Jump to content

Utbildning för befäl?


Recommended Posts

Efter som det finns så pass mycket duktigt folk här på forumet vill jag lyfta ett utbildningsproblem. Det finns ju hyllmeter med litteratur att tillgå vid utbildandet av prickskyttar. Dock ser jag en alvarlig brist i materialet för att utbilda befäl i användandet av prickskytten.

 

Det jag har hittat är de få sidor som finns i förhandsutgåvan ”Utbildningsanvisning Prickskytt”. Men i det materialet finns det luckor. Har ni på forumet egna övningar, eget material eller med Er material från lumpentiden? Vill ni inte dela med er av den öppet här, så tar jag tacksamt emot den på mail…

 

Jag söker främst:

 

. Kravställan på prickskytten (vid olika uppgifter).

. Orderexempel till prickskyttar.

. Övningsexempel mot befäl där nyttjandet av prickskytten ingår.

 

 

- HvPrsk

Link to comment
Share on other sites

:) …väcker tråden efter flytt av Blå Gul (tack Swede).

 

Vägrar att tro att det finns så mycket duktigt folk här, men att inga har tips på övningar, erfarenheter från utbildningar, orderskrivning osv…

 

Öka, öka…

Link to comment
Share on other sites

På lägre nivå är Prickskytten tyvärr lite offer for befälets kontrollbehov. Man har svårt för att utnyttja dem och kunskapen hur att utnyttja dem si och så.

 

Men om man tittar på tex skarpskyttars utnyttjande så är ju kombinationen skytt-ordnans helt förkastlig. De flesta befäl använder dem till upptäckta mål och de ges ingen fristående uppgift. Understöd vid anfall är vanligt men att använda dem till tex flankskydd så gott som obefintligt.

 

Den vanligaste order de får är tyvärr: tallen, Vänster, två fingerberdder, FI observatör, Prickskytt (Skarpskytt) bekämpa!

 

Krav på prickskytt/ordnans (kallades så även om det var AK4) under min gu KJ 83-84 var tonvikten mer på "Killing instinkt" än på att de var de bästa skyttarna. Med detta menades att man mer sökte en person med tålamodet och viljan att operera som prickskytt. En person som inte tvekade att skjuta!

Link to comment
Share on other sites

kan berätta mina erfarenheter av prick uppg.

 

Då vår plutonsuppgift var störa en styrkas infart genom skärgården och tagande av en hamn. Prickarna var med på plutonsordern så det förstod vår plutonsuppgift i stort sen har de försvunnit iväg.

 

De agerade som vår främre spaningsenhet till plutonen, ledde indirekt eld, bekämpade batchef, letade de upp batstaben och invisade eldöverfallsenhet, agerade understöd, mm osv

 

De agerade mkt fritt över ett stort område och utan vidare underhåll. Möjliga transportsätt är ytsim/kanot/båt/

 

En väldigt driven/välutbildad prick C kan ge mkt positiv rapportering.. "Fi har ffr längre in i skärgården jag föreslår vi grupperar X Y för att kunna lösa uppgiften", "vi har sett mkt rörelse S ö: B vi föreslår att vi omgrupperar till A syfte att bekämpa ev komp/bat C", "Vi har upptäckt Batstab, jag invisar eldöverfallsenhet vid X Y TNR..." osv.

 

Pc sa iprincip jag vill ha er i det här området, för att kunna verka/spana mot det här området sen klarade prickarna sig själv. Det är ju lätt för Pc när det är en mkt erfaren prick C som själv är Pc annars..

 

Nu är jag ju inte någon expert och detta är bara vad jag har varit med om, säkert ingen direkt nyhet för jägare motsv.

Men kom gärna med synpunkter/tillägg..

 

/J

Link to comment
Share on other sites

Hos oss har vi haft en svacka i utbildandet av skarpskyttar/prickskyttar, dock är det något vi ändrar på under 2006. Mina erfarenheter säger mig att vi inte längre kan koncentrera oss på att utbilda skyttar, utan måste lägga mycket tid på att få med befäl från Bataljonsstaben ner till Plutoncheferna. Vi kan inte ta motiverade soldater och ge dom en utbildning som dom sedan glömmer av för att dom i de flesta fall inte får öva under rätt förutsättningar.

 

En av punkterna vi haft mot oss är nuvarande PTOEM, som inte innehåller funktionen. Detta måste vi alla jobba för att ändra inför kommande skrivelse.

 

Kontrollbehovet som nämns i inlägget ovan kan vara en svår nöt att knäcka, men information och kunskapsspridning är nog nyckeln. Samma sak gäller när vi införde och förändrade vårt sätt att jobba genom att gå mot uppdragstaktiskt tänkande. Många som vill vara ”chefer” och har kontrollbehovet hade ju svårt även vid den förändringen. Men efter som samma individer inte vill vara sämre än grannarna i plutonen bredvid kan man ofta ganska enkelt påverka detta.

 

En annan svår puck att ta sig över är fördomarna kring att prickskytten bara smyger runt i skogen och skjuter folk. Man ser inte nyttan med funktionen observatör/prickskytt och förstår inte vad man fått för resurs i förbandet. Detta är dock inget annat än ett klart exempel på utbildningsbehov. Man vet helt enkelt inte hur man ska nyttja funktionen, hur man skriver en order, hur man planerar ett uppdrag osv.

 

- HvPrsk

Link to comment
Share on other sites

En annan svår puck att ta sig över är fördomarna kring att prickskytten bara smyger runt i skogen och skjuter folk. Man ser inte nyttan med funktionen observatör/prickskytt och förstår inte vad man fått för resurs i förbandet. Detta är dock inget annat än ett klart exempel på utbildningsbehov. Man vet helt enkelt inte hur man ska nyttja funktionen, hur man skriver en order, hur man planerar ett uppdrag osv.

 

- HvPrsk

 

 

Tyvärr så fram häver vi nog själva dessa fördommar. Vi talar o rätt löjliga avstånd här i Sverige. Ofta hör man 1300m och liknande. Detta har gett en myt som jag tror är felaktig. Den har även lett till att folk tror att man måste ha en grym Psk bössa.

 

Personligen tror jag att ett vettigt medelavstånd i Sverige ligger på runt 300m om det skulle bli verklighet. Alltså helt tillräckligt med en AK4:a. Om vi skulle kunna avdramatisera myten om den självständigt opererande Psk, som ligger nedgrävd i en Vecka för att få rätt skottillfälle på 1200m, så skulle skarp/prickskyttens roll lättare förändras.. De som finns på lägre förband kan och bör utnyttjas mera flexibelt.

 

Jag ser dem som ett billigt och effektivt verkyg i många situationer..Men det innebär oxå att man måste ge befälet lösare tyglar och minska på det "exersismässiga förfarandet" i lägre förband.

Link to comment
Share on other sites

Bra tråd!

 

Hur ser det ut ute i bataljonerna? Har ni riktade utbildningar/övningar för skarpskyttar/prickskyttar? Hur ser de iså fall ut?

 

 

I Stockholm är det rätt tunnsått med sånt, tyvärr.

 

Jag tillhör en av Sthlms. Bat. Har varit på två prsk.utb. under 2005 arrangerade av HV.

Och vad jag her kunnat förstå så kommer det att fortsätta under 2006.

Det har varit mycket bra övningar där det har ställts stora krav på deltagarna.

Vi har haft samma krav som de prsk.som genomför sin GU. Så det har inte varit att ligga på vallen och " hobby" sjkuta.

 

Så hör med din Bataljonchef. eller Kompanichef. för mer information.

 

 

8-/

Edited by Rainman
Link to comment
Share on other sites

Har en kompis som låg på K3/DivUnd då de var i norge på battle griffin. Han menade på att de försöker skapa mer skälvständigga PSK-par. De arbetade genom att ligga ute med spaningsgrupperna i terängen. Ser de vad de tycker är nyckelpersoner under deras Spaningspatruller så rapporteras detta till stab/högre befäl, som i sin tur tar ställning till om personen skall tas ut. Dessa uppdrag föll oftas på PSK-gruppen som bestod av 8 killar i 4 par. De la upp uppdraget ihop med stab och befäl och en till två par gav sig iväg. beroende på hur många som skulle tas ut.

 

Vet inte om detta har ändrats eller om de kör så i dag.

Link to comment
Share on other sites

När vi övade nere i Liberia lärde vi oss att det var mycket lyckat att ha ett "hyfsat" autonomt skarpskyttpar (Ak5B). Flesta övningar utfördes i "hamninspirerad-urban-miljö" vilket innebar dels öppnare "industri"-ytor dels tät bebyggelse (rensa rum osv). Det uppfattades hur som helst som mycket lyckat att i t ex plutonsmomment friställa ett stridspar som skarpskyttpar (motsv.). Dessa fick (under mina genomföranden iaf) order om områden de skall kunna observera och verka mot allt eftersom anfallet/söket avancerade. Utöver det var dessa fria att "glida runt". Man märkte att det var mycket lyckat då detta par kunde observera och rapportera sysselsättning hos Fi i helt annan utsträckning än de övriga tre grupperna. Som samtidigt kunde vara upptagen med t ex. sök av byggnad eller understöd osv.

 

Detta har iof inget med "riktiga" prickskyttar att göra. Utan skrivs snarare som en kommentar till vad som tidigare nämnts här ang. att skarpskyttar osv. "slavats" till en grupp och detaljsstyrts i sitt agerande.

 

 

Hauska Joulua!

 

:),O

Link to comment
Share on other sites

Bra tråd!

 

Hur ser det ut ute i bataljonerna? Har ni riktade utbildningar/övningar för skarpskyttar/prickskyttar? Hur ser de iså fall ut?

 

 

I Stockholm är det rätt tunnsått med sånt, tyvärr.

 

Jag tillhör en av Sthlms. Bat. Har varit på två prsk.utb. under 2005 arrangerade av HV.

Och vad jag her kunnat förstå så kommer det att fortsätta under 2006.

Det har varit mycket bra övningar där det har ställts stora krav på deltagarna.

Vi har haft samma krav som de prsk.som genomför sin GU. Så det har inte varit att ligga på vallen och " hobby" sjkuta.

 

Så hör med din Bataljonchef. eller Kompanichef. för mer information.

 

 

:D

 

 

Vilken bataljon?

 

Hur har övningarna varit upplaggda?

Link to comment
Share on other sites

Jag är kompch inom Sthlms hv och jag har inte fått någon utbildning alls i att hantera vare sig prickskyttar eller skarpskyttar. Det jag kan har jag fått reda på genom att ha pratat med mina soldater som är GU-utbildade som tex prickskytt.

 

Om jag minns rätt finns det ett fåtal PSG90 på batnivå. Inget utdelat till kompanierna.

 

 

/Ola

Link to comment
Share on other sites

Bat Sthlm har för några år sedan haft särskild utb för skarpskyttarna. Tyvärr var kvaliteten allt annat än hög och det hela rann ut i sanden.

 

Återkopplingen från dessa övningar (vilka enbart bestod av skarpskjutningar) till kompaniets gemensamma blev därför heller inte speciellt bra.

 

Helst skulle jag se att skarpskytten har en lika självklar och uttalad funktion som ksp, sjv m fl, men eftersom detta är så eftersatt och kunskaperna så låga är det svårt i dagsläget.

 

Jag saknar verkligen ett helheltsgepp på skarpskytteriet. Inledningsvis skulle jag vilja se att bataljonen hade någon som ansvarade för just den funktionen. Någon som tillsammans med utb ansvariga sätter ihop relevanta och stimulerande övningar både för skyttar och chefer och som sedan hjälper till att koppla detta till den ordinarie verksamheten.

 

Men allt detta förutsätter att den fastställda TOEM även behandlar skarpskyttarna. Annars är det ju rätt svårt att hävda något behov alls. För att inte tala om svårigheterna i att få en nationell standard för funktionen. Innan vi har de taktiska kraven klara är det ju svårt att verkligen ta tag i utb.

 

Ola, hur ser dina behov ut? Vad vill du som ha för att kunna börja använda oss på ett bra sätt? Hur, om du får fantisera fritt, skulle du vilja att funktionen såg ut, taktiskt såväl som personellt och utr-mässigt?

Link to comment
Share on other sites

Tyvärr så fram häver vi nog själva dessa fördommar. Vi talar o rätt löjliga avstånd här i Sverige. Ofta hör man 1300m och liknande. Detta har gett en myt som jag tror är felaktig.

 

 

Det ligger nog en del i det du säger, det är inte det extrema skyttet på extremt lååånga håll som ska framtonas, utan snarare förmågan att leverera träff i första skottet. Det realistiska längsta avståndet för detta är snarare runt 600 meter.

 

Men samtidigt som man säljer in funktionen prickskytt och kanske vill minska betoningen på ”smyga.krypa.vänta.vänta.skjuta -> springa.delen” ska man ju även vara medveten om detta är en stor del av myten som bidrar till prickskytteskräcken.

 

Nu när nya årets (2006) utbildningskataloger kommer, har ni runt om i landet övningar inplanerade i dessa? (såväl befäl som skyttar)

 

- HvPrsk

Link to comment
Share on other sites

Tyvärr så fram häver vi nog själva dessa fördommar. Vi talar o rätt löjliga avstånd här i Sverige. Ofta hör man 1300m och liknande. Detta har gett en myt som jag tror är felaktig.

 

 

man ju även vara medveten om detta är en stor del av myten som bidrar till prickskytteskräcken.

 

 

 

- HvPrsk

 

Håller med dig men för att Citera dig: Citat : man ju även vara medveten om detta är en stor del av myten som bidrar till prickskytteskräcken.

 

Det är FI som skall lida av myten. Inte vi, bara för att vi inte drar nytta av den. Ett skott, en träff, Myten verkar nog lika bra om det är en AK 4 :a som en psg90. I själva verket ser jag här en av fördelarna med Prickskyttar och skarpskyttar.

 

Fi vet ej att det är en skarpskytt med flankskydd som uppgift eller en hiskelig Prickskytt. Om han agerar tidsödande för skarpskytten har man ju vunnit i situationen.. Om det vorit en grupp som öppnat eld på Fi kompani så är ju risken att de bara öser på och kör över gruppen... Ingen tidsvinst..

 

Understöd, fördröjning, nedhållande eld, flankskydd, långa avstånd och mycket mera kan man använda en skarpskytt till. I lägre förband tror jag att en rätt utnyttjad skarpskytt är till större nytta än en Prickskytt.. prickskyttar opererar mera självständigt än en Skarpskytt...

PC har ett flexibelt verktyg i skarpskytten... och han kostar mindre än prickskytten..

 

 

EDit: Jag tror att vägen till befälets hjärta går genom skarpskytten. Denne finns tillgänglig och om befälet förstår, och får lära sig hur att utnyttja denna resurs, kommer han automatiskt att få en större förståelse för prickskyttens utnyttjande. Men då prickskytten är en lyxvara, och han tillhands har skarpskyttar, tycker jag att det vore lämpligt att först lära honom att utnyttja dem.

 

Här finns en kunskapslucka som borde fyllas. Och vad vore bättre än att prickskyttekunniga talar sig varma även för skarpskytten.

 

Vad ligger ett skott en träff för en skarpskytt? 400m?

Edited by Stella-Polaris
Link to comment
Share on other sites

Här finns en kunskapslucka som borde fyllas. Och vad vore bättre än att prickskyttekunniga talar sig varma även för skarpskytten.

 

Vad ligger ett skott en träff för en skarpskytt? 400m?

 

Här har du definitivt en bra poäng, bara ordet "prickskytt" har det gått troll i vid många tillfällen. Skarpskytten har en minst lika viktig funktion att fylla i förbandet. Vi kan utan konstigheter utrusta Hemvärnet med ett kikarsikte per grupp. Det som saknas i mångt och mycket för både funktionen skarpskytt och prickskytt är just befattningsbeskrivningen och PTOEM.

 

Min personliga åsikt är att det är synd att man på så många ställen i landet tar in Hensoldt siktet. Jag tycker inte att en förstoringssatts till rödlyset ersätter vare sig kikarsiktet eller dess streckplatta.

 

De grundläggande definitionerna i SkjutR PSG90 (2002):

 

Prickskytt

Särskilt uttagen, utbildad och utrustad skytt, som tillsammans med en observatör självständigt löser såväl eld- som stridsuppgifter.

 

Skarpskytt

Särskilt uttagen, utbildad och utrustad skytt (Ak4/5B) som löser en elduppgift inom sin enhet.

 

 

En stor utmaning för oss alla som vill vara med och påverka funktionerna är att klä dessa begrepp med realistiska uppgifter och förutsättningarna. Detta måste man göra med bakgrund att soldaten ska kunna fungera i det ordinarie förbandets uppgifter. (Skyddsvakt osv)

 

Intressant vore det att väva in uppgiften ”bevaka” på ett bra sätt mot prickskytten.

 

400 meter är nog en god gissning på ett garanterat ett skott, en träff avstånd för medelskytten. Åtminstone med AK4 OR.

 

- HvPrsk

Edited by HvPrsk
Link to comment
Share on other sites

I en skrivelse till min bat.ch tidigare i år tog jag upp problemet med att det inte finns någon lämlig organisation och utbildning för prickskyttar i bataljonen. Här delar jag med mig lite av vad som skrevs.

 

"Jag föreslår en centraliserad ledning på bataljonsnivå för att öka vapensystemets effektivitet. Personaladministrativt bör prickskyttarna stå kvar i respektive kompani, i alla fall så länge det rör sig om försöksverksamhet. I normalfallet organiseras prickskyttar i par med en prickkytt och en observatör. Även observatören brukar vara prickskytteutbildad och utrustad med ett skarpskyttevapen. Den senaste utvecklingen i utlandet går dock mot att öka storleken på enheterna. Den första byggklossen är prickskytteparet bestående av en prickskytt med PSG90 och en observatör, förslagsvis med Ak4 OR. Lägg till en chef och en signalist för ökad säkerhet, bättre ledning och större uthållighet. Ytterliggare flexibilitet får man om någon av de två senare är utbildade i att eldobservera indirekt eld eller ännu bättre eldleda. Prickskyttar används ofta för spaningsuppgifter, vilket de ofta löser väldigt bra. Risken är dock att de överanvänds som spaningsenheter istället för att lösa sin tilltänkta huvuduppgift. Denna risk ökar givetvis i hemvärnet där man inte har några renodlade spaningsförband. Jag föreslår därför att man parallellt med prickskyttegrupper upprättar spaningsgrupper. Slutligen anser jag att insatsplutonerna inte bör tillföras några egna prickskyttar. "

 

Förutom att batch förde frågan vidare till utbildningsavdelningen så har jag inte fått någon respons. Min egen kompanichef (trots sin tid på Karlberg) har svårt att se nyttan med prickskyttar.

 

Personligen tycker jag att de orderexempel som ges i utbildningsanvisning prickskytte är en ganska bra grundstomme och en duktig chef borde kunna omsätta dessa till att passa sina egna behov. Behövs bara lite fantasi.

Edited by Harald
Link to comment
Share on other sites

Slutligen anser jag att insatsplutonerna inte bör tillföras några egna prickskyttar. "

 

Förutom att batch förde frågan vidare till utbildningsavdelningen så har jag inte fått någon respons. Min egen kompanichef (trots sin tid på Karlberg) har svårt att se nyttan med prickskyttar.

 

Insatsplutonerna skall ha skarpskyttar, ej prickskyttar, dock kan de tilldelas prickskytt för vissa uppgifter..

 

Att befäl ofta inte ser prickskyttens roll beror enligt min mening på:

 

*Okunskap

*Rädsla för att ej kunna utnyttja dem (Ego)

*Ovilja då Prickskytten uppträder mer eller mindre autonomt och utanför befälets befäls förmåga ( detaljstyrning omöjliggörs)

*Befäler ser inte att han kan utnyttja prickskytt under de tidsramar han har till förfogande. (Han behöver skarpskyttar han kan styra inom sin tidsram och ev prickskytt då läget medger det..)

 

För att få befälet att acceptera prickskyttar och skarpskyttar måste han ges utbildning att utnyttja den inom sin tidsram.. En komp C som blir itutad att Prickskytten ger sig i väg timvis och tar lång tid att ta hem gillar ej detta for att kan kan få omgruppera med 10 tals minuters varsel. En prickskytt ute i terrängen är då bara ett problem. Lika så med plutonen.. Här är tidsramen än mindre, för att inte tala om gruppen..

 

Bat kan ha prickskyttar

Komp kan ha en eller två, alternativt tilldelas från bat vid behov eller möjlighet

Plut kan tilldelas prickskytt vid behov eller möjlighet..

 

Plut skall ha skarpskyttar

Grupp kan ha skarpskytt

 

Prickskyttens utnyttjande bestäms alltså av förbandets tidsram.. Har förbandet snäv ram kan inte prickskytten utnyttjas fullt ut utan bör ersättas med skarpskytten...

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Min personliga åsikt är att det är synd att man på så många ställen i landet tar in Hensoldt siktet. Jag tycker inte att en förstoringssatts till rödlyset ersätter vare sig kikarsiktet eller dess streckplatta.

 

 

Instämmer. Det är olyckligt att det börjar testas ny mtrl innan det finns en befattningsbeskrivning och en TOEM som klargör vad en skarpskytt ska kunna leverera.

 

"Ett skott - en träff" är rätt svårt att garantera med förstoringstillsats och rps.

Link to comment
Share on other sites

Slutligen anser jag att insatsplutonerna inte bör tillföras några egna prickskyttar. "

 

Förutom att batch förde frågan vidare till utbildningsavdelningen så har jag inte fått någon respons. Min egen kompanichef (trots sin tid på Karlberg) har svårt att se nyttan med prickskyttar.

 

Insatsplutonerna skall ha skarpskyttar, ej prickskyttar, dock kan de tilldelas prickskytt för vissa uppgifter..

 

 

 

 

Är detta din personliga åsikt?

 

I min IP har jag två PSG med tillhörande skyttar att förfoga över. Alltid.

Förutom 2 psk finns även 4st AK4OR kasunförvarade som plockas ut till skarpskyttarna. Deras AK4B ställs då i kasun istället.

 

Lokalt fenomen eller fastställd ordning?

Link to comment
Share on other sites

I min IP har jag två PSG med tillhörande skyttar att förfoga över. Alltid.

Förutom 2 psk finns även 4st AK4OR kasunförvarade som plockas ut till skarpskyttarna. Deras AK4B ställs då i kasun istället.

Att man håller i ett psg90 gör en inte till prickskytt....

Men har du två utbildade prickskyttar i din insatspluton så är det bara att grattulera.

Link to comment
Share on other sites

I min IP har jag två PSG med tillhörande skyttar att förfoga över. Alltid.

Förutom 2 psk finns även 4st AK4OR kasunförvarade som plockas ut till skarpskyttarna. Deras AK4B ställs då i kasun istället.

Att man håller i ett psg90 gör en inte till prickskytt....

Men har du två utbildade prickskyttar i din insatspluton så är det bara att grattulera.

 

 

Jo jag har ju det, fast en av dom har blivit befordrad till Gruppchef så jag är "en kort" för tillfället...

 

Instämmer för övrigt i diskussionen ovan. Som Plutonchef vill jag ha utbildning hur jag bäst utnyttjar mina resurser. Om det gäller hund, PSG eller dedikerad GRG-grupp spelar mindre roll. Hundkurser för chefer har jag iofs sett på schemat någon gång. Med bakgrund från pansarskytte så vet jag hur GRG ska utnyttjas, men ett glapp gällande PSG verkar dock finnas. Ska ta upp detta på nästa Bat-råd...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...