Jump to content

YOS-05 vs HV


donSisu

Recommended Posts

FVs gamla LOMOS har ombildats till YOS-05 och skall ingå i HV.

(När var och hur???)

 

På alla bilder jag kan finna om YOS övar de med AK5.

Någon som vet om det skall fortsätta så när underättelsegrupperna ingår i HV?

Ser flera problem, logistiken förstås, samt "varför får dom AK5 när vi får AK4" från HV-soldaterna.

 

Från fvrf.se:

"Inom underrättelseinhämtning utbildas du för att placeras i förbandet YOS-05 inom Hemvärnet. Du ingår i en grupp som har till uppgift att inhämta underrättelse genom fast spaning. Utbildningen innehåller observations-, materiel- och sambandstjänst, rapportering samt rutintjänst vid observationsplats. Du behöver inte vara någon atlet eftersom du oftast är fast grupperad och de flesta längre förflyttningar sker med fordon. Däremot krävs att du klarar av att förflytta dig tyst krypande och ligga dold i terrängen oavsett väderförhållanden och att du kan jobba bra i grupp."

 

Även tilldelningen av SSV2k verkar generösare innom YOS-05 än HV generellt.

 

 

//donSisu

Link to comment
Share on other sites

Att LOMOS ombildas till YOS inom HV är FVRFs vision och inte helt överensstämmande med verkligheten. Sanningen är snarare att ungefär samtidigt med att FV avvecklar LOMOS så dök ett behov av ytövervakningsförband upp hos HV och då såg man från HVs sida vissa fördelar med att kunna ta över viss materiel och personal.

 

Det som sker just nu är ett antal försök inför framtagning av PTOEM. Man vet alltså varken hur förbandet ska se ut eller hur det ska vara utrustat.

 

Min gissning är att det blir AK4 som beväpning. Det intressanta ska bli att se om det kommer att ställas samma krav på 85 dagars militär utbildning på "YOS-personalen" som på HV-män. Då kommer det att bli liv på SLK m fl... 8-/

Link to comment
Share on other sites

Vad gäller vapen så är det kpist eller AK4 som gäller för all personal inom HV.

Sedan så kan man nog ganska lungt säga att utrustningsmässigt så är flytten ett nerköp för dom lottor som följer med.

 

Att det vore mycket bättre att utbilda ordinarie HV personal i den här tjänsten och att lottorna "skapar" sig uppgifter för att kunna hävda sitt existensberättigande är min åsikt i den här frågan.

Link to comment
Share on other sites

Vad gäller vapen så är det kpist eller AK4 som gäller för all personal inom HV.

Sedan så kan man nog ganska lungt säga att utrustningsmässigt så är flytten ett nerköp för dom lottor som följer med.

 

Att det vore mycket bättre att utbilda ordinarie HV personal i den här tjänsten och att lottorna "skapar" sig uppgifter för att kunna hävda sitt existensberättigande är min åsikt i den här frågan.

 

 

Nja, k-pist m45 har väl utgått ur HV.

Vet att det debbateras här och där om ersättare för främst avtalspers. samt att vissa nog fortfarande hittar sätt att plocka ut en k-pist till dessa.

 

//donSisu

 

Att LOMOS ombildas till YOS inom HV är FVRFs vision och inte helt överensstämmande med verkligheten. Sanningen är snarare att ungefär samtidigt med att FV avvecklar LOMOS så dök ett behov av ytövervakningsförband upp hos HV och då såg man från HVs sida vissa fördelar med att kunna ta över viss materiel och personal.

 

Det som sker just nu är ett antal försök inför framtagning av PTOEM. Man vet alltså varken hur förbandet ska se ut eller hur det ska vara utrustat.

 

Min gissning är att det blir AK4 som beväpning. Det intressanta ska bli att se om det kommer att ställas samma krav på 85 dagars militär utbildning på "YOS-personalen" som på HV-män. Då kommer det att bli liv på SLK m fl... :/

 

 

Tjena BJE!

 

Jodå, vet att FVRF brukar vara snabba att utbilda mot förband, som inte finns.

Omskolning av TP till BAS04 innan TUBAS var färdiga tex...

 

Lite märkligt dock att man går ut så rätt fram på sid websida med just detta, YOS-05 - > HV.

Finns det någon officiel syn från HKV eller HV kring detta?

Lite märkligt om det bara skall luftlandsättas div. nya organisationen i befintliga HV förband, om inte man först förankrar detta i förbandet.

 

Första tanken från chef innom HV, "kan vi inte göra detta själva idag?"

Varför inte tillföra personalen till befintlig org.?

 

//donSisu

 

Min gissning är att det blir AK4 som beväpning. Det intressanta ska bli att se om det kommer att ställas samma krav på 85 dagars militär utbildning på "YOS-personalen" som på HV-män. Då kommer det att bli liv på SLK m fl... :)

 

 

Det håller jag med om!

Mycket intresant fråga, skall det skapas ett nytt c-gäng innom HV???

SLK/SKBR kommer säkert att opponera sig, de var ju gasnka snabba att lämna just HV för att gå till LOMOS, nu är det tillbaka igen. (Denna gång utan blåuniform kanske??? 8-/ )

 

fortsättning följer, antar jag...

 

 

//donSisu

Link to comment
Share on other sites

FVs gamla LOMOS har ombildats till YOS-05 och skall ingå i HV.

(När var och hur???)

 

På alla bilder jag kan finna om YOS övar de med AK5.

Någon som vet om det skall fortsätta så när underättelsegrupperna ingår i HV?

Ser flera problem, logistiken förstås, samt "varför får dom AK5 när vi får AK4" från HV-soldaterna.

 

Från fvrf.se:

"Inom underrättelseinhämtning utbildas du för att placeras i förbandet YOS-05 inom Hemvärnet. Du ingår i en grupp som har till uppgift att inhämta underrättelse genom fast spaning. Utbildningen innehåller observations-, materiel- och sambandstjänst, rapportering samt rutintjänst vid observationsplats. Du behöver inte vara någon atlet eftersom du oftast är fast grupperad och de flesta längre förflyttningar sker med fordon. Däremot krävs att du klarar av att förflytta dig tyst krypande och ligga dold i terrängen oavsett väderförhållanden och att du kan jobba bra i grupp."

 

Även tilldelningen av SSV2k verkar generösare innom YOS-05 än HV generellt.

 

 

//donSisu

 

Det var ju inte riktigt så det lät på Yos 05 i Halmstad för några veckor sedan. I mina ögon är Yos ett rejält snäpp uppåt vad det gäller fysik/psyke och militär duglighet för oss gamla Lomos:are.

 

Vad som dock framgick väldigt tydligt i Halmstad är att Ingen vet hur Yos kommer se ut.

Link to comment
Share on other sites

Vad gäller vapen så är det kpist eller AK4 som gäller för all personal inom HV.

Sedan så kan man nog ganska lungt säga att utrustningsmässigt så är flytten ett nerköp för dom lottor som följer med.

 

Att det vore mycket bättre att utbilda ordinarie HV personal i den här tjänsten och att lottorna "skapar" sig uppgifter för att kunna hävda sitt existensberättigande är min åsikt i den här frågan.

 

Som aktiv inom FVRF och inskolad på YOS -05 kan jag bara instämma.

Att omforma och flytta över LOMOS till HV är närmast att betrakta som en nödlösning för att behålla den frivilliga personalen som inte platsar i HV. Kompetensen finns redan hos HV och de är dessutom betydligt bättre på just ytövervakning.

 

Vad gäller personlig materiel så är YOS inte alls bättre rustade än HV. De har ingen personlig stridsutrustning alls, den som används är utkvitterad på kortlån från krigsförband.

Edited by Conan
Link to comment
Share on other sites

Jag vet inget om LOMOS så stå ut med mina frågor.

 

Antar att det handlar om upptäckande och spårning av flygföretag mot/i Sverige?

 

Går det att rapportera flygföretagen med hjälp av 7S?

 

Från början var det ju så.

I HV ska dom bara ligga och ytövervaka ifrån kullar, kyrktorn osv.

Link to comment
Share on other sites

Lite märkligt dock att man går ut så rätt fram på sid websida med just detta, YOS-05 - > HV.

Finns det någon officiel syn från HKV eller HV kring detta?

Lite märkligt om det bara skall luftlandsättas div. nya organisationen i befintliga HV förband, om inte man först förankrar detta i förbandet.

 

Första tanken från chef innom HV, "kan vi inte göra detta själva idag?"

Varför inte tillföra personalen till befintlig org.?

Tjena!

 

Den officiella synen från Rikshvavd så som den presenterades på Karlberg för någon månad sedan är denna:

 

1. LOMOS-förbanden avvecklas nu (kommer inte ihåg om det formellt var 041231 eller 051231)

2. Det ska sättas upp förband inriktade mot ytövervakning inom ramen för HV.

3. Dessa "YOS-förband" ska vara insatsklara 2008-01-01.

4. Under 2006 ska organisation, utrustning m m klaras ut i ett PTOEM och detta ska förhoppningsvis provas i en större verifieringsövning.

5. Det är en lycklig slump att det i LOMOS fanns viss materiel och personal som kan vara användbara i de nya förbanden. När organisationen är klar och därmed befattningarna klassade så finns det möjlighet att placera fd LOMOS-människor på dessa, givet att de uppfyller de krav som befattningen ställer. I klartext = lottor kan placeras på X-befattningar, om det blir några X-befattningar i ogrupperna är långt ifrån klart.

 

Den troliga organisationen som talaren såg var ett kompaniförband, dit kanske även FFK-grupperna kommer att överföras. Dessa förband kommer att utbildas där det är lämpligt och inte vara utspridda över landet. Vid insats kommer de att transporteras dit de behövs. Med andra ord, det kan bli så att det i t ex Stockholm, Göteborg och Malmö sätts upp sex kompanier helt enkelt för att det där finns rekryteringsunderlag, medan det i resten av landet blir tomt. Detta var dock bara hans spekulationer och inte på något sätt någon sanning.

Kompetensen finns redan hos HV och de är dessutom betydligt bättre på just ytövervakning.

Det som HV saknar idag och som är mest intressant med LOMOS är den tekniska utrustningen. Att bygga o-platser och bedriva fast spaning är helt riktigt något som dagens HV behärskar. Att däremot datarapportera och sammanställa observationerna så att de enkelt kan skickas vidare i framtidens NBF-nät är något där FV ligger långt före övriga delar av Försvarsmakten.

Jag vet inget om LOMOS så stå ut med mina frågor.

 

Antar att det handlar om upptäckande och spårning av flygföretag mot/i Sverige?

 

Går det att rapportera flygföretagen med hjälp av 7S?

LOMOS = Luft- och MarkObservationsSystem. Dvs ogrupperna rapporterade både flygföretag och saker på marken. Visst skulle man kunna rapportera flygföretagen med 7S men det skulle gå för långsamt. Därför har man utvecklat datarapporteringsmetoder där man i princip rapporterar in kurs, antal och typ på flygföretag. Positionen på ogruppen är redan känd för överordnad central och beroende på typ av flygplan så sätts en schablonfart.

 

Huruvida detta kommer att leva kvar i de nya förbandet återstår att se.

Link to comment
Share on other sites

@Flamdämpare

Man använde en vanlig knapptelefon!

Rapporten mottogs av en NT4 server, som sen kunde sammanställa och presentera rapporten.

Detta då målet rör sig lite snababre än markbunden fiende... :mellow:

Det var av naturligt vikt att informationen kunde inrapporteras snabbt och delges den som hade nytta av den, utan mellanlagring på M-blankett... :huh:

 

Det som HV saknar idag och som är mest intressant med LOMOS är den tekniska utrustningen. Att bygga o-platser och bedriva fast spaning är helt riktigt något som dagens HV behärskar. Att däremot datarapportera och sammanställa observationerna så att de enkelt kan skickas vidare i framtidens NBF-nät är något där FV ligger långt före övriga delar av Försvarsmakten.

Där har du väldigt rätt!

Telia Respons till folket! :banghead:

Skämt åt sido, det finns givetvis en hel del att vinna, från den rika lillebrodern till alltid så fattiga storebrodern HV!

 

I övrigt låter det betydligt bättre än den, kanske något verklighetsfrämmande synen från fvrf.se

 

//donSisu

Link to comment
Share on other sites

Där har du väldigt rätt!

Telia Respons till folket! :banghead:

Skämt åt sido, det finns givetvis en hel del att vinna, från den rika lillebrodern till alltid så fattiga storebrodern HV!

Telia Respons försvann för ett antal år sedan. Ersattes av nya bastelefonen, tfn 9002 har jag för mig att den heter.

 

För övrigt så råkade jag prata med LOMOS-ansvarige på FMV under Karlbergstillställningen. Han berättade att den ursprungliga kravspecen från FV var att ta fram en utrustning för utbildning. Den skulle vara avsedd för lektionssalsbruk och kosta så lite som möjligt. Alltså köpte man in billigast tänkbara standardtelefon. Eftersom den bara skulle användas inomhus så dög ju Respons alldeles utmärkt. Nu blev det ju inte riktigt så...

 

Även bortsett från den befintliga tekniska utrustningen så tror jag att HV kan ha en hel del att lära av LOMOS rent metodmässigt, när det gäller att snabbt rapportera, filtrera och vidarebefordra information. Då är mycket riktigt M-blanketterna kanske inte det bästa verktyget.

Link to comment
Share on other sites

Ett fenomen som jag har stött på är att vissa inom bataljonerna tror att YOS-05 ska bli en sjuhelsikes über-elit spaningspluton.

Detta ger vidden att rekryteringunderlaget för tex. insatsplutonerna minskar då dessa människor väntar på att YOS-05 ska börja sättas upp och tilldelas en massa "ball" utrustning.

Link to comment
Share on other sites

Jag vet inget om LOMOS så stå ut med mina frågor.

 

Antar att det handlar om upptäckande och spårning av flygföretag mot/i Sverige?

 

Går det att rapportera flygföretagen med hjälp av 7S?

 

Som du redan fått svar på så funkar det inte så bra med flygföretag. Men när man stod där uppe i tornet (fyr,vattentorn, silo mm) så såg man ju även andra saker.

 

Då använde man tfn för att rapportera in även detta (man pratade inte med ngn utan tryckte in olika kombinationer på tfn).

Efter ett tag (förhoppningsvis) ringde OC (ObservationsCentral) upp och begärde mer information om det man sett. Då föredrog vissa OC att få det som 7S.

Det kunde gälla sjötrafik, luftlandsättning, bombfällning, brandrök, haveri mm (som du förstår fick man sällan se ngt av detta under övningarna "på riktigt") :P

Link to comment
Share on other sites

Samövning med Fv förband nu till helgen, återkommer med erfarenheter.

 

Ja det ska bli spännande o se om dom här YOS förbanden är värda någonting på riktigt. Appropå Ak5 så har jag förstått att flygvapenfrivilliga i dom södra delarna av sverige har blivit omskolade från k-pist till just Ak5. Samma omskolade kontakt säger också att informationen dom fick var att alla frivilligorganisationer skulle omskolas till Ak5 när k-pistarna fasades ut.

Link to comment
Share on other sites

Samövning med Fv förband nu till helgen, återkommer med erfarenheter.

 

Ja det ska bli spännande o se om dom här YOS förbanden är värda någonting på riktigt. Appropå Ak5 så har jag förstått att flygvapenfrivilliga i dom södra delarna av sverige har blivit omskolade från k-pist till just Ak5. Samma omskolade kontakt säger också att informationen dom fick var att alla frivilligorganisationer skulle omskolas till Ak5 när k-pistarna fasades ut.

 

det är ju smart, då blir det ju inte större splittring i leden :ph34r:

Link to comment
Share on other sites

Alltså, jag vill först och främst bara kommentera en sak:

Jag vet inte vilken roll/uppträdande SLK har haft/har inom HV men min erfarenhet av deras medlemmar inom FV LOMOS gör att jag lugnt kan säga att jag utan större tvekan skulle lägga mitt liv i deras händer.

 

LOMOS lottorna ÄR MYCKET fältmässiga och oftast otroligt duktiga, envisa som synden och klarar sig mycket bra både fysiskt och psykiskt.

 

Dessutom tror jag att lomos till mångas förvåning är väldigt fältmässiga. Visst, en viss lomosifiering har ju skett under åren dvs att man kanske tappat det korrekta agerandet i fält.

Ibland har det känts som om vi helt enkelt inte Fått bete oss korrekt beroende på något dekret från högt uppe bland molnen.

 

Ofta har övningarna varit mycket stereotypa med ugefär samma övn moment.

Men hos oss på F4 hände det något för några år sedan, vi fick in ett gäng erfarna befäl från armen på pb/kb nivå som visade oss vanliga dödliga "vägen mot ljuset".

Därför hade vi de sista åren (snyft) även andra övningar än bara att raportera i teflonen.

Övningar som nattpatrullering, mörkerskjutning ak5 + en hel radda otroligt bra genomförda allmänmilitära övningar.

 

Personligen ser jag fram emot YOS och har absolut inget emot att nästla mig in i HV regi om jag bara slipper baskern. :rodna:

 

Men som sagts tidigare, yos är ingen automatisk övergång från lomos utan är en funktion i hv som skapats utav ett behov fastlagt av riksdagen(eller var det regeringen?).

Link to comment
Share on other sites

LOMOS lottorna ÄR MYCKET fältmässiga och oftast otroligt duktiga, envisa som synden och klarar sig mycket bra både fysiskt och psykiskt.

1. Lottorna har inga som helst fys-krav på sig i befordringsstegen, till skillnad från FVRF-arna (läs männen). Konsekvensen, åtminstone i min YOS-pluton är att majoriteten inte har någon fysik alls.

 

2. Vid sommarens YOS-övning på LSS började min lottagruppchef att grina under förläggningstjänsten pga tidskraven som ställdes. I andra gruppen fick chefen under dag 2 bryt och fick ligga och vila tältet av samma anledning samtidigt som vi som gjort GU bara ryckte på axlarna över de modesta kraven.

 

3. Innan fältövningen kom igång var det ett eländigt dividerande om vi öht skulle utrustas med vapen under övning pga att en del av lottorna ansåg att detta var "onödigt" och "jobbigt" samt att en pistol vore ett mycket bättre alternativ till AK.... :)

 

Samtidigt utmärkte sig vissa av de kvinnliga krigsmännen på ett mkt positivt sätt! Kan också nämna att dessa inte var allt för populära hos övriga damer. :baskerPa:

Link to comment
Share on other sites

1. Lottorna har inga som helst fys-krav på sig i befordringsstegen, till skillnad från FVRF-arna (läs männen). Konsekvensen, åtminstone i min YOS-pluton är att majoriteten inte har någon fysik alls.

 

2. Vid sommarens YOS-övning på LSS började min lottagruppchef att grina under förläggningstjänsten pga tidskraven som ställdes. I andra gruppen fick chefen under dag 2 bryt och fick ligga och vila tältet av samma anledning samtidigt som vi som gjort GU bara ryckte på axlarna över de modesta kraven.

 

3. Innan fältövningen kom igång var det ett eländigt dividerande om vi öht skulle utrustas med vapen under övning pga att en del av lottorna ansåg att detta var "onödigt" och "jobbigt" samt att en pistol vore ett mycket bättre alternativ till AK.... :lol:

 

Samtidigt utmärkte sig vissa av de kvinnliga krigsmännen på ett mkt positivt sätt! Kan också nämna att dessa inte var allt för populära hos övriga damer. :baskerPa:

 

 

1. Som lotta har man inga fyskrav, inte heller är det så ofta som lottor "stoppas" eller rekomenderas andra tjänster utan som conan säger är det många utan någon kondition alls eller med skador som antas och får fortsätta utbilda sig. På den punkten tror jag att kårerna har mycket att jobba på. Man kan söka kurser och bli antagen utan att ha träffat någon person från lottorna som "kontrollerar" lämpligheten.

 

2. Jag var också med vid sommarens kurs på LSS, och det du skriver om att din GC började grina vid förläggningen stämmer säkert, men enligt henne själv så var det inte enbart tidspressen som gjorde att hon tyckte det blev för mycket. Kan för att "försvara" din gruppchef lite säga att tidigare sommrar så får dem som går befälsutbildningar utbildning i ledarskap osv. Detta året var det en kompletteringsutbildnig och inte en grundutbildning, att inte alla visste det beror på oklarheter mellan lottorna och FVRF. Nu blev det så att tjejen som du hade som gruppchef INTE hade så mycket befälsutbildning men fick ändå gå som gruppchef. Hon efterfrågade mer utbildning men fick inte det. Att gå som gruppchef för första gången, utan att känna att man har utb. och i den situationen som nu var med nya uppgifter är inte lätt, så att hon bröt ihop är knappast ett tecken på att lottor i allmänhet bryter ihop när dem är chefer.

 

 

Nästa påstående att chef nr2 bröt ihop av samma anledning är BS, för JAG var GC i den gruppen... Jag hade gått gruppbefälsutb tidigare så jag hade utb men saknade dagar, därför fick jag gå som GC. Jag bröt inte ihop utan blev beordrad vila av blågul, för att jag hade jobbat för mycket, både fysiskt och psykiskt. Vi var 4 st i våran grupp och att bygga förläggning, sköta observation, mat och även ha en person ibland ute på flygning ÄR påfrestande. Jag gjorde fel som jobbade som "menig" för att hjälpa till istället för att "ta det lungt" och chefa. Men vi gör alla våra misstag i början och jag lärde mig otroligt mycket på den övningen.

Vill du prata mer om orsakerna till varför jag och den andra GCn agerade som vi gjorde och inte orkade hela vägen så kan vi ta det via pm. Vi var inte dem enda som hade det tufft, men att erkänna för sin grupp att man inte orkar eller kan är ett tecken på att man ändå vet sina begränsningar och inte tror att man kan klara allt.

 

Hurvida ni som har gjort GU bara ryckte på axlarna kan jag inte svara för men dem i min grupp höll med om att det var en jobbig övning, klart att om man har lite mer kunskaper om spaning, maskering, och mer GSU så är det lättare än om man inte har sy mycket sådant utan allt är nytt. Inom LOMOS har vi inte använt maskeringsnät, byggt dolda o-platser utan det var helt nytt för dem flesta. Dold spaning är vad jag har förstått inget man läster sig till i SoldF eller lär sig på ett par timmar. Jag anser att dem flesta från lomos inte har tillräckligt med kunskaper om spaning eller ren "gröntjänst" vi har 1 veckas grönutbildning som meniga, det är för lite. Förhoppningsvis börjar lottorna inse att dem inte kan vara någon "gräddfil" in i FM och få slippa vissa "krav"

 

Det var en anorlunda kurs där kompetensnivån var från nymuckade till personer som inte varit på övning/kurs på flera år. Snacket om att vapen bara är onödigt och jobbigt har jag hört på dem flesta kurserna jag varit på, och anser att dem som inte orkar bära vapen har inget där att göra.

 

Tror säkert att det finns personer inom lomos som passar bra i ett yosförband, men för många blir det nog för tufft. Är flera som har rustat av eller bytt tjänstegren. Ska man ha lottor i yos så måste det till mer utbildning. För det som är idag är inte tillräckligt, funkade bra i lomos men för att kunna vara mindre grupper, spana på markobjekt och försvara sig så räcker det inte med ett par veckor TFU. Jag tror att man i så fall får göra något liknande 3-månadersutbildningen med yosinriktning.

 

Det finns olämpliga personer i alla olika organisationer, även killar som gjort värnplikten kan vara olämpliga som befäl, ibland är inte det viktigaste om man har 10månaders vlp i ryggen eller några veckors utb. En utan utb kan man lära upp, frågan är om man kan lära sig att bli bra chef. En av styrkorna med LOMOS var att det var blandat med killar och tjejer, själv skulle jag inte vilja vara i en grupp med bara tjejer.

Link to comment
Share on other sites

 

1. Lottorna har inga som helst fys-krav på sig i befordringsstegen, till skillnad från FVRF-arna (läs männen). Konsekvensen, åtminstone i min YOS-pluton är att majoriteten inte har någon fysik alls.

 

2. Vid sommarens YOS-övning på LSS började min lottagruppchef att grina under förläggningstjänsten pga tidskraven som ställdes. I andra gruppen fick chefen under dag 2 bryt och fick ligga och vila tältet av samma anledning samtidigt som vi som gjort GU bara ryckte på axlarna över de modesta kraven.

 

3. Innan fältövningen kom igång var det ett eländigt dividerande om vi öht skulle utrustas med vapen under övning pga att en del av lottorna ansåg att detta var "onödigt" och "jobbigt" samt att en pistol vore ett mycket bättre alternativ till AK.... :lol:

 

Samtidigt utmärkte sig vissa av de kvinnliga krigsmännen på ett mkt positivt sätt! Kan också nämna att dessa inte var allt för populära hos övriga damer. :baskerPa:

 

 

1. Som lotta har man inga fyskrav, inte heller är det så ofta som lottor "stoppas" eller rekomenderas andra tjänster utan som conan säger är det många utan någon kondition alls eller med skador som antas och får fortsätta utbilda sig. På den punkten tror jag att kårerna har mycket att jobba på. Man kan söka kurser och bli antagen utan att ha träffat någon person från lottorna som "kontrollerar" lämpligheten.

 

2. Jag var också med vid sommarens kurs på LSS, och det du skriver om att din GC började grina vid förläggningen stämmer säkert, men enligt henne själv så var det inte enbart tidspressen som gjorde att hon tyckte det blev för mycket. Kan för att "försvara" din gruppchef lite säga att tidigare sommrar så får dem som går befälsutbildningar utbildning i ledarskap osv. Detta året var det en kompletteringsutbildnig och inte en grundutbildning, att inte alla visste det beror på oklarheter mellan lottorna och FVRF. Nu blev det så att tjejen som du hade som gruppchef INTE hade så mycket befälsutbildning men fick ändå gå som gruppchef. Hon efterfrågade mer utbildning men fick inte det. Att gå som gruppchef för första gången, utan att känna att man har utb. och i den situationen som nu var med nya uppgifter är inte lätt, så att hon bröt ihop är knappast ett tecken på att lottor i allmänhet bryter ihop när dem är chefer.

 

 

Nästa påstående att chef nr2 bröt ihop av samma anledning är BS, för JAG var GC i den gruppen... Jag hade gått gruppbefälsutb tidigare så jag hade utb men saknade dagar, därför fick jag gå som GC. Jag bröt inte ihop utan blev beordrad vila av blågul, för att jag hade jobbat för mycket, både fysiskt och psykiskt. Vi var 4 st i våran grupp och att bygga förläggning, sköta observation, mat och även ha en person ibland ute på flygning ÄR påfrestande. Jag gjorde fel som jobbade som "menig" för att hjälpa till istället för att "ta det lungt" och chefa. Men vi gör alla våra misstag i början och jag lärde mig otroligt mycket på den övningen.

Vill du prata mer om orsakerna till varför jag och den andra GCn agerade som vi gjorde och inte orkade hela vägen så kan vi ta det via pm. Vi var inte dem enda som hade det tufft, men att erkänna för sin grupp att man inte orkar eller kan är ett tecken på att man ändå vet sina begränsningar och inte tror att man kan klara allt.

 

Hurvida ni som har gjort GU bara ryckte på axlarna kan jag inte svara för men dem i min grupp höll med om att det var en jobbig övning, klart att om man har lite mer kunskaper om spaning, maskering, och mer GSU så är det lättare än om man inte har sy mycket sådant utan allt är nytt. Inom LOMOS har vi inte använt maskeringsnät, byggt dolda o-platser utan det var helt nytt för dem flesta. Dold spaning är vad jag har förstått inget man läster sig till i SoldF eller lär sig på ett par timmar. Jag anser att dem flesta från lomos inte har tillräckligt med kunskaper om spaning eller ren "gröntjänst" vi har 1 veckas grönutbildning som meniga, det är för lite. Förhoppningsvis börjar lottorna inse att dem inte kan vara någon "gräddfil" in i FM och få slippa vissa "krav"

 

Det var en anorlunda kurs där kompetensnivån var från nymuckade till personer som inte varit på övning/kurs på flera år. Snacket om att vapen bara är onödigt och jobbigt har jag hört på dem flesta kurserna jag varit på, och anser att dem som inte orkar bära vapen har inget där att göra.

 

Tror säkert att det finns personer inom lomos som passar bra i ett yosförband, men för många blir det nog för tufft. Är flera som har rustat av eller bytt tjänstegren. Ska man ha lottor i yos så måste det till mer utbildning. För det som är idag är inte tillräckligt, funkade bra i lomos men för att kunna vara mindre grupper, spana på markobjekt och försvara sig så räcker det inte med ett par veckor TFU. Jag tror att man i så fall får göra något liknande 3-månadersutbildningen med yosinriktning.

 

Det finns olämpliga personer i alla olika organisationer, även killar som gjort värnplikten kan vara olämpliga som befäl, ibland är inte det viktigaste om man har 10månaders vlp i ryggen eller några veckors utb. En utan utb kan man lära upp, frågan är om man kan lära sig att bli bra chef. En av styrkorna med LOMOS var att det var blandat med killar och tjejer, själv skulle jag inte vilja vara i en grupp med bara tjejer.

 

Hej DodeN.

Det jag vill ge uttryck för är inte en värdering av enskildas prestationer utan snarare på vilken nivå förbandet i stort ligger - kunskaps och erfarenhetsmässigt. Givet är att man inte kan förvänta sig stordåd av grupchefer som inte har erforderlig utbildning, av de som inte övat på länge eller de som inte haft tid att öva i befattning.

 

Men klart är att om YOS ska tas på allvar utanför organisationen måste personalen bli bättre och utbildas betydligt mer än nu, eller åtminstone kontinuerligt. Att befattnings-/omskolningskurser ska ha karaktär av grund-TFU är definitivt obra. Samtidigt är torde det vara dags att skapa förband och inte bara ha utbildningar utan placeringar om det över huvud taget ska få till något till 2008.

Edited by Conan
Link to comment
Share on other sites

Men klart är att om YOS ska tas på allvar utanför organisationen måste personalen bli bättre och utbildas betydligt mer än nu, eller åtminstone kontinuerligt. Att befattnings-/omskolningskurser ska ha karaktär av grund-TFU är definitivt obra. Samtidigt är torde det vara dags att skapa förband och inte bara ha utbildningar utan placeringar om det över huvud taget ska få till något till 2008.
Jo, men i ärlighetens namn så skiljer inte det där sig speciellt mycket från Hemvärnet i övrigt!

(T.o.m. vissa insatsplutoner liger på en motsvarande kompetensnivå...)

Link to comment
Share on other sites

Nå, jag skall inte sticka under stol med att det finns en och annan på båda sidor om könssträcket som nog helst skulle sitta i hammocken få serverat sig ett glas saft.

Den här diskussionen hör väl egentligen inte hemma i just det här forumet?

 

Nåväl, var ut i helgen och testade litet karta,syftning,avståndsbedömning mm.

 

Någon som har erfarenhet av det optiska AI:t? (Avståndsinstrument)

Tyckte det var aningens bökigt att få ihop bilderna i okularet men det kan ju bero på bristande träning?

Link to comment
Share on other sites

Nå, jag skall inte sticka under stol med att det finns en och annan på båda sidor om könssträcket som nog helst skulle sitta i hammocken få serverat sig ett glas saft.

Den här diskussionen hör väl egentligen inte hemma i just det här forumet?

 

Nåväl, var ut i helgen och testade litet karta,syftning,avståndsbedömning mm.

 

Någon som har erfarenhet av det optiska AI:t? (Avståndsinstrument)

Tyckte det var aningens bökigt att få ihop bilderna i okularet men det kan ju bero på bristande träning?

 

Är det optiskt 40cm AI du menar? "Periskopet"? Jadå, det kan vara bökigt ibland men det är -som du antog en träningssak.

40 cm AI är ett bökigt, tungt och klumpigt instrument men helt funktionsdugligt. Standardutrustning på min fältlastningslista... :)

Link to comment
Share on other sites

Då så...

 

Hv-bat Arlanda hade slutövning i helgen, och sidoställda förband ur YOS samt Fvrf-Flygbassäk deltog.

 

Det lilla jag såg var att YOS Lottorna hade 304k, vapen vet jag inte. Säk soldaterna hade Sv2000 och AK5.

Link to comment
Share on other sites

40cm AI är ett suveränt AI, men ett helsicke att kånka runt på. Öva, öva, öva, och du kommer att se att tiden för avståndsbedöning sjunker väsentligt.

Befäl från LGG var klart intresserade av en del av utrustning som visades dom. Dom ska svar på remissen om systemens införande i HV. Oro kring 'front' rapporteringen dock. Bör kompletteras med modernt mtrl.

Link to comment
Share on other sites

Jo litet bökigt vare allt det där teleskoptjosanet. Fast som ni sagt, träningssak att hantera detta.

Överhuvudtaget var det en hel del nytt under helgen för min del. Att ta ut xerxes yngve har man ju gjort en och annan gång men med precisionskrav var det en annan sak.

 

Att sedan med hjälp av diverse olika metoder/instrument ta fram att mellan två flagg stänger på typ 200 meters avstånd är det 175 meter emmellan var an ny uppgift för mig i alla fall.

Intressant dock!

Och faktiskt kändes det litet granna som att man äntligen gjorde något reellt och användbart.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

[quote name='Conan'

2. Vid sommarens YOS-övning på LSS började min lottagruppchef att grina under förläggningstjänsten pga tidskraven som ställdes. I andra gruppen fick chefen under dag 2 bryt och fick ligga och vila tältet av samma anledning samtidigt som vi som gjort GU bara ryckte på axlarna över de modesta kraven.

 

 

Hej! Såg precis den här konversationen och blev väldigt intresserad då jag var en av GC i nämnda övning. Dock tror jag inte att du var i min grupp. Jag antar att du är kille, och vi hade två i min grupp. Ingen av dem var födda 83...

 

Vi hade problem i gruppen, men de som skapade problemen hade inte varit med på över 12 år, på en enda övning. Vår (för tillfället) TC agerade GC och det blev problem med schemat. Vi fick inte vila, vilket ledde till olika problem. Jag blev trött, och hon som var GC just då kom i gräl med TC om vilka roller de skulle ha. Blågul kom och skällde på TC för att alla var i rörelse och hela gruppen fick en time out. Jag tog min på o-platsen för jag orkade inte röra på mig.

 

Tack DodeN i ditt försvar av mig! :happy:

Edited by Anlin
Link to comment
Share on other sites

TekniskChef och Gevärs(?)Chef :happy:

De menar antagligen toch respektive grpch.

 

Vissa tror ju även att GB och PB är grupp- respektive plutonchef.

Eller att PC (Personal Computer) är plutonchef (plutch) och KC (Kommandocentral) är kompanichef (kompch).

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...