Jump to content

Recommended Posts

Jag behöver snabt få reda de kompletta reglerna kring premier/lön etc. som gäller idag i HV. Behöver även få tag på de nya reglerna kring förordnande i tjänst och befordran. Tacksam för hjälp.

 

Om ingen svarat tidigare så återkommer jag under em. Svaren på din frågor torde gå att finna i VOn.

Kan direkt ge dig svar gällande befodran från furir --> sergeant. Det krävs att du gått i befattning i minst ett år (var väl tre år innan) samt att du genomfört hvgrpchkurs 1 & 2. Upfyller man detta kan man befodras. Källa på ovanstående kommer senare under dagen eller så står det att finna i HVSS kurskatalog.

Link to comment
Share on other sites

Guest C 02 Städ

Här är ersättningarna, kan kanske ändrats något.

 

GOD JUL

 

 

FÖRSVARSMAKTEN

2003-04-11 Bilaga 2

 

HÖGKVARTERET 02316:64502

1(9)

 

Sammanställning av personal i hemvärnets typförband 2004

 

Hemvärnsbataljon inklusive Hvbat med marina uppgifter

 

Summa

 

Tillkommer

för HvM

 

S.a HvM

 

Antal timmar Utbpremie Befattningspenning Totalt

Antal Kod Benämning Grund Tillägg Totalt

Bataljonsstab

1 GN 550 171 HVBATCH 80 20 100 2200 26000 28200

1 GN 550 371 STF C HVBATCH 80 20 100 2200 17000 19200

1 GN 651 572 HVBATKVM 80 20 100 2200 17000 19200

1 XF 760570 UHBEF 20 20 40 800 3000 3800

1 XF 760570 UHBEF 20 20 40 800 3000 3800

1 XO 760 570 SBBEF 20 20 40 800 3000 3800

1 XH 760 570 SJVBEF 20 20 40 800 3000 3800

1 XG 760 570 HUNDTJBEF 20 20 40 800 3000 3800

1 GN 652 571 STRIBEF 20 20 40 800 5000 5800

1 GN 652 572 UNDBEF 20 20 40 800 5000 5800

1 XD 760570 UNDBEF 20 20 40 800 3000 3800

1 GN 750573 NBC/STRI/UND BEF 20 20 40 800 3000 3800

1 GN 750572 PERSBEF 20 20 40 800 3000 3800

2 GN 750574 STABSBEF BAT 20 20 40 800 3000 3800

151 XC 750 571 TPBEF LAND/SJÖ 20 20 40 800 3000 3800

1 XC 750 572 NAVIGATIONSBEF 20 20 40 800 3000 3800

17

 

 

FÖRSVARSMAKTEN

2003-04-11 Bilaga 2

 

HÖGKVARTERET 02316:64502

2(9)

 

Ledningspluton

 

Summa

 

Antal timmar Utbpremie Befattningspenning Totalt

Antal Kod Benämning Grund Tillägg Totalt

Chefsgrp

1 GN 750 192 C LEDN.PLUTON 20 20 40 800 4000 4800

Stabsgrp

1 XF 860 570 C STABSGRP 20 20 40 800 2000 2800

2 XF 861 570 STABSASS 20 20 40 800 0 800

2 XF 960 670 STABSBITR 20 20 400 0 400

Sambandsgrp

1 XO 860 170 C SBGRP 20 20 40 800 2000 2800

1 XO 961 671 SB/DATAMEK. 20 20 400 0 400

3 XO 960 670 RATELEFONIST 20 20 400 0 400

Tp/ordgrp

1 XR 860 170 C TP/ORDGRP 20 20 40 800 2000 2800

3 XK 961 670 BILFÖ PB + SLÄP 20 20 400 0 400

2 XR 960 670 ORDONNANS 20 20 400 0 400

Hvgrp

1 GN 851 171 C HVGRP 20 20 40 800 2000 2800

1 GN 851 370 STF C HVGRP 20 20 40 800 0 800

6 GN950 671 HVMAN AK 20 20 400 0 400

25

 

 

FÖRSVARSMAKTEN

2003-04-11 Bilaga 2

 

HÖGKVARTERET 02316:64502

3(9)

 

Hemvärnsinsatskompledning

 

Antal timmar Utbpremie Befattningspenning Totalt

Antal Kod Benämning Grund Tillägg Totalt

Insatskompledning

1 YOFF/GN65 HVINSATSKOMPCH 80 20 100 2200 23000 25200

1 GN 650 371 STF C HVINSATSKOMP 80 20 100 2200 15000 17200

1 GN 651 573 HVINSATSKOMPKVM 80 20 100 2200 15000 17200

2 GN 652 570 STABSBEF KOMP 20 20 40 800 5000 5800

1 XO 860 170 SBGRPCH 20 20 40 800 2000 2800

1 XG 860570 HUNDTJINSTR 20 20 40 800 2000 2800

Stab/trto

1 GN 750194 C ST/TRTO/ST/SBGRP 20 20 40 800 4000 4800

Stab/Sbgrp

2 XF 960 670 STABSBITR 20 20 400 0 400

2 XO 960 670 RA-TELEFONIST 20 20 400 0 400

2 XR 960 670 ORDONNANS 20 20 400 0 400

Kokgrp

1 XT 860 170 C KOKGRP 20 20 40 800 2000 2800

4 XT 960 670 KOCK 20 20 400 0 400

Sjvgrp

1 XH 860 170 C SJVGRP 20 20 40 800 2000 2800

1 XH 860370 STF C SJVGRP 20 20 40 800 0 800

5 XH 961 670 HVSJV 20 20 400 0 400

2 XH 961674 HVSJV BILFÖ 20 20 400 0 400

Tpgrp

1 XK 860172 C TPGRP 20 20 40 800 2000 2800

5 XK 961673 FÖRARE 20 20 400 0 400

34

 

Summa

 

 

FÖRSVARSMAKTEN

2003-04-11 Bilaga 2

 

HÖGKVARTERET 02316:64502

4(9)

 

Hemvärnskompani inklusive Hvkomp med marina uppgifter

 

Summa

 

Tillkommer

för HvM

Summa

 

Antal timmar Utbpremie Befattningspenning Totalt

Antal Kod Benämning Grund Tillägg Totalt

Kompstab

1 GN 650 190 C HVKOMP 80 20 100 2200 22000 24200

1 GN 650 371 STF C HVKOMP 80 20 100 2200 15000 17200

1 GN 651 573 HVKOMPKVM 80 20 100 2200 15000 17200

2 GN 652 570 STABSBEF KOMP 20 20 40 800 5000 5800

1 XO 860170 SAMBGRPCH 20 20 40 800 2000 2800

1 XG 860 570 HUNDTJINSTR 20 20 40 800 2000 2800

Stab/trto

1 GN 750 191 C ST/TRTO/ST/SBGRP 20 20 40 800 4000 4800

Stab/sbgrp

2 XF 960 670 STABSBITR 20 20 400 0 400

2 XO 960 670 RA-TELEFONIST 20 20 400 0 400

2 XR 960 670 ORDONNANS 20 20 400 0 400

Kokgrp

1 XT 860 170 C KOKGRP 20 20 40 800 2000 2800

4 XT 960 670 KOCK 20 20 400 0 400

Sjvgrp

1 XH 860 170 C SJVGRP 20 20 40 800 2000 2800

1 XH 860370 STF C SJVGRP 20 20 40 800 0 800

5 XH 961 670 HVSJV 20 20 400 0 400

2 XH 961674 HVSJV BILFÖ 20 20 400 0 400

281 XC 750 571 TPBEF LAND/SJÖ 20 20 40 800 3000 3800

1 XC 750 572 NAVIGATIONSBEF 20 20 40 800 3000 3800

2

 

 

FÖRSVARSMAKTEN

2003-04-11 Bilaga 2

 

HÖGKVARTERET 02316:64502

5(9)

 

Hemvärnsinsatspluton

 

Antal timmar Utbpremie Befattningspenning Totalt

Antal Kod Benämning Grund Tillägg Totalt

Insatsplutonsledning

1 GN 652 170 C HVINSATSPLUT 60 20 80 1700 10000 11700

1 GN 750 370 STF C HVINSATSPLUT 60 20 80 1700 8000 9700

2 GN 950 692 HVMAN SIGNALIST 60 60 1300 0 1300

2 XG 960 670 HUNDFÖRARE 60 60 1300 0 1300

Hvgrp (4 st)

4 GN 851 171 C HVGRP AK 60 20 80 1700 4000 5700

4 GN 851 370 STF C HVGRP 60 20 80 1700 0 1700

20 GN 950 671 HVMAN AK 60 60 1300 0 1300

4 GN 950 695 HVMAN RESFÖ 60 60 1300 0 1300

Tpgrp

1 XK 860 172 C TPGRP 60 20 80 1700 4000 5700

2/-3 XK 961 673 BILFÖ TGB/BV 60 60 1300 0 1300

41-42

 

Summa

 

Hemvärnspluton +

 

Antal timmar Utbpremie Befattningspenning Totalt

Antal Kod Benämning Grund Tillägg Totalt

Hvplutonsledning

1 GN 652 170 C HVPLUT + 30 20 50 1000 6000 7000

1 GN 750 370 STF C HVPLUT + 30 20 50 1000 4000 5000

2 GN 950 692 HVMAN SIGNALIST 30 0 30 600 0 600

2 XG 960 670 HUNDFÖRARE 30 0 30 600 0 600

Hvgrp (4 st)

4 GN 851 171 C HVGRP AK 30 20 50 1000 3000 4000

4 GN 851 370 STF C HVGRP 30 20 50 1000 0 1000

24 GN 950 671 HVMAN AK 30 0 30 600 0 600

 

 

FÖRSVARSMAKTEN

2003-04-11 Bilaga

2

HÖGKVARTERET 02316:64502

 

 

6(9)

38

Hemvärnspluton

 

Antal timmar Utbpremie Befattningspenning Totalt

Antal Kod Benämning Grund Tillägg Totalt

Hvplutonsledning

1 GN 652 170 C HVPLUT 20 20 40 800 5000 5800

1 GN 750 370 STF C HVPLUT 20 20 40 800 3000 3800

2 GN 950 692 HVMAN SIGNALIST 20 20 400 0 400

2 XG 960 670 HUNDFÖRARE 20 20 400 0 400

Hvgrp (4 st)

4 GN 851 171 C HVGRP AK 20 20 40 800 2000 2800

4 GN 851 370 STF C HVGRP 20 20 40 800 0 800

24 GN 950 671 HVMAN AK 20 20 400 0 400

38

 

 

FÖRSVARSMAKTEN

2003-04-11 Bilaga 2

 

HÖGKVARTERET 02316:64502

7(9)

 

MD-flyggrp

 

Antal timmar Utbpremie Befattningspenning Totalt

Antal Kod Benämning Grund Tillägg Totalt

1 XG 850 170 C MDFLYGGRP 20 20 40 800 2000 2800

1 XG 850 379 STF C MDFLGRP 20 20 40 800 0 800

5 XG 950 670 MDFLYGFÖ 20 20 400 0 400

1 XG 955 670 MDFLYGMEK. 20 20 400 0 400

8

 

Båtgrupp TPB200

 

Antal timmar Utbpremie Befattningspenning Totalt

Antal Kod Benämning Grund Tillägg Totalt

1 XC 850 170 CHEF BÅTGRP 20 20 40 800 2000 2800

3 XC 950 671 DÄCKSMAN 20 20 400 0 400

1 XC 951 671 MASKINMAN 20 20 400 0 400

5

 

Båtgrp civil

 

Antal timmar Utbpremie Befattningspenning Totalt

Antal Kod Benämning Grund Tillägg Totalt

1 XC 850 170 CHEF BÅTGRP 20 20 40 800 2000 2800

2 XC 950 671 DÄCKSMAN 20 20 400 0 400

3

 

 

FÖRSVARSMAKTEN

2003-04-11 Bilaga 2

 

HÖGKVARTERET 02316:64502

8(9)

 

Hemvärnsmusikkår

 

Antal timmar Utbpremie Befattningspenning Totalt

Antal Kod Benämning Grund Tillägg Totalt

1 GN 560 171 MUSIKKÅRCHEF 80 20 100 2200 20000 22200

1 GN 660 371 STF MUSIKKÅRCH 60 20 80 1600 7000 8600

1 GN 660 172 DIRIGENT 80 20 100 2200 20000 22200

1 GN 660 372 VICE DIRIGENT 60 20 80 1600 7000 8600

1 GN 660 373 HVTRUMSLAGARE 60 20 80 1600 9000 10600

1 GN 760 571 NOTBIBLIOTEKARIE 80 20 100 2200 12000 14200

1 GN 860 571 MTRLFÖRVALTARE 80 20 100 2200 12000 14200

1 GN 960 671 PICCOLA 60 60 1200 0 1200

2 GN 960 672 FLÖJT 60 60 1200 0 1200

1 GN 960 673 OBOE 60 60 1200 0 1200

6 GN 960 674 B-KLARINETT 60 60 1200 0 1200

1 GN 960 675 BASKLARINETT 60 60 1200 0 1200

1 GN 960 676 FAGOTT 60 60 1200 0 1200

2 GN 960 677 ALTSAX 1 60 60 1200 0 1200

1 GN 960 678 TENORSAX 60 60 1200 0 1200

1 GN 960 679 BARYTONSAX 60 60 1200 0 1200

2 GN 960 680 B-KORNETT 60 60 1200 0 1200

2 GN 960 681 B-TRUMPET 60 60 1200 0 1200

4 GN 960 682 HORN 60 60 1200 0 1200

3 GN 960 683 TROMBON 60 60 1200 0 1200

1 GN 960 684 BARYTONSAX 60 60 1200 0 1200

2 GN 960 685 TUBA 60 60 1200 0 1200

1 GN 960 686 KONTRABAS 60 60 1200 0 1200

2 GN 960 687 SLAGVERK 60 60 1200 0 1200

40

 

 

FÖRSVARSMAKTEN

 

HÖGKVARTERET

 

Utbpremie

 

Dagers

 

66:

 

 

En dag = 6 tim

 

2003-04-11

 

Bilaga 2

02316:64502

9(9)

 

Beräkningar dag dag x 66:x

2= Sa

20 tim 3,03 200 400

30 tim 4,55 300 600

40 tim 6,06 400 800

50 tim 7,58 500 1000

60 tim 9,85 650 1300

80 tim 12,88 850 1700

100 tim 16,67 1100 2200

 

 

Link to comment
Share on other sites

Vad är en Hemvärnspluton+?

 

/Koskela

 

Soldaterna gör 30 timmar istället för 20 som i en vanlig pluton.

Hur många timmar grpch och plutch gör har jag inte full koll på.

 

Edit: dessa plutoner benämns 30-timmarsplutoner eller plusplutoner.

Edited by Fu Gson
Link to comment
Share on other sites

Grpch i en 30-timmars pluton ska göra minst 50h/år, plutch vet jag inte. Minimitid brukar inte vara ett problem där :baskerFN:

 

//Jed (grpch i en 30-timmars pluton med en plutonchef som brukar göra 1000+ per år)

Link to comment
Share on other sites

Eftersom jag är (ett litet tag till) JEDs kvm och god vän med plutch ifråga kan jag väl meddela att plutchen gjorde ca 400 timmar officiellt i år; varav inget var kurstid. Jag gjorde i princip detsamma. Min sambo meddelade mig ngt surt inför näst sista stridsövningen i år i början av november att under de senaste 14e veckorna hade jag varit på LG 12 av dessa.

 

Generellt kan man säga att plutch och jag lägger ungefär 25-40 timmar på varje övning kompaniet genomför.

 

Lägg till obligatoriska batmöten, kompmöten, intervjuer, bostradskontroller, rek, etc. så är det inte så konstigt egentligen.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...