Jump to content

Militär text på gammelsvenska.


SFC Johansson

Recommended Posts

Hmm..... har fått hjärnblödning....

 

Kan inte komma ihåg vad detta textstycke kallas för.

 

Är skrivit på gammelsvenska och handlar om plikten att göra vpl och att de som inte gör det inte ens är vatten värda...

 

Kan någon friska upp mitt minne och kanske posta texten.

 

Tack

Link to comment
Share on other sites

Hmm..... har fått hjärnblödning....

 

Kan inte komma ihåg vad detta textstycke kallas för.

 

Är skrivit på gammelsvenska och handlar om plikten att göra vpl och att de som inte gör det inte ens är vatten värda...

 

Kan någon friska upp mitt minne och kanske posta texten.

 

Tack

 

Krigsmans erinran, ja. Det var ord och inga visor. Jämför med den nuvarande... 8-/

 

"Krigsman skall frukta Gud

 

och vara konungen huld och trogen.

 

Han skall med nit och trohet uppfylla alla de plikter,

 

honom i tjänsten ålägges,

 

samvetsgrant och efter bästa förmåga

 

verkställa mottagna befallningar och föreskrifter

 

samt vid alla tillfällen iakttaga

 

ett värdigt och rättskaffens uppförande.

 

Hans oavlåtliga strävan skall vara

 

att väl bereda sig till krigets värv.

 

Vid ofred skall han mot rikets fiender

 

sig städse manligen och väl förhålla

 

samt med liv och blod

 

konung och fädernesland försvara."

 

 

:banghead:

Link to comment
Share on other sites

Nej det är inte den jag tänker på.......... även om det var bra att du postade ovanstående :banghead: ord och inga visor där hehe

 

Den jag är ute efter säger något i stil med att de som värnpliktsvägrar inte är värda att gå bland fria män bla bla eller något i den stilen.

 

Någon som vet vad jag tänker på? Var en herrans massa år sedan jag såg den på ett plakat skrivit med gammelsvenska. Mycket möjligt att det kan ha varit ett citat från någon gammal kung eller liknande också.

Link to comment
Share on other sites

Är det denna du menar?

 

"Den som undandrager sig att fullgöra värnplikten och endast vill njuta av fosterlandets gåvor utan att gälda dess krav. Han är ovärdig att nämnas bland fria svenska män."

 

Vem som skrivit det har jag däremot inte den blekaste aningen om.

Link to comment
Share on other sites

Är det denna du menar?

 

"Den som undandrager sig att fullgöra värnplikten och endast vill njuta av fosterlandets gåvor utan att gälda dess krav. Han är ovärdig att nämnas bland fria svenska män."

 

Vem som skrivit det har jag däremot inte den blekaste aningen om.

 

den hade vi på våran anslagstavla i lumpen, skriven på just äldre svenska

 

ungefär såhär "Den som undandrager sig att fullgöra värnplikten och endast söka njuta av af fosterlandets gåfor utan att gälda dess kraf. han äro ovärdig att nämnas bland fria svenska män"

 

lessen att minnet är lite rostigt och jag inte är så bra på just äldre stavning.

Link to comment
Share on other sites

"Den som undandrager sig att fullgöra värnplikten och endast vill njuta av fosterlandets gåfvor utan att gälda dess kraf, han är ovärdig att nämnas bland fria svenska män. Att svika Konung och Fäderneslandet har aldrig varit svenskmannased"

Link to comment
Share on other sites

"Den som undandrager sig att fullgöra värnplikten och endast vill njuta av fosterlandets gåfvor utan att gälda dess kraf, han är ovärdig att nämnas bland fria svenska män. Att svika Konung och Fäderneslandet har aldrig varit svenskmannased"

 

Ja nu börjar det arta sig :) kommer mera och mera..... plakatet jag såg var av a4 storlek med text som täckte hela. Dock med stora radavstånd med stor font.

 

Så jag tror att det finns mer text att posta.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Ja, jag felat. Mig ock ödet fött

att bära nesans börda av den dagen,

då finska krigarn gav sig, förrn han blött,

då Sveas stolta borg, förrn kula stött

mot dess granitvall, fegt blev skänkt och tagen.

 

Annars så, ang. utskrivningen:

"Ju yngre de komma till krigsmans ämbete ju bättre låta de sig lära och vänja vid de stycker som en krigsman tillhöra." :baskerPa:

Link to comment
Share on other sites

Tänkte delge er ett litet stycke om krigsmaktens syn på Nykterhet och Sedlighet ur mitt senaste förvärv "Undervisning för infanteristen" anno 1912

 

"Den, som stormar på sin hälsa, förmår icke att uthärda ett fälttågs ansträngningar. Hans kroppskrafter minskas i förtid, och hans själsförmögenheter aftaga hastigt nog.

För soldaten bör det vara en hederssak att afhålla sig från missbruket af starka drycker. Den, som på grund af onykterhet förlorar förmågan att tänka fullt redigt och klart eller mister det fullkomliga herraväldet öfver sin kropp, drager härmed skam icke blott öfver sig själf utan också övfer det regemente han tillhör. Han utsätter sig för bestraffning samt för sina förmäns och kamraters missaktning.

 

Öfverdrifvet bruk af tobak skadar äfven hälsan. I synnerhet gäller detta cigarettrökning, som, om röken indrages i lungorna, angriper nervsystemet, andnings- och matsmältningsorganen.

 

Ett sedligt lif bör vara utmärkande för hvarje soldat. Osedlighet är ett folks fördärf och förvandlar den fria mannen till lidelsernas slaf. Soldaten utsättes lätt för frestelser af personer med lösa seder och dåligt rykte. Umgänget med sådana människor vanhedrar soldaten och kan dessutom utsätta honom för smittosamma sjukdomar af allra farligaste beskaffenhet. Mången får med årslånga lidanden och en för tidig död böta för ett ögonblicks obetänksamhet."

 

The Swede

 

Finns en del citat på äldre svenska i tråden om Gamla reglementen. Där hämtade jag ovanstående.

Link to comment
Share on other sites

SOLDATEN

 

Gud och soldaten vörda vi,

när tider av fasa de står oss bi.

Men när faran är borta och fyllda äro faten,

då glömma vi gud och förakta soldaten.

 

Den här svenska översättningen från engelska såg jag första gången på HvSS för många år sedan. Originalet på engelska nedan.

 

THE SOLDIER

God and the Soldier, we adore,

In time of danger, not before.

The danger passed and all things righted,

God is forgotten and the Soldier slighted.

 

- Rudyard Kipling

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...