Jump to content

Recommended Posts

Vän av ordning frågar sig: Skall man utbilda soldater i någonting som har med strid att göra om man INTE tar hänsyn till saker som Skydd, skyl och graderad verkan?

Ber om ursäkt för sent svar, men...

 

Ja, det tycker jag. Se bara på hur man bedriver utbildning på AK*

 1. Först handhavande - dvs ladda och patron ur liggandes i korridoren
 2. Därefter handhavande och skjutteknik (inklusive skjutfärdighet) på bana
 3. Slutligen tränar man strid**

I de första två fallen så snackas och övas det väldigt litet skydd och skyl (annat än att man övar skytte i stående, knästående och liggande ställning), för det gör man senare - applicerat i terränglådan. Jag ser inget fel i att man tar in civil personal för att instruera 1 och 2. Militära instruktörer sköter 3.

 

 

* Med reservation för att detta kanske ändrats sedan jag övade med vapen i uniform senast.

** Detta moment dök visserligen samma veva som 2., men bedrevs separat.

Link to post
Share on other sites
 • Replies 387
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Ja, det tycker jag. Se bara på hur man bedriver utbildning på AK*
 1. Först handhavande - dvs ladda och patron ur liggandes i korridoren
 2. Därefter handhavande och skjutteknik (inklusive skjutfärdighet) på bana
 3. Slutligen tränar man strid**

I de första två fallen så snackas och övas det väldigt litet skydd och skyl (annat än att man övar skytte i stående, knästående och liggande ställning), för det gör man senare - applicerat i terränglådan. Jag ser inget fel i att man tar in civil personal för att instruera 1 och 2. Militära instruktörer sköter 3.

 

 

* Med reservation för att detta kanske ändrats sedan jag övade med vapen i uniform senast.

** Detta moment dök visserligen samma veva som 2., men bedrevs separat.

 

Nu är jag ute på lite tunn is och på alldeles för djupt vatten, men..

 

Steg ett borde väl inte tarva speciella instruktörer, jag menar, isär, ihop och ladda - patron ur borde väl vilken instruktör med lite förstegsutbildning klara av, ex befälselever eller nybakad fk.

Steg två kräver givetvis lite mer av instruktören, men min, mycket ringa, men dock, erfarenhet av att lära sig skytte civilt och skytte militärt (steg två pratar vi om fortfarande, SARA motsv) är att, även om en hel del är lika, så finns det skillnader. Skillnader som har en del med steg tre att göra. Min erfarenhet av civilt skytte är förvisso begränsat till luftgevärsskytte, så jag kanske skulle hållit käft, men ändå.. de ställningar som lärdes ut då, skillde sig en hel del från de som lärdes ut i lumpen. Förmodligen för att man som luftgevärsskytt inte behöver kompensera för rekyl eller behöver vara redo för fortsatt framryckning.. Jag misstänker att det kan finnas fler fall där steg tre inverkar på de tekniker man lär ut under steg två.

 

Tycker inte man ska ta in för mkt civil personal i militär utbildning, dels så kostar det nog mer i slutänden om man ska ha en konsult på heltid, än om man har en yoff på heltid. Dels så kan man skicka yoff militära utbyten mm där denne kan inhämta mer kunskap om sitt ämne, vilket jag tror blir svårt att göra med civila konsulter. Jag hoppas iallafall att vi fortfarande har användning för folk som utbildar i diverse krigskonster, på heltid, i Sverige.. :)

 

/E

Link to post
Share on other sites
 1. Först handhavande - dvs ladda och patron ur liggandes i korridoren
 2. Därefter handhavande och skjutteknik (inklusive skjutfärdighet) på bana
 3. Slutligen tränar man strid**

Steg ett borde väl inte tarva speciella instruktörer, jag menar, isär, ihop och ladda - patron ur borde väl vilken instruktör med lite förstegsutbildning klara av, ex befälselever eller nybakad fk.
Jag håller med, min avsikt var dock att påvisa att av de tre stegen av skytteutbildningen så är det egentligen bara i en tredjedel av utbildningen som det egentligen snackas skydd & skyl (eller taktik i övrigt). Givetvis skulle det vara overkill och finansiellt förkastligt att ta in externa instruktörer för att lära ut ladda/patron ur osv.

 

Steg två kräver givetvis lite mer av instruktören, men min, mycket ringa, men dock, erfarenhet av att lära sig skytte civilt och skytte militärt (steg två pratar vi om fortfarande, SARA motsv) är att, även om en hel del är lika, så finns det skillnader. Skillnader som har en del med steg tre att göra... // ..Jag misstänker att det kan finnas fler fall där steg tre inverkar på de tekniker man lär ut under steg två.
Jag håller med om att det finns nyanser i steg två som tillhör steg 3, men inte tillräckligt för att det ska vara några problem. Jag tror ju inte instruktörerna är helt okänsliga för den verksamhet som eleverna skall förberedas för, och en god instruktör anpassar ju sitt budskap efter elevernas behov. Det är inte Skanåker medelst fripistol de tagit in. ;) Det viktiga är ju trots allt att eleverna blir så goda skyttar som möjligt inom den avsatta tiden, och har man gjort bedömningen att kompetensen hos civila skjutinstruktörer är bättre (eller finns på bredare front) än den som finns inom de egna leden så... Om man ser till specifika moment som lärs ut så torde de vara (i ingen speciell ordning); drag från hölster, SARA för pistol, magbyte, etc etc - dvs moment som är i stort sett identiska som i IPSC et al. Det svåraste momentet av dessa är utan tvekan SARA.

 

Tycker inte man ska ta in för mkt civil personal i militär utbildning, dels så kostar det nog mer i slutänden om man ska ha en konsult på heltid, än om man har en yoff på heltid. Dels så kan man skicka yoff militära utbyten mm där denne kan inhämta mer kunskap om sitt ämne, vilket jag tror blir svårt att göra med civila konsulter. Jag hoppas iallafall att vi fortfarande har användning för folk som utbildar i diverse krigskonster, på heltid, i Sverige.. 8-/
Jag håller med, men så länge FM ser det som finansiellt försvarligt att ta in externa instruktörer så har jag inget mot det. Jag har ingen information om huruvida detta är ett permanent arrangemang, eller en temporär lösning tills att försvaret har tillräckligt med egna instruktörer av samma kaliber för att bedriva verksamheten på egen hand. Men det logiska torde ju vara att man tar in de externa instruktörerna så länge man behöver dem. Dock ser jag det som positivt för det civila skyttet att försvaret tar hjälp av oss, det visar ju att vi kan det vi pysslar med. :)

 

 

Fan, nu snackar jag likförbannat pistolutbildning i en k-pisttråd. :)

Link to post
Share on other sites
Se bara på hur man bedriver utbildning på AK*
 1. Först handhavande - dvs ladda och patron ur liggandes i korridoren
 2. Därefter handhavande och skjutteknik (inklusive skjutfärdighet) på bana
 3. Slutligen tränar man strid**

I de första två fallen så snackas och övas det väldigt litet skydd och skyl (annat än att man övar skytte i stående, knästående och liggande ställning), för det gör man senare - applicerat i terränglådan. Jag ser inget fel i att man tar in civil personal för att instruera 1 och 2. Militära instruktörer sköter 3.

 

 

* Med reservation för att detta kanske ändrats sedan jag övade med vapen i uniform senast.

** Detta moment dök visserligen samma veva som 2., men bedrevs separat.

 

Detta är en ganska föråldrad pedagogisk metod enligt mitt sätt att se det, en metod som har sin grund i ren skjututbildning och inte stridsutbildning.

Jag tycker att det är bättre om man kopplar på striden så fort som möjligt i utbildningen. Inte ligga på hundra meter och mala, utan i såfall ha mer tillämpade skjutningar redan från början.

Exempelvis: Börja i skogen, åla fram till 100 metersvallen, skjut, spring till 10, skjut och byt magasin.

Kan man dessutom se till att vapenhanteringen med olika vapen är så likartad som möjligt, så har man tagit ännu ett steg i rätt riktning.

 

Soldaten lär sig då inte bara att skjuta med sitt vapen, utan även att använda det i striden och han förstår snabbare vad striden handlar om. Att kunna göra ett magasinsbyte på skjutbanan är ointressant om man itne kan göra det i en mer tillämpad miljö, med puls och stress. Därför bör man redan från början utbilda soldaten i rätt förutsättningar.

 

Det handlar inte om att civil personal är dåliga på att skjuta pistol eller att de är dåliga instruktörer. Det handlar om att det inte finns behov av den kompetensen som de civila försvarsmaktsinstruktörerna besitter, eftersom det redan finns all önskvärd kompetens inom området STRID med pistol inom FM (notera ordet strid och inte skytte, eftersom det är två olika saker). Att det finns folk inom FM som ändå tror att det finns ett sådant behov (exempelvis diverse handläggare på HKV, diverse tävlingspistolskyttar inom FM, diverse västgötska stridsvagnsofficerare bland andra), så beror det med största sannolikhet på både egenintresse i saken pga släktskap eller bekantskap, ringa insikt i hur riktig pistolstridsutbildning bedrivs, förhastade slutsatser samt systemets inneboende tröghet. Man har helt enkelt inte sett den verksamhet som är på gång i FM, utan utgår från att vilken förbättrande åtgärd som helst är den bästa.

 

Om syftet med FMI endast är att hjälpa FM att höja sin kompetens på pistol, då är rätt åtgärd att dra sig ur och låta organisationen sköta det själv.

Om det finns andra syften med stödet, exempelvis att marknadsföra sig som organisation, att överleva som organisation ekonomiskt eller att motivera sin existens, då förstår jag att det inte kommer att bli lätt att ta steget och låta FM sköta det det själv.

Edited by jake the snake
Link to post
Share on other sites

Det må vara ett föråldrat sätt att se på saken, men min bestämda uppfattning är att det kvittar om en soldat är världsbäst på att, "åla fram till 100 metersvallen, skjut, spring till 10, skjut och byt magasin," osv osv, om han/hon inte kan träffa det han/hon siktar på. Lär upp en ordentlig skjutskicklighet först, därefter introducera "striden" - sabotera inte skjutskickligheten med att introducera striden innan skytten har förankrat en god skjutteknik. Vill man öva upp någon till att bli bra pistolskytt så kräver det mer banträning än med AK.

 

Det du föreslår skulle däremot kunna vara funkis med AK - men låt då personalen genomgå den utbildningen med AK, ge dem därefter en grundlig pistolutbildning,* och avsluta sedan med att lära ut hur man använder sig av pistol i de situationer (strid) man tidigare övat med AK.

 

Vi bör kunna enas om följande i alla fall:

 1. Ett vapen som är svårt att lära sig skjuta väl med kräver mer träning än ett lättskjutet vapen,
 2. Det är svårare att skjuta väl med pistol än med gevär/AK.
 3. Man vinner inte krig medelst enbart nedhållande eld - det är trevligt om lede fi träffas med en någorlunda återkommande frekvens,
 4. Pistol är inget bra vapen för att avge nedhållande eld,

* Nej, jag menar inte att grundlig pistolutbildning ser ut såhär:

pistolskytt.jpg

Edited by Yxa
Link to post
Share on other sites
1. Det må vara ett föråldrat sätt att se på saken, men min bestämda uppfattning är att det kvittar om en soldat är världsbäst på att, "åla fram till 100 metersvallen, skjut, spring till 10, skjut och byt magasin," osv osv, om han/hon inte kan träffa det han/hon siktar på. Lär upp en ordentlig skjutskicklighet först, därefter introducera "striden" - sabotera inte skjutskickligheten med att introducera striden innan skytten har förankrat en god skjutteknik.

 

2. Vill man öva upp någon till att bli bra pistolskytt så kräver det mer banträning än med AK.

 

3. Det du föreslår skulle däremot kunna vara funkis med AK - men låt då personalen genomgå den utbildningen med AK, ge dem därefter en grundlig pistolutbildning,* och avsluta sedan med att lära ut hur man använder sig av pistol i de situationer (strid) man tidigare övat med AK.

 

4. Vi bör kunna enas om följande i alla fall:

 1. Ett vapen som är svårt att lära sig skjuta väl med kräver mer träning än ett lättskjutet vapen,
 2. Det är svårare att skjuta väl med pistol än med gevär/AK.
 3. Man vinner inte krig medelst enbart nedhållande eld - det är trevligt om lede fi träffas med en någorlunda återkommande frekvens,
 4. Pistol är inget bra vapen för att avge nedhållande eld,
   
  5.

* Nej, jag menar inte att grundlig pistolutbildning ser ut såhär:

*borttagen bild*

 

1. Du har naturligtvis rätt i att man måste träffa det man siktar på, men det kan man öva samtidigt som man övar strid. Det finns inget som säger att man först måste ligga stilla på 100 meter/stå på 20 meter och skjuta. Man kan lära sig bli en KRIGARE med vapnet ändå. Man kanske inte kommer att vinna några mästerskap i skytte, men man lär sig kriga med vapnet.

 

2. Grejen är att jag är inte intresserad av att få bara bra pistolskyttar. Det är bara en del i det hela. Att kunna träffa är inte allt som krävs av soldaten, framförallt med pistolen. Stridsavstånden med pistol gör att det är lika viktigt att kunna byta magasin snabbt och åtgärda eldavbrott snabbt som att kunna skjuta och träffa. Det är egentligen DET som är svårt, att få till det andra. Skyttet blir generellt oftast nån variant av point-shooting, riktmedel och finlir är att glömma på nära håll i en stressad situation.

 

3. Det bästa rent utbildningsekonomiskt är om man kan bedriva pistolutbildningen parallellt med AK-utbildningen. Man kan (oftast) använda samma mål, samma banor, och eftersom vapenhanteringen är ensad så kan man öva ladda, patron ur, åtgärder eldavbrott och omladdning samtidigt. Soldaten får en tydligare koppling mellan vapnen, och det blir naturligt att hans vapen utgör ett system, inte två olika saker.

 

4. Jag håller med om din lista, men jag läser kanske till viss del in andra saker i den än vad du kanske gör.

 

5. Nej vi är nog överens om att den typen av skyttar definitivt inte hör hemma i FM, men det jag är ute efter ser mer ut så här:

strekba1ed2.jpg

 

Och att man inte glömmer bort det här:

ia06_pistol_1.jpg

 

 

I striden som bedrivs på pistolavstånd så är närkamp och skytte så ihopvävda att de smälter samman till ett. Det är ointressant om du kan skjuta och träffa om du inte har verktygen som krävs för att övergå till närkamp direkt. Vad händer om du får ett eldavbrott på 30 meter med pistolen? Förmodligen skydd-åtgärda. Vad händer om avståndet är 3 meter? Skydd-åtgärda har helt plötsligt blivit fel svar, och det är detta jag vill åt.

Pistolstriden är mer komplicerad än vad tävlingsskyttet är. Det är därför (den i många avseenden mycket höga) kompetensen hos civila tävlingsskyttar inte är önskvärd i FM, eftersom det inte är den kompetensen vi behöver. Det har inte att göra med att de skulle vara dåliga eller revirpinkeri, det har att göra med att vi har redan bättre lösningar på de problemen inom FM.

Link to post
Share on other sites

Som vapen anser jag, en smula kategoriskt, att pistol är tillför strid i stridsvagn och självmord.

Finns säkert de som kan komma på något mera användningsområde.

Ak motsv. är i alla avseenden ett bättre val.

pistolens enda fördel är att den alltid är med, hängande på "gud faders högra sida".

 

Vad gäller stridsutbildning och grundläggande vapenutbildning vill jag citera en fd. Livgardist:

"När du tränar in ett handlingsmönster, nytt eller gamalt, skall du granska och analysera varje rörelsemoment. Ännu bättre är om du har en kamrat som kan ge kritik. Rationalisera bort varje onödig rörelse. Ett ofta återkommande moment eller serier av rörelser kan med fördel tränas in momentvis och senare i en följd. Låt hjärnan aktivt påverka inledningsvis för att stegvis slappna av och till slut kanske övas att riktas åt annan verksamhet. Distraktioner är överkurs. Börja alltid långsamt och öka takten när du känner att du kontrollerar schemat som då måste vara optimerat.

Stress innebär hämmade inlärningsmöjligheter. Vad framkallar stress; Kompisarna? (knappast), Kraven hemifrån? (sällsynt), Ditt befäl? (mest sannolikt). Vissa förband har stress som honnörsord, speciellt under grundläggande inlärning. Hur detta påverkar den enskildes motivation varierar högst betydligt från person till person. I den mån det innebär stress drabbas dock den rent tekniska inlärningen och därmed också precisionen."

Link to post
Share on other sites

Fina ord. Stress är, oavsett om den kloke livgardisten har insett det eller inte, en påtaglig del av stridens verklighet. Att inte träna under rätt förhållanden, dvs stress (helst hormoninducerad) gör att man inte lär rätt del av hjärnan att utföra handlingarna. Saker som skall utföras vid 150 pulsslag i minuten måste också övas vid 150 pulsslag i minuten.

 

Notera nu att detta gäller strid. Vad gäller skytte, där syftet är att träffa en tavla med god precision, har jag definitivt inget att invända.

Link to post
Share on other sites

Jake.

Jag håller med dig, inte.

Att lära in en ny sak eller ett nytt beteende under stress är förödande för inlärningen.

Det fordras oerhört mycket av både tid och energi att lära bort ett felaktigt beteende.

När det nya beteendet är befäst då, och först då, kan man gå vidare och vidareutveckla färdigheten under först lätt därefter via moderat till hög stress.

Känns talesättet "fort blir fel" igen?

Link to post
Share on other sites
Jake.

Jag håller med dig, inte.

Att lära in en ny sak eller ett nytt beteende under stress är förödande för inlärningen.

Det fordras oerhört mycket av både tid och energi att lära bort ett felaktigt beteende.

När det nya beteendet är befäst då, och först då, kan man gå vidare och vidareutveckla färdigheten under först lätt därefter via moderat till hög stress.

Känns talesättet "fort blir fel" igen?

 

Att lära sig en ny sak eller ett nytt beteende tar kort tid. Det räcker oftast att förstå hur det skall gå till för att man skall ha lärt sig det.

Det är förmågan att kunna utföra momenten bra hela tiden och under stress som tar tid. För att kunna göra det under stress krävs att man tränar under stress.

All strid handlar om stress, och det är det som inte riktigt har gått upp för folk i FM. Bara se hur besättningsplatser i stridsfordon är uppbyggda eller vilka bestämmelser som gäller för vissa vapen. Allt vi ska kunna skall vi kunna göra under stress. DET är verkligheten. Inte att träffa en tavla på ett bra sätt.

 

Att träna in felaktiga beteenden är klart dåligt, men det utgår jag från att varken FM eller FMI gör.

 

Vi kan kasta citat på varandra hela kvällen säkert om vi hade velat, men känns talesättet "Train as you Fight" igen?

 

 

Edit: Lite ändringar.

Edited by jake the snake
Link to post
Share on other sites

Varken jag eller Heiho argumenterar för att bedriva en helt stressfri utbildning, dock har vi en mer pedagogisk attityd till problemet:

När en person först ställs inför ett okänt moment (i detta fall pistolskytte) så är det optimala att börja med en minimal stressnivå, och därefter - allt eftersom elevens kompettens ökar - introduceras mer och mer stress.

När eleven väl har nått önskad kompettensnivå så kan kan man egentligen skippa samtliga stressfria moment och fortsätta helt enligt devisen "train as you fight." Annars, om man ska hårdra din linje, så kan man ju bara ställa upp beväringarna i ett fält, kasta till dom var sin pistol, peka ut målen, och därefter börja lobba spränghandgranater mot dem = noll pedagogiskt värde.

Edited by Yxa
Link to post
Share on other sites
Varken jag eller Heiho argumenterar för att bedriva en helt stressfri utbildning, dock har vi en mer pedagogisk attityd till problemet:

När en person först ställs inför ett okänt moment (i detta fall pistolskytte) så är det optimala att börja med en minimal stressnivå, och därefter - allt eftersom elevens kompettens ökar - introduceras mer och mer stress.

När eleven väl har nått önskad kompettensnivå så kan kan man egentligen skippa samtliga stressfria moment och fortsätta helt enligt devisen "train as you fight." Annars, om man ska hårdra din linje, så kan man ju bara ställa upp beväringarna i ett fält, kasta till dom var sin pistol, peka ut målen, och därefter börja lobba spränghandgranater mot dem = noll pedagogiskt värde.

 

Naturligtvis börjar man även i mitt exempel med en låg stressnivå, jag menar inget annat. Skillnaden är kanske att jag hellre ser att man skruvar upp stressen snabbare och på ett annat sätt än vad ni gör. Det är inte förrän man har skruvat upp stressnivån som soldaten kan nå sin önskade kompetensnivå.

 

Ditt sista exempel är faktiskt inte så dumt om man skall följa HBL, vilket var populärt i FM för några år sedan. Och det skall man inte följa :wacko:

Link to post
Share on other sites

Nu börjar vi bli överens.

:Malaj: Moment 22.

Det är inte förrän soldaten nått EN önskad kompetensnivå som man kan skruva upp stressen eller Det är inte förrän man har skruvat upp stressnivån som soldaten kan nå sin önskade kompetensnivå.

Edited by heiho
Link to post
Share on other sites
Det är inte förrän soldaten nått EN önskad kompetensnivå som man kan skruva upp stressen eller Det är inte förrän man har skruvat upp stressnivån som soldaten kan nå sin önskade kompetensnivå.

När jag sa önskad kompetensnivå menade jag naturligtvis den kompetensnivå de behöver ha nått för att de ska kunna hantera stressen utan att den har en negativ inverkan på inlärningen. Jag menade alltså inte att det var den önskade kompetensnivån vid utbildningens slut.

 

Jake, jag kan inte minnas att varken jag eller Heiho har sagt något om hur snart man ska introducera stressen - bara att eleven måste vara redo för den för att den inte ska ha negativ inverkan på utbildningen. Eftersom jag inte är skjutinstruktör (och inte heller spelar en på TV) så kan jag inte avgöra om det är vid det 50:e skottet eller 5000:e skottet som eleven är redo för att man börjar lobba granater. ;)

 

Summa sumarum:

 • För tidig introduktion av stress = dåligt resultat
 • För sen introduktion av stress = för lång utbildning*
 • Ingen introduktion av stress = orealistisk utbildning = dåligt resultat

* Förutsatt att stress-/stridsdelen inte fått tidsmässigt stryka på foten för skjutfärdighetsdelen.

Link to post
Share on other sites

Du har helt klart rätt i det du skriver.

 

Skillnaden är nog hur man tolkar just begreppet "för tidig introduktion av stress"

Det kan vara olika tidigt, beroende på hur mycket man anser att soldaten skall kunna innan man lägger på stress.

Vissa anser att man skall kunna allting och ha drillat allting innan man lägger på stress, andra

tycker att det kanske räcker att kunna grunderna innan man lägger på stress.

 

Var sak har sin charm, men endast en sak är lämplig för utbildning som syftar till strid.

Link to post
Share on other sites

Det verkar som ni glömt vad tråden handlar om. Alltså att, vilket vapen ska vi som är avtalspersonal ha när k-pisten försvinner.

 

Jag ser verkligen fram mot att få ta del av all denna avancerade pedagogik när jag någon gång (endast gud och höga vederbörande vet :lol: ) får ta del av utbildningen på pistol. Ska bli kul med närkampsteknik och hur ska pistol används i strid! ,O

 

Snälla ge mig en ak5 istället. :ph34r:

Link to post
Share on other sites
 • 2 months later...
 • 2 months later...

Synd att man inte skulle kunna ha en själv som är pluggad sittandes på väggen :dong: bara för kuriosa över en svunnen tid. /Gusten :rolleyes: (som gillar saker som är enkla och som inte krånglar)

Link to post
Share on other sites

Vad i... Jorden måste ha stannat eller börjat snurra på fel håll, för Claes Johansson säger något som faktiskt kan tolkas som något förnuftigt:

"Den tidigare vapenansvarige på Rikspolisstyrelsen, Claes Johansson, anser inte att utdelningen ökar risken för poliser.

– Är någon ute efter ammunition som skadar poliser så kan man alltid hitta det, säger han till Polistidningen."

Link to post
Share on other sites
 • 8 years later...

Väcker upp en gammal tråd.

 

Jag är utbildad på både Kpist och AK4. Vi var väldigt nöjda när vi fick använda Kpisten, pga den mindre storleken och vikten. Men i verklig strid skulle jag utan tvekan välja AK4. Vill gärna träffa målet.

 

Myten om Kpistens klenhet hörde jag redan på 70-talet. Då berättades det från Kongo att "den inte bet på afrikanernas tjocka hud..." :rolleyes:

Dessa myter fortsätter att spridas tack vare den tillfredsställelse det ger berättaren när åhöraren gör stora ögon. Tig ihjäl den myten.

 

Om det finns AK4 och AK5 i tillräckliga volymer så har jag inget problem med att skrota Kpisten. Kan inte ha kvar gammal mtrl av nostalgiska skäl. Tänk på alla gevär M/96, hjälmar....

Link to post
Share on other sites

Då berättades det från Kongo att "den inte bet på afrikanernas tjocka hud..." :rolleyes:

 

Den kanske inte hade bra verkan i målet. Det är ju trots allt stor skillnad på en 9mm och en 7.62:a. Har Afrikanen käkat kat så blir det ännu större skillnad.

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

Myten om Kpistens klenhet hörde jag redan på 70-talet. Då berättades det från Kongo att "den inte bet på afrikanernas tjocka hud..." :rolleyes:

Dessa myter fortsätter att spridas tack vare den tillfredsställelse det ger berättaren när åhöraren gör stora ögon. Tig ihjäl den myten.

 

Myt och myt; det var ju pga erfarenheterna i Kongo som man slutade med m/39 tog fram m/39B istället. Så "myten" var en sanning. Var.

Link to post
Share on other sites
 • 2 years later...
4 hours ago, Torgny Rönnqvist said:

Tycker k-pisten var lätt att rengöra gemfört med ak4

Hoppas vi inom hv får MP5. 

de finns två fördelar med MP5, 30 patroner i magasinet och den är betydligt smidigare att hantera jämfört med AK4. Har jag inte missat något stort borde rengöringen vara lika jobbig med MP5.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 • Similar Content

  • By KSP Skytt
   Används k-pistar (MP5, CBJ-MS m.m.) eller hagelgevär (Remington gevär m.m.) i strid av svenska förband eller är de helt oanvändbara i jämförelse med Ak och andra vapensystem.
  • By Gåsapåg
   http://www.expressen.se/nyheter/25-aring-togs-med-vapen-pa-centralen/
    
   Vågar man tro att journalisten är ute och cyklar? eller när har Glock börjat tillverka "kulsprutepistoler"?
    
   Halvautomatisk kulsprutepistol...det verkar inte vara det bästa.
  • By Kalixbo
   Hamnat i en diskussion med en snubbe som tvärt säger att bakstyckena på K-pist m/45A aldrig poppade av när man sköt med m/39C Skarp. Har förklarat att det finns dokument och bevis på att sådant har hänt men han har hängt upp sig på min ålder (14) och påstår att all min vapen kunskap kommer från datorspel

   Någon som kan klara upp hur det var med det problemet?

   Mvh/
   Kalixbo
  • By weekendwarrior
   Jag efterlyser alla er med följande erfarenheter av k-pist m/45 eller m/45B (alltså att du haft vapnet som personlig beväpning):
    
   -Grundutbildning (värnplikt)
    
   -Utlandstjänst
    
   -Hemvärnssoldat
    
   -Sport-, tävlings-, föreningsskytte
    
   Vilka är dina erfarenheter av vapnet, precision, verkan (med 9 mm m/39 eller m/39B), skjutavstånd, lätt/svårt att träffa vid olika avstånd och förhållanden, lätt/svårt att avge patronvis eld (att inte släppa iväg mer än ett skott i taget), lätt/svårt att avge automateld (kontroll av vapnet), skjutbaneskjutning, stridsskjutning, okända avstånd, långa avstånd, mm?
    
   Berätta hur du använt vapnet och om dina erfarenheter av vapnet och skytte med det.
    
    
×
×
 • Create New...