för USAs image) är att om dom säger sig följa krigets lagar, så bör dom ju också göra det, oavsett om motståndaren gör det eller inte.

 

Ibland får jag det här intrycket - nu när USA straffat ett par av de var inblandade i Abu Ghuraib ganska hårt, kan man släppa lite på trycket och låta soldaterna komma undan med sådant dom kanske egentligen inte skulle komma undan med.

Man kan ju också teoritisera om varför dom kommer undan relativt lindrigt. Om dom blir för hårt straffade kan det sluta med att soldaterna på plats inte vågar agera, eller folk inte vågar åka dit, rädda för straff.

Och sedan väger man det mot (världs)opinionens missnöje.

Link to comment
Share on other sites

Jag ursäktar inte händelsen eller tortyren. Men jag undrar hur många här som skulle behålla sin moraliska värdighet under de former som ett krig innebär? Tror att det finns tillfällen då många skulle "sjunka" igenom sina spärrar både en eller flera gånger.

Jag kan inte garantera att min moraliska värdighet skulle vara lika stark som den är idag om jag upplevt ett eller flera krig och jag tror inte heller att många andra kan garantera det heller.

Link to comment
Share on other sites

Du har helt rätt, Flamdämpare.

Är man med om tillräckligt mycket så kan det till slut brista.

Problemet, åtminstone för mig, är hur USA som stat agerar. Om dom säger sig följa reglerna, så ska dom straffa soldaterna som begår övergrepp.

Visst - man kan säga att dom blir "straffade", eftersom fallen blir prövade i domstol, och en del faktiskt fälls. Det som jag reagerar på är att dom verkar komma undan relativt lindrigt, i alla fall som jag ser det.

Link to comment
Share on other sites

Problemet (för USAs image) är att om dom säger sig följa krigets lagar, så bör dom ju också göra det, oavsett om motståndaren gör det eller inte.

 

Ibland får jag det här intrycket - nu när USA straffat ett par av de var inblandade i Abu Ghuraib ganska hårt, kan man släppa lite på trycket och låta soldaterna komma undan med sådant dom kanske egentligen inte skulle komma undan med.

Man kan ju också teoritisera om varför dom kommer undan relativt lindrigt. Om dom blir för hårt straffade kan det sluta med att soldaterna på plats inte vågar agera, eller folk inte vågar åka dit, rädda för straff.

Och sedan väger man det mot (världs)opinionens missnöje.

 

 

Tycker att du har en poäng här. Abu Ghuraib skiljer sig dock en del från övriga fall. Här spreds nyheten över hela världen, som sedan krävde en åtgärd. De åtalde var av lägre rang och var vanliga bassar ej utbildade för de jobb de hadde i fängelset. (vad fick de till slut?)

 

I de andra fallen rör det sig mer om officerare och utbildade specialister. Att en förhörsledare till en General inte är en vanlig basse är logiskt. Även i andra fall med SF inblandade har man sett milt på saken. Med all sannolikhet har man gett dessa grupper mandat att ta i hårdare än man tillåter vanliga förband att göra. Detta verkar sunt då det troligtvis skulle bli rent kaos om alla hadde mandat att gå över "gränsen"

 

Man har även medgivit att vissa grupper har dylikt mandat. Var gränserna går vet jag dock inte. Logiskt är oxå om någon av dessa ställs inför rätta, och anses skyldiga, får ett lägre straff. Detta då de haft mandat att gå längre. De i ansvarig ställning dvs de som gett mandatet kommer däremot inte inför skranket. Det är denna grupp som borde ta ansvaret och ställas inför ev internationell rätt.

 

Nej, jag håller med dig om att man nog undviker hårdare straff för att inte minska viljan att gå över gränsen..

Link to comment
Share on other sites

Debatter liknande denna har ju, tro't eller ej, varit uppe förr och jag tycker att :banghead: är en passande beskrivning på vad som brukar vara resultatet.

 

Visst är det så att man alltid ska försöka föregå med gott exempel. Oavsett om det gäller att man ska låta bli att tortera irakiska motståndsmän, låta bli att bli aggressiv bakom ratten eller skriva elaka personangrepp på forum.soldf.com. Tyvärr är krig krig, och kraven på alla inblandade är otroligt höga, och många pallar inte för trycket. Väldigt lätt att sitta här uppe i kalla norden, där en av de största farorna när vi är ute och rör oss på stan är bli påkörd på gatan, något som med lätthet kan undvikas.

 

USA är som vi alla vet ett land fullt med dubbelmoral. Att hitta exempel på detta är inte så svårt, men naturligtvis är de inte ensamma på den punkten. Man behöver nog inte titta speciellt långt bort för att hitta skrämmande tecken på hyckleri. Jag ser det i morgontidningen nästan varje dag på sidorna med nationella och lokala nyheter.

 

USA har iallafall inte hittils haft den tvivelaktiga smaken att göra en hemvideo där de kapar huvudet av någon fånge med slö kökskniv. Stillbilderna på Fröken England med "vovve" räcker ganska bra ändå i och för sig.

 

USA har iallafall alla odds emot sig. De vill framstå som "the good guys" och jag är övertygad om att många inblandade verkligen vill göra något bra av situationen. Det ligger inte i USA´s intresse av att det skrivs artiklar om tortyr och dördade fångar, och det ligger inte i deras intresse att civila dödas i sprängattentat. Finns det något som skulle kunna ligga terroristerna/motståndsmännen till last? De verkar ju vilja döda så många som möjligt, soldater, kvinnor eller barn, det verkar kvitta (fast barn verkar vara en prioriterad måltavla). Att publicera videoupptagningar på blodiga mord är inte heller något de drar sig för. Ska jämföras på fotografierna från abu ghraib, som definitivt inte publicerades av den amerikanska krigsmakten frivilligt.

 

Är det verkligen så att rebellerna eller vad man nu vill kalla dem, VILL framstå som blodtörstiga monster, eller är det den bild vår media har skapat? Hur ter sig verkligheten ut genom en irakiers ögon?

Personligen skulle mina sympatier ligga hos dem som försöker arbeta efter ett uppsatt regelverk snarare än hos dem som gärna dödar ett tiotal barn för att komma åt en soldat som delar ut godis, men jag kan ju bara tycka efter mina förutsättningar.

 

Så, ingen mer pointless USA-bashing, kom med lite intressanta tankar eller förklaringar istället.. Att USA är skit och Sverige är bäst vet vi redan, eller hur var det, Lasse? :banghead:

 

/E

Link to comment
Share on other sites

Så, ingen mer pointless USA-bashing, kom med lite intressanta tankar eller förklaringar istället.. Att USA är skit och Sverige är bäst vet vi redan, eller hur var det, Lasse? :rodna:

 

/E

 

Med all respekt Erik G, men jag tycker det ofta blir Irak bashing direkt när USA nämns, så även i ditt inlägg.

 

Jag tog upp USAs hållning till egna övergrepp i denna konflikt. Vad den andra sidans olika grupperingar sysslar med avsågs inte. Dessutom anser jag att man inte skall likställa alla grupperingar i Irak.

 

Den situation som USA har ställt sig i är intressant i folkrättslig synpunkt. Man har tagit sig rätten att stå utanför internationell rättsamtidigt som man hävdar att man slåss för den samme.

 

Samtidigt som man genomför en Hearts and Mind kampanj så beter man sig på ett sätt som troligtvis raserar mycket av det arbete som andra lagt ner på denna H and M kampanj. Jag förstår inte deras logik..

 

Sedan att det råder oenighet mellan många Amerikaner och Europeer är inte konstigt då vi inte har samma definition på mänskliga rättigheter mm. I Europa tillber vi demokratin och vårt "civilserade" tänkande, I Mellan Östern tillber man Allah och i USA dyrkas en gammal papperslapp om kallas Konstitutionen.

 

Hur skall man nu ta upp en sådan här frågeställning utan att trampa allt för många på tårna? Hur man än beter sig lär det nog alltid vara någon som tar illa upp. Kan man få göra det utan att blanda in: "men de andra skär huvudet av folk" argument eller skall man se detta som relevant i frågeställningen? Öga för Öga, Tand för Tand är den sanna lagen?? Visst är det ofta så men det är oxå det som det "fria Väst" försökt att lämna med hjäp av internatinell lagstiftning.

Link to comment
Share on other sites

Det som sticker i ögonen är alltså inte att dessa blir frikändä (förviso har vissa blivit detta men vet inte tillräckligt om de enskillda fallen för att avgöra om detta är rimligt), utan att flera personer ifråga som dömts för att ha behandlat fångar på ett sätt att de dör inte får mer än ett par månaders frihetsberövning eller i detta fall böter och disciplinära åtgärder. I sammanhanget ganska lindriga straff som jag ser det.

Förtroendet i mina ögon för det amerikanska försvarets rättsystem hjälps heller inte i mina ögon av uttalande som den "dömde" gör:

Citat: -"The military is a family when you get right down to it," he told a TV station in the US state of Colorado,-"I can't thank them enough for their support,"

BBC

 

Anledningen till att jag ställer högre krav på USA och dess militär i sådana här frågor är att USA faktiskt är en demokrati, oavsett vad vissa förståsigpåare raljerar om. Det handlar inte om USA -bashing utan ett kritiskt förhållningsätt till en institution som verkar för att (i eget uttalande) demokrati och rättvisa.

Link to comment
Share on other sites

Mot bättre vetande, men liknar inte vad som hände (inte situationen) väldigt mycket fallet med killen som kvävdes av väktare/svensk polis när de satte sig på honom då han hade handfängsel?

 

Vad blev deras straff? Minns ju inga namn och sökmotorerna jobbar inte med mig idag, så det kanske finns någon annan som är mer påläst?

Edited by Lättöl
Link to comment
Share on other sites

@ Lättöl.

Osmo Vallo tänker du nog på.

Om jag kommer ihåg rätt så var det i början aldrig bevisat att poliserna orsakade Vallos död, exakt hur det gått vet jag faktiskt inte. Problemet var att det fanns en del massa tveksamheter och motsägelser.

Här verkar det solklart att soldaten dödat den irakiske generalen via kvävning, och har följdaktligen blivit fälld för dråp (vi får förutsätta att meningen inte var att döda honom).

 

EDIT: Sök bara på "Osmo Vallo" på Google så kommer du hitta en hel del.

Edited by stefanf
Link to comment
Share on other sites

@ Lättöl.

 

Här verkar det solklart att soldaten dödat den irakiske generalen via kvävning, och har följdaktligen blivit fälld för dråp (vi får förutsätta att meningen inte var att döda honom).

 

Just detta faktum är intressant. Att man inte hadde som avsikt att döda honom torde stå utom allt tvivel. Man ville ju ha uppgifter. Han blev alltså dömd för att personen i fråga dog. Han begick alltså tjänste fel då personen dog. Han begick dock inget tjänstefel i sin behandling av fången eftersom han ej blev åtalad för detta. Med domen menar man därför att det är ok att använda dylikt våld vid förhör dock ej till den grad att fången dör. ( vilket oxå är logiskt då man vill ha en levandes, talandes, fånge)

 

Om man jämför med Kuba fångarna så kan man där begära att få använda "Hårdare" metoder på vissa fångar. Dessa " hårdare" metoder klassas dock ej som tortyr av USA. Skulle ett liknande system finnas i Irak kan man därför antaga att utsätta en fånge för kväningskänslor, utan avsikt att döda honom, ej faller under deras definition för tortyr..

 

Alternativt så har USA upprättat två system vilka kan liknas vid det gamla Brittiska Am systemet. En typ av ammo för civiliserade motståndare och en annan typ för hedningar..

Link to comment
Share on other sites

 

 

 

Så, ingen mer pointless USA-bashing, kom med lite intressanta tankar eller förklaringar istället.. Att USA är skit och Sverige är bäst vet vi redan, eller hur var det, Lasse? :rodna:

 

/E

 

Med all respekt Erik G, men jag tycker det ofta blir Irak bashing direkt när USA nämns, så även i ditt inlägg.

 

 

Du läste tydligen inte klart det, jag ville ha en förklaring till varför rebellerna valt den taktik de har, och/eller om den bild vi har av dem är överdriven i media. Förlåt mig om jag var lite luddig.

 

Dumt att basha Irak då Irak som nation knappast verkar ha något att säga till om i det som sker.

 

Vad jag menar är att jag har nog läst några hundra inlägg redan som tar upp USA´s hyckleri. Onödigt att dra samma diskussion några varv till.

 

Synd att du tog det som personlig kritik och genast var tvungen att försvara dig. Det var inte alls meningen.

 

mvh

Erik G

Link to comment
Share on other sites

Du läste tydligen inte klart det, jag ville ha en förklaring till varför rebellerna valt den taktik de har, och/eller om den bild vi har av dem är överdriven i media. Förlåt mig om jag var lite luddig.

 

Dumt att basha Irak då Irak som nation knappast verkar ha något att säga till om i det som sker.

 

Vad jag menar är att jag har nog läst några hundra inlägg redan som tar upp USA´s hyckleri. Onödigt att dra samma diskussion några varv till.

 

Synd att du tog det som personlig kritik och genast var tvungen att försvara dig. Det var inte alls meningen.

 

mvh

Erik G

 

Ingen fara här..

 

Om vi skall gå OT och rebellernas taktik så har jag tänkt på det själv. Vänder de sig till en Arabisk publik eller "Angriparna" Är deras val att skära halsen av fångarna ett sätt att skrämma "Angriparna" eller vill de visa den Arabiska publiken att de avrättar fångarna humant genom användandet av Halal liknande metod?

Link to comment
Share on other sites

Om ställs inför en motståndare som totalt åsidosätter allt vad folkrätt och "normalt mänskligt uppförande" betyder KAN du antagligen trubbas av.

Vems fel är det då att du begår brott?

Naturligtvis ditt, inte att orda om.

Men det kan löna sig för alla att söka förklaringar.

En liten anekdot.

 

Under en slutövning uppe i Norr under det glada "brigad-systemets" dagar.

 

Ett skytteförband under framryckning snubblar en natt/kväll över en liten Grp "jägare" som ligger och trycker under en tall.

Skytteförbandet/komp hade under förra natten haft besök av just ett sånt förband som utfört ett

eldöverfall mot förläggningen, var på ett lätt handgemäng hade utbrytit vid poststället och en ur NS-komp hade fått en sk "blåklocka" dvs en lätt rodnad runt ena ögat (han var vid senare utfrågning inte säker på om han hade fått den av en ond jägar-näve eller en armbåge från egen trupp i all kalabalik)-

Men denna skytte-Plut som nu anförda av sina KBS stod inför denna lilla skara av dräpare hetsade snabbt upp sig och en viss "lynchstämmming" uppkom....(läses på bred Norrländska) "JA SÄG VI RIV NÄSAN AV DEM SÅ DE INT GÖR OM DET...JOHANSSON KOM ALDRIG ATT KUNNE SE MER PÅ VÄNSTER ÖGA"....

 

"JO".

 

Den lilla spanings Grp som satt där i snön började vrida sig och granska dessa bestar som nu tornade upp sig kring dem med hämd i blicken för den "krigsförbrytelse" som tydligen utförst natten innan.

 

I synnerhet en storväxt Gb ur skyttet var pådrivande i frågan om att hugga upp dom i "mindre bitar till järven".

Då tar en av "jägarna" fram sina kragspeglar från under snöblusen och presenterar sig som Fk vid ett för

dessa kärva herrar "känt" förband.

I tron om att detta löst alla frågor om hurvida en sumarisk rättegång bör/kommer äga rum i den genomfrusna natten nu är löst, vände den nämnda Fk på klacken och säger åt de sina att samla ihop sina saker för avfärd.

 

Nu rinner det över i den storväxta skytte-Gb:ns huvud och ett knytnävsslag i nacken på Fk:n utdelas.

Varandet vinter därav lappvantar med tillhörande inner handske samt en del plagg i mellan, så avtar kraften i slaget radikalt, men innebörden kvarstår.

 

Vad menar jag då med detta?

 

Jo att situationen påverkar oss på ett mycket radikalare sätt än vi förstår (innan vi varit där).

Motståndarens aggerande är MYCKET viktigt förhändelse förloppet.

 

Hur hade huvudpersonen i ovan nämnda händelse aggerat om han befunnit sig på Balkan med en Serb i näven dagen efter att dom hede hittat en Svensk soldat naken och avrättad med nackskott i ett dike?

 

Kan vi ställa HÖGRE krav på en Amerikansk soldat än på våra egna? Enligt många HÄR på forumet JA.

Hade senariot ovan med Balkan inträffat är JAG övertygad om att nämd Skytte-Gb hade försatt nämd Serb

i en livlösare situation.

 

Och om en Svensk är BÄTTRE än en Amerikansk soldat, är det väl ingen tvekan om hur det påverkar en enligt många sämmre utbildad person.

 

 

Att Usa bör skriva på samtliga dokument som rör krigetslagar och dess efterföljande rättsprocess är enligt mig tveklöst.

Men det finns en motpart i detta fall som även DEN har ett oerhört ansvar i problemet.

 

 

"Straffet för krigsförbrytelsen i den Norrländska natten vart en spark i skrev-regionerna på nämnd Gb, och därmed var saken utredd."

 

 

 

:happy:

Link to comment
Share on other sites

Mycket intressant fråga. Hur man ska se på motståndsmännen/terroristerna är en väldigt svår nöt.

Eller också är den enkel, fast det är svårt att veta vem som är vem av dom.

 

Jag kan känna sympati för dom som kämpar "ärligt" mot koalitionen, alltså i syfte att vilja häva ockupationen. Det är svårt att sätta sig in i hur det är att vara ockuperad, men jag tror inte jag skulle gilla det.

Å andra sidan så känner jag avsky för dom som utnyttjar situationen i ett rent brottsligt syfte.

Problemet för mig är att "media" (läs amerikanskvänlig media) gärna framställer alla i Irak som terrorister, eller rättare sagt alla som på något sätt tillgriper vapen under ockupationen, oavsett om det är för att tjäna pengar eller försöka befria sitt land.

Link to comment
Share on other sites

Nu börjar vi prata om olika saker här.

 

Tråden handlar i det yttersta om hur USA sköter/missköter sina krigsförbrytelser i förhållande till egna uttalanden och avtal.

 

Inte att svenskar är bättre än amerikaner eller att krigsförbrytelser är självklart i krig eller inte.

Exempelvis hittar jag inget belägg för:

 

Kan vi ställa HÖGRE krav på en Amerikansk soldat än på våra egna? Enligt många HÄR på forumet JA.

 

Det folk däremot har pekat på är att USA borde ta ansvar för vad de gör eftersom de klart och tydligt har regler att följa.

 

Sen är det skillnad på hur man bör uppträda i krig och hur det faktiskt blir. Men man behöver för den sakens skull inte backa på den moraliska trappan och skriva om avtal och lagar. Att det förekommer krigsförbrytelser gör det inte berättigat.

Oavsett risken att man själv vid en svår konflikt skulle bli ett djur och begå krigsförbrytelser eller ej...

Link to comment
Share on other sites

Inte att svenskar är bättre än amerikaner eller att krigsförbrytelser är självklart i krig eller inte.

Exempelvis hittar jag inget belägg för:

 

Kan vi ställa HÖGRE krav på en Amerikansk soldat än på våra egna? Enligt många HÄR på forumet JA.

 

Sök och du skall finna....

Det finns en OERHÖRD mängd med trådar JUST om USA:s aggerande i krig och brott mot folkrätten.

 

 

:happy:

Link to comment
Share on other sites

USA har ju ett stort problem både med FN och med internationella domstolar. Bara den teoretiska möjligheten att en amerikansk soldat skulle bli gripen och sedan ställd inför domstol med en Iranier som domare och en Syrier som advokat gör det aningen svårt att acceptera för någon amerikansk administration.

 

Samma problem som de har med FN då de ska betala massor med pengar för att inte ha någon kontroll över vart pengarna tar vägen och hur de används samt att mer eller mindre odemokratiska stater som Kina kan sitta och blockera de flesta besluten som permanenta medlemmar av säkerhetsrådet.

 

Utan att på något sätt försvara USA och vad de gör men det finns ju fler sätt att se på saken än den generella Svenska.

 

USA förhandlar från en extremt stark position just nu och behöver inte vika sig. Kanske ser det annorlunda ut om några år, vem vet...

 

:happy:

Link to comment
Share on other sites

Rille, jag förstår ditt resonemang helt och fullt. Men nu gör jag lite skillnad på äpplen och päron här.

 

Om en stat angriper en annan i syfte att framtvinga fred, frihet och demokrati, får man nog ta skeden vackert i hand. En amerikansk soldat som begår övergrepp skall straffas, och det hårt. Jag vet mycket väl att soldaterna som är där vill göra sitt bästa för alla inblandade, och förstår att det kan bli fel. Men här måste signaler skickas.

 

"Angriparen" (precis som en polis) måste vara föregångsman, både enligt krigsrätten (vilket man oftast är) men även i uppföljningen. Signalen måste skickas till såväl egen trupp samt till de Irakiska folket, att Koalitionens trupper inte står över sin egen lag. Ibland kan det nog tyvärr vara bättre i det långa loppet att vara överdrivet hård i rättsliga åtgärder mot de egna för att framhålla just hur "alla är lika inför lagen".

 

Vilket självklart är fruktansvärt tråkigt för enskilde skytteslusk som taggad till tusen, livrädd, och med adrenalinet sprutandes ur öronen nedkämpade en familj av icke-kombattanter - men likaväl antagligen nödvändigt.

 

Undrar om jag gjort min ståndpunkt klar nog...? Ser självklart fram mot åsikter och synpunkter på detta.

 

Mvh: Toll

 

Och till sist - snälla låt inte detta bli en av dessa trådar som sliter så på Erik_G's tegelväggar därhemma ;)

 

/Edit: Ojoj - här gick det undan i skrivandet hos fler också.

Edited by Toll
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...