Jump to content

ELITEN


Recommended Posts

Bakgrund:

Jag är nyss klar med en mindre fältstudie(A-uppsats) i Sociologi (LHS sthlm) i ovanstående ämne.

 

HuvudKällor:

Adelskalendern, Föreningen gamla Lundsbergares, Sällskapet kustjägarveterners och Fallskärmsjägarklubbens medlemslistor, samt resultatet av en annan elevs fältstudie på civil elit

 

Fick tyvärr inte ta del av Militärtolkarnas klubb.

Jag har studerat 50-100 slumpvisa medlemmar i resp förening.

 

Begrepp:

Militär elit- frivillig, som genomgått andra mönstring samt testperiod - KJ och FJS

Civil Elit- Adeln samt gamla Lundsbergare

 

Slutsats:

Civil elit = militär elit, till stor del

Adelsmän och Lundesbergare gör gärna GU som KJ eller FJS

Det går bättre för KJV och FJS-klubbens medlemmar om man ser till utbildningsnivå samt inkomst.

Adeln har dock störst förmögenhet

 

Kommentarer??

Link to comment
Share on other sites

kan ju vara som så att det av tradition finns höga militärer i adelssläkter -> att man peppar sina barn att bära vidare traditionen? lite skämtsamt så kan man ju annars se det som så att försvaret har alltid varigt väldigt konservativt och det är ju svårt att påstå att inte adeln är konservativ... :)

Link to comment
Share on other sites

Trro du nog hade kunnat gå på en lite tyngre linje om du valt att titta på två oloka sorters elit.

 

Mycket dugliga människor är det oftast inom både det civila och det militära. Männsikor med prestationskrav hemifrån blir oftast duglgia människor (utom i vissa fall).

 

Det finns redan studier kring från vilka skolor Handelshögskolan i Stockholm och KTH får sina elever, dessa elever var oftast mycket bra på prov, och hamnar därför nästan alltid som KB uttagna inom det 'gamla' försvaret. Traditionen att bli reservofficer eller officer lever visserligen till viss del kvar inom adeln, men den kan framförallt påvisas inom en snedvridning till vissa förband, flottan och kvalleriet framförallt.

 

Det här kan bli kul att diskutera. Kan ta mig själv som exempel.

 

Sigtuna Skolan

Handelshögskolan

KB elev/reservofficersaspirant (dock ej genomfört RO)

 

pappa RO, äldre bror RO

 

Jag vet att vi har minst 2 andra Handelselver här, tankar?

Link to comment
Share on other sites

Låter välan som om det kan stämma.

 

Dock förbannat tveksam till uttrycker "Elit", jag finns med i adelskalendern, och kommer från en släkt med stark militär tradition (även om jag befinner mig i en liten "ani-gren" ;) ), men jag undrar hur man definierar en civil elit? För mig är "elit" ett ord om beskriver människor som är mycket medvetna rent etiskt och moraliskt, likväl som duktiga i sitt ämbete och intelligenta. Har personligen talat med KTH-elever som även är adliga och anser att kvinnor inte skall ha rösträtt. Civil elit eller inte?

 

Det är alltså definitionen för "civil elit" jag eftersöker.

Link to comment
Share on other sites

Rätt intressant ämne... slänger in en liten tanke som poppade upp i skallen (och JA den har poppat upp tidigare när man haft uppställningar/verksamhet runt om i landet)

 

FM och då i synnerhet "hård" utbildning som ett uppfostringsmedel?

 

Kan det vara så att det av äldre människor i dessa "elit" kretsar peppas att genomföra en hård utbildning i syfte att stävja och kanske förminska en analkande/redan konstaterad "stureplanseffekt"

 

Förstår nu hur jag tänker...

Link to comment
Share on other sites

Rätt intressant ämne... slänger in en liten tanke som poppade upp i skallen (och JA den har poppat upp tidigare när man haft uppställningar/verksamhet runt om i landet)

 

FM och då i synnerhet "hård" utbildning som ett uppfostringsmedel?

 

Kan det vara så att det av äldre människor i dessa "elit" kretsar peppas att genomföra en hård utbildning i syfte att stävja och kanske förminska en analkande/redan konstaterad "stureplanseffekt"

 

Förstår nu hur jag tänker...

 

Eller tvärtom, det kan knappast vara en slump att vpl på strb-komp till mycket stor del härstammar från det "fina" folket från Djursholm, Saltsjöbaden och liknande stureplanshäckande områden.

 

Bara jag som tappat foliehatten, eller..?

Link to comment
Share on other sites

När jag gjorde GU var alla tvingade, har hört av yngre (juriststuderande, elit kanske?) att det nuförtiden ses som ett privilegium att få göra vpl. En inte helt orimlig slutsats blir att detta skulle kunna påverka resultatet av elit-uppsatsen.

Så min fråga blir:

Vilken tidsperiod har undersökts?

Link to comment
Share on other sites

Tidigare undersökningar har visat att det är en relativt låg andel av dem som går på Handels som gjort lumpen. Lumpen innebör ett bortkastat år och om man blir kb innebär det två bortkastade år. Inte kul alls.

 

Själv var jag ett år äldre än de flesta kursare på Handels pga att jag ägnade mig åt att leka krig på Livgardet i 12 mån.

 

Andelen kufar bland handelsstudenter med militär bakkgrund är hög. Det finns en "officersklubb" (läs för tidigare kb) den består i princip enbart av personer man inte skulle vilja anställa sedan.

Link to comment
Share on other sites

Tanken kring ett "förlorat" år har jag aldrig förstått... Att läsa in en termin eller två går relativt enkelt att genomföra. Själv så hade jag två "förlorade" år innan jag började att studera. Sedan tog jag även en sabbats termin. JAg kan inte se att jag har förlorat tid på detta, eller lönemässigt på detta. Har ett jobb jag trivs med, har en chef jag tycker är bra. har en lön som är okej. har stor personlig frihet på jobbet. har det enkelt att ta tjänstledigt för att åka iväg på MÖP-kurser osv.

 

Att skynda igenom sin ungdom i jakt på tid osv är inte något bra. Risken är stor att när man väl vaknar upp ur "student-livet" så kan det bli ett mycket hårt uppvaknande...

 

Åter till huvudämnet i tråden. Kan det ha något med maktstrukturer att göra. För att bli accepterad i vissa grupper skall man ha gått på internat skola, skall ha gjort vpl osv? Sedan skulle det vara intressant att göra jmf mellan individer uppväxta på 60-talet 70-talet, 80-talet. Samt göra ett liknande urval ur normalbefolkningen för att se om det finns ngr skillnader mellan socialgrupperna. Att bara göra en undersökning med en urvalsgrupp utan referensgrupp tycker jag bara känns konstigt...

 

Varför inte ta 100 slumpvist utvalda manliga elever ur en internatskola som är födda på 70-talet och undersöka om de gjort vpl och var. Samt göra samma urval ur en vanlig gymnasieskola. Är det någon skillnad?

Link to comment
Share on other sites

@bowman

 

Vilket år läste(er) du? När jag började 1987 var det så att eftersom alal skulle göra värnplikt så valde man längre/bättre utbildningar i stor utsträckning. Ingen som brydde sig om man tappade 2 år efter gymnasiet i det fallet.

 

Jag gjorde i och för sig på följande sätt, ryckte in 2 dagar efter studenten, kom in på Handels, hade ryggbesvär, sökte anstånd efter 3månader på I5, läste på Handels, kom tillbaka och gjorde 15 månader på KBS.

 

I början av 90talet var mässdräkten mycket flitigt förekommande på Gasque, Årsfesten och Valborgsmiddagen.

 

Kort tillägg, hade varit värt att titta på "Röde Orm, Föreningen för Handel i Österled" som är (finns fortfarande) en förening på Handles för Tolkskoleelever.

Edited by Hans Engström
Link to comment
Share on other sites

  • Super Administrators

Handels? Är inte det något man läser som förströelse på helgerna samtidigt som man går på KTH? :P

 

Skämt å sido så kan jag bara hålla med Jake och Rille.

Link to comment
Share on other sites

Rätt intressant ämne... slänger in en liten tanke som poppade upp i skallen (och JA den har poppat upp tidigare när man haft uppställningar/verksamhet runt om i landet)

 

FM och då i synnerhet "hård" utbildning som ett uppfostringsmedel?

 

Kan det vara så att det av äldre människor i dessa "elit" kretsar peppas att genomföra en hård utbildning i syfte att stävja och kanske förminska en analkande/redan konstaterad "stureplanseffekt"

 

Förstår nu hur jag tänker...

 

Eller tvärtom, det kan knappast vara en slump att vpl på strb-komp till mycket stor del härstammar från det "fina" folket från Djursholm, Saltsjöbaden och liknande stureplanshäckande områden.

 

Bara jag som tappat foliehatten, eller..?

 

Likväl kan det vara så att denna grupp har större erfarenhet av större motorbåtar än andra grupper.....Och där av urvalet

Link to comment
Share on other sites

Jag läste på en linje som troligtvis har än högre andel "militärer", Jägmästarlinjen!

 

Vi räknade en gång på de tre årskullarna som var i Umeå och vad vi kände till. Varje årskurs var 60 pers varav ca 30 % tjejer. På denna tid hadde få tjejer gjort Lumpen.

 

Av totalt ca 130 man fanns (om jag kommer ihåg rätt)

 

5 man med frivillig GU tjänstgöring

9 Rokare + 4 som tog uppehåll för att gora roken. Av rokarna var tre kaptener

Minst 15 kb

8????? maskinister flottan (detta var för oss en gåta vi grunnade på länge)

Ett 10 tal med knepiga befattningar som Kryptörer och kem tekniker mm

Av övriga hadde det stora flertalet gjort gu på Jägarförband i pb eller gb befattning

1!!!! kom från pansar (skytt ikv 91)

Ingen kom från flyget...

 

Intressant var det faktum att nästan samtliga e och f infanterister, artellerister mm efter Gu läst på komvux.

 

Vid detta tillfälle låg Jägmästarlinjen på andraplats efter Läkarlinjen i intagningskrav. Medelåldern för intagning var ca 25 år. Detta gjorde att enbart betyg inte alltid räckte utan man fick satsa än mer för att komma in. Om det var den militära tjänstgöringen som fick folk att satsa mer eller det var militärens urvalsprocess som funkat utmärkt våger jag inte utala mig om. Men självklart torde Universitetsutbildningarna hålla en högre medeltjänst än riksgenomsnittet då utbildningsnivå ingår i militärens bedömning.

 

Som kuriosa kan tillägas att jägmästare blev automatiskt löjtnanter i reserven fram till reformen 1976. Ot: om någon hittar en Jägmästar uniform vg kontakta mig

Edited by Stella-Polaris
Link to comment
Share on other sites

Att: Rille, jake ,isgubbe

Ni behöver inte skriva i tråden om nu inte är intresserade av ämnet. Märkligt att jag behöver berätta det för er.

 

Att: Toll

Jag delar din syn på civil elit men jag har inte gett mig in på att definiera begreppet själv utan utgick från Antony Gibbons(Sociolog,England) definition. Adeln valde jag för att Adelskalendern är lätt att hitta all info man behöver i, även om de "förskönar" yrkeskategorier. KJV och FJS hade dessutom stenkoll på sina föredettingar Lundsberg likaså.

 

En militär referensgrupp var svår att hitta pga förbanden inte har nån koll på sina gamla värar.

Edited by Pathmaker
Link to comment
Share on other sites

Skulle kunna ställa denna fråga till Riddarhuset, börjar här...

 

Hörde, idag, om en Greve som fick 80 000:- av riddarhuset när han tog sin Fänriksexamen(YO)!!

Kan det stämma??

 

Isåfall förklarar det en del...

Edited by Pathmaker
Link to comment
Share on other sites

Finns en hel del fonder och dylikt knutna (ibland löst) till Riddarhuset vilket kan förklara det där.

 

@jake, inte min mässdräkt (äger ingen, och hade på den tiden inte rätt att bära den) utan mässdräkten i imperfektform, alltså klädesplagget som sådant (istället för smoking och frack).

Link to comment
Share on other sites

De som fått en "elit" vpl-utbildning går det ofta bättre för i civila livet.(vd, bra positioner, osv) Det är många högt uppsatta som gamla KJ, FJSare osv..

 

Det är tom så att företagen vill rekrytera från de som gjort vpl på dessa typ av förband. Eftersom det redan gjorts en seriös gallring och de vet att det är bra folk.

 

Nu pågår ett arbete mellan FJS, KJ och Röjdyk om att skapa en databas med namn och cv som företag kan använda som rekryteringsbas. Har bara fått detta förklarat för mig av han som arbetar i detta projektet från KJs sida så se detta som en icke fullständig redovisning.

 

För att genomföra dessa typer av vpl-utbildningar behövs ofta något utöver det vanliga. Om ambitionerna finns kommer de ofta långt i det civila livet också

 

(så klart finns det rötägg överallt)

 

Min definition på en elitmänniska: en människa med hög EQ och IQ, god fysik, syn, hörsel, inga allergier, starkt skelett, stor empati & ödmjukhet, Gott omdömme, god självinsikt och starkt självförtroende.

en Übermenske helt enkelt. :)

 

så vill jag mina barn ska bli!

Edited by SGT Jakobsson
Link to comment
Share on other sites

Eller tvärtom, det kan knappast vara en slump att vpl på strb-komp till mycket stor del härstammar från det "fina" folket från Djursholm, Saltsjöbaden och liknande stureplanshäckande områden.

 

 

Jag har kännedom om vpl från åtminstånde 4 kullar båtchefsutbildade (andra halvan av 90-talet samt runt millenieskiftet), under min GU, KFÖ och BFA-anställning som Strb-instruktör. Jag håller inte med ditt påstående om att vpl "till mycket stor del" är från det "fina" folket. Överrepresenterade, ja. Men inte "mycket stor del". Fortfarande en minoritet enligt min uppfattning. Måhända drar en del för långtgående slutsatser av "Prinsens år" då stekarna faktiskt var i majoritet, eller i alla fall nära egen majoritet.

 

Jag läste en del akademiska poäng i ledarskap/management. Inom det forskningsfältet har det gjorts ett otal studier som försöker fastställa en korrelation mellan exempelvis goda grundskolebetyg, "elitvärnplikt", social bakgrund och "högpresterande i arbetslivet". Syftet är givetvis att utveckla rekryteringsmetoder till näringslivstoppar etc.

 

Utan att på rak arm kunna citera någon studie så rådde det en relativt bred samsyn om att korrelationen ofta är hög mellan exempelvis "handels - VD" eller "KJ - VD". Intressant är dock att man har betydligt svårare att fastställa att VD:n med KJ-bakgrund de facto presterar bättre än den genomsnittlige VD:n.

Edited by EO4
Link to comment
Share on other sites

mja....

 

Okej ELIT - helt enkelt...

 

Men var tog diskussionen om den kvinnliga eliten vägen? Det finns ju även kvinnor som det går bra för. De flesta av dem har inte gjort lumpen...hmm hur går det ihop med det här?

 

Och ja. Det finns några män som det "gått bra för" som är väldigt öppna med var de gjort lumpen. Sedan finns det väldigt väldigt många andra som det också "gått bra för" som inte berättar var de gjort lumpen. Tittar man dock på deras genomsnittsålder så har dom genomfört värnplikten eftersom de allra flesta gjorde det vid den tiden.

 

Tror snarare det är så att de som genomfört vpl på "lite hårdare" förband anser sig ha haft stor nytta av det de lärt sig där och därför berättar om det. medan de som inte varit "på lite hårdare förband" har klarat sig ändå och lik förbaskat har det gått minst lika bra för dem.

 

För övrigt. Det här med adel och soldater från "fina familjer" som gör lumpen idag. Min erfarenhet är att det rör sig om dryga lata översittar soldater med vattenkammat hår...sedan finns det självklart undantag men det var länge sedan jag något...

Link to comment
Share on other sites

Tidigare undersökningar har visat att det är en relativt låg andel av dem som går på Handels som gjort lumpen. Lumpen innebör ett bortkastat år och om man blir kb innebär det två bortkastade år. Inte kul alls.

 

Själv var jag ett år äldre än de flesta kursare på Handels pga att jag ägnade mig åt att leka krig på Livgardet i 12 mån.

 

Andelen kufar bland handelsstudenter med militär bakkgrund är hög. Det finns en "officersklubb" (läs för tidigare kb) den består i princip enbart av personer man inte skulle vilja anställa sedan.

 

 

När jag skrevs in 96 hade en majoritet av de manliga antagna genomfört sin GU.

 

Det fanns ca 25 RO på årskullen.

 

De flesta var GB-KB uttagna och hade gjort GU inom Armen eller Marinen.

 

Att du var äldre än dina kamrater och blivit lite äldre och mognare än dina studiekamrater har garanterat gagnat dig i dina studier.

 

Slutligen, ledsen att vara den som avslöjar följande för dig. Officersklubben är ett småttingskämt...

Edited by 111 SSK bat
Link to comment
Share on other sites

@Pathmaker

 

Jag har svårt att se vad du försöker påvisa med din fältstudie.

 

Jag uppfattar det som att du försöker påvisa din egen tes/fördom och därigenom bortser från att vissa människor har mer drivkraft och vilja än andra samt att människor söker olika utmaningar.

 

Det är nog där du finner svaret på varför människor befinner sig på olika nivåer i samhället. Inte koppling mellan Handels/KTH/Chalmer/KI/JM vs KJ/FJS/TS/Kav/MP eller GU som KB vs Lundsberg/Sigtuna/Gränna/IB.

 

Att utifrån detta sortera in någon i facket ELIT är en ganska grov förenkling av det samhälle vi lever i. Däremot kan det vara ett avstamp för fortsatta studier, dock inte fortsatta orgier i navelskådande fördomsbekräftelse.

Link to comment
Share on other sites

Att: Rille, jake ,isgubbe

Ni behöver inte skriva i tråden om nu inte är intresserade av ämnet. Märkligt att jag behöver berätta det för er.

En militär referensgrupp var svår att hitta pga förbanden inte har nån koll på sina gamla värar.

 

Det var inte menat som "spydigt" utan snarare en fråga om VAD du ville ha för reaktion på din tråd.

Du tycks påstå ett faktum sen vill du ha våra reflektioner eller?

 

Nu pågår ett arbete mellan FJS, KJ och Röjdyk om att skapa en databas med namn och cv som företag kan använda som rekryteringsbas

Jo det har ävern funnits "tidigare upplagor" av den tanken, med det faller just på den militära utbildningens art och att folk helt enkelt ibland inte vill finnas i civila register med den sortens specifik FM-utbildning.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...