Jump to content

Svenska Pistolskytteförbundet en försvarsorganisation?


Recommended Posts

Är det en slags försvarsorganisation? Hur fungerar det? Lära folk att skjuta pistol, så de kan försvara Sverige vid krig? Eller vad är tanken?

 

 

"Organisationer med annan anknytning till hemvärnet" :

 

 

"Svenska Pistolskytteförbundet, en äldre benämning är "frivilliga skytterörelsen" (FSR)"

 

http://hemvarnet.se/?action=visaartikel;ar...id=0;kommunid=0

 

 

 

"Svenska Pistolskytteförbundet, som utgör riksorganisation för landets pistolskytteföreningar, har till uppgift att befrämja och utveckla skyttet med pistol och revolver, samt att verka för ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering av dessa vapen.

 

Förbundet är en frivillig försvarsorganisation."

Link to comment
Share on other sites

Tre av de frivilliga försvarsorganisationerna är inriktade på skytte;

 

¤ Frivilliga skytterörelsen (FSR) - gevärsskytte

¤ Svenska pistolskytteförbundet (SPSF) - pistolskytte

¤ Svenska sportskytteförbundet (SSF)

 

Dessa tre räknas, tillsammans med Svenska fallskärmsförbundet (SFF), som specialinriktade frivilliga försvarsorganisationer. Ingen av dessa organiserar avtalspersonal.

Link to comment
Share on other sites

Tre av de frivilliga försvarsorganisationerna är inriktade på skytte;

 

¤ Frivilliga skytterörelsen (FSR) - gevärsskytte

¤ Svenska pistolskytteförbundet (SPSF) - pistolskytte

¤ Svenska sportskytteförbundet (SSF)

 

Dessa tre räknas, tillsammans med Svenska fallskärmsförbundet (SFF), som specialinriktade frivilliga försvarsorganisationer. Ingen av dessa organiserar avtalspersonal.

 

 

 

Ok men det handlar ju om skytte, ingen militär utbildning?

Link to comment
Share on other sites

Ok men det handlar ju om skytte, ingen militär utbildning?

 

Skytte är ju inte så liten del av den militära utbildningen.

Syftet med SPSF och dess broderorganisationer är väl att t ex reservofficerare och för all del pliktpersonal, skall kunna gå med i dessa föreningar och bibehålla eller utveckla sin kompetens för strid, som i grunden bygger på god förmåga att hantera sitt tjänstevapen.

 

SPSF kommer dessutom att ställa instruktörer till förfogande avseende pistolutbildning under utlandsstyrkans utbildning här hemma i Sverige.

 

/Magnus B

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...