Jump to content

Soldaterinran


Recommended Posts

Vafalls?! Det måste vara första gången den genomförs inomhus! Jag trodde halva grejen var att man skulle frysa fingrarna av sig utomhus. Visserligen har man kanske inte hittat nån motsvarighet till Waxholmskastellet, men det känns ändå lite "ofint" att ha den i en gympasal.

 

Men det är väl nya tider antar jag. Att bekvämligheten gör sig påmind allt oftare.

 

 

:ph34r:

 

 

Ja, jag är lite ironisk med ett tappert försök att göra mig lustig. Men visst vill man att nästkommande rekryter ska få frysa minst lika mycket.

:)

 

http://www.amf1.mil.se/index.php?lang=S&c=news&id=30692

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 66
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Måste säga att det verkar lite "slafsigt och ofint". Vi hade vår soldaterinran i en vacker kyrka med m/87 på oss.

 

Men så låg jag ju i flugvapnet också, där stil går före funktion. :clap::lol:

 

Vilket är totalt IG då medverkan på/i religiös verksamhet skall vara frivillig.

Om man har soldaterinran i en kyrka innebär detta att viss personal tvingas deltaga mot deras övertygelse.

 

Samma sak med korum, fick soldaterna möjlighet att lämna platsen innan korumet påbörjades?

 

The Swede :rockon:

Link to comment
Share on other sites

I karlskrona genomförs den alltid i amiralitetskyrkan. Mycket vacker och trevlig cermoni.

 

Varför skall sjömannen få avgöra om denne vill delta i korumet, även om det är en religös cermoni är det tradition och viktigt att detta fortlever. Religonen är så starkt kunten till FM, skall vi utan vidare överge våra förfäder som stupade i trettioåriga kriget för en modern nyck.

 

Skall republikaner få slippa högvakt, för att det inte är en del i deras övertyglse? skärpning!!

 

Kan inte HKV säga ifrån?

 

Personligen tycker jag det gått troll i värnpliktsrådet, efter man städat ut all riktig byk så verkar alla uppgifter som är tråkiga vara föremål för granskning. Allt här i livet är inte roligt och ibland får man stå ut med tråkiga saker Jag tycker debatten om framförallt grå arbetskraft börjar gå till överdrift, precis som alla policy dokument från HKV.

 

Min FljC läste på en flottiljsamling ur ett tjrM från 20-talet, där stod samma sak fast mindre flummigt och ställde även krav på sjömannen hur denne skulle uppföra sig.

Edited by Psilander
Link to comment
Share on other sites

hur är det med korum egentligen är de enbart kristna? de som jag har varit på har letts av en präst men har inte varit kristliga utan mer lyssna på musik och snacka lite allmänt om hur det är att vara soldat snarare än babbel om gud hit och gud dit samt att reg. prästen alltid betonade att han/hon(vi hade en av varje) kunde förmedla kontakter till allehanda typer av präster eller vad det kan heta inom olika religösa trosuppfattningar

Link to comment
Share on other sites

Ceremonireglemente FM del 2 sidan 14:

 

Deltagande i militär gudstjänst är numera inte obligatoriskt. Korum bör därför

på ett naturligt sätt läggas i början eller som avslutning på en militär uppställning

så att den som inte önskar deltaga kan utgå utan att det uppfattas som en

demonstration. För dem som inte deltar i korum bör annan lämplig kulturell

verksamhet arrangeras (eventuellt andakt för andra trosbekännare).

Link to comment
Share on other sites

Vilket är totalt IG då medverkan på/i religiös verksamhet skall vara frivillig.

Om man har soldaterinran i en kyrka innebär detta att viss personal tvingas deltaga mot deras övertygelse.

 

Samma sak med korum, fick soldaterna möjlighet att lämna platsen innan korumet påbörjades?

 

The Swede :rockon:

 

Huruvida soldaterna med annan religös bakgrund fick lämna korumet vet jag faktiskt inte, det var ingenting som jag lade märke till i alla fall.

Link to comment
Share on other sites

Trams

 

Så farligt kan det inte vara att få lite religon, de flesta skulle nog behöva syndernas förlåtelse.

 

Jag kanske är gamlamodig men jag ser gärna att vi har en statskyrka också. I traditionsbevarande syfte, sen får folk tycka vad de vill privat och om man vill taga avstånd från Sveriges historia och tradition så får man göra det om man vill men staten skall bära sådana traditioner som en signal att man håller fast vid traditionen och inte vänder kappan efter vinden.

 

Kyrkan är ju främnst en ram runt en vacker cermoni och det religösa rätt nedtonat, förbandsprästerna har idag en roll mer som kurator än fostrare.

 

Visst kan en soldat fortfarnade begära korum av sin chef om man tjänstgör på en Söndag? Jag vet att det prövades 01 på en korvett, FC var halvlycklig över uppgiften.

Link to comment
Share on other sites

I karlskrona genomförs den alltid i amiralitetskyrkan. Mycket vacker och trevlig cermoni.

 

Varför skall sjömannen få avgöra om denne vill delta i korumet, även om det är en religös cermoni är det tradition och viktigt att detta fortlever. Religonen är så starkt kunten till FM, skall vi utan vidare överge våra förfäder som stupade i trettioåriga kriget för en modern nyck.

 

Skall republikaner få slippa högvakt, för att det inte är en del i deras övertyglse? skärpning!!

 

Kan inte HKV säga ifrån?

Soldaterinran i Amiralitetskyrkan var förvisso trevligt i sin helhet men jag måste nog hålla med The Swede i den här frågan. Vad är poängen med att den numera stora andelen icke-troende ska stå och antingen rabla/sjunga något som i "bästa fall" saknar innebörd eller som i mitt fall, stå tyst under den religiösa delen av ceremonin?

 

Vad gäller traditioner är organiserad ofrivillig religion och romantiserande av 30-åriga kriget förhoppningsvis inte prio 1 för FM att hålla kvar vid. I vilken mån högvakten ska skötas av reguljära förband är inte heller det skrivet i sten, ännu en sån där modern nyck antar jag..

Link to comment
Share on other sites

att tvinga folk att gå på en religiös tillställning tycker jag är att likställa med vad socialtjänsten har gjort när de har placerat ut muslimska barn i stödfamlijer som är jupt involverade i livets ord etc. - helt fel.

 

men är det som så att korum behöver vara en kristen eller ens en religiös tillställning utan bara ett forum för att snacka lite och varva ner i all stress som striden/lumpen/US innebär?

Edited by johanp
Link to comment
Share on other sites

I karlskrona genomförs den alltid i amiralitetskyrkan. Mycket vacker och trevlig cermoni.

 

Varför skall sjömannen få avgöra om denne vill delta i korumet, även om det är en religös cermoni är det tradition och viktigt att detta fortlever. Religonen är så starkt kunten till FM, skall vi utan vidare överge våra förfäder som stupade i trettioåriga kriget för en modern nyck.

 

Skall republikaner få slippa högvakt, för att det inte är en del i deras övertyglse? skärpning!!

 

Kan inte HKV säga ifrån?

Soldaterinran i Amiralitetskyrkan var förvisso trevligt i sin helhet men jag måste nog hålla med The Swede i den här frågan. Vad är poängen med att den numera stora andelen icke-troende ska stå och antingen rabla/sjunga något som i "bästa fall" saknar innebörd eller som i mitt fall, stå tyst under den religiösa delen av ceremonin?

 

Vad gäller traditioner är organiserad ofrivillig religion och romantiserande av 30-åriga kriget förhoppningsvis inte prio 1 för FM att hålla kvar vid. I vilken mån högvakten ska skötas av reguljära förband är inte heller det skrivet i sten, ännu en sån där modern nyck antar jag..

 

Håller helt med; vill bara tillägga att jag har svårt att komma på ett mer irrelevant skäl för att fortsätta hålla på med någonting än att man har gjort så förut.

Link to comment
Share on other sites

Deltagande i militär gudstjänst är numera inte obligatoriskt. Korum bör därför

på ett naturligt sätt läggas i början eller som avslutning på en militär uppställning

så att den som inte önskar deltaga kan utgå utan att det uppfattas som en

demonstration. För dem som inte deltar i korum bör annan lämplig kulturell

verksamhet arrangeras (eventuellt andakt för andra trosbekännare).

När slutade den vara obligatorisk?

 

Vi hade soldaterinran i Uppsala gamla kyrka i augusti 1995. Jag tror att de som hade annan religös tro inte behövde vara med, men vi sekulariserade kom inte undan.

 

Det var mycket högtidligt och många intryck gjorde att jag kanske inte lade märke till ifall någon fattades. Dessutom är det ju tio år sedan, så minnet kan ju svikta.

Link to comment
Share on other sites

Det är klart att man kan tycka till om behållandet av gamla traditioner, men man får väl inte snöa in helt.

 

För en del av oss, som blev kommenderade till Krigsmans erinran i tidernas begynnelse, känns det nog som den biten är den viktigaste.

 

När man kommer till korum, så är det helt enkelt en militär gudstjänst. Den ska innehålla både Herrens Bön (Fader Vår...), Välsignelsen, en betraktelse av präst och helst ett par psalmer (ur Svenska Kyrkans Psalmbok). I gamla tider var "Vår Gud är oss en väldig borg" närmast självskriven.

 

Men man kan faktiskt kommendera folk till en sammankomst i en kyrka. Det hänger inte på lokalen utan på om det förekommer några religiösa inslag.

 

 

:)

Link to comment
Share on other sites

Man har ju stått och svettats som fanvakt på en och annan soldaterinran, vilket ju är en trevlig tillställning.. dock är ju följande obestridlig fakta..

 

 

 

Lag (1994:1219)

om den europeiska konventionen

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de

grundläggande friheterna

 

 

/Upphör att gälla U:2006-01-01/

Som lag här i landet skall gälla den europeiska konventionen

den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga

rättigheterna och de grundläggande friheterna

 

- med de ändringar som gjorts genom tilläggsprotokoll nr 11

till konventionen, och

 

- med de tillägg som gjorts genom tilläggsprotokollen nr 1, 4,

6, 7 och 13 till konventionen.

 

Konventionens och tilläggsprotokollens engelska och franska

originaltexter, efter de ändringar och tillägg som nämns i

första stycket, finns tillsammans med en svensk översättning

intagna som en bilaga till denna lag. Lag (2003:74).

 

 

.....

 

Article 9 - Freedom of thought, conscience and religion

 

1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and

religion; this right includes freedom to change his religion or

belief and freedom, either alone or in community with others

and in public or private, to manifest his religion or belief,

in worship, teaching, practice and observance.

 

M.a.o det står dig fritt att ha vilken religion som helst, vilket gör att det även står dig fritt att inte utöva någon annans religion.

 

Min gamle lärare i statsvetenskap ville till och med dra det så långt att skolavslutning i kyrkan var ett grundlagsbrott då man som han sa "tvingade barnen dit"... det kan ju vara långsökt. Dock står det ju oss, som sagt, fritt att välja vad vi vill delta i avseende religion.

 

GMY

 

 

Edit:

 

@Psilander, att du är gammalmodig har jag/vi redan förstått. Men när skall du förstå att FM är en levande organism som måste anpassa sig och utvecklas. När du förstått det och börjat komma in i matchen så kanske du får lämna karlskrona och börja åka båt igen.. det var väl därför du gick på OHS och inte för att vara bitter och arg?

Edited by Rokare
Link to comment
Share on other sites

Det är inte alltid soldaterinran genomförs i kyrkan. Vår soldaterinran genomfördes utomhus på exercisplanen på Rosenholm. Det kristna "budskapet" fanns ju iofs kvar men vad jag vet så fanns det inget annat än "kristna" bland PB-soldaterna.

 

EDIT: Julkorum hölls i Amiralitetskyrkan däremot.

Edited by Amfibieslusken
Link to comment
Share on other sites

en ytterligare följdfråga, var soldaterinran något stort och viktigt för er? för oss var det bara jobbigt att stå och lyssna på översten som stog och babblade i ett par timmar för länge... var bara parad för fanan och det obligatoriska i erinran talet som var intressant på nåt sätt resten hade man gärna kunnat skippa. var nere på T2dagen i höstas och kollade på deras erinran som var kanske 1/3 så lång som våran var vilket kändes klart bättre.

 

edit: både deras och våran(LG) var utomhus utanför kasernerna på en stor plan

Edited by johanp
Link to comment
Share on other sites

de känns som hela cermonin va lite halvdan. fänrikarna som var i fanvakten hade övat ungefär 10 minuter kändes de som, och musikkåren som bestod av äldre män som förmodligen va i min ålder när ka1 grundades vägrade hålla tyst när regementschefen höll tal.. like komiskt, men mest tragiskt... men med "krigsmanna"erinran och gsu'n gemomförd känns de riktigt fint :)

Link to comment
Share on other sites

Vad är Soldaterinran?

Läs här: http://www.mil.se/article.php?id=12881

 

Vad fyller den för funktion

Numera enbart en symbolisk funktion.

 

När under utbildningen sker det?

Direkt efter genomförd GSU.

 

Hur många gånger

En.

 

Hur länge varar det?

Beror på regemente/flotilj, men runt en halvtimme skulle jag säga.

Om den är sekulariserad så är det ju bara själva erinran, parad för fanan och eventuellt mössa-av/basker-på, då borde den gå ganska fort. Om den fortfarande är religiös så ska det sjungas psalmer också, då kan det ta lite längre tid.

Edited by eskil
Link to comment
Share on other sites

Vad är Soldaterinran?

Läs här: http://www.mil.se/article.php?id=12881

 

Vad fyller den för funktion

Numera enbart en symbolisk funktion.

 

När under utbildningen sker det?

Direkt efter genomförd GSU.

 

Hur många gånger

En.

 

Hur länge varar det?

Beror på regemente/flotilj, men runt en halvtimme skulle jag säga.

Om den är sekulariserad så är det ju bara själva erinran, parad för fanan och eventuellt mössa-av/basker-på, då borde den gå ganska fort. Om den fortfarande är religiös så ska det sjungas psalmer också, då kan det ta lite längre tid.

Tackar :rodna:
Link to comment
Share on other sites

Hur länge varar det?

Beror på regemente/flotilj, men runt en halvtimme skulle jag säga.

Om den är sekulariserad så är det ju bara själva erinran, parad för fanan och eventuellt mössa-av/basker-på, då borde den gå ganska fort. Om den fortfarande är religiös så ska det sjungas psalmer också, då kan det ta lite längre tid.

 

 

En halvtimme?! Vi fick stå uppställda typ en evighet först för att invänta alla medverkande. Självklart hade nån glömt handskar, och vi vet ju alla hur viktigt det är att klädseln är uniformell och enig ;)

Sen fick vi kolla på fanceremonier och olika talare. Det tog minst ett par timmar allt som allt vill jag minnas. Inte många nöjda miner där inte.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...