Jump to content

USA tänkte hjälpa Sverige i Kalla kriget


Guest

Recommended Posts

Hjälpa är inte rätt ord. P.g.a. det strategiska läget med vid Östersjön så hade de skickat trupper hit även om vi inte ville det.

 

Lite intressant det där med USA:s riktlinjer ang. Sverige och Finland, till Sverige skulle man skicka trupper och Finland skulle betraktas som fiende. I Finland hade man ju sitt VSB-avtal med Sovjetunionen. Hade det blivit storkrig så hade alltså Finland och Sverige kunnat ställas mot varandra!

 

--------------------------------------------------------------

 

o då vet vi vem som hade fått spö... hu hu

Link to comment
Share on other sites

Citat ur artikeln:

"Sverige visste inte om det och gjorde inga egna förberedelser för att ta emot militärhjälpen."

 

Hmmm.... Undrar varför landnings och startbanorna på F16 är byggda för att kunna ta emot B52:or? :D

Link to comment
Share on other sites

Jag förstår inte vad Ekéus menar med att "Sverige visste inte om det" då han samtidigt säger att det var en säkerhetsgaranti till Sverige. En garanti fungerar knappast om inte mottagaren av garantin är medveten om att den finns.

 

Han säger vidare att kontakterna var täta och intima mellan Sverige och USA. Det bör också motsäga att det inte fanns kunskap i landet om garantin.

 

Menar kanske Ekéus att det inte var allmänt känt inom militära och politiska kretsar kan jag förstå resonemanget annars blir det lätt kontradiktivt.

 

Intressant är också hans slutsats att Sveriges relativt starka försvar faktiskt fungerade i avskräckande syfte för Sovjetunionen. Man kan dock inte dra för stora växlar på frånvaron av anfallsplaner mot Sverige i Warszawapaktsdokument då det är känt att Sovjetunionen hemlighöll visst material för sina allierade.

Link to comment
Share on other sites

Den svenska militärens hotbild tycks ha varit "om inte alarmistisk" så överdriven.

Ekéus har inte funnit några direkta angreppsplaner mot Sverige i de Warszawapaktsdokument han fått tillgång till. Sovjetunionen kan naturligtvis ha haft egna sådana planer i kassaskåpen som ännu är oåtkomliga. Framträdande ryssar som Ekéus talat med bestrider att man hyste planer på angrepp mot Sverige.

Sovjetunionen ansåg sig inte ha något att vinna på ett angrepp och ville inte dra på sig Sverige som fiende.

Det relativt starka svenska försvaret fungerade avskräckande.

 

Hmm.. låter som:

Vi satsade för mycket på försvaret för sovjet inte ville attackera oss för att vi satsade så mycket på försvaret? Låter ju logiskt :)

 

/E

Link to comment
Share on other sites

Hmmm.... Undrar varför landnings och startbanorna på F16 är byggda för att kunna ta emot B52:or? :)

Det finns mycket som var hemligt.

 

Alla SAS plan hade mobiliserats och tillhört försvaret vid krig, kanske banorna på F-16 var till för SAS jumbojets med stolarna bortmonterade och med bombräls för 150 kilos bomber, fina bombmattor. :D

Link to comment
Share on other sites

Lt payne

 

Det finns en viss skillnad i det vi brukar tala om när det gäller förhållandet Sverige-Västmakterna under Kalla kriget och det Ekéus säger.

 

Det vi vetat om hela tiden är att Sverige samarbetet på en rad områden med väst, t.ex. signalspaning. Vi har också vetat om att vi förväntade oss hjälp från väst om vi skulle råka illa ut och att vi kunde få sådan hjälp under vissa förutsättningar .

 

Det Ekéus nu säger är att den amerikanska presidenten formaliserade en säkerhetsgaranti rörande Sverige. Detta är på en helt annan nivå än något jag har hört tidigare. Dels för att det är på den högsta politiska nivån och dels för att det är en garanti. Säkerhetsgarantier delas inte ut lättvindigt.

 

Det här bygger helt på det jag läst i tidningarna. Man får väl ta och läsa rapporten innan man säger för mycket.

Link to comment
Share on other sites

Jag tror att mycket av det som tas upp i rapporten stämmer, men precis som Carl Bildt med flera tidigare har påpekat så borde tomten Ekéus aldrig ha fått utredningsuppdraget i fråga. Dennes kopplingar gör honom direkt olämplig och vissa avsnitt i hans rapporter har verkligen luktat beställningsjobb. Därför bör man nog ta vissa saker med en nypa salt.

Link to comment
Share on other sites

Angående landningsbanorna:

 

Om överenskommelser har gjorts på basis av "tysta överenskommelser" är det naturligtvis ganska lätt att i efterhand säga att dessa överenskommelser aldrig har ägt rum. Detta är ju själva grejen med tysta överenskommelser - förnekelsegrund.

Link to comment
Share on other sites

Haegg:

TV4 gjorde precis samma "scoop" för sisådär 10 år sedan. Där man tog upp samma säkerhetsgarantier och en del konkreta fakta, b.la de breddade/förlängda landningsbanorna här och var i Sverige som var redo att ta emot NATO-flyg, att amerikanska befäl (kanske även övrig NATO-befäl) titt som tätt övade med di svenske nere i bergrummen under STRIL-60 osv. (Har inslaget inspelat på VHS)

 

Liknande "nyheter" brukar väl komma upp med några års mellanrum, samma innehåll ny förpackning...

Link to comment
Share on other sites

Maskirovka

 

Nu har jag inte läst Ekéus rapport ännu så inläggen baseras som jag sa tidigare på vad som framkommit i tidningar. Som jag förstått det har komissionen hittat dokument som leder till presidenten rörande säkerhetsgarantier. Om det stämmer är det det första beviset jag sett som handlar om garantier och den högsta politiska ledningen.

 

Jag har nog inte sett den dokumentären du hänvisar till. Visar de verkligen fram bevis av samma dignitet? TV4 själva hävdar att ett dokumentet var okänt och ger en helt annan dignitet åt den amerikanska hjälpen.

Link to comment
Share on other sites

Det intrycket jag fick efter TV4:s 18:30-sändning var att det rörde sig om något internt och halvhemligt policydokument för USA:s utrikesdepartement. Mitt intryck var att det inte rörde sig om några "garantier" utan en uttalad handlingslinje vid en viss typ av händelser.

 

Som sagts tidigare i denna tråd - inget nytt under solen.

Link to comment
Share on other sites

Haegg:

Jag ska kolla på mitt videoband igen. Det var förresten ingen dokumentär utan ett vanligt sensationlystet inslag som det senaste var.

 

Sedan kanske man inte behöver läsa herr Ekeus rapport till minsta detalj. Varje förnuftig svensk fattar ju att Sverige var ett NATO-land ifall H-Et hade brakat lös (dvs 3:e världskrig). Inte fan hade vi ställt oss på kommunisternas sida när dom anföll oss inte. Detta innebär oxå såklart att vi hade garantier av USA och hade förberett oss ( i det tysta) för att så snart som möjligt ta emot NATO i en krissituation.

 

 

Jag har hört att vi t.om lagrade speciellt drivmedel för NATO-flyg på vissa baser. (Jag trodde all stridsflyg använde samma bränsle men jag vet inte)

Link to comment
Share on other sites

Maskirovka

 

Jag kan hålla med dig att på vilken sida Sverige skulle hamnat i ett eventuellt krig mellan blocken där inte vi hade kunnat hålla oss utanför var klart för de flesta. För vetenskapen räcker det dock inte med att tro eller referera till vad någon officer sa när man gjorde lumpen. Det behövs något mer konkret. Det är här som dokument av det aktuella slaget kommer in. Men som sagt det raserar nog inte någons världsbild. Det snarare stärker det vi alltid trott, anat eller vetat.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
  • 3 weeks later...
Hmmm.... Undrar varför landnings och startbanorna på F16 är byggda för att kunna ta emot B52:or? :rolleyes:

Det finns mycket som var hemligt.

 

Alla SAS plan hade mobiliserats och tillhört försvaret vid krig, kanske banorna på F-16 var till för SAS jumbojets med stolarna bortmonterade och med bombräls för 150 kilos bomber, fina bombmattor. :)

Lägga bombmattor med SAS jumbojets, visst jag kan ha fel men det låter ju inte direkt realistiskt :Malaj: .

Link to comment
Share on other sites

"USA var berett att stödja Sverige militärt om Sovjetunionen skulle anfalla.

Denna tidigare okända riktlinje gällde från 1962 och troligen i närmare 20 år."

 

Ehhh, "okänd"? Okänd för vem då? Artikelförfattaren, eller? Det har varit till allmän kännedom så länge jag kan minnas. Självklart inte officiellt uttalat. Men det måste ligga viss del av sanning i att "alla" säger/sa att USA inte skulle låta Sovjet ta Sverige helt utan vidare.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

1960, formulerade USA:s nationella säkerhetsråd, under president Eisenhowers ordförandeskap, en säkerhetsgaranti för Sverige. I händelse av en sovjetisk aggression mot Sverige skulle USA med militära medel understödja Sveriges försvar. De två Nato-medlemmarna Norge och Danmark fick samtidigt ett kraftigt utökat militärt stöd. Den norska örlogsflottan förstärktes med 56 fartyg. Även Danmark fick nya fartyg till sin flotta. Ett kommando med uppgift att spärra Östersjöutloppen bildades 1961. Kommandot stod under danskt befäl, men hade ett betydande inslag av amerikansk personal.

 

Att Sverige hade fått en militär säkerhetsgaranti av USA förblev okänt ända fram till 1994, då Neutralitetspolitikkommis-sionen i sin rapport presenterade bevis på att så hade varit fallet. Något motiv varför USA hade utfärdat denna generösa garanti kunde dock inte kommissionen finna. Trots att kommissionen kände till Polarisubåtarna insåg den inte hur nära Sveriges kuster de måste komma för att robotarna skulle kunna nå sina mål. Sveriges militärattachéer i Washington hade i sina rapporter angivit att ubåtarna opererade i Atlanten, så från den källan kom inga indikationer.

http://www.foi.se/FOI/templates/Page____3941.aspx

 

 

Vad tror ni, är denna säkerhetsgaranti ännu aktiv och i så fall varför det?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...