Jump to content

Israeliska soldater talar ut


Azan_Gb

Recommended Posts

Den handlar om ett antal soldater som tjänstgjort i IDF och berättelser som de gjort en utställning av. Det är en skakande skildring av de terrordåd som dagligen begås av den israeliska armén mot oskyldiga palestinier.

Gruppen kallar sig själva ”Breaking the silence” och de lyckades bli stoppade av israeliska myndigheter tämligen omedelbart då de öppnat sin utställning. Berättelsen blir extra intressant på grund av att det inte är några ”vänstermänniskor” som berättar utan representanter för de mer ortodoxa högersympatisörerna..

 

Kunde vara intressant

 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1...3<br%20/>

http://www.breakingthesilence.org.il/index_en.asp

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 71
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Är det bara oprovocerat våld som IDF förmedlar? Nej trodde inte det heller.

IDF:s version.

 

Antalet Palestinier som är dödade av IDF är mångdubbelt större under samma tidsperiod.

 

Notera amerikanska militärens definition av terrorism:

 

"Våld, eller hot om våld riktad mot civila avseende att uppnå militära, politiska, ekonomiska eller andra mål".

 

Enligt den definitionen så är både USA och IDF terror-organisationer / terroristländer. En helikopterbesättning som beskjuter ett bostadsområde är lika mycket terrorister som en självmordsbombare om målet och / eller offren är civila.

 

Notera att Palestinier har all rätt i världen att döda hur många Israeliska soldater som de vill - detta rätt ligger i det att Israel har genomfört en olaglig militär occupation av Palestina. Enligt folkrätten så definieras occupation med besittning av egendom och / eller mark som man inte har dokumenterat laglig rätt till. Eftersom denna occupation av Palestinsk egendom av Israel genomförs med militära medel så räknas occupationen som en militär occupation. Och enligt Geneve-konventionen så är därmed Israel ansvarig för den civila befolkningens säkerhet och drägliga levnadsförhållanden. Detta bryter Israel mot sedan årtionden tillbaka.

 

Vare sig USA eller Israel har någon som helst moralisk grund att uttala sig i termer om försvar mot terrorism, folkrätt, förtryck eller demokrati.

Link to comment
Share on other sites

Är det bara oprovocerat våld som IDF förmedlar? Nej trodde inte det heller.

IDF:s version.

 

Antalet Palestinier som är dödade av IDF är mångdubbelt större under samma tidsperiod.

 

Notera amerikanska militärens definition av terrorism:

 

"Våld, eller hot om våld riktad mot civila avseende att uppnå militära, politiska, ekonomiska eller andra mål".

 

Enligt den definitionen så är både USA och IDF terror-organisationer / terroristländer. En helikopterbesättning som beskjuter ett bostadsområde är lika mycket terrorister som en självmordsbombare om målet och / eller offren är civila.

 

Notera att Palestinier har all rätt i världen att döda hur många Israeliska soldater som de vill - detta rätt ligger i det att Israel har genomfört en olaglig militär occupation av Palestina. Enligt folkrätten så definieras occupation med besittning av egendom och / eller mark som man inte har dokumenterat laglig rätt till. Eftersom denna occupation av Palestinsk egendom av Israel genomförs med militära medel så räknas occupationen som en militär occupation. Och enligt Geneve-konventionen så är därmed Israel ansvarig för den civila befolkningens säkerhet och drägliga levnadsförhållanden. Detta bryter Israel mot sedan årtionden tillbaka.

 

Vare sig USA eller Israel har någon som helst moralisk grund att uttala sig i termer om försvar mot terrorism, folkrätt, förtryck eller demokrati.

 

Och Palestina är då en terrorist stat med stats stödd terrorism som beskjuter och spränger civila.

Vem ska egentligen uttala sig?

 

Notera att Palestinier har all rätt i världen att döda hur många Israeliska soldater som de vill - detta rätt ligger i det att Israel har genomfört en olaglig militär occupation av Palestina.

 

Ah jag förstår Palestinierna har rätt till folkmord? Då har Israel rätt att utplåna dom länder som har attackerat dom tidigare eller? Rätt ska vara rätt.

Link to comment
Share on other sites

Mnjaha.

Nu blev det nog lite fel där. Har Palestinier full rätt i laglig mening att skjuta Israeliska soldater som de vill? Låter häpnadsväckande och nydanande i min världsbild. Kan det vara så att det var ett politiskt vinklat inlägg och inte så mycket ren fakta i det du skrev Stene? Bara en stilla undran.

 

Är alla soldater som använder våld mot civila terrorister (med eller utan tanke på att de är civila)? Är alla krigförande länder terroriststater? Vem är civil och vem är det inte i ett krig där ena sidan är civil familjefar i ena sekunden och beväpnad "frihetskämpe" andra sekunden? Hur vet den uniformerade soldaten att personen som kommer emot honom är civil då uniformer och igenkänningstecken inte används av ena sidan? Vem ger civilister rätt att bruka våld i ett sammhälle där det finns en uniformerad polismakt och säkerhetstjänst (den lagliga palestinska i detta fallet)?

Link to comment
Share on other sites

Notera att Palestinier har all rätt i världen att döda hur många Israeliska soldater som de vill - detta rätt ligger i det att Israel har genomfört en olaglig militär occupation av Palestina.

 

Ah jag förstår Palestinierna har rätt till folkmord? Då har Israel rätt att utplåna dom länder som har attackerat dom tidigare eller? Rätt ska vara rätt.

 

Notera att jag talar om soldater... Inte civila... Om vi skulle bli occuperade av Ryska styrkor så har vi all rätt i världen att slå till och döda deras soldater... Och att genomföra sabotage-operationer mot deras politiska ledningssystem...

 

Civilister är inte godkända mål... Oavsett vem som håller i vapnet eller strukturen som dödar...

Link to comment
Share on other sites

Notera amerikanska militärens definition av terrorism:

"Våld, eller hot om våld riktad mot civila avseende att uppnå militära, politiska, ekonomiska eller andra mål".

Enligt den definitionen så är både USA och IDF terror-organisationer / terroristländer. En helikopterbesättning som beskjuter ett bostadsområde är lika mycket terrorister som en självmordsbombare om målet och / eller offren är civila.

Intressant definition av terrorism. Vem är då terroristen, Helikopterbesättningen som lyder en order från en legitim stats militära organisation eller terroristen som gömmer sig bland sina civila landsmän?

 

Notera att Palestinier har all rätt i världen att döda hur många Israeliska soldater som de vill - detta rätt ligger i det att Israel har genomfört en olaglig militär occupation av Palestina. Enligt folkrätten så definieras occupation med besittning av egendom och / eller mark som man inte har dokumenterat laglig rätt till. Eftersom denna occupation av Palestinsk egendom av Israel genomförs med militära medel så räknas occupationen som en militär occupation. Och enligt Geneve-konventionen så är därmed Israel ansvarig för den civila befolkningens säkerhet och drägliga levnadsförhållanden. Detta bryter Israel mot sedan årtionden tillbaka.

Är inte ockupationen i syfte att skydda sig själv från terrorangrepp?

Fick inte Israel laglig rätt av FN till ett eget territoririum 1948?

Omfattar inte det rätten att försvara sig själv?

 

Vare sig USA eller Israel har någon som helst moralisk grund att uttala sig i termer om försvar mot terrorism, folkrätt, förtryck eller demokrati.

Jaså inte det? Vilket land gick i krig för att befria Europa från Nazismen, Utan att vara hotad av den i syfte att återinföra demokratin?

Vilket folkslag förlorade ung. 6 miljoner människor för att demokratin var satt ur spel?

Vilka av Arabvärldens länder är mest kända för att terrorism, folkrätt, förtryck eller demokrati inte hör till deras vardag? Jämför gärna med USA och Israel.

Link to comment
Share on other sites

Mnjaha.

Nu blev det nog lite fel där. Har Palestinier full rätt i laglig mening att skjuta Israeliska soldater som de vill? Låter häpnadsväckande och nydanande i min världsbild. Kan det vara så att det var ett politiskt vinklat inlägg och inte så mycket ren fakta i det du skrev Stene? Bara en stilla undran.

 

Är alla soldater som använder våld mot civila terrorister (med eller utan tanke på att de är civila)? Är alla krigförande länder terroriststater? Vem är civil och vem är det inte i ett krig där ena sidan är civil familjefar i ena sekunden och beväpnad "frihetskämpe" andra sekunden? Hur vet den uniformerade soldaten att personen som kommer emot honom är civil då uniformer och igenkänningstecken inte används av ena sidan? Vem ger civilister rätt att bruka våld i ett sammhälle där det finns en uniformerad polismakt och säkerhetstjänst (den lagliga palestinska i detta fallet)?

 

Enligt internationell rätt har en befolkning rätt att försvara sig mot och bedriva befrielsekamp mot en olaglig occupant. Med detta följer att de enligt internationell rätt har rätt att döda och bekämpla utländsk militär på sitt territorium.

 

Enligt den definition som används av den Amerikanska krigsmakten (åtminstone under 90-talet) så räknas det som terrorism när man använder våld eller hot om våld mot civila för att uppnå politiska, ekonomiska och t ex religiösa målsättningar. Om du som soldat blir utsatt för beskjutning från civila så måste du följa krigslagarna. Men är du olaglig occuperande militär så räknas dina motståndare oftast som befrielserörelser om de följer Genevekonventionens regler för detta.

 

Skicka in robotar i bostadsområden eller beskjuta civilister som försöker släcka bränder med fletchett-ammunition från stridsvagnar är terrorism...

Link to comment
Share on other sites

Enligt internationell rätt har en befolkning rätt att försvara sig mot och bedriva befrielsekamp mot en olaglig occupant. Med detta följer att de enligt internationell rätt har rätt att döda och bekämpla utländsk militär på sitt territorium.

 

Enligt internationell rätt har varje nation rätt att med våld skydda sin nation mot attacker från yttre/innre fiender.

 

så räknas det som terrorism när man använder våld eller hot om våld mot civila för att uppnå politiska, ekonomiska och t ex religiösa målsättningar

Du menar som att spränga ihjäl civila? Vad gav det offret för rättigheter sa du?

 

Om du som soldat blir utsatt för beskjutning från civila så måste du följa krigslagarna.

Ja du får helt enkelt likvidera personen. Som är olaglig combatant. Hur tror du svenska soldater hanterar beväpnade "civila" i liberia?

 

Skicka in robotar i bostadsområden ...är terrorism...

.

Aha du menar raketerna som terrorister skjuter från gaza in i Israeliska bostadsområden....håller med.

 

Det intressanta är att det endast är Israels del i det hela som tas upp hela tiden, varför tas inte dom arabiska grannländernas ansvar upp?

Link to comment
Share on other sites

Intressant definition av terrorism. Vem är då terroristen, Helikopterbesättningen som lyder en order från en legitim stats militära organisation eller terroristen som gömmer sig bland sina civila landsmän?

 

Helikopterbesättningen och dess militära ledning räknas i detta fallet som terrorister på samma sätt som ledningen bakom en självmordsbombare räknas som ingående i en terror-organisation. Dessutom bryter helikopterbesättningen mot krigets lagar eftersom de inte behöver utföra order som bryter mot folkrätten (detta enligt Genevekonventionen som de är bundna till enligt internationella avtal).

 

Är inte ockupationen i syfte att skydda sig själv från terrorangrepp?

Fick inte Israel laglig rätt av FN till ett eget territoririum 1948?

Omfattar inte det rätten att försvara sig själv?

 

Occupationen är inte ett svar mot terror-angreppen - occupationen orsakar terrorangreppen.

Enligt samma överrenskommelse så har Palestina rätt till eget territorium vilket är occuperat av Israel (Gröna linjen). Israel är den illegala occupanten av det territorium som Palestinierna fick besittningsrätt till enligt det avtal som du nämner ovan. Och många egendomar mm som ägs av Palestinier har olagligen konfiskerats av Israel - stora delar av Jerusalem bestod av Palestinska fastigheter.

 

Jaså inte det? Vilket land gick i krig för att befria Europa från Nazismen, Utan att vara hotad av den i syfte att återinföra demokratin?

Vilket folkslag förlorade ung. 6 miljoner människor för att demokratin var satt ur spel?

Vilka av Arabvärldens länder är mest kända för att terrorism, folkrätt, förtryck eller demokrati inte hör till deras vardag? Jämför gärna med USA och Israel.

 

Tidigare goda gärningar ger inte USA rätten att nu handla rättsvidrigt nu eller uppföra sig på samma sätt som nazisterna gjorde tidigare. Just det förhållandet att Judarna drabbades av industriell utrotning och pogromer ställer högre krav på dem att motverka rasism och acceptans för genocid i sitt eget beteende. Det finns två länder i regionen som har ett stort inslag av terrorism, brott mot folkrätten och demokratin i regionen - Egypten och Saudiarabien. Båda är allierade till USA och stöds aktivt av USA. Mig veterligen så är Palestina den enda part bland de arabiska länderna i regionen som har genomfört demokratiska val som befunnits vara rättvisa enligt internationella observatörer... Något som inte USA kan ståta med.

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1
Tidigare goda gärningar ger inte USA rätten att nu handla rättsvidrigt nu eller uppföra sig på samma sätt som nazisterna gjorde tidigare. Just det förhållandet att Judarna drabbades av industriell utrotning och pogromer ställer högre krav på dem att motverka rasism och acceptans för genocid i sitt eget beteende. Det finns två länder i regionen som har ett stort inslag av terrorism, brott mot folkrätten och demokratin i regionen - Egypten och Saudiarabien. Båda är allierade till USA och stöds aktivt av USA. Mig veterligen så är Palestina den enda part bland de arabiska länderna i regionen som har genomfört demokratiska val som befunnits vara rättvisa enligt internationella observatörer... Något som inte USA kan ståta med.

 

Jag hittade två länder till i israels direkta närhet när jag tittade på en karta här.

Syrien och Libanon heter de. Du glömde dem?

 

Demokratiska val ska vi nog inte ens dra upp... du trollar bara här. Lägg ner.

 

edit:

Glömde kommentera din jämförelse mellan USA och nazisternas uppförande.. Det behöver egentigen inte kommenteras, det är bara en så vansinnigt korkad kommentar. :)

Edited by Ing
Link to comment
Share on other sites

Om jag som soldat blir beskjuten av civila så besvarar jag elden omedelbart, finns inte en chans i helvetet att jag bryr mig om några folkrättsliga lagar under den tid det tar för mig att lyfta vapnet och besvara elden. Sen får moralpredikningarna komma i andrahand. Men det är OT i sammanhanget.

 

Vad gäller befrielsekamp så är det ok för min del, sålänge befrielsesoldaterna bär igenkänningstecken, inte gömmer sig bland civila eller själv blir civil såfort han/hon gjort sitt för stunden.

 

Angående raketattacker så skulle det vara intressant att veta vilka som riktar sig mot civila från IDFs sida, men då kommer ju frågan upp om vem som är civil igen. Var det familjefadern eller frihetskämpen, beror nog mest på vilken sida som skriver om det i media...

Link to comment
Share on other sites

Angående raketattacker så skulle det vara intressant att veta vilka som riktar sig mot civila från IDFs sida, men då kommer ju frågan upp om vem som är civil igen. Var det familjefadern eller frihetskämpen, beror nog mest på vilken sida som skriver om det i media...

 

http://www.tt-kritik.blogspot.com/

 

/M203

Link to comment
Share on other sites

Jag hittade två länder till i israels direkta närhet när jag tittade på en karta här.

Syrien och Libanon heter de. Du glömde dem?

 

Demokratiska val ska vi nog inte ens dra upp... du trollar bara här. Lägg ner.

 

Glömde kommentera din jämförelse mellan USA och nazisternas uppförande.. Det behöver egentigen inte kommenteras, det är bara en så vansinnigt korkad kommentar. :worthy:

 

Jo, jag glömde de länderna. Vet inte så noga statusen kring Libanon vad avser demokratiska val, men jag vet att Syrien inte är demokratiskt. Och att USA använder Syrien som utförare / klient vad avser tortyr av personer som de inte kan åtala i sitt eget land. Eller något annat heller för den delen.

 

Enligt internationella måttstockar så kan inte valen i USA under 2000 / 2004 anses vara demokratiska eller rätt utförda. Valet 2004 innehöll avsevärda mängder valfusk och trixande med sammanräkningsdatorer vilket har dragit löje över allt vad kopplingen USA och demokrati heter.

 

USA och nazister? Nedan en definition av ordet fascism:

 

"The term Fascism was first used of the totalitarian right-wing nationalist regime of Mussolini in Italy (1922–43), and the regimes of the Nazis in Germany and Franco in Spain were also fascist. Fascism tends to include a belief in the supremacy of one national or ethnic group, a contempt for democracy, an insistence on obedience to a powerful leader, and a strong demagogic approach."

 

Till detta kan läggas ytterligare en definition som inbegriper sammanväxandet av stat och större kommersiella aktörer. Detta är också något som sker i USA idag. Grunderna i psyke finns där mellan de tidigare nazisterna och de nuvarande styrande skikten i USA. Samma förakt för vanligt folk, andra raser, religioner och politiska system. Och en överdriven tilltro till sin förmåga att använda militär styrka för att styra världen. Tur att resten av världen inte tror på detta utan verkar för ett multipolärt system istället...

 

Av de industriella länderna är USA närmast både att vara en polisstat och att drabbas av inbördeskrig. Samma situation som var i Tyskland under 20-30-talen...

Link to comment
Share on other sites

Som vanligt när Israel/Palestina dras upp hittar man två sidor i diskussionen, en panikartat pro-palestinsk, och en desperat pro-israelisk. I detta inlägg raljerar jag en del, det får ni ta.

 

Israel och Palestina är (i mina ögon) i det stora hela lika goda kålsupare. Självmordsbomber mot civila är fruktansvärt, förkastligt och hemskt. Terror i alla dess former känner jag ett stort förakt för, särskilt när den som under Arafat förmodligen hade stöttning uppifrån. Att Israelisk militär sedan verkar har en otrevlig vana att skjuta utan särskilt nogrann kontroll ibland är också förkastligt. Ahkp används i attacker mot terroristledare, vilket är ok, men man ställer sig tydligen likgiltiga inför "collateral damage", vilket är mer än bara vanligt. Och sedan den där förbannade jävla muren, och soldater som ägnar sig åt trakasserier. Mer eller mindre sanktionerad terror från båda håll.

 

Ge båda staterna tre år att skärpa sig, annars förvisas palestinier och israeler till varsin stor ö på varsin sida jorden, sedan gör vi turistresort och övningsfält för våran nya fina EUBG där.

 

Angående USA (som brukar få både befogad kritik såväl som panikutskällningar gripna ur tomma luften) i dessa diskussioner, jag är skitglad för deras insats under ww2. Men det är inte samma människor som bestämmer idag, och inte samma människor som ger sig ut i strid heller. Precis lika lite som vårat fotbollslandslag kan ta åt sig äran för VM-guldet under femtiotalet kan kan amerikanska soldater idag vräka ur sig "We helped you cowards against Hitler" och förvänta sig min respekt (för just nämnda sammanhang).

 

Förstår någon vart jag vill komma? DET FINNS INGEN SVART-VIT VÄRLD! Tråkiga gråskalor hela vägen. Punkt.

Edited by Toll
Link to comment
Share on other sites

Jisses. Jag drar mig ur diskussionen, det här blir ju bara patetiskt.

På med skygglapparna och lyssna vidare på propagandan så kan man vinkla ihop det som man vill.

 

Jöss.

 

Det här blir inte lätt, hur ska man lyckas hålla sig från att kommentera troll???

Edited by Born
Link to comment
Share on other sites

  • Super Administrators

Denna tråd var så snedvriden så det är knappt värt att ge sig in i debatten.

 

Det jag reagerar mest på är att stene låter som han var del i Palestina rörelsen. Samma rörelse som tyckte Yasser Arafat var en trevlig kille… :worthy: det är konstigt vilka framsteg som skett sen han försvann... Jag tror det palestinska folket kommit närmare fred än de någonsin varit sedan Yasser Arafat försvann. Det är synd bara att han aldrig ställdes inför rätta och dömdes för terrorism. Sedan kan jag bara hoppas att Hizbollah, Hamas och Islamiska Jihad kan kontrolleras av de styrande för det palestinska folkets skull.

 

Förhoppningsvis kan alla extremgrupper sluta begå terrorhandlingar i det palestinska folkets namn när orsaken egentligen är en helt annan. Hade inte israel legat där det gör idag hade antagligen området varit Egyptiskt eller Syriskt idag. Ytterst tveksamt om det hade varit bättre för palestinierna.

 

Libanon ja.. Intressant att det skulle komma upp? Du menar den tidigare Syriskstödda ledningen för Libanon då antar jag? Samma ledare som förvandlade ett blomstrande land ”Medelhavets pärla” ett turist paradis till misär förtryck och bas för islamistiska terrorgruppers operationer mot Israel?

 

Sedan väljer jag att hoppa över alla klumpiga och föråldrade propaganda texter mot fascism och USA. De trådarna har vi haft så många gånger tidigare. 68 rörelsen är död barrikaderna i Kungsan bortstädade och almarna nedsågade samt USA har lämnat Vietnam.

Link to comment
Share on other sites

Ojdå, här går det hett till..

Nu får ni lugna ner er, annars kallar jag er alla för terrorister och avrättar tråden efter en summarisk rättegång...

 

Apropå terrorism..

 

Det fanns en gång ett land, ett land som styrdes av ett annat land, om landet var ett land från början eller bara en region kan man väl grunna på, men regionen hade iallafall en önskan att bli ett eget land, istället för att bli styrda av det där andra landet. Vårt land tog till vapen.. eftersom vårt land egentligen inte var ett eget land hade vårt land ingen egen armé, men det hindrade inte civila från att angripa det styrande landets militär varhelst de hade tillfälle och ett krig var snart i full blom. Vårt land kallar kriget för frihetskriget, och rebellerna var hjältar som vördas än idag. Det andra landet kallade rebellerna för terrorister.

 

Vilka länder jag yrar om har ni säkert listat ut vid detta laget...

 

Vad vill jag säga med detta då? Jo att vissa länder, som sedan tiden då de själva betraktades som terrorister, propagerar för frihet och demokrati, kanske ska tänka på sin egen historia och vara lite mer ödmjuka inför sitt eget ursprung, och att dagens terrorist mycket väl kan vara ett ansikte på en sedel i övermorgon.

 

Israelkonflikten är en het potatis där extremister på båda sidor gör allt för att hålla elden igång. Det viktiga för att lösa en sådan konflikt är inte att hitta vem som började, för det har allt för länge varit en ond cirkel av hämdaktioner för hämdaktioner. Det viktiga är att företrädare för de på båda sidor som faktiskt vill ha fred får det handlingsutrymme de behöver för att hålla hökarna på bägge sidor kort. Att beskylla varandra för terrorism är inte direkt konstruktivt, även om det kanske "känns" bra.

Kanske kan Palestina och Israel i framtiden leva sida vid sida i fred och samförstånd, kanske rent av i allians eller union, se bara på terrorist och ockupationslandet i mitt exempel ovan. I dag ockuperar de ju gladeligen länder tillsammans :worthy:

 

/E

Link to comment
Share on other sites

Det jag reagerar mest på är att stene låter som han var del i Palestina rörelsen. Samma rörelse som tyckte Yasser Arafat var en trevlig kille… :/ det är konstigt vilka framsteg som skett sen han försvann... Jag tror det palestinska folket kommit närmare fred än de någonsin varit sedan Yasser Arafat försvann. Det är synd bara att han aldrig ställdes inför rätta och dömdes för terrorism. Sedan kan jag bara hoppas att Hizbollah, Hamas och Islamiska Jihad kan kontrolleras av de styrande för det palestinska folkets skull.

 

---

 

Sedan väljer jag att hoppa över alla klumpiga och föråldrade propaganda texter mot fascism och USA. De trådarna har vi haft så många gånger tidigare. 68 rörelsen är död barrikaderna i Kungsan bortstädade och almarna nedsågade samt USA har lämnat Vietnam.

 

Det jag hävdar är att terrorism är fel oavsett vem det är som utför den. Ett brott är ett brott oavsett om det är Palestinier eller Israeler som utför det...

 

Sharon anses vara en krigsförbrytare - det är bara diplomatistatus som förhindrar att han kan ställas inför tribunalen i Haag. Begin (?) var en efterlyst terrorist med mord på bl a Bernadotte på sitt samvete...

 

Under andra världskriget var många inom svensk försvarmakt och inom ledande skikt i Svenska samhället ytterst lojala mot Tyskland som de beundrade och öppet propagerade för. Och detta så till den milda grad att gränsen för landsförräderi nästan överskreds i många fall. Oavsett om det gäller support och stöd för USA eller tidigare Sovjet så bör vi vara medvetna om att vi bor, verkar i Sverige och är svenska medborgare. Ibland synes det mig som många är reserv-amerikaner utan större inblick i vilken roll man spelar i sammanhanget. Det finns ett bra begrepp: "Nyttiga idioter...".

 

USA är ett hot mot världen idag på samma sätt som en femåring med en laddad pistol är ett hot i en familj... Mycken makt och mycket lite hjärna... Tacka vet jag balanserade samverkansmodeller...

Link to comment
Share on other sites

Vilket år bildades staten palestina?

 

Är en som slänger molotovs, civil eller kombatant?

 

Staten Palestina har inte bildats - Palestina som entitet bildades samtidigt som Israel när det Brittiska protektoratet delades upp av FN 1948. Definition av occupation är att man besätter något som man inte har juridisk rätt till. Palestinskt territorium har aldrig juridiskt sett varit Israeliskt. Därför är den nuvarande närvaron inom de palestinska områdena en olaglig militär occupation. Enligt folkrätten har Palestinier därmed rätt att göra motstånd mot Israel som occupationsmakt. På samma sätt som vi skulle motsätta oss en Rysk eller Amerikansk occupation.

 

Om de som slänger molotovs är markerade som lagliga kombatanter så är de kombatanter. Vad som gäller för detta finns beskrivet i Svensk Soldat.

Link to comment
Share on other sites

Gruppen kallar sig själva ”Breaking the silence” och de lyckades bli stoppade av israeliska myndigheter tämligen omedelbart då de öppnat sin utställning.

 

Att de har blivit stoppade och hur de har blivit stoppade är intressant då de är ett bra exempel på yttrandefrihetens säkerhetsventilfunktion i en demokratisk rättsstat. Att de motarbetas visar att det israeliska samhället och staten är väldigt stressade. Jag tror chansen är god att det ger en debatt som styr deras samhälle i en mer demokratisk riktning. Det är egentligen där som den intressantaste skillnaden mellan israelerna och deras grannar finns. Israel ligger skyhögt över grannarna i yttrandefrihet, demokrati och kulturell mångfald. Skulle de lyckas fördärva den kulturen finns det inte längre någon skillnad mellan dem och grannarna.

Link to comment
Share on other sites

Vilket år bildades staten palestina?

 

Är en som slänger molotovs, civil eller kombatant?

 

Staten Palestina har inte bildats - Palestina som entitet bildades samtidigt som Israel när det Brittiska protektoratet delades upp av FN 1948. Definition av occupation är att man besätter något som man inte har juridisk rätt till. Palestinskt territorium har aldrig juridiskt sett varit Israeliskt. Därför är den nuvarande närvaron inom de palestinska områdena en olaglig militär occupation. Enligt folkrätten har Palestinier därmed rätt att göra motstånd mot Israel som occupationsmakt. På samma sätt som vi skulle motsätta oss en Rysk eller Amerikansk occupation.

 

Om de som slänger molotovs är markerade som lagliga kombatanter så är de kombatanter. Vad som gäller för detta finns beskrivet i Svensk Soldat.

 

Ja om de nu är lagliga kombatanter så borde Israel har rätt att bekämpa dem med.

 

 

Palestina bildades inte som entitet 1948. Enligt FN skulle man dela upp det kvarvarande området palestina mellan araberna och judarna. Arabstaterna motsatte sig detta och påbörjade ett krig som slutade med att Egyptien och Jordanien ockuperade gaza västbanken samt östra jerusalem.

 

Då kommer den stora frågan erkänner du Egyptiens och Jordaniens ockupation av palestina 1948?

Link to comment
Share on other sites

Jo, jag glömde de länderna. Vet inte så noga statusen kring Libanon vad avser demokratiska val, men jag vet att Syrien inte är demokratiskt. Och att USA använder Syrien som utförare / klient vad avser tortyr av personer som de inte kan åtala i sitt eget land. Eller något annat heller för den delen.

 

Nej men.... du behöver inte ljuga för att försöka göra din poäng. Du har verkligen inte så bra koll på vad som händer i området ser jag. Vad jag vet så ingår Syrien i USA's "axis of evil".

 

Liten quote: "Syria was on the US State Department terror list for funding militant Islamic groups"

 

:blink:

 

http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_10753947.asp

 

http://www.usatoday.com/news/world/2005-03...htm?POE=NEWISVA

 

http://www.guardian.co.uk/usa/story/0,12271,1404776,00.html

 

http://www.tiscali.co.uk/reference/encyclo...n/m0019867.html

Link to comment
Share on other sites

Palestina bildades inte som entitet 1948. Enligt FN skulle man dela upp det kvarvarande området palestina mellan araberna och judarna. Arabstaterna motsatte sig detta och påbörjade ett krig som slutade med att Egyptien och Jordanien ockuperade gaza västbanken samt östra jerusalem.

 

Då kommer den stora frågan erkänner du Egyptiens och Jordaniens ockupation av palestina 1948?

 

Naturligtvis inte - samma regler gäller för alla. Det är det som är poängen med lagar och internationella fördrag när de fungerar. Samma regler för alla - inklusive USA och Israel...

 

Nej men.... du behöver inte ljuga för att försöka göra din poäng. Du har verkligen inte så bra koll på vad som händer i området ser jag. Vad jag vet så ingår Syrien i USA's "axis of evil".

 

Liten quote: "Syria was on the US State Department terror list for funding militant Islamic groups"

 

http://web.amnesty.org/library/index/engamr511082005

 

Förutom detta så skickar USA folk för att torteras till Uzbeckistan som räknas till en av världens mest brutala Islamska regimer... Tillsammans med Saudiarabien som även de är en allierad till USA... Och som kaparna från 9-11 kom från (19 av de 20 kaparna var från Saudiarabien)...

Link to comment
Share on other sites

http://web.amnesty.org/library/index/engamr511082005

 

Förutom detta så skickar USA folk för att torteras till Uzbeckistan som räknas till en av världens mest brutala Islamska regimer... Tillsammans med Saudiarabien som även de är en allierad till USA... Och som kaparna från 9-11 kom från (19 av de 20 kaparna var från Saudiarabien)...

 

Inget om syrien alltså, minuspoäng till dig.

 

Om sverige var omringat av diktaturer skulle nog sverige med vara på helspänn hela tiden. Länken från amnesty ger ju bara Israel mer trovärdighet om man tittar på grannländerna.

 

Enligt min uppfattning, om palestinierna använt ghandis taktik hade dom haft en egen stat nu.

Link to comment
Share on other sites

@ M203 och andra oinformerade

 

I min gamla mormors hem fanns det mycke olika bilder/målningar. Däriblandt fyra kartar gjort mellan 1570 och 1595 av Ortelius (1527-1598)

Den jag finner mest intressant är den här!, som jag numera äger själva (ja, det e' förstås en kopia!)

Vad som inte kan ses på bilden är texten i området där Israel finns nu:

 

Från nord längs kusten, söderåt:

Syria

Tripoles

Berytus

Sidon

Tyrus

Ptolemais

Cesarea Palestin (rings a bell, don't it)

Och slutligen, mot syd:

Iudea (markerat som stad, inte land)

 

Nu går vi inn i landet, igen från nord mot syd parallellt med kusten:

Libanus M. (M.=Mons/berg!)

Phænicia

Damascus

Cesarea Phillipi

Nazareth (!)

Samaria

S??ichem

Bethania

Och slutligen rakt bredvid varandra:

Bethlehem och Hierusalem (dubbelt-!)

 

Och nu, så långt inne i landet att moderna Israel inte får plats:

(Längst mot nord)

Paradisus (Sök och du skola finda :banana )

(Längst mot syd)

Petra deserti

Och däremellan, parallellt med kusten och med dom största bokstaver...

Palæstina

 

Men förstås, allihop bara ett nazistisk propaganda-ploj från judehataren Ortelius :banana

 

Grovt räknat har det inte funnits ett Israel sen år 50... Det fixade romerska riket!

 

Att det måste finnas ett Israel i nuläget håller jag helt med om, men kanske där var en orsak att Israel inte har funnits på jordens yta i nästan 2000 år... Eller?

 

Området har varit arabisk sen romerska riket dog, Det var arabisk när England gav landet bort till juderna och det är arabiskt även idag!

 

Nej, jag har inget emot Israels existens eller det enskilda individ. Det är Israeliska folkets "önska" om lebensraum jag inte gillar.

Att dom upprepar historien –fast numera som Herrenvolk– tycker jag är äckligt!

 

MVH

Troels /som aldrig vill lyfta ett finger mot Israel... Jo, kanske en (/ett?)... Långfingret!

 

Edit: grammatisk fråga

Edited by Patroels
Link to comment
Share on other sites

Och däremellan, parallellt med kusten och med dom största bokstaver...

Palæstina

 

Men förstås, allihop bara ett nazistisk propaganda-ploj från judehataren Ortelius :baskerKav:

 

Grovt räknat har det inte funnits ett Israel sen år 50... Det fixade romerska riket!

 

Att det måste finnas ett Israel i nuläget håller jag helt med om, men kanske där var en orsak att Israel inte har funnits på jordens yta i nästan 2000 år... Eller?

 

Området har varit arabisk sen romerska riket dog, Det var arabisk när England gav landet bort till juderna och det är arabiskt även idag!

 

Nej, jag har inget emot Israels existens eller det enskilda individ. Det är Israeliska folkets "önska" om lebensraum jag inte gillar.

Att dom upprepar historien –fast numera som Herrenvolk– tycker jag är äckligt!

 

MVH

Troels /som aldrig vill lyfta ett finger mot Israel... Jo, kanske en (/ett?)... Långfingret!

 

Palestina var ett landområde, inte ett land. Det har aldrig funnits ett palestinskt folk eller land, dem har varit araber som ingått i andra nationer, dem har inget historiskt anspråk på området som eget land.

Området har heller inte varit arabiskt sen romerska rikets fall, det var osmanskt från medeltiden fram till efter första världskriget när Storbritanien fick förvalta det tillsammans med Transjordanien.

Så både judar och araber har lika rätt att bo där. För övrigt återföddes staten Israel 1948 och har sedan dess fått utkämpa en mängd krig för att få behålla sin frihet så att det som hände år 50 inte upprepar sig.

Det är väl knappast Israels fel att araberna förlorar mark?

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.×
×
  • Create New...