Jump to content

SEP - Splitterskyddad EnhetsPlattform


karon

Recommended Posts

Jag fårstår inte heller det här med att ersätta lastbilarna? SEP bör väl enbart ersätta PBV302, PBV401 och möjligtvis i viss mån BV206. Galten, GW, 203an och 180an får väl ses som ersättarna till TGB serien och skalman som huvudsakliga ersättaren till BV206.

 

Nej, alltså SEP´n kommer inte ersätta lastbilar, utan andra bandgående fordon.

Vad jag ville visa var att man kan inte sätta in civila lastilar i den roll som SEP och diverse bandvagnar har/kommer att ha.

 

Lastbilar har redan sin roll, logistik, de kommer alltid att vara kvar.

Man monterar ju hellre på en ARTHUR radar på en SEP än en Scania, då radarnvagnen kanske behöver passera myrmark för att nå sin placering.

 

nbv.bv3091.jpg

Ingen lastbil hänger på här...

 

nbv-bv3092.jpg

SEP´ns framtida uppgifter?

Edited by Spett och slägga
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 360
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

@dxl:

Om du kollar Armada International 5/2005, ”From A to B, ASAP”, så verkar lärdomen från Irak handla om ballistiskt skydd, minskydd, kulsprutor och eskort för lastbilarna. Vad är alternativet? Att köpa 10 000-tals SEP med bränslemodul? Se min räkneövning ovan – 6,5 SEP fraktar lika mycket som en lastbil med släp (20-fots-containrar), och kostar åtminstone 130 miljoner kr, jämfört med lastbilens 3 miljoner.

 

@Mats:

(Jag orkar inte citera. Förlåt.)

 

- Roller som granatkastare och sjukvårdstransport är enligt min uppfattning lika beroende av hotbildsnivån som andra fordon: Om nivån är väldigt hög, använd HAPC. Om den är låg, använd pansrad jeep (se tidigare inlägg).

 

- Hur många fordon har trosstroppen på skyttekompaniet i Liberia? Om det rörde sig om underhåll till en eller flera mekaniserade bataljoner, skulle det då vara försvarbart att köra allt/det mesta på SEP?

 

- Transporter: några C17 och någon SeaCat (transportfärja, katamaran), i nordisk samverkan, borde kunna hantera det mesta.

 

- Även gerillarörelser i Afrika lär sig väl? De borde kunna ta åt sig kunskaper från Irak, de också. Utgångspunkten för svenska förband kan ju inte heller vara att man bara sätts in mot gerillaförband i avsaknad av både förändringsförmåga och IEDs/minor.

 

- Du medger att lastbilar behövs för drivmedelstransporter – det är ju å andra sidan det allra största behovet för mekaniserade förband…

 

- ”Allt annat lika” syftade inte på att tunga och lätta pansarfordon kostar lika mycket och drar lika mycket bränsle. Det är stora skillnader, här och på andra punkter. Jag menade: ”om man bortser från alla andra skillnader, har lättare fordon större framkomlighet än tyngre”.

 

- Det är tyska Puma jag syftar på. Puma väger 29,4-43 ton, beroende på skyddsnivå. Och om 30 ton är tillräckligt för att skydda mot IEDs, minor och RPG7, så är det naturligtvis utmärkt. Jag har ingen särskild fetisch som kräver att ett fordon väger minst 40 ton för att duga. Det är skyddet jag är intresserad av, och hittills har det betytt tunga fordon.

Link to comment
Share on other sites

SEP SKALL _INTE_ ersätta lastbilar. Utan SEP skall som det står ovan ersätta uppfifter som bv206, 308, 302,401 och 501 har haft. SEP lastar betydligt mycket mer än en bv. och SEP är ett bra fordon att ha som grundfordon eftersom det går att anpassa väldigt mycket till de uppgifter de har. Så UH-fordon på Komp-nivå är det perfekt. Men även till personaltransporter i miljöer där splitterskydd krävs. Exempelvis UH, Arthur, Sjv. Men även för Pi, SÄK förband osv kommer att få god nytta av SEP, och kanske även Jägarförband (typ K4) kan få använding av SEP pga den låga ljudnivån låg värmesignatur.

 

SEP är ett bra fordon och jag hoppas att FM tillförs SEP snabbt!

 

För hur många fordon finns det i dagsläget som är splitterskyddade och har god framkommlighet inom FM, samt kan ta närmare 6tons last? samt går att förflytta med en herca?

 

sedan att bandversion går att plåga upp i 90km/h är bara positivt. Små, snabba lättmanöverade fordon är bra att ha. Med full last är farter 80km+ inte något problem. SEP har betydligt bättre accelrationsförmåga och topfart än cv90. hjulversionen går att plåga upp i 110km/h fullastad strax under 100km/h. Så detta fordon kan användas till lätt infanteri oxå.

 

Personligen är jag grymt positvit inställd till SEP. Tänk ifall förläggningsplats blir anfallen, bara ut och köra iväg med eldrift. Snabbt, enkelt och låg värmesignatur. Inte något som är lika enkelt med exempelvis cv90...

Edited by Fk Satan
Link to comment
Share on other sites

@johanp:

 

Jag tror fortfarande att det vore idealt ur skydds-, utbildnings- och reservdelssynpunkt att ha stridsfordon, pbv och stridsvagnar/kanonvagnar (m fl) baserade på samma tunga chassi (igen, se Israel).

 

@Erik_G

Ja, pbv och lastbilar är olika saker. Därför har jag svårt att se SEP som ersättare för lastbilar, annat än under väldigt speciella omständigheter. Och därmed tycker jag inte det är försvarbart att anskaffa ett fordon för dessa omständigheter (se diskussionen ovan).

 

SEP är inte tänkt att ersätta lastbilar, om man inte tänker sig att man använder lastbilar på ett "felaktigt" sätt och däför vill ersätta dem med ett mer ändamålsenligt fordon. Så som skedde med t.ex Pbv 401 och Tgb 20. Pbv 401 är ett mer ändamålsenligt fordon när det gäller att transportera infanteri skyddat från splitter och finkalibervapen över stock och sten än Tgb 20.

 

SEP är ju en modernare, mer flexibel fordonsplattform att bygga olika typer av vapensystem på än MT-LB.

 

Visst vore det trevligt om vi istället kunde ha stridsfordon byggda på våda gamla Strv 121 chassin eller liknande, men det hade ju fortfarande inte löst problemet SEP är tänkt at lösa. Jag ser HAPC mer som en spjutspetsresurs som stridsvagnarna, medan SEP, Patgb och andra liknande fordon är tänkta mer till en understödjande funktion.

Bara för att man KAN slå ut en stridsvagn med ett pansarskott betyder ju inte det att vi därför kan skita att skydda trupperna bara därför att "det inte går". Jag tror att de som blev utsatta för granatbeskjutning och kulspruteeld på balkan var jäkligt glada över att de satt i en Sisu eller pebba, och inte i en tgb 20.

Att ersätta pebbor och patgb med HAPC är nog lite väl dyrt, inte ens israel har ju ersatt alla Zeldas med Achzariter. Den högre hastigheten hos SISU's och andra hjulgående stridsfordon kommer ju dessutom väl till pass då man måste eskortera de stackars oskyddade lastbilarna. Visst skulle man kunna köra med guntrucks som i viet nam eller som amerikanarna i irak, men det är nog inte den bästa lösningen. Åter igen, kolla upp antalet fabrikstillverkade guntrucks..

 

/E

Link to comment
Share on other sites

- Roller som granatkastare och sjukvårdstransport är enligt min uppfattning lika beroende av hotbildsnivån som andra fordon: Om nivån är väldigt hög, använd HAPC. Om den är låg, använd pansrad jeep (se tidigare inlägg).

 

I den bästa av världar så hade vi haft råd med tunga funktionsfordon och vi hade säkert bytt Strf 9040 mot ett fordon med skydd motsvarande CV9035 Mk.III/Puma också. Men nu har vi tyvärr inte råd.

 

- Hur många fordon har trosstroppen på skyttekompaniet i Liberia? Om det rörde sig om underhåll till en eller flera mekaniserade bataljoner, skulle det då vara försvarbart att köra allt/det mesta på SEP?

 

Det kommer jag inte ihåg på rak arm. Men ett antal av varje, 124, 203 och 309. Ingen av dem optimerad för att hänga med ett Strf 90-kompani i svängarna annat än på väg (där 309 blir lite av en begränsning).

 

- Transporter: några C17 och någon SeaCat (transportfärja, katamaran), i nordisk samverkan, borde kunna hantera det mesta.

 

Ja, det vore fint men kommer det hända? Jag tror inte på konceptet att lyfta in en bataljon med flyg för att direkt börja lösa uppgifter. Vi har inte så bråttom att vi kan kompromissa så med force-protection om inte situationen är väldigt akut (motsvarande Rwanda) enligt min mening.

 

- Även gerillarörelser i Afrika lär sig väl? De borde kunna ta åt sig kunskaper från Irak, de också. Utgångspunkten för svenska förband kan ju inte heller vara att man bara sätts in mot gerillaförband i avsaknad av både förändringsförmåga och IEDs/minor.

 

Nej, utgångspunkten tycker jag ska vara att man tänker sig strid mot en mekaniserad fiende. För det är det svåraste man kan möta och det är en förmåga vi måste bevara. Jag ser helst att vi inte ger oss in i lågintensitetskonflikt mot en målmedveten gerilla. Det verkar sällan sluta väl för någon.

 

- Du medger att lastbilar behövs för drivmedelstransporter – det är ju å andra sidan det allra största behovet för mekaniserade förband…

 

Precis, men min strävan är att minimera antalet lastbilar för ett skyttekompani som måste ta sig fram på vägar som du ser i Spett och släggas bild. Där fick Strf 9040 tankas med dunk...

 

- Det är tyska Puma jag syftar på. Puma väger 29,4-43 ton, beroende på skyddsnivå. Och om 30 ton är tillräckligt för att skydda mot IEDs, minor och RPG7, så är det naturligtvis utmärkt. Jag har ingen särskild fetisch som kräver att ett fordon väger minst 40 ton för att duga. Det är skyddet jag är intresserad av, och hittills har det betytt tunga fordon.

 

Ja, den verkar tveklöst bättre skyddad än både SEP och Strf 9040 i alla varianter. Men det är ett fordon som ska motsvara Strf 9040 och är inte tänkt att finnas som funktionsfordon vad jag kan se, så SEP och Puma ska inte jämföras. Utan Puma kommer dra med sig en stridstross av gamla M113 och lastbilar och i framtiden Boxer. Jämför SEP med Boxer MRAV och inte med Puma.

 

EDIT: Förtydligande i sista stycket.

Edited by Mats
Link to comment
Share on other sites

SEP är ett bra fordon och jag hoppas att FM tillförs SEP snabbt!

 

Personligen är jag grymt positvit inställd till SEP. Tänk ifall förläggningsplats blir anfallen, bara ut och köra iväg med eldrift. Snabbt, enkelt och låg värmesignatur. Inte något som är lika enkelt med exempelvis cv90...

 

Vi är helt överens!! :)

Link to comment
Share on other sites

En jämförelse mellan dagens lätta och medeltunga pansarfordon:

Galten väger 6,7 ton lastad, tar 1 + 4 personer, skyddar mot 7,62 mm, kostar 2,2 Mkr styck (FMV, Alvis)

En Patgb 203 väger 22,5 ton, 3 + 7 personer, skyddar mot 12,7 mm AP, kostar 5,7 Mkr styck (SoldF)

Tre Galtar tar alltså 15 soldater, väger 20 ton och kostar 6,6 Mkr

Igen: Vad gör en Patgb 203/SEP-W så mycket bättre än tre Galtar (kanske några i pick-up-utförande i framtiden)?

 

Jag förstår behovet av ett bandgående lastfordon (där skyddade lastbilar inte duger). Däremot tror jag fortfarande att det blir väl dyrt för Sverige att anskaffa SEP-T. Jag köper det om Storbritannien väljer SEP i FRES-projektet. Mina invändningar gäller alltså den hjulgående versionen, men framförallt skyddsnivån.

 

@Erik_G:

Vem vill strunta i skyddet? Skyddade lastbilar och pansarbandvagnar > 40 ton är väl knappast att "skita i att skydda trupperna"? Säkert var soldaterna på Balkan glada för pbv. Förmodligen hade de varit ännu gladare för stridsvagnar och HAPC.

 

@Mats:

Jag tror inte heller att Sverige behöver rycka ut så snabbt, med begränsat skydd som följd. Då borde vi också kunna nöja oss med fartygstransporter i högre utsträckning.

 

Är strid mot en annan mekaniserad fiende verkligen det svåraste? USA slog Irak snabbt i två konventionella konflikter, men är inte i närheten av seger i den lågintensiva konflikten som varat i 2,5 år och krävt över 2000 amerikanska soldaters liv. Idag, och under lång tid framöver, tror jag att Sverige kommer att delta i olika slags lågintensiva konflikter, ofta i urbana miljöer (för att det är där fler och fler människor bor, och det är den miljön som ger fienderna i sådana konflikter störst fördel – de går inte att undvika).

 

Därför saknar jag också lite diskussion kring miljö och insatser som SEP ska användas i. I dagens konflikter finns inga frontlinjer, som man kan ha lätt skyddade fordon bakom. Det är då svårt att se vitsen med SEPs skyddsnivå; för tung för lugna områden, för lätt för oroliga områden (ursäkta tjatet). Den här skyddsnivån, ”mittemellan”, har förmodligen fått en sådan spridning för att det är relativt billiga patrullfordon, enklare att köra och underhålla: Inga lärdomar från Israel. USA bygger Stryker och FCS, sedan kom Irak… Och stridsvagnen var inte död (igen), pansarskydd visade sig viktigt (igen) och totalt informationsöverläge misslyckades. Om jag ska spekulera om framtiden tror jag att utvecklingen av passivt skydd kommer att drivas på (inkapslade keramer), och att många länder seriöst kommer att överväga nyttan av medeltunga pansarfordon.

 

Och så till priset. Visst är det dyrt med HAPC. Men det är det även att utveckla och köpa 500 SEP. En budgetlösning kunde vara att modifiera tillräckligt med Strf90 och Strv121 för en/två bataljoner.

Link to comment
Share on other sites

Men städerna togs ju främst av stridsvagnar, som körde först (eftersom man inte visste var fienden befann sig), med stridsfordon något efter. Här förstår jag inte riktigt argumentet från Irak: om gatorna höll för Abrams, borde de ju också hålla för stridsfordon i samma viktklass. Kan man transportera och använda Abrams, borde man också kunna ha tunga stridsfordon med automatkanon, kulsprutor och robotar.

Det finns ställen i Stockholm där strv 122 inte kan köra för att den är för tung. Så bara för att Abrams kunde köra på vissa ställen i Bagdad innebär det inte att man alltid kan komma fram med fordon i 70-tonsklassen.

Det vore intressant att få reda på vilka begränsningar amerikaner och israeler upplevt i praktiken vad gäller tunga pansarfordon. Är begränsningarna så stora?

Ja, USA har upplevt begränsningar vad gäller tunga pansarfordon. De begränsningarna stavas logistik. Fundera lite på hur lång tid det tog för USA att ladda upp inför de båda Irakkrigen. Precis samma problem kommer vi att ha när vi ska röra oss utomlands. Om vi däremot bara skulle sätta in NBG i Östergötland så skulle vi kunna bygga vagnar som Israel. De har en helt annan situation än både Sverige och USA och kan därför ha helt andra prioriteringar.

Jag tror fortfarande att det vore idealt ur skydds-, utbildnings- och reservdelssynpunkt att ha stridsfordon, pbv och stridsvagnar/kanonvagnar (m fl) baserade på samma tunga chassi (igen, se Israel).

Kanske det. Men ur ekonomisk och transportsynpunkt så är det inte genomförbart.

- Roller som granatkastare och sjukvårdstransport är enligt min uppfattning lika beroende av hotbildsnivån som andra fordon: Om nivån är väldigt hög, använd HAPC. Om den är låg, använd pansrad jeep (se tidigare inlägg).

Menar du alltså att vi ska skaffa dubbla uppsättningar av alla fordon? Fundera lite på ekonomin i detta...

- Även gerillarörelser i Afrika lär sig väl? De borde kunna ta åt sig kunskaper från Irak, de också. Utgångspunkten för svenska förband kan ju inte heller vara att man bara sätts in mot gerillaförband i avsaknad av både förändringsförmåga och IEDs/minor.

Det är omöjligt att bygga fordon som är skyddade mot IED/minor. Det är helt enkelt för lätt för motståndaren att öka laddningen. Det är dock ingen anledning att helt avstå från skydd mot mindre farliga vapen. Bättre splitterskydd än inget skydd, annars är man sårbar mot allt.

- Du medger att lastbilar behövs för drivmedelstransporter – det är ju å andra sidan det allra största behovet för mekaniserade förband…

Det är stor skillnad på underhållsförband och trossförband vad det gäller behov av splitterskydd m m. Att underhållskompaniet använder lastbilar betyder inte att det är en lämplig lösning för trosskompaniet.

En jämförelse mellan dagens lätta och medeltunga pansarfordon:

Galten väger 6,7 ton lastad, tar 1 + 4 personer, skyddar mot 7,62 mm, kostar 2,2 Mkr styck (FMV, Alvis)

En Patgb 203 väger 22,5 ton, 3 + 7 personer, skyddar mot 12,7 mm AP, kostar 5,7 Mkr styck (SoldF)

Tre Galtar tar alltså 15 soldater, väger 20 ton och kostar 6,6 Mkr

Igen: Vad gör en Patgb 203/SEP-W så mycket bättre än tre Galtar (kanske några i pick-up-utförande i framtiden)?

Den behöver mindre underhåll, den behöver färre förare, den är mer flexibel eftersom dess lastutrymme är större.

Är strid mot en annan mekaniserad fiende verkligen det svåraste?

Ja, det är det. Att USA slog Irak så snabbt berodde på att det var en enorm skillnad mellan dem teknologiskt, utbildningsmässigt m m. Detta är inte det normala, utan ett undantag.

I dagens konflikter finns inga frontlinjer, som man kan ha lätt skyddade fordon bakom. Det är då svårt att se vitsen med SEPs skyddsnivå; för tung för lugna områden, för lätt för oroliga områden (ursäkta tjatet). Den här skyddsnivån, ”mittemellan”, har förmodligen fått en sådan spridning för att det är relativt billiga patrullfordon, enklare att köra och underhålla: Inga lärdomar från Israel.

Lärdomen från Israel är att de fortfarande använder M113... Deras berömda HAPCer är en liten del av deras fordonspark. Inte ens Israel, som satsar oerhört mycket mer på sitt försvar än Sverige och som befinner sig i konflikt, har råd med att bara använda HAPCer. Dessutom har de som sagt helt andra geografiska förutsättningar än vad vi har.

Link to comment
Share on other sites

strv kan köras på de största gatorna(http://www.vv.se/filer/publikationer/lastalagligt.pdf se s4,10&11, finns inte överdrivet mkt BK1vägar i en stad, visst detta är freds bestämmelser men ändå, minns även dubbel eken i malmö där strv hade tydliga restriktioner om vägval) men inte på vanliga stadsgator, en strv kan skjuta ut andra strv, och mindre fordon såklart, på visst avstånd och har ju ksp som man kan bekämpa trupp med, men inte speciellt mkt bättre än vad en enda soldat hade kunnat göra utan att kosta en helvetes massa kosing.

 

strf kan bekämpa andra strf på visst avstånd, större trupper(samlad grupp och uppåt) på visst avstånd med akan eller enskilda och grupp med ksp och tar sig fram på ~90% av vägar. får med sig ~6 soldater.

 

pbv/sep däremot kan verka mot trupp(alla typer av grupperingar), pbv och strf på alla avstånd som kan inträffa i en stad, tar sig fram i princip överallt(~99%), får med sig minst 8 soldater.

 

undrar vad som tar en stad egentligen, det är ju knappast nån pansarvagn över huvudtaget utan de soldater som gör avsittning och kan genomsöka/rensa alla byggnader, pansar är ett sätt att skydda dessa soldater så de kan komma fram dit de ska samt ge dem understöd med lagom kraftiga vapen på platsen (sällan försvarbart att skjuta 120mm spräng in ett hus som man vill genomsöka och i de fallen så hade lättartilleri varit vettigare)

 

mina förhoppningar på en stridande SEP är iaf 8soldater, akan(20 eller helst 30mm, naturligtvis med 7,62 ksp som hjälpvapen), en fronmonterad grsp(typ där 302an har sin akan) samt pvrb(typ strf9056) detta är ett recept som skulle kunna slå ut all form av fi. vara mkt kostnadseffektivt samt kan göra det den är till för - förflytta fotfolket. Det fantastiska är att samma fordon kan åka hem på service efter ett tag och komma tillbaka när läget har lugnat ner sig och då som mer anpassat för fredsbevarande istället eller kanske som ngt funktionsfordon.

Edited by johanp
Link to comment
Share on other sites

En jämförelse mellan dagens lätta och medeltunga pansarfordon:

Galten väger 6,7 ton lastad, tar 1 + 4 personer, skyddar mot 7,62 mm, kostar 2,2 Mkr styck (FMV, Alvis)

En Patgb 203 väger 22,5 ton, 3 + 7 personer, skyddar mot 12,7 mm AP, kostar 5,7 Mkr styck (SoldF)

Tre Galtar tar alltså 15 soldater, väger 20 ton och kostar 6,6 Mkr

Igen: Vad gör en Patgb 203/SEP-W så mycket bättre än tre Galtar (kanske några i pick-up-utförande i framtiden)?

 

Jag förstår behovet av ett bandgående lastfordon (där skyddade lastbilar inte duger). Däremot tror jag fortfarande att det blir väl dyrt för Sverige att anskaffa SEP-T. Jag köper det om Storbritannien väljer SEP i FRES-projektet. Mina invändningar gäller alltså den hjulgående versionen, men framförallt skyddsnivån.

 

@Erik_G:

Vem vill strunta i skyddet? Skyddade lastbilar och pansarbandvagnar > 40 ton är väl knappast att "skita i att skydda trupperna"? Säkert var soldaterna på Balkan glada för pbv. Förmodligen hade de varit ännu gladare för stridsvagnar och HAPC.

 

Galten i all ära, men den är fortfarande en jeep. Det kanske vore trevligare med lite mer eldkraft?

Dessutom är väl skydd mot 12,5 lite trevligare än 7,62, eller hur? Var det inte du som förespråkade hapc tillochmed?

 

De hade säkert varit glada över hapc på balkan, tills dess de kom fram till ett vägavsnitt som inte kan bära 40+ ton eller vad en hapc kan tänkas väga. Alla fordon är kompromisser, från galten till strv 122. frågan är bara vilka egenskaper man vill prioritera i de olika rollerna. hapc, apc, minskyddade jeepar, alla fyller de ju sina nischer. Vill man ha ett helikoptertransporterbart, litet, smidigt fordon med så hög skyddsnivå som är möjligt, men med de tidigare kriterierna uppfyllda, ja då har man valt fel om man valde hapc. Vill man kunna anfalla en tungt beväpnad, nedgrävd fiende med ett minumum av förluster vore det kanske dumt att komma dragandes med galten. Det fordon som kompromissar mest och är mest allround är givetvis de forson som hamnar mitt emellan jeepen och hapcn, vilket torde vara någon form av band eller hjulgående apc.

 

Att bara ha ett gäng hapc och sedan satsa på jeepar verkar inte så genomtänkt. Det är som att bara ha jättesmå och jättestora skruvmejslar. Visst behöver man båda, men i de flesta fallen funkar är det mellanstora skruvar man behöver skruva, och då fungerar de små eller stora mindre bra. Alla killar som på ett eller annat sätt tvingas vara händiga vet hur irriterande det är när man int ehar rätt verktyg. Hand upp alla som sabbat en skruv genom att fuska med fel skruvmejsel?

:)

 

/E

Link to comment
Share on other sites

@Erik_G

Här sabbas naturligtvis inga skruvar genom att fuska med fel skruvmejsel.

 

Den poäng som jag försökt föra fram i inläggen här (hittills utan effekt), är att utrymmet mellan Galten och Namera/Puma (med tyngsta tilläggspansaret) inte är så stort som man kan tro när man tittar på pris, vikt och logistik – ur aspekten skydd. De fiender som Sverige idag möter använder antingen AK47 och andra handelvapen, eller IEDs, minor och RPG7. Dessutom förekommer tunga kulsprutor på pick-uper och något 40-50-årigt pansarfordon i undantagsfall (men dessa fordon är lättare att upptäcka och slå ut på håll). Detta är grunden till min kanske svart-vita syn på skydd, men, igen, det är så konflikter vanligen har sett ut de senaste 15 åren.

 

Apropå pris sägs en Namera kosta 750 000 US$. Hur många SEP får man för det? En fjärdedels? Mellanskillnaden i pris kan med fördel spenderas på bränsle och reservdelar, och då har man ett bra skydd också.

 

@johanp:

"en strv kan skjuta ut andra strv, och mindre fordon såklart, på visst avstånd och har ju ksp som man kan bekämpa trupp med, men inte speciellt mkt bättre än vad en enda soldat hade kunnat göra utan att kosta en helvetes massa kosing."

Kanske någon stridsvagnsälskare på forumet känner sig sårad?

Jag tror städer tas av några tunga stridsvagnar, i kombination med fler välskyddade HAPC som bär mycket infanteri. En av de många fördelarna med tunga stridsfordon, upptäckt av USA när de gick in i Bagdad, är att man kan skicka fram dem litet i taget när man inte vet var fienden finns. Fienden öppnade eld och blev ihjälskjutna, utan att soldaterna i stridsvagnarna tog skada. Däremot tror jag, precis som du, att 12 cm spränggranater som standardsvar är lite överdrivet. Men om du har ett mångsidigt sammansatt kompani, med några stridsvagnar och ett antal HAPC med mycket infanterister (med alltifrån ksp till prickskyttegevär och vapen med graderad verkan), så har du en ganska bred verktygslåda. Dessutom bra skydd av soldater…

 

Visst är det ett problem att inte stridsvagnar och HAPC tar sig fram ”överallt”. Då ställs man inför valet att använda lättare pansarfordon och riskera förluster från början, eller att ha ett mer begränsat antal vägar att rycka fram på (igen, se USA:s vändor in i Bagdad våren 2003, när de körde i hög fart längs avenyer med Abramsvagnar).

Link to comment
Share on other sites

Guest Triggerpuller

Jag ser lite skeptiskt på hela SEP. Precis som Mats säger så ser inte heller jag nån högfrekvent situation där man behöver fler rollmoduler än bärare.

 

Och eftersom FM avser utrusta 2 Mekskyttebataljoner med enbart SEP får man väl utgå från att de inte enbart kommer att användas som funktionsfordon utan även som lätta stridsfordon.

 

Sedan innebär utformningen av eventuellt köp av SEP till att vi i vissa bataljoner kommer att ha 3 olika stridsfordonsfamiljer. Är detta verkligen rimligt?

 

Jag ser det som mer rimligt att differentiera armén med tunga, medeltunga och lätta förband för att kunna välja ambitionsnivå kontra logistik, konfliktnivå, terräng, tidsförhållanden etc. Dvs att kraftsamla fömågor och materiel till olika förbandstyper men ändå behålla ett mått av möjlighet till Task Organizing m.m.

 

Varför skall vi köpa nya bandgående funktionsfordon när vi kommer att ha tonvis med Strf 90-chassin som med små medel och små modifieringar lätt kan fylla rollerna som innehafts av äldre fordon. Tycker själv att vi skall strunta i att anskaffa SEP-T och bara fokusera på att modda Strf 90 för hälften av armén och köpa SEP-W/AMV/Piranha IV till andra halvan samt några vagnar till FV och ev AMF. Därutöver skall vi köpa Protected Carriers i form av Galtar samt splitterskyddade lastbilar för logistik. Ev ett litet, litet antal SEP-T... Om nu britterna köper dem till FRES vill säga.

Link to comment
Share on other sites

@Erik_G

Här sabbas naturligtvis inga skruvar genom att fuska med fel skruvmejsel.

 

Den poäng som jag försökt föra fram i inläggen här (hittills utan effekt), är att utrymmet mellan Galten och Namera/Puma (med tyngsta tilläggspansaret) inte är så stort som man kan tro när man tittar på pris, vikt och logistik – ur aspekten skydd. De fiender som Sverige idag möter använder antingen AK47 och andra handelvapen, eller IEDs, minor och RPG7. Dessutom förekommer tunga kulsprutor på pick-uper och något 40-50-årigt pansarfordon i undantagsfall (men dessa fordon är lättare att upptäcka och slå ut på håll). Detta är grunden till min kanske svart-vita syn på skydd, men, igen, det är så konflikter vanligen har sett ut de senaste 15 åren.

 

Jag tror jag förstår hur du menar, men jag håller inte med dig.

Skillanden i skydd kanske inte verkar så ohemult mycket, men fordon som galten är egentligen så påpälsade som de rimligtvis kan bli utan att börja ramla sönder och utan att köra fast i minsta lerpöl. Vagnar som SEP har ju potential att uppgraderas.

Skillnaderna i skydd är kanske påpappret inte så stora, men 7,62 är 7,62 och 12,5 är 12,5.. gissa vilket val jag skulle välja, om jag blev tvungen?

Sen har vi ju funktionen vapenplattform. En pebba är ju stabilare och mer lämpad som vapenplattform än en jeep. Men visst, det finns ju en del fördelar med att ha flera små fordon, och de kan man ju tillämpa i argumentationen apc kontra hapc lika gärna.

 

När det gäller priser på vapensystem så är det nog inte lönt att diskutera, då det ligger en del politik inblandat. Sen har vi ju standardskälen att köpa svensk, staten får tillbaka på skatter etc...bla bla..

Att handla av just israel kan vara känsligt dessutom.

 

Vad infanteriet i bollhavet har med sig spelar mindre roll, i den mån de kan strida uppsuttet är det ak och ksp som gäller. Har svårt att tro att psg och grg kan användas effektivt i någon form av apc/hapc. I den mån det finns skottgluggar är de anpassade efter ak. I avsutten strid har skyttegruppen med sig det de alltid haft med sig, det gör ju varken från eller till om de hade galt, sisu eller achzarit med sig. Möjligen kan de glädja sig åt lite mer fajerpauer från sisun om den är utrustad med 20mm akan, kontra ksp och tksp. hapc är inte nödvändigtvis rymligare än vanliga apcer, achzarit, som är byggd på T55 chassi, där har man ju i stort sett T-55 stridsutrymme att hålla sig till, och det är inte direkt mycket plats. Skulle anta att en strf 90 absolut inte är trängre. Problemet är ju inte att soldaterna ska få med sig sin personliga utrustning och gruppens utrustning. Det kan man ju lösa med allalaternativen. Problemet är ju att ta sig fram på det för stunden bästa sätt.

 

Apropå 120mm pansarspräng mot mjuka mål.. kanske inte så effektivt, men det är därför som de utvecklat canister-projektilen.. hagel för stridsvagnskanon om man så vill..

 

 

/E

Link to comment
Share on other sites

Vi har redan ett suveränt system för transporter på dåligt underlag i form av Dumpers med sidlastare. Detta system torde ha stora utvecklingsmöjligheter tex bepansrad hytt mm.

 

Dessa kan sägas vara hyllvara då de befintliga till 100% består av civila delar. dessutom har jag för mig att de har en växlingsram ilket gör att de kan ställas om till annan funktion snabbt..

 

Är det ingen på forumet som sett dem i aktion? Jag tror att ett par fanns på balkan och räddade situationen där men jag kan ha fel.

Link to comment
Share on other sites

@Triggerpuller:

Jag håller med om att börja modifiera Stridsfordon 90, till HAPC, kanske till och med som containerbärare i kritiska situationer. Andra kan kvarstå som stridsfordon, men då med mycket tilläggspansar (och kanske utbytt torn, mot ett litet obemannat med 30 mm kanon – borde ge mer plats för infanteri).

 

@Stella-Polaris:

Skyddad dumper (förutom skyddade lastbilar och jeepar) är också en god idé.

 

@Erik_G:

Visst har man hellre skydd mot 12,7 mm än 7,62. Men – det jag tjatat om i ett antal inlägg är att om det finns tunga kulsprutor hos motståndaren är sannolikheten hög att han också har IEDs, minor och RPG. Och därmed faller poängen med extrapansaret på exempelvis Patgb 203. Därför: gå direkt på HAPC.

 

@BJE:

- Angående strategisk rörlighet: Ja, en stridsvagn är mer svårflyttad än SEP. Men kommer Sverige att flyga pansarfordon i större utsträckning (en per C130)? Kommer de inte att fraktas med fartyg i alla fall? Och i så fall spelar ju fordonstyngden mindre roll. Visst har USA logistiska utmaningar. Men att soldater dör i opansrade/dåligt pansrade fordon är nog ett större bekymmer.

- Sätta in NBG i Östergötland? Intressant idé, det skulle ge möjlighet att öva strid i bebyggelse i större skala, ta flygfält, skärgårdsstrid, mm.

- Skulle det verkligen vara ogenomförbart att modifiera Stridsfordon 90 till HAPC, nog för att utrusta NBG, och transportera dem på fartyg till konfliktområdet? Om det är ekonomiskt orimligt, varifrån kommer då den framtida budgeten för SEP (som skulle utgå i min värld)?

- Om man inledningsvis skaffar sig dubbla uppsättningar fordon för NBG (kanske 100-120 HAPC), så får man lämna dem i konfliktområdet när det är dags att rotera in den avlösande bataljonen, för att ta hem dem när missionen är avslutad, alternativt när våldsnivån minskats under lång tid.

- Enligt militär logik ska man inrikta sig på det svåraste, som sägs vara högintensiv strid mellan två industrialiserade nationer. Om striden mot en mekaniserad motståndare är den svåraste, varför krigar då stormakter så dåligt mot gerillor, miliser, terrorister (som borde vara enklare)?

Link to comment
Share on other sites

@Civilist

Jag förstår behovet av ett bandgående lastfordon (där skyddade lastbilar inte duger). Däremot tror jag fortfarande att det blir väl dyrt för Sverige att anskaffa SEP-T. Jag köper det om Storbritannien väljer SEP i FRES-projektet.

 

Om England hoppar SEP så hoppar Sverige också

Om England och kanske fler länder (USA) gillar detta och det blir en exportsuccé så blir vagnen billigare och vi får jobb i Sverige och Häggo hänger med i ett par år till.

(och vi får en massa jobbiga spejsade SEP fordon med nya mystiska el-fel till Markverkstaden.... kan vi inte behålla Pbv302 och Sisu för alltid :clap: )

 

*Om Sverige inte lyckas knyta någon internationell samarbetspartner till sig – som är beredd att dela risker och utvecklingskostnader – kommer utvecklingsprojektet att avbrytas och fordon direktanskaffas från hyllan (typ Piranha)

 

@Johanp

mina förhoppningar på en stridande SEP är iaf 8soldater, akan(20 eller helst 30mm, naturligtvis med 7,62 ksp som hjälpvapen), en fronmonterad grsp(typ där 302an har sin akan) samt pvrb(typ strf9056) detta är ett recept som skulle kunna slå ut all form av fi. vara mkt kostnadseffektivt samt kan göra det den är till för - förflytta fotfolket. Det fantastiska är att samma fordon kan åka hem på service efter ett tag och komma tillbaka när läget har lugnat ner sig och då som mer anpassat för fredsbevarande istället eller kanske som ngt funktionsfordon.

 

:D Vi får hålla tummarna

 

@Civilist

Och så till priset. Visst är det dyrt med HAPC. Men det är det även att utveckla och köpa 500 SEP. En budgetlösning kunde vara att modifiera tillräckligt med Strf90 och Strv121 för en/två bataljoner.

Jag förstår din poäng med skydd å så, och att köpa befintliga fordon.

Men jag tror det blir väldig många olika fordon då, det finurliga med SEP´n är att den kan göra lite av varje.

Som Jas tex, istället för att köpa in en Jaktflygserie, en annan Attackflygserie och en tredje Spaningsflygserie så har vi ett MultiRoll flygmojäng.

Praktiskt!

Jag vill inte äta en hamburgare uppdelad på tre olika tallrikar; bröd, kött, bröd.

Nej, allt i ett ska det va tycker jag.

 

Att konvertera 90:or till olika roller, är redan på G, en tele 90, och en 90:a med grävskopa fram och bak har jag sett animering på, sen om den sista blir av...

Men 90:or är dyra i drift, banden kostar st mer än min bostadsrätt...

Där är sep´n billigare

 

ma-cv90tele.jpg

Finns på mil.se

Edited by Spett och slägga
Link to comment
Share on other sites

Men att soldater dör i opansrade/dåligt pansrade fordon är nog ett större bekymmer.

Det stora problemet skulle vara om man resonerade som du och därför åkte i helt oskyddade fordon eftersom man inte kan skydda dem mot IED/minor. För inte ens dina favoriter HAPC är ju skyddade mot dessa...

- Sätta in NBG i Östergötland? Intressant idé, det skulle ge möjlighet att öva strid i bebyggelse i större skala, ta flygfält, skärgårdsstrid, mm.

Det jag syftade på var avstånden. Israel gör sina insatser på eget territorium eller i dess direkta närhet. De avstånden det handlar om är motsvarande om NBG skulle åka från Skövde till Östergötland. Bortsett från att det finns fler broar på vägen, där inte alla är BK1...

- Skulle det verkligen vara ogenomförbart att modifiera Stridsfordon 90 till HAPC, nog för att utrusta NBG, och transportera dem på fartyg till konfliktområdet? Om det är ekonomiskt orimligt, varifrån kommer då den framtida budgeten för SEP (som skulle utgå i min värld)?

Ja, det skulle vara ogenomförbart. Inte på grund av ekonomin, utan av rent tekniska orsaker. Redan 90C börjar bli för tung för transmissionen. HAPC byggs på stridsvagnschassin, som är konstruerade för helt andra tyngder än vad strf 90 är.

- Enligt militär logik ska man inrikta sig på det svåraste, som sägs vara högintensiv strid mellan två industrialiserade nationer. Om striden mot en mekaniserad motståndare är den svåraste, varför krigar då stormakter så dåligt mot gerillor, miliser, terrorister (som borde vara enklare)?

Assymetrisk krigföring är inte heller lätt. Framförallt inte när man själv ska följa folkrättens krav mot en motståndare som fullständigt struntar i dessa. Men det gör inte att mekaniserad strid skulle vara lättare.

Link to comment
Share on other sites

@Erik_G:

Visst har man hellre skydd mot 12,7 mm än 7,62. Men – det jag tjatat om i ett antal inlägg är att om det finns tunga kulsprutor hos motståndaren är sannolikheten hög att han också har IEDs, minor och RPG. Och därmed faller poängen med extrapansaret på exempelvis Patgb 203. Därför: gå direkt på HAPC.

 

För att de är dyrare, i drift, i underhåll, i inköp samt att de dras med en mängd andra nackdelar pga vikten.

 

/E

Link to comment
Share on other sites

@BJE:

Jag har inte hävdat att man ska åka oskyddat. Tvärtom: man ska ha så bra skydd som möjligt. Att det vid enstaka tillfällen har varit möjligt att slå ut Abrams eller Merkava gör dem i mina ögon inte värdelösa. Alternativen hade varit betydligt värre. Så länge tunga pansarfordon är det bästa man har att tillgå, ska man använda dem, och spara betydligt fler liv än om man hade använt Patgb, Piranha eller SEP. Eller menar du att en SEP är bättre skyddad mot IEDs än en Namera?

Jag förstår inte riktigt hur jag samtidigt kan propagera för att åka oskyddat och anskaffa HAPC?

 

Är vi överens om att varken strategisk rörlighet (1) eller ekonomi (2) är gränssättande för om Sverige skulle modifiera Stridsfordon 90/Strv 121/nyanskaffa HAPC?:

(1) Se tidigare inlägg – Sveriges tillgång till strategiska resurser är/kommer ändå att vara så begränsad att det är sjötransport som gäller.

(2) Namera kostar 750 000 US$ styck. Hur mycket mer kostar SEP? Drifts- och underhållskostnader gör kanske att det jämnar ut sig i det långa loppet.

 

Om inte Stridsfordon 90 kan göras tyngre: ta av tornen från Strv 121 och modifiera chassit.

 

Så både asymmetrisk krigföring mot en ickestatlig aktör och mekaniserad krigföring mot en annan industrialiserad nation är exakt lika jättesvårt, fast på olika sätt? Jag tror delar av USA:s problem i både Irak och Vietnam utgår från uppfattningen att ”högintensiv krigföring är svårast, alla kategorier - övar, utbildar och utrustar man sig för det, kommer man automatiskt att klara det som är enklare, lågintensivt krig.” Vilket har visat sig vara fel.

 

 

@Erik_G:

…nackdelar jag tycker uppvägs med råge genom det bättre skyddet de ger.

Link to comment
Share on other sites

Glöm inte heller bort att det skiljer ca 20 år mellan Stridsfordon 90 och SEP med allt vad det innebär i teknikförbättringar. Även om man skulle reparera upp 90:orna så börjar de vara lite till åren, medan SEP är helt ny. Sedan tror jag att det blir väldigt svårt att få en modifiering av befintligt mtrl att bli lika bra som något som är designat direkt för ändamålet.

Link to comment
Share on other sites

Tänk ett krig mellan två jämnbördiga pansar-arméer och vilka förluster det skulle ge samt jämför med vad Irak kriget har gett, kan garantera att den mekaniserade striden ger mer förluster och således är mkt svårare att bedriva.

 

Kan förövrigt inte förstå vad du ska med hapc till, vill man inte ha möjlighet att ta sig in i alla områden men måste undanröja hot så är det bara att bomba sönder hela staden, det går inte att ta en stad ifrån dess huvud gator, det kommer alltid kunna mobiliseras milisgrupper på angränsande gator som kommer att bekämpa huvudgatan ändå, tar du inte allt har du inte heller tagit något alls.

 

Hapc kanske kan vara vettigt i som bat-ledningsfordon men annars så kan jag inte riktigt se nyttan med dem i en stad faktiskt, de är däremot säkert bra ute i öknen.

Edited by johanp
Link to comment
Share on other sites

Kan förövrigt inte förstå vad du ska med hapc till, vill man inte ha möjlighet att ta sig in i alla områden men måste undanröja hot så är det bara att bomba sönder hela staden, det går inte att ta en stad ifrån dess huvud gator, det kommer alltid kunna mobiliseras milisgrupper på angränsande gator som kommer att bekämpa huvudgatan ändå, tar du inte allt har du inte heller tagit något alls.

 

Hapc kanske kan vara vettigt i som bat-ledningsfordon men annars så kan jag inte riktigt se nyttan med dem i en stad faktiskt, de är däremot säkert bra ute i öknen.

 

Det kan du väl ändå inte mena?

Den nytta som Israel och USA haft av tunga pansarfordon vid urbana operationer borde väl betyda något?

Att bomba sönder en stad, som Ryssland gjorde med Grozny, ser jag inte som en vettig åtgärd för att vinna invånarnas sympatier. Snarare som krigsförbrytelser, och ett säkert sätt att för de närmaste decennierna ha en fientlig civilbefolkning emot sig. En befolkning som kommer att utgöra en god rekryteringskälla för milis- och terroristgrupper.

Link to comment
Share on other sites

Guest Triggerpuller

Reppbv

 

Sjvpbv

 

Rbpbv

 

Artlokradpbv

 

Spanpbv

 

Pipbv

 

Perstppbv

 

Ralänkpbv

 

Ovanstående är de roller som jag ser att SEP-T ev kommer att verka i som funktionsfordon.

 

Men vad skall vi ha SEP-T till som vi inte kan lösa med ombyggda Strf 90? Underhållsfordon känns inte helt realistiskt pga bristande lastförmåga. Menar någon på allvar att vi skall ersätta växelflaksutrustade lastbilar/dumprar i t ex TOLO-tropparna med SEP-T?

 

Och om vi nu inte skulle köpa in SEP-T pga ovan nämnda anledningar. Vad motiverar då till köp av just SEP-W istället för AMV och Piranha? För att utrusta låt säga 2-4 bataljoner med hjulgående stridsfordon.

 

@Mats: Vad tyckte irländarna om Piranha III i Liberia?

Link to comment
Share on other sites

Men vad skall vi ha SEP-T till som vi inte kan lösa med ombyggda Strf 90? Underhållsfordon känns inte helt realistiskt pga bristande lastförmåga. Menar någon på allvar att vi skall ersätta växelflaksutrustade lastbilar/dumprar i t ex TOLO-tropparna med SEP-T?´

 

@Mats: Vad tyckte irländarna om Piranha III i Liberia?

 

Som sagt inte för underhållsförband men för trossen i pansarskytte och stridsvagnskompanier (har jag skrivit det förr?). Idag har vi växelflak till Bandvagn 309 i Liberia för både vatten, drivmedel (improviserat, för att det behövdes) och annat. Vattentanken har ju lyckats komma med i bägge Spett och släggas bilder.

 

Irländarna var inte nöjda. Elsystemen krånglade sade de. Men irländska armén har liten erfarenhet av fordon och i synnerhet bepansrade sådana. Så om det är Pirahna eller irländarna det är fel på törs jag inte ha någon åsikt om. Men Scorpion är en "tank" som vi skulle blivit imponerade av tydligen...

 

Jag tallar helst inte på antalet Strf 9040 eller Stridsvagn 121 för att bygga om dem till pansarbanvagnar av olika slag. För att jag är rädd att vi behöver dem till ett konventionellt krig (även om de antagligen är väldigt, väldigt gamla när det kommer).

 

Tanken med tunga pansarbandvagnar har jag inget emot men jag tror inte Namera är till salu (förutom att det säkert är politiskt omöjligt att köpa den) och jag tror inte att Stridsvagn 121 är lämplig att bygga om. Det blir en lösning liknande Achzarit eller BTR-T och ingen av dessa verkar särskilt bra. Strf 90 är säkert lättare att bygga om till pansarbandvagn av olika slag. Men jag tror inte den heller blir helt funkis.

 

Och angående Irak och Vietnam verkar det inte som att det svåra är att slå fienden när denna uppträder. Utan att när man gör det så är man en elefant i en porslinsaffär...

Link to comment
Share on other sites

Guest Triggerpuller

Men vad skall vi ha SEP-T till som vi inte kan lösa med ombyggda Strf 90? Underhållsfordon känns inte helt realistiskt pga bristande lastförmåga. Menar någon på allvar att vi skall ersätta växelflaksutrustade lastbilar/dumprar i t ex TOLO-tropparna med SEP-T?´

 

@Mats: Vad tyckte irländarna om Piranha III i Liberia?

 

Som sagt inte för underhållsförband men för trossen i pansarskytte och stridsvagnskompanier (har jag skrivit det förr?). Idag har vi växelflak till Bandvagn 309 i Liberia för både vatten, drivmedel (improviserat, för att det behövdes) och annat. Vattentanken har ju lyckats komma med i bägge Spett och släggas bilder.

 

Irländarna var inte nöjda. Elsystemen krånglade sade de. Men irländska armén har liten erfarenhet av fordon och i synnerhet bepansrade sådana. Så om det är Pirahna eller irländarna det är fel på törs jag inte ha någon åsikt om. Men Scorpion är en "tank" som vi skulle blivit imponerade av tydligen...

 

Jag tallar helst inte på antalet Strf 9040 eller Stridsvagn 121 för att bygga om dem till pansarbanvagnar av olika slag. För att jag är rädd att vi behöver dem till ett konventionellt krig (även om de antagligen är väldigt, väldigt gamla när det kommer).

 

Tanken med tunga pansarbandvagnar har jag inget emot men jag tror inte Namera är till salu (förutom att det säkert är politiskt omöjligt att köpa den) och jag tror inte att Stridsvagn 121 är lämplig att bygga om. Det blir en lösning liknande Achzarit eller BTR-T och ingen av dessa verkar särskilt bra. Strf 90 är säkert lättare att bygga om till pansarbandvagn av olika slag. Men jag tror inte den heller blir helt funkis.

 

Och angående Irak och Vietnam verkar det inte som att det svåra är att slå fienden när denna uppträder. Utan att när man gör det så är man en elefant i en porslinsaffär...

 

Glömde visst bort bort packgrupperna där.

 

Att elsystemet krånglade på irländarnas Piranhor låter knepigt. Övriga brukare verkar ju inte ha haft dylika problem. Kanske de sölat för mycket öl, vad vet jag... :tveka:

 

Min bedömning är att överflödiga stridsfordon (Strv 121/122 och Strf 90) kommer att endera skrotas eller säljas. Om man nu inte gör något av chassina. Således känns det som att vi har att välja mellan att modda existerande bestånd och köpa ett mindre antal SEP/motsv än vad som ursprungligen var tanken eller bedriva industriunderstöd i stor skala och stoppa pengar där de inte behövs. Mitt förslag blir billigare än att totalavveckla stora bestånd och sedan köpa in nya.

 

Och bara för att förtydliga vill jag inte bygga om några stridsvagnar till annat än ev ett fåtal brobv och ingpbv.

 

Och funkar inte något av ovanstående så kan vi väl skänka lite prylar till Baltikum...

Link to comment
Share on other sites

Så länge tunga pansarfordon är det bästa man har att tillgå, ska man använda dem, och spara betydligt fler liv än om man hade använt Patgb, Piranha eller SEP. Eller menar du att en SEP är bättre skyddad mot IEDs än en Namera?

Men nu är inte tunga pansarfordon alltid det bästa. Det finns många tillfällen när det är direkt värdelösa, framförallt därför att de är tunga. Det finns terräng i världen där 70-tons fordon inte tar sig fram helt enkelt, men där ett 15 - 20 tons fordon gör det.

Är vi överens om att varken strategisk rörlighet (1) eller ekonomi (2) är gränssättande för om Sverige skulle modifiera Stridsfordon 90/Strv 121/nyanskaffa HAPC?:

Nej, vi är inte det. Se tidigare inlägg...

(1) Se tidigare inlägg – Sveriges tillgång till strategiska resurser är/kommer ändå att vara så begränsad att det är sjötransport som gäller.

Även vid sjötransport så är det skillnad mellan HAPC och APC. Vi kan även inte utesluta att vi kommer att använda oss av flygtransport, även om flygplanen nog inte är märkta med svenska nationalitetsbeteckningar.

Om inte Stridsfordon 90 kan göras tyngre: ta av tornen från Strv 121 och modifiera chassit.

Fundera lite på hur stort utrymme det finns i en stridsvagn. Fundera sedan på hur skyddet på en stridsvagn är fördelat.

Så både asymmetrisk krigföring mot en ickestatlig aktör och mekaniserad krigföring mot en annan industrialiserad nation är exakt lika jättesvårt, fast på olika sätt?

Vem har sagt det? Inte jag i alla fall. Däremot så sa jag att "Assymetrisk krigföring är inte heller lätt."

Link to comment
Share on other sites

(2) Namera kostar 750 000 US$ styck. Hur mycket mer kostar SEP? Drifts- och underhållskostnader gör kanske att det jämnar ut sig i det långa loppet.

 

Om inte Stridsfordon 90 kan göras tyngre: ta av tornen från Strv 121 och modifiera chassit.

Namera är en ombyggd Merkava 1, du måste då först äga en sådan för att genomföra modifieringen för 750 000 dollar.

Merkava är en vagn som från början har transportutrymme längst bak, front monterad motor mm - alltså en tacksam vagn att bygga om.

Link to comment
Share on other sites

jag menar precis det: kan man inte (pga saknad på strf/pbv) gå in i en stad så finns enbart alternativet att bomba kvar om man inte vill gå in till fots med 1-2cm tyg/keram som skydd, därav fördelen bl.a. folksrättsligt med att ha den typen av fordon som SEP/strf.

 

att strf90 inte räcker är: (1) pga att den inte är anpassad för strid i en stad, även om den passar bättre än en strv, (2) för att vi behöver utvecklingsprojekt för att behålla kompetens till nästa generation uppgraderade strf90 alt nästa typ av strf som säkert kommer att skilja sig markant från de typer vi idag ser på förband och (3) för att SEP inte är till för att ersätta strf90 utan flera andra fordons serier som strf90 inte lyckades/var tänkt för att ersätta.

 

jag kan inte se vilken extrem nytta man har haft av strv i stad i t.ex. Irak, i öknen lamslog de värdens fjärde(?) största armé på ett överväldigande sätt. När de kom till Bagdad kan det ju inte ha varit så mkt t72/t55 kvar att vara rädda för och vad ska du då med strv till? Om sen israeliterna använder merkavor eller hapc mot stenkastare så ja kul för dem, har de verkligen krigat mot en mekaniserad fiende inne i nån stad (har inte hört talas om det, men jag ka mkt väl ha fel här)?

Link to comment
Share on other sites

@johanp

att strf90 inte räcker är: (1) pga att den inte är anpassad för strid i en stad

 

Det finns en prototyp 9030 mkIII för strid i bebyggelse som visades upp på Markstridsdagar 2005, som "möjlig"

matriel till NBG och Mekbat Ny.

 

CV9030/35 mk 3 En variant ur Stridsfordonsfamiljen som är speciellt anpassad för strid i bebyggelse, vilket typen av kamouflage ger en tydlig fingervisning om. Strf 9030 mk 3:s kanon har en elevation på 37 grader vilket är en fördel vid nämda strid i bebyggelse. Vagnens 30mm Bushmasterkanon medger omedelbar avfyring av två olika ammunitionstyper. Tilläggsskyd. reaktivt pansar (mk2 och mk3).

 

ma-cv90city.jpg

 

Det vore nått för NBG 2008

Edited by Spett och slägga
Link to comment
Share on other sites

det är endå en kompromiss pga att den antagligen bara tar 6st soldater vilket är för litet, den väger säkert 30ton vilket fortfarande är mkt men visst är den ljusår bättre än 9040 så visst som standard strf vore dessa bra men kompletterade med SEP och för all del strv122(för skogsstrid) så skulle det bli bättre ändå...

 

hoppas du förstår nedanstående bild(byt ut pbv mot SEP och akan kan även tänkas bytas ut mot grsp alt fortsätta vara akan, att strf90 ser lägre ut är bara pga min teckningsförmåga):

untitled2qu.png

Edited by johanp
Link to comment
Share on other sites

  • henke changed the title to SEP - Splitterskyddad EnhetsPlattform

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...