Jump to content

Akutsjukvård i fält?


Recommended Posts

Jag tänkte här få lite intryck från er övriga om hur sjukvården fungerar ute i Försvarsmakten ( och då menar jag den akuta delen av fältsjukvården, inte sköterskan på sjukan på regementet utan det som händer med den skadade i fält)!

 

Ämnet låter kanske för många lite tråkigt.....

Men erfarenheterna visar att god sjukvård höjer stridsmoralen

(du är inte lika sugen att göra våldsam landstigning om du vet att ingen tar hand om dig om (när) du skulle bli skadad).

 

Sjukvårdsutbildning är oxå något som inte prioriteras högt speciellt i HV, så litar DU verkligen på att din stridsparskamrat kan omhänderta dig när de ryska stäppmongolerna fått in en lyckoträff?

 

GA KA: Utveckla gärna dina åsikter om FM vätsketerapi.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 87
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Jag har en del åsikter om hur sjukvårdsutbildningen bedrivs och en kort sammanfattning är att den fungerar ganska bra men har utrymme för förbättring.

 

Jag tycker att man bör prioritera grundläggande men vitala saker som gör att patienten kommer levande fram till kirurgen. När vi tittar på utlänsk information om hur deras soldater dör i moderna konflikter inser vi snart att utbildningen och ev utrustningen bör anpassas för den nya typen av uppdrag. Vi har tex inte något vettigt sätt att bära sjukvårdsutrustning i fält.

 

Utomlands dör ca 60% av blödningar, trots det har vi fortfarande många motståndare till avsnörande förband med undantag av våra "Jedi Riddare" som har insett det flera år före resten av försvarsmakten. Usa och israel använder avsnörande förband med bra resultat och det räddar liv.

 

På andra plats kommer ventilpneumothorax som vi i måste komma upp till Kompani nivå för att kunna åtgärda. Ca 30% dör av det.

 

6% dör av icke fria luftvägar.

 

Alltså borde vi lägga om utbildningen efter ovanstående. Visst A-E och BATLS är en stor förbättring men inte perfekt.

 

Angående vätske terapin så har vi fortfarande en stor mängd sjukvårdspersonal som tror att Ringer Acetat är lösningen på alla svar inom krigssjukvården. Jag tror att det är lite mer vanligt ibland sjukvårdspersonal som inte jobbar med akutsjukvård. Inom civil akutsjukvård har jag märkt att man blir mer och mer restriktiv med att trycka in vätska i onödan och använder mer  tex Heas.

 

Angående HV sjukvård så säger jag bara följande: Dagens organisation är ett jävla skämt som saknar verklighetsförankring. Jag frågade en HV sjukvådare som lekte instuktör om varför de bara ordnade bilolyckor. Svaret jag fick var" Vi övar inte längre för krig utan för att stödja det civila samhället".

Link to comment
Share on other sites

Jag tror att plocka bort plutonsjukvådarna var en dålig sak. När man tittar på utlänska förband så behåller många sina plutonsjukvådare. Och om jag inte har missförstått något så kommer plutonsjukvådarna bara att tas bort på "vanliga förband" medan jägarförband kommer att behålla dem. Det bästa är nog om vi får in Grp sjukvårdare med plutonsjukvådares kompetens. Jag vet att man har börjat med det på minst ett förband och där fungerar det bra.

Link to comment
Share on other sites

Inte för att jag fattade mycket av de olika facktermerna, men jag håller med dig i princip och sak. En väl utvecklad militär sjukvårdsapparat är en otroligt effektiv moralhöjare, precis som du sa, samt att dödssiffran vid en konflikt hålls nere markant.

 

Ett väldigt bra exempel är Vietnamkriget, då USA hade ett väl fungerande militärt sjukvårdssystem som bl a blev känt pga "medevac". Helikoptrar flög ut sårade och stupade soldater från stridszoner för att på ett relativt snabbt och säkert vis transportera sårad militär personal till mer kvalificerad sjukvård.

 

Jag tror heller inte det enbart handlar om den enskilde soldatens kunskaper och färdigheter vad gäller sjukvårdstjänst, utan även om den militära sjukvårdens betydelse på en högre nivå. Tyvärr verkar det som att man inom FM lägger allt mindre och mindre vikt vid "stödjande" funktioner som sjukvård, logistik etc.

 

Det räcker inte att ha kulor och krut för att vinna ett krig. Man måste även ha en väl fungerande och effektivt organiserad samt övad underhållsorganisation, i vilken sjukvården är bland de viktigaste funktionerna.

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Link to comment
Share on other sites

Tror oxå att ta bort Plutsjv inte var bra, och att grpsjv med Plutsjv skulle kunna vara bra på många förband men endast då kval sjv (Ssk och uppåt) inte finns i närhet.

Dvs span, Jägare och andra självständigt uppträdande.

För mycket plock på skadeplats kan ibland motverka sitt syfte är min åsikt.

 

Civila sjukvården (spec Amb) hade väl för ett par år sedan samma åsikt om Ringer som dagens mil sjv....

Dvs viktigare att trycka in vätska i en snyggt satt venflon än att skapa fria luftvägar. Detta har blivit bättre anser jag i och med införandet av Atls,Tncc och Phtls som betonar prioriteringen bra. Vätsketerapi är bra (ett måste) men pat måste andas först!

Tror att Sjvgrp på KS-bat har Rescueflow (bättre variant av Makrodex) men det är en Ssk med där.

 

Hv sjv= skämt, ja. Röda Korset måste släppa sitt grepp och det måste finnas kompletteringskurser samt att de ska ta tillvara civ kompetens.

Link to comment
Share on other sites

Jag tror fortfarande att luftvägar har högre prioritet civilt än militärt med tanke på skademekanismerna. Angående RescueFlow så vet jag inga sjukhus i mina hemtrakter som använder det. Jag tror dock att det är ett väldigt bra alternativ inte minst med tanke på att man kan bära 4 påsar tillsamma vikt som en påse Ringer. Känner du till några undersökningar om RescueFlow för millitärt bruk? Har du läst "Tactical Manegment" serien eller Tactical Medicine ?

 

 

Något jag glömde i föregående inlägg, var att Försvaret måste skaffa färdiga Blow-Out kits med det viktigaste till varje soldat.

Link to comment
Share on other sites

GA KA och Bamse.

Intressant diskussion ni för men jag tror att det skulle vara mycket mer intressant för gemene man om ni förklarade facktermer och förkortningar också.

Atls, Tncc och Phtls säger inte mig så mycket iallafall.

 

"Tala till bönder på bönders vis och lärde män på latin"

 

The Swede

BLÅGUL

Link to comment
Share on other sites

En läkare var ute och flög med sitt privatflygplan och störtade. På det lokala sjukhuset gjordes det en del fel med läkaren och hans familj. Han bestämde då att utforma ett handlingsprogram för akutsjukvård för läkare. Han döpte det till ATLS= Advanced Trauma Life Support.

Efter några år kom man fram till att även sjuksköterskor hjälper till ( utan sjuksköterskorna skulle det inte fungera i akutsjukvården) och skapade TNCC= Trauma Nurse Core Course.

Man såg även ett behov för ambullans personal och skapade PHTLS= Pre Hospital Trauma Life Support. När en engelsk Major( ?) gick ATLS så tyckte han att militären skulle ha något liknande och skapade BATLS. Kan någon gissa vad det står för?

 

I kurserna  ersätts ABC med A-E (i BATLS) där varje bokstav står för den ordningen du skall arbeta i tex A= Airway and cervical controll, B=Breathing and ventilation.

 

Swede, Jag ber om ursäkt att jag spårade ut och inte förklarade orden. "Gör om, Gör rätt"

Link to comment
Share on other sites

Jag ber om ursäkt!

 

Inom sjukvården används div förkortningar och konstiga namn mycket enl. vissa för att personalen ska ha ett sätt att vissa sin makt jmf med försvarsmaktens användningar av förkortningar. Dock ska man ju givetvis anpassa språket så alla förstår. Ska göra ett försöka att snabbt förklara utan att bli långrandig.

 

konstiga ord använda i denna tråd:

 

Ventilpneumothorax= skada i lungan som innebär att lungsäcken kollapsar och luft endast kan ta sig in i lunghålan  ej ut med den effekten att den blåses upp liksom en ballong och trycker mot hjärtat, aorta, den andra lungan och luftrör.

Inte bra!

 

Ringer=dropp, man ersätter förlorad vätska genom att ge denna istället.

 

Rescueflow(makrodex)= dropp som förutom att ersätta även "drar" in vätska i blodkärlen från omkringliggande vävnad.

 

ATLS= Advanced trauma life support

Ett utbildnings och handlingsprogram för omhändertagande av skadade (avsett för Läkare)

TNCC=Motsv för sjuksköterskor

PHTLS= Motsv för amb personal

BATLS= Battle advanced trauma life support, för militärer ( för ssk och andra ej läkare heter den BARTS)

 

 

Hoppas att det har förtydligat lite vad vi har talat om.

 

SSK i civ sjukvård = Sjuksköterska ej Stadskytte

 

Kom gärna med frågor så ska jag ge ett lika otydlig förklaring igen!

 

GA KA: Har tyvärr läst väldigt lite om Tac medicine, har läst bl a PHTLS kursbok dock ej gått kursen. De rekommederar ju starkt avsnörande förband spec i ett akutskede (till ex saml skadade) medan man sedan ett tag i FM gjort tvärt om och avrått till och med vid amputationer.

 

Angående Rescueflow så använder lokala sjukhuset Makrodex.

Lite jobbigare med Promiten inj.(tror inte det är ett måste vid Rescueflow)

Link to comment
Share on other sites

GA KA och Bamse.

Tack för er förklaring.

Jag är ju själv lite fackidiot inom pansar och vet att man ofta kan svänga sig med förkortningar som man tror att alla fattar. :)

 

Ge mig nu 10 snabba och lova att aldrig göra om detta! :D

 

The Swede

Link to comment
Share on other sites

Enligt säljaren av RescueFlow så behöver man ej ge promiten då studierna har visat att det ej behövs. ( Man behöver ibland ge en injektion innan man får droppet för att hindra allergiska reaktioner, vilket kan glömas i akuta situtioner)

 

Jag har funderar mycket på avsnörande förband och varför bara vissa förband rekomenderar det och har inte kommit på något svar på varför man inte skulle använda det. Det jag däremot vet är att försvaret har köpt in små mängder avsnörande förband. Varför köpa in något som inte skall användas?( Inom den civila sjukvården används en variant av avsnörande förband för att tömma tex en arm på blod under operationen. )

 

Är det några på forumet som blivit tränade på avsnörande förband? Vilka riktlinjer fick ni för användandet? Vilken bakgrund hade instruktören om han/hon förespråkade metoden.

 

Vill vår AT läkare göra några tillägg?

 

Jag har förklarat lite inom paranteserna för att underlätta för lekmän

Link to comment
Share on other sites

GA KA: funderat liksom dig mycket på det här med avsnörande förband och dragit mig till minnes lite vad som sagt tills mig på olika utbildningar.

 

Vad jag kan komma ihåg och förstå så ligger rädslan för att lägga ett avsnörande förband i att man stänger av blodflödet till en extremitet (är ju själva idéen) och därmed får man kallbrand och dör! Tror dock att detta tankesätt är gammalt och hänger med som så mycket annat i utb.

 

Muskler klarar sig ganska länge utan syre (3-4 tim enl C. Malmsten i Akutsjukvård på skadeplats) och som sagt genomförs många operationer på blodtomma armar utan några större men och visst är det så att "The Golden Hour" (målsättning att skadade ska få kval sjukvård inom en timme då överlevnadschanserna minskar drastiskt efter 1 timme) gäller för FM också med andra ord inga problem en arm klarar ju att vara blodtom i en timme och dessutom har man lite mer tid på sig att behandla ev kallbrand än en kraftig blödning.

 

Jag har eventuellt en idè med då är jag ute på mycket, mycket tunn is med mitt resonemang.

På skadade påverkas andningen gärna vilket leder till Acidos t eller metabolisk vid svår chock (störningar i kroppens PH-värde pga kroppen behåller eller får för lite syre eller koldioxid,

Acidos =ph stiger, inte bra) och avsnörar du då en arm eller ben får du ju en ytterligare metabolisk acidos  pg a syrebrist i vävnaden vilket kraftigt försämrar läget..........

Som sagt mycket tunn is och bara rent eget resonemang ingen vetenskaplig grund och syra-basrubbningar är inte favoritområde....

Tror dock inte på mitt eget resonemang då det är viktigare med att stoppa blödningar.

 

Har för mig att jag någon gång lyssnat på en kirurg som bla utb poliser i akutsjv som förespråkade att man skulle lägga ett

"tryckförband" proximalt(sidan närmast bålen på en extremitet)skadan och endast tejp eller motsv över sårytan, tyvärr inget namn på läkaren.

 

Typ av avsnörande förband som är inköpta frågas?

 

Vad har du fått procentsatserna ifrån?? 30% låter mkt och 6% lite.

 

Liksom GA KA är jag oxå intresserad av vad som lärs ut så skriv ang detta och kom gärna med andra inlägg som inte berör just detta t ex om Hv-sjv.

 

Tips på bra litt, skulle bli väldigt tacksam....

 

Oj va långt och tråkigt inlägg (ber om ursäkt på förhand)

Link to comment
Share on other sites

Hej

Procentsatserna är ifrån ett utbildningsprogram som används av olika elitförband i USA. Siffrorna stämmer väldigt bra med verkligheten enligt säkra källor. Amerikanarna har lagt om deras utbildning efter procentsatserna, dvs prioriterar blödningskontroll före A och B. Övriga Nato länder börjar att ta efter varav England och Danmark kommit längst.

 

Angående syra - bas teorin så tror jag att "Crush Syndrome" är troligare ( sid 107 i BATLS). Enligt de kirurger jag har pratat med så är chansen ganska liten men kan inträffa. Jag tränar mina gubbar att använda avsnörande förband under första fasen för omedelbar blödningskontroll för att i läge två använda ett riktigt lagt tryckförband.

 

Jag föredrar att inte gå in på vilka avsnörande förband som är inköpta. Ett minst lika bra alternativ är några kompresser, några lindor gasväv(används ihoprullade) och en stor coban linda.

 

Vilka riktlinjer använder du för att sätta "Dropp". Jag skulle personligen inte ge dropp till någon med ett systioliskt tryck som över 70. Vid 70 och lägre samt vid medvetande påverkan skulle jag tveklöst ge dropp.

 

Hur bär du din sjukvårdsutrustning i fält?

 

Vad har du med dig som "standard" utrustning.

 

Vilken sjv utrustning bär dina soldater?

 

Finns det intresse så kanske vi skulle starta en tråd för varje bokstav och beskriva vilken utrustning vi använder( tänker använda).

 

Böcker: jag har en ganska omfattande referenssamling så inom något speciellt område?

 

Jag ber om ursäkt för ett tekniskt inlägg, men känner att det behövdes för att få fram vad jag ville. Jag förklarar gärna om det är något ni undrar över.

Link to comment
Share on other sites

Jag har en liten mer allmän fråga till experterna:

 

Hur pass avancerad vård kan man i bästa fall lära en vanlig värnpliktig utan riktig sjukvårdarutbildning? Var går gränsen?

 

Samma fråga fast med plutonsjukvårdare och kompanisjukvårdare.

 

Tacksam för svar.

:)

Link to comment
Share on other sites

Som Sjukvårdsman på en jägargrupp så fick jag en mycket bra utbildning i första hjälpen. Detta var 1991 och jag ansvarade för sjukvården av skadad i max 24 timmar. Därefter kunde jag räkna med hjälp från en plutonsjukvårdare efter ytterligare 24 timmar skulle den skadade vara på förbandsplatsen vilket var slutstationen. Eftersom jag skulle hålla liv i en skadad soldat i upp till 24 timmar så var utbildningen mer omfattande (4 veckor sjukvårdsutbildning) än inom andra truppslag.

Med 4 veckors utbildning kommer man ganska långt med. Men det kanske inte är rimligt att alla vpl får så lång utbildning.

 

När jag gick med i HV och insåg att jag kan mer än en sjukvårdare i HV så blev jag orolig. Lyckligtvis så är många av våra sjukvårdare även civilt utbildade till t.ex. sjuksköterskor som jobbar på akuten.

 

Det som jag tycker är en skandal är att man i vår beredskapspluton har tagit bort sjukvårdaren. Detta innebär att vår pluton vid en olycka står helt utan sjukvårdskompetens (om inte jag är där). Man kan ju undra hur man har tänkt!

Min plutonchef sa: "Men vi har ju en sjukvårdsväska med ut i skogen." "Men är det någon som kan använda det som finns i den?" svarade jag.

 

Jag anser att man ska prioritera upp sjukvården inom hela försvaret så att alla vpl får en gedigen utbildning i ABC. Detta är även mycker bra att kunna i det civila livet. Jag vet av erfarenhet.

Link to comment
Share on other sites

Jag skulle vilja börja med att säga: Alltid en student, ibland en instruktör ( fritt översatt ).

 

Så hur mycket kan man lära sig på begränsad tid? Svårt att ge något exakt svar då det beror mycket på hur motiverade soldaterna. Jag frågade fd sjv befäl på FJS som sade att den stora utmanningen med att jobba på FJS var att man var tvungen att hela tiden ligga före soldaterna. Dvs soldaterna läste mycket på egen hand och ville lära sig.

 

När det gäller sjv specifika saker så är det oftast inte svårt att lära sig momentet utan att uppretthålla förmågan. Jag kan lära i princip vilken som helst att sätta en PVK (dvs nålen som man ger droppet i) på några få minuter. Problemet är att om man inte övar regelbundet mister man snabbt förmågen. Vidare kan man oftast bara läsa sig till kunskaper på en viss nivå och behöver öva ofta. Så även om jag kan utbilda på mycket och länge så är frågan hur länge kunskapen sitter där.

 

På kompaninivå och uppåt finns det oftast personal som jobbar med sjukvård i det civila. Det är bra då de ofta får öva men dåligt då man ibland låser sig i civila banor. Här finns ochså HVs stora problem då de är fast i en civil"Alla kramar alla och vill alla väll" värld som edast existerar i deras fantasi.

 

Det stora problemet är att inte FBU ordnar vettiga utbildningar för att vidmakthålla kompetensen utan fyller upp deras sjv kurser med HVsjv som hela tiden säger "så här gör vi inte i Hv" istället för att hålla käften och utbilda sig.

 

Så det blev ett långt svar på en enkel fråga. Det är omöjligt att svara på vilken nivå det går att utbilda. man borde istället fråga vilken kunskap behövs i det aktuella fallet och börja där.

 

Tänk på att målet är att få fram en levande patient till kirurgen. Och med "Mirakel" (Glömt vad det stod för, men är det nya bataljonsplatsen) så borde chanserna vara större än någonsin

 

Jag vill avsluta med ett tänkvärt citat " Det kvittar hur mycket man kan om man står på en blöt myr med en blödande kamrat som bara kirurgen kan rädda"

Link to comment
Share on other sites

När jag låg inne fick vi lära oss att lägga avsnörande förband, surra käkar med ståltråd och teorin bakom koinotomi, osv.

 

Mitt bestående minne så här 9 år efteråt är hur vi fick lära oss att använda morfin. Det är ju inte lämpligt att att trycka i ngn morfin som har ett skottrauma. Kan inte ens komma ihåg att namnet Ketalar nämndes!

Link to comment
Share on other sites

GA KA: Hmm, så det är bättre att kunna lite väl än att kunna mycket halvbra. Tolkar jag dig rätt?

 

Om vi tar 40 timmars utbildningen för värnpliktiga som exempel, det jag lärde mig där var ABCDE, lägga olika sorters förband, HLR, transport av skadad samt ta befälet och prioritera på skadeplats.

Det har jag en hyfsad koll på tror jag, är det något mer som är lämpligt att lägga till där om man utgår från målet att hålla en skada vid liv tills dess att kompanisjukvårdare tar över?

 

Skulle man kunna tänka sig en anordning som fungerar som autoinjektorn mot kemiska stridmedel, med en lämplig "livgivande" blandning (svag adrenalindos kanske)? Poängen är alltså att den är lätt att använda även med minimal utbildning, bara sätt den mot låret och slå till.

Den borde man kunna sätta i händerna på vpl. Problemet är förstås att dem sätter in den fel situation.

 

Ove: Om armén (exklusive jägarförband) har gjort sig av med plutonsjukvårdarna så är nog inte HV långt efter tyvärr.

Link to comment
Share on other sites

Ketalar / Ketamin är flitigt använt av amerikanska elitförband.

I England är det dock "totalförbjudet" för militärt bruk på lägre nivå även om många vill använda det. I vårt land har det kanske lite oförtjänt dåligt ryckte pga diverse djur  samt äldres känslighet för det.  Genom att kombinera med bensodiazepiner borde det inte var några problem. På grund av att det ej påverkar cirkulationen borde det vara det bästa alternativet för militärt bruk.

Link to comment
Share on other sites

Ketalar / Ketamin är flitigt använt av amerikanska elitförband.

I England är det dock "totalförbjudet" för militärt bruk på lägre nivå även om många vill använda det. I vårt land har det kanske lite oförtjänt dåligt ryckte pga diverse djur  samt äldres känslighet för det.  Genom att kombinera med bensodiazepiner borde det inte var några problem. På grund av att det ej påverkar cirkulationen borde det vara det bästa alternativet för militärt bruk.

 

Med tanke på hur flitigt ketalar används inom sjukvården vid blödande trauma så vore det ett alternativ FM; inte blodtrycksänkande och allt det där.

 

Frågan är hur många som skulle dö i en i en konflikt bara för att sjukvårdaren kör i morfin, och sänker puls och medvetandegrad på en som har blödande trauma?

Link to comment
Share on other sites

Då jag tror att herrarna har lite mer utb och erfarenhet än lilla mig så ber jag er förklara lite vad som kan vara så hemskt med Ketalar. Var tvungen att slå upp det i FASS och det första som stod var att det gör administreras av eller under ledning av anestesiutb läkare (låter inte bra....).

 

20% ökning av blodtryck under 15 min låter dock underbart..

 

Angående Fu Johanssons inlägg om vpl 40 tim utb så är den väl bra skulle jag tro..... men vad som gäller efter man har genomgått en utb är regelbunden övn så att det sitter i ryggraden vad du ska göra (gäller inte bara sjv utb).

 

Hv-sjv lider som tidigare sagt av att man är knuten till Röda Korset, en vanlig grundutb Hv-sjv är sämre än en grpsjv....

Dock som sagt finns mycket bra folk med civ utb men deras kompetens tas ju inte tillvara på. Borde komma ett system med olika utb nivåer så att Hv-sjv kan utvecklas till motsv Plutsjv samt möjlighet för t ex ssk och ambsjv att få utb och delegationer via FM.

 

Sjukt att de har tagit bort Plutsjv ur berpluts org om någon i Hv behöver bra sjv är det vi i berplut....

Dock har vi skitbra sjv i vår plut (har fått behålla plutsjv och en ambsjv som grpsjv samt någon Gu utb Plutsjv) (gärna mer övn dock..).

 

Ang sjvutr: liknande Us Medic vest http://dcdd.amedd.army.mil/initiatives/cmvshtml/CMVS.htm till vår nya stridsväst hade varit guld....

Link to comment
Share on other sites

Varför ketalar / ketamin har fått dåligt rykte vet jag ej. Har dock hört många historier om äldre som blivit påverkade på olika sätt samt om biverkningar på djur. Har hört av äldre Narkosläkare om op där man smög runt för att undvika problemen. Ketalar kan enligt vissa förstärka sinnesintryck och orsaka förvirring vid uppvaknandet. Enligt boken Anestesi:

 

"Den mest uppmärksammade nackdelen är dock den psykomimetiska biverkan i form av sensorika fenomen och mardrömmar som ketamin ger upphov till hos marjoriteten av patienterna."

 

Var vänlig och beskriv utrustningen i mer detalj.

 

Västen du nämde är av extremt dålig kvalitet. Jag försöker fortfarande hitta det ultimata bärsystemet men jag har inte funnit något perfekt, så för tillfället använder jag fyra olika väskor samt två olika västar.

Link to comment
Share on other sites

Har tagit bort Plutsjkv inom hela HV???

Eller är det bara där du är??

I så fall var i Sverige är detta??

 

Förvånad icke Hv.... Blir man mindre skjuten i Hv??? Eller hur resonerar man på div staber.

Jag vet att man har tagit bort sjukvårdaren i 5 av beredskapsplutonerna. I övrigt inom Hv vet jag inte hur det är. Bataljonchef har möjlighet att utöka beredskapsplutonen med ett "sjukvårdsblock" (1 sjukvårdsgruppchef och 2 sjukvårdare) om han anser att det är behövligt. På samma sätt som Bataljonchef kan skicka med andra specialist befattningar om detta skulle behövas.

Det intressanta tycker jag är att man (i MD-gruppen) inte anser att det alltid ska vara med en sjukvårdare. Man säger att meningen är att alla Hv-soldater ska ha sådan sjv-utbildning att man inte behöver någon sjukvårdare. Problemet är bara att det kommer ta många år innan man når dit.

 

Man blir precis lika mycket skjuten i Hv, så vitt jag vet.

Link to comment
Share on other sites

Till och börja med ska jag säga att jag inte är läkare....

Därav den ibland bristande kunskapen i medicin och farmakologi. Har även inte nu (snart hoppas jag dock) en befattning som sjv, mera stora pang pang hittills så jag har inte haft någon direkt nytta av sjvutr för utom lite småplock när man är instr vid olika moment (Hv-ungdomar med skoskav eller som inte förstår vilken ända på kniven som är vass, instr som klämmer fingret på AK5) mao mest olika förbandsartiklar.

 

När det blir dax att skaffa sig grejer tänker jag mig Stridväst 2000 med olika fickor där jag främst har mtrl att stoppa blödningar, Första förband, mtrl till avsnörande, kompresser, lindor mm. Mtrl till skapa fria luftvägar (svalgtub),ficka med lite smått och gott för vardagssjv. Utrymme för handskar (ja även i krig ska man tänka på hygienen) och sax.

Resten av mtrl i dels en liten rygga dvs "dropp" m tbh (agg och nål odyl)(2x1000 mm), smärtstillande, fixeringsmtrl (Ej Boforsskenor- Sam splint låter vettigt dock inga erf) mer förbandmtrl, Blodtrycksmanschett och stetoskop.

En stor ryggväska med bla möjlighet att ha en liten syrgastub m tbh i och övrigt små plock t ex övriga Läkemedel om anförtrodd mer än smärtstillande, extra av allt förbrukningsmtrl.

Lite snabbt nerskrivet säkert glömt massa jag skulle vilja ha med men....

 

Vad har du i dina väskor och västar?

 

Och ger du inte dropp för än systoliskt blodtryck vid 70 ?

Låter lite snålt... Har för mig (orkar inte leta reda i mina referenser just nu) att när blodtrycket börjar att sjunka har blodförlusterna närmat sig ca 25-30% (osäker).

Då har pat redan kommit ganska långt in i chock.

Jag skulle lita mer på puls och helheten initialt (kapillär återfyllnad, huden blek och kallsvettig).

 

Fu Johansson:Jag tror tyvärr inte på en "första hjälpen" autoinj

som du sa vpl ger den vid fel tillfälle och svårt att få ett bra allmän giltigt läkemedel att ha i. Nä, stoppa blödning, fria luftvägar och förhindra chock kan en soldat detta under stress räcker detta enligt min åsikt!

 

GA KA: Har tyvärr inte tillgång till BATLS-boken, vet ej vad chrush syndrome är (liknande Compartment syndrome?(blödning innanför muskelhinnan som leder till ett högt tryck i denna med problem då allt kläms åt t ex nerver och blodkärl).

Litt tips inom BATLS omr.

Link to comment
Share on other sites

Varför ketalar / ketamin har fått dåligt rykte vet jag ej. Har dock hört många historier om äldre som blivit påverkade på olika sätt samt om biverkningar på djur. Har hört av äldre Narkosläkare om op där man smög runt för att undvika problemen. Ketalar kan enligt vissa förstärka sinnesintryck och orsaka förvirring vid uppvaknandet. Enligt boken Anestesi:

 

"Den mest uppmärksammade nackdelen är dock den psykomimetiska biverkan i form av sensorika fenomen och mardrömmar som ketamin ger upphov till hos marjoriteten av patienterna."

Ketalar har inte dåligt rykte. Det är sannt som du säger att bieffekter är mardrömmar och dyl, och upplevs därför av patienten som obehaglig. Därför ges ketalar i kombination med annan medicin.

 

Vad man skall komma ihåg är att innom svensk sjukvård och även inom militär sjukvård (när du kommer i kontakt med läkare) så är Ketalar katastrofmedicinen nr 1; dvs drug of choice. Fördelarna med Ketalar är att den inte är andningsdepriverande och blodtryckssänkande som morfin.

 

Vad man kan fråga sig är hur vettigt det är att sjukvårdaren ute i grupp/pluton har morfin som drug of choice, med tanke på troligt trauma. Ett av skälen att Ketalar är katastrof medicinen nr 1 är att den är enkel att ge under svåra förhållanden, vilket även det vore ett skäll att ha ketalar ute på grupp/pluton, tillskillnad från morfin som är lätt att överdosera och kan vara svår att dosera beroende på trauma.

Link to comment
Share on other sites

Har tagit bort Plutsjkv inom hela HV???

Eller är det bara där du är??

I så fall var i Sverige är detta??

 

Förvånad icke Hv.... Blir man mindre skjuten i Hv??? Eller hur resonerar man på div staber.

näe, man är helt enkelt bara hårdare i HV =)

 

näe, vi är åsså drabbade av att de tagit bort sjukvårdarna ur HV.

 

däremot så har rödakorset iaf på papperet satts in, men de hjonen vägrar ju bära vapen, så då springer de juh bara i vägen, eftersom de dessutom (iaf de som vi haft med på enstaka övningar) inte förstår begreppet "låga ställningar" t.ex.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...