Jump to content

..:: Bataljonsfakta / Styrkeinformation ::..


Recommended Posts

 • Forumsledning

* * * * * UNDER UPPBYGGNAD * * * * * *

 

Information och Förklaring

Det är långt ifrån färdigt, och jag behöver mer hjälp av er, som ni ser saknas det en del BA info. Istället för att vänta tills den är komplett så bygger vi upp den efterhand tillsammans. Det blev faktiskt mer än man trodde :camo:

Hittar ni något vet är felaktigt bara hojta till direkt så ändrar jag och raderar inlägget med påpekan när felet är åtgärdat eller informationen är inlagd.

Allt med t.ex "???" är saker som saknas.

Listan är uppdelad i nästan kronologisk ordning med de med mest information längst upp.

 

 

SoldF RESERVERAR SIG MOT EVENTUELLA FELAKTIGHETER

ALLT LÄSES PÅ EGEN RISK, FINNS INGEN GARANTI NU ATT ALLT STÄMMER

 

Som referens och viss källa utgår vi från

http://www.forsvarsm...nella-insatser/

 

 

 

Förkortningar

MNTC: Mulit National Transport Company

MNMP: Multi National MilitaryPolice

NSE: National Supply/Support Element

CSE: Contingent Supply/Support Element

SWENIC: Swedish National Intelligence Cell

BRIGMP: Brigade MilitaryPolice

SWEMATT: Swedish Mine Awareness Training Team

IFOR = Implementation Force

SFOR = Stabilisation Force

BA = Balkan (Beredskapsförband som hamnade i Bosnen)

KS = Kosovo

PE = Logbas i Pecs Ungern

L = Libanon (även LB)

LA = Liberia

EN = Engineer

IA = Insatskomp. Armén

FK = Flygplatsenhet Kongo

FU = Flygplatsenhet Uzbekistan

EU = EU Styrkan i Makedonien

FS = Afghanistan

KA = Kabul

SU = Sudan Darfur

TD = Tchad

ISAF = International Security Assistance Force

SWERAP (SR) = Swedish Rapid Reaction Unit

CV = Camp Victoria (Kosovo)

MOT = Military Observation Team

LOT = Liaison Observation Team

LMT = Liaison and Monitoring Team

PRT= Provinsiell Rekonstruktionsgrupp

SAE = Swedish Air Element

 

 

________________________________________________

 

UNIFIL – United Nations Interim Force in Lebanon

L01-L14 beteckar sjukhuskompanier.

L91 var den första underhållsbataljonen 1986, därefter jämna nummer L92–L118 fram till avvecklingen 1994

 

 

L01-14

SweMedCoy

Sjukhuskompani med ca 150 soldater.

 

L91

L92

L94

L96

L98

L100

L102

L104

L106

 

L108

Feb 1991-Okt 1991

Batch: Öv P-O Ahlqvust

Stf batch: Övl Lars Östlund

 

Kompanier:

St&Trkomp, Camp Carl Gustaf, Naquora. Chef: Mj Göran Thörnäs

Förrådskomp, Camp CG. Chef: Mj Karl Andersson

Ingenjörkomp, Camp Nordic Star Jwayya. Chef: Mj Hans-Otto Nilsson

Transportkomp, Camp CG. Chef: Mj Peter Gustavsson

Sjukhuskomp, Camp Silvia. Chef: Mj Olof Törnell

Fältartist: Lt Erik Fernström aka Jerry Williams

 

L110

L112

L114

L116

 

L118

Okt 1993-Apr 1994

Batch: Öv Erik Berg

 

Kompanier:

PQ St&Trkomp, Camp Carl Gustaf, Naquora

RQ Förrådskomp, Camp CG

SQ Ingenjörkomp, Jwayya

TQ Transportkomp, Camp CG

 

Övrigt: Sista svenska underhållsbataljonen i Libanon. Lämnade över ansvaret till Polen.

 

 

LB01

(LB=Libanon) var beteckningen på ammunitionsröjningsplutonen 2000.

C Swecon Mj C Åström (EOD togs ur KS03)

 

 

Marin styrka UNIFIL MAROPS 2006-2007

ML01

Datum??

Styrkechef: kommendörkapten Magnus Lüning

4. sjöstridsflottiljen, Muskö (HMS Gävle)

Marinbasen, Karlskrona (FNSU)

Styrka: ca 80 personer

* HMS Gävle K22

* Logistikenhet FNSU

 

 

ML02

April 2007 till oktober 2007 (lite osäker)

 

4. sjöstridsflottiljen, Muskö (HMS Sundsvall)

Marinbasen, Karlskrona (FNSU)

Kommendörkapten Ola Bogren

C:a 80

*HMS Sundsvall

*Forward Naval Support Unit

 

 

________________________________________________

 

IFOR/SFOR – Bosnien Avslutad

IFOR: December 1995 till december 1996, SFOR: December 1996 till december 2004.

Omkomna i IFOR/SFOR: 809 varav fyra svenskar

Den svenska bataljonen avvecklades i slutet av 1999 och ersattes av en minde enhet för främst civil samverkan (DB08–DB18). Under knappt ett år från april 1999 verkade i Doboj ett svenskt sjukvårdskompani.

 

BA - Bosnien

 

BA01

Bataljonsansvar: P 10

BatCh: Öv Ulf Henricsson

Stf.BatCh: Oberst HJ Nielsen

Styrka: 1200

Kompanier (med ansvarigt förband):

8.komp (P2), Camp Valhall Vares

9.komp (P4), Camp Thule Srebrenik

10.komp (P10), Camp Sleipner

S/T (P10) Camp Oden, Tuzla

Kampvognseskvadron (Dansk), Camp Gönge

Övrigt: Normedcoy, norsk fältsjukhus, Heliwing, Norska HKP

 

BA02

Ansvarigt förband: I 4 Linköping

BatCh: Christer Svensson

Stf Batch: Övlt Möller

Styka: 1200-850

Kompanier:

7:e Mj Mikael Boox. Tuzla Airbase och i slutskedet Srebrenik (Babunovici)

8:e Mj Daniel Ekberg. Vares och senare Spionica

9:e Mj Per Memgård. Igmanberget Sarajevo och senare Srebrenik (camp Thule)

10: Mj Klas Nilsson. Camp Sleipner strax utanför flygplatsen. I slutet av missionen TL NY (T) inne på flygplatsen.

Trosskompaniet: Mj Per Swärd Camp Oden

Stabs/ingenjörskompaniet: Mj Leif Ölmeborg Camp Oden

Kampvognseskadron: Mj Carsten Rasmussen Camp Gönge (ska vara ett danskt "ö")

 

Övrigt:

 

 

BA03

Ansvarigt förband: P 4 Skövde

Batch: Öv Lundberg

Stf BatCh: Oberstløjtnant Spliid

Datum: 19941010 - 19950331

Styka: 1049 +119 Danskar (+4 Danskar i stab)

Kompanier:

BatStab VL (P 4) StabsCh ÖvLt Kvarnlöf

DANSQN QL (Dronningens Livregiment) Camp Gönge. Kompch: Mj Legart

7.komp YL (K 3) Camp Valkyria, Srebrenik. Chef: Mj Dahlgren

8.komp RL (I 16) Camp Valhall, Spionica. Chef: Mj Hermansson

9.komp SL (P 4) Camp Thule, Srebrenik. Chef: Mj Geijer

10.komp TL (I 15) Camp Sleipner, Brgule. Chef: Mj Olsson

Stab/Ing PL (P 4) Camp Oden, Zivinice. Chef: Mj Löfgren

Tross XL (P 4) Camp Oden, Zivinice. Chef: Mj Edman

Övrigt: Ett underställt Jordanskt ArtillerilokaliseringsradarBatteri

 

 

BA04

Ansvarigt förband: P 7 Revinge, P 2 Hässleholm

BatCh: Öv Göran Arlefalk

Datum: 19950331-19951014

Styrka 1044 svenskar + 129 danskar

Kompanier:

Batstab 65 st

PL Stab/Ing (P 7) 191 st - Mj Lindow

7. YL (P 7) 159 st - Mj Jonasson

8. RL (P 2) 155 st - Mj Sigeback

9. SL 153 st - Mj Sjökvist

10. TL (IB12) - Mj Hansson

11. XL Pansartrosskomp 153 st - Mj Undenius

1. Kampvogneskadron QL 129 st -Mj Pedersen

Övrigt:

 

 

BA05

Ansvarigt förband: I13 Falun, P18 Visby

Datum: 19951014 - 19960330

* UNPROFOR 19951014 - 19951220 *

* IFOR 19951221 - 19960630 *

BatCh: Öv Rolf Dahlström / Öv Per Hvidberg (Danmark)

Styka 1040 / 780

Kompanier:

PL Stab/Ing, Mj Nilsson. Camp Oden

YL 7. Psk, Mj Petterson. Srebrenic och sedan Socovac, Camp Tor

RL 8. Psk, Mj Forsman. Spionica och sedan Simin Han

SL 9. Psk, Mj Fröberg. Cehaje och sedan Socovac, Camp Tor

TL 10. Psk Mj Wallin. Brgule

XL PansarTross, Mj Tedfeldt-Jonsson. Camp Oden

DANSQD

 

Omkomna i tjänst

19951114 O.Hahne

19951211 L.Gardell

19960114 J.Öhlund

* * Vila i frid * *

 

Övrigt: * Växlade från Blå FN-mission till grön. Byte av färg på basker och fordon.

 

 

BA06

Datum?

IB2

BatCh: Tommy Johansson

Styrka: ???

Kompanier:

VL Stab och tross

SL 9.Pskkomp (P10), Mj Timo Melin, Camp Tor

TL 10.Pskkomp

QL - Pansarskyttekomp

Övrigt:

 

 

BA07

Datum: 1996-10-12 -- 1997-04-07

 

BatCh: Mats Ekeroth

Styrka: 739-424

Stab – och Trosskompaniet – Kompaniledning, Stab-och trosspluton, Stabspluton, Tross – och Underhåll, Reparationspluton, Sjukvårdspluton. Camp Oden

 

A-Coy (Hallandskompaniet) – Camp Tor (Roterade hem i förtid pga reduceringar)

B-Coy (Älvsborgskompaniet) –Camp Sleipner

C-Coy (Skaraborgskompaniet) – Camp Tor

Ingenjörskompaniet – Kompaniledning, Kompanistab, Amröjpluton, ingenjörpluton, maskinpluton. Camp Oden

Latvian Company (Latvian Contingency within BA07)

 

Övrigt: 20 december: IFOR blir SFOR

 

 

BA08

1997-03-24 -- 1997-10-21

 

CO överste Thore Bäckman

C XN Log Coy Benkt Sjödahl

C RN B-coy Anders Magnusson

C SN C-coy Peter Sturm

 

23 kvinnor och 387 män

Huvudcamp - Camp Oden

Patrullbas C-coy - Sierra Base

OP - B10 bemannat av B-coy

20080701 B-Coy tjänstgör som RRF kompani åt COMSFOR

 

BA09

Ansvarigt förband: MekB 18

1997-09?? -- 1998-04-17

BatCh: Öv Olle Broman

 

Styka 405

Komapanier:

XN. Stab & Tross, Mj Nord

RN. Pansarskyttekomp, Mj Nylander

SN. Pansarskyttekomp, Johanesson

Övrigt: BA09 var en del av den Nordisk Polska brigaden som tillhörde Multi-National Division North

 

 

BA10

BatCh: Lars Gunnar Nilsson

Datum?

Styrka:~400

 

Batstab VN

CO Öv L-G Nilsson

COS Övlt N Gustavsson

 

HQ/LOG-Coy XN

Kompch Mj J Söderberg

Stf kompch Mj T Abrahamsson

 

-MP-grupp

-Stabspluton

-Underhållspluton

-Sjvpluton

-Reppluton

-Maskinpluton

-Amröjpluton

 

Pskkomp B-Coy RN (I 19)

Kompch Mj C Arvidsson

Stf kompch Kn L Olsson

 

-1. pskpluton (2 pskgrupper)

-2. pskpluton (2 pskgrupper)

-3. pskpluton (2 pskgrupper)

-4. pskpluton (1 pskgrupp + 1 psk/EOD-grupp)

- Stab/trosspluton

 

Pskkomp C-Coy SN (K4)

Kompch Mj M Nordmark

Stf kompch Mj G Björklund

 

-1. pskpluton (2 pskgrupper)

-2. pskpluton (2 pskgrupper)

-3. pskpluton (2 pskgrupper)

-4. pskpluton (1 pskgrupp + 1 psk/EOD-grupp)

- Stab/trosspluton

 

Camper

-Camp Oden: Bataljonens huvudcamp.

-Sierra Base: Patrullbas utanför Gracanica där hela tiden halva SN tillsammans med en sjvgrp och ett amerikanskt haubitskompani var förlagda. Delar av campområdet tillhörde f.d. Camp Tor som byggdes om under BA07. US Army flyttade dock härifrån under sommaren och campen byggdes om igen (=ännu mindre campområde).

-B10: Relästation och OP som ständigt bemannades av en pluton ur RN.

 

"Värt att veta"

-Pskplutonerna på denna mission bestod sedan tidigare neddragningar (under BA07) av endast 2 pskgrupper med varsin SISU. En av vagnarna i varje pluton var under första tiden av missionen beväpnade med grsp, denna byttes dock ut efter en tid mot hmg.

 

-Ett amerikanskt FIST-team bodde på den svenska campen under missionen.

 

-Pskkompanierna bodde även under vissa perioder på North Pole Barracks, NORDPOL Brigades camp i Doboj, då man turades om bland länderna att sköta bevakningen där.

 

 

BA11

Ansvarigt förband:NB 21

Datum?

BatCh: Öv P-O Eriksson

Styrka och org samma som BA10.

 

HQ/Log Coy

C: Mj Jan Wall

Stf: Kn Christer Sjödin

 

B. Pansarskyttekomp

C: Mj Mattias Landström

Stf: Kn Conny Domeij

 

C. Pansarskyttekomp

C: Mj Daniel Kindberg

Stf: Kn Mats Berglund

 

Övrigt:

 

BA12

Ansvarigt förband: MekB 8 Hässleholm

1999-03-29 -- 1999-10-04

 

BatCh: Öv Lennart Svensson

Styrka: Ca 405 pers

VN - Stab, COS övlt. Torbjörn Svanberg. ~ 45 pers.

RN - Pansarskyttekompani Bravo, chef maj. Peter Nilsson. ~ 103 pers.

SN - Pansarskyttekompani Charlie, chef maj. Mikael Olsson. ~ 105 pers.

XN - Stab/Tross-kompani, chef maj. Per-Anders Eriksson. ~ 150 pers.

 

Bosättningar: Camp Oden, Sierra Base och B10.

 

BA99

Datum?

 

CO Lennart Fredman

C HQ Log Bernt Åkerlund

C TN - A-Coy Mikael Olsson

Styrka 298 personer

 

Camp Oden - HQ-log

Sierra Base - A-coy

 

A-coy bedrev istort sätt hela sin verksamhet med GW.

 

David Sund omkommer 11/11-99 i en explosions olycka i samband med destruktion av am effekter från mässen "Bomben"

 

ReDF

CO Börje Tyvik

Styrka:52

Camp Oden

 

Tömde Camp Oden och lämande över till B&R. Sista konvojen lämnade Oden 200-03-14/15

07,20 Sista uppställningen på Camp Oden

07,33 Sista lastbilen lämar Campen

15,12 Konvojen rullar i Ploce hamn

 

BA missionerna är härmed avslutade.

 

 

________________________________________________

 

MA01

MA02

MA03

MA04

MA05

MA06

MA07

MA08

 

MA09

F4

Skyttepluton ingående i Scandcoy i Nordic Bn

Styrka: Ca 30 man

Camp Valhall

 

MA10

MA11

MA12

MA13

inga uppgifter om de här än

 

________________________________________________

 

DB09

Cimic-mission i Doboj, Bosnien (DB)

NSE

Camp Jussi

 

DB10

Övrigt: Flytt från Camp Jussi till North Pole Barracks.

 

DB11

2001

 

DB12

DB13

DB14

 

________________________________________________

 

PE01

 

PE02

1996

Pecs, Ungern

Logistikcenter för NordPol Brigade i Bosnien

 

PE03

 

________________________________________________

 

Kosovo – KFOR

KS - Kosovo

 

KS01 (SWERAP)

P 10 Strängnäs

25 oktober 1999 - 8 april 2000

 

Batch: Fhlemming Christensen

Styrka: 847

 

Batstab VL

Stf batch övlt M Ström

 

Stab/understöd PL

Kompch Mj P Fridén

 

-Pskpluton

-TS-pluton

-Ledningspluton

-Stab/sambandspluton

-Stab/trosspluton

-Grkpluton

-MP-grupp

 

1. mekskkomp QL

Kompch Mj P Hansson (Jarenius)

 

-3 pskplutoner

-Stab/trosspluton

 

2. mekskkomp RL

Kompch Mj P Lindahl

 

-3 pskplutoner

-Stab/trosspluton

 

Ingkomp WL

Kompch Mj A Nyberg

 

-Ingplut

-2 EOD-plutoner

-Stab/trosspluton

-Maskinpluton

 

Trosskomp XL

Kompch Mj C Åkesson

 

-Underhållspluton

-Transportpluton

-Reppluton

-Sjv-pluton

-Vakt/eskortpluton

 

NSE

C Övlt Ulf Stenback

 

Övrigt:

NSE:t förlades på Flygplatsen i Skopje (Makedoniens Huvudstad).

NSE-Campen hette Camp Helga Jeffery men lades ner i början av KS03 då NSE:t flyttades till den närbelägna Norska Campen Banski Rid.

 

Camper m.m.

 

-Camp Gripen: huvudcamp, heter idag Camp Victoria

-Camp Mjölner: RL camp i Keqekolle, kallades även "Mushroom Factory"

-Gate 4: VCP + OP. Alltid 1 pluton ur RL + 1 sjvgrp, men oftast ännu mer folk vilket gjorde det MYCKET trångt.

-Camp Fenrisulven: QL camp i Kisnica som lämnades 15 februari 2000. QL hade även flera andra förläggningar (t.ex. VCP1, VCP2, klostret i Gracanica, Slivovo, polisstationen)

-Camp Razorback: WL camp

-R41: OP i RL:s område. Grk var grupperade här från början, sedermera bemannades OP:t av RL.

-Kings Hill: XL:s camp innan flytten till Camp Gripen den 15 december 1999.

 

KS02

I 5 Östersund

2000-04-08 -- 2000-10-07

Batch: Öv Anders Brännström

 

Styrka: 850

Kompanier

VL Batstab, Övlt Paulsson

PL Stab/UST, Kn Norling (LV3), MP-grupp, SoT-, grk-, meksk-, TS- samt ledningspluton

QL 1.mek, Mj Möllgård, 4 mekskplut + SoTplut

RL 2.mek, Mj Jansson, 4 mekskplut + SoTplut

 

TL Brittisk strvkompani C-sqn RSDG som var underställt KS02. Fanns på Spy Bar. Strv ej med, hade LR

XL Tross, Kn Eriksson, uh-, tp-, rep-, sjv-, V/esk-, eod- samt maskinplut

Övrigt: Camp Mjölner avvecklades och Campen vid Gate 4 etableras och döps till Camp Arctic. Camp Gripen döps om till Camp Victoria

 

 

KS03

P 7 Revinge

2000-10 -- 2001-04

 

Batch: Jan Larsson

Styrka: 850

Kompanier

VL Batstab, COS Jörgen Forsberg

PL S/T, Mj Kenneth Svasse

QL 1.mek (I1), Mj Gösta Pålsson

RL 2.mek, Mj Per Carlsson

SL 3.mek, Mj Erik Sielaff

NSE, Övlt Ingemar Fransson

 

Övrigt:BRIGMP, SWENIC, SWEMATT

Namnet Camp Arctic ersätts av Camp Bifrost

 

 

 

KS04

K 4 Arvidsjaur, AMF 1 Sthlm

2001-04-28 -- 2001-11-24

 

Batch: Sören Trygg

Styrka 800 (+ 170 IA01)

Kompanier

VL Batstab

PL S/T, Mj Niklasson

QL 1.mek (I1), Mj Edlund

RL 2.mek, Mj Fredriksson

SL 3.mek, Mj Lindvall

IL 4.mek (IA01), Mj Kullgard

NSE, Övlt Magnéli

BrigMP, Lindelöf

Swematt, Mj Hedin

Övrigt:

 

KS05

I 19 Boden, K3 Karlsborg

2001-11-24 -- 2002-06-15

 

BatCh: ÖvLt Gunnerhed

Styrka: 850

Kompanier

VL Batstab, COS Övlt Leif Klark

PL S/T, Mj Jan Söderberg

QL 1.mek, Mj Gösta Pålsson

RL 2.mek, Mj Per Carlsson

SL 3.mek, Mj Mikael Engman

NSE, Övlt Harald Bruck

 

Övrigt: BRIGMP, MNTC, EW, Und

 

 

KS06

P 10 Strängnäs

2002-06-15 -- 2002-12-14

 

BatCh: Övlt Johan Fölstad

Styka: 810

Kompanier

VL Batstab COS Övlt Peter Ahlström

PL S/T Mj Ola Barvér

QL 1.mek Mj Magnus Mimmer

RL 2.mek Mj Jonas Björkqvist

SL 3.mek Mj Ola Palmquist

TL Griffin coy, (sammansatt kompani i Pristina, nov/dec -02, kompch RL1, stf SL2)

NSE Övlt Lars Fallander

Övrigt: MNMP, MNTC, SWENIC, EW, Undpluton

 

 

KS07

AMF 1 Sthlm, Livgardet

2002-12-14 -- 2003-06-14

 

Batch: Ola Treudsson

Cos: Lars Gerhardsson

Styrka: 631

Kompanier:

VL Batstab

PL S/T, Mj Unbeck

QL 1.mek, Mj Hansson

RL 2.mek, Mj Sidklev

SL 3.mek, Mj Lindvall

NSE, Övlt Kroon

MNMP, OC Lindelöf

Övrigt: MNTC

Troophouse Spy Bar avvecklas.

Den 15 jan övertar Swebat ansvaret för PRISTINA efter britterna. 3 troophouse bemannas inne i stan, granne med varsin polisstation: Stn South (QL), Stn Centre (SL), Stn North (RL).

Camp Bifrost: Bemannat av en grupp/omgång (vakt) ur RL

Camp Tor Hov: tog över efter norrmännen, ommbyggnationer för MNMP och MNTC.

Station North: även kallat Camp Thule. RL:s bas i Pristina, 2 plutoner stationerade där, en fast och 3 som roterade på den kvarvarande posten.

Station Central: SL:s bas i Pristina

Station South: QL:s bas i Pristina, även kallat Sunray INN

MUP:en i Gracanica: QL en pluton (BQ)

OP 6: avvecklingen som påbörjades av KS05 avslutades av KS07.

Camp Hadar: Tillfällig camp för maskinpluton vid ett vägbygge

 

I likhet med KS08 var SL ett funktionskompani med en sökpluton, en säkpluton, en spanpluton och en EOD-pluton (ja det stod pluton i minnesboken men de var bara 11 stycken). EOD låg först på PL men flyttades snart över till SL.

 

Omkomna i tjänst

4/5 2003, Berndt Lundman, (löjtnant) C UH-pluton.

Avled under leave-ledighet i Grekland, då hjärtat stannade i samband med en tennismatch.

14/6 2003, Göran Wallgren, lastbilschaufför på svenska TP-plutonen vid MNTC.

Funnen i sin barrack dagen innan hemrotation, avliden i sömnen.

 

 

KS08

2003-06 -- 2003-12

K3 Karlsborg, I 5 Östersund

 

Batch: Övlt Juhlin

HQ: Camp Victoria

Styka: 616

Kompanier

VL Batstab

PL S/T, Kn. Eriksson, CV

QL 1.mek, Kn Ottoson, CV

RL 2.mek, Mj Widerström, StationCentral Pristina

SL 3.mek (Avvecklades mot slutet), Mj Sjögren-Amcoff, CV

 

Omkomna i tjänst

G.Wallen (tillhörande KS07) 20030614

M.Wahlberg(KS 07, KS08) 20030913.

* * Vila i frid * *

 

Övrigt: SL var inget vanligt mekkomp utan ett funktionskompani (en Sökplut, Säkplut, Spanplut, Eodto och SoTplut). MNMP (Camp Tor Hov)

Under missionen tog Sverige över ansvaret för brigaden MNB© (C Brig.Gen. Anders Brännström)

Station North(RL) samt Gracanica(QL) avvecklades och NSEs flytt från Makedonien förbereddes.

 

 

 

KS09

P 18 Gotland

2003-12 -- 2004-06

 

Batch: Karl Engelbrektson

Styrka: Swebat ca 350 (utökades senare efter marskravallerna), övriga ca 150.

Kompanier

VL Batstab

PL S/T

QL 1.mek

RL 2.mek

Övrigt:

NSE (på campen), MNTC, MNMP, BrigHQ

 

 

KS10

LG Sthlm, P 4 Skövde

2004-10 -- 2004-12

 

Chef: Övlt Hans Selg

Styka: ca330

Kompanier:

B.mek, Kn Lundkvist

NSE + delar av MNTC och MNMP

Övrigt: KS10 minskades till en kontingent istället för en bataljon, i samma veva ändrades alla kompaninamnen till NATO-standard (istället för QL,RL,SL etc blev det A.Coy, B-Coy, C-Coy etc.)

Camp Tor Hov avvecklas och Camp Victoria blir multinationellt.

YU flats i Pristina, roterade på skytteplutonerna bemanning grupp/omgång

 

 

KS11

I 5 Östersund

2004-12 -- 2005-06

 

Chef: Lars Lindén

Styrka: 330

Kompanier:

B.mek, I5, Mj Jonsson

NSE + delar av MNTC och MNMP

Övrigt:

YU Flats lämnades över till UNMIK-P

 

 

KS12

Livgardet

2005-06 -- 2005-12

 

Chef: Övlt Bo Carlsson

Styrka: 338

Enheter:

Stab&tross komp

Bravo komp

MNTC

MP

LMT

Övrigt:

 

 

KS13

P 4 Skövde

2005-12 -- 2006-06

 

KontingentsChef: Övlt Ronnie Nilsson

C B-coy Mj M Ålrud

Styrka: ca 340

Skyttekompani: Bravo Coy inkl Rescue plt och EOD sqd

NSE: Log, Maint, Uh

LMT + RLMT

MNMPE (Multi National Military Police Element; Litauen, Tjeckien, Irland, Sverige, Finland)

MNTC (Multi National Transport Coy; Sverige, Finland, Tjeckien)

SCOT (Swedish CoOrdination Team)

SWENIC (Swedish National Intelligence Cell)

KFOR HQ

EW

 

Övrigt:

NSE blev Log-coy sista veckorna innan KS14

MNTC upplöstes 1maj och återgick till svenskt styre, svenska delen gick in i org Log-coy.

Sista missionen med EW.

Camp Bifrost lades ned helt. Likaså Heimdal.

Klostret i Gracanica samt relästation C2 är kvar som fasta bevakningspunkter.

Bandski Rid drogs ur.

 

 

 

KS14

P 7, Revingehed

2006-06 -- 2007-03

 

CO: Karl-Johan Nyberg

DCO: Jan Kullberg & Johan Blücher

COM MNTF©: Per Lodin & Berndt Grundevik

OC B-coy: Fredriksson

OC SWE Log-coy: Robert Trupp

OC SWE Heli-unit: ? & ?

Styrka: ca 440

 

Camp Jubilee Barracs (Camp Slim lines)

ISR

SCOT

 

KFOR Main (Camp Film city)

KFOR HQ

SWENIC

 

Camp Bondsteel

SWE Heli-unit

 

Camp Victoria

B-coy med Dog-sqd & EOD

CBRN Rapid reaction team (BC03)

I-coy (IA06)

LMT x2

MNMP E

RLMT

SWENSE

SWE Log-coy med Rescue

 

Camp Ville

MNTF© HQ

MN Log-coy

 

Skopje;

SWENSE

 

Fasta bevakningsobjekt:

C2

Klostret

 

 

 

KS15

Amf 1 Berga / F17 Kallinge

2007-03 -- 2007-10

 

CO Kk Claes Lundin,

C NSE Örlkn Göran Karlsson,

C Skyttekomp B-Coy Mj Andreas Holmberg

C Trosskomp Log Coy Mj Tomas Unbeck

Antal soldater i styrkan 463

COM MNTF©: Berndt Grundevik

 

Camp Jubilee Barracs (Camp Slim lines)

ISR

SCOT

 

KFOR Main (Camp Film city)

KFOR HQ

SWENIC

 

Camp Bondsteel

SWE Heli-unit

 

Camp Victoria

B-coy med Dog-sqd & EOD

CBRN Rapid reaction team (BC03)

I-coy (IA06)

LMT x2

MNMP E

RLMT

SWENSE

SWE Log-coy med Rescue

 

Camp Ville

MNTF© HQ

MN Log-coy

 

Skopje;

SWENSE

 

Fasta bevakningsobjekt:

C2

Klostret

 

Omkommen i tjänst: Sergeant Jörgen Rydberg, Trosspluton

"Vila i frid kamrat"

 

KS16

Lv 6 Halmstad

2007-10-22 -- 2008-04-16

 

Antal 358 st.

CO: Övlt Olof Johansson

C B-COY: Joon Hermansson

C LOG-COY: Jens Björklund

 

 

KS17

Livgardet / Sjättekompaniet

2008-04 -- 2008-10

CO Övlt Lars Gerhardsson

B-Coy Mj Torbjörn Engelkes

 

KS18

F 17

2008-10 -- 2009-04

 

 

KS19

P4 (410. inf coy, bestående av delar ur NBG 08 samt IA07)

2009-04 -- 2009-10

 

CO Övlt Smedman

C B-coy Mj Askros

 

KS20

Livgardet

2009-10 -- 2010-04

 

KS21

Amf1

2010-04 -- 2010-10

CO Övlt Lena Persson Herlitz

B-Coy Mj Anders Willix

 

Under 2010 drog Försvarsmakten ur sin sista kvarvarande manöverenhet från insatsområdet.

 

 

KS22

Ing2

Datum: 2010-10-17 -- 2011-04-

Styrka; ca 110 st.

CO övlt Michael Ginér

C NSE Mj Claes Wetterström

 

C RLMT-C övlt Anders Nygren

 

KS23

I19

Datum: 2011-04-03 -- 2011-10-16

Styrka; ca 70 st.

CO: övlt Anders Stach

C NSE:

C RLMT-C:

 

2011-06-15, Camp Victoria nedlagd

 

 

KS24

F17

Datum: 2011-10-16 -- 2012-04-

Styrka; ca 70 st.

CO: övlt Magnus Eriksson

C NSE:

C RLMT-C:

 

 

 

KS 25 - TrängR

?

 

KS 26 - Ing

?

 

________________________________________________

 

IA/SR - Insatsförband

 

SR01/SWERAP

SR02/SWERAP blev KS01

 

IA01

Insastsförband Armén 01

Snabbinsatskompani (Wisborgs kompani) ur 90 dagars beredskapsbataljon

Ansvarigt förband P 18 Gotland (utbildning, beredskap, förrådställning)

BatCh: Övlt Clas Nilsson

C Mekskkomp: Mj Björn Kullgard (P 18)

Utbildning: 20001023 - 20001201

Beredskap: 20010101 - 20011231

Styrka: 154

Mekskkomp:

Kompaniledning

Stab/trossplut

1. Mekskplut 302

2. Mekskplut 302

3. Mekskplut 302

4. Mekspan/rbplut 302

Övrigt: Förstärkte Kosovo KS03/KS04 20010421-20011029

 

 

IA02

Insastsförband Armén 02

Utbildning: 20020408 - 20020503

Beredskap: 20020101 - 20030630

 

Snabbinsatskompani (Wisborgs kompani) ur 90 dagars beredskapsbataljon

Ansvarigt förband P 18 Gotland (utbildning, beredskap, förrådställning)

BatCh: Övlt Clas Nilsson

C Mekskkomp: Mj Tony Petersson (P 7)

 

Styrka: 165

Mekskkomp:

Kompaniledning

Stab/trossplut

1. Mekskplut 302

2. Mekskplut 302

3. Mekskplut 302

4. Mekspan/rbplut 302

 

 

IA03[/font]

Insastsförband Armén 03

Utbildning 20030331-20030615

Beredskap 20030701-20050630

 

Ansvarigt förband P 4 Skövde(utbildning, beredskap, förrådställning)

Chef: Övlt Michael Andersson

Styrka 933

Strf90 / PATGB

Kompanier:

Bat. stab (P 4)

PN (P 4)

QN (P 10)

RN (I 5)

SN (I 19)

XN (I 5)

Övrigt: QN och XN utgör grunden till LA01, RN och PN grunden till LA02, SN till LA03.

 

 

IA06

Insastsförband Armén 06

Ansvarigt förband P 7 Revingehed (utbildning (T3), beredskap (T4))

Chef: Mj Fredrik Hedvall

Styrka: 151

Strf90 / BV / Lastbil

Plutoner:

AQ

BQ

CQ

DQ Stab & tross

Övrigt: Förbandet står i 10 dagars beredskap för internationella insatser och 24 timmar för nationella

Förbandet förstärkte upp i Kosovo 070213-070327 samt Afghanistan 070306-?

 

 

IA07

Insatsförband Armén 07

Ansvarigt förband P4

R10-beredskap

OC, Mj Jan-Erik Olsson

 

________________________________________________

 

Flygplatsenheter

 

FK01

Förband F4

Chef Percy Hansson

Datum: 20030615-20031207

Styrka??

Enheter??

 

 

FK02

Förband ??

Chef Torbjörn Olsson

Datum: 20031207-200406?

Styrka??

Enheter??

 

 

FU01

Förband F7

Chef Bertil Höglund

Datum: 20041013 - 20041217

Styrka: 27

Enheter:

Stab

Division

Kompani

 

 

FU02

Förband F7

Chef: Övlt P-O Andersson

Datum: 2005-08-xx--10-31

Styrka: 32

Stab

Division

Kompani

 

 

________________________________________________

 

LA - Liberia

 

LA01 P10 Strängnäs

Skyttekomp: P10

Datum 200401??-20040829

KompCh: Mj Jarenius

Kontinengentch: ÖvLt Andersson (IA03)

CSE: I 5 Östersund

Styrka: 231

Plutoner:

AQ

BQ

CQ

DQ

Övrigt: Förstyrkan landade 25. Feb 2004, 16 Mars landade huvudstyrkan

 

 

LA02

Skyttekompani RN

Datum: 20040812- ???

KompCh: Mj Kereby

KontingentCh: ÖvLt Torgén

CSE, ÖvLt Torgén

Styrka: 231

Plutoner:

AQ

BQ

CQ

DQ

Övrigt:

 

 

LA03

Förband I19

Skyttekompani SN

Chef: Mj Rehnberg

KontingentCh: ÖvLt De-Geer / ÖvLt Johansson

CSE PN, Mj Söderberg

Styrka: 230

Plutoner:

AS

BS

CS

DS

ES

AP, BP, CP, DP

 

Övrigt:

 

 

LA04

Förband: P 7 Revinge

Skyttekompani SN

Datum 2005092?-2006032?

KompCh: Mj Nilsson

KontingentCh: ÖvLt Johansson / ÖvLt Fahl

CSE PN: Mj Ranebo

Styrka: 231

Plutoner:

AS

BS

CS

DS

ES

Övrigt:

Campen i Liberia heter Camp Clara där den Svensk/Irländska Bataljonen är förlagd

 

LA05

P 4 Skövde

Styrka: 232

 

C Pskkomp: Mj Jan Erik Olsson

AS: Psk, strf9040C, 9040B1

BS: Psk, strf9040C, 9040B1

CS: Psk, strf9040C, 9040B1

DS: Psk, ptgb 203

ES: ST/TR, ptgb 203, m.m.

 

C CSE: Mj Fredrik Lundqvist

Kontingentschef: Övlt Gustaf Fahl

Övlt Mats Ludwig

Byte i maj -06

 

Den 15/11 -06 avvecklas LA-missionen

 

 

 

________________________________________________

 

EN - Ingenjörskompani

 

ENxx (01, 02, 03)

Ing 2 Eksjö

KompCh: 01- Major Karlsson

Styrka:

Plutoner:

S/T

Ing

Amröj

Maskin

Övrigt:

 

C EN02: Mj Cambell

C EN03: Mj Larsson -> (IngPluton till Afganistan )

C EN04: Mj Hansson -> (Stommen till SU01

 

________________________________________________

 

ISAF - International Security Assistance Force

Isaf etablerades i slutet av 2001. Sverige leder sedan mars 2006 ett Provincial Reconstruction Team (PRT) i Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan.

 

FS Afganistan

 

FS01

 

FS02

 

FS03

 

FS04

 

FS05

Cimic-mission

NSE (In country)

 

FS06

Cimic-mission

NSE (In country)

 

FS07

2004??

Kontigenstchef Övlt Jan Karlsson

Förstärkt med MP01 i Mazar-E-Sharif, FSB (Forward Support Base) 200406

XO (Executive Officer) Mj Fredric Westerdahl

MOT I

MOT G

PRT

NIC Kabul, Camp Warehouse

NSE Kabul Camp Warehouse

Brandstyrka KAIA (Kabul International Airport), Kabul

 

FS08

--20050428

Kontigenstchef Övlt Jan Karlsson/Övlt Tomas Lindell

 

 

FS09

Förband ?

2005-04-28--

CO ÖvLt Tomas Lindell / ÖvLt Mattias Landström

Styrka: ca100

PRT NW:

MOT G

MOT I

Proviincial Office

MOT A

RAC N QRF/OPS Coy

MedCell FSB

SWE NSE (Kabul)

SWENIC (Kabul)

Samverkansgrupp

 

FS10

CO Övlt Mattias Ardin

 

FS11

I19 AJB

--20061010

CO Öv Bengt Sandström

 

FS12

I19

20061010--20070414

CO PRT MES / C SWECON Öv Jan Pålsson

DEP CO Pertti Pullinen (FIN)

COS Övlt Peter Öberg

 

PRT MES

Advisors: DEVAD (SIDA), POLAD (UD), POLICEADV (RPS), LEGAD (FM)

PRT HQ G1,G2,G3,G4,G6

 

MS Provincial Office Aybak för Samangan provinsen (FIN)

MR Provincial Office Shebergan för Jowzjan provinsen (SWE)

MQ Provincial Office Sar-e-Pol för Sar-e-Pul provinsen (SWE)

 

AM MOT A (SWE)

BM MOT B i Balkh (SWE)

CM MOT C i Balkh (ROM)

DM MOT D i Provincial Office Aybak (DEN)

EM MOT E i Provincial Office Aybak (FIN)

FM MOT F i Provincial Office Shebergan (FIN)

GM MOT G i Provincial Office Shebergan (SWE)

HM MOT H i Provincial Office Sar-e-Pol (POL)

IM MOT I i Provincial Office Sar-e-Pol (SWE)

WM MPT W senare MOT W i Balkh (FIN) (Military police team)

XM MOT X i Balkh (FIN)

 

PL HQ/Log Coy

AP underhållspluton (SWE/FIN)

BP vakt/eskortpluton (SWE)

CP transportpluton (SWE) tillfördes innan jul

DP spaningspluton (SWE)

EP sjukvård (ST1-3) (SWE) ST2 fanns under första delen vid NOR Role 2 Camp Marmal

FP EOD/IEDD

GP EW />

 

stabsofficerare i RC N (Regional Command North)

bidrag till OMLT 209. Corps

 

stabsofficerare i ISAF HQ

SWENIC

 

SWE NSE på Camp Northern Lights

POL NSE på Camp Northern Lights

 

Inte del av FS12, men FOB i Abu Dahbi sköttes av transportflygdivisionen F7

 

FS13

F21

20070414--200711

 

CO Öv Mats Danielsson

COS Övlt Peter Wiklund

 

FS14

Artreg

2007-11-03 -- 2008-05-06

 

CO Öv Torbjörn Larsson

DCO kommendör Juha Vauhkonen

COS Övlt Per Olsson

 

PL Mj Stefan Svensson

NSE Kn Mats Larsson

 

FS15

P4

2008-04-21 - 2008-12-03

 

CO PRT MES - Öv Bengt Alexandersson

DCO (Fin)

COS ÖvLt Fredrik Ståhlberg

 

PRT MES

Advisors: DEVAD (SIDA), POLAD (UD), POLICEAD (FIN), LEGAD (FM), GENAD (FM)

PRT HQ G1,G2,G3,G4,G5,G6,G9

 

MS Provincial Office Aybak för Samangan provinsen (FIN)

MR Provincial Office Shebergan för Jowzjan provinsen (SWE)

MQ Provincial Office Sar-e-Pol för Sar-e-Pul provinsen (SWE)

 

PL HQ/SPT Coy

 

QL

Stabsofficerare i RC N (Regional Command North)

Bidrag till OMLT 209. Corps

 

Stabsofficerare i ISAF HQ

SWENIC

SWE NSE

 

 

FS16

NBG08

20081117--20090504

CO PRT MES / C SWECON Öv Håkan Hedlund

DCO (FIN) Övlt Manu Tuominen

COS Övlt Lars Lindén

 

PRT MES

Advisors: DEVAD (SIDA), POLICEAD (FIN), LEGAD (FM), GENAD (FM)

PRT HQ G1,G2,G3,G4,G5,G6,G9

 

MS Provincial Office Aybak för Samangan provinsen (FIN)

MR Provincial Office Shebergan för Jowzjan provinsen (SWE)

MQ Provincial Office Sar-e-Pol för Sar-e-Pul provinsen (SWE)

 

PL HQ/SPT Coy

QL 312. Sq

 

Stabsofficerare i RC N (Regional Command North)

Bidrag till OMLT 209. Corps

 

Stabsofficerare i ISAF HQ

SWENIC

SWE NSE

 

FS17

NBG08, I19

Datum: 2009-05-04--2009-11-30

 

CO Öv Olof Granander

DCO Övlt Ahti Kurvinen

COS Övlt Jerker Persson

 

C PL Mj Robert Jonsson

C Skyttekomp Mj Hans Rehnberg

C NSE Mj Patrik Borgström

C OMLT 1.Bde 209 corps ANA, FS17 Öv Thomas Lindell

 

 

FS18

Livgardet

Datum: 2009-11-30 -- 2010-05-25

 

CO Öv Christer Tistam

DCO Övlt Tommi Härkönen/Övlt Ari Grönroos

COS Övlt Gustaf Wallerfelt

 

Stf C OMLT: 1.Bde 209 corps ANA, FS18 (tillika senior swede omlt) ÖvLt Fredrik Zetterberg.

 

C OMLT: 1.Bde 209 corps ANA, FS18 ÖvLt Tony Petersson.

 

C PL: Mj Cattelin

C Skyttekomp: Mj Wendt

C NSE: Mj Fredrik Lundqvist

 

FS19

F21/I19

Datum: 2010-05-25 -- 2010-12-05

 

CO Öv Gustaf Fahl

DCO Övlt Ari Grönroos/Övlt Mikael Fäldt

COS Övlt Peter Cauwenberg

 

C PL: xx

C Skkomp: Mj Holmberg

C NSE: Mj Mårten Möllgård

 

 

FS20

P7

2010-12-05 -- 2011-05-23

 

CO: Öv Michael Nilsson

DCO: Övlt Mikael Feldt

COS: xx

 

C PL Mj Mattias Rosengren

C 1.Skkomp: QL Mj Joon Hermansson

C 2.Skkomp: RL - Mj Ulf

C 3.Skkomp -

C NSE: övlt Jerker Westdahl

C OMLT: Bat -

C OMLT: Brigad/kår -

 

FS21

P4 / LG

2011-05-23 -- 2011-12-xx

 

CO Öv Rickard Johansson

DCO

COS övlt Håkan Sigurdsson

C PL

C 1.Skkomp QL (CV90) Mj Anders Eckerberg

C 2.Skkomp RL (Camp Monitor) mj Magnus Frykvall

C 3.Skkomp

C 4.Skkomp TL:

C NSE

C OMLT Bat

C OMLT Brigad/kår

 

FS22

K3 / P4 / AMF1

2011-12-04 -- 2012-05-20

 

CO Öv Anders Löfberg

DCO övlt Joni Lindeman

COS -

C PL Mj Jasin Ulama

C 1.Skkomp QL: (CV90)

C 2.Skkomp RL: (Camp Monitor) mj Magnus Frykvall

C 4.Skkomp TL:

C NSE Michael Kaip

C OMLT Bat Övlt Roger Nilsson

C OMLT Brigad/kår -

 

 

 

FS23

I19/Lv6

2012-05-20 -- 2012-12-xx

 

CO Öv Torbjörn Larsson

DCO övlt Joni Lindeman

COS övlt Jan Lundberg

C PL

C 1.Skkomp QL: (CV90)

C 2.Skkomp RL: (Camp Monitor) Mj Mattias Otterström

C 4.Skkomp TL:

C NSE Mj Roger Lindström

C OMLT Bat Övlt Johan Kämpe

C OMLT Brigad/kår

 

 

FS24

P7

2012-12-xx--2013-05-xx

 

CO Öv Michael Claesson

DCO

COS

C ISR

C PL

C 1.Skkomp QL: (CV90)

C NSE

C Omstrukureringsstyrka

 

 

________________________________________________

 

SAE 01

F7

Chef: major Johan Edlund

Datum: 2009-05 - 2009-09

Styrka: 25 st., 1 st. TP84

Baserad på camp Marmal, Mazar-e Sharif, Afghanistan

 

 

SAE 02

F7

Chef: major Johan Edlund

Datum: 2010-05 - 2010-09

Styrka: 25 st., 1 st. TP84

Baserad på Camp Gustaf, Camp Marmal, Mazar-e Sharif, Afghanistan

 

 

SAE ISAF MEDEVAC

Hkpflj

Chef: Magnus Carlsson

Datum: 2011-04 -

Styrka:

Baserad på Camp Marmal, Mazar-e Sharif, Afghanistan

 

________________________________________________

 

SU 01

Ing2

CO Matz Jacobsson

Ur EN04

 

________________________________________________

 

EUFOR – Tchad

 

TD01

Amf1

Jan-Juli 2008

Den största delen av manskapet rekryterades ur det redan färdigutbildade registerförbandet AM07

Kontingentschef Övlt Peder Olsson

 

Amfskyttekomp

C Mj F Sperling

AS Svensk Amfskplut

BSSvensk Amfskplut

CS Finsk Amfskplut

DS Stabsplut

ES UHplut

 

TD01F (förlängning)

Under avvecklingen av Tchad missionen upprättades TD01F

Verkade under Juli-Oktober 2008

C Övlt Gardesten

Stf C Mj Mickaelsson

AS (del av tid)

BS enl TD01

CS enl TD01

DS enl TD01

ES enl TD01

FS Svensk Bev/Skytteplut

 

I mars 2009 överlämnade Eufor ansvaret till Minurcat. Det svenska deltagandet avslutades helt sommaren 2009.

________________________________________________

 

 

EUNAVFOR – Somalia, Operation ATALANTA

EU:s första marina insats.

 

ME01

3. sjöstridsflottiljen, Karlskrona & Amf1, Göteborg

15 maj 2009 till september 2009

 

152 personer

Styrkechef kommendörkapten Magnus Jönsson

HMS Trossö, FC Kjell Augustzén

HMS Stockholm, FC Jon Wikingsson

HMS Malmö, FC

VPD (Vessle Protection Detachment), chef Niklas Bogestål

UhE, landbaserad underhållsenhet, chef Per Wirdeman

 

ME02

3. sjöstridsflottiljen, Karlskrona

2010-04-14 -- 2010-11-16

HMS Carlskrona

Force Headquarters (FHQ)

Force Commander Flottiljamiral Jan Thörnqvist

Under en tid fanns en helikopterenhet på fartyget (Helikopter 15)

 

Under de fyra första månaderna leddes EU:s örlogsfartyg i området av FHQ på HMS Carlskrona.

 

________________________________________________

 

Militärpoliskompani

 

MP01 - LG

MP02 - LG

MP06 - LG

 

________________________________________________

 

 

Övriga

 

EB01 - T 2 - NL03

EB02 - T 2 - NL03

EB03 - Lv 6

EB04 - Ing2

EB05

EB06

EB07 - Ledningsregementet

 

EU01

________________________________________________

 

NL04 - T2, Skövde

 

 

VS01- I huvuddel EOD plt från SR01

 

NC01, NordHQ Coy 01,

2004-2006, S1 Enköping.

C Mj Pierre Knutsson (C PL FS11)

 

Operation Artemis: SSG i Kongo

 

________________________________________________

 

IF01 - SWAFRAP AJSF37 - F21

IF04 - SWAFRAP JAS39A - F17 Kallinge

SWAFRAP - C-130 - F7 Såtenäs

 

BC 01 Internationell NBC-insatsstyrka 2004-

BC 02 - SkyddC, Umeå

BC 03 - SkyddC, Umeå

 

________________________________________________

 

FNSU

Forward Naval Support Unit 200x-

Bidrog som stöd till ML01.

 

 

IKS 01

Internationell Korvettstyrka (SWENARAP SW) 2003

 

IKS 02

Internationell Korvettstyrka (SWENARAP SW) 2004-

 

IKS 06

Internationell Korvettstyrka (SWENARAP SW), Styrkechef kommendörkapten Magnus Lüning

Korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall, fartygschefer Joakim Backman resp. Anna-Karin Nilsson

HMS Visborg, fartygschef Magnus Hall.

HMS Gävle bildade ML01, Sveriges marina bidrag till UNIFIL II i Libanon.

 

 

IUB 01

(SWENARAP IUB) Internationell ubåtsstyrka - (Beredskap 2003-2004?) - En ubåt typ Gotland samt ledningsgrupp och underhållsgrupp

IUB 02

(SWENARAP IUB) Internationell ubåtsstyrka - (Beredskap 2004-2005?) - En ubåt typ Gotland samt ledningsgrupp och underhållsgrupp

IUB 03

(SWENARAP IUB) Internationell ubåtsstyrka - Beredskap 20050801-20061231 - En ubåt typ Södermanland samt ledningsgrupp och underhållsgrupp

 

 

________________________________________________

 

Det står er kunniga fritt fram att bidra mer mer info eller rätta felaktigheter.

 

:}

Edited by Kimster
Uppdaterat
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • Forumsledning

Så uppdaterat.

 

Ni måste inte fråga "om jag är intresserad" någon information om nått förband, utan bara ös in med fakta så väljer jag ut det som är intressant.

 

För att underlätta göra jag en lista på vilken information som är intressant.

Allt med "???" är info som inte är bekräftat eller osäkert.

 • MissionsFörband/namn
 • Ansvarigt förband/support Utbildningsregemente/ort
 • Datum för insats och ev. beredskap
 • CO/Batch/KompCh/KontingentCh
 • Antal soldater i styrkan
 • Kompani/Pluton beteckning. (Dock behövs inte det säga vilka plutoner som fanns i Bataljonstyrkorna.
 • Övrigt som kan vara av intresse, stora förändringar, nedläggningar motsv som på något sätt påverkar missionen stort, och även nästkommande. Se KS08 som exempel.
 • Övriga enheter som NSE/CSE MNMP osv som är en del av den stora apparaten, även andra utländska förband som tillhörde på något sätt den svenska styrkan.

En ny sak som RescueTeam gav mig idé om är Camper. Vilka camper fanns, namn, och vilka kompanier/plutoner låg där. Jag är osäker på om "Troophousen" är nödvändiga, men Camp Bifrost är t.ex ett exempel på vad som kan vara med. Har det ett namn som börjar på Camp så är det intressant. Är ni osäkra släng iaf så kan jag välja själv vid uppdatering.

Så om ni kort vet vilka camper som fanns på er mission släng in det i ett inlägg så tar jag med det.

 

 

Jag uppdaterar väl den listan efterhand oxå när jag kommer på mer.

 

Tack för hjälpen i övrigt.. grymt bra jobbat.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Uppdaterat en del.

Vill påminna vissa om att ML inte alls är Marinens första internationella insats.

Amf har ansvarat för flera bataljoner och Minkrigsflottiljen har röjt minor i Östersjön.

 

Fortsätt bidra med fakta. Vi försöker uppdatera efter hand.

 

Senaste ändring är info från FMV

 

/K

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...
 • Forumsledning

Tack för det, men plutonchefer, QM, Sektionschefer motsv. och lägre är inte något vi ska ha med i listan. Lägst kompanichef stf. på truppnivå. På ledningsnivå så är Kompch/Batch, stf. och eventuellt COS intressant.

 

Information om olika typer av plutoner är okej, men inte om personalen i dom.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
 • 7 months later...

NC01 kompanichef Mj Pierre Knutsson (C PL FS11).

NC01 utgjorde en stor del av PL FS11.

 

C OMLT 1.Bde 209 corps ANA, FS17 (tillika senior swede omlt) Öv Thomas Lindell.

 

Stf C OMLT 1.Bde 209 corps ANA, FS18 (tillika senior swede omlt) ÖvLt Fredrik Zetterberg.

 

C OMLT 2nd bat 1.Bde 209 corps ANA, FS18 ÖvLt Tony Petersson.

 

Eftersöker information om vilka förband som ansvarar för FS24 och FS25!

Link to comment
Share on other sites

 • 11 months later...
 • Forumsledning

Försöker uppdatera en del, nu när jag kan igen. Har städat lite i tråden och i faktan.

 

Om ni saknar inlägg så är det jag som raderat då jag tänkte att vi raderar inlägg när vi har uppdaterat första inlägget. Så blir det lite lättare att se för oss om något är gjort.

 

Jag har en tanke om att göra detta lite snyggare på en sida kopplad till SoldF.com senare. Så vi får dras med skrollandet ett tag till.

 

 

Fortsätt kom med fakta kring styrkorna.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Har snubblat över en styrkebeteckning vid namn Kuwait KW01 (som inte nämns på mil.se) men som verka sammanfalla i tid och plats med Saudi-Arabien SA01 (som finns omnämnd på mil.se). Är det samma mission eller vad är bakgrunden? Någon som vet vem som gjorde vad och grupperade var? Campnamn mm?

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...
 • 1 month later...

Uppdaterat med inkommande ändringar. Tack för hjälp med fakta, keep it coming!

 

Om du tycker det har med saken att göra så var Göran Wallgren (den avlidna lastbilschauffören under KS07) menig. Märkte att jag kommenterat att Berndt Lundman var löjtnant, så kanske jag borde vara anal och även märka på Wallgrens grad. Vill du har mer info från KS07 så säg till, så checkar jag minnesboken!

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...
 • 5 months later...

ME03

3. sjöstridsflottiljen, Karlskrona & Amf1, Göteborg

April 2013 till augusti 2013

 

145 personer

Styrkechef

HMS Carlskrona, FC Mathias Jansson

 

VPD (Vessle Protection Detachment), chef

UhE, landbaserad underhållsenhet, chef

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

FS23

I19/Lv6

2012-05-20 -- 2012-12-02

 

CO Öv Torbjörn Larsson

DCO övlt Joni Lindeman

COS övlt Jan Lundberg

C ISR:

C PL:

C 1.Skkomp QL: (CV90)

C 2.Skkomp RL: (Camp Monitor) Mj Mattias Otterström

C 4.Skkomp TL:

C NSE Mj Roger Lindström

C OMLT Bat Övlt Johan Kämpe

C OMLT Brigad/kår

 

 

FS24

P7

2012-12-02--2013-05-xx

 

CO Öv Michael Claesson

DCO

COS

C ISR

C PL

C 1.Skkomp QL: (CV90)

C NSE

C Omstrukureringsstyrka

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

FS23

I19/Lv6/P4

2012-05-20 -- 2012-12-02

 

CO Öv Torbjörn Larsson

DCO övlt Joni Lindeman

COS övlt Jan Lundberg

C ISR:

C PL:

C 1.Skkomp QL: (CV90): Jesper Sparre

C 2.Skkomp RL: (Camp Monitor) Mj Mattias Otterström

C 4.Skkomp TL:

C NSE Mj Roger Lindström

C OMLT Bat Övlt Johan Kämpe

C OMLT Brigad/kår:

Link to comment
Share on other sites

ME03

3. sjöstridsflottiljen, Karlskrona & Amf1, Göteborg

April 2013 till augusti 2013

 

145 personer

Styrkechef Mathias Jansson

HMS Carlskrona, FC Mathias Jansson

 

VPD (Vessle Protection Detachment), chef

UhE, landbaserad underhållsenhet, chef

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 1 month later...
 • 1 month later...

FS24
P7
2012-12-02--2013-05-19

CO Öv Michael Claesson
DCO
COS Övlt Claes Sylvén
C ISR
C PL
C 1.Skkomp QL: (CV90)
C NSE
C Omstrukureringsstyrka Tomas

 

FS24
P7
2012-12-02--2013-05-19

CO Öv Michael Claesson
DCO
COS Övlt Claes Sylvén
C ISR
C PL
C 1.Skkomp QL: (CV90)
C NSE
C Omstrukureringsstyrka

Link to comment
Share on other sites

FS25
Amf1
2013-05-19--2013-12-xx

CO Öv Peder Ohlsson
DCO
COS
C ISR?
C PL
C NSE Lisa Skoglund

C Omstrukureringsstyrka Stefan Friberg

 

 

 

FS25
Amf1
2013-05-xx--2013-12-xx

CO Öv Peder Ohlsson
DCO
COS
C ISR?
C PL
C NSE
C Omstrukureringsstyrka

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 4 months later...

FS26
LG
2013-12-xx--2014-05-xx

 

CO Öv Micael Berne

DCO
COS
C PL
C NSE Anders Eriksson

C Omstrukureringsstyrka


FS25
Amf1
2013-05-19--2013-12-xx

CO Öv Peder Ohlsson
DCO
COS
C ISR?
C PL Martin Myhrberg
C NSE Lisa Skoglund/Jan

C Omstrukureringsstyrka Stefan Friberg

Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...

FS27/OMS04
I19
2014-05-18--2014-xx-xx

 

CO Öv Mats Ludvig

DCO
COS
C PL
C NSE

C Omstrukureringsstyrka mj Mattias Andersson

 

26 juni 2014, CNL överlämnat till ANA

 

FS26
LG
2013-12-01--2014-05-18

 

CO Öv Micael Berner

DCO
COS
C PL
C NSE Anders Eriksson

C Omstrukureringsstyrka


FS25
Amf1
2013-05-19--2013-12-01

CO Öv Peder Ohlsson
DCO
COS
C ISR?
C PL Martin Myhrberg
C NSE Lisa Skoglund/Jan

C Omstrukureringsstyrka Stefan Friberg

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
 • Create New...